La Llauradora, Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús a Castelló.

Page 1

La Llauradora, Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús a Castelló.

Laboratori de recerca i impuls de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.


Qui som? Som un grup de veïns i veïnes de Castelló que volem construir una cooperativa d’habitatge per a poder viure en la nostra ciutat d’una manera sostenible, respectuosa amb el medi ambient, connectada amb l’entorn i amb nosaltres mateixes.

Som persones diverses, amb diferents composicions familiars, edats i interessos, però amb un projecte comú: viure en comunitat, mantenint els nostres espais íntims i compartint espais col·lectius i vivències quotidianes.

Hem iniciat aquest projecte sis unitats de convivència, i estem desitjant sumar més gent!

Actualment, (maig de 2021) som un grup conformat per 15 habitants: 8 majors (entre 40 i 64 anys) i 6 menors (entre 6 i 12 anys).

Què volem?

Vos expliquem un poc més

La Llauradora

Volem construir un habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a nosaltres i aquelles persones que vulgueu sumar-vos al nostre projecte. Volem un habitatge digne i assequible, en consonància amb els nostres valors i capaç de satisfer les nostres necessitats individuals i col·lectives.

2


QUÈ ÉS UN HABITATGE COOPERATIU EN CESSIÓ D’ÚS? L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és una alternativa d’accés a l’habitatge. S’organitza a través d’una cooperativa propietària dels habitatges que permet les seues sòcies utilitzar un habitatge de forma indefinida mitjançant una aportació inicial i una quota mensual que pot variar al llarg del temps.

1.

Propietat col·lectiva i cessió d’ús Les persones interessades en formar part constitueixen una cooperativa per tal de promoure el projecte i l’obra dels seus habitatges. La cooperativa és qui ostenta la propietat dels habitatges i, a través d’una cessió, s’atorga a cada sòcia el dret d’usar un espai, la seua vivenda.

2.

Gestió cooperativa i sense ànim de lucre La gestió de la cooperativa es realitza de forma democràtica i horitzontal entre les sòcies. En el procés del projecte es pretén adequar la promoció a les necessitats habitacionals, aspiracions i capacitats econòmiques del grup. El fet de posar el valor d’ús per damunt del valor de propietat fomenta un model d’habitatge no especulatiu, evitant l’augment de preus que impedeix l’accés a l’habitatge i genera condicions de precarietat habitacional i exclusió residencial.

3.

Vida en comú L’habitatge cooperatiu contempla espais comuns on compartir recursos entre les habitants per organitzar la vida en comú de forma col·lectiva. Així es produeixen espais de transició entre l’espai íntim (habitatge) i l’espai públic (ciutat) a través d’espais domèstics que permeten el contacte entre veïns i veïnes i la gestió responsable dels recursos espacials, energètics i comunitaris.

La Llauradora

Aquest model es basa en els següents principis:

3


QUINS SÓN ELS PRINCIPIS LA LLAURADORA?

La Llauradora

Hem posat en comú les motivacions que ens inspiren per dur endavant aquest projecte i els valors que volem que vertebren les nostres eleccions. Entenem aquests principis des del seu vessant pràctic, com ferramentes que ens ajuden a resoldre conflictes i prendre decisions quotidianes.

4


COM ENS IMAGINEM LA LLAURADORA?

La Llauradora

Hem començat a imaginar la nostra cooperativa: quin serà el seu caràcter, quins espais la composaran, quines activitats hi volem fer… i amb tot aquest treball hem validat els següents acords en forma d’aspiracions i d’esquema espacial del projecte. És un punt de partida per a acollir el procés de definició que farem amb les noves incorporacions i que validarem amb el pla de viabilitat del projecte.

5


ACORDS INICIALS Impacte social i xarxa. La nostra cooperativa estarà oberta al barri.

—— Es contempla l’opció de destinar un espai per a ús públic o comunitari del barri. —— Volem formar part activa de la ciutat de Castelló: de les seues reivindicacions veïnals i també de les seues xarxes de suport mutu.

Feminisme i suport mutu. Per a nosaltres són importants els moments de celebració col·lectiva, la gestió de les cures i la sostenibilitat bàsica de la vida. Fem d’açò un pilar fonamental del nostre projecte.

