Page 1

LA PLEGA DE L’ARXIU Butlletí de l’APEPC Barcelona, desembre 07, número 11

Presentació

Tenim quaranta anys !!!! «… Pels volts de Nadal de 1967… el posà en marxa [l’Arxiu o Museu] la coincidència entre l’esperit emprenedor del P. Josep Liñan, llavors Mestre de Novicis, i el tarannà i inquietuds d’alguns dels qui hi fèiem el noviciat…» Ara fa vint anys En Miquel Puig i Reixach explicava amb aquestes paraules els inicis de l’Arxiu Provincial. Vint i vint fan quaranta que és el que ara tenim d’edat arxivística. Els novicis que més hores i esforços hi esmerçaren aleshores foren en Miquel Puig i Reixach i Xavier Miró i Gumà; després ho continuà en Manel Sales i Castellà. Començaren per posar ordre al fons que quedava en un racó de la casa del que havia aplegat el P. Antoni Tasi. Aviat s’hi afegí nou material. El P. provincial Salvador Salitjes el 1969 publicà un decret en el qual reconeixia el que es treballava a Moià com a Museu Calassanci. Era el document de creació oficial. No repetirem la narració dels fets. Recordem només que el 1973 s’acabà de traslladar a la Cúria de Barcelona. Hi ha estat dipositada la documentació i llibres en diversos llocs fins que el curs 1985-1986 s’ubicà en l’espai actual.

Notícies En motiu de la benedicció de la imatge de sant Josep Calassanç a la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors (Tremp, 16 d’octubre), l’Arxiu va editar un material sobre l’estada de sant Josep Calassanç a Tremp. També es va crear un breu dossier, que duu per títol Els SSMM en ruta per camins calassancis. Document traduït a l’espanyol, al francès i a l’anglès. Com a complement a l’acte, també l’arxiu es va encarregar de trobar partitures de Joan Brudieu que varen sonar durant la benedicció. També en motiu de la re-obertrua del santuari de la Pietat d’Igualada, l’APEPC es va encarregar de l’edició dels nous goigs. El passat dilluns, 10 de gener, vam assistir a les II Jornades de la Internet Social, celebrades a Cornellà. Amb la intenció de conèixer noves eines de treball a través de la xarxa.


S’escriu ... (en publicacions no escolàpies) Florensa, Joan; Mulinari, Míriam. Els observatoris a l’Escola Pia, retrat d’un inici. Modilianum, núm. 36, pàgs. 65-73. Balmary, Marie. El monjo i la psicoanalista. Barcelona: Fragmenta editorial, 2007. 175 pàgs. (Traductor Andreu Trilla). Florensa Parés, Joan. P. Jacint Feliu i Utset (1787-1867), protagonista de la restauració de l’Escola Pia a Espanya. Accèssit Premi Iluro 2006 Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 2007. 223 pàgs. Bayó i Samsó, Jaume. L’Evangeli dels diumenges i festes nostrades. Cicle A. Barcelona: Editorial Claret, 2007. 166 pàgs. Nogués, Ramon Maria. Neurobilogía evolutiva y experiencias religiosas: una revisión. La Espiritualidad después de las religiones. Mataró: La Comarcal Edicions, 2007. pàgs. 47-71. Graupera Graupera, Joaquim. Sobre un grup homogeni de portades gòtiques al Maresme: Vilassar de Dalt, Argentona, Arenys de Munt, Cabrera de Mar i Llavaneres. XXIII sessió d’estudis mataronins. Comunicacions presentades. Mataró, 2 de desembre, 2006. Mataró, 2007. pàgs. 215-231.

Entrades Donació de la biblioteca del senyor Josep Maria Miró, de mans del seu fill, Joan Anton. Està composta per 59 llibres de bibliòfil. Fons del centre d’estudis Vidal i Barraquer. Per motius de la liquidació de la seva activitat, el seu fons administratiu va ingressar a l’APEPC. Brudieu, Joan. Els madrigals i la missa de difunts d’en Brudieu. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1921. 244 pàgs. La Santa Bíblia: el Santo Evangelio según San Mateo. [s.l.]: Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. (Imprès en braile espanyol). Solà, Miguel. Arismetica teorico - practica y mercantil, dispuesta en forma de dialogo ... para enseñar en todas las escuelas de dicha ciudad [de Barcelona] y Principado, en conformidad a lo dispuesto por le Consejo en Real Provision de 22 de Diciembre de 1800. Barcelona: Real Colegio Académico de Primeras Letras de Barcelona / por la Compañía de Jordi, Roca, y Gaspar, 1801. 408 pàgs. Naval Quintillá, Alberto; Tomás Zarroca, Pepa. Peralta de la Sal: cien años, cien imágenes. Osca: Diputación de Huesca, Área de Cultura, 2007. 191 pàgs. Centre d’Estudis comarcal de Banyoles. Col·loqui de tardor. XVIII Jornades D’història de l’Educació. Resistència al franquisme i educació no formal. Edició de les actes. Banyoles: Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles, 2007. 379 pàgs. 84-933527-3-X.


