Page 1

TOLLFORGATÓ

A Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola diáklapja 2007/2008 • 2. szám


TOLLFORGATÓ

2

2007/2008 2. szám

Tartalom

Jelmezbál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7. Tóth Viktória versei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Az üveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ollári Anna verse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Az én iskolám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14. Mátyás, az igazságos . . . . . . . . . . . . . . . 15-19. Gyüre Lajos járt nálunk . . . . . . . . . . . . . 20-21. Író - olvasó találkozó . . . . . . . . . . . . . . . 22-23. Tánc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26. Rejtvény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.


2007/2008 2. szám

3

TOLLFORGATÓ

Maszkabál Közeledett a maszkabál. Az egész osztály készülõdött rá. Senki sem árulta el, hogy mi lesz. Csütörtökön már díszítettük az osztályt. Én annyit, de annyit gondolkoztam, hogy mi legyek! De megszületett a döntés. Végre péntek van. Reggel a gyerekek, iskolások hozták a maszkát. Mi, a 3.C-sek annyira vártuk, hogy vége legyen a harmadik órának! A nagyszünetben már fel voltunk öltözve. Én hercegnõ lettem. Földig érõ ruhám volt, fejemen korona, ékszerek voltak rajtam. Én voltam a legszebb. Táncoltunk lufis táncot, kettõ székes táncot is. Sajnos a három óra, amin a maszkabál volt, véget ért. De mindenki jól mulatott. Várom a jövõ évi maszkabált is. Bereznai Zsuzsanna

3.C


TOLLFORGATÓ

4

2007/2008 2. szám

A maszkabál Reggel izgatottan keltem fel. Elmentem az iskolába. Aznap három óránk volt. A harmadik órán már nyüzsögtünk, nagyon vártuk, hogy belebújhassunk a jelmezeinkbe. Aztán hirtelen vége lett az órának. Átraktuk a padokat és felöltöztünk. Elkezdõdött a maszkabál. A Tomi anyukája hozott finom mézes süteményt. Emese anyukája pedig fánkot. Fényképezkedtünk és lufis játékot játszottunk. Ettünk, ittunk. Anikó tanító néni is meglepett minket, aki szakácsnak volt öltözve. Megnéztek az A-sok is. A tanító néni rakott szét újságpapírokat, minden gyerek keresett magának egy párt, bekapcsolták a zenét, és a papíron kellett táncolni, miközben a tanító néni mindig tépett le a papírból. Székes játékot is játszottunk, az elsõ kört én nyertem, a másodikat a Steiner Viktória nyerte. Nagyon jól éreztük magunkat, de sajnos vége lett. Orbán Enikõ

3.C


2007/2008 2. szám

5

TOLLFORGATÓ

Maszkabál Itt a maszkabál. Már hetek óta készülök rá. Vége a harmadik órának, és már vesszük föl a maszkaruhákat. Bemutatkoztunk. Én muskétás voltam. Táncoltunk, süteményt ettünk és ittunk. Székes táncot is csináltunk. Kettõt is. Az elsõnél az Enikõ gyõzött, a másodiknál a Steiner Viki. Azután jött az Emese anyukája lefényképezni minket. Az Ádámmal kardoztunk. A harc közben a kardom eltörött. Egykor mentünk ebédelni. Még a napköziben is zenét hallgattunk. Nagyon jól éreztem magam. Bábics Tamás

3.C


TOLLFORGATร“

6

2007/2008 2. szรกm


2007/2008 2. szรกm

7

TOLLFORGATร“


TOLLFORGATÓ

8

Tóth Viktória (3.A) versei Meleg nap Táncikál a napon a felhõ, És süvítõ zene zendül. Pipacs szirmát ápolgatja, Kis felhõcskét ringatgatja. Melegít mindenkit, Nem kell kabát, És kezünkbe vesszük a kapát. Nekilátunk a kerti munkának, Piszkosak leszünk és fáradtak. Ha lenne egy… Ha lenne egy kutyám, Minden pillanatban ápolgatnám. Ha lenne egy macskám, Mindig kicsit cirógatnám. Ha lenne egy nyulam, Azt hallanám:ham-nyam. Ha lenne egy hörcsögöm, Minden napon szörcsögõ. És mi történne, ha az összes lenne? Kutya macskát, macska nyulat, Nyúl pedig szörcsögõ hörcsögöt kergetne?

