Page 1

Groeien in m’n nieuwe schoenen stageverslag_binnenwerk.indd 1

06-01-2009 14:05:59


stageverslag_binnenwerk.indd 2

06-01-2009 14:06:06


5 10 23 37 49

inhoud 4 8 12 18 20 22 24 26 30 34 38 40 42 44 48 52 56 58

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Groeien in m’n nieuwe schoenen Wijntje? Mijn persoonlijke actie plan De klanten Eerste stagedag OBS de Zwerm Kleintje Parfum Image Line Erik Vries Leisure & Zwembadbranche Simma Bejo Eric Leegwater Veen Klussenbedrijf Granuband Mijn eigen ontwikkelingen Gestruikeld Evaluatie

 stageverslag_binnenwerk.indd 3

06-01-2009 14:06:14


Groeien in m’n nieuwe schoenen  stageverslag_binnenwerk.indd 4

06-01-2009 14:06:15


5 stageverslag_binnenwerk.indd 5

06-01-2009 14:06:20


Creatief bezig zijn was mijn hobby Mijn naam is Cynthia Natalie

Op de middelbare school

niet wisten wat ze willen. Daar

Acosta Vazquez. Ik ben op

heb ik beeldende vorming als

heb ik een jaar in de grafische

27 februari 1988 in Montevideo

vak gehad. Als ik tussenuren

afdeling gewerkt en dat gaf mij

(Uruguay) geboren. Op dit

had of eerder vrij was ging

veel moed en zekerheid om dit

moment woon ik in Den Helder,

ik daar altijd heen en bracht

vak goed te gaan leren.

Noord-Holland. Mijn grote

daar veel tijd door. Uiteindelijk

passie is ontwerpen, het begon

heb ik mijn administratieve

Op dit moment studeer ik op

allemaal al van kleins af aan.

diploma behaald, maar ik zag

het Mediacollege Amsterdam en

Ik hield veel van tekenen,

mezelf in de toekomst geen

zit ik in het derde schooljaar. In

schilderen en knutselen.

administratieve werkzaamheden

het derde schooljaar gaan de

Architectuur vond ik helemaal

doen. Na de middelbare school

studenten het hele jaar stage

geweldig, ik probeerde veel na

wist ik niet wat ik wilde, welke

lopen. Het jaar is verdeeld in

te tekenen en plattegronden

richting ik moest nemen of welk

twee stageperiodes waar je bij

van huizen te maken. Kortom

beroep ik wilde gaan leren. Toen

twee stageplekken te werk moet

creatief bezig zijn was mijn

hoorde ik van “Triton� werk en

gaan. Stage lopen betekent voor

hobby.

leerproject voor mensen die nog

mij nieuwe ervaringen opdoen,

 stageverslag_binnenwerk.indd 6

06-01-2009 14:06:20


Laat je oude schoenen staan, en trek je nieuwe aan een nieuwe start. Ik ervaar het

vrienden en de gezellige pauzes

weet je op dat moment niet wat

als: “Laat je oude schoenen

zou gaan missen. Maar toch

je te wachten staat, of je wel

staan, en trek je nieuwe aan”!

bleef ik me verheugen op

genoeg kennis hebt, hoe de

mijn stageperiode, omdat ik

samenwerking met de collega’s

25 augustus was mijn

wist dat ik in de praktijk veel

zal gaan, zo veel mogelijk leren

eerste stagedag, met veel

nieuwe dingen zou gaan leren.

en dan ook nog “groeien in m’n

enthousiasme had ik op die dag

Op school kreeg je natuurlijk

nieuwe schoenen”.

gewacht. Ik was me er wel van

wel voorlichting van wat het

bewust dat ik mijn klasgenoten,

allemaal inhoudt, maar eigenlijk

7 stageverslag_binnenwerk.indd 7

06-01-2009 14:06:25


Wijntje?  stageverslag_binnenwerk.indd 8

06-01-2009 14:06:32


Wijntje? In het begin wanneer mensen

werk gegaan. Dit is een klein

krijgen, wat uiteindelijk aan

mij vroegen waar ik stage

ontwerpbureau die bestaat uit

de klant gepresenteerd kan

liep, antwoordde ik: “Bij Wijn

vijf mensen. Dit ontwerpbureau

worden. Met veel plezier wordt

Design in Winkel”. Dan was

ligt in Winkel (tussen Alkmaar

er samengewerkt en wordt er

het gelijk de volgende vraag

en Schagen). De bedrijfsnaam

feedback gegeven aan elkaar.

“In welke winkel?”. Ik heb het

is eigenlijk de achternaam van

Iedereen heeft zijn eigen

wel een stuk of twintig keer

de eigenaar Robert “Wijn”.

specialiteit en doet alles waar hij

moeten uitleggen maar na een

Dit ontwerpbureau staat voor

of zij goed in is, maar iedereen

uitgebreide uitleg was het “Oohh

kwaliteit en professionaliteit!

staat natuurlijk ook open voor

Okee... Wat leuk zeg!!”.

nieuwe dingen. Binnen Wijn Design wordt er

In de eerste stageperiode

hard nagedacht en ontworpen

ben ik bij Wijn Design te

om de beste resultaat te

9 stageverslag_binnenwerk.indd 9

06-01-2009 14:06:34


Francis

Pim

Sylvia

Even voorstellen! Robert Wijn:

Pim Haring:

Sylvia Dol:

De eigenaar van Wijn Design. De

Is vormgever en doet uitvoerend

Traffic medewerker. Sylvia is de

functie van Robert houdt o.a het

werk.

regelneef van het bedrijf.

volgende in: acquisitie, (dit houdt in dat Robert opdrachten aanneemt),

Francis Kastens:

ontwerpt, hij maakt concepten

Is vormgever en concepten

en soms schrijft hij teksten (copy)

bedenker.

bijvoorbeeld slogans of titels.

10 stageverslag_binnenwerk.indd 10

06-01-2009 14:06:42


Apparatuur en software Bij Wijn Design wordt er alleen

werken, vooral bij het vrijstaand

met de programma’s Photoshop,

op Mac’s gewerkt, er zijn vier

maken van afbeeldingen. Het is

Indesign en Illustrator. Hiernaast

iMac’s en een G5. Op drie

ook heel handig bij het gebruik

is er ook ter beschikking een

Mac’s wordt er met een Wacom

van de programma’s. Van de

high res scanner, een high-ress

tekentablet gewerkt waar je

software pakketten Adobe CS3

A3 kopieer- en kleurenprinter en

erg snel en handig mee kan

en CS4 wordt het meest gewerkt

overige apparatuur.

11 stageverslag_binnenwerk.indd 11

06-01-2009 14:06:48


Mijn persoonlijke actie plan 12 stageverslag_binnenwerk.indd 12

06-01-2009 14:06:48


13 stageverslag_binnenwerk.indd 13

06-01-2009 14:06:50


In mijn PAP (Persoonlijk Actie

gaat de baas alleen met de klant

A1.4 Maakt ontwerp

Plan) vertel ik wat mijn doel is

aan tafel zitten, dus dit zal dan

Door opdrachten zoals Erik

en aan welke werkprocessen ik

niet vaak gebeuren.

