Page 1

26-27-28 February 2015 PRAGUE


Bienální přehlídka vybraných rezidentů programu VARP- PA Mezinárodního visegrádského fondu se bude konat v Praze ve dnech 26.-28. února 2015 Přehlídka VARP-PA rezidentů z oblasti múzických umění vznikla z iniciativy čtyř organizací: L1 Egyesület (Maďarsko), Nová síť (Česká republika), Art Stations Foundation (Polsko) and Truc sphérique (Slovensko). Smyslem této akce je vytvořit festival zaměřený na scénická umění, který se bude konat jednou za dva roky. Cílem festivalu je prezentovat vybrané umělce, jejichž práce byla podpořena v rámci Rezidenčního programu pro umělce ze zemí visegrádské čtyřky v oblasti scénických umění. (Visegrad Artistic Residency Program for Performing Arts) Bienální přehlídka je koncipována jakožto putovní: jednou za dva roky se bude konat ve vybrané zemi skupiny V4 a bude prezentovat výstupy VARP-PA programu v rámci celého regionu. Vytvoření platformy pro prezentaci vybraných umělců umožní nejen zviditelnění umělecké spolupráce ve visegrádském regionu, ale také umožní bližší seznámení se s tvorbou zajímavých, talentovaných umělců a vhled do současného stavu scénických umění v daném regionu. Smyslem platformy je vytvořit prostor pro debatu a vedení kulturního dialogu s veřejností i profesionály ze zemí visegrádské čtyřky a také v rámci evropského kontextu. Tento projekt je reakcí na dosud chybějící platformu pro talentované umělce v oblasti múzických umění v daném regionu. Vzhledem k tomu, že se každé dva roky bude konat jinde, bude kladen důraz na lokálnost a specifika vybrané země.

Divadelní představení i doprovodný program bienále (debaty, výstavy a jiné události) vyberou odborníci z řad partnerských organizací. Obě části přehlídky mají vzdělávací charakter a jejich hlavním smyslem je snazší pochopení současných tendencí v oblasti scénických umění v zemích V4 a v regionu Střední a Východní Evropy veřejností i profesionály. V rámci realizace prvního pilotního ročníku bienální přehlídky v Praze vybrali členové poroty ze zemí V4 účastníky přehlídky z řad umělců, podpořených VARP-PA v letech 2012 – 2014, a to v otevřeném výběrovém řízení. Z celkového počtu 22 žadatelů, rezidentů programu VARP-PA, bylo vybráno osm umělců, kteří dostali možnost prezentovat své práce, vzniklé v čase umělecké rezidence v jedné ze zemí V4. Zároveň jsme shromáždili a vytvořili internetovou databázi všech dosavadních rezidentů na blogu pro Scénická umění visegrádské čtyřky. Díky této databázi budou mít budoucí uchazeči možnost seznámit se s výstupy programu a objevit jeho jedinečné možnosti. www.performingv4biennial.blogspot.hu Zvláštní poděkování: Katalin Erdődi, Zsolt Varga, Anna Korolovszky, Roland Szabó, Štěpán Hejzlar, Balázs Lajti, Lucie Mālková, Veronika Janečková, Kritikai Önképző Műhely (Critics’ Self-Educating Workshop = KÖM): Orsolya Bálint & Zita Sándor Finanční prostředky na realizaci projektu poskytl: Mezinárodní visegrádský fond Další partneři projektu: Balassiho Institut v Praze, Polský Institut v Praze, Slovenský Institut v Praze Partnerské organizace/místa: Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec, Studio ALTA, Alfred ve dvoře Theatre


Performing V4 - Biennial of VARP-PA Residents takes place 26-27-28th February 2015 in Prague [CZ] Performing V4 - Biennial of VARP-PA Residents is an initiative by 4 performing arts organizations like: L1 Egyesület [H], Nová síť [CZ], Art Stations Foundation [PL] and Truc sphérique [SK], to launch a professional festival taking place every 2 years that presents the work of selected artists supported by International Visegrad Fund’s Residency Programme for Performing Arts (VARP-PA).

To realize 1st (pilot) biennial hosted by PRAGUE in 2015 the jury members from all V4 countries selected the participating artists through an open call for VARP-PA residency holders in the previous years: 2012-2014. From the 22 applicants of VARP-PA program in these years we could invite 8 to present their works (which were made during the time of their residency in a V4 country) and we collected and upload a database from all the works on the blogsite of Performing V4 where the future applicants can have a look and orientate themselves what is offered by this unique program. www.performingv4biennial.blogspot.hu

The biennial is conceived in a mobile, nomadic format: it takes place in a different V4 country every 2 years in order to promote the outputs of the VARP-PA programme in the whole region. By creating a platform to present the work of selected residents, the project not only provides greater visibility for V4 cooperation, but also ensures access to the work of exciting emerging artists and insight into current tendencies of contemporary performing arts in the V4 region. It acts as a platform for debate and dialogue with the general public and professionals from V4 countries and the broader European arts scene.