2007/2008 2. szám


2007/2008 2. szám

9

TOLLFORGATÓ

Az üveg Emlékszem, kiskoromban is nagyon szerettem a tejet, de csak cumisüvegbõl. Minden este így mentem aludni. Hároméves múltam, mikor egyik este véletlenül leejtettem, és eltörött a kedvenc üvegem tele kakaóval. Megijedtem, és nagyon sírtam az üvegem után. Anyu nagyon nehezen tudott megvigasztalni. Másik üveg nem lett, de pohárból is ízlett az esti kakaó. Örültem, mikor anyu azt mondta, most már egy picit nagyfiú lettem. Virág Gábor 3.A

A hídépítés Egyszer nagyon sokat esett az esõ. Reggel a tehén és a kutya nem tudott egymáshoz átmenni, mert sokat esett, és a folyó nagyon mély lett. A tehén azt találta ki, hogy építsenek hidat. Ott volt egy nagy fa, és a tehén megpróbálta a fát kiásni, de nem tudta. A tehén az apukáját is odahívta, és õ ki tudta ásni a fát. Odahívták az erdõ állatait is segíteni. A medve odagurított egy nagy sziklát. A madarak is odagurítottak egy sziklát, a sziklára rátettek két fát, kerestek deszkákat is, a deszkákat rátették a fákra. Ezután a deszkákat rögzíteni is kellett. A süni a tüskéit jó erõsen belenyomta a deszkán keresztül a fába, és így kész lett a híd. A hídon át tudtak kelni. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ruženský Dávid 3.A


TOLLFORGATÓ

10

2007/2008 2. szám

Ollári Anna Sürgetõ Milyen nap van, milyen van ma? Csak kedd, tényleg csak az, Na de várj csak, milyen hónap, Csak október, tényleg csak az? De már nem sok, nem annyira. Már csak pár hónap, s itt van újra! S míg a láng a kemencében izzik, a fácánlevest a bográcsban fõzik. S míg a sárga falevelek örömtáncot járnak, eltelik az év, sebesen szárnyal. Hull a fáról a levél, õsz volna még, õsz lenne még? De ha egyszer jön a tél, hó borít el mindent, fél. Ha jön majd a szép tavasz, arasznyi helyen az eresz alatt, fecske fészkel, szépen halad. Hogyha majd jön a nyár, minden meleg, minden száll. s míg a termés õszre érik, az ágról a levél hullik.


2007/2008 2. szám

11 Jön az õsz is újra már, de vajon mindenki tudja már? Tudja, bizony, tudja, a cinege mégis otthon marad. Nyárból az õsz, õsz a télbe, õszbõl tavasz nyár elébe. S míg a nyár a télbõl újra õszre ér, egy újabb év is eltelt, a végéhez ért. Érne az csak, érne már, de nem akar mégse ám. Mért nem akar, vajon mért nem, nem telt jól el ez az év sem. Érne az már, érne végre, tavaszból a nyárba térne. Lenne végre szülinapom, de lassan telik az idõ, de nagyon! Jaj, csak lenne már szülinapom! De már azért nem olyan sok, míg lesz nekem szülinapom. Már csak pár százat alszom, s már itt is van a szülinapom.

TOLLFORGATÓ


TOLLFORGATÓ

12

2007/2008 2. szám

Az én iskolám Na vajon milyen lenne az én iskolám, vagy inkább álomiskolám, ha én lennék a tulajdonosa? Nos, az épület kívülrõl és belülrõl egyaránt modern stílusú lenne. Kívülrõl pedig nagy. Habár az most is nagy.A sok kisebb üveg helyett lenne két hatalmas. Így tanárok és tanulók számára csodálatos volna a kilátás. A termek is méretesek volnának, hogy mindenkinek jó nagy rezidenciája legyen.A táblát kidobnám, de lenne egy nagy vetítõgép helyette,a mely azt mutatná, amit éppen az adott számítógépen írnak. Ugyanis mindenkinek lenne személyi gépe. Amit a pedagógus bepötyög a billentyûzeten az automatikusan megjelenne a falon. Jelentkezni sem kellene, mert minden gyerek elõtt lenne egy erõs lámpa, mely jelzi, hogy szólni kíván. Így a kezek sem fáradnának. Ha felszólítanak, és írni kell, megnyomunk egy gombot, és ezentúl az jelenik meg, amit én írok. Jegyek semmiképp nem lennének. Dolgozatokról, felelésekrõl, írásbelikrõl, felmérõkrõl szó sem eshetne. Na de azért, hogy az iskola mégis iskola legyen, félévkor és év végén kapnánk osztályzatot, de csak két jegy lenne: kiváló vagy elégtelen. A folyosó, büfé mind luxuskivitelûnek intéznék.A tornateremhez tartozna úszómedence úszódeszkával. Nagyjából ennyi, amit ki tudok találni. Sajnos ez azonban nem valósítható meg, mert túl sok akadálya lenne, és túl csodálatos ahhoz. Ha belegondolok, nem is baj, mert elfogadható a mi ikolánk így is! Tóth Erzsébet 5.A.


