Issuu on Google+


•PRODROME•

It is now the beginning of the new decade and as I am looking back at 09 I have went through so much that it is impossible to cover it all even if wanted to. The goal behind this book is not to cover the pass year just because wanting to tell pointless stories, or bragging about how cool my life is. In reality what I’m aiming here for is to get some weight off me now. Last year I went trough many things. Some were ordinary, some were typical, and quite a few that gave me another perspective on viewing existence. There are many stuff in everyday life that are almost constant. I’ve my friends and family, skating, drawing, gummy bears, drinks, parties all usual things that makes most people go through this thing so called life. On the other hand 09 gave me something more than that. It was a year of the extremes. In my world 09 was a bitch or a fairy tale or everything in between. Normally I’m a person that does what it does not because of anyWE ARE RESPONSIBLE FOR PHOTOGRAPHY ILLUSTRATION DESIGN WRITING INSPIRATION OR EVERYTHING ELSE.

body or anything but because of some self centered reasons. Absolutely egoistic. Well that is me. I don’t care of anybody’s opinions. I had it hard when I was a little kid and since than I found it difficult to bond or share experiences with people. Until now I had a way of dealing with everything. During 09 in a way all of this disappeared. When I look at the past year I see myself not taking a stand in loneliness, but I’ve finally opened myself to people. Well not that this is 100 percent true or a good thing but still this is what went down. To put an end to this prodrome and make my point I can tell you that 09 made all of the my stories become wild. More skating more parties more sleepless night than ever, I’ve fallen in love, got my heart broken and so on. To sum it up 09 was the year which made my whole universe break in pieces, and at the same time it made it stronger than ever. Thanks to all of you that manage to put me back together. Thanks for caring and your awareness. At the end this is not a book, but a place for stories that we shared and in a way changed us.


•FRIENDS•

is there something wrong with people? yes there is. are we stuck together just because of our own self centered reasons? that depends on what time it is. are you listening to me now? i am pretty sure not. is there a way for us to exist on our own? nope unless if we do not want to regret living at the end. is there anybody in this world that actually has a clue of what i am trying to say? really hope not, but if there is i do not give a crap. let’s just stop this bullshit and fake whatever we have to fake and go treat ourselves with some joy, and became a headline in the next story.


Да познаваш някого от много време, не значи непременно че

во да напиша, предвид факта че същият този герой е затворен

наистина го познаваш като личност, освен привидното вибри-

човек, като май се оказа че точно тази изминала 09 година успях

ращо отношение което човек излъчва тъй или иначе в ежедне-

да го опозная наистина. Което значи обкръжение, безброй случки

вието си. Обикновено хората на вън щракат само с едно лице,

и несъзнателно се пуснах по течението. Не съм сигурен на какво

случват се разлики в настроението и отношението, но всичко

се дължи това сближаване или точно обратното, може би се до-

е едно. Вече не съм сигурен колко точно лица има моят герой в

сещам за причините и все пак това няма значение, защото резул-

ситуацията, нищо общо с това което усетих през изминалата

тата е това което се брои.