Co-organizers are Hungary: L1 Association, Márta Ladjánszki Czech Republic: Nová síť, Adriana Světlíková Poland: Stary Browar Nowy Taniec, Joanna Leśnierowska Slovakia: Truc sphérique - Stanica Žilina-Záriečie, Barbora Uríková

The project responds to the lack of such a regional platform for emerging artists in the field of performing arts and by making a different country a host every 2 years, it also ensures that such an event can be connected to different local contexts.

Special thanks to Application process: Katalin Erdődi Financial coordination: Zsolt Varga Graphic design of PV4: Anna Korolovszky Translations: Lucie Mālková Official photographer of PV4: Roland Szabó Official technical coordinator of PV4: Štěpán Hejzlar Official video documentation of PV4: Veronika Janečková and Balázs Lajti Kritikai Önképző Műhely (Critics’ Self-Educating Workshop = KÖM): Orsolya Bálint & Zita Sándor

The selection of performances and the accompanying program of the biennial (debates, exhibitions, other events) are collectively curated by project partners. Both are developed with the educational purpose of providing a better understanding of current tendencies of contemporary performance in the V4 and CEE region for the general, as well as the professional public.

Main supporter: International Visegrad Fund Partners/supporters: Balassi Bálint Institute Prague, Polish Institute Prague, Slovak Institute Prague Partner venues: Tanec Praha / PONEC - the dance venue, Studio ALTA, Alfred ve dvoře Theatre

3


20th February-8th March Alfred ve dvoře Theatre Eszter Herold [Maďarsko]

Eszter Herold (1981, Maďarsko) absolvovala v oborech maďarský a německý jazyk a literatura a v oboru Dramatická výchova. Tanci se začala věnovat před 17 lety. Pracuje jako pedagog jevištního pohybu a literatury – spolu se svými studenty se věnuje fyzickému divadlu. Jakožto nezávislá tanečnice byla v roce 2013 rezidentkou v L1 Egyesület, od roku 2014 je členkou této organizace. Za svou dosavadní práci obdržela na podzim 2013 Cenu Jarmily Jeřábkové. Jedná se o mezinárodní ocenění pro mladé a talentované choreografy, které každoročně uděluje Duncan Centre Praha. Eszter Herold (1981, H) She earned her diplomas in Hungarian and German Language and Literature and in Drama pedagogy. She started to dance 17 years ago. She works as a teacher of stage movement and literature - with her students she creates physical theatre pieces. As an independent dancer she was a resident artist of L1 Association 2013, from 2014 she is a member of the team. Her work has been honoured in the autumn of 2013 by the Jarmila Jeřábková Award, an international prize founded by Duncan Centre Prague and is given to young and talented choreographers. Convex project: Icons exhibition

of waiting and waisting

Práce na téma nenaplňeného očekávání v životě ženy.. V plánu je vytvořit 9 ikon – paralel k devíti měsícům těhotenství. Koncept: Eszter Herold × Účinkuje: Eszter Herold × Vizuál/obrazy/videa: Zsuzsi Palman ×Projekt podpořili: L1 Association, International Visegrad Fund VARP-PA Projekt se zaměřuje na psychologický a fyziologický stav ženy, jejíž tělo je připravené k početí – čas utíká a žena zůstává bezdětná navzdory tělesné touze po dítěti. Tento projekt je procesem k pochopení, pozorování a hledání vnitřího klidu v průběhu této životní fáze, kterou autorka nazývá nenaplněné očekávání. Tři ikony již byly vytvořeny v roce 2013, před VARP - PA rezidencí. V dubnu 2014 se koncepce projektu proměnila. Autorka projektu otěhotněla. Ikony, vytvořené během rezidence, jsou inspirovány touto oslavou ženství. V průběhu rezidence jsme pracovaly na 4., 5., 6. a 7. ikoně. Tyto ikony bychom chtěly představit ve formě instalace na různých plochách.


image: Zsuzsi Palman

4. ikona: WAITING ROOM - taneční film - projekce 5. ikona: DOBRÚ NOC – video triptych - projekce na tři tablety 6. ikona: VISTIATION – představení současného tance – projekce záznamu premiéry 7. ikona: - POSTCARDS OF CONVEX PROJECT – výstava originálních obrazů a prezentace již vydaných pohlednic, které bude možné zakoupit v průběhu bienále. www.heroldeszter.wordpress.com www.zsuzsipalman.blogspot.com

5


Thu 26th February 19:00 Studio ALTA FREE OF CHARGE

Petra Tejnorová [Česká republika]