Vries (logo en huisstijl), of

in mijn stageperiode wil werken

flyers voor andere klanten zal

en behalen. Hoe pak ik dit aan?

A1.2 Maakt plan van aanpak

ik dit werkproces behalen. Na

Dit werkproces kan ik behalen

het concept bedenken en kleine

Vanaf augustus 2008 t/m

met bijvoorbeeld OBS de

schetsjes maak ik dit als proef

januari 2009 loop ik stage bij

Zwerm. Voor dat ik aan een

op de computer.

Wijn Design in Winkel. Het is

opdracht begin word deze eerst

een klein bedrijf maar maakt

besproken met collega’s, wat

A1.5 Presenteert media-uiting

hardstikke leuke dingen en

er precies moet gebeuren en

Als meerdere proefontwerpjes

het is gezellig. De baas heet

hoe we dat het beste kunnen

klaar zijn ga ik met de klant en

Robert Wijn, daarnaast heb

aanpakken. Hier maak ik

Robert aan tafel zitten, maar

ik 3 collega’s (Sylvia, Pim en

aantekeningen van en voer het

meestal wordt het gemaild. Net

Francis). Met mijn collega’s zal

vervolgens uit.

als bij OBS de Zwerm maken we

ik het meest aan het werk gaan, en veel opdrachten bespreken.

meerdere voorstellen en daarvan A1.3 Maakt concept

kiezen we één of twee die eruit

Als ik een opdracht krijg ga ik

springen. De klant kiest dan het

Werkprocessen die ik binnen

op basis van de verzamelde

ontwerp welke hij het mooiste

Wijn Design wil behalen en hoe

informatie aan het werk. Dit is

vind. Als dat niet onze voorkeur

ik dit ga aanpakken:

bijvoorbeeld te behalen met

is dan leggen we uit waarom

het tijdschrift Simma of de

we dat vinden en proberen de

Kerntaak A1 | Ontwerpt media-

schoolgids van OBS de Zwerm.

klant verder met zijn keuzes te

uiting

Met deze opdrachten bedenk ik

helpen.

ontwerpjes, deze ga ik schetsen A1.1 Beoordeelt opdracht en

en het ontwerp een betekenis

adviseert opdrachtgever

geven.

Normaal als er een nieuwe opdracht is of een nieuwe klant

14 stageverslag_binnenwerk.indd 14

06-01-2009 14:06:51


Kerntaak A2 | Realiseert

A2.4 Beheert hard- en

nieuwe klant of opdracht die

media-uiting

software

ik krijg een nieuw mapje aan.

Met de hardware weet ik aardig

Deze map benoem ik naar de

A2.1 Bereidt de realisatie voor

op te schieten. aangezien ik

naam van de klant. Hierin komen

Voordat ik een media-uiting ga

thuis ook Mac gebruik weet

de volgende mappen te staan:

maken, dan bereid ik dit eerst

ik al redelijk hoe ik deze moet

“aangeleverd”voor aangeleverde

voor. Ik verzamel de benodigde

gebruiken. De software is opzich

foto’s en tekst, “scans” voor

informatie, plaatjes, teksten en

ook geen groot probleem. Op

foto’s of plaatjes die ik gebruikt

dergelijke. Als dit gedaan is ga

school en thuis heb ik al eerder

heb, “proeven” voor meerdere

ik analyseren waar de teksten of

met de Adobe software gewerkt,

voorbeelden en proef PDF-jes

plaatjes bij horen. Daarna maak

dus de basis tools weet ik

en als laatst “drukker”. Als

ik een nieuw document aan met

redelijk te gebruiken. Photoshop

het product af is maak ik een

het juiste formaat zodat in één

gebruik ik om beeld en foto

hoge resolutie PDF die naar de

keer goed kan beginnen.

bewerkingen te realiseren.

drukker gaat.

Illustrator is een vector A2.3 Maakt de media-uiting

programma dat heel handig is

Met het opmaken van Leisure

om logo’s te maken. Hiermee

Kerntaak B1 | Benoemt zijn

Magazine kan ik dit werkproces

ben ik niet zo handig. Indesing

eigen ontwikkeling en gebruikt

behalen. Als de klant akkoord

een programma wat ik gebruik

middelen en wegen om daarbij

gaat met de voorstellen, ga

bij het opmaken van Leisure

passende leerdoelen te

ik aan de slag. Met de laatste

Magazine en OBS de Zwerm

bereiken

aanwijzingen maak ik de media-

schoolgids.

uiting. Daarna ga ik de laatste

B1.1 Benoemt leerdoelen voor

aanpassingen en correcties

eigen ontwikkeling

uitvoeren. Bij het maken van

A2.5 Beheert database

Mijn doel in mijn stageperiode

het logo van Erik Vries kwam dit

Om alles netjes te houden

is veel werkervaring op te

duidelijk voor.

en later weer gemakkelijk de

doen en goed werk te leveren.

bestanden terug te kunnen

Met plezier leer ik graag alles

vinden, maak ik voor elke

wat met grafisch ontwerpen

15 stageverslag_binnenwerk.indd 15

06-01-2009 14:06:51


te maken heeft bijvoorbeeld

dan vraag ik hoe mijn collega’s

de basiskennis van de

het zouden afronden en dit zal ik

Kerntaak B2 | Stuurt de eigen

programma’s, snelheid in het

later ook gaan uitproberen.

loopbaan

werken. Met Illustrator werken

B1.4 Plant zijn eigen

B2.1 Reflecteert op eigen

vind ik erg lastig vooral bij het

leerproces en voert het uit

kwaliteiten en motieven

maken van curves en vloeiende

Voor dat ik met een nieuw

Ik weet wat ik wel kan en daar

vormen. Websites maken vind

opdracht begin probeer ik gelijk

zal ik ook gebruik van maken

ik ook een belangrijk onderdeel

te beginnen als ik de benodigde

tijdens mijn stage. Bij wat ik nog

wat ik ook wil leren.

materialen binnen heb. En dan

niet weet maar wel belangrijk

zo goed mogelijk de opdracht

vind, zal ik motivatie tonen om

uitvoeren.

het wel te leren. En daarna zal ik

werk (sneltoetsen) en efficiënt

B1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren

naar deze terug kijken en zal ik

Om beter te leren ga ik eerst

B1.5 Evalueert de gekozen

gaan reflecteren wat ik wel goed

zelf aan de slag. Als ik er echt

manier van leren

gedaan heb en kan blijven doen,

niet uit kom, dan vraag ik hulp

Aan het eind van mijn stage

of als ik iets anders moet gaan

aan mijn collega’s.

periode zal ik terug kijken

aanpakken.

naar alles wat ik heb gedaan B1.3 Kiest bij de situatie en

en welke leerprocessen ik

B2.2 Onderzoekt welk werk er

zichzelf passende manieren

heb gevolgd, en dan zal ik

is en wat bij hem past

van leren

analyseren of deze wel echt

Als ik klaar ben met een

Bij elke opdracht is het een

gewerkt hebben.

opdracht vraag ik zelf of er een

ander belevenis en manier van

nieuwe opdracht is. Ik vraag

leren. Als ik iets wil weten dan

welke opdrachten er zijn, daarna

probeer ik eerst zelf achter te

kijk ik wat het meest bij me past

komen en als ik er niet uit kom

en wat ik leuk vind om te doen.