2007/2008 2. szám

13

TOLLFORGATÓ

Az én iskolám Az én iskolámban én lennék az igazgató. Az iskola Dunaszerdahelyen a buszmegálló mellettt állna. Nagyon nagy lenne és szép.Kívülrõl sárga és narancssárga lenne.Ott csak minden osztályból egy lenne, és minden osztálynak egy tanára és egy tanárnõje volna.Szép toranaterem és uszoda lenne ott ,hogy a tanárok ott tarthassák meg az úszótanfolyamot. Nem volna szlovák nyelv, sem magyar.A többi tantárgy viszont itt is lenne.A gyerekek nagyon szeretnének ebbe az iskolába járni.A csintalan rosszcsontoknak mindenbõl plussz órájuk lenne.A többieknek csak öt órájuk lenne minden nap. Én így képzelem el az iskolámat. Csóka Roberta 5.A.

ÖTÖSMENTÕ A TANULÓ NEVE: TANTÁRGY: A TANÁR ALÁÍRÁSA:

ÉRVÉNYES 2008. ÁPRILIS 30-IG

Az ötösmentõt minden diák csak egyszer használhatja fel. A szelvényt vágd ki, írd rá a neved! Felhasználhatod akkor, ha egy „véletlenül” becsúszott ötöst szeretnél elkerülni. Ha szóbeli feleletedre ötöst kapsz, add át tanárodnak! Õ a szelvényt aláírja, és átadja az osztályfõnöködnek. Hamisítani tehát lehetetlen, és nem is becsületes dolog !!! Csak a Tollforgatóban található szelvény érvényes.


TOLLFORGATÓ

14

2007/2008 2. szám

A jövõ iskolája Este korán lefeküdtem, és éjjel egy különös, ám gyönyörû álmot láttam. Húsz évvel idõsebb voltam. Elvégeztem a pedagógiai fõiskolát, és a mi iskolánkban tanítottam. Június végén megpályáztam az igazgatói állást, amit meg is nyertem. Egész nyáron reggeltõl estig dolgoztam, hogy mire elérkezik a szeptember elseje, a gyerekek vadonatúj iskolában kezdjék az új tanévet.Az elsõ feladatom az volt, hogy egy szép és tágas öltözõt építettem minden osztálynak külön helyiséggel. A tantermeket és a padokat színesre festettem, az ablakokra és a folyosókra a legismertebb mesefigurák kerültek.Az iskola csengõje a legismertebb könnyûzenei dallamait játszotta. Az osztályokba digitális táblák kerültek, és mindenki padjára személyi számítógép. A tornatermet összekötõ folyosót télikertté váltóztattam, ahol vízesés és madárfütty fogadta a gyerekeket.A hátsó udvarba szökõkutat és padokat helyeztünk el, hogy a szünetekben tudjanak pihenni a diákok. Ahová lehetett, virágokat és fákat ültettem.Mivel az iskola nagy változáson ment keresztül, elkerülhetetlen volt a megfigyelõ kamerák és a beléptetõrendszer kiépítése. Éles csengõszó és a távolból édesanyám hangját hallottam. - Kelj fel, vár az iskola! Álmosan körülnéztem, és ekkor döbbentem rá, hogy az egész csak álom volt. Ismét mehettem a megkopott, régi, krétaporos iskolába. De azért nem adom fel, az álmok azért vannak, hogy valóra válthassuk õket. Bugár Katalin 5.A


2007/2008 2. szám

15

TOLLFORGATÓ

FIKIV A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-kishonti Közmûvelõdési Intézet által meghirdetett 7. Ferenczy István Képzõmûvészeti és Irodalmi Verseny ( FIKIV ) témái igazságos királyunkhoz kapcsolódtak, mivel 2008 Mátyás király éve. (Mátyás királyt 550 évvel ezelõtt választották királlyá.) Az országos versenybe iskolánk diákjai is sok szép, értékes alkotással neveztek be. A beküldött pályamunkák közül több témában és kategóriában is sikereket értek el diákjaink. Az I. kategóriában ( 4 -6. évf. )az irodalmi versenyben dobogós helyezést ért el : 1. 2. 3.