Petra Tejnorová ukončila magisterské studium oboru režie na KALD DAMU v roce 2009. Pro svou absolventskou inscenaci si zvolila nejkrvavější Shakespearovu tragédii Titus Andronicus. Ta vzbudila zájem kritiky a ohlasy u diváků. Již během studia se její inscenace představily na festivalech v zahraničí, ale i v Čechách (cena studentské i profesionální poroty na VIII. Mezinárodním festivalu vysokých loutkářských škol Wroclaw 2006, cena v sekci divadla na Mezinárodním festivalu Zdarzenia – Tczew – Europa 2007, cena za režii na festivalu Skupova Plzeň 2008). Zahraniční působení vyvrcholilo vznikem dvou mezinárodních projektů, dvojdílnou divadelní road movie PAMĚŤ KRAJINY – KRAJINA PAMĚTI a inscenací Osobní Anamnéza, která vznikla v rámci projektu Cirkus totality. V posledních projektech také vycházela z osobních příběhů, z příběhů lidí z různých kontextů, různých národností, za rozmanitého využití audiovizuálních prostředků a video-dotáček. PETRA TEJNOROVÁ completed her master’s degree in direction at KALD DAMU in 2009. During her studies, she has already presented her productions at festivals abroad as well as in the Czech Republic (Award of the student and professional committees at the VIIIth International Festival of Puppetry Schools, Wroclaw 2006,Award for theatre at the International Festival Zdarzenia – Tczew – Europa 2007, Award for direction at Skupa’s Pilsen 2008). Her work abroad culminated in two international projects, a two part theatre road movie MEMORY OF LANDSCAPE – LANDSCAPE OF MEMORY and a production called Personal Anamnesis, which originated in the course of the Totalitarian Circus project. In her last projects, she worked from personal stories, from stories of people from various contexts and nationalities using varied audiovisual means and video reshoots. Sgt. Tejnorová & the Commando and Dea Loher: NEVINA / INNOCENCE FILM - premiéra film na divadle/divadlo ve filmu – během jednoho večera Režie / Choreografie: Petra Tejnorová × Účinkují: Majo Chalány, Vanda Hybnerová, Beatrice Cordua, Marie Švestková, Petr Vančura, Milan Hajn, Michaela Bendová, Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Jiří Šimek, Pavek Kozohorský, Daniel Tůma, Ondřej Rychlý, Zuzana Drápalová × Hudba: Jiří Konvalinka × Kostýmy: Antonín Šilar × Střih: Zuzana Walter × Kamera (DOP): Šimon Dvořáček × Projekt podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo kultury Slovenské republiky, Státní


photo: Jan Hromadko

fond kultury České republiky, Mezinárodní visegrádský fond, Akademie múzických umění Praha (DAMU), Goethe Institut Praha, Kontext, Eppas Unschuld/Innocence je mezižánrový projekt, propojující hudbu, divadlo a film v jevištní celek - divadelní film nebo filmové divadlo. Projekt čerpá ze zkušeností režisérky Petry Tejnorové a scénografa Antonína Šilara z předchozích projektů, v nichž kladli důraz na hledání společného jazyka propojením divadla a filmu. Ve svých projektech se pokouší dosáhnout komplexní divadelní syntézy výrazových prostředků, jako například v představení TimING na Nové Scéně Národního divadla nebo LIFEshow od Modrovous/suovordoM v Dejvickém divadle. Naším cílem není ilustrace nebo záznam, ale syntéza, která se děje naživo, tady a teď, v rámci představení – a která bere do hry všechny přítomné prvky – herce, kameramany, střih v přímém přenosu, publikum. www.sgt.tejnorova.com

7


Thu 26th February 20:00 Alfred ve dvoře Theatre Jan Bárta [Česká republika]

Halka Třešňáková a Jan Bárta společně pracují od roku 2010. Jejich první představení se jmenovalo Tak přesně o ráji to není.... Po nazkoušení a premiéře v Amsterodamu následovala česká premiéra v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Toto představení bylo dále uvedeno na českých i zahraničních festivalech (např.: Opava, Kolín, Praha, Budapešť ). Halka Třešňáková and Jan Bárta have been working together since 2010. Their first performance was entitled It This About Paradise?...Not Exactly. After the Dutch try-outs in Amsterdam, there was a Czech premiere followed at the 4+4 Days in Motion Festival in Prague later that year. The performance took part at Czech as well as at international festivals (e.g. Opava, Kolín, Prague, Budapest). Jan Bárta: Sticker Znají se už tak dokonale, že se milují i nenávidí zároveň. Koncept: Halka Třešňáková, Jan Bárta × Účinkují: Halka Třešňáková, Jan Bárta × Světelný design/Hudba: František Fabián × Kostýmy: Milou Veling [NL] × Vizuál: Michaela Klakůrková × Produkce: Markéta Černá × Projekt podpořili: Magistrát hl.m.Prahy, Velvyslanectví Nizozemského království; VARP – International Visegrad Fund; Nová síť; Motus; Meetfactory Vlasta Třešňák, Družina, CreWcollective, Stary browar - nowy taniec Poznan. Přátelé, rodina a každý, koho jsme na naší cestě potkali... Jak všichni víme, každá hra začíná od prvního kola a i kdybychom ji hráli celý život, vždycky budeme začínat od začátku. Projekt Sticker se zaměřuje na výzkum různých principů a efektů sociálně-psychologických her, které hrajeme v každodenním životě. Neboli přesněji, jaké jsou následky změny pevně daných pravidel v jinak neškodné hře? Začátek naší hry je postaven na intimním vztahu dvojice Třešňáková – Bárta. Hra se zpočátku jasnými a transparentními pravidly se pomalu mění v labyrint nejasné komunikace. Náhlá proměna průběhu večera je jen těžko srozumitelná. Všichni zničehonic vidí, že dvojice Třešňáková-Bárta žádnou hru nehrají a vlastně ani hrát nechtějí. www.crewcollective.cz/en/people/jan-barta

