Page 1

1

Núm. XVII

LA PLEGA DE L’ARXIU Butlletí de l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya (APEPC) Barcelona, desembre 2009, número 19

Presentació Tres temes omplen aquest número. Ens trobem dintre del centenari de la Setmana Tràgica de 1909. És un tema que ha despertat molta reflexió que s’ha traduït en actes i publicacions. Hem adquirit alguns dels llibres i publicacions que han sortit sobre el tema. A més del que figura expressament aquí, també hem recollit articles o reportatges de diaris i revistes. Sobre els efectes de la Setmana Tràgica a l’Escola Pia també hi trobareu aquí informació, ja que poguérem participar al Congrés que organitzà la Biblioteca Balmes. En segon lloc donem a conèixer la nostra aportació al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, al que hem entrat com descrivim a l’aparador. El tercer tema que hem recollit és les publicacions que s’han fet des de la Província, en llibres i articles. Des de material per a la classe de cultura religiosa, passant per la de química i d’història de la nostra província. Sense oblidar altres aportacions com el llibre dels setanta cinc anys de Granollers. Anem completant les publicacions antigues. D’alguns llibres ens falten edicions; aquesta vegada hem enriquit el fons amb dos exemplars més. Creiem que tenim quasi tots els títols publicats per l’Escola Pia de Catalunya, però d’alguns ens falten edicions per completar la nostra biblioteca escolàpia. Com podeu comprovar, ens hem abocat preferentment en la Biblioteca. Això no vol dir que oblidem l’arxiu. També hi anem introduint documentació que enriqueixen el fons que guardem.

Notícies ▪ Des de principis d’octubre tenim un alumne de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en pràctiques per a obtenir la diplomatura corresponent. Treballa en tasques de classificació i fitxatge de l’arxiu. Hi estarà aquest semestre. .

1 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


2

Núm. XVII

▪ El pare Àngel Casas ha classificat i ordenat tots els goigs. Anys anrera ja ho havia treballat i ho continuà el pare Antoni Marcet. Ara hi ha introduït el fons que ens va venir del pare Enric Dordal (a.c.s.) En total ocupen 16 caixes-arxivador, és a dir 160 cm de prestatgeria. ▪ El 27 de novembre se celebraren dues dades assenyalades. L’Escola Pia de Tàrrega festejava els 125 anys de la fundació i la de Caldes de Montbui iniciava el centenari. Des de l’APEPC hi hem col·laborat aportant material sobre la història del respectiu col·legi. - El pare Marian Baqués ha entregat a l’APEPC dibuixos i material original que han servit per a la confecció dels volums del PAI; d’aquests llibres n’hem donat notícies en diverses ocasions en aquest butlletí. També ara hem rebut uns quants exemplars més. - El mateix pare Marian ha portat per al nostre museu el cartell imprès amb el programa de les celebracions del segon centenari de la fundació de l’Escola Pia a Moià. Està emmarcat i ben conservat. És una bona peça històrica. El reproduïm al final en la fotografia. - Del col·legi de l’Escola Pia de Tàrrega hem rebut part de l’arxiu de la comunitat. S’escriu ...

Cultura religiosa. Cicle inicial. Guia pel mestre. Barcelona, Escola Pia de Catalunya, 2009. És una sèrie que comprèn els cicles mitjà i superior de primària. Per a cada nivell hi ha la guia pel mestre i una carpeta amb les fitxes de treball per als alumnes.

