Page 1

tijdelijk verblijf

Neeltje

op de

Jans

samenvatting van een onderzoek naar het koppelen van recreatie aan het beschermen, behouden en verrijken van natuurgebied

lab

03


P


De Stormvloedkering

en de gevolgen voor de Oosterschelde.... De Zeeuwse kust kenmerkt zich door de zoute wind op het strand, de kracht van de branding die op de eilanden breekt, de luwte van het duingebied en de uitgestrektheid van de zandplaten waar vogels op zoek zijn naar voedsel. De dynamiek van het gebied waar geen minuut hetzelfde is door het continue spel van eb en vloed. We hebben ons land beschermd met een uitgebreid Deltaplan. De kroon op dit plan is de Stormvloedkering. De aanleg van de kering heeft echter ook een keerzijde, want hierdoor is in de Oosterschelde de getijdenstroming beĂŻnvloed. Slikken en platen verdwijnen door zandhonger onder het wateroppervlak, waardoor deze essentiĂŤle elementen van het intergetijdengebied verloren gaan. Deze landschapserosie moest dit miljardenplan nou juist voorkomen. Om de zandplaat Neeltje Jans te behouden is menselijk ingrijpen noodzakelijk!


Recreatie en natuurbescherming kan dat samengaan....?

Het koppelen van recreatie aan het beschermen, behouden en verrijken van natuurgebied schept nieuwe kansen voor interessante accommodaties waar mensen zich in toenemende mate kunnen onttrekken aan het dagelijks leven. Aangezien de Neeltje Jans al een belangrijke recreatieve functie heeft, biedt deze locatie de uitgelezen kans om het recreatieve netwerk van Zeeland uit te breiden met accommodaties die zich voegen naar het nieuwe landschap. Vanwege de Deltawerken is Neeltje Jans inmiddels uitgegroeid tot de grootste toeristische trekpleister van Zeeland. Neeltje Jans heeft zijn functie als werkeiland in 1986 verloren en sindsdien is er ruimte om het natuurlijke landschap weer te ontwikkelen. Het eiland ligt midden in de Zeeuwse delta op de grens tussen Noordzee en Oosterschelde. De kracht van wind en water zijn hier bepalend voor de verschillende condities op en rond het eiland. De locatie biedt uitgelezen kansen om het recreatieve netwerk van Zeeland uit te breiden met unieke accommodaties die inspelen op de beleving van dit karakteristieke landschap.

De pier over de zandplaat fungeert tevens als verankering van de mosselbank.


KWEKERIJ

is tevens verzamelplaats voor bezoekers. Op de kleigrond van de oude bouwdokken worden nu zilte groenten verbouwd. De kwekerij is bereikbaar via een pier die over de getijdenakkers voert.

De oude bouwdokken vormen momenteel een landschappelijke barrière tussen de zandplaat en het entreegebied van het voormalig werkeiland Neeltje Jans. Om het gebied tussen de zandplaat en het eiland weer op elkaar te laten aansluiten worden de voormalige

bouwdokken afgegraven tot net onder de vloedlijn zodat het gebied twee keer per etmaal zal overstromen. Doordat in de dijken van de bouwdokken klei verwerkt is, is de bodem geschikt voor het kweken van zilte gewassen. De kwekerij fungeert tevens

als verzamelpunt waar bezoekers kunnen genieten van superverse streekproducten die ze kunnen (laten) klaarmaken in de kookplaats. Van hieruit vertrekken bezoekers naar hun verblijven om het Zeeuwse landschap maximaal te ervaren.


STRANDWACHTERS

zijn recreatieve verblijven die de bezoeker kennis laten maken met de brute kracht van de zee. Ze versterken door hun positie in de branding van de Noordzee tevens de groei van de duinen.

z y luwte c

a

x

b

erosie van de duinen als gevolg van klimaatverandering

de elementen: overheersende wind (a), getijdestroom (b) en noordwesterstorm (c)

strandwachters be誰nvloeden de elementen: ze breken de overheersende wind en getijdestroom (x), de golven bij storm (y) en bieden de bezoeker een veilige overnachtingsplaats (z)


NOMADEN

zijn recreatieve verblijven op de uitgestrekte zandplaat. Samen met rijen palen versterken ze de zandsuppleties en beĂŻnvloeden ze het transformatieproces van de zandplaat.

luwte

x

b

y

a

erosie van de zandplaat Neeltje Jans als gevolg van zandhonger

de elementen: overheersende wind (a) en getijdestroom (b)

het systeem van palenrijen (x) creĂŤert luwtes en verduurzaamt in combinatie met de pier de zandsuppletie aan de zuidzijde van de zandplaat, de nomade (y) biedt hier een veilige overnachtingsplaats


lab

03

lab03 architectuur - interieur - producten J.J. Allanstraat 251 1551 RE Westzaan 06 24703797 wouter@lab03.nl

Een tijdelijk verblijf op de Neeltje Jans  

Samenvatting van een onderzoek naar het koppelen van recreatie aan het beschermen, behouden en verrijken van natuurgebied.

Advertisement