Page 1

Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem:

Jeste li za zabranu prometovanja, proizvodnje i prodaje GMO-a u Republici Hrvatskoj? Redni broj

Ime i Prezime

OIB ili JMBG

Izjašnjavanje birača traje od 13. do 27. veljače 2013.

Kontakt informacije:

Podatke (osim potpisa) unositi velikim slovima!

mobitel: 091 971 84 99, e-mail: aktivizam2012@gmail.com web stranica: http://referendum.co

Potpis

Knjiga potpisa

3

Treće pitanje  

ZABRANA PROMETOVANJA, PROIZVODNJE I PRODAJE GMO-a U RH