година, тоест 09. Това е когато осъзнаваш, че его трипа ти носи

Всъщност аз се намирам в картинката от няколко години

радости и обратното, когато виждаш че без щита ти се получа-

вече. Но поради една или друга причина съм бил вглабен в различни

ват много добре нещата, но тук таме пари или се изгаряш. Това

други случки и хора или пък тотално самоизолиран и антикому-

е също когато разбирам, че човекът срещу мен ми е приятел и

никативен. От друга страна отношението и подхода му в някои

независимо от минусите му, несъзнателно просто вече не ги усе-

ситуации са ми били неприятни или с неясна причина, но с време-

щам, а отношението изведнъж става по-лично и откровено. Чо-

то усетих че колкото повече се подвизавам около него и хората

вешката личност обаче никога не зависи изцяло от него самият,

заобикалящи го или той тях, ми дава ментално спокойствие и не-

а от антуража, който определя случките, които на своя страна

принудено отношение. Нещо от което аз имах нужда но не знаех

правят човека. Един вид, това което следва не се отнася само до

как да постигна. Идва 2009, която почва с пътувания, партита и

една персона. Въпреки това, писаното ще бъде насочено основно

тотална свобода. Почнах да си обяснявам някои неща в характе-

към един човек. Не говоря даже за шизофренията и/или поняко-

ра му, както и да виждам такива които са били пред мен през ця-

гашния ментален хаос, a по-скоро за това когато сърцето ти по-

лото време. Тоест почнах да виждам нещата както наистина се-

чне да трепти, случките такива от които иначе се пазиш, в този

дят и взеха че ми харесаха. Метафоричната лирическа и визуална

конкретен момент всичко изглежда толкова на място и почти

комуникация, рязкото влизане за нещата които не му харесват и

нереално. Лека по лека почваш да пускаш гарда, но като по закон

определено съзнателните действия и коментари, които на пръв

точно в този момент се спъваш и падаш. Разтриваш си главата

поглед изглеждат безумни и необмислени. Той обаче може да бъде

и си казваш “По-добре да не бях се качвал на това колело”, а в това

и пълен задник в отношенията си, ако нещо криво му прещрака

време зад ъгала се показват приятелите ти и не след дълго си

или го убоде. Знам само, че с постепенното навлизане в “когато

пак на крака, като естествено ти се е наложило и ти да бутнеш

си отида, светът свършва”, почвам да се привързвам, разбирам и

малко за да ти се получат нещата все пак.

ценя приятелството с този свят, случките и хората в него.

изградил този стоящ на среща човек. Не. Просто можеш да разчиташ на него, за всичко, по всяко време. Един вид човекът който не се съгласява със всичко което му казваш и няма да те пита защо, независимо кога и как. В този ред на мисли аз доста се чудих как-

турне с китара?

На какво точно се дължи изграждането на едно приятелство? Споделяне, отношение, постъпки или издържаш теста който си е


2009-2012 РИТАРДО ПОВЕСТВОВАНИЕ LP ни натресе проклятието си мамка му още в средата на 2009 ама никой не му вярваше и той самия не си вярваше никой не вярваше и на другите дето като него плещеха подобни щуротии за две и дванайста щото беше модерно той май и в отговор на тях го каза така на майтап в някой ъгъл на Вторник или пък някъде другаде дето пиехме рутинно делниците тогава a да вече изплува спомена как сме се натряскали у Пепи и LP изтърсва първата версия на проклятието си седейки на масата към разпръсната паплач по канапето столовете и по другите стайни пособия за размазване и не знам защо LP въобще поде темата дали защото се беше напил/напушил/беше обнадежден/не беше обнадежден/ онази с чипото носле още да беше с него/вече нещата да са били тръгнали в посока да не бъде повече с него ли което и да беше причината първото апокалиптично нещо което LP изрече тогава беше .

. gore dolu

когато двайсе дванайсе разбирайте две и дванайста дойде тогава и голямо зло ще дойде и всичко що е живо ще умре и всички вий що сте тук и всички що дишат по света безкраен ще умрете и това нещастие голямо ще се породи от моята смърт безславна през същото лето господне и тогава всички ще ми лапате кура

Тогва аз замаян от алкохола му казах подразнен .

. gore dolu

абе любак не ще да си толкоз велик че всичко що диша да зависи от туптенето на сърцето ти младо и не желая евентуалната ти смърт безславна да сложи край на всичко хубаво що живее на света голям и ако хората нахални смърт да заслужават що да кажем за сърничките нежни и другите твари прекрасни

Тогава LP след като отпи от сместа в чашата си каза . . gore dolu животните мили те да са живи не заслужават подобна съдба злополучна и без туй едва оцеляват в туй хилядолетие нечовешко по моята скала морална те грехове не притежават

Тогава адвоката в мен разбра че с преговори може да спаси още живи същества и казах .

. gore dolu


ако туй що искаш е край да сложиш на человечеството грешно що замърсило

а аз учтиво отказах

е света с присъствието си пошло то ти ли приятелю нетрезвен и най - сетне

Отидох до Константин трябваше му час за да ми отговори защо-

твоята ли смърт ненужна е туй що ще го стори не си ти господ а прост человек

то извади един лист хартия взе химикалка и писа някакви форму-

кому то всичко грешно е и присъщо

Тогава LP с нежелание заключи .

