Page 1


สดุดี สิ เกริกฟ้า เครื่องราชสักการพร้อม สรวมจิตประณตครัน บทมาลย์ทรงดำ�เนิน ทวยราษฎร์ สิ เย็นใน พระคุณสุดกล่าวขาน ราชกิจอเนกคุณ ขอพุทธพระไตรศรี ทวยเทพแลเทวา

ศิระน้อมอภิวันท์ ธ มิ่งขวัญนิกรไทย พระถะเกินประชาไชย หฤทัยทรงการุณย์ วรวาร ธ เกื้อหนุน อุระคุ้นพระเมตตา สดุดี สิ เกริกฟ้า นิมนตร์มาถวายพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการนิตยสาร Weekend บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด


Weekend Issue 62 Guide

Blogger's Diary

Museum

Interview

Travel

Editor Note

แสงแดดอ่อนในวันอาทิตย์ปลุกให้ตื่น พร้อมอารมณ์แจ่มใส… เมื่อรู้ตัวอีกทีฉันก็ออก มายืนร่ารับแดดไกลถึงสะพานพุทธแล้ว วันนี้ขอ ออกมาเดินรับลมชมวิว แล้วเก็บภาพตามประสา พบเจอของน่ารักหลายอย่างทั้งผู้คนในย่านนั้น และกุญแจคูส่ วยทีถ่ กู คล้องไว้กลางสะพาน รอยยิม้ เกิดขึ้นบนใบหน้าทันทีที่เห็นว่าวัฒนธรรมแบบนี้ ถูกกระจายมาสูบ่ า้ นเรา หลายคนคิดว่าวัฒนธรรมนี้ เกิดขึน้ ทีเ่ กาหลี แต่กม็ อี กี หลายทีบ่ อกว่ากุญแจคูร่ กั เกิดขึน้ ทีอ่ ติ าลี ซึง่ เลียนแบบนิยายชือ่ ดังของ Frederico Moccia ที่คู่พระนางใช้ล็อคที่สลักชื่อกันคล้องไว้กับ เสาไฟฟ้าบนสะพาน Ponte Milvio เมื่อจูบลากุญแจแล้วก็ ขว้างลงแม่น้ำ� Tiber บางกระแสก็ว่ารัสเซียเคยทำ�มาก่อนที่ Luzhkov Bridge ขณะที่ Brussels หรือ Kiev ก็มเี ช่นกัน รวมถึงทีส่ ะพาน Ponte Pietra ในเวนิส ซึง่ เป็นบ้านเกิดของ Romeo & Juliet ฉันไม่สนใจหรอกว่าต้นกำ�เนิดมาจากที่ไหน เพราะจริงๆ แล้วมันคือความรักของคนสองคน ที่ถูก ถ่ายทอดต่อคนอีกหลายพันหลายหมื่นคนจนกลายเป็นเรื่องราวที่น่ารักน่าสนใจ… เรื่องราวของเดือนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกุญแจคู่รักแต่อย่างใด… แต่เป็นเรื่องย่านเก่าที่มี ความน่ารักไม่แพ้กัน รอยยิ้ม ความผูกพันที่มีสืบต่อกันมาสร้างเรื่องราวต่างๆ ให้สถานที่นั้นๆ น่าค้นหา และฉันก็ชอบเหลือเกินที่จะพูดคำ�ว่า “ยินดีท✕ ี่ไม่รู้จัก” กับคนที่เดินผ่านไปมา…

We are...

ต้องตา คงคาเขตร

Roaming Around

Content

Calendar 06 Interview : ชีวติ คือการผจญภัยแบบ เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ 10 Museum : ศูนย์แห่งความสุข... 12 Guide : เรื่องเล่าจากย่านเก่า... สงขลา 14 Hotel 20 Restaurant : บรรยากาศที่ใช่... 24 Blogger's Diary : วานซืนที่ซืนวาน... 26 Let’s Go on A Budget : ตะลุยอาณาจักรโบราณ... สุโขทัย 27 Travel : รักหมดใจ... Quedlinburg 28 Trip : True Historical Alive 32 August Special 33 Roaming Around : The Mother Road : Route 66 34 Shopping : Forever Young, Brit Style Fashion 36 Smart life 38 Happening 40 Traveling Society 41 Fortune 42

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : ดุจเดือน เหตระกูล | บรรณาธิการบริหาร : ต้องตา คงคาเขตร | กองบรรณาธิการ : สุดารัตน์ วิชญวิศิษฏ์ชล, กรณ์แก้ว ช้างศิริ, เกรียงศักดิ์ บึงสิริถาวร, ปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ อาร์ตไดเร็กเตอร์ : ประเสริฐศักดิ์ งามเจริญ | ฝ่ายภาพ : เสกสรร หวังใจสุข, นรากรณ์ สุธรรมมา | พิสูจน์อักษร : นิศาชล คงมา, วิลาวัณย์ อ่อนสมบูรณ์, ปูชิกา เยาวกุลเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต : ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ แผนกโฆษณา : ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน | ประธานกรรมการ : ปรีดา เหตระกูล | กรรมการผู้จัดการ/รองประธานกรรมการสายการเงิน : เหมือนจันทร์ เหตระกูล ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด : ดุจเดือน เหตระกูล | ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : พงศ์สิริ เหตระกูล สำ�นักงาน : 1605-1607 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ (ซ.5) ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์์ : 0-2530-7345-9 | แฟกซ์ : 0-2559-3283 E-mail : webmaster@weekend-magazine.com | Website : www.weekend-magazine.com, www.facebook.com/weekend.mag | Instagram : @Weekendmag พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด | จัดจำ�หน่ายโดย : แผนกจัดจำ�หน่าย บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด

Where to find us

ร้านกาแฟและร้านอาหาร | S&P, 94' Coffee, A&W, ทรู เออร์แบน พาร์ค, ทรู แอท , ทรูคอฟฟี่ , ทรูมฟ ู , ทรูไลฟ์, COFFEE WORLD, Viet Cuissine, Whittard, After U, Coffee Bean, Gloria Jean's Coffees, มิสเตอร์ โดนัท, Chaho Shop, Au Bon Pain, Ka-Nom, NARA THAI CUISINE, Mama Do, กาแฟวาวี | ห้องรับรอง / เคาน์เตอร์ต่างๆ | AIS Shop, AIS Serenade Club, AIS Serenade room, DTAC, True Move Shop, True Shop, KTC, Citi M Visa counter service, Airport link, สายการบินไชน่า แอร์ไลน์, BKK Airway Lounge (บางกอกแอร์เวย์) | ห้องรับรองการบินไทย | ห้องรับรองพิเศษโดยสารธุรกิจ, ห้องรับรองบุคคลทัว่ ไป | ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า | เอ็มโพเรีย่ ม : The Oriental, Nippon Kai | เกษรพลาซ่า : บ.เซนเซส จก., Provence, BAR ITALIA BY GIE GIE | พารากอน : Kabuki, Le Norte, 9th cafe’, Tony's Roma, The Oriental, The Oriental, Amici, Buono gelato italiano, B Natural, Buddhi | เซ็นทรัลเวิลด์ : เลอ คาสบาย์, On the table, Cookie Crust, Manhattan Fish Market, Crepe and Co., Lee Cafe’, กับข้าวกับปลา | อัมรินทร์ : Absolute Yoga | เอราวัณ : Lee Cafe’, TEA ROOM | เพนนินซูลา่ : Provence | สยามเซ็นเตอร์ : Mr. Shake, BODY SHAPE | เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, Red Mango, Gelatoni, Lee Cafe’, The Mad About Juice menu | เซ็นทรัล ลาดพร้าว : Beard Papa's, ตะลิงปลิง, Cinnabon | อารีนา่ 10 : ร้านแซบอีล,่ี Melt Me, ราเมน แชมเปีย้ น | เค วิลเลจ : SHABU SEN, ร้านเล่นเส้น, Tessa Homemade Cuisine | เมเจอร์ รัชโยธิน : Red Mango, Party Ice | Parklane เอกมัย : OMU Rice, Yamagoya | ร้านอาหารทัว่ ไป | โซนสุขมุ วิท / ทองหล่อ / เอกมัย | Bekku, บาซิลโิ ก พิซเซอเรีย, Cassia, Fat Fish Seafood Bistro, Spring Summer, Bankara ramen, Big Knit, Vanilla Garden, ร้านราเมง Yamagoya, Cake Walk, บ้านไร่กาแฟ, EAT 72 | โซนเพลินจิต / ราชดำ�ร /ิ สาธร/ สีลม | ห้องอาหารสีฟา้ , ร้าน RYU RESTAURANT, ร้าน Wake-Up, ร้าน กาแฟดอยตุง, ตลาดต้นสน 99, Ramen tei, ร้าน Pandanus, ร้านอาหาร ซาร่าเจน, Anaa&charlie's cafe’ | โซนอืน่ ๆ | ฮองมิน, Cafe’ De Tu SCB ปาร์ค, To Sit, Iberry, Polka Dot, Risa Lamo | เอเจนซีโ่ ฆษณา | Dentsu Media Palette, Zenith Optimedia, PHD, Carat Media, OMD, FCB Worldwide, Mediaedge : Cia, Mind Share, Initiative (IM) + McCann, Brand Connections, Mediacom, Media Interlligence, SC Matchbox, Starcom Media, Maxus, AMEX Team, Creative Juice Bangkok | อื่นๆ | AUA, บจก. เค เค. พับลิชชิ่ง, บริติชเคานซิล | BTS | ช่องนนทรีย์, ศาลาแดง, อโศก, สยาม, อารีย์ | Emporium | Customer service ชั้น 5, จุดฝากของ ชั้น 5, Information ชั้น 1, แพลตินั่ม คลับ ชั้น G | Paragon | Customer service ชั้น G, ชั้นหนังสือ 1,2,3 แพลตินั่ม คลับ ชั้น M | PTT : Cafe’ Amazon


Calendar Text : Saowapa

ละอองฟอง ลานนี้ไม่มีเบื่อ คอนเสิร์ตใหญ่ Size S

วันเสาร์ท่ี 17 สิงหาคม 2556 ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์, ชัน้ 8 เซ็นทรัล เวิลด์่ บัตรราคา 1,000 บาท / 800 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 คอนเสิรต์ สุดแสนจะพิเศษของวงละอองฟอง ทีจ่ ะมาสร้าง ความประทับใจไม่รู้ลืม ในคอนเสิร์ตใหญ่ไซส์เล็ก กับชื่อ คอนเสิรต์ เก๋ๆ และคอนเซ็ปต์ทถ่ี กู จัดให้คล้ายลานสวนสนุก ในต่างประเทศ ทีม่ แี ต่ความสุขสนุกสนาน มีสไตล์การแต่งตัว ทีเ่ น้นสีสนั สดใส เหมือนขบวนพาเหรด ซึง่ ละอองฟอง จะนำ�พา เสียงเพลงและความสุขมามอบให้กบั ทุกๆ คน พร้อมแขกรับเชิญ พิเศษอย่าง ณฐพล ศรีจอมขวัญ (ก้อ-GROOVE RIDERS), บอย-ตรัย ภูมริ ตั น, ลิปตา, สิงโต นำ�โชค, เต็น-ธีรภัคร และอีก หนึง่ ศิลปินเซอร์ไพรส์ ทีค่ ณ ุ คาดไม่ถงึ ขึน้ มาแจมในคอนเสิรต์ ครัง้ นีด้ ว้ ย

ว้าวุ่น 2013 ซีนย้อนยุค แต่มุขทันสมัย

วันศุกร์ท่ี 13 กันยายน 2556-วันอาทิตย์ท่ี 29 กันยายน 2556 ( เปิดรอบการแสดงเฉพาะวันศุกร์เสาร์ และอาทิตย์ ) ณ เอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ บัตรราคา 2,000 บาท / 1,500 บาท / 1,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 ละครสุดขำ�ขันที่จะทำ�ให้คุณคิดถึงเหล่าเพื่อนๆ ของคุณ กับละครเรื่อง “ว้าวุ่น 2013” ที่ถูกสร้างมาจากพ็อกเก็ตบุ๊ค ที่ขายดีในยุค 2525 เรื่อง “ว้าวุ่น” ซึ่งได้นำ�เรื่องจริงของ ปินดา โพสยะ และกลุ่มเพื่อนๆ ในสมัยยังเป็นนิสิตคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเขียน มาเล่าอย่างขำ�ๆ สนุกสนาน และแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นจะผ่าน มานานนับสิบๆ ปี แต่มขุ ขำ�ก็ยงั คงฮา “ว้าวุน่ 2013” จะกลาย มาเป็นละครเวทีแนวขำ� สร้างเสียงฮา และความสุขให้กบั ผูช้ ม โดยกลุม่ นักแสดงวัยรุน่ วัยขำ� และนักแสดงรับเชิญมืออาชีพ ที่ผู้ชมจะหลงรัก หลงหมั่นไส้อย่างแน่นอน

KBS K-POP WORLD MUSIC FESTIVAL 2013 IN THAILAND

GREEN CONCERT#16 Seven Return

วันเสาร์ท ่ี 17 สิงหาคม 2556 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคา 6,000 บาท / 4,500 บาท / 3,500 บาท / 2,500 บาท / 1,500 บาท / 1,000 บาท / 700 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 ครัง้ แรกในประเทศไทยกับคอนเสิรต์ K-POP ทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ โดยการร่วมมือของ บริษทั เจเอ็มซี เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด  กับ KBS สถานีโทรทัศน์ยกั ษ์ใหญ่ประจำ�ประเทศเกาหลีเปิดตัว โปรเจกต์แรกสุดอลังการทีย่ กพลศิลปิน K-POP ชือ่ ดังมาโชว์กนั อย่างจุใจเต็มอิ่มถึง 14 วง 79 ชีวิต อาทิ EXO-M&EXO-K, BOYFRIEND, SISTAR, 4MINUTE การันตีถงึ ความพิเศษทีจ่ ะ เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างแน่นอน

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 - วันอาทิตย์ 25 สิงหาคม 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 3,000 บาท / 2,500 บาท / 2,000 บาท / 1,500 บาท / 1,200 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 กลับมาอีกครัง้ เพือ่ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้จดจำ� ในคอนเสิร์ตระดับตำ�นานของคลื่นเพลงเพราะ กรีนเวฟ 106.5 FM กับกรีนคอนเสิรต์ หมายเลข 16 Seven Return คอนเสิร์ตแห่งปีที่รวมเอาศิลปินสุดพิเศษมาไว้ด้วยกัน นำ� ทีมโดย แอม เสาวลักษณ์, ใหม่ เจริญปุระ และศิลปินอีก มากมาย เตรียมเชิต้ ขาว กางเกงยีนส์ แล้วชวนเพือ่ นสนิทที่ คิดถึง มาซึ้ง มาสนุกด้วยกันเถอะค่ะ

BLACKHEAD WHITE LINE CONCERT

เพลินจิต 2 คาราบาวออร์เคสตร้า

วันเสาร์ท่ี 14 กันยายน 2556 ณ มูนสตาร์ สตูดโิ อ (สตูดโิ อ 8) ลาดพร้าว ซอย 80 บัตรราคา 1,600 บาท บัตรยืน / 2,000 บาท บัตรนัง่ / 2,500 บาท บัตร Limited ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 "แบล็คเฮด" ประกาศจัดใหญ่ "ไว้ลายคอนเสิร์ต" พร้อม ระเบิดความมันส์ในรอบ 10 ปี จากการสั่งสมประสบการณ์ มายาวนาน วันนี้ แบล็คเฮด กลับมาอีกครั้งในบ้านหลังใหม่ "สหภาพดนตรี" พร้อมพลังสร้างสรรค์ใหม่ในอัลบั้มชุดล่าสุด White Line (ไวท์ไลน์) ที่ยังคงได้รับการต้อนรับจากแฟนๆ อย่างอบอุ่น เพราะเพียงแค่ปล่อยเพลง "สวยจริง" ออกมา ไม่นาน เพลงนี้ก็ไต่ขึ้นครองชาร์ตอันดับ 1 ของทุกคลื่นวิทยุ เลยทีเดียว จากกระแสตอบรับทีล่ น้ หลามนีเ่ อง ทำ�ให้ "แบล็คเฮด" ประกาศจัดใหญ่ "ไว้ลายคอนเสิร์ต" ที่พร้อมจะระเบิดความ มันส์ในวันที่ 14 กันยายนนี้

วันเสาร์ท่ี 14 กันยายน 2556 ณ อิมแพค เอ็กซิบชิ น่ั ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ฮอลล์ 1-4 เมืองทองธานี บัตรราคา 3,000 บาท / 2,500 บาท / 2,000 บาท / 1,500 บาท ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 อีกครั้งกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของวงในตำ�นาน อย่าง คาราบาว ที่ขนความสนุกมาให้ท่านได้สัมผัสในคอนเสิร์ต เพลินจิต 2 คาราบาวออร์เคสตร้า เพลิดเพลินไปกับเพลงดัง ของวงคาราบาว พร้อมแขกรับเชิญพิเศษเบิร์ทกับฮาร์ท และ ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำ�นาน ไปพร้อมกับศิลปินวงคาราบาว ในวันที่ 14 กันยายนนี้


The Spirit of Champ for AEC : Part 2 เปิดสัมผัสชมความงามตามธรรมชาติอย่างทีใ่ ครๆ เขาเล่าลือกัน... วันนีอ้ ากาศดีสดุ ๆ ลมเย็นพัดผ่านให้คลายร้อน พวกเราจับเสื้อแจ็กเกตตัวบางใส่ป้องกันลมเย็น ก่อนที่จะ ตระเตรียมข้าวของให้เรียบร้อย แล้วมุ่งสู่การเดินทางไปหาธรรมชาติกลางน้ำ�กันที่ทะเล สาบอินเล จากเนปีดอว์ไปทะเลสาบอินเลระยะทางราว 236 กิโลเมตร เส้นทางวันนีม้ ขี น้ึ เขา สูงคดเคี้ยวโค้งไปมา ทุกขอบโค้งเรามั่นใจมากในระบบช่วงล่าง DTS ของเจ้า Toyota Hilux Vigo Champ ว่าหนึบเอาอยู่ทุกโค้ง ทิวทัศน์จากขุนเขาเริ่มเปิดเงาให้เห็นที่ราบ ลุ่มทะเลสาบอินเลอยู่ไกลๆ...

เมืองพุกาม

ชาวอินตา การพายเรือด้วยขาและเท้า

ทะเลสาบอินเล ตัง้ อยูบ่ นเขาสูง ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ของรัฐฉาน แวดล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน เป็นทีต่ ง้ั ของชุมชนกลางน้�ำ ขนาดใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำ� อาชีพเกษตรกรรมทัง้ เพาะปลูกและประมง งานหัตถกรรม ทำ�มือขนาดเล็ก เช่น การทอผ้าใยบัว บ้านเรือนของชาวอินตา จะปลูกหลักปักเสาลงในทะเลสาบ ใกล้กบั แปลงเกษตรลอยน้�ำ ของพวกเขา การพายเรือด้วยขาและเท้านับเป็นลักษณะ อันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินตา การไปดูชาวอินตาพายเรือ ด้วยเท้าจึงเป็นเหตุผลแรกของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไปเยือน วิถีอันโดดเด่นของชาวอินตาในทะเลสาบอินเลนี้เกิดขึ้น มาพร้อมกับการทำ�เกษตรลอยน้ำ� โดยเฉพาะมะเขือเทศ ที่มีให้เห็นกันมาก ว่ากันว่ามะเขือเทศที่ใช้บริโภคในพม่า ทั้งหมดมาจากที่ทะเลสาบอินเลนี่ล่ะ นอกจากนั้นยังมี แหล่งเทีย่ วชมทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย เช่น วัดผ่องต่ออู หรือ วัดพระบัวเข็ม ซึง่ เป็นวัดสำ�คัญทีน่ อกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวอินตาแล้ว ยังผูกพันกับประเพณีใหญ่ประจำ�ปีดว้ ย...

วิจิตร หลังจากถูกอาณานิคมของอังกฤษเข้าครอบครอง พระราชวังไม้อันใหญ่โตก็ต้องพินาศราบเป็นหน้ากองจาก การทิง้ ระเบิดในยุคสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปัจจุบนั เหลือเพียง กำ�แพงวัง และซุ้มประตูทรงปราสาทเท่านั้นที่เป็นของเดิม นอกนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อการท่องเที่ยว ก่อนจะลาจาก มัณฑะเลย์เราแวะไปชมวัดกุโสดอว์ นับเป็นวัดสำ�คัญอีก แห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดงเพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎก พระองค์จงึ โปรดฯ ให้จารึก พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น รวม 1,428 หน้า ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก...