vraag ik het. Elk werknemer heeft zijn eigen manier van werken en als ik ergens mee zit

16 stageverslag_binnenwerk.indd 16

06-01-2009 14:06:52


B2.3 Stuurt eigen loopbaan en

B4.1 Gedraagt zich als

B4.2 Maakt gebruik van

onderneemt acties die daarbij

werknemer bij het uitvoeren

werknemersrechten

nodig zijn

van het werk

Zoals iedere werknemer binnen

Dit doe ik door de opdrachten

Stage betekent voor mij

Wijn Design heb ik ook mijn

die ik krijg zo veel mogelijk zelf

“echt werk�. Bij elk opdracht

werknemersrechten en van

te doen en goed mogelijk te

die ik maak voel ik me

deze zal ik ook gebruik maken.

realiseren. Actie zal ik nemen

verantwoordelijk om het zo

Bijvoorbeeld pauze nemen of

wanneer ik er echt niet uit kom,

netjes mogelijk te maken en

vrij vragen wanneer ik naar de

dan zal ik gaan vragen stellen.

zowel de baas als de klant

dokter moet.

tevreden stellen. Ook voor Kerntaak B4 | Functioneert

mezelf vind ik het leuk als ik

B4.3 Stelt zich collegiaal op

als werknemer in een

complimenten krijg van wat ik

Gelukkig heb ik geen probleem

arbeidsorganisatie

maak, dat motiveert mij om door

om nieuwe mensen te leren

te gaan met wat ik leuk vind.

kennen en communiceren. Ik kan samen en ook alleen werken. Ik behandel mensen hoe ik zelf ook behandeld wil worden.

17 stageverslag_binnenwerk.indd 17

06-01-2009 14:06:53


Wijn Design is heel breed qua mogelijkheden De Klanten Wijn Design heeft als

en huisstijl willen. Restylen voor

allemaal uit Noord-Holland.

klanten MKB’ers (midden en

bedrijven die al bestaan en hun

Veel klanten van Wijn Design

kleinbedrijf). Deze klanten

uitstraling willen verfrissen.

zitten in de sporthoek, dit is niet

zijn: uitgevers, hier worden

Ook werkt Wijn Design voor

bewust. Kortom Wijn Design is

magazines voor gemaakt.

zakelijke bedrijven. De klanten

heel breed qua mogelijkheden

Starters, klanten die een bedrijf

van Wijn Design zijn allemaal

(dus heeft verschillende soorten

willen starten en een eigen logo

regionaal, deze klanten komen

klanten).

18 stageverslag_binnenwerk.indd 18

06-01-2009 14:06:53


19 stageverslag_binnenwerk.indd 19

06-01-2009 14:06:57


Ik hou me voorlopig nog even stil Eerste stagedag Mijn eerste stagedag was op

collega’s allemaal jonge mensen

er grapjes gemaakt en werd er

maandag 25 augustus 2008. Ja..

waren. Na het voorstellen en

om mijn mening gevraagd... “tja

ik was op tijd, zelfs een half uur

een kort praatje werd mij de

geen mening.. hahaha, ik hou

te vroeg! Aangezien het moeilijk

basiswerkzaamheden uitgelegd.

me voorlopig nog even stil” zei

is om met het openbaar vervoer

O.a de manier waarop er bij Wijn

ik dat voor de grap. Het was

in Winkel te komen werd ik door

Design gewerkt wordt en hoe

een heel leuk begin van mijn

mijn moeder gebracht. Ik kwam

ik bestanden terug kon vinden.

stageperiode. Dezelfde dag

binnen, begroette iedereen en

Nadat dit al een beetje duidelijk

werd ook mijn vervoerprobleem

stelde me voor aan mijn nieuwe

was kreeg ik een opdracht en

opgelost. Mijn collega Sylvia

collega’s waar ik de eerste vijf

ging ik gelijk met plezier aan het

stelde voor dat ik met haar mee

stagemaanden mee zou gaan

werk. Wat ik erg leuk vond was

reed vanuit Schagen naar Winkel

werken. Ik vond het erg gezellig

dat we tijdens de lunch pauze

en weer terug. Dat vond ik heel

en voelde mij al snel op me

met z’n allen aan tafel gingen

aardig van haar.

gemak, dit ook omdat mijn

eten. Tijdens de lunch werden

20 stageverslag_binnenwerk.indd 20

06-01-2009 14:06:57


Nieuw Hoewel ik als nieuweling binnen

genoeg wist, maar in de praktijk

aangezien ik op school twee jaar

kwam, dacht ik al heel veel te

toen ik aan het echte werk

lang elke woensdag vrij was.

weten. De eerste paar dagen

begon bleek dit zeker tegen te

Aan het eind van de werkweek

gingen mij makkelijk en soepel

vallen. Dit maakte niet dat mijn

was ik ook toe aan het weekend.

af, maar met de tijd kreeg ik

enthousiasme minder werd. Ik

Het vroeg opstaan was voor

steeds moeilijkere opdrachten.

wist zeker dat ik dit wilde dus

mij geen probleem omdat ik al

Op zulke momenten besefte ik

ging ik er ook voor! Ik stond

vanuit school gewend was om

dat ik wel wat kennis had, maar

en sta nog steeds open en ben

de trein van 07:30 uur te nemen.

nog heel veel moest leren en

zeker niet lui om nieuwe dingen

Waar ik in het begin wel moeite

dus nog moest groeien in “m’n

te leren.

mee had was om in Schagen

nieuwe schoenen”. Het is niet

25 minuten te wachten op mijn

zo dat ik niets wist, want vaak

Even wennen

collega die mij daar oppikte,

genoeg kreeg ik complimenten

In het begin was het echt

maar ook dat wende snel.

zoals: “wow hoe jij dat kan

wennen aan de lange

zeg, wat mooi enz...” hierdoor

werkdagen, en dat ik vijf dagen

ging ik al snel denken dat ik

in de week te werk moest gaan,

21 stageverslag_binnenwerk.indd 21

06-01-2009 14:07:00


Ik kon creatief mijn eigen stijl toevoegen OBS de Zwerm De eerste opdracht die ik kreeg

Voor de cover mocht ik zelf er

compilatie een mooie compositie

was voor OBS de Zwerm. Ik vond

iets moois van maken. Ik ben op

in elkaar gezet. Nadat ik de cover

het erg leuk een schoolgids maken

een gratis stockfoto’s website

klaar had heb ik in Indesign de

voor een basisschool. Er waren

naar schoolplaatjes gaan zoeken

tekst opgemaakt en heb ik de

al 2 voorstellen gemaakt voor

en de foto’s of plaatjes die ik

foto’s ingedeeld. De foto’s heb ik

de opmaakt van de schoolgids.

wilde gebruiken bewaarde ik in

zelf ook nog bewerkt en tekst erop

Maar dit bleek nog niet helemaal

een mapje. Ik ben begonnen met

gezet. En als laatst nog details en

naar wens te zijn, dus ben ik aan

de cover, deze ben ik in Adobe

plaatjes ertussenin gedaan om het

de slag gegaan. Voor de inhoud

Photoshop gaan maken. Ik heb

nog aantrekkelijker te maken.

van de schoolgids heb ik teksten

verschillende plaatjes vrijstaand

en foto’s aangeleverd gekregen.

gemaakt en als een soort

Dit project vond ik erg leuk omdat ik met de cover creatief bezig kon zijn, ik mocht mijn eigen stijl er ook in verwerken zolang de schoolgids fleurig bleef en bij een basisschool paste. Ik heb met veel plezier aan dit project gewerkt en ben zeer tevreden met het eindresultaat. De klant was zelf ook zeer tevreden, toen het product klaar was bracht hij taart en bloemen als bedankje. Het is heel leuk om te zien dat je werk gewaardeerd wordt en dat je de klant tevreden kan stellen nadat je veel tijd en energie in je werk heb gestoken.