hely : Simon Eszter ( 6.C ) hely: Rózsa Tibor ( 6.C ) hely: Fodor Dávid ( 6. A )

Íme a díjazott írások:

Mátyás, az igazságos 1460-ban, a budai várban elgondolkodva ült a trónján Hunyadi Mátyás. -Milyen jó lenne, ha itt lenne a testvérem, László! - sóhajtott fel szomorúan. Meghallotta ezt a szakács, aki éppen az ebédet készítette, és bizalmasan elárulta a királynak, hogy õ ismer egy varázslót, aki talán segíthetne a dolgon. Mátyás azonnal hívatta is a varázslót, aki azonnal hozzálátott a megfelelõ varázsszer elõállításához. A király megitta a kissé édesre sikerült nedût, és miközben a varázsige is elhangzott, Mátyás egy pillanat alatt eltûnt. A dermedten álló varázsló csak most vette észre, hogy a fõzetbõl bizony kimaradt egy létfontosságú elem, így nem vissza, a múltba jutott ura, hanem a jövõbe... Négykerekû száguldó „lovaskocsik“, égig érõ „paloták“, ezernyi nyüzsgõ ember, zajtól hangos, füsttel teli város... Ezeket látta Mátyás, és csodálkozott, hogy vajon hova kerülhetett. Egy képekkel és írással teli papírt vágott a szél a király arcához, amelyen a következõ dátumot olvashatta: 2008. január.16., szerda. Mátyás most eszmélt rá, hogy valószínûleg a múlt helyett a jövõbe érkezett meg. Amikor kérdezgetni kezdte , hogy hol van, furcsán néztek rá az emberek, sõt amikor azt állította, hogy õ Mátyás király, valósággal dõltek a nevetéstõl. Mátyásnak hirtelen eszébe jutott... Mielõtt átjött a saját századából, átöltözött, nehogy valaki gyanút fogjon, ezért nem hittek neki. Egyszer csak megszólította õt valaki: -Kázmér? Te élsz? Hát tényleg te lennél az? – kérdezte egy középkorú hölgy.


TOLLFORGATÓ

16

2007/2008 2. szám

-Már azt hittem, hogy örökre elmentél!-csordult ki a könny a hölgy szemébõl, és átölelte a meglepett királyt. Kiderült, hogy a nõ neve Orsolya, és van két fia, Gyula, valamint Kázmér, aki már régebben eltûnt. Orsolya pedig Mátyásban Kázmért vélte felismerni. Mátyás ellenkezni próbált, de a hölgy addig-addig kérlelte, míg végül elkísérte õt az otthonába . Gyulát meglátva a király nagyon megörült, mert Gyula szakasztott olyan volt, mint fivére László. Rövid ideig tényleg olyan volt minden, mintha saját testvérével beszélgetne, azonban hamarosan a király ráeszmélt, hogy Gyula csak hasonlít az õ testvérére. Mindenesetre jó barátságot kötöttek, és sok idõt töltöttek együtt. Gyula sokmindent megmutatott újdonsült barátjának, aki örömmel fedezte fel a rengeteg új „csodát“: a mikrosütõt „világító-melegítõnek“, a mobiltelefont „beszélõmasinának“, a hûtõt „hidegdoboznak“, a tévét „csodaládának“, az autót „négykerekûnek“ nevezte. A legérdekesebb dolognak a számítógépet tartotta, ha csak tehette, naphosszat olvasgatta kora eseményeinek történéseit. Mátyás nagyon jól érezte magát, és majdnem elfeledkezett az országáról. Miközben élvezte a pihenést és a kényelmet , a varázslónak nagy üggyel- bajjal sikerült Mátyás után jönnie , hogy visszavigye a királyt saját századába, hiszen égetõ szükség volt rá. Mikor rátalált urára, elmondta neki, hogy a törökök betörtek Magyarországra, és már csakhogynem a basa ül a trónon. Mátyás gondolkozott, és azt eszelte ki, hogy amilyen gyorsan csak tudnak, hazamennek, és magukkal visznek egy „csodaládát“, és egy „beszélõ- masinát“. Orsolya és Gyula elmagyarázták a varázslónak, hogy hogyan kell használni ezeket a „csodafegyvereket“ - mivel ezekkel akarták elkergetni a törököket. Azt gondolták, hogyha a törökök meglátják a nagyhatalmú varázslót az eszközeivel, akkor megijednek és elmenekülnek. Mátyásék elbúcsúztak a hölgytõl és fiától, valamint a 21. századtól. Amikor visszatértek , a törökök már elfoglalták egész Magyarországot, de mikor meglátták a varázsló és Mátyás csodafegyvereit, inukba szállt a bátorságuk és amilyen hamar elgfoglalták Magyarországot, olyan hamar iszkoltak vissza a hazájukba. A basát is sikerült foglyul ejteni, de Mátyás megígérte neki, hogy abban az esetben, ha a törökök nem támadják meg többé Magyarországot, szabadon eltávozhat. A basa hálálkodva megígért mindent, és hanyatt- homlok rohant a többiek után. Mátyást és a varászlót pedig mindenütt örömmel fogadták, és hálát adtak nekik, hogy megmentették Magyarországot. Fodor Dávid 6. A


