Page 1

Unitat Municipal 9 - CUP www.um9.cat unitatmunicipal9@gmail.com Tel. 93 896 08 01 Pl. de la Vila 9 (bis) Ribes i les Roquetes

Pressupost municipal Ordenança de cinisme Entrevista Joan Coma INS Xaloc

“Que no ens congelin el cor, que no ens adormin el cap” @FundiPau “No és una tragédia. És un crim de la indústria de la guerra” @openarms_fund


LA MALA GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL ES REFLECTEIX EN L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTSOS 2016 Quan des d’UM9-CUP ens oposem als pressupostos municipals de 2017 no només ho fem per les seves xifres concretes, es tracta d’una esmena a l’acció política feta pel govern del PSC-PSOE durant l’any 2016.

socials que l’alcaldessa prometia.

I ho expliquem fent una comparativa entre el pressupost de 2016 i el que s’ha fet en realitat, és a dir, la seva execució.

D’altra banda, el pressupost de 2016 incloïa dues partides socials de nova creació: ajudes a famílies per arranjament del seu habitatge (amb una dotació de 25.000€) i per a l’adquisició d’electrodomèstics (10.000€). D’aquestes dues partides, durant l’any 2016 s’ha utilitzat únicament 1.012€ en l’adquisició d’electrodomèstics, restant l’altra partida intacta. En l’àmbit social el govern del PSC també prometia l’augment de 25.000€ de la partida destinada a banc d’aliments. En aquest cas s’ha produït el contrari que amb la resta de la despesa social i durant l’any s’ha hagut d’ampliar en 15.000€ més.

Les polítiques socials

A la presentació dels pressupostos del 2016 el que més va destacar va ser l’augment de les partides relacionades amb ajudes socials en 130.000€, assolint una quantitat de 390.000€. Ara bé, a 20 de novembre de 2016 només hi havia 185.000€ pagats o pendents de pagament, i 40.000€ sol·licitats i autoritzats. És a dir, que a menys d’un mes per acabar l’any i l’Ajuntament encara no havia utilitzat ni la meitat de la partida. Que un ajuntament gasti menys diners dels que tenia pressupostats pot ser una notícia positiva, però és un despropòsit quan estem parlant de partides en despesa social, en un temps en què una part important de la nostra població pateix els efectes de la crisi amb tota la seva cruesa. Aquest fet demostra la incapacitat de l’actual equip de govern de desplegar aquelles polítiques

Només la ineptitud o la manca de voluntat política, poden explicar que no es gasti bona part del que estava pressupostat en ajudes socials.

Per desgràcia, necessitats no en falten. Per tant, si no es destina tot el que està pressupostat a les necessitats que estan previstes és per una manca de polítiques socials actives. Caldria en primer lloc millorar la coordinació entre els diferents agents del municipi i en segon lloc establir criteris de repartiment i millorar la gestió de la recollida. A pesar d’aquest augment continuen generant-se cues en els locals de recollida i hi ha una descoordinació total amb altres bancs d’aliments, com el de l’hospital Sant Camil.

Habitatge social inexistent per no saber (o voler) utilitzar les eines

En el passat Ple de pressupostos, el govern del PSC es vanagloriava de l’atorgament de 50 llicències d’habitatges turístics al municipi. Des del punt de vista d’UM9-CUP, aquest fet resulta altament preocupant, ja que va estretament lligat amb l’augment imparable dels preus de lloguer i compra d’habitatge. En els dos anys de l’actual govern, la política d’habitatge ha resultat nul·la, encara pitjor, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes actualment disposa de més d’una vintena de pisos sense utilitzar per petites mancances infraestructurals o per manca de gestió. Per altra banda, la gestió d’intermediació amb la SAREB (el banc dolent), i d’altres, és inexistent i les polítiques impositives o coercitives sense recorregut. I no podem deixar de recordar que qui fou alcalde, José Antonio Blanco, és avui imputat i resta en espera de judici per la gestió d’habitatge que feu el seu govern, en l’època que Abigail Garrido era regidora d’Urbanisme. Quan UM9 érem al govern, vam centrar-nos en: acabament del bloc que va deixar inacabat Garraf Promocions Municipals i gestió pública dels seus pisos, conveni de gestió amb entitats sense finalitat de lucre, actualització del cens de pisos buits i mapa de llicències habitatges turístics.