22 stageverslag_binnenwerk.indd 22

06-01-2009 14:07:01


23

stageverslag_binnenwerk.indd 23 06-01-2009 14:07:06

Behaalde competenties: A1.4 Maakt ontwerp • A1.5 Presenteert media-uiting • A2.3 Maakt de media-uiting


Kleintje parfum was één van mijn eerste opdrachten Kleintje Parfum Kleintje parfum was één van

aantal foto’s voor gekregen,

gebruiken. Hierna ben ik met

de eerste opdrachten die ik

in Adobe Photoshop heb ik

het visitekaartje begonnen. Dit

kreeg. Voor Kleintje Parfum

hiermee kleurbewerking gedaan

ging al wat sneller omdat het

moest ik hun huisstijl na maken

en vervolgens in Indesign het

meer tekst dan plaatjes was. De

en iets restylen. Ik moest

bestand geplaatst. Als leidraad

tekst van het visitekaartje kon

een visitekaartje, briefpapier,

heb ik de oude baliedisplay

ik zowel voor het briefpapier als

enveloppen en een baliedisplay

als achtergrond geplaatst

voor de enveloppen gebruiken

maken. Het logo bestond al

om te kunnen zien waar de

dus dat was erg handig en snel

en hadden we ook digitaal

teksten en plaatjes hoorden

gedaan.

beschikbaar. Ik begon met de

te staan. Ook hiervoor moest

baliedisplay, hier heb ik een

ik de juiste “PMS” kleuren

Dit project was erg leerzaam omdat ik geleerd heb rekening te houden met de afmetingen waar je beeld en tekst kan plaatsen op een envelop.

24 stageverslag_binnenwerk.indd 24

06-01-2009 14:07:07


Behaalde competenties: A1.5 Presenteert media-uiting

25 stageverslag_binnenwerk.indd 25

06-01-2009 14:07:11


Het lag bij mij om met een niet zo mooi logo toch nog een mooi product maken 26 stageverslag_binnenwerk.indd 26

06-01-2009 14:07:12


27 stageverslag_binnenwerk.indd 27

06-01-2009 14:07:18


Image Line De opdracht hierbij was het

brengen. Ten eerste heb ik een

te geven. Het visitekaartje

maken van een visitekaartje,

paar ruwe schetsjes gemaakt,

en kadobon heb ik als eerst

een kadobon en een website.

deze heb ik uiteindelijk in

gemaakt en waren dus ook

Van Robert kreeg ik alle notities

Adobe Illustrator uitgevoerd.

als eerste klaar. Ik heb er

en uitleg die bij deze opdracht

Omdat het om een kapsalon

proef PDFjes van gemaakt

hoorden, wat de wensen van

ging, heb ik gekozen om het

en naar de klant gestuurd om

de klant waren en de afspraken

zwart en strak te houden, ook

er zeker van te zijn dat de

die hij met de klant gemaakt

omdat dit al eerder in een

opdracht naar wens verliep.

had. Voor mezelf had ik ook

advertentie voorkwam. Ook heb

De klant, Robert en ik hebben

een aantal notities gemaakt

ik op verzoek van de klant de

samen rond de tafel gezeten,

om er zeker van te zijn dat ik

foto’s in strookjes gebruikt. Bij

ik had al wat verschillende

niets vergat. Ik kreeg een aantal

de kadobon heb ik een soort

printjes klaar staan van de

foto’s, deze heb ik ingescand en

van krul in een lichte tint aan

visitekaartje en de kadobon,

vervolgens in Adobe Photoshop

de voorkant gemaakt zodat

die heb ik gepresenteerd. De

bewerkt. Na het verzamelen van

het een beetje een kadosfeer

klant was zeer tevreden over

al het materiaal kon ik aan de

uitstraalde. Als achtergrond

de resultaten, hij gaf dan ook

slag. Voor mezelf bedacht ik met

heb ik bij de website een

een goedkeuring om ze naar de

welk onderdeel ik zou beginnen

barok patroon gemaakt om het

drukker te sturen.

en hoe ik dit ten uitvoer zou

ook een moderne uitstraling

Ik vond dit een leuke en makkelijke opdracht om te doen. Als ik heel eerlijk ben moet ik toegeven dat ik het logo van Image Line niet zo mooi vond, maar het lag bij mij om met een niet zo mooi logo toch nog een mooi product te maken. In dit project heb ik met Adobe Photoshop, Indesign en Acrobat gewerkt.

28 stageverslag_binnenwerk.indd 28

06-01-2009 14:07:32


29

stageverslag_binnenwerk.indd 29 06-01-2009 14:07:36

Behaalde competenties: A1.2 Maakt Plan van aanpak • A1.5 Presenteert media-uiting • A2.1 Bereidt de realisatie voor


Ondanks dat ik het moeilijk vond om met Adobe Illustrator te werken, vind ik het een leuk programma 30 stageverslag_binnenwerk.indd 30

06-01-2009 14:07:36


31 stageverslag_binnenwerk.indd 31

06-01-2009 14:07:42


Erik Vries Robert had een nieuwe

in Illustrator “ErikVries” een

indruk bij de klant. Hij vond het

opdracht, het ging om een

aantal keer onder elkaar gezet

moeilijk om te kiezen tussen

nieuwe klant, Erik Vries. Deze

en heb met verschillende

alle verschillende logo’s. Ik heb

klant wilde een eigen logo,

fonts geëxperimenteerd met

de klant uitgelegd wat onze

briefpapier en enveloppen

hoofdletters en onderkast.

voorkeuren waren “dus welke

hebben. Uiteraard heb ik

Nadat ik een mooi font had

logo we hadden uitgekozen”

toegestemd voor deze opdracht.

uitgekozen, heb ik deze in

en uitgelegd waarom we aan

Erik Vries is een klant die een

verschillende kleurstelling en

het gekozen logo de voorkeur

eigen bedrijf in dienstverlening

combinaties gemaakt, zodat

gaven. De klant vond dat we

heeft opgestart. Ik moest

de klant de kleur wat hij het

gelijk hadden en heeft zelf ook

een logo maken meet alleen

mooist vond kon uitkiezen.

voor dat logo gekozen. Hierna

tekst in een stijl wat bij het

Toen dit allemaal klaar was,

hebben Robert en ik samen met

bedrijf past. Om een idee te

heb ik ook een briefpapier en

de klant de goede PMS kleuren

krijgen over deze stijl heb ik

envelop gemaakt met het logo

uitgezocht, een paar kleine

een aantal logo’s op internet

die ik het mooist vond. Toen het

aanpassingen gedaan, PDF

bekeken. Vervolgens ben

klaar was, mocht de klant het

gemaakt en naar de drukker

ik in Suitcase naar de fonts

komen bekijken. Ik had alles

gestuurd.

gaan kijken. Hierna heb ik

uitgeprint, dat maakte best veel

Desondanks ik het moeilijk vond om met Adobe Illustrator te werken, vond ik het een leuk programma en heb ik met plezier aan deze opdracht gewerkt. Ik vind het namelijk heel leuk om logo’s en huisstijlen te maken. Voor deze opdracht heb ik gebruik gemaakt van Adobe Illustrator en Indesign.

