Page 1

Є ОСНОВА ДЛЯ РУХУ ВПЕРЕД (Закінчення. Поч. на 1 стор.) Мені, освітянину, який долає восьмий десяток життєвого шляху, приємно бачити, як нуртує творчий потенціал молодих педагогічних колективів гайворонських №5, №1, №2, Солгутівської, Бандурівської, Хащуватської, Могильненської, Заваллівської, Мощенської, Чемер-пільської, Червоненської шкіл, Заваллівської школи-інтернату, міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Що мене особливо вражає, так це дуже молоде обличчя вчительських кадрів, яке докорінно помолодшало в порівнянні з минулими десятиліттями. Це добрий знак! Він вселяє надію, що робота освітніх установ району щодо навчання і виховання підростаючих поколінь принесе нові здобутки. Були вони і в минулому, 2011, році. Це може побачити кожен, хто аналізує і порівнює роботу шкіл, дошкільних закладів. — 2011 рік ознаменувався багатьма неординарними подіями. Як вони вплинули на роботу освітніх установ нашої країни і зокрема нашого району? — Це перш за все третій Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, що відбувся в жовтні минулого року. Наш район на з’їзді представляла вчителька математики Гайворонської школи №5 Віра Васи-лівна Гречана. У числі запрошених був і я. З’їзд ухвалив Проект національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, який без сумніву дасть новий поштовх для розвитку освітньої галузі. Для громадськості і освітян району 2011 рік також ознаменувався багатьма подіями, які мали неабиякий резонанс. Перш за все — це відзначення 50-річного ювілею заснування Гайворонського міжшкільного навчальновиробничого комбінату та 50-річчя відкриття Заваллівської школи-інтернату, яка відіграла неоціненну роль в навчанні і вихованні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Кіровоградщини, яку слід берегти, зміцнювати. Бо на даному етапі тільки вона може допомогти цим знедоленим дітям. І якщо деякі народні депутати намагаються їх закрити, то це дуже велика помилка. Особливість святкування ювілею Гайворонського МНВК полягала в тому, що воно стало важливою подією в життєдіяльності не тільки освіти нашого району, а й нашої області і України. Адже наш комбінат започаткував створення сільських комбінатів трудового навчання школярів на терені більшості республік колишнього Радянського Союзу. Під час відзначення юві-лейної дати на базі комбінату відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, в якій взяли участь 18 докторів та кандидатів педагогічних наук Інституту педагогіки НАПН України на чолі з першим віце-президентом НАПН України, директором Інституту педагогіки В.М. Мадзігоном та працівники Кіровоградського ІППО імені Василя Сухомлинського на чолі з завідуючою кафедрою педагогіки і психології доктором педагогічних наук Н.А. Калініченко, голова обкому профспілки С.Л. Скалько, директори міжшкільних комбінатів області, ректори ряду пед-університетів, педагогічні працівники району, ветерани праці. Учасники конференції одностайно прийняли розгорнуті рекомендації, спрямовані на поліпшення трудового, профільного та професійного навчання шкільної молоді. Незабутні враження в учасників конференції залишились від привітань голови Верховної Ради України В.М. Литвина, Президента НАПН України В.Г. Креміня, академіка НАПН України, дочки Василя Сухомлинського О.В. Сухомлинської, які надійшли колективу міжшкільного комбінату. Перший віце-президент НАПН України В.М. Мадзігон, голова обкому профспілки С.Л. Скалько вручили членам педагогічного колективу комбінату грамоти Міністерства освіти, Академії педагогічних наук, обкому профспілки працівників освіти. Заступник голови райдержадміністрації Н.В. Плахотнюк, голова районної ради С.В. Кулинич вручили колективу комбінату комп’ютерний клас, відеоапаратуру. І сьогодні, коли заходиш на докорінно оновлену територію комбінату, з приємністю споглядаєш на меморіальну дошку, з якої привітно усміхається перший його директор М.М. Ставчанський. Події такого плану вселяють надію на те, що комбінатам бути, жити і розвиватись. Це ж засвідчив міністр освіти Д.В. Табачник у доповіді на третьому з’їзді освітян країни. Цю думку підтвердили Президент НАПН України Василь Кремінь, директор Інституту педагогіки Василь Мадзігон під час святкування 85-річного ювілею Інституту педагогіки, яке відбулося в грудні 2011 року. Доречно сказати, що на цьому святкуванні, яке проходило в актовому залі Академії за участю майже півтисячі учасників, серед яких були депутати Верховної Ради, ректори педагогічних університетів з усіх регіонів України, делегація від нашого району і області вручила поважній президії урочистого зібрання пишний коровай і вітальну адресу. Як потім висловився директор Інституту педагогіки В. Мадзігон, цей акт був знаменитий тим, що центр був єдиний з тими, хто представляв, так би мовити, глибинку нашої країни. Він засвідчив також той органічний зв’язок співпраці педагогічної науки з практикою. Саме цей науковий заклад протягом майже півстоліття допомагав розбудові і становленню нашого міжшкільного комбінату. Більше того, в ньому довгий час працював наш земляк, уродженець с. Могильного академік Григорій Силович Костюк. — Чим ще запам’ятається 2011 рік? — Для мене він пам’ятний також тим, що, дякуючи ініціативі І.М. Архипенка та начальника відділу освіти РДА Т.Б. Романюк, я відновив свою педагогічну діяльність в міжшкільному комбінаті, з яким доля пов’язала все моє трудове життя впродовж 1965-1998 років під час роботи на посаді завідуючого відділом освіти. На базі цього закладу була створена науково-методична лабораторія (на громадських засадах) з проблем виховання і трудового навчання учнівської молоді, яку доручили очолити мені, а Інститут педагогіки НАПН України обрав мене науковим кореспондентом. Це безумовно сприяло розв’язанню ряду проблем методичного і навчальновиховного процесу в комбінаті. Тільки за неповний 2011 рік за участю науково-методичної лабораторії було підготовлено і випущено дві книги з проблем освіти району. Одна з них — “А.Б. Резнік — вчений, талановитий педагог-новатор”, автори А.І. Постельняк, І.Л. Мудрий, Т.Б. Романюк, В.П. Поліщук. Інша — “Гайворонський міжшкільний навчально-виробничий комбінат: історія, традиції, іноваційний поступ”, автори І.Л. Мудрий та С.І. Іщук. Лабораторія стала ініціатором проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції “Шляхи удосконалення трудового виховання та профільного навчання учнівської молоді в сучасних умовах роботи міжшкільних навчальновиробничих комбінатів” та розробки рекомендацій конференції. В даний час здійснюється підготовка до видання збірки доповідей, проголошених на конференції. Паралельно ведеться збір матеріалів до написання історії розвитку освіти Гайворонщини. Вже сьогодні в розпорядженні


