Page 1

Про впровадження результатів дослідження наукового проекту на тему «Зміст та методика профільної технологічної підготовки учнів старших класів», що виконувався в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини авторським колективом під керівництвом професора Коберника О.М. Результати дослідження держбюджетної теми «Зміст та методика профільної технологічної підготовки учнів старших класів» впроваджені у навчальний процес Гайворонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Кіровоградської області. В практичну діяльність вчителів технологій впроваджено навчальнометодичний комплекс, який включає: 6 навчальних програм («Основи дизайну», «Основи графічного дизайну», «Українська народна вишивка», «Агровиробництво», «Деревообробка», «Швейна справа»), 2 підручника «Технології 10-11 класи», які рекомендовані МОН України, Державну атестацію старшокласників з технологій, методичні посібники для вчителів авторства розробників дослідження. У навчально-виховному процесі широко використовуються навчальні програми, підручники та посібники з методики технологій, які розроблені під керівництвом професора О.М.Коберника. В основу сучасних програм з трудового навчання покладено проектно-технологічну систему, яка забезпечує реалізацію особистісно орієнтованого підходу в технологічній освіті. За участю виконавців наукового проекту на базі Гайворонського МНВК було проведено науково-методичний семінар «Сучасна технологічна освіта: перспективи, проблеми, досвід», під час якого розробники наукової проблеми ознайомили з змістом Концепції профільної технологічної підготовки старшокласників в загальноосвітній школі, охарактеризували напрями технологічної підготовки старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах, обгрунтували моделі профілізації технологічної освіти в старшій школі, визначивши їх особливості та структурні елементи, що визначають зміст профільної технологічної підготовки учнів старших класів. Широкого впровадження вчителями МНВК набула розроблена авторським колективом під керівництвом О.М.Коберника методика профільної технологічної підготовки старшокласників на засадах проектнотехнологічного, компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів.

Директор Гайворонського МНВК

С.І.Іщук

Коберник  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you