32 stageverslag_binnenwerk.indd 32

06-01-2009 14:07:43


33

stageverslag_binnenwerk.indd 33 06-01-2009 14:07:47

Behaalde competenties: A1.4 Maakt Ontwerp • A1.5 Presenteert media-uiting


Elke keer dat Leisure Management en Zwembadbranche.nl gemaakt moeten worden dan wordt het hard werken Leisure Management & Zwembadbranche.nl Dit zijn twee magazines van

opmaakt. Om Pim te helpen heb

alle spreads klaar zijn dan doet

één dezelfde klant, Leisure

ik een aantal keren een reeks

mijn collega Pim de laatste

Management komt 4 keer per

van pagina’s opgemaakt. Als we

aanpassingen en zet de spreads

jaar uit en Zwembadbranche.

krap in de tijd zaten dan hielpen

uiteindelijk goed in één Indesign

nl twee keer per jaar. Elke keer

Robert en mijn collega Francis

bestand, om een PDF ervan te

dat Leisure Management en

hier ook aan mee. De opmaak

maken.

Zwembadbranche.nl gemaakt

gebeurt dan in Indesign. Pim

moeten worden, dan wordt

geeft ons de aanwijzingen over

het hard werken. Dit geldt

welke foto’s en welke artikels

voornamelijk voor mijn collega

we moeten gebruiken en deze

Pim, omdat hij ze meestal

gaan we dan opmaken. Wanneer

Het opmaken van pagina’s vind ik erg leuk. Ik ben er van bewust dat ik nog wel wat praktijk ervaring op moet doen, maar ik vind het wel leuk om te doen. Snelheid komt met de tijd en door veel te oefenen en goed naar de opmaak van andere magazines te kijken zal ik genoeg ervaring opdoen.

34 stageverslag_binnenwerk.indd 34

06-01-2009 14:07:51


35

stageverslag_binnenwerk.indd 35 06-01-2009 14:07:56

Behaalde competenties:A1.4 Maakt ontwerp • A2.3 Maakt de media-uiting


36 stageverslag_binnenwerk.indd 36

06-01-2009 14:08:03


37 stageverslag_binnenwerk.indd 37

06-01-2009 14:08:08


Jammer genoeg is dit project op stop gezet Simma Simma is de naam van een

logo te maken en een opmaak

met de fonts geĂŤxperimenteerd

toekomstige magazine wat

voor het nieuwe magazine. Ik

en verschillende composities

nog ontwikkeld moet worden

heb verschillende schetsen

gemaakt en kleine dingen

door dezelfde uitgever als

gemaakt en naar voorbeelden

aangepast om het een

Leisure Management en

op het internet gezocht. Ik heb

professionele uitstraling te

Zwembadbranche.nl. Hiervoor

verschillende ideeĂŤn verzameld,

geven.

kreeg ik de opdracht om de

heb deze digitaal uitgewerkt,

Dit vond ik een hele leuke opdracht om te doen en verder uit te werken. Jammer genoeg is dit project op stop gezet omdat de uitgever nog niet van plan is om het te laten uitkomen, dit zal in de toekomst nog wel gebeuren maar dan loop ik geen stage meer bij Wijn Design. Maar ik ben wel benieuwd hoe het eruit zal komen te zien wanneer het magazine is uitgebracht.

38 stageverslag_binnenwerk.indd 38

06-01-2009 14:08:09


Behaalde competenties: A1.4 Maakt ontwerp

39 stageverslag_binnenwerk.indd 39

06-01-2009 14:08:14


Soms werd het een beetje te veel van Bejo Bejo Bejo Zaden is een heel groot

verschillende opdrachten

opdrachten waren correcties en

internationaal zaden bedrijf,

doen, zoals boekjes of

aanpassingen. Doordat het grote

hiervoor heb ik veel opdrachten

brochures opmaken. Ik heb veel

opdrachten zijn zit er ook veel

gemaakt. Bejo laat per jaar

opmaak gedaan, maar meeste

tijd in.

Soms werd het een beetje te veel van Bejo. Dagenlang Bejo opdrachten doen was voor mij niets. Vaak had ik dat ik even mezelf met een ander opdracht bezig wilde houden. Soms kon ik even met en andere opdracht aan de slag, maar meestal is er bij Bejo opdrachten een deadline. Wanneer dit het geval was kon ik niet zomaar aan een ander opdracht gaan werken. Maar dit was uiteindelijk erg leerzaam vooral bij het gebruiken van Adobe Illustrator.

40 stageverslag_binnenwerk.indd 40

06-01-2009 14:08:15


41

stageverslag_binnenwerk.indd 41 06-01-2009 14:08:20

Behaalde competenties: A2.1 Bereidt de realisatie voor • A2.3 Maakt de media-uiting


Bij het maken van de busbelettering ging het veel makkelijker Eric Leegwater Eric Leegwater is een

hierbij was het maken van de

ben ik deze opdracht gaan

installatiebedrijf en hiervoor

rollover buttons en een aantal

uitvoeren. Hierbij heb ik een foto

heb ik twee opdrachten

aanpassingen doen. Daarna heb

en kleuren gebruikt die ook op

gekregen. De eerste opdracht

ik de website op het internet

de website te zien is, dit heb ik

was de website en de tweede

gezet. Voor de busbelettering

gedaan zodat de busbelettering

opdracht was het maken van

heb ik me aan de stijl van de

en de website een eenheid

een busbelettering. De website

website houden, ik kreeg een

uitstraalde.

van leegwater had Robert

aantal aanwijzingen en aan de

ontworpen, mijn opdracht

hand van deze aanwijzingen

Het uploaden van de website vond ik in eerste instantie ingewikkeld omdat ik de website ontwerp bij Standaardsite moest uploaden, dit was totaal iets nieuws voor mij. Standaardsite is een website waarin klanten in een module zijn eigen website kunnen laten uploaden. Dit is erg handig omdat de klant ook zelf gemakkelijk zijn eigen website kan onderhouden. Bij het maken van de busbelettering ging het veel makkelijker. Van Robert heb ik een aantal foto’s van de busje gekregen, op die foto’s heb ik een aantal ontwerpen gemaakt.