จากมัณฑะเลย์ขับต่ออีกเกือบ 285 กิโลเมตร ก็ถงึ พุกาม... ดินแดนแห่งทุง่ เจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ ภาพทีส่ วยงาม ของสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ริม่ กันตัง้ แต่กอ่ นตีหา้ เพือ่ ไปชมพระอาทิตย์ ขึ้นท่ามกลางทุ่งเจดีย์ จุดที่ชมวิวได้สวยสุดหนีไม่พ้นเจดีย์ ชเวซานดอว์ เป็นจุดชมวิวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่จะ ปีนป่ายสาวราวบันไดขึน้ ไปดูทะเลเจดียไ์ ด้ทง้ั พระอาทิตย์ขน้ึ เช้าวันใหม่เราไปลุยอาณาจักรมัณฑะเลย์... สถานที่ และพระอาทิตย์ตก ซึง่ มีความงดงามแตกต่างกันไป หลังจาก ถ่ายรูปกันจนหนำ�ใจเราก็ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันที่ แห่งแรกทีเ่ ราแวะคือ สะพานอุเบ็ง สะพานไม้สกั ทีว่ า่ กันว่า ยาวทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ มีความยาวถึง 1,200 เมตร นักท่องเทีย่ ว ตลาดยองอู นักท่องเที่ยวมักจะแวะไปที่แผงขายท่อน ทานาคาที่เป็นสมุนไพรประทินผิวของชาวพม่า ใครอยาก ส่วนใหญ่จะมาเดินชมทัศนียภาพทะเลสาบที่เต็มไปด้วย ได้ผวิ ขาวเนียนแบบสาวพม่าไม่ควรพลาดเด็ดขาด จากนัน้ ชีวิตผู้คนอันหลากหลาย เราเปลี่ยนมาใช้รถบัสแทนเจ้า Toyota Hilux Vigo Champ โดยจะพาไปทัวร์เมือง ไปต่อกันที่วัดอนันดา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจันสิตตา ตามโปรแกรม เริม่ จาก พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดมหามัยมุนี ว่ากันว่าเป็นเจดียท์ ส่ี วยทีส่ ดุ ในหมูเ่ จดียข์ องพุกาม เป็นเจดีย์ วัดกุโสดอว์ และพระตำ�หนักชเวนันดอร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเภทวิหารที่สามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้ จบจากวัด คือราชธานีสุดท้ายของพม่า ที่นี่เคยมีพระราชวังอันงดงาม อนันดาเราก็ไปต่อกันทีเ่ จดียช์ เวสิโกง สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ


วัดไจปุ่น สุเลเจดีย์

พระมหามัยมุนี

คาราวาน Toyota Hilux Vigo Champ ที่พม่ามีเหนือมอญ ชาวพม่าถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ที่ที่ต้องไปสักการะ นอกจากนี้ยังมีมหาเจดีย์อีกหลายแห่งที่ น่าสนใจ เช่น เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ธัมมะยังจี เจดีย์มังคละ และเจดีย์ติโลมินโล... เราใช้เวลา 8 ชั่วโมงเต็ม เพื่อเดินทางไปยังย่างกุ้ง ด้วยระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร... หลังจากนอนพักอย่าง เต็มที่พวกเราก็เริ่มเที่ยวเบาๆ กันอีกครั้งในเมืองนี้ ย่างกุ้ง มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากนัก จึงสามารถเที่ยวได้จบภายใน ครึง่ วัน ขอเริม่ จาก มหาเจดียช์ เวดากอง เป็นพระธาตุเจดีย์ ซึง่ เก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึง่ ในดินแดนอุษาคเนย์ ปัจจุบนั มหาเจดีย์ ชเวดากองถูกหุม้ ด้วยทองจังโก (ทองคำ�ตีเป็นแผ่น) ทัง้ องค์ จำ�นวน 8,688 แผ่น ปลายฉัตรบนยอดเจดียป์ ระดับด้วยอัญมณี มีคา่ มากมาย เช่น เพชร 5,448 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัม อีก 2,317 เม็ด เหนือสุดของยอดฉัตรหรือ ‘เซงบู’ เป็นเพชร ขนาด 76 กะรัต (15 กรัม) ประดับอยู่ เราไปต่อกันที่ สุเลเจดีย์ จุดศูนย์กลางของกรุงย่างกุง้ ชาวพม่านับถือให้เป็นพระเจดียท์ อง ทีส่ วยทีส่ ดุ ในพม่า ใกล้ๆ กันยังโดดเด่นด้วยอาคารศาลาว่าการ นครย่างกุ้งที่มีสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมอังกฤษ และ อาคารศาลอุทธรณ์ และฎีกาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี งดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย ต่อที่ พระพุทธไสยาสน์ เซาท์ทตั จี หรือทีค่ นไทยเรียกว่า “พระตาหวาน” มีขนาดสูงใหญ่ มากนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงย่างกุ้ง จากนัน้ เรานัง่ รถต่อไปยัง โบโบยีนตั หรือ “เทพทันใจ” ซึง่ อยู่ ไม่ไกลนัก ว่ากันว่าใครที่มาอธิฐานขออะไรมักสัมฤทธิ์ผล ได้ทนั ใจ ปิดท้ายด้วยการช้อปปิง้ กันที่ ตลาดโบโยกอองซาน

เป็นศูนย์การค้าทีม่ ขี องขายเยอะจริงๆ ค่ะ โดยเฉพาะอัญมณี... ออกเดินทางต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นไปยังปลายทาง สุดท้าย เมืองมะละแหม่ง... เมืองหลวงของรัฐมอญ เป็น เมืองคู่แฝดกับเมาะตะเมาะซึ่งอยู่คนละฟากฝั่งสาละวิน จากกรุงย่างกุ้ง ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปราว 60 กิโลเมตร คาราวานเราจะผ่านเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค แวะเทีย่ ว รายทางกันที่ เจดียม์ เุ ตา มหาบูชาสถานสำ�คัญอีกแห่งหนึง่ ของพม่า จากนั้นจึงไปต่อกันที่ วัดไจปุน่ ที่มีอายุเก่าแก่ มากว่า 500 ปี มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดมหึมา 4 องค์ ประทับนั่งหันหลังชนกัน หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง แทน ความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่ ในภั ทรกัป ปิดท้ายกันที่ พระราชวังบุเรงนอง ซึง่ ถูกทำ�ลายลงในสมัยพระเจ้านันทบุเรง โดยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอู ทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้ รกร้างมานานร่วม 3 ศตวรรษ ซึง่ พระราชวังเดิมเคยเป็นที่ ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมาใน พ.ศ. 2533 มีการค้นพบเสา และกำ�แพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาล พม่าจึงได้ทำ�การขุดค้น และสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่เพื่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม คาราวาน เริม่ ล้อหมุนอีกครัง้ คราวนีย้ าวเลยแบบ Non Stop ไม่หยุดแวะ ที่ไหน เพราะคาราวานต้องเร่งให้ทนั แสงสุดท้าย ณ สะพานเหล็ก ทีเ่ ชือ่ มโยง 2 เมืองเมาะตะมะไปสูเ่ มืองมะละแหม่ง เพือ่ หวังว่า จะได้เห็นบรรยากาศความสวยงามของแม่น�ำ้ สาละวินยามเย็น... เจดีย์ไจก์ตะหลั่น ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขานับ เป็นเจดียส์ �ำ คัญของเมือง... มะละแหม่งถูกเปลีย่ นจากเมือง ประมงเล็กๆ ให้กลายเป็นเมืองท่าสำ�คัญ นำ�เข้าสินค้าจาก

อังกฤษ และนำ�สินค้าพื้นเมืองจากภูมิภาคนี้ออกไป สภาพ ตึกรามบ้านช่องเป็นสไตล์ตะวันตก มะละแหม่งนับเป็นอูข่ า้ ว อู่น้ำ�ที่สำ�คัญทั้งพืชผล และอาหารจากท้องทะเลนานาชนิด ปลาตัวโตๆ ยังมีให้เห็นทุกๆ เช้าตามตลาดสด เพราะเป็น ชุมทางของสินค้าทางเรือ ความประทับใจทีม่ ตี อ่ เมืองท่าเก่าแก่ แห่งนี้คือบรรยากาศยามเย็น บนถนนเลียบชายฝั่งปากแม่น้ำ� สาละวินมี Water Front อันเป็นจุดนัดหมายในการพักผ่อน ของชนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว... 10 วันกับโครงการ ASEAN Friendship Caravan to Myanmar : The Spirit of Champ for AEC ผ่านไปได้ดว้ ยดี จากแรงสนับสนุนของ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ร่วมกับการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเป็นกุญแจสำ�คัญในการ เปิดประตูสู่เมียนมาร์ โดยคาราวานรถยนต์ไทยอย่างเป็น ทางการ ตลอดเส้นทางไปกลับกว่า 3,000 กิโลเมตร เรา สัมผัสได้ถงึ สุดยอดยานยนต์ของ Toyota Hilux Vigo Champ ที่ให้สมรรถนะการขับขี่เต็มพลังทุกอัตราเร่ง ด้วยเครื่องยนต์ระบบ Dimond Tech เอกสิทธิ์แห่ง เทคโนโลยีประหยัดน้ำ�มันของโตโยต้า เร่งแรงต่อเนื่อง ด้วย VN Turbo จึงช่วยให้ประหยัดน้�ำ มันสุดๆ เติมถังเดียว วิ่งได้ไกลกว่า 800 กิโลเมตร ทั้งยังมีระบบ Multiplax เป็นการผสานการทำ�งานของทัง้ ระบบเครือ่ งยนต์ ระบบเกียร์ และระบบเบรกอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อความมั่นใจปลอดภัย ในทุกเส้นทาง นับเป็นการเดินทางที่สุดยอดมาอีกครั้งหนึ่ง ในชีวิต ซึ่งน่าจดจำ�ไปอีกนานแสนนาน...


Interview

Text : KronSiri / Photo : Narakorn

ชีวิตคือการผจญภัยแบบ เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์

จากบทบักจ่อย เรา คงจะวาดภาพเขาคนนี้เป็นผู้ชายตลก โผงผาง และมุทะลุ แต่นั่นไม่ใช่ผู้ชายที่กำ�ลังอยู่ ตรงหน้าเราอย่าง เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์นกั แสดงหนุม่ ชาวอีสานทีก่ �ำ ลังฮอตเอามากๆ ขณะนี้ จากการสนทนาเราสัมผัสได้ถึงความอารมณ์ดีและความโรแมนติกที่มีไม่น้อยของหนุ่มคนนี้... ความฝันสูงสุด "อยากจะเป็นนักแสดงทีด่ คี รับ และกำ�ลังใจทีท่ �ำ ให้มาถึงจุดนี้ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่และทุกคนในครอบครัว ทัง้ ตา ยาย พ่อ และพี่น้อง"

บนหาดทรายแล้ว ยิง่ มองออกไปไกลสุดสายตาจนเห็นขอบทะเล ยิง่ ทำ�ให้ผมรูส้ กึ ว่ามีหนทางอีกยาวไกลทีต่ อ้ งเจอ ถึงแม้เราจะเจอ อุปสรรคแค่ไหน ยังไงก็ต้องข้ามไปให้ได้ครับ"

ตัวตนจริงๆ กับบทไอ้จ่อยในละครต่างกันไหม "ต่างครับ ผมจะเรียบร้อย ขีเ้ กรงใจ และเซนซิทฟี เรือ่ งความรัก มากครับ (หัวเราะ) เช่น รักพ่อแม่ แต่กบั บักจ่อยจะเป็นคนโผงผาง ไม่พอใจอะไรก็โวยวาย และพูดตรงๆ ครับ"

แล้วความหมายในการเดินทางสำ�หรับ เต้ย คืออะไร "การเดินทางคือการผจญภัย ได้เจอสิง่ ต่างๆ ที่ไม่เคยพบเจอ ต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตกับมัน บางทีเจอทางคดเคี้ยว ขรุขระ ก็ ต้องเลือกหนทางทีต่ รงไปหรือทางอ้อม เหมือนยามชีวิตของคน เราพบเจออุปสรรคนั่นเอง"

ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในวงการบันเทิงจนวันนี้มีอะไร เปลี่ยนแปลงบ้าง "คนรู้จักเรามากขึ้น ตอนแรกมองว่าวงการบันเทิงจะสวยหรู แต่ในความจริงแล้วไม่เลย ทั้งลำ�บากและเหนื่อยมากกว่า ที่คิดไว้เยอะ..." พูดถึงเรือ่ งเทีย่ ว เทีย่ วแบบไหนถึงจะเรียกว่า เต้ย พงศกร "เทีย่ วในทีๆ่ คนไม่รจู้ กั เพราะเราจะทำ�อะไรก็ได้ จะทำ�ตัวไม่ดี ขนาดไหนก็ไม่มีคนรู้ (หัวเราะ) โดยส่วนตัวผมชอบเที่ยวทะเล มันให้ความรู้สึกสบายใจและทำ�ให้รู้สึกปลดปล่อย ผมหลงใหล เสียงคลืน่ เสียงลม และพระจันทร์ แค่นกึ ก็เห็นภาพเรานอนอยู่

10 Weekend 62 : 08 : 13

ถ้าพูดถึงที่เที่ยวในบรรยากาศยุค 60-90 นึกถึงที่ไหน "เยาวราช เพราะเป็นทีเ่ ทีย่ วทีท่ �ำ ให้นกึ ถึงบรรยากาศสมัยก่อน และผมก็ชอบกินกวยจั๊บหน้าโรงหนังเยาวราชมากด้วยครับ" ฝากอะไรถึงคนที่หลงรักรอยยิ้มหวานๆ ของเต้ยหน่อย "เขาจะหลงรักรอยยิม้ หวานๆ ของผมเหรอ (หัวเราะ) ผมเป็น คนทีช่ อบยิม้ ยังไงก็ฝากรอยยิม้ ของผูช้ ายอีสานคนนีด้ ว้ ย อยากให้ ทุกคนยิม้ ทุกครัง้ ทีเ่ จอปัญหา มันจะทำ�ให้เราสบายใจขึน้ ถึงแม้ จะยิม้ ไม่ออกก็ให้พยายามยิม้ เข้าไว้ แล้วมันจะกลายเป็นรอยยิม้ จริงๆ เองครับ" WK


Museum

Text : Saowapa / Photo : KronSiri

ศูนย์แห่งความสุข... เคยคิดเล่นๆ ว่าอยากเห็นตึกใดตึกหนึง่ ในเมืองไทยทีถ่ กู ดีไซน์มาให้ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เชื่อไหมว่าตอนนี้เมืองไทยเรามีตึกแบบนั้นแล้ว หลายคนคงรู้จัก กับองค์กร สสส. ผ่านทางโฆษณาในทีวีกันอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า สสส. ได้สร้างตึกที่ ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเป็น “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ” เราไปดูกันว่า ในตึกของ สสส. มีอะไรที่จะทำ�ให้เราสุขกายสุขใจเหมือนชื่อได้บ้าง

เดินตามเสียงเจีย๊ วจ๊าวของเด็กๆ ทีม่ าทัศนศึกษา เข้าไปก็พบกับนิทรรศการเพือ่ การเรียนรูส้ ขุ ภาวะ ภายใต้ แนวคิด "ร่วมสร้างประเทศไทยให้นา่ อยู...่ คุณทำ�ได้" ทัง้ 4 ห้อง คือ เริม่ ต้นทีต่ วั เรา...คุณทำ�ได้, ร่วมคิดร่วมสร้าง, คนมีสุขภาวะทำ�ให้โลกน่าอยู่, และ สสส.ร้อยความสุข คนไทย ทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและการสร้าง ความสุขให้ตัวเองผ่านกิจกรรมของ สสส.ค่ะ พอเดิน เชื่อมไปยังอีกห้องก็พบกับนิทรรศการหมุนเวียนซึง่ จะถูก สับเปลีย่ นไปตามประเด็นต่างๆ ของ สสส. ในตอนนีก้ �ำ ลัง จัดแสดงเรือ่ งบุหรี่ "รักไร้ควัน" ทีม่ ที ง้ั การให้ความรูแ้ ละ เกมสนุกๆ ให้ได้เล่น นะคะ

แถมด้านนอกของตัวอาคารยังเต็มไปด้วยบรรยากาศ ที่สุดแสนจะสดชื่น มุมที่นั่งก็มีหลากหลายสไตล์ มอง ไปมองมาก็ให้บรรยากาศคล้ายกับคอฟฟี่ช็อป หากใคร ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่ก็มีไว้ให้บริการ เหมาะกับ การเป็นสถานที่นัดพบนั่งชิลล์แห่งใหม่จริงๆ หากได้ หนังสือสักเล่มพร้อมทั้งหามุมนั่งที่ชอบรับรองเลยว่านั่ง เพลินเป็นวันๆ แน่นอน หากใครที่อยากปลูกผักทานเอง แต่ไม่มีพื้นที่ปลูกก็สามารถไปดูวิธีปลูกผักในแปลงผัก สาธิตบนชั้น 6 ได้ ทางสสส.จะมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การปลูกแนวใหม่เป็นประจำ�ทุกเดือนเพื่อให้คนในเมือง อย่างเราๆ สามารถปลูกผักรับประทานเองได้

มองนั่นนี่ก็เหลือบเห็นเจ้ารูปปั้นตัวโตสีขาวใน สระกลางตึกเลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆ จึงได้รู้ว่ามันคืองาน ศิลปะทีม่ ชี อ่ื ว่า “เพือ่ น” ให้ความหมายเกีย่ วกับมิตรภาพ และการใช้ชีวิตร่วมกัน ถัดกันไปก็มีงานศิลปะชิ้นอื่นอยู่ รอบๆ บริเวณ ทั้งต้นไม้แห่งความดี ความสุข 365 วัน และอีกหลายชิ้นที่ถูกประดับไว้ทั้งด้านนอกและด้านใน ตัวอาคาร

นั่งเพลินๆ ก้มมองนาฬิกาอีกทีก็ถึงเวลากลับ ของเราแล้ว เลยจำ�ใจต้องบอกลา และหวังว่าสักวันจะมี โอกาสได้กลับมาอีกครั้ง ใครที่ผ่านไปแถวนั้นก็ลองแวะ ไปนั่งเล่นหรือหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ ที่นี่ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งสถานที่ดีๆ ที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้สัก ครั้งหน่ึงค่ะ

เหนื่อยแล้วก็ต้องหาที่นั่งพักกับ “ห้องสร้าง ปัญญา” ที่อยู่บนชั้น 2 ของตัวอาคาร เป็นห้องสมุด เกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิต ผนังของห้องรอบด้าน เป็นกระจกใสมองเห็นภายนอกของตัวอาคารได้หมด

12 Weekend 62 : 08 : 13

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.0018.00 น. โทร. 0-2343-1500 กด 2 หรือ www.thaihealthcenter.org WK


Guide

Text : TONGTA / Photo : เสกสรร

เรื่องเล่าจาก

ย่านเก่า...สงขลา

ปู๊น ปู๊น ฉึก ฉัก... เสียงรถไฟดังขึ้นในหัวขณะที่ ฉันยังนอนหลับใหล เรื่องราวผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็ม อยู่ในความทรงจำ� ไม่ว่าจะเป็นภาพรถไฟเคลื่อนขบวน ภาพคนขายของ ภาพตู้เสบียง ไปจนถึงหาดทรายสีขาว สะอาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ฉันสะดุ้งตื่นในตอนเช้าทันที ที่เสียงนาฬิกาดัง รีบอาบน้ำ�แต่งตัวตั้งแต่ท้องฟ้ายังมืด ครึ้ม ไม่นานนักเสียงรถที่คุ้นเคยก็จอดเทียบหน้าบ้าน เจ้าหมาตัวน้อยเดินออกมาส่งในขณะที่ฉันแบกของรุงรัง ใช่ค่ะ... ฉันกำ�ลังออกเดินทางอีกครั้ง ไปยังถิ่นที่คุ้นเคย มาตั้งแต่เด็ก “สงขลา” เมืองเล็กๆ ที่น่ารักไม่แพ้ใคร... ถนนนางงาม