ли след това ми каза да кажем че съм съгласен Владо . gore dolu

Разбутах Неда тя каза да обърна се ребром към облегалката на

ах ти подъл защитнико ако туй що искаш е на всички избавление да дадеш

стола и продължи да спи

от купона безкраен що бушува в ада гдето асфалта и бетона залели са всичко

С леко нежелание се приближих до човек 7 без да броим котка-

така да е но цена ще платите поне вий що сте тук в туй помещение живота си

та краката му смърдяха от далече с приближаването си към него

след мен ще дадете и кура ми ще лапате спасявайки останалата т ълпа чело -

очите ми започнаха да сълзят от миризмата опитах се да го съ-

веческа и без туй бавно поела към света задгробен

будя безуспешно няколко пъти след поредния опит човек 7 без да

Съгласих се с последното нямах нищо против моята смърт и

броим котката пръдна приех това за да

смъртта на останалите в стаята да спасят човешкия род след

Гласуването приключи решихме с единодушие в онзи ранен час на

като LP умре в края на две и дванайста и полутрезвен реших да

еди кой си ден от еди кой си месец със сигурност през две и деве-

събудя спящите преди да им задам въпроса дали са съгласни на

та че за да може човечеството да продължи своето небрежно съ-

такова нещо не ми се щеше да сключвам сделка с LP без тяхното

ществуване след смъртта на LP Аз Пепи Вихър Константин Неда

съгласие макар и да мислех че като цяло си е далавера

и човек 7 без да броим котката ще умрем

Оказа се че в стаята общо бяхме седем човека аз и LP които не

Написах съгласието ни върху неизползвания гръб от листа с Кон-

спяхме и спящите Пепи у когото бяхме на гости Вихър в ролята

стантиновите формули и тържествено го прочетох на висок

на най логично спящ Константин който беше заспал докато иг-

глас но докато четях котката ме гледаше някак си злобно а събу-

рае бокс на уий свидетелство за това бяха двата контролера ко-

дилите се не ми обръщаха вече никакво внимание

ито все още стискаше Неда която спеше необезпокявана и хори-

След още час пиене всички без Пепи потеглихме към домовете си

зонтално на един единствен стол и о изненада николай станев

Минаха две години и половина и не че не се интересувахме един

известен още за целите на повествованието просто като човек

от друг но LP Аз Пепи Вихър Константин и Неда престанахме да

7 без да броим котката който същата вечер явно бе успял да ни

се виждаме а що се отнася до човек 7 без да броим котката то

прости всичко което до такава степен не ме бе развалнувало че

той отново беше сърдит за нещо на всички и никой включително

обърнах внимание на неговото присъствие едва когато започнах

и Иван Жиков не можеше да комуникира с него знаехме че бил ста-

да преброявам присъстващите той самия спеше сладко абсолют-

нал милиардер и бил започнал да се забавлява често в Син Сити

но сам на канапето

но нищо повече

LP беше виновен

Да вече беше декември две и дванайста бях женен а в средата

Аз бях съгласен

на две и единайста се родиха близначките господ ме наказваше

Събудих първо Пепи той каза съгласен съм

грижех се жена две момичета свекърва майка и баба които посто-

Тупнах Вихър по главата за да се събуди той ми каза да си еба май-

янно трябваше да се чувстват добре беше ми забранено да пия и

ката след това каза ок после предложи да му направя една свирка

бачках яко за да имаме достатъчно самочустието ми бе замене-


но от смиреност веселието ми от работохолизъм жаждата ми

изкопана недалеч от Карлово гърлото му беше прегризано а една

за живот от покорство единственото истинско удоволствие

котка лежеше върху него и гледаше някак си злобно докато се оп-

което имах беше всяка седмица в неделя да излизам на улицата и

итваше да почисти с език известно количество кръв от малката

с кофа в ръка да мия своето купено на старо порше което вече не

си сладка муцунка

ми даваха да карам защото било твърде опасно

23.12.2012 ВИХЪР ВИХЪР ВИХЪР

21.12.2012 ПЪРВИ ЕСТЕСТВЕНО БЕШЕ LP

За две години и половина Вихър се превърна в милионер защото в

За две години и половина LP се превърна в най добрия китарист

началото на две и дванайста след ужасни съдебни спорове едни