2 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


3

Núm. XVII

El món de les religions. A la recerca d’una “dimensió desconeguda”. Aquests Material ha estat elaborat per professors i professores de l’Escola Pia de Catalunya. ESO · Crèdit 1. Barcelona 2009 La sèrie va destinada als alumnes d’ESO, Crèdits 2, 3 i 4. És material per a la classe de religió o cultura religiosa. D. (Director) D. (de) C. (Col·legials) P. (Pare)) M. (Martra): Tratado de urbanidad para uso de los colegios y escuelas. 3a ed. Tirada cinquena. Barcelona: Librería de F. Ribalta y Marcelino Giró, 1895. Llibre adquirit en una parada de llibre vell. Ens faltava aquest volum a la nostra col·lecció. El pare Joan Martra el redactà pensant en els alumnes intenrs de Sant Antoni de Barcelona. La meva ciutat de Granollers. El llibre dels nostres fills. Granollers: Editorial Planeta, 2009. La llista d’autors ocupa vuit pàgines en lletra petita i a tres columnes. Els tutors de cada classe obren els capítols amb una breu presentació. Els alumnes, com llambregades, expressen sentiments, vivències, el que fan.

3 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


4

Núm. XVII

GIMENEZ BLASCO, JOAN ; TIÓ CASAS, PERE. Premi Iluro: 50 anys d’història. Mataró: Caixa Laietana, 2009. ISBN: 978-84-933109-9-8 Síntesi històrica de Mataró publicada amb motiu del 50 aniversari del Premi Iluro d’història local. El llibre s’obre amb una visió històrica i historiogràfica del municipi a partir de les restes més antigues fins el segle XX i recorda la tasca de tots els historiadors que han estudiat i publicat sobre el territori mataroní. El darrer capitol desgrana any per any la història del premi amb una petita descripció de cada treball guanyador. La nostra biblioteca disposa de la col·lecció. SUÁREZ, Pascual: Lecciones escogidas para los niños que aprenden a leer en las Escuelas Pías. Reus: Imprenta y Librería de Roca y Ferrer, 1875. 198 pàg.; 16 cm. Enquadernació en pergamí. Llibre de lectura reeditat moltes vegades a Catalunya des dels anys 20 del segle XIX. El pare Suárez, escolapi castellà, el publicà per primera vegada a Madrid el 1818. Aquest exemplar que aquí anunciem, ha estat adquirit en un llibreter de vell. CORTS I BLAY, Ramon: La Setmana Tràgica de 1909. L’Arxiu Secret Vaticà. Pròleg de Vicente Cárcel Ortí. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009. 607 pàgs. (Scripta et Documenta; 82). ISBN: 978-84-9883-144-3 Les 290 pàgines primeres estan dedicades a un estudi dels fets basant-se en la documentació conservada a l’Arxiu Secret Vaticà procedent de a Nunciatura de Madrid. La resta de pàgines fins a la 582 són la transcripció de 97 documents. Acaba amb fonts, bibliografia i índex onomàstic.

4 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


5

Núm. XVII

Actes de les Jornades sobre la Setmana Tràgica. Barcelona 5, 6 i 7 de maig de 2009. Barcelona, Balmesiana (Biblioteca Balmes), 2009. 698 pàgs. El volum recull la crònica de les jornades, els parlaments de la sessió inaugural, els reports i les comunicacions. Hom hi pot trobar una anàlisi dels grups i ideologies del moment, de la repercussió a la premsa tan de Catalunya com de Madrid. Entre les comunicacions cal destacar les aportacions de diverses institucions d’Església que en patiren aquella barbàrie.

FLORENSA I PARÉS, Joan: L’Escola Pia de Catalunya, al servei del poble (1683-2003). Pròleg: Octavi Fullat i Genís. 2a edició. Tarragona: Escola Pia de Catalunya; Edicions El Mèdol, 2009. 126 pàgs. ISBN: 84-95559-68-4. Afegeix i actualitza les dades de la 1a edició. Com aquella, consta de la narració de cada capítol amb un text adient, una cronologia i la biografia d’un escolapi significat en aquell moment.