8


photo: Michaela Klakůrková


Fri 27th February 18:00 Studio ALTA Monika Kováčová [Slovensko]

Narodila se v roce 1988, vystudovala divadelní režii na Akademii umění v Banské Bystrici a režii alternativního a loutkového divadla na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2011 absolvovala půlroční stáž na Akademii pro divadlo, film, rozhlas a televizi v Lublani (Slovinsko). V letech 2008 a 2011 a od roku 2014 pracuje pro Bábkové divadlo na Razcestí v Banské Bystrici (Slovensko) jakožto dramaturg divadelních představení pro děti a dospělé a také jako organizátor mezinárodního loutkového festivalu Dvojitý impulz. Působí jako režisérka na volné noze v několika divadlech. Je první slovenskou režisérkou, která vytvořila představení pro batolata. Žije v Banské Bystrici (Slovensko). Born in 1988, graduated in theatre directing from Academy of Arts in Banská Bystrica and in directing of alternative and puppet theatre from Academy of Performing Arts in Prague. In 2011 she absolved half-year residence at the Academy of Stage, Film Television in Ljubljana [SL]. From 2008 to 2011 and from 2014 on she has been working at Puppet Theatre at the Crossroads in Banská Bystrica [SK] as a lector of dramaturge in production for children and adults and as organizer of the International Festival of Puppet Bystrica: Double impulse. She has worked as a freelance theatre director for several productions. She is the first Slovak director creating performances for toddlers. Lives in Banská Bystrica [SK]. Lorca - Kováčová - Turošík: Love

P and Passion B

Komorní loutkové představení pro jednu herečku, jednoho muzikanta a několik zamilovaných loutek. Režie / Choreografie: Monika Kováčová × Účinkují: Mária Danadová, Matej Štesko × Hudba: Matej Štesko × Dramaturgie: Marek Turošík × Výprava: Mikoláš Zika × Produkce: Adriána Cieślaková × Světelný design: Milan Slama Tři pohledy, tři loutky, jedna herečka, jeden muzikant, jedno představení. Zahrada, postel v zahradě, v posteli On, Ona a Ona. Touha před svatbou, svatební noc, dny po svatbě. Ona ho miluje, on miluje tu druhou a ta druhá zas miluje někoho úplně jiného.


photo: Dominik JanovskĂ˝

11


Fri 27th February 20:00 PONEC - the dance venue Márta Ladjánszki [Maďarsko]

Márta Ladjánszki působí v Budapešti v oblasti současného tance jako nezávislá choreografka a tanečnice. Hledá možnosti jak ukázat svoji práci těm, kteří se zajímají o její dílo a její uvažování o lidském těle. Tělo samotné je jí inspirací stejně jako vnitřní myšlenky a možnosti jejich zobrazení skrze lidské tělo. Je přesvědčená o tom, že každý člověk je rozdílný (nejen po fyzické stránce) a věří, že právě tento fakt obohacuje náš život. Většina její umělecké práce je proto věnována oslavě těla jako takového! Od roku 2002 je Márta uměleckou viceprezidentkou organizace L1 Egyesület. Márta Ladjánszki has been working in Budapest in the field of contemporary dance as an independent choreographer and dancer. She is looking for possibilities to show her art to people who have interest in her work and the way she is thinking on the human body. She is inspired by the body itself, the inner thoughts and how it shows visible inspirations for the human body. She truly believes everybody is different (not just physically) which makes our life richer. That is why 3almost all of her pieces are dedicated to celebrate the body itself! Since 2002 Márta is artistic vice president of L1 Independent Artists Association of Public Utility in Budapest. Ladjánszki Márta: JOSHA - portrét Koprodukce organzací L1 Egyesület a Art Stations Foundation “Tělo je viditelný fyzický aspekt lidské osobnosti“ (Mary Starks Whitehouse) Režie / Choreografie: Márta Ladjánszki × Účinkují: Zsolt Varga (muzikant) a Joanna Leśnierowska (performerka) × Hudba: Zsolt Varga × Kostýmy: Butterfly and Manier Salon (Németh Anikó) × Světelný design: Tomáš Morávek [CZ] / Katarina Ďuricova [SK] × Projekt podpořili: L1 Association, Art Stations Foundation, NKA Dance Department, NEFMI, International Visegrad Fund VARP-PA, Fabrik Potsdam, cie. Public In Private, Studio 142 Berlin, Polský institut v Budapešti, České centrum Budapešť, Műhely Alapítvány, Bakelit M.A.C., Salvador Cabaret “Márta Ladjánszki se opět věnuje experimentu a do současné maďarské taneční scény vnáší cosi vzrušujícího a jedinečného. Témata, otázky a odpovědi, jež vyvěrají z jejího nitra a z nitra jejích partnerů, jsou hodny pozornosti.“ (úryvek z textu Ágoty Seszták) “Být sám sebou? Je to vůbec možné? Stojí to za to? Josha se o to během třiceti minut před tuctem lidí pokouší. Její upřímnost je dechberoucí a působivá, neboť být sám sebou na jevišti je to nejtěžší vůbec. Jen si to představte: žádná role ani kostým, za které by bylo možné se schovat. Jestliže se část těla třese, zkrátka se před zraky všech třese. Po všech stránkách je to silné představení. (Emese Kovács - Ellenfény 2012) www.martaatwork.com


photo: Edit Kozรกr

13


Sat 28th February 12:00 Alfred ve dvoře Theatre

FREE OF CHARGE

Gabriela Karolczak [Polsko]