евър даже някакъв известен медиум беше успял да се свърже с

хора му изплатиха сумата от 6 421 123 лв и 30 ст включваща

духа на Джими Хендрикс който потвърди това LP имаше маса

законна лихва неустойки и пропуснати ползи по одавна сключен

кинти обикаляше света и свиреше най възвишеното ритардо а

договор

всички момичета/жени/баби плюс всички момчета/мъже/старци

Изведнъж всичко се промени за него край на лишенията до тук с

както и всичко по средата го обожаваха с парите които спечели

досадното спиране на тока поради неплатени сметки той вече

от втория си албум LP плати външните дългове на България и Ру-

се чувстваше успял и спокоен което го накара да яде много и да

мъния а с останалото построи 241 скейт парка в Уганда на Балка-

пие много за десет месеца Вихър качи около 45 килограма и то-

ните вече имахме 1703 такива благодарение на първия му албум

тално да се пропи

Всички обичаха LP освен злата Джун която твърдеше че именно

На 23.12.2012 намериха разплутото му тяло да плува самотно в

тя заедно със самоубилата се нейна любовница измислила през

закрития басейн на новта му къща сигурно бе стояло там няколко

две и девета ритардото като стил само дето не се казвало така

дни преди да го извадят а резултатите от аутопсията показа-

тогава а пилотния сингъл НехаресвамтЕ от първия албум на LP

ха че в съсирената му кръв все още има остатъчни 8,3 промила

бил директно откраднат от нея тя самата постоянно говореше

алкохол

по бтв срещу него но никой не й обръщаше внимание до момента

24.12.2012 ЕХ КОНСТАНТИНЕ

в който на 21.12.2012 петък Джун успя да простреля LP в сърцето

За две години и половина Константин успя да направи феноменал-

докато той раздаваше автографи на ученички пред 133то

на кариера успявайки да стане шеф на всички фирми които имаха

22.12.2012 СЛЕД ТОВА ДОЙДЕ РЕД НА ПЕТЪР

нещо общо със спедицията мениджмънта бутилирането и рекла-

За две години и половина Петър се првърна в безследно изчезнала

мата на продуктите на Coca Cola Company в България имаше 2

знаменитост която всеки уважаващ себе си журналист в свето-

деца а по голямата част от свободното си време посвещаваше

вен мащаб се опитваше да открие никой включително и семей-

на автомобилните състезания карайки през уикендите лайняно

ството му не знаеше къде се намира той последнта му публична

кафяво супер напомпано субару импретцза с което спечели почти

изява беше на церемонията по раздаването на оскарите през две

всяко едно аматьорско състезание в Европа голямата му мечта

и единайста когато пиян на кирка получи оскар за филма си Смър-

беше с въпросното лайняно кафяво субару да финишира в топ 20

тта на котетО който сам беше заснел монтирал и донякъде про-

на рали Париж-Дакар през две и тринайста

дуцирал

Константин почина безславно на 24.12.2012 в хола на къщата си

На 22.12.2012 двама горски откриха трупа на Петър в землянка

след жестоко падане от стълбата чрез която се мъчеше да сложи


сияеща бутилчица Coca Cola на върха на десет метрова коледна

бено да се прибирам при вечно врещящите деца и злобната жена

елха

лека полека неизбежно стигнах до блокчето в което живеехме

25.12.2012 НЕДА ПАК СБЪРКА ПОСОКАТА

наблизо беше паркирано и моето любимо порше затрупано цяло-

За две години и половина Неда успя да купи на безценица а след

то от сняг с леко отегчение извадих една метличка от багаж-

това да направи супер печеливша познатата на всички бълга-

ника му и започнах да го почиствам когато привърших прибрах

ри марка Арома нейните парфюми се продаваха успешно дори в

метличката в багажника и нежно хлопнах капака точно в този

страни като Тюркменистан Азърбайджан Уганда и Албания но

момент една огромна ледена висулка се отчупи от покрива на

тъй като Неда продължаваше да бъде скромен човек единстве-

сградата до която бях паркирал и стремглаво се устреми към че-

ното нещо което си купи с всичките натрупани милиони бе един

репа ми пронизвайки нищо неподозиращия мозък в него

доста голям апартамент в кв Изток и един доста старичък сааб На 25.12.2012 на път за Бургас Неда намери смъртта си в тежка