Les inversions en el patrimoni municipal, el dia de la marmota

Aquesta ineficàcia de l’equip de govern en la gestió de les seves

grans propostes en política social es completa amb la deficient gestió del romanent i dels projectes iniciats pel govern anterior del que formàvem part. Ens referim, per exemple, a l’apertura dels equipaments tancats, com la Casa de la Vila, al Local de Ribes encara tancat, al nou casal d’avis de les Roquetes que s’ha tardat un any i mig per instal·lar-hi el mobiliari, el Teatre de les Roquetes que ara es comencen a plantejar els projectes, el Castell de Ribes actualment tancat i sense ús, l’ermita de Sant

Pau sense masover i de tants altres equipaments o patrimoni públic actualment mal utilitzat. El nou pressupost del 2017 torna a parlar de la Casa de la Vila, el Local, el Teatre, el Castell, Sant Pau, els pavellons, etc. En molts casos qüestions que ja estaven recollides en l’anterior pressupost i en el Pla de Reactivació Econòmica del govern d’UM9-CUP / CIU-ViA que el govern actual no ha estat capaç d’executar, i avui es tornen a presentar com a novetats d’aquest pressupost.

La Casa de la Vila La Casa de la Vila és l'exemple més paradigmàtic de la mala gestió dels equipaments per part del govern del PSC. Una gestió basada en la desídia i l'abandonament. Resulta absolutament indignant, cinc anys des del seu tancament i una incertesa total sobre la data de finalització de les obres o els sobre costos que finament repercutiran en la comunitat de veïns del municipi. Quan UM9-CUP formava part del govern municipal l’apertura d’aquest equipament no només va ser una voluntat política sinó que es va concretar en el pla de reactivació econòmica aprovat pel Ple, amb calendari i pressupost d’execució. Avui, en canvi, ens trobem amb modificacions de projecte, fallida de l’empresa contractada i altres afers que fan que encara no sapiguem quan es podrà obrir de nou l’Ajuntament. Som conscients dels factors externs (tèrmits, fallida de l'empresa), però també de la responsabilitat del govern. En primer lloc, el govern va decidir modificar el projecte inicial, fet que va fer augmentar el cost econòmic de les obres i endarrerir la data d'obertura. A més, ara el govern ha concedit un augment dels honoraris pels mesos en què l'obra ha estat aturada a demanda de la nova empresa, malgrat el precedent de rebuig d'aquest fet que va emetre el Ple. En aquest procés, l'actitud del govern ha estat el silenci continu i el "tot està bé", mentre les obres seguien i segueixen endarrerint-se. Planta Baixa part dreta i forat ascensor

Planta Baixa part esquerra

Vista pati interior modul sala actes


“La revolució serà feminista o no serà” APOSTEM

PEL CAP DE LES ROQUETES I L’INSTITUT XALOC! En relació al CAP de les Roquetes cal fer efectiva l'ampliació més enllà de la cessió de l'espai de la Generalitat, estudiar en detall les necessitats més urgents i la possibilitat d'establir sinergies amb l'Hospital Sant Camil i els centres educatius de la zona, tant en recerca com en formació. I pel que fa a l'Institut Xaloc, ha de ser una prioritat per al municipi la construcció del centre educatiu, ja n'hi ha prou de barracons!

PISOS PÚBLICS DE LLOGUER SOCIAL En el passat Ple de pressupostos, el govern socialista es vanagloriava de l’atorgament de 50 llicències d’habitatges turístics al municipi. Des del punt de vista d’UM9-CUP aquest fet resulta altament preocupant, ja que va estretament lligat amb l’augment imparable dels preus de lloguer i compra de l’habitatge. En els dos anys de l’actual govern la política d’habitatge ha resultat nul·la, encara pitjor, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes actualment disposa de més d’una vintena de pisos sense utilitzar per petites mancances infraestructurals o per manca de gestió. Per altra banda, la gestió d’intermediació amb els bancs escombraries és inexistent i les polítiques impositives o coercitives sense recorregut. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, vam anar dibuixant una política d’habitatge sobre tres eixos: acció urbanística, acabament bloc de GPM, conveni de gestió amb entitats sense finalitat de lucre, actualització cens de pisos buits i mapa de llicències dels habitatges turístics.

8 de març

Dia de la dona

treballadora

FINALITZACIÓ DE LES URBANITZACIONS Les urbanitzacions amb dèficits infraestructurals condemnen els seus habitants a mancances pròpies de països subdesenvolupats. Els 20 anys de govern socialista han convertit els residents de les urbanitzacions de Rocamar, Can Lloses o Mas Pares en ciutadans de segona. UM9-CUP apostem per la realització d’un pla de treball individualitzat per a cadascuna de les situacions que permeti la finalització d’aquestes urbanitzacions en un termini curt de temps, així com la seva posterior recepció per part de l’Ajuntament, aquest pla hauria d’anar acompanyat d’inversions realitzades pel mateix Ajuntament. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, vam posar damunt la taula de negociació amb el veïns de Rocamar un pla d’actuació que permetés avançar cap a la recepció de la urbanització. Que tenim avui damunt la taula?

