Page 1

EB2,3 Fernando Távora Nome: ____________________________________ Ano _____ Turma _____

1. Procura os dezoito adjectivos presentes na seguinte sopa de letras. (horizontal e vertical) D S C L A R O Z A R T O B F I L H O S V

U I O A S O C M Y H G D C V B O P I P L

M A T E N C I O S O O V A D T V A T V I

S F O A R G Q D O R G A N I Z A D O E E

I R V U X H U R R O U I G A Q L I U L X

L A E B B V I I I R R D C F U T L Y E T

E N L A V A R O G U L O S O A U U F I R

N T O N I X T P G I U S U Y T G R S R A

C E H U R A O T O D I O H B F B E X O O

I J J Y T P D F N O S R J M R U D E D R

O A M A R E L O U S O J K O A U U T C D

S N N V B I U G T O P T L Ç C U C R A I

O O M F D X M H T T A U M L O Y A Ç R N

M J L Z L R I U T U R A A G F T D U T A

T K D M O I N H O O T F U T E B O L A R

R L D J L H O O X P I U G X I O G B J I

I H R Ç Z N S R D B P L A T A N M F I O

S O T I G C O I M H E S T U D I O S O F

T L N M K I U O P I G J I L A T P B P I

E O P T I M I S T A U T R D H O I C O O

Adjectivos-exercícios 4  
Adjectivos-exercícios 4  

1. Procura os dezoito adjectivos presentes na seguinte sopa de letras. (horizontal e vertical) Nome: ____________________________________ An...