В крайна сметка проклятието на LP взе че се сбъдна

катастрофа предизвикана от поледица край Шумен в сааба й бяха

Един от нас го предизвика

намерени още чисто голите трупове на трима известни софий-

Пет загубиха живота си спасявайки света

ски стриптизьора както и 20 мостри от дългочквания нов пар-

Един загуби само личността си

фюм на Арома

Котката избра да се засели трайно в Карлово

26.12.2012 ЗА НЕГО ИЛИ ДОБРО ИЛИ НИЩО Както поясних малко по горе за две години и половина човек 7 без да броим котката се беше превърнал в милиардер благодарение на успешен бизнес свързан с интернет приложения но въпреки огромното си състояние когато LP го помоли да дари средства за изплащането на външните дългове на България и Румъния човек 7 без да броим котката категорично отказа На 26.12.2012 човек 7 без да броим котката прекрати тотално съществованието си като човешка личност когато след пищно бракосъчетание в Син Сити взе за съпруга Николета Лозанова за която жълтите вестници твърдяха че бе успяла да стесни половия си орган с 25 сантиметра подлагайки се на дизайнерска лазерна вагинопластика през месец октомври на две и дванайста в Италия 27.12.2012 И ВЛАДО ТРЯБВА ДА УМРЕ На 27.12.2012 четвъртък през ранния следобед крачех бавно и се наслаждавах на студеното време връщах се пеша от работа и се опитвах максимално да удължа пътя си до вкъщи не бързах осо-

*НАЧАЛО*


01.2009 дочака не харесва французите, наистина съответно, не се извинява на никого, за нищо is your private amusement park унижение, самоунижение, контраунижение i think i could almost remember how to sleep on this soft, warm circle of mud. 02.2009 радостта навестява утрините Это ж-ж-ж-ж-ж неспроста funny material and laughter will be dubbed in later нищо, че не е вторник ако това е единственият начин, нека той бъде единствения 03.2009 терасата любовта е попова лъжичка в движение само манджи могат да спасят света желае да изглежда безвредна и стеснителна изток, finally can't ask for more, so why unfulfilled we take apart everything we build. Had it right here bur now it's gone. on and on - break 04.2009 тричасасънтричасасънтричасасън се вози на стоп в италия, опита най-страхотния camel, и е крайно време да се завърне в страната на murder когато няма значение има ли смисъл? Idon'tmindIdon'tmindIdon'tmindminddon'thaveamind P.S. Ейми, обичам те е всичко, което не се осмели да поискаш syvsem polojitelno shte progovori frenski... 05.2009 мерцуга е всичко

вече втори ден се събужда пияна а Пиле и зеленото одеяло дори повече and pinch my butt… make sure i’m not dreaming! сякаш тъпо It's pointless to walk when it's past time to run 06.2009 пипер, марче, било по-правилно (отегчена физиономия) what is left? ...what is right? ще се срещнем на ъгъла търси мъжки котарак внимавай сутрин като излизаш да не се срещнеш как се прибираш zigged when should have zagged? i'm in control 07.2009 ние бяхме още деца С 200 километра в час I'm around that corner now Etch-a-sketched and mirrored back Poe-Naw-Grah-Fee Anytime multiple sources are questioned about a shared experience it's inevitable for them occasionally to contradict each other 08.2009 done did doing Rat-tat-tat, ka-boom-boom RA D IOHEA_D никога не изпълнявай мечтите си, съвет 09.2009 trial version expired толкова ли няма кой да ми купи един saab? like a sister's doll in a mean brother's hands я тучка, я вовсе не медведь просто съм убедена, че язовирът е някъде натам


10.2009 и, еми, торето наистина е! a child's rhyme stuck in my head. няма нищо по-хубаво от алтернативното семейство monkey see, monkey do, monkey will destroy you. напийте ме, момчета i wanna be your dog 11.2009 b'si:n иска грах е! професионалист. и безобидните there must have been a moment, at the beginning, when i could have said no. but somehow i've missed it 12.2009 we cross our bridges when we come to them, and burn them behind us, with nothing to show for our progress except a memory of the smell of smoke, and a presumption that once our eyes watered е бемол лети ми се /\ and now for something completely different отказвам се и падахме, и ставахме. като второто е по-съществено.