—— Tindrem espais comuns i de convivència on poder compartir i celebrar totes juntes. —— Aspirem a la gestió de les cures i la convivència des del suport mutu i serveis i espais

comuns, com podrien ser un hort, un taller, un paeller, la bugaderia, habitacions per a persones convidades… i que acabarem de concretar més endavant. —— En la gestió assembleària i horitzontal de la cooperativa, treballarem els conflictes i els processos d’aprenentatge des de la gestió conscient de les emocions de cadascuna.

Diversitat. Pensem que la diferència enriqueix, per això, volem donar cabuda a gent diferent al nostre habitatge cooperatiu.

—— Estem oberts a totes les edats, aspirem a ser un projecte intergeneracional que atenga les necessitats de totes les persones que hi conviuen.

—— Es mantindrà un diàleg constant amb l’administració per afavorir l’accés a aquelles persones que no disposen de suficients recursos econòmics.

Sostenibilitat. És una prioritat generar un projecte respectuós amb el medi ambient.

—— Apostem per generar un edifici compromès amb el seu entorn. Aspirem a utilitzar

La Llauradora

materials i tècniques locals, amb baixa petjada ecològica. —— A més, busquem la qualitat i el comfort tèrmic a través de mecanismes passius (ventilació i il·luminació natural) i fons energètiques sostenibles, que ens ajuden a reduir el nostre consum energètic. —— Compartirem recursos i espais que ens permeten optimitzar els recursos energètics i l’espai dels nostres habitatges, fomentant la gestió col·lectiva i evitant construir allò que no necessitem.

6


Com ens organitzem?

Procés amb Domèstiques

Actualment som una associació sense ànim de lucre, La Llauradora. Aquesta forma jurídica ens permet encetar el camí de forma organitzada i oficial cap a la transformació en cooperativa d’habitatge. Ens organitzem de forma assembleària, amb una periodicitat d’encontres quinzenal, aproximadament. En aquests encontres prenem les decisions per definir i avançar el nostre projecte. A hores d’ara comptem amb una única Assemblea de “Grup Promotor” però prompte començarem a organitzar-nos en grups de treball o comissions més específiques que ens permeten tractar temes més concrets de forma més eficient. Cadascú podem estar a un o varis grups de treball en funció dels nostres interessos personals i afinitats.

Per portar endavant el procés de definició del nostre habitatge cooperatiu comptem amb el suport d’un equip tècnic que ens acompanya en el procés. L’equip s’anomena Domèstiques i està format per dues cooperatives valencianes d’arquitectes, juristes i mediadors. Aquest acompanyament ens permet el suport tècnic necessari per a planificar les decisions, dinamitzar les sessions de treball col·lectiu, recollir els acords, resoldre els conflictes i preparar la documentació necessària per a la definició de la cooperativa.

Ens trobem a l’inici del camí de la definició del nostre projecte. Hem estructurat el procés de definició en tres fases, en funció del temps i objectius a assolir en cadascuna d’elles. Acabem de tancar la primera fase, en la qual hem definit la identitat bàsica del projecte i hem resolt els primers dubtes organitzatius, econòmics i legals. A més, hem consolidat la primera versió del grup promotor. Estem a punt d’encetar la següent fase. L’objectiu és seguir avançant en la definició del model de cooperativa, perfilar aspectes de funcionament econòmic i estudi de viabilitat, així com aprofundir en el model de convivència i definició arquitectònica del nostre futur habitatge. La tercera fase serà la de consolidació del projecte. Haurem d’acabar amb la constitució formal de la cooperativa i l’elaboració projecte bàsic arquitectònic.

Col·laboració amb l’administració: Ajuntament de Castelló i programa Base Viva Des de La Llauradora volem realitzar el nostre projecte en col·laboració amb l’administració pública. Estem mantenint reunions amb l’Ajuntament de Castelló i amb Fecovi (Federació de Cooperatives de Vivenda) per poder establir vincles que permeten fer més accessible el projecte, com per exemple, estudiar la possibilitat d’accedir a una cessió de sòl públic per a l’edifici. Volem participar en el programa Base Viva (Pla d’Impuls de la Col·laboració PúblicoCooperativa: cap a una xarxa de vivendes i infraestructures socials cooperatives) amb la participació de la Generalitat, municipis i altres entitats de promoció del cooperativisme. → Per a saber més: fecovi.es / presentació Base Viva

La Llauradora

En quin moment ens trobem?