Věnuje se výzkumu pohybu. Vystudovala Dějiny umění a Teorii scénické kreativity (Poznań, Malta, Řím). V roce 2012 spolupracovala v Tanzquartier ve Vídni s Marysiou Zimpel na projektu: Can We Eat an Apple of Neuroscience?, dále pracovala na výzkumu věnujícímu se tématu senzorických vjemů při stimulaci vnějšími podněty v rámci a.pass (Brusel) 2013/14. Současně se tématu věnovala i v projektu nazvaném „Phantomic sensation“ spolu s Marysiou Zimpel a Martynou Lorenc při rezidenci VARP-PA v Budapešti. Má za sebou přednášky v rámci konferencí věnovaných improvizaci. (Łódź / ms2 Muzeum Sztuki/, FRIVMOVE) Napsala články: „Choreographing Empathy and Mirror Neurons”, časopis Didaskalia, číslo 112, (2012) a “On reception of dance improvisation” v Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, Łódź (2013) – obojí bylo publikováno v Polsku v Letters on practice: Writing Scores a.pass 2014 V současné době pracuje s nevidomými lidmi na tématu uvědomění si svého těla, dále směřuje své zájmy k hypnóze a v neposlední řadě byla pozvána do Bruselu k účasti na programu Unintentional discourse programme. Movement researcher. Studied Art History and Science of Performative Creativity (Poznań, Malta, Rome). Collaborated with Marysia Zimpel in 2012: Can We Eat an Apple of Neuroscience? at Tanzquartier Vienna, did research on Phantomic Sensation in frames of a.pass (Brussels) 2013/14. Simultaneously initiated Phantomic Sensation movement research realized with Marysia Zimpel and Martyna Lorenc in frames of VARP-PA in Budapest. Lectures in frames of conferences on improvisation (Łódź /ms2 Muzeum Sztuki/, FRIVMOVE) Wrote: „Choreographing Empathy and Mirror Neurons”, Didaskalia nr 112, (2012) and “On reception of dance improvisation” in: Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, Łódź (2013) - both published in Polish, Letters on practice in: Writing Scores a.pass 2014 Currently begins to work with blind people on body awareness, unfolds interests in hypnosis, was invited to Unintentional discourse programme (sign6, Brussels). Gabriela Karolczak: Phantomic

Sensation

Dokáže úplné tělo vnímat „pocit odcizení“? Gabriela Karolczak a Martyna Lorenc a Marysia Zimpel Režie / Účinkují: Gabriela Karolczak a Martyna Lorenc Projekt Phantomic Sensation je experimentálním výzkumem, dílnou, ve které se spojuje věda zkoumající neurony a fenomén pocitu odcizení se subjektivní zkušeností a jejím bezprostředním popisem. Tento projekt je vstupním bodem pro revizi podstaty konceptů imaginace a tělesné paměti. Také je krokem vpřed směrem k


photo: Gaja Karolczak

„tajuplné džungli mozku a jím řízených každodenních úkonů...“ Hlavní otázky, které si projekt klade, jsou vyprovokovány enigmatickou ideou Olivera Sacka, že pocit odcizení se sice objevuje až po amputaci části těla, ovšem jako takový latentně existuje v každém lidském těle. Jak může celistvé tělo porozumět fenoménu „pocitu odcizení“? Jak je možné uměle vyvolat tyto pocity? Na základě jakých tělesných/smyslových aspektů je možné přiblížit se danému předmětu výzkumu? To jsou hádanky, které lze reflektovat pouze a jen skrze tělo. www.phantomsbeyondthebrain.blogspot.be

Sat 28th February 15:00-17:00 Alfred ve dvoře Theatre FREE OF CHARGE

open discussion led by critic writers of KÖM (with the artists and open for the public) 120’ www.dancescript.blogspot.com

15


Sat 28th February 18:00 PONEC - the dance venue Magda Tuka [Polsko]