stitches

in the spring of half crazy ideas what comes to mind in 2009 is stitches.. i gotten good at getting them since I arrived in bulgaria... somwhere between been me a “normal everyday office person” and becoming me ”an inline skater“ i got a hell of a lot more stitches, i never thought about getting them or wanting them - they were a present from the gods of inline.. 2009 was another year of friends in hospital, friends with damages to knees, friends with damage to their souls and minds.. i made it twice once getting my head stuck on a nail and then second time me getting my head stuck on too many bourbons and cokes and finishing with a broken head on a chair.. 2009 was a good year... i still have my friends from 1999.. they still love me for the idiot i am and the idiot i will become and they still persevere with me when they know full well would be better for them to run away fast.. my stitches have all healed.. all the fun memories getting them will last me a lifetime and yes one day I will give my friend his stitches for his birthday too..


TUTORIAL TO GOD 09 was what? a bitch? a fairy tale? i will take a chance and say that it was both. the whole world is a fairy tale or a bucket full of shit and the

god

damn problem with it lies in its axis on which it spins. infact this axis is nothing more than a bitch. the worse part of which is that we as human beings did not have a choice. you all know how it goes — a circle is perfect but the world isn’t round. somebody or something or whatever the fucking almighty is, made the stupid mistake to design our world without using the proper tools. and yes i know seven days is such a short deadline, but come on now. it is so simple just pick the ellipse tool click and shift drag. it is simple as that .


I had to write down my travel itinerary for 2009. It goes like this: 20jan 01feb israel 02feb 05feb belgium 06feb 09feb madrid 10feb 18feb belgium 19feb 24feb bulgaria 25feb 27feb belgium 28feb 17mar bulgaria 18mar 25mar belgium 26mar 30mar bulgaria 31mar 7apr belgium 08apr 13apr bulgaria 14apr 17apr belgium 18apr 22apr switzerland 23apr 24apr france 25apr belgium 26apr 27apr bulgaria 28apr 14may belgium 15may 18may bulgaria 19may 01jun belgium 02jun 04jun spain 05jun 09jun bulgaria 10jun 13jun belgium 14jun 18jun hungary 19jun 28jun belgium 29jun 05jul israel 06jul 09jul belgium 10jul 13jul bulgaria 14jul 16jul germany 17jul 17aug mexico 18aug 20aug: belgium 21aug 30aug switzerland 31aug 28sep belgium 29sep 03oct united kingdom 04oct 06oct belgium 07oct france 08oct 15oct belgium 16oct 20oct israel 21oct 28oct belgium 29oct 01nov spain 02nov 07nov belgium 08nov 16nov bulgaria 16nov 12 dec belgium 12dec 20dec france 20dec ljubljana 21dec sofia

We met again the next Wednesday when she came back. That day I want to keep for myself. We got together. In the following months she was in an electoral campaign to try and get back to the parliament in September 2009. She campaigned since January till the 5th of June. I think these were the most difficult months I have ever had. I hate politics. I have always hated politics. I think now I hate politics even more. I would really like to beat the shit out of most of these guys. I am not a big patriot either, to say the least suddenly I had to combine both... Anyway the whole thing was stinking from the beginning and it did not work out. We went to Mexico to try and relax. Didn’t really work either.. But in Mexico, the day that I managed to catch my first wave, we found out she

Living in a suitcase is really cool. For me. It reaches you and give you

was pregnant:) Now as I am writing this she is sitting behind me on an in-

a lot. But It also takes a lot. You need balance. I need balance. especially

flatable ball playing with our dog. The baby can come any day. She is due

when I grind long rails. Fuck balance, fuck equilibrium, fuck calculation.

in 3 weeks time. I am still in love with her, but weather 09 was a bitch or

Who needs balance besides me on a long rail? why balance? why saving

a fairy tale only time will tell.

yourself? what for? you will die anyway. So will everyone else. Whats the point? Enjoy life while you can. Fist the fate! In december 2008 I went to check on a guy working in the European Parliament. I saw a girl there. I had seen her before in that same building. She was a friend of one of my best friends. My mom had already met her the previous summer. Somehow until that day I did not want to show myself (its amazing how in places full of egos the guy behind the camera is transparent). I said to myself: “fuck it, in the worst case I will be in the exact same position as before saying hello” I went to her and I said: “Hi, I am a friend of Vihar.” She knew who I was. We spoke for 2-3 minutes and exchanged phones. When I left I was levitating. I managed to hold myself for about 20 minutes and I sent her a text: “beer?” She replied: “3PM?” It was a Friday. She was late. Almost an hour. I waited. I had two beers. I was dressed with a shirt a tie and a sweater. I hate those clothes.. She came. We spoke for an hour and she had to catch a plane to Sofia.