42 stageverslag_binnenwerk.indd 42

06-01-2009 14:08:21


43 stageverslag_binnenwerk.indd 43

06-01-2009 14:08:26


Ik heb gezien dat je ook ge誰rriteerd en inspiratieloos kan raken

44 stageverslag_binnenwerk.indd 44

06-01-2009 14:08:30


45 stageverslag_binnenwerk.indd 45

06-01-2009 14:08:35


Veen Klussenbedrijf Het begon als volgt, van Robert

“schreeuwerige” bedoelde. Toen

gaan werken om mijn hoofd

kreeg ik een visitekaartje van

heeft hij het weer uitgelegd en

even met iets anders bezig te

Veen en ik moest hiervoor een

ik begreep dat het ongeveer een

houden. Daarna ben ik weer

nieuwe logo bedenken en een

soort van logo als die van DHL

met Veen aan de slag gegaan

nieuwe visitekaartje maken. Ik

moest worden. Dikke letters

en zo ging het allemaal veel

ben gelijk aan het werk gegaan

en dan iets schuin gemaakt of

beter. Omdat de meneer Veen

in Illustrator om het logo te

uitgerekt. Met die informatie

vrachtwagen chauffeur is en ook

maken. Ik heb varianten van

ben ik dus verder gegaan met

graafmachines bestuurt, wilde

logos gemaakt en deze aan

de logo’s maar ik besefte dat ik

hij een ontwerp zien waarin een

Robert laten zien. Toch was het

hier al te lang mee bezig was. Ik

vrachtwagen en een happer op

niet helemaal wat hij wilde, het

had nog steeds geen inspiratie

terug te zien was. Nadat het

zag er te strak uit maar hij wilde

ook raakte ik hierdoor beetje

logo klaar was ging het stukken

een meer schreeuwerig logo

geïrriteerd, dus vroeg ik mijn

sneller. Met de visitekaartjes

zien. Ik ging weer aan het werk

collega Francis om feedback.

heb ik helemaal geen problemen

en liet vervolgens weer zien wat

Zij ging naast mij zitten en liet

gehad, ik heb een aantal

ik had gemaakt. Nog steeds

allerlei voorbeelden zien en met

voorbeelden gemaakt voor de

was het niet goed.. Jaa ik

verschillende kleuren. Hierna

klant.

snapte gewoon niet wat hij met

ben ik aan een ander opdracht

Met dit project heb ik gezien dat je ook geïrriteerd en inspiratieloos kan raken. Wanneer dit het geval is heb ik als tip: doe gewoon even wat anders (laat het even los), dan kan je daarna gewoon weer rustig en met nieuwe ideeën aan de slag In dit project heb ik de programma’s Adobe illustrator en Indesign gebruikt.

46 stageverslag_binnenwerk.indd 46

06-01-2009 14:08:36


47

stageverslag_binnenwerk.indd 47 06-01-2009 14:08:41

Behaalde competenties: A1.3 Maakt concept • A2.1 Bereidt de realisatie voor • A2.3 Maakt de media-uiting


Er was heel weinig tijd om lang over iets na te gaan denken 48 stageverslag_binnenwerk.indd 48

06-01-2009 14:08:42


49 stageverslag_binnenwerk.indd 49

06-01-2009 14:08:46


Granuband Een nieuwjaars advertentie voor

dezelfde layout als de vorige

maar de tijd die ik voor het

Granuband maken was mijn

advertentie maken maar dan een

maken van de advertentie had

nieuwe opdracht. Ik moest twee

soort van december/nieuwjaars

gekregen was erg kort. De

dezelfde advertenties maken,

sfeertje maar niet too much,

advertenties moesten die dag

maar verschillende maten.

dus geen champagne flessen

daarna naar de drukker het zat

Een was een liggend formaat

of kerstballen. Daarom heb ik

dus erg krap met denk tijd. Ik

en de andere was een staand

gekozen om sneeuwvlokjes

probeerde zo snel mogelijk en

formaat. Ik kreeg de tekst en

vrijstaand in Photoshop maken

mooi alles op tijd af te krijgen

informatie in een mailtje van

om te gebruiken en dan een

maar omdat het steeds krapper

Pim. Hierin stond alles vermeld

beetje transparant in de groene

werd heeft Robert het van mij

wat ik moest doen en wat

balk helemaal onderaan. Ik

overgenomen. Daarna moest

in de advertenties moesten

heb een voorstel gemaakt en

ik dezelfde advertentie maken

komen te staan. Als eerste

Robert had toen een paar tips

maar in een ander formaat en de

heb ik de tekst en plaatjes

gegeven van hoe ik nog iets

composities van tekst en beeld

verzameld. De opdracht was

mooier kon maken. Toen ben

moest ik anders maken.

dus, de advertenties in ongeveer

ik weer aan de slag gegaan

In dit project was er heel weinig tijd om lang over iets na te gaan denken. Het is meer van aan de slag gaan en kijken hoe het mooi word als je er digitaal mee bezig bent. Ik kreeg bijna de nijging om een beetje te gaan stressen of misschien was dat meer spanning van dat het af moet zijn. Uiteindelijk was het allemaal op tijd en mooi naar de drukker. In dit project heb ik met Adobe Photoshop en Indesign gewerkt.

50 stageverslag_binnenwerk.indd 50

06-01-2009 14:08:48


51

stageverslag_binnenwerk.indd 51 06-01-2009 14:08:52

Behaalde competenties: A2.1 Bereidt de realisatie voor • A2.3 Maakt de media-uiting


Mijn eigen ontwikkeling, middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken 52 stageverslag_binnenwerk.indd 52

06-01-2009 14:08:52


A2.4 Beheert hard- en

programma’s kon gebruiken.

drukker ging.

software

- Mail, ook daar word veel

Kerntaak B1 | Benoemt zijn

Werken met hardware was

gebruik van gemaakt. Ik mailde

eigen ontwikkeling en gebruikt

voor mij geen probleem,

niet met klanten maar wel met

middelen en wegen om daarbij

aangezien ik thuis zelf ook

m’n collega’s. Als er iets naar

passende leerdoelen te

mac gebruik wist ik al hoe

de klant gestuurd moest worden

bereiken

ik hiermee om moest gaan.

keek een van mijn collega’s het

Met de software kon ik ook

na voordat het naar de klant

B1.1 Benoemt leerdoelen voor

redelijk overweg, op school en

doorgestuurd werd.

eigen ontwikkeling

thuis gebruikte ik al de Adobe

Mijn doel tijdens mijn

software dus de basis tools

A2.5 Beheert database

stageperiode was veel

wist ik redelijk te gebruiken.

