Page 1

Beurscijfers 2010 Toelichting Beurzensector klimt uit dal De beurzensector klimt in 2010 uit het diepe dal van 2009, zo blijkt uit de door onderzoeksbureau Respons opgestelde beurscijfers in opdracht van CLC-VECTA. Voor het onderzoek maakte Respons gebruik van de Beurzen Monitor Online, waarin continu gegevens van vak- en consumentenbeurzen (vanaf 1.000 bezoeken) in Nederland worden bijgehouden en geanalyseerd. Beurscijfers 2010 Aantal beurzen

2009

2010

% mutatie

566

533

-6%

380,9

9%

Brutomediumbestedingen (milj. €)

348,1

Aantal bezoekers (milj.)

6,9

6,6

-5%

97.259

91.194

-6%

3,1

3,2

4%

Aantal exposanten Verhuurde meters (milj.) Bron: Respons

Mediumbestedingen De mediumbestedingen lieten bij de beurzensector een flink herstel zien (+9%) ten opzichte van 2009. Maar de bestedingen zijn nog niet terug op het niveau van 2008. De stijging was vooral toe te wijzen aan de internationale vakbeurzen (+€ 11 miljoen). In 2010 vond een aantal grote, niet jaarlijkse, internationale vakbeurzen plaats die een aanzienlijk deel van de stijging voor hun rekening namen, te weten ISSA/Interclean Amsterdam, Intertraffic Amsterdam en de Vakbeurs Innovatieve Veehouderij/VIVEurope. Daarnaast was de RAI in 2010 gastaccommodatie voor het rondreizende circus van POWER- GEN Europe. Deze groot opgezette conferentie en vakbeurs noteerde een 9e positie op de ranglijst beurzen naar brutomediumbestedingen. Grote internationale beurzen zoals de IBC (+1,7%) en Integrated Systems Europe (+6%) lieten een plus zien ten opzichte van 2009. De Marine Equipment Trade Show/METS leverde echter 9% in op de brutomediabestedingen in 2010. Ook de bestedingen bij de nationale publieksbeurzen (+€ 23 miljoen) vielen in positieve zin op. De niet-jaarlijkse Gezinsbeurs Wegwijs (75.000 bezoekers) stond in 2010 op de agenda. Daarentegen was er vorig jaar geen AutoRai. Bij de grote beurzen lieten zowel de Huishoudbeurs als de Vakantiebeurs 10% groei zien in de mediumbestedingen. Verhuurde m2 De stijging in de mediumbestedingen ging gepaard met een toename in het aantal verhuurde standruimten (+6%), dit vooral bij de internationale en regionale vakbeurzen en de nationale publieksbeurzen. Bij de internationale vakbeurzen waren de eerder genoemde niet-jaarlijkse beurzen daar in belangrijke mate debet aan. Regionale vakbeurzen herstelden zich bijna tot op het niveau van 2008, onder andere vanwege betere cijfers van evenementenhal.nl-beurzen (Installatie Vakbeurs, Bloem, Kleur, Huis & Interieur en de Bouw Relatiedagen).

1


Bij de nationale publieksbeurzen boekten diverse titels goede resultaten ten aanzien van verhuurde m2 meters waaronder Kampeer en Caravan Jaarbeurs (+19%), Huishoudbeurs (+7,7%) en Motorbeurs (+9%). De ‘droge’ Hiswa leverde aan de andere kant fors in (-23%). Top 10 beurzen in 2010 naar mediumbestedingen Beurs International Broadcasting Convention (IBC)

Brutomediabestedingen € 13.870.000

Integrated Systems Europe PLMA's 'World of Private Label' International Trade Show TEFAF Maastricht (International Art and Antiques Fair)

€ 7.982.000

Het Careerevent/De Masterbeurs

€ 6.620.000

Intertraffic Amsterdam

€ 6.532.000

Marine Equipment Trade Show (METS)

€ 6.527.000

De Nationale Carrièrebeurs

€ 6.000.000

POWER- GEN Europe

€ 5.625.000

ISSA/Interclean Amsterdam Bron: Respons, netto verhuurde meters * brutoprijzen

€ 5.274.000

€ 7.840.000 € 7.500.000

Aantal beurzen Het aantal beurzen nam voor het vierde achtereenvolgende jaar af (-6%). De daling kwam op conto van de regionale publieksbeurzen (-19%). Vorig jaar liep het aantal regionale publieksbeurzen ook al met 20% terug ondermeer door het stopzetten van de Regionale Banenbeurzen. Daarnaast gingen in 2010 er opnieuw relatief veel regionale publieksbeurzen niet meer door waaronder PC & Games Dagen, Lego® Festijndag, Gothic Fantasy Fair, Occasionshow Zwolle, Fiv 50+ Beurs, WereldFietsbeurs en Kamperen en Recreëren. Het aantal vakbeurzen nam ten opzichte van vorig jaar weer iets toe, maar ligt nog altijd beduidend onder het niveau van 2008 en 2007. De top 10 grootste organisatoren van beurzen Op basis van gerealiseerde bezoekersaantallen Beursorganisator