лабораторії є в наявності вагомі документи про її стан, які надіслали більшість педколективів шкіл. Заслуговують високої оцінки матеріали Могильненської, Хащуватської, гайворонських №5,№2, №1, Заваллівської шкіл, школиінтернату, міжшкільного навчально-виробничого комбінату. В планах лабораторії надання науково-методичної допомоги молодим педагогам у вирішенні проблемних питань організації навчання і виховання школярів, підготовки нарисів історій ряду шкіл району, за що взялися молоді ініціативні директори. Керівництво лабораторії і міжшкільного комбінату рішуче налаштоване на розв’язання проблем профільного та профе-сійного навчання учнів району, на розширення діяльності освітнього округу, центром якого відділ освіти визначив наш комбінат. Ми сподіваємось, що Міністерство освіти надалі буде більше уваги звертати на розширення діяльності комбінатів щодо забезпечення професійного навчання учнів, про що наголошував прем’єр-міністр М.Я. Азаров на освітянському з’їзді, бо саме цю проблему найбільш вдало можуть розв’язати між-шкільні комбінати. В здійсненні цих планів ми заручились підтримкою кафедри педагогіки і психології Кіровоградського ІППО імені В. Сухомлинського, інституту педагогіки НАПН України. Сподіваємось, що наші починання підтримають Всеукраїнська асоціація наукових і практичних працівників технологічної освіти, первинний осередок якої створений на базі нашого комбі-нату в кінці минулого року. Планів є багато важливих і реальних. Перетворення їх у життя допоможе освітянам району в їх благородній і нелегкій роботі з навчання і виховання підростаючої зміни, підготовки до життя майбутніх громадян незалежної України.

Є основа для руху вперед  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you