Les

propostes d’UM9-CUP per als

pressupostos del 2017

DEFENSEM L’HOSPITAL COMARCAL ST. CAMIL L’hospital Sant Camil, com molts d’altres, té un dèficit d’inversions, la diferència és que aquest l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no està endeutat i per tant té capacitat d’inversió. UM9-CUP aposta per invertir en l’hospital, apostem per invertir en una àrea sociosanitària vinculada a l’hospital, per donar recolzament a la investigació en aquest centre complementant els fons europeus proposats pel Consell Comarcal i per vincular els cicles formatius del municipi al centre sanitari. Tot, dins la prespectiva de St. Camil com Hospital Comarcal.

DINAMITZACIÓ DELS NUCLIS ANTICS UM9-CUP creiem necessària la reforma i dinamització dels centres urbans de Ribes i les Roquetes mitjançant un pla especial de conversió en zona de vianants, mobilitat i aparcaments. Aquestes mesures haurien d’anar acompanyades de polítiques de reactivació del petit comerç, del turisme de qualitat i de la dinamització dels locals buits. Aquesta és l’aposta d’UM9-CUP davant les polítiques de grans àrees comercials proposades pel Partit Socialista, CIU-VIA o el Partit Popular. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, vam deixar damunt la taula de treball diferents iniciatives encaminades.: localització d’aparcament urbans, xarxa de camins amics, equipaments referencials (Casa de la Vila, El Local a Ribes, Teatre a Les Roquetes, modificació ordenances, modificació PGU, conveni amb la Diputació per a l’arranjament del carrer Major, St. Pere, Pi i ctra. d’Olivella)

PROU!! EQUIPAMENTS TANCATS La situació de la Casa de la Vila resulta absolutament indignant i insuportable, cinc anys des del seu tancament i una incertesa total sobre la data de finalització de les obres. A més dels sobrecostos que finament repercutiran en la comunitat del municipi. Reclamem, per tant, l’obertura immediata de la Casa de la Vila, així com del Local. També exigim el projecte definitiu del teatre de les Roquetes i l’inici de les seves obres. Quan UM9-CUP érem al govern en l’anterior legislatura, l’obertura d’aquest equipament, no solament van ser prioritats en les voluntats polítiques sinó que van ser concretades en el Pla de Reactivació Econòmica aprovat pel Ple municipal, amb +45,41 calendari i pressupost d’execució dins el 2016.


Pressupost 2017: Un municipi que seguirà a la deriva i sense rumb El passat desembre el govern del PSC-PSOE va aprovar el pressupost per al 2017. Amb els vots a favor Anem a pams. El Pressupost presentat es caracteritza per ser una continuïtat del pressupost anterior (2016). Mancat de noves propostes, incapaç d'atacar els problemes actuals i destinat a no corregir la inèrcia d'estancament del municipi. En primer lloc, el Capítol de personal (40% aprox. del conjunt del Pressupost). Amb aquesta important despesa i tractant-se de les nòmines de les treballadores de l'ajuntament, preocupa la gestió dels recursos humans que s'està fent: Acomiadaments del personal no fix indefinit, conflictes amb els sindicats acusacions i actuacions de dubtosa legalitat i el que resulta més preocupant: cap proposta. Zero voluntats de canvi o millora. En segon lloc, externalitzacions de serveis i de subministraments que dóna i rep l'Ajuntament. (40% aprox. del conjunt del Pressupost). És a dir, encarregar/pagar feines i tasques pròpies de l'Ajuntament a empreses privades, sense haver-ne fet una valoració dels resultats, ni un control de la qualitat i sabent que, externalitzar, no significa una millora en els serveis cap als veïns i veïnes. Aquesta partida el PSC-PSOE no només augmenta sinó que la defensa, davant el qüestionament d'UM9-CUP.

de PSC (7), el PP (2) i Fem Poble (3). i els vots en contra de PDECat-Via(4), ERC (1) i UM9-CUP (4).

A Sant Pere de Ribes la gestió dels residus l’està fent la mateixa empresa que a Barcelona i Badalona. On les auditories d’aquest servei han activat totes les alarmes i qüestionat el model. UM9-CUP proposa la revisió i seguiment del servei de les empreses externes, detecció d'irregularitats, llistat d'incompliment i fraus. Per contra el govern és incapaç de presentar la mínima informació, respondre als dubtes de l'oposició i planificar els debats necessaris que el municipi ha de tenir entorn d'aquesta qüestió. A més, l'equip de govern ja ha abandonat plantejar-se alternatives a l'actual model de recollida d'escombraries, com UM9-CUP defensava.