Totaal aantal bezoeken 2010

VNU Exhibitions Europe

754.404

Evenementenhal

667.535

RAI Exhibitions

507.846

Sanoma Media Netherlands

234.500

De Centrale Boekhandel

183.000

WTC Expo Leeuwarden (WTC)

159.143

InterEvent Evenementen Marketing BV

127.500

Erdee Beursorganisatie

105.941

Ahoy Exhibition, Congress & Event Management

103.564

Go Evenementen en Communicatie

100.000

Bron: beursorganisatoren

2


Bezoekersaantallen De 533 beurzen trokken in 2010 ruim 6,6 miljoen bezoeken (gemiddeld bijna 25.000 bezoeken per beurs). De publieke belangstelling voor beurzen liep in 2010 met 5% terug vergeleken met het jaar daarvoor. De oorzaak moet gevonden worden bij de nationale vak- en publieksbeurzen. Zo was er in 2010 geen AutoRAI; in 2009 goed voor 214.000 bezoekers. In de Jaarbeurs trokken zowel de Vakantiebeurs als de Motorbeurs minder bezoekers dan de edities van 2009. Grote tweejaarlijkse nationale vakbeurzen zoals Internationale Bouwbeurs, Nationale Onderwijs Tentoonstelling en Landbouwwerktuigenbeurs vonden in 2010 niet plaats. Daarentegen stonden in 2010 VSK en Techni-Show wel op het programma en trok de Horecava 34% meer bezoekers. Opmerkelijk is dat de regionale publieksbeurzen, waarvan de aantallen onder druk staan, in 2010 meer bezoekers hebben getrokken dan in 2009. De grootste vak- en publieksbeurzen Naar aantal bezoeken Top 5 vakbeurzen Beurs

Aantal bezoeken 2010

Organisator

VSK

57.123

VNU Exhibitions Europe

Horecava Intern. Broadcasting Convention (IBC) Techni-Show

50.493

RAI Exhibitions

48.521

IBC

44.410

VNU Exhibitions Europe

Bloem, Kleur, Huis & Interieur

40.000

Evenementenhal

Bron: beursorganisatoren, Respons Top 5 publieksbeurzen Beurs

Aantal bezoeken 2010

Organisator

De Huishoudbeurs

243.993

RAI Exhibitions

Vakantiebeurs

117.335

VNU Exhibitions Europe

50PlusBeurs

98.000

Plus Producties

Motorbeurs Utrecht

95.359

VNU Exhibitions Europe

LEGO® WORLD

90.000

Libéma Exhibitions B.V.

Bron: beursorganisatoren, Respons Aantal exposanten De daling in het aantal exposanten van 2009, zette zich vorig jaar door (-5%). De daling werd veroorzaakt door de fors in aantal afgenomen regionale publieksbeurzen. Economische impact internationale beurzen in 2010 Een zakelijke bezoeker geeft per persoon per verblijf anderhalf keer meer uit dan een buitenlandse vakantieganger. Een buitenlandse MICE-bezoeker geeft weer meer uit dan een individueel zakelijke bezoeker. Een internationale zakenreiziger met een MICE- motief geeft gemiddeld € 694,- per verblijf uit.* * bron: NBTC, Meetings & Conventions Scan 2010, september 2010

3


In 2010 vonden er in totaal 24 internationale beurzen plaats, 4,5% van het totaal aantal beurzen. Het betrof 22 vakbeurzen en twee publieksbeurzen. De 24 beurzen realiseerden bij elkaar 359.634 bezoekers. Uitgaande van het feit dat internationale beurzen minimaal 10% zakelijke bezoekers uit het buitenland trekken, komt dat neer op 35.963 bezoekers. Een bezoek aan een vakbeurs is vrijwel altijd een meerdaags verblijf. De uitgaven van deze ruim 35.000 buitenlandse bezoekers bedraagt € 25 miljoen uitgaande van het MICE-verblijfstarief van € 694 per persoon per verblijf. Case De International Broadcasting Convention (IBC) trekt jaarlijks een kleine 50.000 bezoekers en deelnemers naar de Amsterdam RAI. Daarvan zijn tenminste 30.000 mensen van buiten Nederland afkomstig, die voor meerdere dagen in Amsterdam de IBC bezoeken. Daardoor realiseert de IBC alleen al zo’n ruim € 20 miljoen euro aan economische impact voor Amsterdam, en voor Nederland. Op basis van de case van IBC, kunnen we er vanuit gaan dat het percentage buitenlandse bezoekers wel hoger ligt dan het minimum percentage van 10%. Derhalve schatten wij de economische impuls van de internationale vakbeurzen in 2010 in op ca. € 30 tot € 35 miljoen.