ถนนนางงาม ถนนนางงาม

ถนนนางงาม เมื่อครั้งยังเด็กฉันเดินทางมาสงขลาปีละ 2 ครั้ง... เนื่องจากคุณตารับราชการ ที่นี่ ดังนั้นฉันจึงได้มีโอกาสมาเที่ยวทุกปีในช่วงปิดเทอม และรถไฟก็คือยานพาหนะที่ ใช้ในการเดินทางทุกครั้ง เสียงของรถไฟขณะขับเคลื่อนยังคงก้องอยู่ในหู กลิ่นเหล็ก ที่เปียกสนิมมันช่างคุ้นเคย บรรยากาศโดยรอบก็ดูน่าตื่นเต้นไปเสียหมด และสิ่งที่ฉัน ชื่นชอบมากเป็นพิเศษคือเก้าอี้ที่แปลงร่างเป็นเตียงได้ในพริบตา ดวงตาของฉันลุกวาว ทุกครั้งขณะยืนจ้องมองเจ้าหน้าที่กำ�ลังจัดเตียง เพราะนั่นคือเบาะนอนสุดแสนสบาย ของฉัน และหลังจากปิดม่านเรียบร้อยมันก็กลายเป็นห้องส่วนตัวเล็กๆ ในรถไฟขบวนยาว แต่หลังจากที่คุณตาย้ายกลับขึ้นมาทำ�งานในเมืองกรุงฯ ฉันก็ไม่ได้แวะไปเยี่ยมเยือน เมืองนี้อีกเลยจนกระทั่งวันนี้ พวกเราเดินทางกันโดยรถยนต์ แวะพักตามประสา และ กว่าจะถึงที่หมายก็ปาเข้าไปเกือบ 3 ทุ่ม หลังจากเข้าห้องพักเรียบร้อยก็นอนหลับกัน เป็นตาย เพราะเหนื่อยจากการเดินทางเหลือเกิน... เช้าวันรุ่งขึ้นเริ่มเดินสำ�รวจรอบเมืองกัน... สิ่งที่มีให้เห็นคือความเรียบง่าย เหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะบน ถนนนางงาม ถนนเก่าแก่ของเมืองสงขลา พี่เจริญรัตนะวิจิตต์ (ร้านวาดภาพ) เล่าให้ฟังว่าถนนเส้นนี้มีนางงามอยู่ถึง 2 คน เป็นนางงาม สงขลา ดังนั้นถนนเส้นนี้จึงถูกเรียกว่าถนนนางงามไปโดยปริยาย จากนั้นพี่เจริญก็ หยิบภาพวาดนางงามมาอวด พร้อมกับเล่าเรื่องเก่าๆ ให้ฟังอีกมากมาย สิ่งที่สะดุดตา อีกอย่างคือป้ายหน้าร้านค้า เป็นป้ายที่บอกเรื่องราวของแต่ละร้านได้เป็นอย่างดี อาทิ มิตรจักรยาน ร้านจักรยานที่เปิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 รับบริการซ่อมจักรยานโบราณ ทุกรุน่ ร้านศิลป์ ร้านถ่ายรูปเจ้าถิน่ ประจำ�ถนน ทีม่ ขี า้ ราชการผูใ้ หญ่มาถ่ายรูปเป็นประจำ� อยู่จนถึงทุกวันนี้ หรือจะเป็น ร้านฮับเซ่ง ร้านกาแฟเจ้าเก่าที่เปิดมานานกว่า 90 ปี การ ได้เดินเที่ยวแล้วคุยกับผู้คนนับเป็นเรื่องดีไม่น้อย ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากปาก ของเจ้าถิ่น ทั้งประวัติคร่าวๆ รวมถึงความเป็นมาของจังหวัดสงขลา บอกได้คำ�เดียวว่า

เป็นเมืองที่มากด้วยรอยยิ้ม ทุกคนคอยช่วยเหลือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น อีกทั้งยังคอย แนะนำ�สถานที่เที่ยวใกล้เคียงให้ด้วย... ส่วนใครทีม่ องหาร้านอร่อยๆ แนะนำ�เลย... นอกจากเป็นถนนเก่าทีน่ า่ จดจำ�แล้ว บนถนนนางงามยังมากไปด้วยอาหารอร่อยมากมาย ร้านจิ่น กั้ว หยวน (ไอศกรีมยิว) นับเป็นอีกร้านหนึง่ ทีค่ วรมาลอง ร้านนีเ้ ปิดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2476 เป็นไอศกรีมรสวานิลลา ราดไข่แดง (สด) ปิดท้ายด้วยผงโอวัลตินรสอร่อย รับประทานพร้อมกล้วยหอม อร่อย แบบโบราณขนานแท้ เพราะทางร้านยังใช้วธิ กี ารทำ�แบบดัง้ เดิม ดังนัน้ จึงไม่ได้หนักครีม หรือนมแบบไอศกรีมทัว่ ไป ถ้าอยากลองลิม้ รสบ้านๆ แนะนำ�เลยค่ะ เดินเลยมาอีกหน่อย แล้วเลีย้ วเข้าซอยจะพบกับถนนเก่าอีกเส้นหนึง่ ของเมือง ถนนนครใน และถนนนครนอก บ้านเรือนที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นตึกเก่าโบราณ มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อีกทั้งยังมีการ ใช้ชวี ติ แบบเดิมๆ ไม่เปลีย่ นแปลง ร้านกาแฟ อ่อง เฮียบ ฮวด เป็นอีกร้านหนึง่ ทีต่ อ้ งแวะ ภายในร้านอัดแน่นไปด้วยของเก่าโบราณมากมาย ไม่วา่ จะเป็นโคมไฟ แก้วน้�ำ เครือ่ งใช้ กล้องถ่ายรูป ฉันนัง่ ดูดซับความเย็นฉ่�ำ จากแอร์ภายในร้าน พร้อมกับเดินดูขา้ วของจนทัว่ ก่อนที่จะลาจากแล้วออกเดินอีกครั้งไปยังร้านที่คุ้นเคย ร้านสิน อดุลยพันธ์ เป็นร้าน ขายของฝากทีท่ กุ คนต้องมาแวะร้านนีเ้ ปิดขายสินค้าของฝากมากว่า 90 ปีแล้วเช่นกันค่ะ จำ�ได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเด็กฉันจะนั่งรถสามล้อถีบมากับคุณแม่ พอถึงร้านปุ๊บคุณแม่จะ เลือกซื้อของอย่างสนุกสนาน ส่วนฉันนั่งเล่นอยู่ข้างๆ ผ่านไปหลายสิบปีร้านนี้ก็ยังคง เหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง ภายในมีการจัดเรียงสินค้าง่ายๆ แลดูสะอาดตา ไม่วา่ จะเป็น น้ำ�บูดู (หวาน / เค็ม) กะปิ ลูกหยีสามรส แต่ที่เด็ดสุดและต้องซื้อคือ ข้าวเกรียบกุ้ง ถึงแม้ว่าราคาจะสูงไปสักหน่อย แต่รับรองว่าอร่อยแน่นอน เพราะเขาใช้กุ้งแท้ในการ ทำ�... www.facebook.com/weekend.mag

15


ถนนนางงาม

กระเช้าลอยฟ้า ไอซ์ โดม

ไอซ์ โดม

ตลาดน้ำ�คลองแห ตลาดน้ำ�คลองแห

เดินต่อมาอีกนิดก็ถึง โรงสีแดง หรือ หับ โห้ หิ้น มีความหมายว่า “สวน สมานฉันท์อันเจริญรุ่งเรือง” พี่ต่าย (คนดูแล) เล่าว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นโรงสีข้าวขนาด ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวจีนเชื่อว่าสีแดงคือสีนำ�โชค ดังนั้นจึงทำ�สีให้เป็น สีแดงทั้งหมด ปัจจุบันที่นี่ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นโรงน้ำ�แข็งขนาดใหญ่สำ�หรับใช้ในเรือ ประมง สิ่งที่ฉันรู้สึกดีก็คือ เจ้าของเขาไม่ได้พับเก็บความโบราณทิ้งไป แต่ยังคงเหลือ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู ได้เรียนรู้ความเป็นมา ได้ทราบถึงประวัติและความรุ่งเรืองใน ยุคอดีต ซึง่ มันมีคณ ุ ค่ามากเกินกว่าทีจ่ ะทำ�ลายทิง้ แดดร่มลมตกฉันขับรถข้ามสะพาน ติณสูลานนท์ไปสูเ่ กาะยอทีแ่ สนเรียบง่าย... เกาะยอเป็นอีกสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหนึง่ เช่นกัน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักมาดู วิถีชีวิตของชาวเกาะยอ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าพื้นเมือง เที่ยวสวนผลไม้แบบสุมรุม ซึ่งหมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน จำ�ปาดะ กระท้อน หรือแวะเวียนมารับประทานปลากะพงรสอร่อยบนเกาะแห่งนี้ เราสามารถมองเห็นกระชังเลี้ยงปลากะพงยาวสุดตาตั้งแต่ขับรถผ่าน นับเป็นภาพที่ ชวนมองจริงๆ... เช้าวันรุ่งขึ้นตื่นกันสายหน่อยเพราะวันนี้กิจกรรมมีไม่เยอะมากแล้วขับรถ เข้าสู่หาดใหญ่กัน... ระยะทางเกือบ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นักก็ถึง จุดทีน่ า่ สนใจคือ Hatyai Park หรือสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ทีน่ จ่ี ดั เป็นสถาน ทีเ่ ทีย่ วขนาดใหญ่ในเมือง ด้านในอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย จุดแรกทีอ่ ยากให้ลอง คือ Cable Car เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่คุณสามารถนั่งชมวิวสูงของเมืองได้ทั้งหมด เหมาะกับวันที่ฟ้าใสแบบนี้มากค่ะ นอกจากนั้นยังมี Hatyai Ice Dome เป็นการ แสดงประติมากรรมน้ำ�แข็งระดับโลก ภายใต้อุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส

16 Weekend 62 : 08 : 13

และยังมีการสานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน โดยได้รับความร่วมมือจากเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสนับสนุนช่างแกะสลักน้ำ�แข็งที่มีฝีมือระดับโลก มาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมให้พวกเราได้ดกู นั สำ�หรับผูท้ ต่ี อ้ งการเข้าไปเทีย่ ว แนะนำ�ให้ใส่รองเท้าผ้าใบ และกางเกงขายาวนะคะ จะได้ชื่นชมความงามของ ประติมากรรมน้ำ�แข็งกันนานหน่อย... ปิดท้ายวันนี้กันที่ตลาดน้ำ�แห่งแรกของภาคใต้กันบ้าง... ตลาดน้ำ�คลองแห (เปิดเฉพาะวัน ศุกร์-อาทิตย์) เป็นตลาดน้�ำ ทีม่ กี ารสร้างขึน้ มาเพือ่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ของคนภาคใต้ และเป็นตลาดน้ำ�ที่น่าสนใจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียด้วย เมื่อก่อนนี้เป็นเพียงแค่ตลาดชุมชนเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะ เป็นจีน เกาหลี ญีป่ นุ่ แต่ทม่ี ากสุดคือนักท่องเทีย่ วชาวมาเลเซีย จุดเด่นของตลาดแห่งนี้ คือ มีของให้ลองรับประทานเพียบ ทุกร้านขายโดยชาวมุสลิม ดังนั้นจึงไม่ควรถามหา เมนูทท่ี �ำ จากหมูโดยเด็ดขาด อีกอย่างทีฉ่ นั ชอบคือความเป็นระเบียบของทีน่ ่ี แม่คา้ ทุกคน จะขายสินค้าบนเรือเท่านัน้ เมือ่ เราซือ้ สินค้าเสร็จก็ขน้ึ ไปนัง่ รับประทานกันบริเวณด้านบนค่ะ เขาจัดโต๊ะไว้ให้เสร็จ และหลังจากทีอ่ ม่ิ ท้องแล้วก็เก็บทิง้ เองด้วย เพราะถังขยะมีให้เห็น ทั่วไป ถ้าวางทิ้งไว้บนโต๊ะขอบอกว่าเชยมาก...


Kisso เสกสรรอาหารให้กลายเป็นงานศิลป์

เมื่อเดินเข้าสู่ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ คุณจะได้พบกับบรรยากาศอบอุ่นเสมอ... เหมือนกับ ร้าน "คิสโซะ" ถึงแม้ว่าจะตกแต่งสไตล์โมเดิร์น แต่ก็ยัง แอบอิงไออุ่นได้ดีด้วยแสงไฟสีเหลืองนวลตา สิ่งที่ชอบ อีกอย่างคือครัวเปิด ที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับ ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกนั่งที่ซูชิบาร์ ส่วนใครทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัวทีร่ า้ นก็มหี อ้ งส่วนตัว ให้เลือกด้วยเช่นกัน ทัง้ ห้องส่วนตัวแบบทาทามิสไตล์ญป่ี นุ่ ที่นั่งกับพื้นแลดูอบอุ่นเป็นกันเอง หรือห้องส่วนตัวสไตล์ ตะวันตกที่เรียบหรูสะดวกสบาย อาหารเมนูแรกที่อยากจะแนะนำ�คือ "เซ็นไซ โกะชู โมรุวาเซะ" อาหารเรียกน้ำ�ย่อยสไตล์ญี่ปุ่น ที่เชฟจัดเรียง ออกมาให้ลิ้มลองถึง 5 อย่าง โดยเชฟจะสร้างสรรค์แต่ละเมนู จากเครื่องปรุงที่สั่งตรงจากญี่ปุ่นตามฤดูกาลนำ�มาปรุงแต่ง เป็นเมนูพิเศษ

มาต่อกันที่อาหารจานพิเศษอีกอย่าง... "เชฟ ซาชิมิ คาร์ปาชิโอ" ถือเป็นอาหารตำ�รับญี่ปุ่นโบราณ ที่เน้น

ความเป็นธรรมชาติ จากอาหารจานนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ ปลาสด ที่แล่มาเป็นชิ้นพอคำ� สำ�หรับเมนูนี้มีส่วนผสมของ ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ กุง้ หวาน และโรยหน้าด้วย แป้งเกีย๊ ว และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เสิร์ฟคู่กับหัวไช้เท้าซอยเส้น เวลา รับประทานจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มหวานของชิ้นปลาและความ กรุบกรอบในคำ�เดียวกัน ปิดท้ายเมนูอร่อยกันด้วย "ชาโคลว์กริลล์ เนื้อวัว วากิว" จัดมาพร้อมกับผักหลายชนิดที่ผ่านการย่างไฟอ่อนๆ

มาจนสุกกำ�ลังดี เมนูนี้เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรพิเศษของเชฟ ให้ลกู ค้าได้ลม้ิ รสความอร่อยของเนือ้ วากิวแบบเต็มคำ�ซึง่ แน่นอน ว่าทั้งหวานและแสนนุ่มลิ้น จนแทบละลายในปากเลยทีเดียว...

สิ่งที่ได้จากร้านนี้นอกจากความอร่อย... คือการ บริการทีด่ เี ยีย่ ม ความเป็นกันเองของพนักงาน รวมถึงความ สนุกสนานของเชฟที่บรรจงเสกสรรอาหารให้กลายเป็น งานศิลป์ชน้ั ยอด ได้เพียงแค่ปลายนิว้ และนีค่ อื เสน่หข์ อง อาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงที่ "คิสโซะ"...

KISSO 8th floor, The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok Terminal 21

NANA BTS

SUKHUMVIT MRT

ถ้าพูดถึงอาหารญีป่ นุ่ หลายคนคงนึกไปถึง ซูชิ ซาซิมิ หรือแม้แต่ข้าวปั้นที่ดูแล้วน่ารับประทาน... แต่ก็ มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่รักอาหารญี่ปุ่นเพราะความ สวยงาม ที่ถูกจัดสรรมาในถ้วยชามใบน้อยใหญ่ สร้าง แรงบันดาลใจให้ผู้รับประทานสนุกสนานได้ไม่ยาก รวม ถึงอยากจะลองเหลือเกินว่าอาหารจานเล็กๆ ทีด่ สู วยงาม เหล่านี้จะมีรสชาติอร่อยขนาดไหน...

โปรโมชั่น KBank กับ The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok ห้องอาหารญี่ปุ่น “คิสโซะ” รับฟรี ห้องพักระดับดีลักซ์ 1 คืน สำ�หรับ 2 ท่าน มูลค่า 8,200 บาท++ เมื่อรับประทานอาหารครบ 5,000 บาท++ขึ้นไป วันนี้ - 31 ต.ค. 56

ASOK BTS

Kisso : 259 สุขุมวิท 19 ถ. สุขุมวิท Tel : 0 - 2207 - 8000 E-mail : kisso.bangkok@westin.com Website : www.kissobangkok.com Facebook : www.facebook.com/kissobangkok


โบกมือลาสงขลาในเช้าวันฝนฉ่ำ�... อากาศเย็นชื้นตั้งแต่รุ่งสาง กลิ่นของทะเล ปะปนอยู่ในอากาศ ฉันแวะไปหานางเงือกที่หาดสมิหลาก่อนกลับ ภาพในความทรงจำ� พรัง่ พรูขน้ึ มาอีกครัง้ ตอนที่ไปถึง หาดแห่งนี้ยังคงสวยสง่าไม่เปลี่ยนแปลง ขาวสะอาด เรียบง่าย ไร้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง และมันทำ�ให้ฉันรู้ว่า สงขลา ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงๆ...

การเดินทางไปสงขลา... เกาะยอ

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำ�เภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวง หมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำ�เภอทุง่ สง จนถึงจังหวัดพัทลุง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง แล้วขับต่อไปจนถึงอำ�เภอ หาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร

Must Do : กิจกรรมต่างๆ ที่สวนสาธารณะเทศบาล

นครหาดใหญ่ ไม่วา่ จะเป็น กระเช้าลอยฟ้า ไอซ์โดม หอดูดาว ฯลฯ

Must See : เดินย่านเก่าที่ ถนนนางงาม ดูวิถีชีวิต และรอยยิ้มบนถนนเส้นนี้กัน

เกาะยอ

Must Eat : ปลากะพงรสชาติอร่อยเหาะบนเกาะยอ

FOOD

ลูกชิ้นกลับเพชร

เมนูแนะนำ� : ลูกชิ้นหมู-เนื้อ ลูกชิ้นเอ็นหมู-เนื้อ ลูกชิ้นปิ้ง ก๋วยเตี๋ยว ซุปกระดูกหมู ที่ตั้ง : 4 ถ.สตูล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0-7431-2484, 08-4214-3297

เกียดฟั่ง ข้าวสตู

เมนูแนะนำ� : ซุปสตูหมู ซาลาเปา หมูแดง หมูกรอบ ที่ตั้ง : 94-96 ถ.นางงาม อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ : 0-7431-1998, 08-9197-3103


Enjoy Eating

by

อาหารทะเลที่เกาะยอ...

ศิรดา

การได้เดินทางมันก็เหมือนกับเราได้ความรู้เพิ่มขึ้น... ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกับ การเรียนในห้อง แต่ทุกอย่างที่เราพบเห็นขณะเดินทางเปรียบเสมือนครูคนสำ�คัญที่ช่วย บ่มเพาะความรู้รอบตัวให้กับเราได้ ครั้งนี้เรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไกลถึงจังหวัด สงขลา เมืองติดทะเลที่ยังคงความสวยงามตามแบบธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์...

