Page 1

Telecomunicacions 3r ESO (OPTATIVA)

5 Sistemes de telecomunicació 5,9 Radar, Sonar, GPS 1/// VISIONAT http://youtu.be/qQkbTidOZpE http://youtu.be/ZNvllpjxl-Q Radar (radio detecció i mesura de distància), és un sistema per a detectar, mesurar o localitzar objectes com ara avions, automòbils o la pluja. S'envien ràfegues d'ones de ràdio, i es mesura un possible eco, retornat per la presència de l'objecte analitzat. El seu funcionament es basa en el càlcul del temps de trànsit de l'ona radioelèctrica des de l'antena emissora fins al blanc i la tornada, sabent que la velocitat de propagació de l'ona és el de la velocitat de la llum. És una tècnica que fou desenvolupada durant la Segona Guerra Mundial per a detectar avions enemics. Durant els últims setanta anys s'ha demostrat que és una tècnica competent per a la mesura de la distància i trajectòria de diferents blancs. S'ha fet servir en diferents camps de la ciència com indústria, aeronàutica, militar i meteorologia. El sonar (acrònim de Sound Navigation And Ranging) és un sistema de navegació i localització similar al radar però que, en lloc d'emetre senyals de radiofreqüència, emet impulsos ultrasònics. S'usa principalment en la navegació submarina, ja que sota l'aigua les ones electromagnètiques no es propaguen a grans distàncies. Està compost per un transmissor, un emissor, un receptor i un indicador. El transmissor emet un feix d'impulsos ultrasònics a través de l'emissor. Quan xoquen amb un objecte els impulsos es reflecteixen i formen un senyal d'eco que és captat pel receptor. El receptor amplifica l'energia de les ones de l'eco i genera un senyal que s'envia a l'indicador, constituït per una pantalla on es veu l' objecte en el qual han rebotat les ones. El sonar s'utilitza a la mar en la detecció d'objectes submergits: submarins, mines, vaixells enfonsats, moles de peixos, etc. També es usat en metal·lúrgia per a fer inspeccions per ultrasons, en múltiples aplicacions en la medicina, com les ecografies, etc. Alguns animals posseeixen un "sonar natural" com és el cas dels dofins, aquests l'usen per a orientar-se.

ESO>> Educació Visual i Plàstica Noemí Pérez Arenilla


Els ratpenats el fan servir per a orientar-se i caçar en la foscor, i emeten vibracions ultrasòniques curtes les quals es reflecteixen en les parets de la cambra o allà on hi siguin o en la seva presa. 2/// COMPLETA AMB LA INFORMACIÓ IMPORTANT DE GPS QUE TROBIS A INTERNTET. QUÈ ÉS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUI L´UTILITZAVA ABANS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ON S´UTILITZA ARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESO>> Educació Visual i Plàstica Noemí Pérez Arenilla

U5_5.9_SONAR, RADAR, GPS  

U5_5.9_SONAR, RADAR, GPS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you