Magda Tuka pracuje již deset let s varšavskou skupinou Studium Teatralne. V roce 2006 absolvovala Varšavskou divadelní akademii (magisterský diplom) a v následujícím roce získala Herecký diplom od organizace ZASP (Svaz umělců polské scény). V sezóně 2008/2009 absolvovala turné po Anglii s birminghamskou skupinou The Other Way Works s představením Black Tonic. Od roku 2009 spolupracuje na různých mezinárodních projektech se slovinským souborem Via Negativa. V roce 2011 Magda Tuka obdržela od polského ministerstva kultury stipendium, v rámci něhož mohla pracovat na vlastním projektu s názvem Alive Alive-O! V roce 2013 získala umělecké stipendium z programu VARP-PA. Projekt Fight, Fight – that’s all we can do měl premiéru v prostoru S2 Stanica v červnu 2013. Představení ‘Gloria!’ bylo prezentováno v září 2013 v rámci Body/Mind Festival ve Varšavě. V roce 2014 získala stipendium z programu VARP-PA pro projekt s pracovním názvem ‘Scenes of Vice, Horror, & Ecstasy’. V roce 2013 založila divadelní skupinu Ja Ja Ja Ne Ne Ne. Magda Tuka has been working for 10 years with Warsaw-based theatre group Studium Teatralne. In 2006, she graduated from the Warsaw Theatre Academy (MA), and the following year received my Actor’s Diploma from ZASP. In 2008/09 toured England with Birmingham-based The Other Way Works production of Black Tonic. From 2009 has been working with Slovenian troupe Via Negativa on various international projects. In 2011 Magda received a scholarship from the Polish Ministry of Culture to develop an individual artistic project premièred as Alive Alive-O! In 2013 she received an artistic scholarship from International VARP-PA. Fight, Fight – that’s all we can do premiered at Stanica’s S2 in June 2013. ‘Gloria!’ a showed in September 2013 at the Body/Mind Festival in Warsaw. In 2014 received scholarship from VARP-PA, project under working title ‘Scenes of Vice, Horror, & Ecstasy’. In 2013 Magda co-founded Ja Ja Ja Ne Ne Ne company. Ja Ja Ja Ne Ne Ne ‘Fight, fight - that’s all we can do’ Wrestling je moje zamilovaná píseň, píseň svobody a show must go on! Režie / Choreografie: Magda Tuka × Choreografie: Magda Tuka, Anita Wach × Účinkují: Magda Tuka, Anita Wach × Hudba: Liveartweb.com [UK] × Kostýmy: Anita Wach Magda Tuka × Institut Adama Mickiewicze (Polsko), International Visegrad Fund VARP-PA Fyzické divadlo, inspirované řecko-římským zápasem a americkým wrestlingem. Zápasení pro pobavení publika existuje odnepaměti. Vyhlášení zápasníci z Núbie se pro egyptské dobyvatele stali předmětem zábavy. Jednoduchá povaha sportu spolu s potenciálním nebezpečím (zranění, smrt) vyvolává v divákovi jedinečný zážitek. Vzdálenost mezi zápasníky a diváky je možné vnímat také jako vztah založený na síle.


photo: Dusand

M: Dost z vás se ptá proč wrestlng? Wrestling je moje zamilovaná píseň, píseň svobody. A: Co mě baví na zápasení? Že nikdy nevím, co přijde, pocit neustálého překvapení a potřeby být neustále ve střehu. M: Ano. Boj, boj – to je jediné, co umíme a show must go on! www.jajajanenene.com

17


Sat 28th February 20:00 Studio ALTA Zdenka Brungot Sviteková [Slovensko]

Barbora Látalová (Česká republika) tanečnice, herečka, performerka, choreografka a pedagožka Zdenka Brungot Svíteková (Slovensko/Nizozemí/Česká republika) tanečnice, performerka a spisovatelka S. Cansu Ergin/ Janush Dance (Turecko) Janush Dance se zaměřuje na zkoumání těla, možností jeho fungování, jeho síly, dynamiky, energie a toho, jak předměty výzkumu využít na různých úrovních a v různých rovinách. Pedro Prazeres (Portugalsko) zkoumá vztah a spojitosti mezi Krajinou a Tancem. Pedro pracuje jako performer, choreograf a krajinný architekt. Fernando Pelliccioli (Argentina/ Německo) se narodil v Buenos Aires v Argentině. V současnosti žije v Berlíně, kde spolupracuje různými skupinami a umělci (např. Sasha Waltz & guests, cie. Rubato a.o.) Carlos Osatinsky (Argentina/ Německo) se narodil ve městě Tucumán v Argentině. V současnosti žije v Berlíně, kde spolupracuje s různými skupinami a umělci jako například cie. Rubato. Barbora Látalová [Cz] dancer, actress, performer, choreographer and teacher. Zdenka Brungot Svíteková [Sk/N/Cz] mover, dancer, performer, choreographer and writer S. Cansu Ergin/ Janush Dance [Tur] Janush Dance is interested in body/corpo and its functional capacities,its power,its dinamic,its innerenergy and how to explore it in different levels and dimension. Pedro Prazeres [Pt] researches relations and bridges between Landscape and Dance. Pedro works as a performer, choreographer and landscape architect. Fernando Pelliccioli [Arg/D] I was born in Buenos Aires, Argentina. He is currently living in Berlin where he collaborates with various companies and artists (Sasha Waltz & guests, cie. Rubato a.o.) Carlos Osatinsky [Arg/D] was born in Tucumán, Argentina. He is currently living in Berlin where he collaborates with various companies and artists including e.g. cie. Rubato.