→ Per a saber més: domestiqueslab.com / crearqcio.com / elrogle.es

7


T’apuntes? TIPUS DE SÒCIES I COL·LABORACIÓ

La Llauradora

Pots participar de La Llauradora de diferents formes, en funció del tipus de sòcia que vulgues ser. Cada Unitat de Convivència (grup efectiu de persones que habiten en un habitatge) poden tenir una única persona sòcia com a representant de la unitat. Et contem a continuació les característiques de cada tipus de sòcia:

8


Tipus de sòcies: 1. Sòcies promotores Aquestes sòcies aspiren a habitar en La Llauradora i formen part de l’Assemblea del Grup Promotor amb veu i vot. Formen part dels grups de treballs i comissions pertinents. Compleixen els requisits econòmics i abonen totes les quotes necessàries per al procés de disseny i, posteriorment, per al desenvolupament de la cooperativa d’habitatge: dipòsit d’accés [1] , finançament del procés d’acompanyament [2], aportació inicial [3] i quota mensual [4]. 2. Sòcies promotores no consolidades Durant el procés, poden haver-hi persones que tinguen afinitat pel grup i aspiren a formarne part però no puguen assumir, a priori, l’aportació inicial necessària (3). Conscients de la falta d’estalvis d’algunes de les persones, i amb voluntat de poder buscar una solució per a aquests perfils, creem aquesta figura de sòcia promotora no consolidada. Aquestes poden formar part del procés a l’espera de conèixer fòrmules d’ajuda i/o finançament favorables per part de l’administració pública o altres entitats, sabent que, si finalment no es pot finançar la seua aportació inicial, no podran formar part del projecte. Poden formar part de l’Assemblea del grup promotor i han de formar part de la “Comissió d’habitatge assequible”, espai de treball per a la negociació de les ajudes i finançament necessari per a garantir la seua permanència en el grup. Han d’abonar el dipòsit d’accés [1], el finançament del procés d’acompanyament [2] i tenir capacitat per a pagar la quota mensual [4]. 3. Sòcies expectants o llista d’espera Es tracta d’unitats de convivència que compleixen els requisits econòmics i d’afinitat mútua però, bé siga perquè no hi ha habitatges del tipus que volen disponibles o bé siga perquè s’ha superat el nombre d’unitats de convivència de les seues característiques, han d’esperar per formar-ne part. Per mantenir-se a la llista d’espera, fan un abonament simbòlic mensual (per exemple, 10€) que els permet rebre informació del projecte periòdicament i poder assegurar l’entrada quan hi haja un lloc disponible. 4. Persones o entitats col·laboradores

La Llauradora

Persones i entitats amb afinitat en el projecte, que volen col·laborar o sentir-se prop encara que no aspiren a habitar-hi. Reben informació periòdica del projecte i poden formar-ne part si inicien el procés d’incorporació. Fan una aportació mínima mensual no retornable. Poden fer una col·laboració econòmica puntual per donar suport al projecte.

9


TIPUS D’APORTACIONS ECONÒMIQUES Existeixen diferents tipus d’aportacions econòmiques en funció de la seua periodicitat, utilitat i despeses que cobrixen. —— Quotes de procés de disseny i condicions 1.

Dipòsit d’accés: quantitat que s’ha d’abonar per formar part del grup. La quantitat varia en funció del moment d’accés, i es calcula en base a les aportacions mensuals que ja han abonat les sòcies existents. Aquesta quantitat és un senyal de compromís per a iniciar la participació en el projecte i no és retornable.

2.

Finançament del procés d’acompanyament: correspon a la quantitat que requereixen les despeses del procés de disseny, comunicació i difusió del projecte de La Llauradora. Aquesta quantitat s’acorda en Assemblea i pot variar en funció de les necessitats del procés. Nota: Actualment, maig de 2021, cada sòcia abona 50€ mensualment des de l’inici del projecte en Juliol 2020. Per exemple, si t’incorpores en Juliol de 2021 el dipòsit d’accés serà de 600€, quantitat equivalent a la que ja ha abonat cada sòcia del grup promotor (50€ x 12 mesos = 600€).

—— Quotes de la cooperativa d’habitatge (a partir del moment de la seua constitució) 3.