ตัวเมืองสงขลาไม่ได้วุ่นวายเหมือนกับอำ�เภอเมือง ของจังหวัดอื่น... ทุกคนดำ�เนินชีวิตแบบดั้งเดิม มีอาชีพหลัก เป็นชาวประมง และมีอาชีพเสริมด้านอื่นต่างกันไป สำ�หรับ แหล่งท่องเที่ยวขอบอกว่าไม่น้อยหน้าใครเช่นกัน มีทะเลให้ เล่น มีถนนคนเดิน มีตลาดน้ำ� อีกทั้งยังมีเกาะยอ เกาะเล็กๆ ทีค่ งวิถชี าวประมงไว้ให้เห็นตัง้ แต่ไกล เมือ่ รถแล่นผ่านสะพาน ติณสูลานนท์ทำ�ให้พวกเรามองเห็นกระชังเลีย้ งปลายาวสุดตา จากการถามไถ่คนในพื้นที่จึงได้ความว่า เกาะยอ เป็นแหล่ง เลีย้ งปลากะพงที่ใหญ่และดีทส่ี ดุ ในประเทศไทยแล้ว งานนีจ้ งึ ไม่รอช้าขอลองรับประทานปลากะพงอร่อยๆ สักหน่อย... ข้ามสะพานติณสูลานนท์ 1 ไปไม่ไกลก็พบกับร้าน ศิรดา... ร้านอาหารทะเลเก่าแก่บนเกาะยอ ร้านนีเ้ ปิดให้บริการ

มากว่า 15 ปีแล้ว เมนูในร้านส่วนใหญ่เน้นหนักเรื่องรสชาติ ความเข้มข้นแบบปักษ์ใต้แท้ๆ บวกกับมีเมนูซีฟู้ดให้เลือกรับ ประทานมากด้วยเช่นกัน เมนูแรกที่อยากลองคือ ผัดฉ่าปลา กะพง ชิน้ กำ�ลังเหมาะทอดมาพอกรอบ แล้วเคล้ากับเครือ่ งเครา รสชาติอร่อยไม่มที ต่ี ิ ต่อด้วย ส้มตำ�ปูมา้ รสจัดจ้านครบเครือ่ ง ทั้งเผ็ด เปรี้ยว เค็ม เจือด้วยหวานเล็กน้อย ส่วนเนื้อปูม้านั้น สดใหม่ รสหวานอมเค็มนิดๆ อร่อยจนหยุดไม่อยู่ กุง้ ผัดสะตอ กะปิ นับเป็นเมนูโปรดอีกอย่างหนึ่งเลย ร้านนี้เขาทำ�รสแบบ กลางๆ ค่ะ ไม่เผ็ดหรือเค็มจนเกินไป แต่มีรสหวานอมเปรี้ยว (จากมะนาว) เจืออยูด่ ว้ ย เห็นว่าก่อนเสิรฟ์ แม่ครัวจะบีบมะนาว ลงไปนิดหน่อย เพื่อช่วยให้รสกลมกล่อมขึ้น ปลากะพงทอด ยำ�สมุนไพร ปลากะพงขนาดพอเหมาะทอดมาจนกรอบ ราด ด้วยน้�ำ ยำ�สมุนไพร แนะนำ�ให้รบั ประทานพร้อมกันทัง้ เนือ้ ปลา และเครื่องนะคะ เข้ากันได้ดีจริงๆ แกงเหลืองปลากะพงยอด มะพร้าว เมนูนเ้ี ด็ดมาก เรียกทัง้ เหงือ่ และน้�ำ ตาได้พร้อมกันเลย รสชาติเผ็ดไม่มากในครัง้ แรกทีร่ บั ประทาน แต่รสเผ็ดจะค่อยๆ ซึมทีละน้อย แนะนำ�ให้รับประทานพร้อมกับ ใบเหลียงผัดไข่ เพราะรสหวานของใบเหลียงผัดไข่จะช่วยล้างเผ็ดได้ดที เี ดียว... คราวนีเ้ ราได้พดู คุยกับเจ้าของร้านศิรดา คุณกัลยกร ธนาภาสวัสดิ์... “ร้านนี้เปิดมาได้ 15 ปีแล้วค่ะ นับเป็นร้าน อาหารในยุคแรกๆ ของเกาะยอเลย ทางร้านเน้นอาหารรสชาติ จัดจ้านเป็นหลัก นอกจากนัน้ ยังเลือกใช้วตั ถุดบิ มีคณ ุ ภาพ ปลา กะพงทีเ่ ราใช้กเ็ ป็นปลาจากกระชังของเราเอง มีความสดใหม่ สำ�หรับเครื่องปรุงรสเราก็เลือกอย่างดีที่ร้านเลือกใช้น้ำ�ตาล มิตรผล เพราะสะอาดไร้สารฟอกขาว มั่นใจได้ในคุณภาพ รวมทัง้ ตอนนีม้ นี �ำ้ เชือ่ ม ยิง่ สะดวก โดยเฉพาะเวลาปรุงอาหาร ประเภทยำ� ทำ�ให้รสชาติอาหารกลมกล่อมยิ่งขึ้น” อาหาร

คุณกัลยกร ธนาภาสวัสดิ์ เจ้าของร้านศิรดา

บนโต๊ะเริ่มพร่องไปอย่างเห็นได้ชดั เวลาเลือ่ นไปเรือ่ ยๆ ส่งผล ให้เห็นท้องฟ้ามืดลง แสงจากดวงจันทร์เริ่มส่องแสง ลมเย็น จากทะเลโบกพัดเบาๆ ช่วยเพิม่ ความสุขให้กบั ทริปครัง้ นีข้ องเรา มากขึน้ จริงๆ... ที่ตั้ง : 8/2 หมู่2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำ�บลเกาะยอ อำ�เภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100 สวนสาธารณะ เกาะยอ

ร้านอาหาร ศิรดา

โทรศัพท์ : 0-7445-0235, 0-7445-0236, 08-1963-8135, 08-7399-5253 เปิดทุกวัน เวลา 10.30 - 21.30 น. การเดินทาง : จากตัวเมืองสงขลาใช้ถนนสงขลา-ระโนด ตรงไป ประมาณ 14 กิโลเมตร จะถึงทางกลับรถตรงสะพานที่ 2 พอกลับรถแล้วตรงไปอีกประมาณ 800 เมตร จะเห็นร้าน อาหารศิรดาอยู่ทางด้านซ้ายมือ


Hotel

Text : Weekend Team

บุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล...

โรงแรม เซ็นทาราหาดใหญ่...

เป็นโรงแรมบูติคระดับ 4 ดาว ตกแต่งสไตล์ล้านนาร่วมสมัย ออกแบบโดยใช้ กลิ่นอายของงาน ไม้, ผ้า, เหล็ก และทองแดง ผสมผสานอย่างลงตัว ให้ผู้มาเยือนได้ รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยบรรยากาศสวนต้นไม้รอบตัวตึก, สวนแนวตั้งขนาดใหญ่ และสระ ว่ายน้ำ�ระบบเกลือ นอกจากนี้ยังออกแบบให้ผู้มาเยือนได้รับความสะดวกสบายสูงสุด เหมาะกับชีวิตในเมืองด้วย บริการ ฟรี Wifi ความเร็วสูงทั่วทั้งบริเวณโรงแรม,ตู้นิรภัย ส่วนตัวในห้องพัก, ระบบประตูคีย์การ์ด, LCD TV, ไดร์เป่าผม และอุปกรณ์ในห้องพักที่ ทันสมัยอื่นๆ

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ตั้งอยู่ในใจกลางการค้า และการช้อปปิ้ง ของเมือง พร้อมการเดินทางที่สะดวกไปสนามบิน การเชื่อมโยงสู่กรุงเทพฯ และพรมแดนประเทศมาเลเซีย ด้วยห้องประชุมสัมมนาจำ�นวน 5 ห้อง ที่สามารถ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 300 คน โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จึงเป็นสถานที่ ในอุดมคติสำ�หรับการจัดประชุมทางธุรกิจและการจัดงานเลี้ยงทางสังคมทุกประเภท ศูนย์ธุรกิจ บริการอินเทอร์เน็ต โทรสาร/เครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งอำ�นวยความสะดวก ในการแปล และบริการเลขานุการ มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน สิ่งอำ�นวยความ สะดวกเชิงนันทนาการในส่วนกลางของโรงแรมอาทิเช่น สระว่ายน้ำ� ห้องออกกำ�ลังกายที่มีอุปกรณ์พร้อมสรรพ ซาวน่า และบริการนวดแผนไทย

โรงแรม ทูน โฮเต็ลส์ หาดใหญ่...

โรงแรม โกลเด้น

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ มหานครแห่งการค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สถานที่ ตั้งที่ดีที่สุด ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง หลากหลายร้านอาหาร ใกล้ตลาดกิมหยงใช้เวลาเดิน เพียง 10 นาที ทูน โฮเต็ลส์ หาดใหญ่ มีสไตล์การตกแต่งที่เรียบง่ายทันสมัย ภายใน โรงแรมประกอบไปด้วยห้องพัก 148 ห้อง พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกไว้คอยให้บริการ ในทุกรูปแบบในสไตล์ของความเป็นคุณ

ให้บริการที่พักคุณภาพในย่านการพักผ่อนริมชายหาด, กิจกรรมทางศาสนา, การออกไปลิ้มชิมรสอาหารของ หัวหิน / ชะอำ� จึงได้รับความนิยมจากทั้งนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน จากที่นี่ ผู้เข้าพักสามารถไปยังทุกที่ในเมืองอันมี ชีวิตชีวานี้ได้อย่างง่ายดาย เพลิดเพลินไปกับบริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เหนือ กว่าได้ที่โรงแรมใน หัวหิน / ชะอำ� ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับ ที่จอดรถ, ร้าน อาหาร, ตู้นิรภัย, ห้องประชุม, คอฟฟี่ช็อป เมื่อเข้าพักในที่พักที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ WK

20 Weekend 62 : 08 : 13

บีช ชะอำ�...


☛ เจ๋งอ่ะ... Cowboy ทั้งปั๊มเลย... ❝ คร่อกฟี้ คร่อกฟี... ้ เสียงกรนจากเพือ่ นร่วมทริปทำ�ให้ผมรูส้ กึ เหนื่อยอ่อนตามไปด้วย จนต้องควานหาแผ่น CD มาเปิดเพื่อคั่นจังหวะ เสียงกีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ John Denver ทำ�ให้ผมคิดถึงภาพ ของชายขี่ม้า สวมหมวกปีกกว้าง ในแบบฉบับคันทรีขึ้นมาทันที ผมร้อง คลอไปตามเสียงเพลงจนเพื่อนร่วมทริปตื่นมาพร้อมกับเสียงงัวเงียว่า “ฟังเอ็งร้องแล้วอยากเข้าห้องน้ำ�เลยว่ะ”...❞ ด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรทำ�ให้พวกเราเหนือ่ ยและเพลียกันมาก... เพือ่ นร่วมทริปเปิด Application จากโทรศัพท์ควานหาปัม๊ น้�ำ มันทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนี้ ได้ความว่าเลยจากแยกพัทลุง มุง่ สูแ่ ยกคูหา ให้เลีย้ วขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะพบปัม๊ น้�ำ มันแห่งใหม่ ชือ่ ว่า บจก. ลูกปลาปิโตรเลียม สาขา 1 เป็นปัม๊ น้�ำ มัน แห่งใหม่ของ ปตท. ตัง้ อยูใ่ นเขตชุมชนครับ พวกเราลงไปยืดเส้นยืดสายกันด้วยการ บิดตัว และวิ่งเหยาะๆ เพื่อให้ร่างกายหายเหนื่อย และตื่นขึ้นแบบเต็มตา ภายใน บริเวณมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกพอควร แต่ก็ยังไม่มากเหมือนกับปั๊มแห่งอื่น ไม่ว่ากันครับเพราะรู้ว่าเพิ่งเปิดมาไม่ถึงเดือนนี่เอง เพื่อนร่วมทริปผมเดินตรงรี่ เข้าไปใช้บริการห้องน้�ำ ส่วนผมก็ตรงรีม่ ายังร้าน Café Amazon ทันทีเช่นกัน... ครั้งนี้ผมเลือกสั่งชาเขียวร้อน... เพราะอยากให้ท้องอุ่นขึ้น ส่วนเพื่อน ผมขอเป็นชามะนาวเย็นๆ 1 แก้ว จากนั้นพวกเราก็นั่งละเลียดเครื่องดื่มกับขนม ไปเรื่อยๆ เพื่อพักร่างกาย ผมสังเกตดูโดยรอบพบว่าเขามีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเอง คาดว่าเจ้าของคงหลงใหล Cowboy เป็นแน่แท้ เนื่องจากโดยรอบมีการ ตกแต่งสไตล์ Cowboy ชัดเจนมาก และที่ผมชอบอีกอย่างคือเด็กปั๊มของที่นี่ ใส่หมวกปีกกว้างซะด้วย นับว่าเป็นเอกลักษณ์ทไ่ี ม่เหมือนใครจริงๆ นอกจากนัน้ ยังมีรา้ นขายสินค้าทีร่ ะลึก ซึง่ เน้นหนักของสไตล์ Cowboy ทัง้ เสือ้ กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และอีกหลายอย่างให้เลือกซือ้ ปิดท้ายด้วยเพลงแบบคันทรีทเ่ี ปิดขับกล่อม ให้ได้ยนิ ทัว่ ทัง้ ปัม๊ จนเพือ่ นผมเอ่ยปากชม “เจ๋งอ่ะ... Cowboy เพียบเลย” ก่อนออก ผมไม่ลมื ทีจ่ ะเดินไปเลือกซือ้ ของติดมือจาก Café Amazon... ไม่วา่ จะเป็นแก้วน้�ำ หมวก และขนมอีกนิดหน่อย เพื่อตุนเป็นเสบียงเพราะระยะทางครั้งนี้มันช่าง ยาวไกลเหลือเกิน... ถนน

เพช

รเก

ถนน

แยกคูหา

ษม

เกษ เพชร

บจก. ลูกปลาปิโตรเลียม สาขา 1 ปั้มห่างจากแยก ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ฝั่งซ้ายมือ

PTT Life Station iPhone App “ดาวน์โหลดฟรี! ผ่าน Apple App Store”

บจก. ลูกปลาปิโตรเลียม สาขา 1

ที่ตั้ง : 278 หมู่ 1 ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทร. 0-7438-8901-3


Blue Destination (แม่ริม – เชียงใหม่) อากาศเย็นสบายในช่วงฤดูฝนมักช่วยทำ�ให้จติ ใจนักเทีย่ วชุม่ ฉ่�ำ ได้มากโข... สาวกนักเที่ยวทั้งหลายคงชื่นชอบฤดูนี้เป็นพิเศษ โดย เฉพาะผู้ที่ชื่นชอบภูเขา น้ำ�ตก หรือแม่น้ำ� รวมไปถึงดอยอีกหลายๆ แห่ง ครัง้ นี้ Blue Destination แนะนำ�ให้ไปเยือน แม่รมิ ทีเ่ ชียงใหม่ค่ะ เพราะอากาศเย็นสบาย บวกกับมีฝนบางๆ ที่ช่วยสร้างต้นไม้ใบหญ้า ให้เขียวขจีน่ามอง...

Proud Phu Fah Hotel

Panorama Restaurant

ทีพ ่ กั อันดับ 1 มาเป็นตัวเต็งตัง้ แต่ครัง้ แรกทีท่ มี งานเห็นกันเลย...Proud Phu Fah Hotel พราวภูฟ้าสไตล์ฮิปรีสอร์ท สร้างบนเขาสวยเส้นแม่ริม-สะเมิง อากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี และมีความร่มรื่นของต้นไม้ พร้อมเสียงลำ�ธารไหลผ่าน ห้องพักของที่นี่แบ่งเป็น 2 Zone คือ Villa Zone ( Stream View ) และ Phu Zone ( Mountain View ) Villa Zone ( Stream View ) เป็น ห้อง Villa ขนาดเล็ก หลังคาทรงสูง จำ�นวน 9 หลัง และ Villa 2 ห้องนอน สำ�หรับ 4 ท่านอีกหนึ่งหลัง ห้องพักตั้งอยู่ริมลำ�ธารธรรมชาติ Zone ที่ 2 Phu Zone ( Mountain View ) เป็น อาคาร 3 ชั้น ชั้นละ 3 ห้อง และชั้นใต้ดิน 1 ห้อง ห้องพักขนาดใหญ่ โทนสีขาว ตัดกับความเป็นธรรมชาติ ของเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ตกแต่ง พร้อมระเบียง ที่เปิดรับ วิว ภูเขา ท่านสามารถเลือกห้องได้ว่า ต้องการห้องจากุซซี่ หรือห้องที่มีสระว่ายน้ำ�ส่วนตัวเรียกว่าเป็นการพักผ่อน แบบโรแมนติกไปอีกแบบค่ะ...

ร้านอาหารแนะนำ�ที่แม่ริมก็บรรยากาศดีไม่แพ้ใคร... Panorama Restaurant เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายใน ปานวิมานเชียงใหม่สปา รีสอร์ทค่ะ นับเป็นสถานที่สุดหรูอีกแห่งที่อยากให้แวะไปกัน นอกจากมี อาหารให้เลือกหลากหลายแล้วที่นี่ยังเด่นเรื่องของวิวด้วย คุณสามารถ ชมวิวทิวทัศน์ความเขียวชอุม่ ของไม้สกั ตลอดทัง้ ปีอนั งดงามได้ถงึ 360 องศา รวมถึงดอกไม้ และกล้วยไม้เมืองร้อนนานาพันธุ์ ปิดท้ายกับบรรยากาศดีๆ ที่ควรแบ่งปันให้กับคนรู้ใจ หรือกับเพื่อนฝูงก็ได้ไม่ว่ากัน...

Next Station

น่าน

น่าน โนเบิล เฮาส์ การ์เดน รีสอร์ท (Nan Noble House Garden Resort)

อภิรตา รีสอร์ท (Apirata Resort)

น่านตรึงใจ บูติคโฮเต็ล (Nantrungjai Boutique Hotel)

น่านวัลเล่ย์

สวนอาหารวังปลาหน้าเขื่อน

เฮือนเจ้านาง

สามารถ เข้าไปร่วมโหวต และอ่านรายละเอีย ได้ที่ http://wwwด. facebook.com/ Weekend. mag

Blue Destination โครงการค้นหาสุดยอดโรงแรมและ ร้านอาหารที่โดนใจนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มากที่สุด จัดโดย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และ Weekend Magazine นิตยสารท่องเที่ยว Free Copy ที่มียอดแจกสูงสุดในประเทศ ในแต่ละเดือนทางทีมงานจะคัดสรร โรงแรม/ร้านอาหาร ที่ดีที่สุดมาประเภทละ 3 แห่ง ..ให้แฟน ๆ ได้ร่วมโหวต ลุ้นรางวัลกัน สถานที่ใดได้คะแนนโหวตสูงสุด รับรางวัลจากเราไปเลย 6 รางวัล (hotel-3, restaurant-3) (ติดตามรางวัลได้จาก http://www.facebook .com/weekend.mag)


ปตท. รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม“ปตท. ปั่น เปลี่ยน โลก” ปตท. นำ� PTT Fit Station ร่วมแสดงประสิทธิภาพ ในงาน “Bangkok International Auto Salon 2013”… เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถนุ ายน 2556 ทีผ่ า่ นมา นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจน้�ำ มัน บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดบูธ ปตท.อย่างเป็นทางการ โดยมีคณ ุ วิลกั ษณ์ โหลทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษั ท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด ร่วมทำ�พิธีเปิด ในงาน “Bangkok International Auto Salon 2013” ซึ่งเป็นงานแสดงรถแต่ง และอุปกรณ์โมดิฟาย ทีย่ ง่ิ ใหญ่ครบครันทีส่ ดุ งานหนึง่ ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยภายในงานดังกล่าว ปตท. ได้นำ�ภาพลักษณ์ของ PTT Fit Station ซึ่งเป็นศูนย์ บริการเปลีย่ นถ่ายน้�ำ มันหล่อลืน่ โฉมใหม่ภายในสถานีบริการน้�ำ มัน ปตท. แบบครบวงจร ทีท่ นั สมัย และมีเทคโนโลยีทล่ี �ำ้ หน้า ตามมาตรฐานของ ปตท.มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เป็นครัง้ แรก รวมทัง้ ยังนำ�รถเปลีย่ นถ่ายน้�ำ มันหล่อลืน่ นอกสถานที่ “FitStation Mobile Service” อีกหนึง่ นวัตกรรมที่ ปตท. สร้างสรรค์ขน้ึ โดยผสานเทคโนโลยี และความห่วงใย สิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั มาสาธิต ให้ได้ชม

ปตท. จัดกิจกรรม “ปตท. ปัน่ เปลีย่ น โลก” เพือ่ รณรงค์และปลุกจิตสำ�นึก การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า กับสมาชิกผู้ร่วมสนุกกับ PTT LIne Official Account ที่ปัจจุบันมียอดสมาชิกกว่า 3 ล้านคน “กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ ประชาชนหันมาใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในชีวิตประจำ�วัน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี ป็นสาเหตุส�ำ คัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นที่มาของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้คัดเลือกผู้โชคดีจำ�นวน 60 ท่าน ทีผ่ า่ นการเล่นเกมส์ตอบคำ�ถามบน PTT Line Official Account ทีข่ ณะนีม้ ยี อดสมาชิก มากกว่า 3 ล้านคน ร่วมปั่นจักรยานบนเส้นทางจากจามจุรีสแควร์ ถึง สโมสรข้าราช บริพาร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 152,000 กรัม ยังได้รว่ มกันทำ�กิจกรรม เพื่อสังคมด้วยการมอบจักรยานเพื่อน้องให้แก่ "สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ" ยังมี กิจกรรมนิทรรศการและบูธให้ความรู้และความบันเทิงด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ พลังงานอย่างรู้คุณค่า

Facebook PTT Blue Society…

Café Amazon Drive Awake…

ได้รบั รางวัล Silver Lions ในหมวด Mobile เป็นรายแรกของประเทศไทย จาก เวที Cannes Lions Festival of Creativity ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส คุณสมบัติ ของแอพพลิเคชันนี้จะช่วยปลุกทันทีที่ตรวจจับได้ว่าคนขับกำ�ลังจะหลับใน พร้อมแนะนำ� เส้นทางไปยังร้าน Café Amazon ที่ใกล้ทส่ี ดุ เพือ่ พักดืม่ กาแฟ คืนสติกอ่ นจะเดินทาง ต่ออย่างปลอดภัย

PTT Blue Card พาสมาชิกผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมใน Facebook PTT Blue Society จำ�นวน 160 คน ไปร่วมชม ละครเวที 3 มิติเรื่องแรกของเมืองไทยกับ "มนต์ดำ� คอมเพล็กซ์" ณ โรงละคร M Theatre เมือ่ วันเสาร์ท่ี 15 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา งานนีส้ มาชิก PTT Blue Card ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ได้เต็มอิม่ กันตัง้ แต่กอ่ นเข้าชมด้วยขนม และเครือ่ ง ดืม่ สุดแสนอร่อยจาก Café Amazon ที่ได้จดั เตรียมไว้ตอ้ นรับ เมือ่ เข้าโรงละครไปก็สนุก กันแบบสุดๆ กับเทคนิคล้ำ�ๆ แถมได้ใกล้ชิดกับนักแสดงแบบถึงเนื้อถึงตัวอีกด้วย สำ�หรับ สมาชิก PTT Blue Card ที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้สามารถติดตามได้ที่... www.facebook.com/pttbluesociety และ www.pttbluesociety.com


Restaurant

Text : KronSiri / Photo : Narakorn

บรรยากาศที่ใช่...