ARTICLES ARAGAY, Ignasi: «100.000 morts. El projecte de documentar el cost humà de la Guerra Civil a Catalunya, iniciada fa 25 anys, donarà una xifra superior a la prevista», en Avui (Barcelona dilluns 9 novembre 2009), pàgs. 42-43. Dirigeix el recompte Jordi OLIVA, professor de l’Escola Pia de Terrassa. FLORENSA I PARÉS, Joan: «La Setmana Tràgica de 1909 i els escolapis», en Analecta Sacra Tarraconensia, vol 82 (Barcelona, Balmesiana, 2009), pàgs. 577-605. GUILLÉN I PRECKLER, Ferran: «Dues actituds fonamentals davant Crist i l’Església», en Quaderns de Pastoral. Revista del centre d’Estudis Pastorals. (Barcelona, gener – març 2009), núm. 213, pàgs.104-107. VALLS I CASANOVAS, Josep M. I altres: «Els misteris dels productes de neteja», en EduQ. Educació química. Societat Catalana de Química, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. (Barcelona 2009), núm. 3, pàgs. 4-10.

L’aparador de l’arxiu

5 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


6

Núm. XVII

Aquest últim trimestre de 2009 hem entrat al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, gestionat per la Biblioteca Nacional de Catalunya. (http://ccuc.cbuc.cat/) Això vol dir que quan hom busqui un llibre a través de CCUC o de CCPBC i cliqui en el lloc corresponent per a saber en quina biblioteca pot trobar el llibre, podrà trobar-se que una de les biblioteques indicades és el nostre APEPC. Gràcies a la subvenció rebuda l’estiu passat, una persona treballa des del setembre introduint llibres al Catàleg. És un bon pas que hem pogut donar després de temps de somiar-ho i planificar-ho. Oferim a continuació un dels llibres que es pot consultar a la xarxa.

Portada d’un llibre del pare Odoardo Corsini (Mòdena 1702 – Pisa 1765). El pare Corsini, superior general de l’Escola Pia (1754-1760), va ser un reconegut il·lustrat. Influí, especialment a través del pare Ildefons Ferrer (Igualada 1728 – Mataró 1810), en la mentalitat oberta de la província de Catalunya. Aquest exemplar no es troba per ara en cap catàleg de biblioteca espanyola. A Itàlia sí que el podem consultar. Una vegada més es mostra la influència intel·lectual dels escolapis italians sobre els catalans. L’aparador d’aquest número de la Plega l’hem obert, doncs, en una altre lloc, en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i que es pot veure arreu del món. Us hi podeu passejar i triar. Aprofitant el fitxatge que estem fent, donem a la biblioteca una nova cara. Ho havíem projectat per quan féssim el trasllat, però ja ho podem iniciar ara. La nova organització suposa la creació de dues seccions dintre de la biblioteca. Una estarà formada pels llibres antics —des dels incunables fins a 1835—que es disposen per segles i dintre del segle segons format o mides. La secció moderna —a partir de 1835— seguirà com ha estat fins ara, és a dir, seguint la classificació del CDU. En els nous espais, pensem separar la part de llibres antics que guardarem en compactes i la part moderna que quedarà en prestatgeries fixes. Considerem que l’entrada de llibres antics quedarà pràcticament tancada quan hi hàgim introduït els que esperen encaixats a Sarrià, mentre que els moderns aniran arribant –nos.

6 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


7

Núm. XVII

La fotografia adjunta mostra una de les prestatgeries ja plena amb els llibres entrats al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya

La fotografia

Cartell anunciant els actes commemoratius del segon centenari de la fundació de l’Escola Pia a Moià i «en España», com diu el cartell. Full imprès de 92 x 75 cm. emmarcat i amb vidre. Procedent de l’Escola Pia de Moià.

La bústia

Si vols fer un comentari sobre algun punt de les seccions d’aquest número o suggerir-nos alguna possible millora o qüestió a tractar, fes-ho a través del nostre correu electrònic: arxiu.provincial@escolapia.cat

7 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya


8

Núm. XVII

* * * * * A tots desitgem

Bon Nadal Bon any 2010

8 La Plega de l’Arxiu Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya

Núm. 19  

Novetats bibliogràfiques i activitats de l'arxiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you