Miquel Carreras: 1905-1938. Esforç i reflexió. Memòria d’una ciutat. [Exposició al Saló Modernista de Caixa Sabadell]. Sabadell: Obra Social, 2007. 978-84-95166-692. 112 pàgs. El Orfanato. Una película de J.A. Bayona. La película y sus creadores. Madrid: Ocho y medio, Libros de Cine, 2007. 978-84-96582-35-4.

L’Aparador de l’arxiu

INSTRUMENTS DE RECERCA DE L’APEPC Hem procurat donar a conèixer el nostre APEPC i el seu contingut: posar-lo en l’aparador. Oferim avui alguns articles sobre la història d’APEPC, de la publicació d’alguns catàlegs o inventaris i de la de fons importants. Aquestes publicacions s’han fet atenent oportunitats que s’han presentat i per això no tenen una prèvia programació. En llibres o articles hi hem inclòs documents que aquí no citem. Referim únicament els que s’han publicat com a fons, no als que tenim treballats, que evidentment són molt més del que aquí diem. Història de l’APEPC: ▪ Miquel PUIG I REIXACH: «20 anys d’Arxiu Històric», en Catalaunia (Barcelona gener 1988), núm. 305, pàgs. 1-7. ▪ «Los primeros libros de la comunidad de Moià (1683-1695)», en Archivum Scholarum Piarum (Roma 1984), pàgs. 185-198. ▪ «Registre antic de la Secretaria Provincial (1741-1936», en Catalaunia (Barcelona febrer 1988), núm. 306, pàgs. 4-5. ▪ «La burocràcia en els nostres col·legis 1850-1854», en Catalaunia (Barcelona març 1989), núm. 317, pàgs. 16-17. ▪ «Els arxius de l’Escola Pia de Catalunya: organització i contingut (1683-1936)», en Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona 1998), vol. 71, pàgs. 327-342. ▪ «La Biblioteca pedagògica provincial del P. Profitós», en Catalaunia (Barcelona setembreoctubre 1996), núm. 378, pàgs. 10-12. ▪ «El Museu Calassanci (1915-1995)», en Catalaunia (Barcelona juliol-agost 1995), núm. 369, pàgs. 24-25. Catàlegs o inventaris publicats: ▪ «Fondo de los religiosos antonianos en el Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña», en Memoria Ecclesiae (Oviedo1995), vol. VI, pàgs. 297-311. ▪ «Catálogo de los folletos de “Exámenes Públicos” de lo escolapios de Cataluña (1768-1834)», en Memoria Ecclesiae, (Oviedo 1997), vol. XIII, pàgs. 77-95. ▪ «Fondo de dibujos de José Cabré Alentorn en el Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña», en Memoria Ecclesiae (Oviedo 2000), vol. XVII, pàgs. 127-138. ▪ «”Goigs” o gozos propios de la Escuela Pía de Cataluña», en Memoria Ecclesiae (Oviedo 2001), vol. XX, pàgs. 657-666. ▪ «Fondo de procesos de beatificación y de canonización en el Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña», en Memoria Ecclesiae (Oviedo 2005), vol. XXVI, pàgs. 375-381. ▪ «Asentamiento de las Escuelas Pías en América. Documentación existente en los Archivos de las provincias. Las Escuelas Pías de Cataluña en América», en Analecta Calasanctiana (julioldesembre 1992), núm. 68, pàgs. 539-543. ▪ «Catálogo de “Corona de las Doce Estrellas”, según el fondo del Archivo Provincial de la Escuela Pía de Cataluña», en Ephemerides Calasanctianae (Roma 1985), pàgs.187-197. ▪ «294 revistes publicades a la Província», en Catalaunia (Barcelona juliol 1987), núm. 300, pàgs. 14-17.


▪ «Revistes dels escolapis de Catalunya anteriors a 1936», en Gaceta: Actes de les Primeres Jornades d’Història de la Premsa (Barcelona, Societat Catalana de Comunicacions, 1994). ▪ «L’Escola Pia i els Goigs», en Archivum Scholarum Piarum, XXX (Roma 2006), núm. 60, pàgs. 103-119. Fons publicats: ▪ Col·lecció de pintures i dibuixos de sant Josep Calassanç, de Josep Segrelles. En pàgina web. ▪ «Cartas circulares de los PP. Provinciales de Cataluña (1742-1835)», en Archivum Scholarum Piarum (Roma 1991), núm. XV, pàgs. 95-192.. ▪ «Concordias firmadas entre los Ayuntamientos y la Escuela Pía en Cataluña (1638-1877)», en Archivum Scholarum Piarum, XXIII (Roma, 2000), núm. 47; pàgs. 63-203 ▪ «Escritos del P. Claudi Vilà i Palà», en Revista de Ciencias de la Educación (Madrid octubredesembre 2000), núm. 184, pàgs.267-287; en Analecta Calasanctiana (Madrid juliol-desembre 2000), núm. 84, pàgs. 267-287. ▪ «Llibres publicats [pel P. Wenceslau Ciuró i Sureda]», en Modilianum (Moià desembre 1996), núm. 15, pàgs. 62-64.

La fotografia

Fragment de : Brudieu, Joan. Goigs de nostra dona. [Barcelona]: Editorial MF. s.d.

Núm. 11 (desembre 2007)  

Notícies i activitats de l'arxiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you