Page 3

setembre de 2012

la Riuada

www.lariuada.cat

3

 ACTUALITAT ECONOMIA

 REDACCIÓ

La Diagnosi socioeconòmica del Prat de Llobregat mostra els efectes de la crisi

Tot i que els resultats no són cap novetat, l’estudi constata l’aturada econòmica

L

’Observatori socioeconòmic del Centre de Promoció Econòmica de l’ajuntament del Prat ha publicat un informe que recopila les dades més rellevants de l’entorn laboral i econòmic municipal del 2011. Els seus resultats no són cap novetat. Es posa de manifest una situació prou coneguda: després de cinc anys de crisi, el panorama laboral al Prat continua sent negatiu. La massiva destrucció de llocs de feina en la construcció, que després es va generalitzar a tots els sectors, van donar lloc a unes elevades taxes d’atur. I han persistit durant el 2011. La taxa d’atur registrat ha estat del 16,1%, amb 5.502 persones aturades, 289 més que el 2010.

L’ACTIVITAT ECONÒMICA AL PRAT

Polígons industrials Parcs de negocis Aeroport ZAL Prat Nord Zona Urbana Parc Agrari Total

La caiguda del 5,7% de la contractació il·lustra també aquesta tendència. I la precarietat ha augmentat: si el 2006, el 82% dels con-

REPORTATGE

tractes que es van fer eren temporals, el 2011 van serne el 88% Sense indicis de recuperació, l’atur s’està conver-

tint en estructural. Un dels problemes més greus és el grup de persones majors de 45 anys, perquè les empreses són més reticents a

contractar-les i pateixen un atur de llarga durada. El col·lectiu de joves, però, és el que ha estat més perjudicat per la davallada de les contractacions. D’altra banda, les dones segueixen patint una taxa d’atur més alta. Enguany, la situació laboral s’està agreujant. Segons dades recollides a l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, de les quals es nodreix la Diagnosi socioeconòmica, el mes de juliol, la taxa d’atur al Prat va assolir el 16,7%, amb 5.708 persones aturades. La Diagnosi constata una manca de dinamisme del teixit productiu del Prat, que ocupa unes 40.000 persones. El 2011 s’han registrat 137 activitats noves –98 a la zona

MEDI AMBIENT

 REDACCIÓ

ECONOMIA

2011 Variació 2008-2011 Empreses Treballadors Emp. Treb. 261 7.965 -17 -786 165 6.019 15 -273 603 17.300 39 -503 36 2.538 6 221 19 746 -2 -20 1.953 5.442 18 -48 50 52 -3 -19 3.086

40.062

La defensa del delta es reforça Tot i l’augment de la mobilització popular, la plataforma Aturem Eurovegas aconsella no baixar la guàrdia REDACCIÓ Després de mesos de negociacions entre els governs català i madrileny i Las Vegas Sands, s’ha donat a conèixer que la ubicació triada per a EuroVegas serà Madrid. La reacció de la Generalitat ha estat la presentació d’un projecte alternatiu, bastant avançat, d’inversió basada en el turisme i l’oci: Barcelona World, a Vila-seca, que en principi comptaria amb l’aportació de terrenys de ‘la Caixa’ i el finançament

de l’empresari immobiliari Enrique Bañuelos. Surten a la llum aspectes parcials de projectes que s’han anat desenvolupant en l’opacitat dels despatxos de l’Administració. Més enllà de la disjuntiva Madrid-Barcelona que ha acaparat l’atenció dels mitjans, diversos punts foscos del projecte com les acusacions de corrupció, blanqueig de diner, les condicions exigides i les conseqüències laborals, socials i mediambientals, han anat alimentant el rebuig social

d’una important franja de la població. La Plataforma Aturem EuroVegas, que s’ha encarregat de difondre arguments contraris a l’aposta del magnat nordamericà, ha valorat positivament la mobilització popular. Ha expressat, tanmateix, que cal continuar amb la lluita de la defensa del delta, que no compta amb la protecció per impedir la seva degradació, i plantar cara tant a EuroVegas a Madrid i a Barcelona World, que considera un model igualment especulatiu.

38

-1.428

S’estudia que la gestió de l’aigua passi a mans privades L’òrgan de govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la qual forma part com a vicepresident l’alcalde del nostre municipi, Lluís Tejedor, ha adjudicat la gestió de l’aigua, que fins ara era un servei públic, a l’empresa SGAB-AGBAR. El fet que un servei bàsic com es l’aigua passi de la gestió pública a la privada no és la primera vegada que succeeix, però els fets demostren que acostumen a comportar un increment de costos que repercuteix sobre l’usuari final. En aquest cas l’adjudicació ha estat de manera directa, procés no habitual per una concessió d’aques-

tes característiques, a una empresa de capital majoritariament extranger com es la multinacional Suez Environement, empresa mare de SGAB-AGBAR. Tot i l’afectació que suposa per la ciutadania, aquest procés no ha comptat amb la promoció de la lliure concurrencia, ni s’ha fomentat cap tipus de participació ciutadana. Per altra banda, Àngel Simon Grimaldos, actual president executiu de l’empresa SGAB-AGBAR, ha estat fins la seva incoporació a dita empresa, el màxim responsable de l’ens regulador que ara concerta aquesta operació.

urbana–, majoritàriament del sector serveis, i n’han cessat 133, de la indústria i la construcció. Els sectors més rellevants de l’economia del municipi són el comerç a l’engròs i al detall, el transport i la logística i les activitats de la indústria manufacturera. El comerç, seguit dels serveis a les persones i l’hostaleria, han estat les activitats més dinàmiques. Però el teixit empresarial no presenta, en general, símptomes de reactivació. L’Observatori socioeconòmic ha estat publicant el seguiment estadístic de l’activitat econòmica des del 2008. En els darrers tres anys, el Prat ha perdut 1.400 llocs de feina, especialment als polígons industrials i a l’aeroport. LABORAL

L’acord per tancar Newco evita el caos a l’aeroport Newco, antiga empresa gestora d’equipatges de la companyia aèria Spanair, va tancar portes el passat estiu després de fracassar l’intent de venda a un grup turc. L’acord el van facilitar l’interès de l’Administració a evitar el caos a l’aeroport en ple mes d’agost i la recol·locació dels més de 250 treballadors de la plantilla a d’altres empreses de handling que operen a l’aeroport del Prat. La conflictivitat laboral en aquest sector ha esdevingut endèmica des que al 2006 a Iberia no se li va renovar la concessió.

La Riuada Núm. 12  

Mitjà pratenc de comunicació popular