De beurscijfers worden ieder jaar in opdracht van CLC-VECTA opgesteld door onderzoeksbureau Respons. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLC-VECTA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: CLC-VECTA De Corridor 10F 3621 ZB BREUKELEN +31 (0)346 – 352 444 info@clcvecta.nl

Respons Postbus 9464 1006 AE AMSTERDAM +31 (0)20 - 345 75 54 info@respons.nl

4


Beurscijfers 2010 - 2008 Aantal beurzen Beurstype

Belang

Vakbeurzen 2009 2010

2008

Internationaal

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

34

20

22

3

2

2

37

22

24

Nationaal

162

171

171

107

116

120

269

287

291

Regionaal

49

36

39

281

221

179

330

257

218

245

227

232

391

339

301

636

566

533

Totaal

Totaal verhuurde oppervlakte in m2

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang Internationaal

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

397.867

171.521

246.718

24.916

23.215

25.023

422.783

194.736

271.741

Nationaal

1.009.897

1.058.437

992.767

743.575

754.397

874.055

1.753.472

1.812.834

1.866.822

Regionaal

216.074

132.433

214.830

1.079.117

958.986

884.849

1.295.191

1.091.419

1.099.680

1.623.838

1.362.391

1.454.315

1.847.608

1.736.598

1.783.927

3.471.446

3.098.989

3.238.243

Totaal

Gemiddelde oppervlakte per beurs in m2

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang Internationaal

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

11.702

8.576

11.214

8.305

11.608

12.512

11.427

8.852

11.323

Nationaal

6.234

6.190

5.806

6.949

6.503

7.284

6.518

6.316

6.415

Regionaal

4.410

3.679

5.508

3.840

4.339

4.943

3.925

4.247

5.044

Totaal

6.628

6.002

6.269

4.725

5.123

5.907

5.458

5.475

6.076

5


Gemiddelde standgrootte in m2

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

Internationaal

32

27

31

34

60

49

32

28

32

Nationaal

28

32

31

26

34

43

27

33

36

Regionaal

26

20

30

34

33

37

33

31

36

Totaal

29

30

31

30

34

40

30

32

36

Mediumbestedingen in â‚Ź

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang Internationaal

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

83.061.667

53.372.357

64.860.476

1.244.586

1.252.730

7.730.529

84.306.253

54.625.087

72.591.005

Nationaal

152.732.541

148.680.487

145.050.855

69.264.539

70.170.279

93.435.458

221.997.080

218.850.766

238.486.313

Regionaal

26.063.713

16.622.026

26.089.138

65.381.607

58.046.734

43.760.985

91.445.320

74.668.760

69.850.122

261.857.921

218.674.870

236.000.468

135.890.732

129.469.743

144.926.972

397.748.653

348.144.613

380.927.440

2008

Totaal 2009

2010

Totaal

Gemiddelde prijs per m2 in â‚Ź

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Internationaal

209

311

269

50

54

262

199

281

269

Nationaal

151

140

152

93

93

114

127

121

138

Regionaal

121

126

139

61

61

63

71

68

79

Totaal

161

161

161

74

75

84

115

112

120

6


Totaal aantal beursbezoekers

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang Internationaal

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

424.245

259.769

271.145

100.310

79.975

88.489

524.555

339.744

359.634

Nationaal

1.266.356

1.757.116

1.446.916

2.234.703

2.595.551

2.378.479

3.501.059

4.352.667

3.825.395

Regionaal

305.506

228.132

374.133

2.700.895

1.983.746

2.063.414

3.006.401

2.211.878

2.437.547

1.996.107

2.245.017

2.092.194

5.035.908

4.659.272

4.530.382

7.032.015

6.904.289

6.622.576

Totaal

Gemiddeld aantal bezoekers per beurs

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang Internationaal

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

12.478

11.407

12.325

33.437

39.988

44.245

14.177

15.443

14.985

Nationaal

7.817

10.276

8.461

20.885

22.375

19.821

13.015

15.166

13.146

Regionaal

6.235

6.337

9.593

9.612

8.976

11.527

9.110

8.607

11.181

Totaal

8.147

9.890

9.018

12.880

13.744

15.001

11.057

12.198

12.425

Totaal aantal exposanten

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

2008

Totaal 2009

2010

Internationaal

12.547

6.448

7.921

732

389

508

13.279

6.837

8.429

Nationaal

35.726

32.694

31.768

28.708

21.955

20.119

64.434

54.649

51.887

Regionaal

8.156

6.467

7.269

31.511

29.306

23.609

39.667

35.773

30.878

56.429

45.609

46.958

60.951

51.650

44.236

117.380

97.259

91.194

Totaal

7


Gemiddeld aantal exposanten per beurs

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

Internationaal

369

322

360

244

195

254

359

311

351

Nationaal

221

191

186

268

189

168

240

190

178

Regionaal

166

180

186

112

133

132

120

139

142

Totaal

230

201

202

156

152

146

185

172

171

Gemiddeld aantal bezoekers per exposant

Vakbeurzen 2009 2010

Beurstype

Belang

2008

2008

Publieksbeurzen 2009 2010

Totaal 2009

2008

2010

Internationaal

34

35

34

137

206

174

40

50

43

Nationaal

35

54

46

78

118

118

54

80

74

Regionaal

37

35

51

86

68

87

76

62

79

Totaal

35

49

45

83

90

102

60

71

73

8

/Rapport%20Beurscijfers%202010  

http://www.laarhovendesign.nl/images/uploads/Rapport%20Beurscijfers%202010.pdf