Om alles netjes te organiseren

werkervaring op te doen en

Uiteraard heb ik ook veel nieuwe

en later weer gemakkelijk de

goed werk te leveren. Ik was

dingen erbij geleerd waar ik

bestanden terug te vinden,

leergierig, alles wat te maken

gebruik van heb gemaakt. De

maakte ik voor elke nieuwe

had met het vak wilde ik graag

software die ik bij Wijn Design

klant of opdracht (die ik

leren. En ik heb zeker ook veel

gebruikt heb: - Photoshop,

kreeg) een nieuwe map aan,

geleerd! Goed werk leveren

om beeldbewerkingen te

met de naam van de klant en

betekende voor mij een mooi

doen. - Indesign heb ik voor

een map structuur. In deze

en verzorgd product aan de

het opmaken van Leisure

map stonden de volgende

klant te kunnen leveren waar

magazine gebruikt. - Illustrator,

mappen: “aangeleverd” voor

hij/zij blij mee zou zijn en dit is

een vector programma die ik

aangeleverde foto’s en tekst,

mij ook gelukt. Ik wilde sneller

gebruikt heb bij het maken

“scans” voor foto’s of plaatjes

en efficiënt werken, dat heb

van logo’s. - Met Acrobat kon

die ik gebruikt en beheert

ik geleerd door te oefenen en

ik zien of de kleurinstellingen

had, “proeven” voor meerdere

dankzij veel sneltoetsen die

van de PDF bestanden goed

voorbeelden en proef PDF-jes

ik geleerd heb. Met illustrator

genoeg waren voor de drukker.

en als laatst “drukker” wanneer

werken vond ik erg leuk hoewel

Suitcase gebruikte ik om fonts

het product klaar was maakte

ik het moeilijk om curves en

te activeren zodat ik ze in de

ik een eind PDF die naar de

vloeiende vormen maken. Nu

53 stageverslag_binnenwerk.indd 53

06-01-2009 14:08:53


heb ik aardig wat met illustrator

elkaar had ging ik kijken waar

waar ik nog aan moest werken.

gewerkt en ik merk dat het

ik het eerst mee kon beginnen.

De vaardigheden die ik wel kon,

steeds beter gaat.

Bijvoorbeeld als ik een Bejo

daar maakte ik veel gebruik van

opdracht moest doen ontbraken

en probeerde ik met geleerde

B1.2 Inventariseert geschikte

er soms foto’s, desondanks

vaardigheden te combineren om

manieren van leren

begon ik met het materiaal wat

beter werk te leveren.

Wanneer ik iets vroeg schreef

ik wel had en het ontbrekende

ik het antwoord gelijk op, zodat

materiaal liet ik bij de klant

B2.2 Onderzoekt welk werk er

ik niet steeds dezelfde vraag

opvragen.

is en wat bij hem past

hoefde te stellen. In het begin

Wanneer ik klaar was met een

vergat ik steeds om notities te

B1.5 Evalueert de gekozen

opdracht en nog geen volgende

maken. Mijn collega Pim heeft

manier van leren

opdracht had, dan nam ik zelf

mij het advies gegeven om alles

De beste manier van leren was

het initiatief om een nieuwe

te noteren en dat heb ik dus ook

voor mij om het eerst zelf uit

opdracht te vragen. Soms

gedaan. Wanneer ik iets niet

te proberen en wanneer ik er

mocht ik ook zelf een opdracht

wist, zocht ik het eerst zelf uit,

echt niet zelf uitkwam, dan pas

uitkiezen die ik leuk vond om te

als ik er echt niet uitkwam dan

hier vragen over te stellen en

doen. Zoals toen mijn collega

ging ik het vragen.

de antwoorden gelijk in mijn

Francis voorstelde of ik het

notitieboekje te noteren.

leuk vond om een kerstkaart

B1.4 Plant zijn eigen

te maken, die opdracht heb ik

leerproces en voert het uit

Kerntaak B2 | Stuurt de eigen

Voordat ik met een nieuwe

loopbaan

aangenomen en gerealiseerd. B2.3 Stuurt eigen loopbaan en

opdracht aan de slag ging, inventariseerde ik eerst het

B2.1 Reflecteert op eigen

onderneemt acties die daarbij

benodigde materiaal. Wanneer

kwaliteiten en motieven

nodig zijn

ik het benodigde materiaal bij

Ik wist waar ik goed in was en

Het behalen van mijn P.A.P is

54 stageverslag_binnenwerk.indd 54

06-01-2009 14:08:53


daarvan het bewijs.

eindproduct. Om dit te tonen

gevraagd of ik eerder weg mocht.

Kerntaak B4 | Functioneert

heeft de klant taart en bloemen

B4.3 Stelt zich collegiaal op

als werknemer in een

gebracht. De klant was tevreden

Aangezien ik geen problemen

arbeidsorganisatie

omdat het eindproduct voldeed

heb met communiceren en

aan al zijn wensen. De klant

makkelijk met mensen op kan

B4.1 Gedraagt zich als

vond het belangrijk dat de gids

schieten verliep het contact

werknemer bij het uitvoeren

kleurrijk was, kindvriendelijk,

met mijn collega’s al snel goed.

van het werk

zowel voor jongens als voor

Ik voelde me op me gemak

Elke keer als ik een opdracht

meisjes aantrekkelijk was, al

dus het was prettig werken. Ik

maakte probeerde ik het zo

de informatie die de klant in de

kon goed met mijn collega’s

netjes mogelijk te doen omdat

schoolgids wilde hebben heb ik

overweg, wanneer ik vragen

ik het werk serieus nam, dus ik

er ook in verwerkt.

had stonden zij altijd klaar om

zag mezelf ook als een echte

uitleg te geven. Wanneer ik klaar

werknemer. Ik wilde zowel de

B4.2 Maakt gebruik van

was met een opdracht of niet

klant als de baas tevreden

werknemersrechten

verder kon, dan vroeg ik altijd

maken met mijn eindproduct.

Zoals elk werknemer binnen

of ik iemand nog kon helpen. En

Bijvoorbeeld toen ik de opdracht

Wijn Design kreeg ik ook mijn

uiteraard hielp ik altijd de tafel

kreeg om een schoolgids te

werknemersrechten. Deze

te dekken voor de lunch.

maken voor OBS (openbaar

gebruikte ik bij het houden van

basisschool) de Zwerm, was

pauzes of bijvoorbeeld toen ik

de klant zeer tevreden met het

naar de tantarts moest heb ik

55 stageverslag_binnenwerk.indd 55

06-01-2009 14:08:53


Ik struikel geen tweede keer Na drie maanden bij Wijn Design

van school. Ik was zeer

en van mijn stagebegeleider

te hebben gewerkt, heb ik van

geschrokken van Robert’s

van school heb ik toen ook

Wijn Design en vanuit school

reactie. Ik begreep dat hij mij

een officiële waarschuwing

een officiële waarschuwing

een aantal keer op mijn mobiel

gekregen. Na dit gesprek heb

gekregen. Dit omdat ik die dag

heeft proberen te bereiken,

ik weer contact opgenomen

niet ben gaan werken en niet op

maar dat was niet gelukt.

met Robert. Tijdens dit gesprek

tijd had afgebeld. Rond 13:30

Robert klonk boos en zei met

hebben we afgesproken om de

uur heb ik naar mijn stageplek

verheven stem dat hij het niet

volgende dag op het werk hier

gebeld om me als nog af te

normaal vond dat ik niet eerder

nog over in gesprek te gaan.

melden. Ik kreeg Robert aan de

had afgebeld. Robert heeft mij

Robert heeft mij verteld hoe te

lijn en hij vertelde mij dat hij

duidelijk gemaakt dat ik contact

handelen een volgende keer

contact had opgenomen met

op moest nemen met mijn

wanneer ik niet aanwezig kan

mijn school om zijn beklag te

stagebegeleider van school,

zijn op het werk. Het gesprek

doen bij mijn stagebegeleider

dat heb ik toen ook gedaan

werd op een positieve manier

56 stageverslag_binnenwerk.indd 56

06-01-2009 14:08:54


door Robert afgerond. Robert

mij persoonlijk in gesprek had

was niet netjes van mij.