Aportació inicial: quantitat de diners aportada inicialment per cada sòcia, que constitueix la seua participació en el Capital Social de la cooperativa. Aquesta és proporcional al tipus d’habitatge que habites i és retornable en cas de sortir de la cooperativa. Es calcula en funció de la inversió inicial necessària per a la cooperativa la qual es compon, habitualment, per la suma del pressupost d’execució, l’equip multidisciplinar tècnic (arquitectura, juristes, mediació…), la gestió del projecte, l’assegurança, les despeses financeres, els imprevistos, altres despeses d’obra, etc. Es calcula, per a fer una previsió, com a un 20% del total de la inversió inicial, i es pot rebaixar fins a un 15% si s’aconsegueixen fons de finançament alternatius. A continuació posem un càlcul inicial estimatiu, segons mòduls de preu/m² i mòduls d’honoraris tipus per poder tenir una idea del volum de magnitud de la inversió inicial: Nota: Hipòtesi aportació inicial 1 (maig 2021) La Llauradora - 30 ud de convivència Aportació inicial per sòcia de 20% d’inversió inicial en funció del tipus d’habitatge • Tipologia S (45-55m2): 18.000€ - 22.000€ • Tipologia M (55-65m2): 24.000€ - 29.000€ • Tipologia L (65-75m2): 30.000€ - 36.000€

4.

Quota mensual: es paga en el moment d’inici de l’etapa de convivència de forma mensual i no és retornable en cas de baixa. Amb aquesta quota es paga la quota d’ús de l’habitatge, corresponent a la part proporcional de la càrrega hipotecària o similar. A més, inclou la quota de serveis i subministres (llum, aigua…), de solidaritat i d’altres. Es defineix per l’Assemblea del grup promotor i el model de finançament finalment escollit.

5.

Per col·laborar en el projecte o mantenir-se en la llista d’espera es farà un abonament mensual simbòlic, actualment quantificat en 10€ mensuals, que permet a la sòcia o entitat estar informada i col·laborar en el projecte. En cas de voler fer aportacions de col·laboració més grans, poseu-vos en contacte amb l’Assemblea del Grup Promotor.

La Llauradora

—— Quotes simpatitzants i d’altres

10


PROCÉS D’INCORPORACIÓ DE SÒCIES Per a formar part de La Llauradora hem dissenyat un procés d’incorporació de sòcies per tal de recollir les teues aspiracions, veure la viabilitat econòmica de la incorporació i assegurar l’afinitat mútua entre nouvingudes i sòcies consolidades. S’obrirà periòdicament el projecte per a la incorporació de noves sòcies, pautant l’entrada en moments clau del projecte com per exemple, en el canvi de fases. Vos expliquem les passes a seguir:

2.

3.

4.

5.

Emplenar un formulari digital de benvinguda on ens conteu quina és la vostra unitat de convivència, les vostres motivacions i afinitats en el projecte així com la viabilitat i compliment dels criteris econòmics. → Per a rebre l’enllaç al formulari posat en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic. L’Assemblea del Grup Promotor es posarà en contacte amb tu/vosaltres per comunicar la disponibilitat d’accés al grup i agendar una entrevista personal. L’entrevista personal es realitzarà un espai de contacte amb algunes de les membres de l’Assemblea actual per conèixer-se i comentar dubtes, així com aclarir la informació inicial i el tipus de sòcia que pots ser. Jornada o espai de convivència. Participació en un espai de convivència informal entre les persones nouvingudes i l’assemblea, com per exemple, un dinar, excursió o d’altres per assegurar l’afinitat mútua. Vist-i-plau de l’assemblea i confirmació d’interés per part de la persona sòcia. Signatura del document de compromís amb La Llauradora de les condicions d’incorporació i abonament del dipòsit d’accés corresponent. Assemblea de benvinguda i inici de la participació en la definició del projecte.

La Llauradora

1.

11


Contacte Correu electrònic

→ associacio.la.llauradora@gmail.com

Telèfon → Dolors 696172242 Toni 637 895 680

Crèdits Equip de treball

Associació La Llauradora + Domèstiques

Disseny →

Clara Broseta - Crearqció Coop. V.

Edició

Juny 2021

La Llauradora

Equip de redacció → Domèstiques ( Crearqció Coop. V. + El Rogle Coop.V.) domèstiqueslab.com

12