❝...คงมีบางช่วงจังหวะเวลาที่รู้สึกเบื่อความวุ่นวายในเมือง ลองหลบมานั่งสบายๆ ท่ามกลาง บรรยากาศสุดคลาสสิคอันอบอุ่น พร้อมละเลียดอาหารรสต้นตำ�รับ ก็เป็นความคิดที่ดีไม่น้อย...❞

Chez Bruno... บ้านแห่งความรัก♥ ต้องสารภาพว่าฉันเลือกร้านนี้เพราะถูกใจสถาปัตยกรรมยุโรปที่ผ่าน กาลเวลามากว่า 120 ปี ของครอบครัวไกรจิตติ ซึง่ ถูกใช้เป็นเรือนหอ จนกลาย เป็นบ้านที่แฝงกลิ่นอายของความรักและความอบอุ่น เชื่อว่าคุณต้องถูกใจห้อง อาหาร 4 สไตล์ ไทย จีน ยุโรป และอียิปต์แน่นอน ส่วนอาหารที่อยากแนะนำ� Baked Clams with White Sauce เนื้อหอยลายหนึบนุ่มอบชีสจนหอมยวนใจ เสิร์ฟมาในถ้วยเล็กที่เต็มไปด้วยชีสฉ่ำ�เยิ้ม Camembert with Mediterranan Fruit Chutney กามองแบร์ชีสแบบเมดิเตอร์เรเนียนชุบแป้งทอด ราดด้วยซอส ผลไม้อบแห้ง แค่ตักคำ�แรกก็รู้สึกถึงความนุ่มละมุนพร้อมละลายในปากไม่มีผิด Australian Rack of Lamb Rosemary Sauce สเต๊กซี่โครงแกะเข้ารสกับซอส โรสแมรีแ่ ละเครือ่ งเทศ กินคูก่ บั ผักทีน่ �ำ ไปกริลล์จนหอมกลิน่ ย่างไฟ ตบท้ายด้วย ของหวาน Chocolate Cake & Vanilla Ice Cream เค้กช็อกโกแลตเข้มๆ ตัด กับรสหวานละไมของไอศกรีมวานิลลา และ Carrot Orange Smoothie สมูทตี้ เย็นๆ ชื่นใจ ผสมผสานกันได้ลงตัวระหว่างผักและผลไม้อย่างแคร์รอตและส้ม 201 ถนนข้าวสาร-รามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เปิดทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. โทร.0-2629-5828 และ www.naturetouchgroup.com ✂

สำ�หรับผูอ้ า่ นนิตยสาร Weekend ตัดคูปอง รับส่วนลด 10% (ทัง้ อาหารเเละเครืองดืม่ )

Saigon Recipe... กรุ่นกลิ่นแห่งเวียดนาม... ด้วยบรรยากาศสไตล์อินโดจีนเก๋ๆ แต่ไม่ทิ้งความสดใส ทำ�ให้รู้สึก ถึงกลิน่ อายเวียดนามแท้ๆ เหมือนได้ไปเยือนเองถึงถิน่ เพราะเขาตกแต่งด้วย เฟอร์นิเจอร์โบราณและโคมไฟหลากสีสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน เราต้อง แปลกใจกับเมนูที่ดูแปลกตาต่างจากอาหารเวียดนามที่เคยกินๆ มา ไม่ว่าจะ เว้นง่ึ รวมมิตร แป้งนึง่ เหนียวนุม่ ไส้กงุ้ และไส้หมู มีทง้ั แบบห่อใบตอง และแบบ ใส่ถว้ ยพร้อมโรยด้วยกุง้ สับ ขนมปังทอด และหอมซอย ดูเผินๆ คล้ายขนมถ้วย บ้านเรา ทานคูก่ บั น้�ำ ปลาจะอร่อยยิง่ ขึน้ แหนมเนือง จัดเสิรฟ์ มาในกระจาดชุดใหญ่ ด้วยหมูบดทีน่ �ำ ไปย่างจนได้กลิน่ รมควันนิดๆ กับขนมจีน ผักสด และน้�ำ จิม้ สูตร เวียดนามแท้ ห่อในแผ่นแป้งแห้งไม่ผา่ นน้�ำ แล้วเอาเข้าปากแบบคำ�โตๆ เฝอเนือ้ วัว เฝอร้อนๆ เส้นนุม่ ๆ รสกลมกล่อม กับเนือ้ วัวตุน๋ จนได้ท่ี หากอยากให้รสเข้มข้น ขึ้นอีกนิดก็ใส่ซอสกะปิ แต่หากอยากเผ็ดถึงใจก็เติมซอสพริกเพิ่ม กาแฟนม เวียดนาม รสเข้มข้นหอมกรุ่น มีทั้งแบบร้อนและเย็นให้เลือก ต้องบอกว่าเป็น กาแฟที่ไม่เหมือนใครจริงๆ กับภาชนะ 2 ชัน้ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ วิธกี ารเทดืม่ โดยต้องรอให้กาแฟจากชัน้ บนค่อยๆ ไหลลงสูช่ น้ั ล่างจนหมดเสียก่อน และปิดท้ายด้วย น้�ำ แตงโมและน้�ำ สับปะรดคัน้ สด น้�ำ ผลไม้คน้ั สด ไม่เติมน้�ำ ตาล แค่จิบก็สัมผัสได้ถึงเนื้อผลไม้ที่ผสมอยู่แบบเต็มๆ 46/5 ตึกB3 โครงการพิมาน 49 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. โทร.0-2662-6311 และ www.saigon-recipe.com WK

24 Weekend 62 : 08 : 13


Blogger's Diary Text : คาปู / Photo : KronSiri

Note - ซืนวาน มาจากการสลับคำ�กับวานซืน ในภาษา ท้องถิ่นของภาคอีสาน หมายถึงวันที่ผ่านมาแล้ว - มีพื้นที่กว่า 5 ไร่เศษ ให้คุณได้เดินย้อนอดีต และ เสพบรรยากาศรุ่นคุณตาคุณยาย - Community Mall แห่งใหม่ในจังหวัด อุบลราชธานี - เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 24 อยู่ระหว่าง แยกกกแต้และธกส.วารินชำ�ราบ เลยแยกกกแต้ มาประมาณ 500 เมตร อยู่ฝั่งซ้ายมือ ส่วนธกส. วารินชำ�ราบอยู่เลยไปอีกประมาณ 300 เมตร ด้าน ขวามือ

วานซืนที่ซืนวาน... เคยมัย้ อยูๆ่ ดูละครพีเรียดทีฉ่ าย อยู่หลายช่องตอนนี้ แล้วรู้สึกอยากลอง ก้าวขาออกไปสัมผัสสถานที่ที่เต็มไปด้วย กลิ่นอายของบรรยากาศอดีตรุ่นคุณตา คุณยายยังเป็นหนุม่ เป็นสาวด้วยตัวเองบ้าง มันคงไม่แปลก เพราะแม้จะไม่ทนั สมัย แต่ ก็เต็มไปด้วยกาลเวลาในวันวานที่สวยงาม และสงบร่มเย็น ผิดกับความวุ่นวายที่อยู่ รอบตัวเราในยุคสังคมเร่งรีบแบบนี้ และ จุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้ก็คือ “ซืนวาน” วันวานทีผ่ สมผสานกับปัจจุบนั ได้อย่างลงตัวนั่นเอง...

26 Weekend 62 : 08 : 13

เมื่อสองแถวพาเรามาจอดหน้าประตูทางเข้า สิ่งแรกที่สะดุดตาจนฉันต้องยืนมองอยู่เป็นนานคงหนี ไม่พ้นอาคารไม้ชั้นเดียวสีน้ำ�ตาลเข้ม ซอยด้วยห้องเล็ก หลายห้องทอดยาวจนคล้ายหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ ชวนให้ ผู้มาเยือนหวนระลึกถึงบ้านอันอบอุ่น และบ้านที่เต็มไป ด้วยความทรงจำ� คลอเคล้าไปกับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเสียงกดชัตเตอร์ แชะ แชะ แชะ ที่ลอดผ่านประตู แฝดมาดึงดูดให้อยากเข้าไป จริงอยู่เราคงไม่สามารถย้อนเวลาไปอยู่ในยุค นั้นได้จริงๆ แต่สิ่งของเครื่องใช้ที่หลงเหลือมาจนถึงวัน นี้จะสะท้อนให้เราเห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต ในยุคที่ยัง ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง ติดต่อกัน ด้วยโทรเลข เดินทางด้วยสามล้อ นั่งรถเปิดประทุ น ดูหนังด้วยเครือ่ งฉายมือหมุน ดืม่ น้�ำ มะเน็ดหรือน้�ำ อัดลม โบราณ เล่นตู้ไข่หยอดเหรียญ และขี่ม้าไม้ตัวน้อย ทั้งหมดเป็นภาพที่เราจับต้องได้จริง ฉันใช้เวลาตลอดบ่ายเดินซึมซับบรรยากาศเก่าๆ อันหาได้ยากนี้ พอเหนื่อยก็หาร้านเข้าไปสั่งกาแฟโบราณ สักแก้ว ขนมสักชิ้น แล้วกางหนังสืออ่านชาร์ตพลังให้ตัว เอง ก่อนจะได้เวลาไปช้อปของฝาก (ให้ตัวเองเป็นหลัก) ก่อนกลับบ้าน อ้อ ก่อนจะจากที่นี่ไปคงต้องขอไปแชะ ภาพกับพี่อุลตร้าแมน คุณสไปเดอร์แมน เจ้าอีที หนุ่ม

หล่อเอลวิส และพี่เสือตัวโตทิ้งท้ายกันสักหน่อย เพราะ พวกเขาช่างเป็นพนักงานต้อนรับที่ฮอตเอาเสียเหลือเกิน รู้สึกเหมือนกันมั้ยคะว่า บางครั้งเราอาจไม่ ต้องการอะไรมาก แค่ได้อยู่กับสิ่งที่คุ้นเคย และนึกถึง เรื่องราวในวัยเยาว์ให้ฟุ้งกระจายแจ่มชัดขึ้นอีกสักครั้ง ก็ ทำ�ให้มีความสุขได้แล้ว... ตัง้ อยูท่ ่ี 305 ถ.สถลมาร์ค (วารินฯ-เดชอุดม) อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี 34190 เยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 09-0880-7715-8 หรือ www.facebook.com/zuenwan WK


ตะลุยอาณาจักรโบราณ...

สุโขทัย

Let's Go on A Budget Text : แก้มป่อง / Photo : KronSiri

องศา 01 ลิปดาตะวันออก ที่นี่มีอาณาจักรโบราณ ซ่อนตัวอยู่... อินโทรแบบฟั้คกิ้งฮีโร่กันเลยครับคราวนี้...

นานมาแล้วผมเห็นโปสการ์ตใบหนึ่งถ่ายที่พุกาม องค์ประกอบภาพมีเจดียม์ ากมายเรียงรายอยู่ ได้อารมณ์ อาณาจักรโบราณมากๆ ผมเกิดอยากไปสัมผัสบรรยกาศ เช่นนั้น เพื่อนคนหนึ่งที่ไปด้วยกัน เขาบอกว่าเมืองไทยก็ มีที่ๆ คล้ายๆ กันเพียงแต่อาจไม่สมบูรณ์เท่า ด้วยเพราะ กาลเวลาผ่านมาเนิน่ นานจนนับไม่ไหว ผมรีบถามว่าสถานที่ แห่งนัน้ มันอยูแ่ ห่งใด คำ�ตอบอยูไ่ ม่ไกล สุโขทัย เรานีเ่ อง สถานทีแ่ ห่งนัน้ (ตามคำ�บอกเล่าของเพือ่ น) คือ อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย ระยะทางจาก กรุงเทพฯ เกือบ 500 ก.ม. เลยทีเดียวครับ กล้องพร้อม ใจพร้อม กระเป๋าสตางค์พร้อม (เสียงเบา) แบกเป้ขน้ึ บ่า แล้วไปกันเลย งบน้อยจึงต้องห้อยรถทัวร์...ผมกับเพือ่ นไปขึน้ รถ ทีห่ มอชิต (ใหม่) ตัว๋ ราคา 430 บาท ได้น�ำ้ ผลไม้หนึง่ กล่อง และเค้กกล้วยหอมอีกชิ้น ผ้าห่มเหม็นอับไปนิด แต่คุณ ต้องลองครับมันคือประสบการณ์ ใส่หูฟังเปิดเพลงแล้ว หลับยาวๆ เลยครับ 7 ชั่วโมง แวะพักทานข้าวครั้งหนึ่ง แถวพิจิตร จากนั้นก็ไม่ไกลแล้ว มาถึงก็จวนค่ำ� แวะเข้า ที่พักกันก่อนดีกว่า ประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่า ควรดูที่พักราคา และจองมาก่อน มิเช่นนัน้ มันอาจเต็ม แล้วคุณต้องระเห็จ ไปอยู่ห้องเหม็นอับเท่ารูหนู ไม่ก็โรงแรมสุดหรูโดยไม่ได้ ดูสขุ ภาพกระเป๋าสตางค์ คืนแรกสภาพเอาแค่หลับเลยครับ

เช้าอีกวันตื่นมาอย่างเมื่อยขบ อาจเพราะนั่งรถ เป็นเวลานานจากเมื่อวาน นั่งรถสองแถวจากตัวเมืองไป ไม่ไกลเป้าหมายแรกคือ วัดศรีชุม แนะนำ�การท่องเที่ยว แบบตามรอยประวัตศิ าสตร์แบบนี้ จะสนุกกว่าถ้าหาข้อมูลก่อน เราจะได้รวู้ า่ พืน้ ทีต่ รงนีเ้ คยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ บ้าง และ น่าสนใจเพราะอะไร มาทีน่ ค่ี วรไปศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว ก่อน โฉบเอาแผ่นพับ ใบปลิวและแผนที่มาให้ครบจะได้ ไม่พลาด ตัวผมกับเพื่อนนั่งอ่านก่อนรอบหนึ่งเสียด้วยซ้ำ� ค่อยออกไปดูของจริง มันเป็นเรือ่ งตลกมากๆ และเจ๋งมากๆ พระพูดได้ เป็นตำ�นานสมัยทีเ่ กิดสงครามระหว่างพระนเรศวรกับพม่า (แต่วัดศรีชุมและพระองค์นี้ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านั้นนาน เป็นร้อยปี) พระนเศวรสั่งให้ทหารคู่ใจปีนขึ้นไปทางหลัง โบสถ์ แล้วพูดทำ�ทีเป็นเสียงพระพุทธรูป เรียกขวัญกำ�ลังใจ ในการรบ...ผลศึกในครานัน้ คือ ท่านชนะตำ�นานนีเ้ ล่าสืบต่อ กันมาจนปัจจุบัน ในอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดอีกหลายแห่งด้วยกัน ทั้งกำ�แพงเมืองเก่า คูเมืองที่อายุ 700 ปี (มีบางทฤษฎี กล่าวว่าอาจจะอายุมากกว่านั้น) ผ่านทั้งอนุสาวรีย์ของ พ่อขุมรามคำ�แหง บิดาผู้ประดิษฐ์อักษรไทย ผมก้มลง กราบท่านด้วยความเคารพอย่างบริสุทธ์ิใจ หากไม่มีท่าน คงไม่มีอักษรไทยให้ผมใช้ทำ�มาหากินอย่างในทุกวันนี้

แดดเริม่ ซา บ่ายกว่าๆ ผมจับรถต่อไปที่ วัดสระศรี

ได้ข่าวว่าวันนี้มีการแสดง แสงสีเสียง โอกาสดีชะมัด แสงและเสียงที่จัดเรื่องราว ทำ�ให้ผมเข้าใจถึงคุณค่าสิ่งที่ บรรพชนเฝ้ารักษามาเป็นเวลาหลายร้อยปี เจ๋งดีครับ เช้าวันต่อมาผมไปอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ต่อ แต่ด้วยแรงกายแรงใจเริ่มหายจากการท่องเที่ยว อย่างหนักหน่วงเมือ่ วานนี้ เลยขอแค่ดกู ารทำ�องค์ลวดลาย แบบโบราณ เห็นว่าเจอได้เฉพาะทีน่ ท่ี เ่ี ดียว อีกอย่างคือ ประเพณีแห่ชา้ งบวชนาค (ประจวบเหมาะอีกแล้ว) กลาย เป็นว่าผมเทีย่ วจนหมดแรง ได้กลับกรุงเทพฯก็บา่ ยจะเย็น พอดี........สะใจฮิปปี้เลยครับ WK ค่าใช้จ่าย  ที่นี่ค่าครองชีพเรื่องค่าอาหารกับค่าเดินทางราคาถูก ถ้าคุณไม่ซีเรียสมากเรื่องที่พักจะประหยัดเงินได้มาก  ค่าอาหาร 2 วัน 6 มื้อ ราว 400-500 บาท  ค่าเดินทาง กรุงเทพ-สุโขทัย เทีย่ วละ 430 บาท *2 = 860 บาท รวมเดินทางในเมืองด้วยสองแถวประมาณไม่เกิน 100 บาท  ค่าที่พัก ราคา 500 บาทในคืนแรก กับ 1,500 บาท ในคืนที่สองครับ แต่หากจะถามว่าคืนแรกพักที่ไหน ไม่ขอแนะนำ� เพราะ ผมเชื่อว่า คุณหาได้ดีกว่านี้แน่ๆ

สรุปทริปนี้หมดไป 3,000 บาท กว่าๆ นิดหน่อย ต้องขอบอกว่าโครตคุ้มแบบสุดใจเลยครับ www.facebook.com/weekend.mag

27


รักหมดใจ...

Quedlinburg

หน้าฝนของไทยกลายเป็นหน้าร้อนของฝรั่ง... ออกเที่ยวทั้งทีขอแบบเย็นนิดๆ แดดหน่อยๆ แล้วกัน ดังนั้นเยอรมันคือทางเลือกที่น่าสนใจมากสุด ด้วยเพราะลมฟ้าอากาศเป็นใจ บวกกับมีคน สนับสนุนที่พัก ดังนั้นจึงเตรียมไปแค่ตั๋วเครื่องบิน และค่ากินอีกนิดหน่อยเท่านั้น นอกนั้นฟรี!!!