heeft mij duidelijk gemaakt dat

kunnen gaan. Maar achteraf heb

Ik heb geleerd dat wanneer ik

we vanaf nu een nieuwe start

ik begrip voor Robert’s reactie. Ik

niet aanwezig kan zijn op mijn

gingen maken en niet meer naar

besef nu dat hij zijn bedrijf moet

werk dat ik dit dan ook tijdig

het verleden zouden kijken.

runnen en hij van te voren moet

moet laten weten. Ik heb van

weten wie van zijn werknemer

deze situatie geleerd, nogmaals

In eerste instantie voelde ik me

afwezig zijn i.v.m al het werk wat

ik heb er erg veel spijt van en

teleurgesteld en een beetje boos

af moet. Ik heb er erg veel spijt

weet zeker dat dit mij geen

om de reactie van Robert. Ik was

van gehad, ik wilde niemand

tweede keer zal gebeuren.

teleurgesteld omdat ik vond dat

ongemakkelijk laten voelen. Ik

hij niet gelijk school had moeten

was bij Wijn Design om te leren

inschakelen maar eerst met

en werk ervaring op te doen. Het

57 stageverslag_binnenwerk.indd 57

06-01-2009 14:09:00


Klein “in m’n nieuwe schoenen” kwam ik bij Wijn Design binnen. 58 stageverslag_binnenwerk.indd 58

06-01-2009 14:09:01


59 stageverslag_binnenwerk.indd 59

06-01-2009 14:09:05


Ik dacht als stagiaire meer

ontwerpen wilde werken.

zijn. Als je een kleurvlak hebt

dan voldoende kennis in huis

Scannen dat was echt een straf

met een dekking van 100% dan

te hebben dan werkelijk nodig

voor mij, Omdat de scanner in

zie je geen rasterpuntjes omdat

was om bij Wijn Design stage te

de kast stond noemde ik het

de puntjes zo dicht op elkaar

gaan lopen. Maar al snel merkte

“het strafhok”. Dit omdat ik

staan dat het een vol vlak word.

ik op, dat er veel meer nodig

vond dat het veel tijd kostte en

Als je een kleurvlak heb met

was dan ik had verwacht. Maar

ik vond het saai en eentonig

minder dekking (dus lichter)

toch pakte ik het snel op. Ik

werk. Voor de rest vond ik

dan word dit opgebouwd uit

heb veel ervaring opgedaan. Ik

eigenlijk alles wel leuk.

allemaal kleine rasterpuntjes

vond het maken van huisstijlen,

die een beetje uit elkaar staan,

logos, visitekaartjes, briefpapier,

Ook heb ik veel geleerd en

hierdoor lijkt het alsof de

enveloppen en eventueel

zeker ook belangrijke dingen

kleurvlak lichter is. Daarnaast

busbelettering hartstikke leuk.

die voor later heel nuttig zijn.

heb ik geleerd hoe ik de PDF

Ik vind dit leuk omdat ik hierin

In de eerste week heb ik een

kleuren check moet doen.

mijn creativiteit kwijt kan, zelf

notitie blok van mijn collega

Ook heb ik veel over kleur en

ontwerpen maken, of restylen

Pim gekregen om alle tips

technische toepassing geleerd.

van een niets zeggend product

en uitleg die ik kreeg hierin

Hierbij heb ik swatches leren

of logo het voor de klanten

te noteren. Hierdoor heb ik

aanmaken met de steunkleuren/

te laten spreken. Magazines

mezelf aangeleerd om ten alle

pms of fullcolor in Illustrator

opmaken was ook erg leuk!

tijden een notitieblok bij de

en Indesign. Steunkleuren/pms

Cadeaubon, het maken van

hand te hebben. Ik heb o.a

gebruik je bijvoorbeeld bij een

website layout in Photoshop.

geleerd wat “rasterpuntjes”

visitekaartje die uit twee kleuren

Dus meer de creatieve kant op.

zijn. Op het moment dat ik bij

is opgebouwd. De drukker moet

Wat ik niet echt leuk vond was

Wijn Design binnen kwam wist

hiervoor twee drukplaten maken.

correcties doen van opdrachten

ik niet wat dit inhield. Robert

Fullcolor gebruik je bijvoorbeeld

die niet door mijzelf gemaakt

(mijn stagebegeleider) was

voor een flyer waarin veel

waren, dit vond ik vervelend

verbaast dat ik dit nog niet

kleuren in gebruikt worden,

omdat ik zelf creatief bezig

wist. Inmiddels weet ik dat

voor een fullcolor flyer of een

wilde zijn en aan nieuwe

rasterpuntjes kleine inktpuntjes

ander product moet de drukker

60 stageverslag_binnenwerk.indd 60

06-01-2009 14:09:06


Nu mijn stageperiode bij Wijn Design voldaan is, zie ik dat ik “in m’n nieuwe schoenen gegroeid ben” vier drukplaten maken met de

met illustrator leren gebruiken

Aangezien er bij Wijn Design

kleuren: cyaan, magenta, geel

(ik weet dan nog wel niet alles,

geen drukkerij bij zit lijkt het

en zwart (CMYK). Ik heb geleerd

maar ik heb veel geleerd). En

mij wel leuk om de volgende

om met sneltoeten werken, door

nog veel meer kleine dingetjes

stageperiode op een stageplek

met de sneltoetsen te werken

die handig zijn bij het gebruiken

met een drukkerij aan het werk

heb ik geleerd om efficiënt te

van de programma’s.

gaan. Ik wil niet de hele week

werk gaan. Ik heb geleerd om

achter de drukpers staan maar

foto’s in Adobe Photoshop

misschien elke vrijdag een paar

op een andere manier de

Nu mijn stageperiode bij Wijn

uurtjes of zo. Inmiddels weet ik

kleurbewerking te doen dan die

Design voldaan is, zie ik dat

al wat mijn tweede stageplek zal

ik al wist. ik heb geleerd hoe

ik “in m’n nieuwe schoenen

zijn en is er rekening gehouden

ik een droplet moet maken in

gegroeid ben” en daarvoor wil ik

met mijn wensen. Ik heb op de

Photoshop dat is handig voor

ook mijn collega’s Pim, Francis,

website (www.dekave.nl) van

als je veel foto’s moet bewerken

Sylvia en de eigenaar Robert

mijn nieuwe stageplek gekeken

met dezelfde instellingen dan

bedanken. Voor al de hulp en

en ik zag ook dat ze verpakking

maakt de droplet ze allemaal

uitlegen ook voor de gezellige

ontwerp doen en dat lijkt me

in een keer goed, dat bespaard

tijd dat ik met hen heb gehad.

echt super leuk.

veel tijd. Ik heb veel dingen

61 stageverslag_binnenwerk.indd 61

06-01-2009 14:09:06


Cynthia Acosta Vazquez - Stageverslag 2008/2009 62

stageverslag_binnenwerk.indd 62

06-01-2009 14:09:13

fsdsffsfh  
fsdsffsfh  

jhgjgkjj ouoiuio rtrte

Advertisement