designed for t^t∫ Nejjednodušší, základní a rozhodující způsoby sebeidentifikace a komunikace. Režie / Choreografie: kolektiv × Účinkují: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková, S. Cansu Ergin, Pedro Prazeres, Fernando Pelliccioli, Carlos Osatinsky × Projekt podpořili: E-Motional: rethinking dance, ArtistNe(s)t Residencies & MAP / Latvian Association of Choreographers / Fábrica de Movimentos, Ainaži Kultúras Nams, Ģertrūdes ielas teātri, International Visegrad Fund, Teatr Pinokio Lodz and Lycée Scholae. Děkujeme také všem zúčastněným umělcům a dále lidem, které jsme v průběhu cesty potkali a kteří nám byli podporou a motivací. Dílo designed for t ^ t∫ vzniklo na základě mezinárodní spolupráce napříč kulturami, uměleckými disciplínami, médii a formami. V tomto projektu se zaměřujeme na fenomén dotyku v současném lidském životě. Setkáváme se s nimi v soukromých, profesních i společenských situacích. V každodenní realitě našich životů mají


photo: Štepán Valenta

dotyky mnoho různých forem, významů a podob. Dotek je informace. Je to fyzický, pocitový vjem, radost, bolest, vibrace, vlna, rezonance, podpora, ústup, odpor, darování a získávání. Jedná se o putovní projekt, který se proměňuje v reakci na specifika a rezonance dané lokality, ve které je předváděn. Projekt odkazuje k tématům svobodné volby, pohodlí a zodpovědnosti. Zároveň zve diváky i performery ke společnému zamyšlení nad otázkou intimity a sdílení prostoru. www.zdenkabrungotsvitekova.wordpress.com

19


Sat 28th February 21:30 Studio ALTA Handa Gote Research & Development [Česká republika]

Handa Gote se zabývá experimenty s dramaturgií, začleňováním nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín. Handa Gote take part in experiments with dramaturgy, the inclusion of non-theatre elements in its work and the development of its own conception of post-dramatic and post-spectacular theatre. For many years the group has taken inspiration from science and technology. The group conducts continuous research of theatrical language, laboratory work in the fields of sound and light design, all the while questioning these disciplines. Handa Gote Research & Development: Koncert

Audiovisual Freestyle

Umělecká skupina Handa Gote research and development destilující divadlo a performance až do ne-jednání na scéně. Ve svém audiovizuálním freestylu rozezvučí některé ze svých objets trouvés a možná promítnou i něco z nalezené kolekce VHS s komisařem Navarrem.

Federsel&Mäkelä DJs:

CHILL OUT PARTY

Federsel&Mäkelä je duo v Praze usazených umělců, finského tanečníka butó a výrobce kimchi a českého loutkáře a kurátora outsider music. Dvojice vytváří experimentální hudbu a vede vlastní internetový label Meteorismo. Federsel&Mäkelä tvoří také dvojici DJů, známých ze žhavých party s latinskoamerickou taneční hudbou ve stylu salsa či cumbia. Hrají z originálních vinylů z Kolumbie, Venezuely, Cuby a Mexika, sbírku doplňují taneční hity z několika afrických zemí. Zážitek povinný pro každého opravdového znalce latinskoamerické hudby! Salsa, cumbia, merenge, bugaloo, mambo, rumba, son Cubano! www.handagote.com

20


photo: Anna Ouล™adovรก

21


ENGLISH

HUNGARIAN

CZECH

performing art előadóművészet scénické umění dancer táncos tanečník/ tanečnice actor színész herec puppeteer bábos loutkář musician zenész muzikant residency rezidencia rezidence partnership partnerség partnerství support támogatás podpora independent artist független művész nezávislý umělec creative process alkotói munka tvůrčí proces travel utazás cestovat attention figyelem pozornost meeting találkozás schůzka inspiration inspiráció inspirace border határ hranice audience közönség diváci community közösség komunita work munka práce research kutatás výzkum platform seregszemle / platform platforma, prostor exchange csere výměna contemporary kortárs současný theatre színház divadlo dance tánc tanec experiment kísérlet experiment / pokus dancefloor táncszőnyeg baletizol nudity meztelenség nahota collaboration együttműködés spolupráce dialogue párbeszéd dialog premiere bemutató premiéra rehearsal próba zkouška light design fényterv světelný design I am a(n)... Én... vagyok jsem I am looking for partners. Együttműködőket keresek. Hleám partnery. experience tapasztalat zkušenost creation alkotás tvorba I liked it. Tetszett. Líbilo se mi to. I didn’t like it. Nem tetszett. Nelíbilo se mi to. Hodně jsem se z toho I have learned a lot from it. Sokat tanultam belőle. naučil. Can I ask? Kérdezhetek? Můžu se zeptat? important fontos důležité I am interested in... Engem érdekel a... Zajímám se o .. I am happy to ... Örülök, hogy... Jsem rád, že… Good afternoon! Jó napot! Dobré odpoledne! Enjoy the evening! Szép estét! Užij si večer! Do you wish to participate? Részt szeretnél venni? Chceš se podílet? critic kritika kritika feedback visszajelzés zpětná vazba help segítség pomoc Cheers! Egészségedre! Na zdraví! Hello! Szia! Ahoj! It’s a pleasure meeting you! Örülök, hogy találkoztunk! Těší mě! Bye! Viszlát! / Szia! Čau! I am listening to you! Figyelek rád! Poslouchám tě! I have seen you. Láttalak. Viděl jsem tě. Thank you. Köszönöm. Děkuji.