What is this thing so called love? Does anyone have an answer. Well as a matter of fact I do. So does everybody in their own story. Just thing about it. How many songs, books, drawings or whatever other form of expression there is on this topic? ел. оу. ви. и. is a thing that can not be defined. And I am certain. Actually this fact only makes me happy for humanity. If you or I could do so, we would be just some zombies pretending to live. I cannot imagine having an explanation for it. And at the same time I cannot live a second without it. I believe that if we had a definition for love It would make life boring or even kill it. Just hope you my friend к у че

то т и пр ил

to have love for everyone and everything around you, just so I could love ич а

на к ра в а ,

you too. а ти си п рос

Whether you give or receive love without questioning the way, meто

КРАВ

А.

dium or the form. If it is between you and people or something you do through the day. Love is that special ingredient that makes you and people around you to feel good about themselves. Love makes everything become magic and put the worth in the existence. I know some times love can be the most painful thing in the universe, but that does not matter. I prefer to live in pain than not live at all. As I am writing this I know that I want it, I need it and will die instantly if don not have it. So please, share, spread, give, express. I received this hug from Ema. It may sounds absurd. Oh, well I do not care, it was the most magical thing! The best feeling I have experienced in a while. Can I explain this? Nope. I wish for more of this. I wish for her, her happiness. I wish for a salvation. Right now I am a nervous wreck, so please

god

let me break my neck before I break my skates.

hell no!

I will

learn how to swim before I drown in this river of fucked up emotions of mine. As I said before prefer to live like this instead of not experienced it at all. Love is just this thing that lives amongst us, with us and at the same time against us. As I see it now love is just a ghost. It haunts me. Some of you may say that there is no such thing, and I make no sense, but I know it does exists. I know it is real. I just hope for a never ending haunting.


•WARNING• Maybe you already know that there are some females that posses super powers. The ones that have this phenomena are one of the most dangerous creatures on this planet. Well quite recently I crossed paths with one. So just to let you be aware of what kind of danger those powers are I will share my experience. Normally those super powers consist of the ability to drain a males energy and happiness. Those special magical creatures are actually just a blood thirsty vampires. They have only one goal. What they do is done in three easy steps. First step is to make you fall in love with them. Second step is to start draining your vital energy until you start lacking in social life. Third step is to take out your heart in the most painful way they could think of. They often do that by performing stolen disappearing acts from H.Houdini. The point of this is just to give you a heads up. Those special species are actually recognized by they neon sign floating over their head that states warning. If you ever see one I strongly recommend you to run. Run as fast as you can. Because mankind still has no cure for this. The only salvation for me now is just to turn the page. Literally turn the page man, because what I wrote just now is crap.


•Conclusion•

At the end. There is no end man. This is no fucking diagnosis. As a matter of fact this was just a year that passed by. Man it was a beautiful year. Sure it hurts like a motherfucker because of that little girl that stole and broke my heart. Right now I can only say thanks for 86ing me because it made me do this project. I am done man. The thing is that you were just a bitch embedded in the middle of my fairy tale. Just can't understand why you wanted to ruin it so badly. Anyways it doesn't matter anymore. I let the horses out for a run. They are free now and I forgot you. The conclusion is simple. Life is beautiful man whatever I am home staring at the moon or doing something with somebody somewhere doesn't matter I enjoy the shit out of it. I know some times it is rough, but there is more to it than kicking dust or writing on a wall shit that you are embarrassed off latter. But after a while this is just a good memory just something that was done and was fun. Just actions that put a smile on my face now. Everything is worth it since day one till the end of the fairy tale.


I WISH YOU WERE PRINTED.


дъ ритардос консорциум™

2009 — 2012


09 Was A Bitch Or A Fairy Tale