พี่สาวใจดีที่เรียนกันมาตั้งแต่มัธยมเธอได้มาทำ�งานและสร้างครอบครัวที่ เบอร์ลิน... กุ้งแห้งจึงได้อานิสงส์เต็มเปี่ยม จากการทำ�ดีกับพี่สาวมาตั้งแต่วัยเยาว์ หลังจากเที่ยวเบอร์ลินจนทั่วทั้งเมืองแล้ว พี่สาวก็แนะนำ�ให้นั่งรถไฟไปเที่ยว เมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่า เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) เห็นว่าเป็นเมืองเก่า โบราณที่ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกซะด้วย ว่าแล้วก็นั่งรถไฟ จากเบอร์ลินไป เควดลินบวร์ก ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง สบายๆ กับอากาศเย็นนิดๆ และแอบได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในบางช่วงด้วย นับว่าเป็นบุญมากที่เลือกมาเที่ยว ช่วงนี้ อ้อ... ลืมบอกไปค่ะว่ากุง้ แห้งใช้ตว๋ั วิเศษในการเดินทางด้วย Regional Trains ไม่จำ�กัดเที่ยวใน 1 วัน แวะลงจุดไหนก่อนก็ได้ สะดวกดีแท้... แผนที่อยู่ในมือพร้อม (เป็นภาษาเยอรมัน อ่านยากจิงวุ้ย Y__Y) กุ้งแห้ง กำ�หมัดแน่นเดินไปตามทางเล็กๆ พร้อมกับใจระทึกไม่เป็นจังหวะ และแอบหวังเล็กๆ ว่าคนที่เมืองนี้จะใจดีเหมือนกับในเบอร์ลิน จะได้ลองถามทางถ้าเกิดเดินไม่ถูก แต่แล้วแสงสว่างก็ดลบันดาลให้สวรรค์เข้าข้าง เนื่องจากแผนที่ซึ่งพี่สาวเตรียม ให้นั้นเจ๋งสุดๆ งานนี้จึงไม่มีหลง แถมยังได้เห็นอะไรสวยงามอีกเพียบ กุ้งแห้ง กรี๊ดสลบเมื่อเห็นบ้านเรือนเก่ามากมาย ที่ทำ�จากไม้ซุงท่อนยักษ์ บางบ้านทาสี มันสดใสจนอดใจถ่ายรูปไม่ไหวกันเลย ที่สำ�คัญคือมีของให้เลือกกินเพียบค่ะ ไม่

28 Weekend 62 : 08 : 13

ว่าจะเป็นไส้กรอก เบียร์ ขนมปัง และผลไม้สดๆ จากไร่ เห็นว่าเมืองนี้เขาขึ้นชื่อ มากเรื่ององุ่นด้วย ดังนั้นกุ้งแห้งไม่พลาดเด็ดขาด... มาดูประวัติเมืองกันหน่อยแล้วกันนะ... เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) คือเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตซัคเซน-อันฮัลท์ ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ได้ รับการขนานนามในเรือ่ งของความเก่าแก่ของตัวเมืองเก่า ทีม่ คี วามโดดเด่นในเรือ่ ง ของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน รวมไปถึงประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของตัวเมืองอีกด้วย รวมไปถึงไร่องุน่ กว้างใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา นอกจากนัน้ แล้วเควดลินบวร์กยังเป็นเมือง การค้าที่มีความมั่งคั่งมาตั้งแต่ยุคกลาง ต่อมาในปี 1994 เมืองเควดลินบวร์กได้ ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกโดยยูเนสโก ซึง่ ครอบคลุมบริวเณเขตเมืองเก่า พระราชวัง โบสถ์ และอื่นๆ อีกมากมาย สำ�หรับการท่องเที่ยวในเควดลินบวร์ก ไม่ใช่เรือ่ งยากค่ะ เพราะคุณสามารถเลือกการเดินเท้า หรือจะเลือกการขีจ่ กั รยาน เพื่อชมเมืองได้อย่างง่ายดาย สำ�หรับกุ้งแห้งขอเลือกเดินเท้าแล้วกันนะ เพราะ เกรงว่าถ้าขีจ่ กั รยานอาจทำ�ให้เมืองเขาพังพินาศได้ดว้ ยความเปิน่ เป๋อของตัวเอง... ในวันที่อากาศดีแบบนี้เราจะเห็นร้านรวงอัดแน่นไปด้วยผู้คนออกมานั่ง อาบแดดกัน... กุ้งแห้งแอบทำ�เก๋กับเขาด้วย โดยหาเลือกที่นั่งเหมาะๆ แล้วสั่ง


Travel

Text :& Photo : กุ้งแห้งเยอรมัน

ขนมปังกับกาแฟมากินรองท้อง (ยังไม่ทันเดินเลย กินซะละ) อยากจะบอกว่า ขนมปังเขาแข็งมากค่ะ กินแล้วอยากจะร้องไห้ ไม่อร่อยเหมือนขนมปังบ้านเรา เลย เป็นขนมปังแบบ Pretzel เหมือนกับที่ร้านป้าแอน (Auntie Anne's) บ้าน เราล่ะ ส่วนกาแฟก็ขมซะ ไม่รู้จะเอาเข้มไปไหน แต่ที่แน่ๆ คือมันทำ�ให้กุ้งแห้ง ตาสว่างไปนานเลยล่ะ หลังจากอิ่มท้องเรียบร้อยก็ถึงเวลาเดินกันบ้าง สถานที่ แรกที่ต้องไปเยือน คือ อาคารศาลาว่าการเมือง ที่ตั้งอยู่ในเขตจตุรัสกลาง เมือง ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในแบบเรเนสซอง ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก ทีส่ ดุ ในเควดลินบวร์ก โดยรอบอาคารเต็มไปด้วย ตลาด ร้านค้า ร้านกาแฟ ไว้คอย บริการด้วยค่ะ เดินต่อมาอีกไม่ไกลนักก็พบกับ พิพธิ ภัณฑ์ปราสาท (Castle Museum) และโบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส (CollegiateChurch of St. Servatius) โบสถ์ทเ่ี ป็นหนึง่ ในผลงานชิน้ เอกของสถาปัตยกรรม โรมาเนสก์ เห็นว่าบริเวณใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็นสถานที่สำ�หรับฝังศพของกษัตริย์ Heinrich I และพระชายาของพระองค์ นอกจากนีแ้ ล้วภายในโบสถ์ยงั เป็นสถาน ทีส่ ำ�หรับการเก็บรักษาทรัพย์สมบัติ โบราณวัตถุอีกหลายชิ้น... ระหว่างทางที่เดินกุ้งแห้งพบกับอาคารเก่ามากมาย... โดยส่วนใหญ่เป็น อาคารที่มีอายุ 1,000 ปีขึ้นไป และเป็นอาคารกึ่งไม้ซุง ซึ่งมีให้เห็นมากกว่า www.facebook.com/weekend.mag

29


2,000 หลังเลยค่ะ และเนื่องจากช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากนัก กุ้งแห้งจึงได้ เดินตัวปลิวๆ ไม่ตอ้ งเบียดใคร เห็นว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอย่างคริสมาสต์คนจะเยอะ มาก แถมอากาศก็หนาวด้วย แต่ที่ดีคือมีร้านขายของเยอะกว่านี้มากค่ะ เดินไป เดินมาเริ่มเหนื่อยขอแวะพักอีกหน่อย งานนี้เติมพลังด้วยมื้อหลักตอนบ่ายโมง ไส้กรอกรสอร่อยกับเบียร์รสแจ่มอีก 1 แก้วโต รสชาติอร่อยโดนใจมากค่ะ โดย เฉพาะเบียร์ทก่ี งุ้ แห้งว่ารสชาติเขาเบากว่าบ้านเราเยอะเลย นุม่ ๆ เย็นๆ ดืม่ อร่อยมาก ฝรั่งโต๊ะข้างๆ แนะนำ�ให้กุ้งแห้งกินฟองเยอะๆ จะได้ทำ�ให้ท้องไม่อืดมาก เวลา เดินเที่ยวจะได้คล่องตัว แต่อยากจะบอกว่าไม่ถนัดเลยค่ะการดื่มฟองเบียร์เนี่ย เพราะบ้านเราเน้นหนักที่ปริมาณน้ำ� ไม่ใช้ปริมาณฟองแบบบ้านเขา (ฮ่าๆๆๆ)... กุ้งแห้งเริ่มเดินต่ออีกครั้ง งานนี้ขอแวะไปชม โบสถ์เซนต์นิโคไล (St. Nicholas Church) หรือทีร่ จู้ กั กันในท้องถิน่ ว่า "คริสตจักรคนเลีย้ งแกะ" ตามตำ�นานเขาว่ามีคนเลี้ยงแกะไปพบสมบัติจำ�นวนมาก คนเลี้ยงแกะผู้นั้นจึงได้ นำ�สมบัติที่ได้มาสร้างโบสถ์แห่งนี้นั่นเอง (ขึ้นสวรรค์แน่ๆ อ่ะคุณคนเลี้ยงแกะ) โบสถ์เซนต์นิโคไล ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคริสตจักรที่มีความงดงามมากมาย อีกทั้ง ยังยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งด้วยค่ะ ตัวโบสถ์ประกอบไปด้วยสองอาคารขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในสไตล์ฮอลล์ และภายในโบสถ์มีแท่นบูชาแบบบาร็อค สวยแบบเริ่ดๆ

30 Weekend 62 : 08 : 13


เห็นแล้วคิดถึงฉากสวยๆ ในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยค่ะ กุ้งแห้งได้นั่งคุยกับคุณ ป้าคู่หนึ่งค่ะ เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ พวกเธอแนะนำ�ว่าถ้ากุ้งแห้งอยากเห็น วิวสวยๆ จากมุมสูงของเมืองทั้งเมือง ให้ลองไปปีนปราสาทดู แต่ถ้ามองจาก ระยะทางและเวลาแล้วคาดว่าจะไม่ไหว (จริงๆ แล้วร่างกายไม่ไหวค่ะ รู้สึกป่วย ขึ้นมาเลย) งานนี้กุ้งแห้งเลยขอสละสิทธิ์ แล้วเดินเที่ยวรอบเมืองต่อดีกว่า... อันที่จริงก็ไม่ได้เดินต่ออะไรมากมายหรอกค่ะ... แต่เดินตามถนนเส้น เดิมนั่นล่ะ กุ้งแห้งรู้สึกว่าเมืองนี้น่ารักมาก ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย อีกทั้งผู้คนยัง จิตใจดีสุดๆ เห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวตัวเล็กๆ เดินทางมาคนเดียวก็ช่วยเหลือกัน เต็มที่ บางคนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องก็พยายามพูดให้ได้ ยิง่ พอเขารูว้ า่ กุง้ แห้งมา จากเมืองไทยยิ่งใจดีกันใหญ่ พวกเขามักจะหลงรักเมืองไทยค่ะ เขาว่าเมืองไทย อากาศดี (ตรงไหนฟ่ะ!!!) ของอร่อยเพียบ และคนเยอรมันส่วนใหญ่กจ็ ะไปเทีย่ ว ประเทศไทยกันปีละครั้ง ในขณะที่กุ้งแห้งเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาอย่างเดียว ตั้ง 3 ปี กว่าจะได้ อันที่จริงควรจะได้ตั้งนานล่ะ มัวแต่เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นก่อน (>__<) เมืองนี้จึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กุ้งแห้งหลงรักได้ง่ายๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเดิน เข้าเมืองเลยค่ะ สุดท้ายขอแนะนำ�สำ�หรับนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหลายด้วยนะคะ ควรจะระวังเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับคนเยอรมัน (โดยส่วนใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การทิ้งขยะ เพราะถ้าทิ้งไม่ถูกที่เขาจับเลยนะเออ ส่วนความสงบเงียบก็เช่นกันค่ะ ไม่ควรเอะอะกันจนเกินงาม สำ�รวมมั่งก็ได้ ปิดท้ายกับความเป็นระเบียบเวลา ซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องต่อแถว อย่าแซงคิวเป็นอันขาด เพราะมันดูแย่ มาก... ส่งท้ายด้วยเรื่องของสภาพอากาศในเยอรมันซะหน่อย... ข้อมูลนี้กุ้งแห้ง ได้มาจากพีส่ าวเจ้าถิน่ ค่ะ เขาแนะนำ�ว่าถ้ามาเทีย่ วเยอรมันแนะนำ�ให้มาช่วงฤดูรอ้ น ช่วงเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม หรือถ้าอยากชมใบไม้เปลีย่ นสีกส็ ามารถมาได้ในช่วง เดือนกันยายน-พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะเป็นช่วงหนาวแล้ว ซึ่งไม่ค่อยเหมาะ กับคนเมืองร้อนอย่างเราเท่าไหร่นัก แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบงานแสดงประเภทต่างๆ อาทิ ละครเวที ดนตรีคลาสสิค แนะนำ�ให้มาช่วงเดือนธันวาคมค่ะ เนื่องจากมี เล่นกันเยอะมาก และถ้าใครมาช่วงนี้ก็อาจได้อยู่เฉลิมฉลองงานคริสต์มาสด้วย มีร้านรวงกับตลาดไว้ให้ช้อปปิ้งกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียว ว่าแล้วกุ้งแห้งก็ขอ เวลาเก็บเงินอีกสักรอบ เพือ่ มาช้อปปิง้ ในช่วงคริสต์มาสหน่อยดีกว่า เห็นพีส่ าวว่า ของกินเพียบ ทั้งยังมีกิจกรรมให้เล่นสนุกๆ ด้วย >__< WK

www.facebook.com/weekend.mag

31


Trip

Text : Genie

True Historical Alive!

ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สร้างปัจจุบัน ทั้งให้ประสบการณ์การสอนสั่ง บางครั้งสิ่งที่ประวัติศาสตร์หลงเหลือไว้ให้เรายังน่า ทึ่ง หรือสวยงาม น่ารัก แม้แต่จะสุดแสนมหัศจรรย์ใจ จีนี่เองยังฝันว่าอยากจะไปด้อมๆ มองๆ ตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แล้วเอิบอาบศาสตร์ศิลป์ที่กาลเวลาไม่สามารถทำ�ลายลงได้เสียจริงๆ...

เมืองโบราณเฟิ่งหวง ( Feng Huang ) เขตเมืองของเฟิ่งหวงจะแบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ ในเขตเมืองเก่านี้กระแสเวลาไหลเอื่อยๆ ดุจน้ำ�นิ่งในแม่น้ำ�ถัวเจียง ที่ตัดผ่านตัวเมือง สองฟากแม่น้ำ�มีกำ�แพงที่สร้างจากอิฐแดง มีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือ “เตี้ยวเจี่ยวโหล” บ้านโบราณที่ยกพื้นสูงป้องกันน้ำ�ท่วมสูง มีฉากหลังเป็นต้นไม้สูงและขุนเขา ให้ความสงบร่มเย็น เหมือนหลุดเข้าไปเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์จีนกำ�ลังภายในเสียจริง ภายในเมืองนี้เราสามารถพบชนกลุ่มน้อย ชาวถูเจี่ยและชาวม้ง แต่งชุดประจำ�ชาติเดินสวนไปมาอยู่เนืองๆ หรือตั้งแผงขายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองพวก ผ้าปักต่างๆ ข้างทาง

เมืองลักซอร์ ( Luxor ) เมืองดูบรอฟนิค ( Dubrovnik ) ย่านเมืองเก่าของดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชียได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณที่สวยที่สุดในยุโรป แม้จะไม่ ได้เก่านับพันปี แต่ด้วยการจัดวางผังเมือง ที่ครั้งหนึ่งเป็นเมืองท่าที่มีอำ�นาจมากในแถบทะเลเอเดรียติคและเมดิเตอร์เรเนียน มีการทำ�กำ�แพงหินสูง 25 เมตร ล้อมเมืองความยาวกว่า 2 กิโลเมตร เมื่อมองลอดข้ามกำ�แพงไป ยังตัวเมืองจะเห็นหลังคาบ้านเรือนสไตล์บาโร๊คสีส้มแดงตัดกับผนังขาวครีมดูคลาสสิค สิ่งที่ดูบรอฟนิคจะร่วมแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวมากหน้าหลากสัญชาติที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ นอกจาก การเดินเล่นบนถนน Stardan พร้อมสูดกลิ่นอายทะเล ยังมีน้ำ�พุกลางเมือง หอระฆัง พระราชวังสปอนซาพาเลซ พระราชวังเรคเตอร์พาเลซ แต่สิ่งที่โดดเด่นและไม่น่าจะพลาดคือการชมเมืองบนกำ�แพงเมืองที่มีระยะทางถึง 1,790 เมตร มองวิวเมืองในมุมสูงแถมยังมีร้านกาแฟให้นั่งจิบกันชิลล์ๆ เป็นจุดพักบนกำ�แพงด้วย มองออกไป ไกลก็จะเห็นทะเลสีน้ำ�เงินเข้มดุจแซฟไฟร์ หรือจะนั่งเรือชมกำ�แพงเมืองก็โรแมนติกไม่น้อย

32 Weekend 62 : 08 : 13

เมืองลักซอร์ เป็นเมืองทางตอนใต้ของอียิปต์ที่อยู่ ริมฝัง่ แม่น�ำ้ ไนล์อกี เมืองหนึง่ มีวหิ ารหรือศาสนสถานลือชือ่ 2 แห่ง คือวิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค เป็นวิหารคู่เมืองสำ�หรับใช้ ในพิธบี ชู าเทพเจ้า ซึง่ วิหารลักซอร์เป็นวิหารหินทรายสร้างในสมัย "ฟาโรห์อเมโนฟิสที่ 3" อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ�ไนล์ มีอายุมากกว่า 3,400 ปี ทัง้ ยังได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ตอ่ เติมโดย ฟาโรห์หลายพระองค์ แต่ที่โดดเด่นคงเป็นการปฏิสังขรณ์สมัย "ฟาโรห์รามเสสที่ 2" ทีส่ ร้างเป็นอุทยานขนาดใหญ่ดา้ นหน้าวิหาร นอกเหนือจากนีล้ กั ซอร์ทถ่ี กู แบ่งเป็นฝัง่ ตะวันตกและ ตะวันออก ทางฝั่งตะวันตกถือว่าเป็นดินแดนแห่งความตาย เป็นทีต่ ง้ั หุบเขากษัตริยซ์ ง่ึ ฝังพระศพของฟาโรห์ไว้ถงึ 62 พระองค์ โด่งดังที่สุดคือสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมน นับได้ว่าสำ�หรับ ผู้ที่ชอบประวัติศาสตร์และอยากสัมผัสความลี้ลับแฝงกลิ่นอาย โรแมนติก เมืองลักซอร์แห่งนี้ก็อาจทำ�ให้ฝันเพ้อได้ไกลทีเดียว


August Special Text : KronSiri

เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก วันที่ 13-22 สิงหาคม 2556 ณ จุดชมวิวหาดชะอำ� ทุ่งตะกาดพลี และวนอุทยานเขา นางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี เชิญร่วมเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ภายในงานมีกิจกรรม มากมาย ไม่วา่ จะเป็นการออกร้านจำ�หน่ายอาหารทะเลราคาพิเศษ และกิจกรรมที่ทำ�ให้คุณเพลิดเพลินไปกับการดูนกนานาชนิด กิจกรรมสนุกๆ อย่างการแข่งเรือ การลงเรือตกหมึกในตอน กลางคืน และยังมีการแสดงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และดนตรีมนั ส์ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกคืนตลอดงานอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... สำ�นักงานเทศบาลเมืองชะอำ� โทร. 0-3247-1665, 0-3247-2550

ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอาข่า วันที่ 28 สิงหาคม–10 กันยายน 2556 ณ หมู่บ้านชาวอาข่า (อีก้อ) จังหวัดเชียงราย สนุกไปกับการโล้ชิงช้าของชาวอาข่า เมื่อมีพืชผลเจริญงอกงามก็ ถึงเวลาเก็บเกี่ยว สำ�หรับชาวอาข่านั้นจะร่วมฉลองด้วยการจัดพิธี โล้ชิงช้า ทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อร่วมสนุกในวันฉลองผลผลิต ของพวกเขา อีกทั้งยังมีพิธีรำ�ลึกและให้เกียรติสตรี พิธีเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ การเลี้ยงฉลอง การเต้นรำ� และกิจกรรมการออกร้าน ขายสินค้าเครื่องใช้ เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของชาว อาข่า และยังได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอาข่าด้วยตัวเองแบบ ถึงถิ่นกันทีเดียว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5391-8415 สมาคมอาข่า โทร. 0-5371- 4250, 08-1952 -2179

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน

ประเพณีทิ้งกระจาด

วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ วัดสระบ่อแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 24-28 สิงหาคม 2556 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

สัมผัสบรรยากาศทำ�บุญอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแพร่ที่มี มาเป็นเวลายาวนาน ร่วมทำ�บุญตักบาตรเที่ยงคืนในวันเพ็ญ วันพุธ โดยในงานจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระอุปคุต ในเวลาเที่ยงคืน นอกจากนั้นยังมีการสรงน้ำ�พระอุปคุต การแสดง พื้นบ้าน และการแสดงดนตรีสนุกๆ ด้วย

ชมขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตา แต่ละ ขบวนนั้นเต็มไปด้วยการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีนที่หลาก หลาย รวมทั้งยังมีพิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ การปล่อยนกปล่อย ปลาตามประเพณี การแสดงมังกรทอง พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... วัดสระบ่อแก้ว โทร.0-5451-1281 หรือ ททท.สำ�นักงาน จังหวัดแพร่ โทร. 0-5452-1127, 0-5452-1118

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... ที่ทำ�การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5380 หรือ ททท.สำ�นักงานสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-6030, 0-3553-5789, 0-3553-6189

