Page 4

4

la Riuada

www.lariuada.cat

juliol-agost de 2011

ACTUALITAT  MEDI AMBIENT

 REDACCIÓ

La crisi no retalla els sous dels polítics La creació de noves regidories acontenta tothom

TREBALL

Mor un dels treballadors sinistrats a la Damm

Font: Ajuntament del Prat de Llobregat

E

ls sous de l’alcalde, els regidors i els diferents càrrecs electes de l’Ajuntament del Prat són més alts que els que cobraven el juny de l’any passat, quan es van retallar el salari seguint les directrius del Govern de reduir sous dels funcionaris per afrontar la crisi. Ara, però, en una època en què el ciutadà pateix per a conservar el seu lloc de treball i ha vist disminuir poc a poc els seus ingressos, els polítics deixen enrere aquell retall solidari. El Ple del passat 30 de juny va aprovar aquestes retribucions, ja que no estan fixades per llei. Així, l’alcalde cobra ara 70.300 euros anuals (2.165 euros més que l’any passat); els vuit tinents d’alcalde, 55.400; els regidors adjunts a l’àrea, 52.500; i els regidors amb delegació, 32.800 euros. També es va establir el que perceben els regidors (sense dedicació exclusiva) per cada Ple al qual assisteixin: 500 euros per cada sessió plenària –l’última, la del 7 de juliol, va durar quinze minuts–. Aquesta xifra, que en molts casos es tracta de la meitat del salari mensual d’un pratenc, encara és més

alta en el cas de l’assistència a la Junta de Portaveus: 1.400 euros per als dos representants dels grups polítics de l’oposició (Antonio Gallego i Jordi Gili) per cada reunió. Aquestes dues quantitats, que també havien patit una reducció d’un 5 i un 6% respectivament el juny del 2010, tornen a estar intactes, com abans d’aquesta retallada. Confiança i partits I d’entre les retribucions pactades en aquest cas per al personal eventual que ocupa càrrecs de confiança,

n’hi algunes que criden molt l’atenció, com els 77.200 euros bruts anuals que cobra el coordinador dels Serveis d’Urbanisme, una quantitat que supera la de l’alcalde, màxim responsable de la institució. O els 64.200 euros del director de Coordinació, Serveis Centrals i Economia, que també cobren el director d’Urbanisme i Territori; el d’Espai Públic; i el de Promoció Econòmica i Comerç. D’altra banda, la dotació anual per als grups municipals amb representació al consistori és de 205.320

euros, repartits, segons la quantitat de regidors que té cada formació política, de la següent manera: ICV: 84.960 euros; PPC: 49.560; PSC: 42.480 i CIU: 28.320. Fer content el PSC L’Ajuntament del Prat ha estrenat una regidoria: la de Comerç i Turisme, que penja de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i que ocupa Marta Mayordomo (PSC). També hi ha hagut un canvi substancial a la regidoria de Salut Pública i Consum, que ara,

amb la també socialista Ana Isabel Fernández al capdavant, necessita una dedicació completa que abans no necessitava. Es tracta de dues modificacions que el govern veu necessàries, però algunes veus apunten que es tracta d’un dels requisits del pacte ICV i PSC, perquè aquesta formació, tot i perdre regidors en aquestes últimes eleccions, no perdi carteres. L’aprovació de l’organització del Consistori i les retribucions, doncs, sembla que han acontentat tothom, govern i oposició. MEDI AMBIENT

 REDACCIÓ

Ecologistes en Acció hissa la bandera negra a la platja del Prat Segons un informe d’Ecologistes en Acció sobre les «Banderes Negres 2011 Catalunya», el Delta del Llobregat s’endu una forta crítica. El col·lectiu culpa de la degradació del Delta als impactes de la destrucció del curs natural del riu —desviament declarat il·legal pel Tribunal Su-

prem—, a l’alteració de tot el Delta del Llobregat, a la pèrdua de zones agrícoles i a l’afectació de la dinàmica costera i de les llacunes litorals. La Fundació Mar, per la seva banda, considera en un estudi que el Delta del Llobregat és la zona més degradada del litoral cata-

là, amb la nota més baixa de 3,5 sobre 10. Aquesta baixa nota s’atribueix a l’extracció de sorra del fons marí per regenerar les platges, on s’ha detectat una baixa biodiversitat. Aquests estudis contrasten amb la bandera blava que ha rebut la platja per primera vegada.

La dragadora ha degradat el fons marí. E.R.

Carles Lordan, treballador de Comecla SAL, subcontractat per l’empresa Damm, va morir el passat 23 de maig a conseqüència de les greus complicacions mèdiques derivades de les cremades produïdes arran de l’accident laboral que va patir un mes abans, el 13 d’abril, mentre efectuava tasques de manteniment a una caldera a la planta que la cervesera té a la localitat del Prat de Llobregat. Els altres dos treballadors afectats pel sinistre evolucionen favorablement. Els fets continuen sota investigació de l’inspecció laboral. Es dóna el cas que Lordan, treballador de 47 anys i soci de la cooperativa pratenca Comecla, va adquirir notorietat pública per ser un dels membres fundadors del popular grup de Rumba «Los Manolos», Lordan era vocalista, baixista i guitarrista del grup. MEDI AMBIENT

El Ministeri aprova un polèmic passeig a Viladecans Viladecans crearà un nou passeig marítim de 580 metres als terrenys de l’antic càmping La Ballena Alegre, expropiat amb motiu de l’ampliació de l’aeroport. El projecte ja havia estat presentat dos cops pel consistori de Viladecans a la Generalitat i sempre s’havia tirat enrera, perquè l’organisme competent considerava que, abans d’aprovarlo, calia tirar endavant el pla especial del Delta, i reblava que no és coherent validar projectes parcials, sense tenir en compte l’impacte de la totalitat de projectes a la zona.

Profile for La Riuada

La Riuada Núm. 6  

Bimestral gratuït d'informació popular

La Riuada Núm. 6  

Bimestral gratuït d'informació popular

Profile for la_riuada
Advertisement