Preocupa la gestió de la recollida i tractament de residus. Més de 2.000.000€ anuals, per un servei que cada dia és més car i acumula més queixes al municipi.

En tercer lloc, el capítol d'inversions ha d'actuar sobre els principals eixos d'actuació pel 2017 i les prioritats d'inversió pel municipi. No es pot evitar, durant més temps, un debat sobre la realitat i les necessitats del municipi. És fonamental, per no cometre errors passats i rendibilitzar recursos del qual l'Ajuntament disposa. S'ha d'incloure en aquesta part del pressupost, els 10.000.000€ del romanent de tresoreria (que són tots els diners pendents d’aplicació de pressupostos anteriors). L'actual govern no vol incloure aquesta important suma en aquest capítol i evitar així la discussió política. I ja de pas, aprofitar aquests diners per acontentar a alguns grups de l'oposició amb propostes de poc pes polític. Així doncs, a UM9-CUP preocupa la desídia i la no voluntat de canvi alhora de debatre i poder millorar el pressupost cada any. A més, molesta l'opacitat en l'aprovació dels comptes anuals per a aquest 2017, en les condicions que els ha presentat, significaran una continuïtat en les seves formes de fer política. Tenim un govern que fa aigües. I els vots favorables al Pressupost seran un flotador, però no per al municipi que seguirà a la deriva i sense rumb.

"Li proposem que faci un gir de 180 graus. Si el govern es compromet a omplir de contingut, paraules que utilitza recurrentment com transparència, diàleg, planificació i transformació. Si en lloc de fer-les titulars, les omple de contingut, ens hi trobarà. I si no, assumeixi la seva incapacitat per arribar a acords de forma estable amb cap dels grups polítics d'aquest ajuntament i plantegi’s el perquè." Tomas Carandell (fragment de la intervenció durant el debat de pressupostos 2017)


L’Institut Xaloc no és una prioritat per al govern. Barracons no, Xaloc sí! La construcció de l'Institut Xaloc de les Roquetes estava prevista fer-la al terreny d'ús educatiu situat al costat de la seva ubicació actual, a tocar de l'Escola Mediterrània. Però sense cap debat previ, malgrat les preguntes fetes des dels grups de l'oposició, el govern té previst un canvi d'ubicació. Finalment però, els grups polítics de l'oposicio vam aconseguir retirar aquest punt de l'ordre del dia del passat Ple, per exigir debat i argumentacions.

Per què el govern vol canviar el terreny on construir l'Institut Xaloc? No s'ha realitzat cap discussió per analitzar aquesta situació. L'única informació que tenim, és la voluntat del govern de cedir el terreny públic d'ús educatiu, on estava previst construir l'Institut, a l'empresa Decatlon. Del projecte Decatlon no en tenim més informació que

aquella que apareix a la premsa ja des del 2011, amb l'alcalde Blanco. Res concret, només promeses i titulars. Així doncs, quina és la prioritat per al municipi? Deia l'alcaldessa fa dos plens, en relació a aquesta qüestió, que ho volia tot. Nosaltres li responem que no, de cap manera. El seu govern no ho vol tot, el que vol és quedar bé. Que sembli que lluita per aconseguir aquest equipament, mentre en paral·lel negocia a porta tancada, amb informes secrets amb les grans multinacionals disposada a fer el que sigui, impliqui el que això impliqui pel futur d'aquest equipament. Deixant la representació democràtica fora de tota aquesta discussió. Per nosaltres la prioritat és el Xaloc i sabem que la construcció és competència de la Generalitat però no excusa ni un mil·límetre les responsabilitats del govern, que les té i les tindrà. Facin la seva feina, no esperin ni un dia més.

Diguem NO a l’ordenança de civisme del PSC Civisme o control? Criminalització de la pobresa i l'exclusió social

Regulació absurda

Article 64.1- Queda totalment prohibida la venda ambulant de

Article 36.4- Es prohibeix tenir a la vista del públic, en les obertures

begudes, aliments i qualsevol altre producte.

de les cases i baranes exteriors de terrasses, roba estesa i qualsevol

Article 77. 2- Queden totalment prohibit dormir en els espais

altra mena d’objecte o estètica que pertorbi l’estètica urbana.

públics.

Article 37.1- Queda prohibit espolsar robes i estores sobre la via

Privatització de l'espai públic

pública, ni tampoc des de finestres, balcons o terrasses.