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน สื่อรักวันแม่

หม้อห้อม ไปย้อม ไปเที่ยว

วันที่ 1-30 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์พนั ธุพ ์ ชื เพาะเลีย้ ง อำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนคุณลูกๆ จูงมือคุณแม่เดินเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบานหลาก หลายสี และหลากหลายสายพันธุ์ในรูปแบบสวนภูเขาป่า ตระการ ตากับปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ ชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ ความรู้ทางวิชาการเกษตร และการจำ�หน่ายสินค้า OTOP อีก มากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะ เลี้ยง) โทร. 0-3543-7705 ต่อ 101, 08-9837-3277 หรือ ททท.สำ�นักงานสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-6030, 0-3553-5789, 0-3553-6189

ตั้งแต่บัดนี้-กันยายน 2556 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ และกลุ่มผลิตเสื้อสำ�เร็จรูปบาติก (ร้านหม้อห้อมบ้านป้า เหลือง) ถนนยันตรกิจโกศล ตำ�บลทุ่งโฮ้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ สืบสานผ้าหม้อห้อม ร่วมย้อมหม้อห้อมเป็นทีร่ ะลึก ฟรี 1,000 ท่าน แรก ในโครงการ “หม้อห้อม ไปย้อม ไปเที่ยว” ซึ่งผ้าหม้อห้อม เป็นสินค้าหัตถกรรมทีม่ ชี อ่ื เสียงของจังหวัดแพร่มายาวนาน ในงาน ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการทำ�ผ้าหม้อห้อมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้น ตอนสุดท้าย อย่าลืมไปเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่... กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ โทร. 0-5452- 1709, 08- 9851- 3048 กลุ่มผลิตเสื้อ สำ�เร็จรูปบาติก (ร้านหม้อห้อมบ้านป้าเหลือง) โทร.0-5462- 2274 และ ททท.สำ�นักงานแพร่ โทร 0-5452-1128

www.facebook.com/weekend.mag

33


Roaming Around Text : Quinn

The Mother Road : Route 66

❝ อเมริกา ประเทศเสรีดินแดนอิสรภาพแห่งเหล่านักล่าฝัน ซึ่ง ถูกกล่อมเกลาด้วยความรู้สึกร่วมสมัยแห่งสังคม “American Dream” ซึ่งแรกเริ่มเดิมที่เป็นคำ�ซึ่งสัญญาถึงความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน เวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนความหมายของอเมริกัน ดรีมถูกใช้แทนที่ความหวังและความฝันถึงอนาคตที่รุ่งเรือง ณ ตอนนี้จะมี อะไรเจิดจ้าไปกว่าการเป็นศิลปินชื่อก้อง... ❞

เส้นทางดนตรีและเส้นทางสู่ฮอลลีวูดไม่ได้โรยด้วยกลีบ กุหลาบ อาบด้วยแสงสปอตไลท์ บางคนพยายามก้าวตามฝันมุ่งหน้า สู่เมืองใหญ่ บางคนเพียงแค่สนองความพอใจได้ขับรถบ่ายหน้าไป ทางตะวันตกด้วยเส้นทางหลวงสาย Route 66 หรือ The Mother Road ถนนสายดนตรีที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงของแนท คิง โคล แต่งโดยบ๊อบบี ทรูป ในยุคสมัยเบบี้บูม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านพ้นไปไม่นาน ด้วยสภาพความหดหู่แบบอุปทานหมู่ของสังคม บทเพลงที่กล่าวถึงการมองโลกในแง่นี้ การมุ่งหน้าตามหาความฝัน และการเดินทางไปตามหาความอบอุ่นของผืนแผ่นดินตะวันตกได้ มอบความหวังและความฝันให้แก่ผู้คนมากมาย เส้นทางหลวงสาย US 66 หรือ Route 66 นี้ เป็นทางหลวง แห่งแรกของสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมเส้นทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก เข้าด้วยกัน บ้างก็เรียกชื่อ The Mother Road ก่อสร้างขึ้นใน ปีค.ศ. 1926 มีระยะทางเริ่มตั้งแต่ชิคาโก ไปสิ้นสุดที่ลอสแองเจลิส เป็นระยะทางกว่า 3,940 กิโลเมตร ผ่านรัฐอิลลินอยส์, มิสซูรี,

34 Weekend 62 : 08 : 13

แคนซัส, โอคลาโฮมา, เท็กซัส, นิวเม็กซิโก, และแอริโซนา สาเหตุ แรกเริ่มเดิมทีเป็นเส้นทางที่ใช้สำ�หรับอพยพโยกย้ายถิ่นฐานแต่หลัง จากที่เพลง (Get Your Kicks On) Route 66 โด่งดัง ก็กลายเป็น แรงบันดาลใจให้ศิลปิน แฟนเพลง อยากจะมี Road Trip ดำ�เนินรอย ตามเส้นทางสายดนตรีนี้ แวะพักตามเมืองแต่ละเมืองที่มีเสน่ห์ตลอด ระยะทางตั้งแต่เซ็นต์หลุยส์ และ จอปลิน รัฐมิสซูรี, โอคลาโฮมา ซิตี รัฐโอคลาโฮมา , อมาริลโล รัฐเท็กซัส , กัลลัพ รัฐนิว เม็กซิโก, แฟล็กสตาฟฟ์และคิงแมน รัฐแอริโซนา , ซาน เบอร์นาร์ดิโน และ บาร์สโตร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งความมีเสน่ห์ของเส้นทางสายนี้มีตั้งแต่ สภาพแวดล้อมภูมิอากาศ วิถีชีวิตที่แตกต่างของผู้คนที่คุณจะได้เจอ และได้สัมผัสด้วยตัวเองตลอดเส้นทาง... WK


Postcard

Happy Tuesday :) @pui_piyamas

เมือ่ เส้นขอบฟ้ากลายเป็นสีเทา จะปลดปล่อย ความเหงา...ให้ใจเราแนบกัน... @oocake

#Weekendmag @guuyyyuug

เกาะสีชัง#weekendmag @toey19863

#Weekendmag @rasrisalai

Many thanks for my pic in #weekendmag #june2013 @tl_per_jer_rer

#Weekendmag @rinna_n

#Weekendmag @sulmasunflower

อิสรภาพคือสิ่งที่ทุกคนค้นหา แต่ไม่ใช่ทุกคน ที่จะได้มา... @oocake

คอลัมน์ใหม่นี้เพื่อให้แฟนๆ ของ Weekend ได้มาร่วมสนุก ผ่าน Instagram นะคะ เพียงถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวหรือตัว คุณกับนิตยสาร Weekend ลงใน Instagram ของคุณ แล้วแชร์ มาที่ Instagram ของ Weekend โดย Tag คำ�ว่า #Weekendmag Instagram : @Weekendmag www.facebook.com/weekend.mag

35


Shopping Text : Sudarat

Forever Young, Brit Style Fashion ใครเลยจะรู้ว่าความคุ้นเคยหรือความปรารถนาในวัยเยาว์ อาจจะได้รับการเติมเต็มจากแฟชั่น ทั้งกระเป๋าสะพายใบเก่งที่ใช้ ประโยชน์ได้ดีเวลาท่องเที่ยว รองเท้าบูทหนังสวมใส่สบายลุยได้ ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะแดด จะฝนหรือจะหนาว  

CHANEL

CAMBRIDGESATCHEL

Boy Chanel Collection

Backpack Batchel

MARC JACOBS ราคาประมาณ 29,850 บาท

หนังเรียบและสายโซ่ หรูดูดีไม่เยอะ มิกซ์ได้หลากหลายสไตล์การแต่งตัว

ALDO

DIOR

Gadoury

สอบถามราคาได้ที่ร้าน

Coffee Matte Leather Boots

กระเป๋าหนังฉลุ ทรงโค้งมนให้ ความรู้สึกเป็นผู้หญิง แม้ใบไม่ใหญ่ ใส่ของจำ�เป็นได้ครบถ้วน

ราคาประมาณ 48,000 บาท

รองเท้าบูทหนังส้นเตี้ย เดินสะดวก สวมใส่สบายทั้งจะเดินเล่น เดินเที่ยว หรือเดินทางท่องเที่ยว ให้ความอบอุ่น กันหนาวได้ดี

VALENTINO

KATE SPADE

Allen Street Neil ราคา 14,600 บาท

Papier Chelsea Ankle Boots Black สอบถามราคาได้ที่ร้าน

รองเท้าบูทหุ้มข้อทรงสุดคลาสสิค ตกแต่งไม่เยอะแต่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัย

กระเป๋าชาแนลโดย Karl Lagerfield ที่แม้จะ ยังกลิ่นอายและเสน่ห์กระเป๋าสไตล์ชาแนล เต็มเปี่ยมแต่กลับให้เสน่ห์ที่แตกต่างและโดด เด่นขึ้น

กระเป๋าทรงนักเรียนสุดฮิตจากอังกฤษ ทรงแข็งแคบใส่เอกสาร หนังสือเรียน หรือจะสะพายเก๋ๆ ก็เริ่ดที่สุด

All in One

BALENCIAGA

ราคาประมาณ 130,000 บาท

ราคาประมาณ 6,xxx บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

กระเป๋าสะพายสีเหลืองนีออนโดดเด่น ที่ได้แรงบันดาลใจจากตึกในถนน Manhattan's Allen

Studded Leather Army Boots สอบถามราคาได้ที่ร้าน

ปักหมุดเพิ่มความเริ่ดให้รองเท้าทหาร แบบเรียบๆ มีลูกเล่นมากขึ้น

H&M

Platform Boots ราคา 1,799 บาท

บูทส้นตึก ที่ไม่มีวันเอาท์ นอกจากจะมี รูปร่างที่สวยงามสะดุดตา ยังช่วยให้ ผู้หญิงมีเรียวขาที่ดูเรียวยาวขึ้นด้วย

TOPSHOP

Madam Cutout Lace Up Boots ราคา 2,450 บาท

36 Weekend 62 : 08 : 13

คัทเอาท์บูทตัดเจาะดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ที่มาแรง มากในปีนี้ ก็คิดดูสิว่าร้อนแบบเมืองไทย มันจะ ไม่สบายกว่าหรือที่เปิดหนังระบายอากาศให้เท้าใน บางส่วน


Smart Life Text : Saowapa

ลำ�โพงจิ๋วแต่แจ๋ว

เคสสวยเพิ่มการใช้งาน

ใครที่ชอบฟังเพลงน่าจะชอบลำ�โพง DOSS ASIMOM DS-1168 เครื่องนี้ เป็นลำ�โพงบลูทูธที่มีการดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ทำ�งานด้วยระบบ AIR Bass ภายใน ตัวลำ�โพง มีระบบเสียงเบสและเสียงใส การออกแบบที่ลงตัวและระบบแบตเตอรี่ ที่สามารถสแตนบายได้นานกว่า 14 ชั่วโมง ลำ�โพงบลูทูธตัวนี้มีอุปกรณ์หลัก 2 ชิ้น นั่นคือ ตัวลำ�โพง และตัวฐาน ที่มีแบตเตอรี่สำ�รอง 1020 mha. ใช้เป็นแบตเตอรี่เสริมให้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ ราคาประมาณ 1,xxx ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ www.ppappleshop.com

IBattz MOJO เคสสำ�หรับ iPhone ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่เพิ่ม การใช้งานให้นานขึน้ กับเคสกันกระแทกทีแ่ ทรกแบตเตอรีส่ �ำ รองไว้ดา้ นหลังเคส สามารถถอดเปลี่ยนได้ และเก็บแบตเตอรี่ได้เนียนไปกับตัวเคส ทำ�ให้ไม่ต้อง มานัง่ ถือแบตสำ�รองแบบเดิมๆ ทีท่ ง้ั ใหญ่และเทอะทะ นอกจากนัน้ ดีไซน์ยงั สวย เหมาะกับการใช้งานของคุณอย่างยิง่ ราคาประมาณ 2,800 บาท ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ibattz.augustusenterprises.com

ปากกาไฮเทค บันทึกเสียงช่วยเพิ่มความจำ� Sky Wifi Smartpen ปากกาสุดแสนจะไฮเทค เป็นปากกาที่มาพร้อมเครื่องอัดเสียง เพื่อช่วยแยกโสตประสาทในการฟังและการจดบันทึกข้อมูล ทำ�ให้การบันทึกข้อมูลของคุณ กลายเป็นเรือ่ งง่าย ซึง่ เจ้าปากกาแท่งนีจ้ ะเก็บข้อมูลจากการเขียนลงในกระดาษของคุณเป็นไฟล์ งานที่บันทึกการทำ�งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต่างๆ ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งข้อมูล เหล่านีจ้ ะถูกบันทึกลงในแอพพลิเคชันทีเ่ รียกว่า Evernote เชือ่ ว่าเจ้าปากกานีน้ า่ จะถูกใจหนุม่ สาว ทำ�งานออฟฟิศทีต่ อ้ งเข้าประชุมบ่อยๆ หลายครัง้ ต้องพกอุปกรณ์เสริมหลายอย่างเข้าไปในทีป่ ระชุมด้วย แต่ครั้งนี้แค่มีปากกา Sky Wifi Smartpen ก็จะช่วยคุณได้มากขึ้นค่ะ ราคาประมาณ 6,xxx บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.livescribe.com

แท่นวาง iPhone เต้นระบำ�

เคสไอโฟนสำ�หรับคุณหนูๆ

ใครจะไปคิดว่าเทคโนโลยีสมัยนีจ้ ะสร้างอะไรแปลกๆ ออกมาให้เรายิม้ ได้ เสมออย่างเจ้า Dancing Face Stand แท่นวางไอโฟนเต้นได้เครื่องนี้ ด้วยการ ออกแบบที่ไม่เหมือนใครทำ�ให้คุณสนุกกับการใช้งาน เจ้าแท่นวางไอโฟนตัวนี้ จะทำ�ให้ไอโฟนของเราสามารถเต้นระบำ�ได้นน่ั เอง ซึง่ ถ้าหากว่าทำ�การถ่ายรูป หน้าของตัวเองแล้วนำ�ไปวางบนตัวหุน่ ยนต์ ก็จะเหมือนเรากำ�ลังเต้นอยู่ เจ้าแท่นนี้ มาพร้อมโปรแกรม Face Sing ดูๆ ไปแล้วก็สนุกเหมือนกันนะคะ ราคาประมาณ 1,600 บาท ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.homeharmonizing.com/2013/05/23

ว๊าว!!! เคสไอโฟนสุดแสนจะน่ารัก ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าหนูตัวเล็ก แต่จะบอกก่อนว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้ท่านต้องซื้อไอโฟนมาให้เจ้าตัวเล็กพก ติดตัว เพียงแต่ในเวลาที่อยู่กับเจ้าตัวเล็กของท่านเพียงใช้ไอโฟนเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำ�กิจกรรมเสริมพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กด้วย Woodig 2 Case iPhone ที่มีรูปทรงน่ารักๆ เหมือนตุ๊กตาทำ�ให้เด็กสนใจ และมีขา 5 ขาเพื่อเป็นแท่นวาง สะดวกต่อการวาง เพือ่ ให้เจ้าตัวเล็กดูวดี โี อหรือภาพค่ะ ราคาประมาณ 600 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thesystem.co.th

38 Weekend 62 : 08 : 13


ºŒÒ¹äÁŒ¸ÒÃÒÃÕÊÍÏ· & ÇÍàµÍÏʻÍϵ WWW.BAANMAITHARA.COM ºÃÃÂÒ¡ÒȺŒÒ¹äÁŒ¸ÒÃÒ

¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹Êоҹàª×Í¡

·ÓºØÞãÊ‹ºÒµÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¶Õº¡ÃдҹàŹ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÃÐâ´´ËÍ

¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÅÙ¡»†ÒªÒÂàÅ‹¹

ˌͧ»ÃЪØÁ

+ ºŒÒ¹¾Ñ¡ 1 ¤×¹ + ¡Ô¨¡ÃÃÁàªÔ§Í¹ØÃѡɏ + ¡Ô¨¡ÃÃÁáÍ´àǹà¨ÍÏ + ÍÒËÒà 3 Á×éÍ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÒÂàÃ×ͤÒÂѤ ˌͧ¾Ñ¡

ÍÒËÒÃà·Õ觷Õè¡ÃÐ൧

+ ¡Ô¨¡ÃÃÁàªÔ§Í¹ØÃѡɏ + ¡Ô¨¡ÃÃÁáÍ´àǹà¨ÍÏ + ÍÒËÒÃà·Õ觷Õè¡ÃÐ൧ 1 Á×éÍ ** ÁÒ໚¹ËÁÙ¤³Ð ¨Ñ´µÒÁ§º»ÃÐÁÒ³ ** ÊÓÃͧ·Õè¾Ñ¡Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ

+ â·Ã. 08-9615-2150 (¤Ø³Í¹Ø¡ÙÅ), 0-3476-4778 (ÍÍ¿¿È), 08-0021-1166 (¤Ø³ÂØŒÂ) + á¿¡«. 0-3476-4779 ·ÕèÍÂÙ‹ 177 ËÁÙ‹ 5 µ.¤Åͧ⤹ Í.àÁ×Í§Ï ¨.ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 7500.


Happening Text : Weekend Team

กสิกรไทย จับมือพีทีจี เอ็นเนอยี ออกบัตรเติม น้ำ�มันนิติบุคคล...

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาการให้บริการ บัตรเครดิตนิตบิ คุ คลพีที แมกซ์ ฟลีทการ์ด เพือ่ ใช้ช�ำ ระค่าน้�ำ มัน ทีป่ ม๊ั พีทที ว่ั ประเทศ ช่วยเพิม่ ความสะดวก ปลอดภัย ไม่ตอ้ งพก เงินสด ตรวจสอบรายการใช้จา่ ยได้ พร้อมเครดิตนานสูงสุด 55 วัน

ปรากฎการณ์ทางดนตรีกับงาน “Live At Aloft Hotels” แห่งปี 2556… จัดขึ้นที่ โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11 นำ�โดยมร.จัสติน มัลคอล์ม ผู้จัดการทั่วไป และเจนิส โยว ผู้จัดการอาวุโส ตราสินค้า (แบรนด์) เชอราตัน เวสทิน อลอฟท์ โฟร์ พอยท์ส บาย เชอราตัน และอิลเี มนต์ ประจำ� ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากนัก ร้องสาวปลา สุชยา ทองตัน และแม็ก โกสินทร์ นอกจากนี้ ยังสร้างความสนุกสนานให้กับแขกผู้ชื่นชอบในเสียงดนตรี ณ ดับเบิลยู เอ็กซ์ วาย ซี บาร์ อีกด้วย

ToyWatch เปิดตัว ToyViper… ในสปริง/ซัมเมอร์คอลเลคชั่นประจำ�ปี 2013 เพื่อ

เฉลิมฉลองปีงูตามปีนักษัตรของจีน ตอบโจทย์ทุกความท้าทาย ด้วยการประยุกต์รูปทรงและลวดลายใหม่ เป็นอีกหนึ่งนาฬิกา ข้อมือที่ทรงคุณค่าและเป็นที่นิยมในหมู่แฟชั่นไอคอนทั่วโลก เต็มไปด้วยความงาม และปรับลูกเล่นให้เข้ายุคสมัย พร้อมทั้ง เน้นสัดส่วนตามรูปทรงเลขคณิต

ทรูมฟ ู เอช ผูน้ �ำ เครือข่าย 3G ทีด่ ที ส่ี ดุ ร่วมกับ ซัมซุง...

All New VIOS ร่วมกันบนเส้นทาง กรุงเทพฯ – ชะอำ�... ซึ่งจัดขึ้น 2 กลุ่ม 27-28 พ.ค. และ 29-30 พ.ค.