SLOVAK

divadelné umenie tanečník herec bábkar hudobník rezidencia spolupráca podpora nezávislý umelec kreatívny proces cestovať pozornosť stretnutie inšpirácia hranica diváci komunita práca výskum priestor / platforma výmena súčasný divadlo tanec experiment baletizol nahota spolupráca dialóg premiéra skúška svetelný dizajn Ja som... Hľadám partnerov. skúsenosť tvorba Páčilo sa mi to. Nepáčilo sa mi to. Veľa sm sa z toho naučil. Môžem sa spýtať ? dôležité Zaujíma ma... Som rád, že... Dobrý deň. Uži si večer! Chcel by si sa zapojiť ? kritika spätná väzba pomoc Nazdravie! Ahoj! Teší ma. Čau! / Dovidenia! Počúvam ťa! Videl som ťa. Ďakujem.

POLISH

sztuka sceniczna tancerz aktor lalkarz muzyk rezydencja partnerstwo wsparcie arsysta niezależny procest twórczy podróż uwaga spotkanie inspiracja granica publiczność środowisko praca poszukiwania platforma wymiana współczesny teatr taniec eksperyment podłoga baletowa nagość współpraca dialog premiera próba reżyseria światła jestem… szukam partnerów doświadczenie kreacja podobało mi się nie podobało mi się wiele sięz tego nauczyłem/łam czy mogę zapytać? ważne jestme zainteresowany/a... cieszę się, że … dzień dobry! miłego wieczoru! czy chcesz wziąć udział? krytyk informacja zwrotna pomoc pozdrowienia! cześć! miło mi cię poznać do widzenia! słucham cię widziałem/łam cię dziękuję


Spoluorgánizátory akce jsou:

Finanční prostředky na realizaci projektu poskytl:

Další partneři projektu:

Partnerské organizace/místa:

Partnerské media:

graphic design: Anna Korolovszky Approved applicants for VARP-PA program in 2012-2014 2012: 420People [CZ], Márta Ladjánszki [HU], Dawid Zarkowski [PL], TUCET - štúdio novej drámy [SK], Ondrej Zachar [SK] 2013: Jan Bárta [CZ], Tomas Procházka (Handa Gote research & development) [CZ], Lakmusz Csoport Közhasznú Kft. [HU], Bernadett Jobbágy [HU], Magdalena Tuka [PL], Pawel Passini [PL], Gabriela Karolczak [PL], Lubomir Bukovy [SK], Robert Niznik [SK] 2014: ProFitArt / Lenka Vagnerová & Company [CZ], Petra Tejnorova [CZ], Kata Juhász [HU], Eszter Herold [HU], Magda Tuka [PL], The_Rite_of_Dreams_Project [PL], Zdenka Brungot Svitekova [SK], Monika Kováčová [SK]


Thu 26th February 19:00 Sgt. Tejnorová & the Commando [CZ] NEVINA / INNOCENCE (film) 30’ 20:00 Jan Bárta [CZ] - Sticker (theatre with English subtitles) 55’ Fri 27 th February 18: 00 Lorca - Kováčová - Turošík [SK] - Love P and Passion B (puppet theatre with English subtitles) 60’ 20:00 Márta Ladjánszki [HU] - JOSHA -a portrait- (dance) 50’ Sat 28th February 12:00-15:00 Gabriela Karolczak [PL] - Phantomic Sensation (lecture workshop) 180’ 15:00-17:00 open discussion led by critic writers of KÖM (with the artists and open for the public) 120’ 18:00 Magdalena Tuka [PL]- Ja Ja Ja Ne Ne Ne 'Fight, fight - that's all we can do' (dance with English text) 45’ 20:00 Zdenka Brungot Svitekova [SK]- designed for t ^ t∫ (dance) 50’ 21:30 Handa Gote Research & Development [CZ] - concert 40’ 22:15 Federsel & Mäkelä DJs chill out party (120’) 20th February-8th March Eszter Herold & Zsuzsi Palman [HU] - CONVEX PROJECT - Icons of waiting and waisting (exhibition) We reserve the right to change the program! - free of charge Spoluorgánizátory akce jsou: Maďarsko: L1 Association, Márta Ladjánszki Česká republika: Nová síť, Adriana Světlíková Polsko: Stary Browar Nowy Taniec, Joanna Leśnierowska Slovensko: Truc sphérique - Stanica Žilina-Záriečie, Barbora Uríková Partnerské organizace/místa: Alfred ve dvoře Theatre Františka Křížka 36 Praha 7 www.alfredvedvore.cz Studio ALTA U výstaviště 21, Holešovice, Praha 7 www.studioalta.cz Tanec Praha / PONEC - the dance venue Husitská 24a/899, 130 00, Praha 3 www.divadloponec.cz Self-Improvement Critique Workshop (Kritikai Önképző Műhely, KÖM) www.dancescript.blogspot.com www.performingv4biennial.blogspot.hu

Profile for L1 association

Performing V4 biennial  

Performing V4 biennial  

Advertisement