Page 1

Telecomunicacions 3r ESO (Optativa) >>> Unitats Didàctiques 1 La comunicació 2 Canals de transmissió 3 Emisors, repetidors i receptors 4 Sistemes de codificació 5 Sistemes de telecomunicació 5,1 Telègrap 5,2 Teletip 5,3 So 5,4 Telèfon 5,5 Fax 5,6 Ràdio 5,7 T.V 5,8 Net- Informàtica 5,9 Radar, Sonar, GPS >>> Material OBLIGATORI! 1/ NetBook PROGRAMA EDUCAT 1x1 + Material digital i/o reprografiat (proporcionat per la professora) 2/ Llibreta fulls blanc o quadricul.lats. DINA4, 100 fulls amb espiral. (Abacus, Escolofi) 4/ Material de dibuix (llapis 2HB i B, colors, regle, compàs, etc.) >>> Avaluació competencial, de seguiment i procès. > LECTURA I COMPRENSIÓ DEL LLIBRE I ELS SEUS CONTINGUTS. > CONTROLS, PROVES I EXAMENS. > LLIURAMENT D´ACTIVITATS, FEINES I TREBALLS. ESO>> Educació Visual i Plàstica Noemí Pérez Arenilla


ESO>> Educació Visual i Plàstica Noemí Pérez Arenilla

Programa Aplicacions 3r ESO  

Taller Aplicacions Inforgrafiques on line 3r ESO

Programa Aplicacions 3r ESO  

Taller Aplicacions Inforgrafiques on line 3r ESO