2556 ณ โรงแรมโอกุระ ถนนวิทยุ เส้นทางทดสอบจาก กรุงเทพฯ สู่ชะอำ� ช่วงแรกเราวิ่งบนถนนเพชรเกษม ก่อนเลี้ยวซ้ายเพื่อใช้เส้นทางวิ่งเลียบชายทะเลมุ่งหน้าสู่ อ.ชะอำ� ก่อนเข้าพักกันที่ โฮเทล เดอ ลาเปซ ชะอำ�

โตชิบาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไอที 7 ซีรีส์พร้อมดีไซน์ ใหม่ผสานเทคโนโลยีล่าสุด... นายยูกิฮารุ อาดาชิ ประธาน บริษัท โตชิบา ไทย-

แลนด์ จำ�กัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงข่าวเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ไอทีใหม่ 7 ซีรีส์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากคอนเซ็ปต์ Inspired by Elegance, Designed by Technology ได้แก่ โน๊ตบุ๊ครุ่น Portege Z10t, Qosmio X70, Satellite L40, Satellite S40t, Satellite C40, Satellite P50t และแท็บเล็ต Excite ซีรีส์

“หากไมดูเปนการรบกวน อยากจะชวนเดินไป ดวยกัน”… ละครนิเทศ จุฬาฯ ชวนทุกคนมารวมยอนยุคไปกับ

“ปก กะแอน” สิงหาคมนี้ ณ สถานที่ใหม โรงภาพยนตรสกาลา ปนี้ละครนิเทศ จุฬาฯ ขอชวนทุกคนยอนไปในยุคอนาล็อก ตอนปลายในละครเรื่อง “ปกกะแอน” การันตีความสนุก แบบมิวสิคัลจากฝมือนิสิตทุกขั้นตอนเชนเคย สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/lakornnitade

40 Weekend 62 : 08 : 13

เคทีซรี วมน้�ำ ใจส่งมอบเงินและของใช้ทจ่ี �ำ เป็นให้แก่ ทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้... ร่วมกันมอบเงินบริจาค 30,000 บาท ให้แก่ กองทุน การศึกษาบุตรธิดา ศูนย์ฝกึ ทางยุทธวิธกี องทัพบก และของใช้ ทีจ่ �ำ เป็น อาทิ เปลสนาม ชุดปฐมพยาบาล พระเครือ่ ง พร้อม สมุดไดอารีท่ ร่ี ว่ มกันเขียนบันทึกเป็นกำ�ลังใจให้แก่ทหารหาญที่ ลงพืน้ ทีป่ ฎิบตั ภิ ารกิจที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมพล 11 ศิลปิน และเซเลบหนุม่ ชือ่ ดังจาก 11 อาชีพ นำ�ทีมโดย เจ-เจตริน ตู-่ ภพธร แม็ค AF6 และ เต้ยพงศธร หรือบักจ่อย เป็นต้น ร่วมเผยสเป็คในการเลือกสมาร์ท โฟนคูห่ ู และเครือข่ายคู่ใจ พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัส ปรากฏการณ์ความคุม้ ค่ากับข้อเสนอทีแ่ รงทีส่ ดุ ดีทส่ี ดุ กับแพ็ก เกจ “TrueMove H Galaxy Package” เอ็กซ์คลูซฟี สำ�หรับ ลูกค้าซัมซุงโดยเฉพาะ

ฟอร์ด พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง... คุณธิดายุทธ์ นพเกตุ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสาร

ยูเซอริน… ชวนผู้หญิงไทยร่วมค้นพบความลับใต้ผิว โยนทิ้ง

ความเชื่อแบบเดิม… ด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจผิวที่ทันสมัย ที่สุด และเปิดเผยการทำ� และผลการวิจัยทางการแพทย์ รับรองประสิทธิภาพและความปลอยภัย ผลิตภัณฑ์ ยูเซอริน อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยกลิ่น ไอความทันสมัยและล้ำ�หน้าของนวัตกรรมการดูแลผิว และ ความอบอุ่นเป็นกันเอง

องค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยพาสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดระยอง โดย สื่อมวลชนได้ร่วมเดินทางและทดลองขับรถฟอร์ด โฟกัส 1.6 ลิตร ใหม่ พร้อมร่วมกิจกรรมทำ�ความดีเพื่อสังคม บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์เด็กเล็ก วัดหนองบอน วิปัสสนา

“เกรียน ชวนโพสต์” กับซีพี อีซ่ี สแน็ค... นิสสัน อีโค คาร์ พาท่องเที่ยวไทย ด้วยใจ อนุรักษ์ ปีที่ 3… เชิญชวนลูกค้านิสสัน อีโค คาร์ ทั้งมาร์ช และอัล-

เมร่า เข้าร่วมทริปคาราวาน 10 เส้นทาง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น ไป ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.nissan.co.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2153-8119-20 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) และทางผู้จำ�หน่ายนิสสันทั่วประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) โดยคุณอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการ ตลาด ซีพีเอฟ เปิดตัวกิจกรรม “ เกรียน ชวนโพสต์” ผ่าน CP Surprise Mobile Application จัด LINE Sticker 3 พรีเซ็นเตอร์หนุ่มสุดฮอต บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ หมาก ปริญ สุภารัตน์ และ พอร์ช ศรัณย์ ศิริลักษณ์ เป็นการ ต่อยอดแคมเปญ “ซีพี อีซี่ สแน็ค เกรียนไปกินไป ง่ายๆ เมื่อหิว” ล่าสุดเตรียมเปิดตัว 2 เมนู รับเทศกาลเจในเดือน กันยายน ศกนี้


Traveling Spciety Text : Weekend Team

ศาสตร์แห่งการบำ�บัดและผ่อนคลาย จาก Magic Stone Therapy Spa

Skyscanner เผย 10 อันดับสิ่งอำ�นวย ความสะดวกของสนามบินในฝัน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค เพิ่มจำ�นวนเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง

วี สลิม บิวตี้ สปา (VIE Slim Beauty Spa) เสนอสูตรลับความงามของศาสตร์แห่งหินสีบำ�บัด ตามราศีแบบใหม่ ทีน่ �ำ มาผสมผสานกับศาสตร์แห่งการ บำ�รุงผิว และการผ่อนคลายอย่างเหนือระดับกับ Magic Stone Therapy Spa ด้วยการนำ�เอาลักษณะเด่นของ หินประจำ�ราศี ที่มีคุณสมบัติตามความเชื่อว่าจะช่วยดูด ซับพลังด้านลบ และปลดปล่อยพลังด้านบวกได้ดียิ่งขึ้น ฟื้นฟูความสมดุลให้กับพลังงานในร่างกาย พร้อมผ่อน คลายความตึงเครียดอ่อนล้าของร่างกาย สอบถามได้ที่ โทร. 0-2591-3688

เผยผลสำ�รวจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 10,000 คน พบว่าสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ผู้โดยสาร อยากให้มีในสนามบินมากที่สุดคือโรงภาพยนตร์ โดย มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ 49 ที่อยากจะรับชม ภาพยนตร์จอเงินในสนามบิน นอกจากนัน้ ยังมีตวั เลือก ที่คาดไม่ถึงอีกที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก อย่างเช่น คาราโอเกะ และฟิตเนส ปัจจุบันสนามบินชางงี ใน สิงคโปร์มีโรงภาพยนตร์ให้บริการในอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 ขณะทีฮ่ อ่ งกงมีโรงภาพยนตร์ IMAX ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศอยู่ในสนามบิน

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟคิ ได้ท�ำ การเพิม่ เทีย่ ว บินกรุงเทพฯ - ฮ่องกงเป็น 47 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสาร การเพิม่ เทีย่ ว บินในครั้งนี้ทำ�ให้คาเธ่ย์ แปซิฟิคเป็นสายการบินที่มี จำ�นวนเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง มากที่สุด สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นและการสำ�รองที่นั่งได้ที่ สำ�นักงานสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟคิ โทร 0-2263-0606 อีเมล์ bkkrestkt@cathaypacific.com หรือที่ตัวแทน การท่องเที่ยวชั้นนำ�ทั่วประเทศ

สปาแพ็กเกจสำ�หรับคุณแม่คนสำ�คัญ ณ เฌอราซาด ฮัมมัม แอนด์ สปา วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท ปราณบุรี

โรงแรมเซ็นทราแอชลีป่าตองร่วมกับ เทศบาลเมืองกระทู้ภูเก็ต อนุรักษ์ ธรรมชาติปลูกต้นไม้เพื่อน้อง

จัดใหญ่ ที่เขาใหญ่ ในวันธรรมดา Khaoyai Family Resort

เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันแม่ แทนความรักความห่วงใยให้แก่คณ ุ แม่คนสำ�คัญของคุณ ด้วยสปาแพ็กเกจทรีทเม้นท์ 80 นาที ในราคา 1,800 บาทสุทธิ เริ่มต้นการอาบน้ำ�แบบ “ฮัมมัม” อบไอน้ำ� และขัดผิว ด้วยสบู่ดำ� แล้วเลือกบริการนวดผ่อนคลายช่วยฟื้นฟู สภาพผิวให้แลดูสดใสด้วยน้ำ�มันหอมระเหย หรือ ทรีทเม้นท์ออร์แกนิคบำ�รุงผิวหน้า ตลอดเดือนสิงหาคม 2556 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท โทรศัพท์ 0-3263-0771 หรือ อีเมล์ spa@villamarocresort.com

วิลาวัณย์ เจียมมานะสมบัติ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทราแอชลีปา่ ตองพร้อมทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ของโรงแรมฯ ร่วมกับชัยอนันท์ สุทธิกลุ นายกเทศมนตรี เมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำ�นวน 150 ต้น ให้กบั น้องๆ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต ณ บริเวณสวนของโรงเรียน เพื่อเป็นการรักษาสภาพ สิง่ แวดล้อมให้คงอยูต่ ลอดไป พร้อมช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มความร่มรื่นให้กับบริเวณโรงเรียน

กอดคอเพื่อน ยกก๊วนแฟมิลี่ มาพักผ่อนแบบ ใกล้ชดิ ธรรมชาติกบั รีสอร์ทสไตล์บา้ นพัก ร่วมสร้างทริป ที่ ไม่ธรรมดา สัมผัสธรรมชาติสีเขียว และการพักผ่อน แสนสบายกับ Khaoyai Family Resort สไตล์ บ้านพัก ที่ให้บริการทัง้ หมด 17 หลัง อยูเ่ ลย ปาลิโอ้ มาแค่ 500 ม. ทำ�เลดี เดินทางสะดวก และเป็นโครงการที่เปิดตัวใหม่ เอีย่ มแกะกล่อง รับรองว่า ไม่ผดิ หวังแน่นอน ติดต่อเพิม่ เติม โทร 0-4429-7100,08-5348-8177,09-0182-7474 08-6999-6774

www.facebook.com/weekend.mag

41


Fortune

Text : อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

ราศีเมษ 13 เมษายน-14 พฤษภาคม การงาน : เพื่อนฝูงแนะนำ�งานใหม่เข้ามาให้ทำ�มากขึ้น แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูก หลอกลวงทำ�ให้เกิดความเสียหายได้ การเงิน : มีรายได้เข้ามาหลายทาง มีกำ�ลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำ�ให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ไม่ควรลงทุนในระยะนี้เพราะจะ ได้ไม่คุ้มเสีย ความรัก : มีความวิตกกังวลเรื่องความรัก มีโอกาสได้ลาภจากเพศตรงข้าม คนที่ไม่มีคนรักก็ จะพบรัก ความรักจะบังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน การงาน : ท่านจะได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่และเพือ่ นร่วมงานทีด่ ี ผูใ้ หญ่และเพือ่ นร่วมงานให้การสนับสนุน ด้วยดี มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ ได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล การเงิน : จะโชคดีเรื่องทรัพย์สิน เงินทองจากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ มรดก พินัยกรรม หากมีหนี้สินอยู่เมื่อมีเงินก็ควรชำ�ระหนี้โดยเร็ว ทรัพย์สิน ที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน ความรัก : ท่านจะโชคดีเกี่ยวกับเพศตรงข้ามอย่างคาดไม่ถึง คนโสดจะได้ พบรัก คนไม่โสดก็มีโชคเรื่องความรักเช่นกัน ราศีเมถุน 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคม การงาน : แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จได้ไม่ยาก การเงิน : มีรายได้เข้ามาหลายทาง การบริหารจัดการ ทางการเงินและทรัพย์สนิ ทีด่ ที �ำ ให้มเี งินทองไหลมาเทมา แต่การเงินยังมีการพลิกผันอยูต่ ลอดเวลา จึงไม่ควรให้ใคร กูย้ มื เงินโดยไม่มหี ลักประกันทีม่ น่ั คง ความรัก : ท่านกำ�ลังเนื้อหอมเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม มีโอกาสได้ เดินทางไปทำ�กิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่หลายครั้ง ทำ�ให้เข้าใจกันมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แต่งงานหรือ ประกาศความสัมพันธ์กัน ราศีกรกฎ 16 กรกฎาคม-16 สิงหาคม การงาน : ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่าๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรรักษา มาตรฐานที่ดีเอาไว้เพราะท่านกำ�ลังมีคู่แข่ง การเงิน : คนรักหรือเพศตรงข้าม ญาติมิตรจะนำ�โชคดีมาสู่ท่าน มีลาภผลแบบแปลกๆ เกิดขึ้น ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายก็มากจนน่าใจหาย ความรัก : โชคดีเรือ่ ง ความรัก ด้วยไมตรีจติ ทีด่ งี ามทำ�ให้คนใกล้ตวั หลงรักท่านและเอาใจใส่ทา่ นเป็นพิเศษ มีการให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ทำ�ให้รู้ถึงคุณค่าของความรัก เป็นความรักที่ยั่งยืนตลอดไป ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม-16 กันยายน การงาน : การเจรจาติดต่อทางธุรกิจกำ�ลังดำ�เนินไปได้ดว้ ยดี มีเพือ่ นร่วมงานคนใหม่ๆ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ ทำ� ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ สามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรูค้ วามสามารถตลอดจนอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย การเงิน : มักจะใช้จา่ ยเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์โดยไม่สนใจการออม เท่าใดนัก จึงไม่คอ่ ยมีเงินเก็บ ความรัก : จะพบคนรักที่ถูกใจ การที่ท่านเป็นคนสดใสร่าเริง จึงทำ�ให้ไม่ขาด คนรัก เป็นรักจริงหวังแต่ง แต่กต็ อ้ งทำ�ใจ อย่าไปคาดหวังหรือยึดมัน่ จริงจังให้มากนักเพราะจะเกิดอาการรักซ้อน ซ่อนรักเกิดขึ้นได้ ราศีกันย์ 17 กันยายน-16 ตุลาคม การงาน : การคบเพื่อนควรระมัดระวังให้มาก จะได้หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ได้ทำ�งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำ�งานพิเศษอีกด้วย การเงิน : การสงเคราะห์ญาติพน่ี อ้ งเป็นสิง่ ทีค่ วรกระทำ� เงินทองทีห่ ามาได้จะถูกนำ�ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย ยานพาหนะและการศึกษาต่อเสียเป็นส่วนใหญ่ ความรัก : มีโอกาสได้พบรักและเอาใจใส่ดูแลกันเป็นพิเศษ ทำ�ให้คนรักเห็นใจและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนที่ยังไม่พบรักก็จะได้พบรักที่ผูกพันอันลึกซึ้ง ราศีตุล 17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน การงาน : มีโอกาสเดินทางเพราะตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานไปพบปะกับผูค้ นมากมาย เป็นทีช่ น่ื ชมของผูใ้ หญ่และ บุคคลทีส่ มั พันธ์ดว้ ย ท่านไม่ควรไว้วางใจคูแ่ ข่ง เพราะจะทำ�ให้ทา่ นเสียหายในภายหลัง การเงิน : ถูกนำ�ไปใช้ใน การช่วยเหลือเกือ้ กูลญาติพน่ี อ้ ง ทรัพย์สนิ เงินทองทีผ่ อู้ น่ื หยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คนื หรือสูญหายไปแล้วหากมีการ ทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมา ความรัก : คนรักจะเข้ามาสัมพันธ์กับท่านและญาติพี่น้องของ ท่านถึงบ้าน ความสัมพันธ์ยังดำ�เนินไปได้ด้วยดี ถึงแม้บางฝ่ายจะเอาแต่ใจตนเองก็ตาม ราศีพิจิก 16 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม การงาน : ท่านที่ทำ�งานอยู่แล้วจะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ� หากไม่จัดระบบให้ดีจะมีความสับสนวุ่นวาย ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลายลงได้ด้วยดี ทำ�ให้จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าขึ้น การเงิน : มีเงิน ใช้ไม่ขาดมือเพราะมีรายได้เข้ามาเป็นระยะๆ สิ่งที่ลงทุนหรือทำ�ไว้จะประสบผลสำ�เร็จ ทำ�ให้มีรายได้มากขึ้น เงินทองถูกใช้ไปหลายทาง ความรัก : จะพบคู่รักที่ดี แต่ก็เป็นรักที่แอบแฝงด้วยผลประโยชน์ รักใหม่เกิดขึ้น โดยไม่รู้ตัว ถึงแม้จะเป็นรักที่ลึกซึ้ง จริงจัง มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีสักปานใด ก็หนีไม่พ้นอุปสรรค ราศีธนู 16 ธันวาคม-14 มกราคม การงาน : ประสบความสำ�เร็จตามทีไ่ ด้ตง้ั ใจไว้ ระวังจะมีปากเสียงกับเพือ่ นร่วมงาน มีงานชิน้ ใหม่มาให้ทา่ นทำ� คนรุ่นใหม่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี การลุยงานอย่างจริงจังทำ�ให้กิจการงานที่ทำ�ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเงิน : มีรายได้เข้ามาจำ�นวนหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีรายได้พิเศษ ทำ�ให้มีเงินเหลือเก็บ เงินทองที่มีอยู่ใน มือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำ�ระหนี้สูง ความรัก : จะพบคนรักที่ ตรงกับจินตนาการและอุดมการณ์ มีคนมาให้ความสนใจเป็นพิเศษ และคบหาสมาคมไปมาหาสู่กันมิได้ขาด ราศีมังกร 15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์ การงาน : ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จะทำ�การสิ่งใดควรมีสติมีความรอบคอบ ไม่ควรผลีผลาม ควบคุมอารมณ์ของตนให้ได้ การเงิน : ถึงแม้ท่านจะได้เงินมามากก็ใช้เงินมากเช่นกัน ทั้งรายจ่ายที่จำ�เป็น และรายจ่ายที่จำ�ใจ บุตรบริวารทำ�ให้ท่านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ความรัก : ได้พบรักที่ถูกใจ แต่ต้องอาศัยคนอื่น เป็นสื่อ จะมีความรักที่แปลกใหม่ สนใจของใหม่ๆ มีกิจกรรมใหม่ๆ สำ�หรับท่านที่มีคู่แล้วจะมีลาภสำ�คัญและ จะถูกทวงสิทธิ์ตามกฎหมายบางข้อจากคู่ครอง ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์–14 มีนาคม การงาน : ควรอยู่อย่างสงบและรู้จักวางเฉย ทำ�เป็นโง่เสียบ้างก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เมื่ออุปสรรคผ่านไป การงานก็จะดีขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ งานที่ทำ�ต้องใช้จินตนาการและการวิเคราะห์เป็น สำ�คัญ การเงิน : ผลงานที่ทำ�ไว้ทำ�ให้มีเงินทองมากขึ้น การเงินสะพัดดี แต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินโดยไม่จำ�เป็น เสียรู้ทางการเงิน ความรัก : คนรักทำ�ตัวเหมือนเพื่อนสนิท ปรึกษาหารือ ได้ ท่านจะได้พบรักที่ถูกใจ ข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆ จะเบาบางลง ความคลางแคลงใจถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น ราศีมีน 15 มีนาคม–12 เมษายน การงาน : มีความเคร่งเครียดในการทำ�งานสูง ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและบ่อยครั้ง การพักผ่อนน้อยทำ�ให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ การเงิน : มีโชคลาภทางการเงิน อันมีผลจากการทำ�งานและการเสีย่ งโชค ทำ�ให้มรี ายได้มากขึน้ เงินทองหมุนเวียนดีขน้ึ จะได้กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ความรัก : พาคนรักเดินทางไปเที่ยวทำ�ให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ท่านที่ยังไม่มีคู่จะมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาสนใจ เป็นคู่สร้าง-คู่สม ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตัดสินใจเรื่องของความรัก

42 Weekend 62 : 08 : 13

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกนิตยสาร

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน)

เริ่มตั้งแต่....................................เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ......................................................................... นามสกุล.................................................................. อาชีพ.............. ........................................................ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร /โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่นๆ.................... สถานที่จัดส่ง เลขที่................................. หมู่ที่................................... อาคาร/หมู่บ้าน.................... ชั้น................ห้อง............... ซอย.................................. ถนน................................... แขวง/ตำ�บล........................ เขต/อำ�เภอ.......................... จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................... Tel.................................... Mobile............................... E-mail........................................................................ การชำ�ระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่... นายปรีดา เหตระกูล : 1605-1607 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ (ซ.5) ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (กรุณาแนบใบสมัครลงในซองธนาณัติ เพื่อป้องกันการ ล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี... บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 046-1-04998-2 (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัครแฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ laksana@maeban.co.th รบกวนแจ้งที่คุณน้อย 0-2530-7345-9) (แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำ�เนาได้ หรือคัดลอกลงกระดาษ ขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านบน)

ISSUE 61

ISSUE 60

ISSUE 59


WEEKEND ISSUE 62/08/13  

WEEKEND ISSUE 62/08/13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you