Article 92.2- Queda totalment prohibit jugar a pilota i practicar

Article 51.3- La neteja dels parabrises a automòbils que es trobin

exercicis físics que puguin molestar els altres ciutadans.

aturats en semàfors serà considerada greu (val a dir que al municipi

Article 92. 2- Queden totalment prohibit la ocupació per a realitzar

no hi han semàfors)

àpats dels espais que no estiguin correctament senyalitzat per fer pícnic.

Regulació abusiva Article 7- Facilitar a l’Alcaldia les dades que en algun moment concret es demanin. Article 29. 7- Les persones que causin el soroll molest, estaran obligades a deixar entrar al seu domicili aquell personal de l’Ajuntament.

Restringir l'activitat social cultural, festiu i popular. Article 11- L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius, musicals, culturals quan puguin posar en perill el propi civisme.


“Si no hi ha via democràtica a la independència, hi haurà via independentista a la democràcia” David Fernàndez

“La desobediència només té sentit en termes col·lectius” Entrevista a Joan Coma i Roura, regidor de la CUP a l’Ajuntament de Vic.

Poc et devies imaginar quan vas pronunciar al ple allò de "per fer una truita abans s'han de trencar els ous" que et convertirien en una mena d'icona de la desobediència pacífica en aquesta fase del procés independentista català. La història ens demostra que els poders estatals, en termes generals, són capaços de tot i més per mantenir les seves estructures de poder. En això l’Estat espanyol no és una excepció, sinó tot el contrari: sol anar més enllà que d’altres estats del seu entorn. El cert és que ni esperàvem ni deixàvem d’esperar que per defensar la desobediència civil no-violenta, que forma part del nostre programa polític, un fiscal de l’Audiència Nacional sol·licitaria la meva imputació per un presumpte delicte d’incitació a la sedició i que un jutge ho acceptaria i m’imputaria. La veritat és que ni ens ho havíem plantejat, però si repassem l’historial del jutge no és gens sorprenent. La pregunta és quant temps més voldran continuar fent el ridícul. Tot plegat és esperpèntic, però denota clara-

ment el caràcter profundament antidemocràtic de les estructures estatals espanyoles. En el fons ens estan dient que ser independentista a Espanya és un delicte penal. En aquest mateix sentit, enlloc no veig icones sinó molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses amb l’objectiu comú de capgirar l’estat actual de les coses. La desobediència només té sentit en termes col·lectius: de la mateixa manera que no pot desobeir una citació a l’AN aquell que no hi ha estat citat, jo no hauria pogut, sabut ni volgut desobeir si hagués percebut que es tractava de quelcom individual. En qualsevol cas, hem aconseguit capgirar un acte de repressió política i transformar-lo en solidaritat i mobilització popular Creus que la repressió judicial, tal i com l'està emprant l'Estat espanyol, ajuda o dificulta el procés independentista? La repressió en si no ajuda cap procés democràtic ja que dificulta el debat polític i la construcció d’alternatives col·lectives. De fet, la repressió emergeix davant qualsevol projecte emancipador precisament per dificultar-lo, per impedir-lo. Per altra banda, però, implica que qui ostenta el poder està reconeixent l’emergència d’alternatives que el qüestionen. Per tant, no es tracta només d’accions de violència per part de l’Estat, sinó que també són una manifestació pública de la feblesa d’aquest. Qui no es mou no sent les cadenes, apuntava Rosa Luxemburg. Tan cert com que al moure’ns, no

només sentim les cadenes, sinó que aquells que les subjecten senten la necessitat de reforçar-les per així reprimir el nostre moviment i mantenir-nos quiets – i obedients - en i per l’ordre establert. Davant d’aquesta realitat, el que és important és ser capaços de convertir la repressió vers l’independentisme en solidaritat i mobilització popular que vagi – com ja hi està anant – molt més enllà del món estrictament independentista. Casos com el teu han situat al centre del debat polític la desobediència com a mitjà per transformar una realitat política que es nega a avançar democràticament cap a on la societat demanda. En les circumstàncies actuals, per exercir el dret a decidir ens veiem obligats a exercir el dret a desobeir. En aquest sentit, el municipalisme – entès com quelcom que va molt més enllà de l’Ajuntament, però que també l’inclou – és imprescindible. Com ha set sempre en els processos de canvi. És on resideix el poder popular. Això vol dir que des de les institucions i els moviment populars s’ha de mirar d’anar construint les condicions necessàries perquè tothom qui vulgui pugui desobeir amb les màximes garanties possibles.

La veu març 2017  
La veu març 2017  
Advertisement