2007/2008 2. szám

17

TOLLFORGATÓ

Mátyás, az igazságos Ez a történet Mátyásról, az igazságos királyról szól, aki ezúttal (Kolozsvár helyett) a jövõbe utazott... 1464. január 8-án Hunyadi Mátyás éppen ebédjét fogyasztotta feleségével.Pont a fõételnél tartottak, amikor hirtelen éles fény villant, és egy zakatoló, puffogó,világító szerkezet jött elõ a semmibõl. Katalin királynõ felsikoltott és bemászott az asztal alá, Mátyás kezébõl pedig kiesett a csirkecomb. A szerkezet pörgõ propellerei is leálltak, és csak a motor zümmögött egy kicsit. Az ijesztõ szerkezetbõl kilépett egy furcsa ruházatú fiú. Mátyás nagyjából tizenkét évesre becsülte. Õ egyébként úgy gondolta, hogy nagyon erõsen beüthette a fejét az asztallapba. Megcsípte a karját, hogy álmodik-e. Fájt, ezért gondolkozni kezdett, hogy hogyan hívja az õrséget a tizedik emeletre, holott az szintén ebédelt, de az alagsorban, amikor a fiú így szólt: - Hé Mátyás! Gyere légyszi segíts nekünk! Nagy igazságtalanság van a lakhelyünkön! - Mit szeretne, ifjú legény? Hallám, hogy a segítségrõl beszéle valamit, ámde nem értem a külsõ földi beszédet. Netán kend a magyar nyelvet más nemzet keverésével használa? Azt is hallám, hogy elkövetett igazságtalanságról beszéle. Mutasd meg a vidékeet,ahol laká, és én menten rendet teremté ott! A fiú ekkor bemutatkozott. A neve Ernyõ Ernõ, Dunaszerdahelyen lakik , egy lakótelepen. Azt állította, hogy azzal a géppel, amelyikkel érkezett, el lehet oda jutni. Ezen a ponton viszont Mátyás megmakacsolta magát: õ aztán be nem száll abba a tákolmányba! Csak akkor volt hajlandó beszállni, amikor Ernõ odaajándékozott neki egy nyomtatóval felszerelt egyszerû fényképezõgépet, és kioktatta a használatára: lencsébe belenézni, gombot lenyomni, várni amíg a kép ki lesz nyomtatva, képet elkapni. A legelsõ kép az ebédlõasztal alatt kuporgó Katalint ábrázolta. Ekkor Mátyás elbúcsúzott a feleségétõl, rábízta hivatalnokaira az országot, és beszállt a gépezetbe. A fiú azt tanácsolta Mátyásnak, hogy csukja be a szemét, mert érdekes élmény vár rá, mire az kezeivel befogta a füleit. Biztos rosszul hallotta a motor búgásától... Mindenesetre Ernõ dugókat tett a fülébe, hogy megvédje azt az ordítástól. Legalábbis amikor hátranézett, úgy tetszett, mintha Hunyadi tátogna. Pedig csak 180.000 év/órával haladtak... Majd’ egy perc múlva megérkeztek 2008-ba. Január volt, pontosabban január 17-e. Kint álldogáltak egy néptelen utcácskán. Ernõ besietett egy panellakásba. Mátyás nem szólt semmit,de õt az épület egy komódra emlékeztette. Arra számított, hogy az egész épület az övék lesz, de csak egy lakás lett az. Amikor bementek, Ernõ elpanaszolta neki, hogy a panelház tulajdonosa túl magas lakbért kér, amig õk éheznek, addig a tulajdonos a tizennegyedik villája berendezését tervezgeti.


