Page 1

Núm. 10 1

LA PLEGA DE L’ARXIU Butlletí de l’APEPC Barcelona, setembre 07, número 10

Presentació Encetem un nou curs amb La Plega número 10, després d’un llarg descans. Carreguem de nou les piles, i comencem a treballar per un nou curs que esperem que doni lloc a noves iniciatives, nous projectes i a noves esperances. Notícies Recollim la nostra memòria El passat 30 d’agost es va presentar el projecte Recollim la nostra història, iniciat amb la Mariona Vigués. Amb aquest projecte el que pretenem és recollir les vivències, experiències i dades de persones vinculades a la Institució, per tal que la memòria oral pugui ser recollida i conservada. Així doncs, aquest curs 2007/2008 engega amb aquest nou projecte per la recuperació de la història més recent de l’Escola Pia de Catalunya. Ruta Calassància Aquest estiu els dies 29 de juliol al 2 d’agost vingueren 42 escolapis d’Hongria a recórrer la Ruta Calassància. Com a altres grups que han vingut o vindran, els hem acompanyat, guiat i ofert material informatiu dels diferents llocs de la nostra terra per on va passar sant Josep Calassanç. Visita a Saragossa Hem visitat algunes cases de la província d’Aragó a fi d’observar com tenen els arxius i biblioteques provincials. XIV Col·loqui de tardor. XVIII Jornades d’història de l’educació. Resistència al franquisme i educació no formal. (Banyoles, 22, 23 i 24 de novembre de 2007). El Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, la Societat d’història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana i la Universitat de Girona dediquen aquests tres dies de novembre a recuperar la nostra història més recent, enguany centrats en la vida educativa fora l’escola com a resistència cultural. El Joan Florensa presenta una comunicació sobre el cineclub de Caldes ’74.

La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


Núm. 10 2 S’escriu ... (en publicacions no escolàpies) Nogués, Ramon M. Déus, creences i neurones: un acostament científic a la religió. Barcelona: Fragmenta Editorial, 2007. (Assaig; 2). ISBN 978-84-935695-1-8. 283 pàgs. Baqués, Marian. En aquest temps. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. (El gra del blat; 279). ISBN 978-84-8415-918-6. 235 pàgs. Trilla i Llobera, Andreu. L'educació per a tothom. En Lligadas, Josep. Cristians de cada dia: vint entrevistes. Barcelona: Centre de Pastoral litúrgica, 2007. ISBN 978-84-9805-205-3. 100-106 pàgs. Clarà i Arisa, Jaume. Moià, 1947-2006. La Tosca, seixanta anys de vida moianesa. Moià: Edicions LA TOSCA, 2007. 256 pàgs.

Entrades Bosch, Alfred; Melero, Josep. Ruta de les llibertats: passejades per la Barcelona èpica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 2007. ISBN 978-84-96696-14-3. 287 pàgs. Jofra i Puig, Enric; Vila Vicenç, Josep M. Cent anys de colònies de vacances a Catalunya (1893-1993). Barcelona: Editorial Mediterrània, 2005. 84-8334-678-8. 3 vols. Vich, Juan. Cuaderno de Problemas por Juan Vich. Barcelona: Escuelas Pias de Barcelona, 1896. Quaderns manuscrits per gentilesa de Mercè i Pilar Valls i Nogué. Canet, Jaime. Ejercicios de geografía por Jaime Canet. Barcelona: Colegio Calasancio, curso 1933-34. Canet, Jaime. Prácticas de aritmética y Gramàtica por Jaime Canet. Barcelona: Colegio Calasancio, curso 1933-34. Canet, Jaime. Prácticas de aritmética y Gramàtica por Jaime Canet. Barcelona: Colegio Calasancio, curso 1932-33. Quaderns manuscrits per gentilesa de Jaume Canet Casanovas.

L’Aparador de l’arxiu Un decret de la reina Isabel II de 26 de novembre de 1852 creà dos col·legis d’escolapis a l’illa de Cuba. En un primer moment no hi havia personal per afrontar aquelles fundacions, de manera que s’esperà fins a 1857 en que hi anaren els dos primers escolapis: PP. Bernat Collasso i Agustí Botey. Aquell any de 1857 s’obrí a Guanabacoa la primera Escola Normal Elemental de Cuba. L’any següent, s’inicià a Camagüey (aleshores es deia Puerto Príncipe) el segon col·legi.

La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


Núm. 10 3 Bibliografia sobre el tema: Bau, Calasanz: Historia de las Escuelas Pías en Cuba durnate el primer siglo de su establecimiento (1857-1957). L’Havana: Imp. Burgay y Cía., 1957. Galofré, Modest: Notas historicas de la fundación de la Escuela, Normal Elemental y Superior y del Colegio de Guanabacoa. L’Havana, Escuelas Pías de Guanabacoa, 1951. Florensa, Joan: «Els escolapis a Guanabacoa (Cuba) durant l’etapa colonial», en Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 66 (Barcelona 1993), pàgs. 79-110. Florensa, Joan: «Labor educadora y evangelizadora de los escolapios en Cuba», en Analecta Calasanctiana (Madrid, gener-juliol 1998), núm. 79, pàgs. 205-222.

La fotografia

Logotip per a commemorar el 150 aniversari de presència dels escolapis a Cuba. Representa l’espadanya característica de l’Escola Pia de Guanabacoa, primera casa oberta a Cuba.

La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya

Núm. 10 (Setembre 2007)  
Núm. 10 (Setembre 2007)  

Activitats de l'arxiu, bibliografia