TOLLFORGATÓ

18

2007/2008 2. szám

Édesapja és édesanyja egy gyárban dolgoznak, kevés a fizetésük, ráadásul a lakbér minden hónapban 500 koronával emelkedik. El kellett adniuk a mosógépet is, így anyjuknak kézzel kell mosnia. Mátyás ugyan nem értette a gyár és a mosógép szavakat, és azt sem, hogy a villát minek kell berendezni, holott azzal enni szoktunk, ám a lényeget felfogta. Így szólt: - Ezt az embert meg kelle büntetni. Én sok ilyen esetet orvosolám otthon, de úgy látom, itt más törvények uralkodnak, mint hazámban. Ezért idehívám varázslómat, hogy varázsolá nekem olyan gúnyát, amellyel meg tudám büntetni ó gonosz lakástulajdonost. Belefújt egy sípszerûségbe, mire a varazsló megjelent és adott neki egy rendõrfelszerelést. Ekkor átöltözött és elment a tulajdonos házához. Bekopogott, és letartóztatta csalásért. Még a pert is megnyerte. Ernõ ( és családja, akik ezt csak késõbb tudták meg ) nem gyõzött hálálkodni, amikor fájdalomdíjul odaadták nekik az egyik villát, és a többi lakóval közös albérlõjükké tették a volt tulajdonost. Mátyás pedig hazament az idõgéppel, és folytatta megkezdett csirkecombját. Végre Katalin is kibújt az asztal alól. Rózsa Tibor 6. C


2007/2008 2. szám

19

TOLLFORGATÓ

Mátyás, az igazságos Hol volt, hol nem volt, a szlovák—magyar határon túl, ahol az Európai Unió az úr, volt egyszer egy gömöri falu. Itt az Úr 2008. esztendejében, Mátyás királlyá választásának 550. évfordulóján nem kisebb személy bukkant elõ a meredek gömöri dombok között lebegõ ködbõl, mint maga Mátyás, az igazságos. Mátyás ismerte ezt a kis falut, hiszen annak idején itt kapáltatott szõlõt a nemes urakkal. Csakhogy azóta már jópár év eltelt, s minden annyira megváltozott. Csak a meredek domboldal és a nem messze bugyogó csevicceforrás volt ismerõs számára. Ahogy tanácstalanul nézelõdött, megpillantott az út szélén egy számára furcsa anyagból készült táblaszerûséget, amire az volt írva, hogy CENTRUM. Gondolta magában, rosszat nem jelenthet, ezért elindult abba az irányba, amerre a táblán lévõ nyíl mutatott. Ahogy mendegélt, egyszer csak egy csapat emberrel találkozott. Kérdezi is õket, kire várnak? Azt mondja erre az egyikük, hogy õk „podporások”, és a polgármester hívatta õket valamilyen munkára. Gondolta Mátyás, ezek valamiféle jobbágyok lehetnek, s hát beáll közéjük õ is. Közben az emberek beszéltek mindenféle segélyrõl, meg munkahivatalról – de ezekre a szavakra Mátyás már nem figyelt, de ha figyelt volna, akkor sem értette volna õket. Az már inkább érdekelte, hogy megérkezett a polgármester, aki valamiféle ispán lehetett. De az Mátyást nem engedte dolgozni – mondván nincs bejelentve a hivatalban. Fura világ ez, ahol a dolgos kéz sem kell, gondolta a jó király, de aztán tovább ment. Vagyis ment volna, mert hirtelen egy szobrot pillantott meg. Okos ember volt, hiú is, így rögtön felismerte magát a szoborban, s dagadó önérzettel nyugtázta, milyen derék jobbágyai laknak ebben a faluban. De ebben a pillanatban három szurtos kölyök bukkant elõ, s kövekkel kezdték dobálni a szobrot. Mátyás haragosan szólt rájuk: - Mit csináltok, ebadta kölykei? - Mi közöd hozzá, tata? – válaszolták azok, s tovább dobálták a köveket. - Tudjátok ti, kinek a szobrát dobáljátok? - Valami nagy orrú góréét! – mondták azok. Mátyás arra gondolt, valami nincs rendben ebben a világban. Fogta magát, megfordult, s elindult Buda felé, hogy visszafoglalja trónját, s rendet és igazságot tegyen. Simon Eszter 6. C


TOLLFORGATÓ

20

2007/2008 2. szám

Gyüre Lajos járt nálunk 2008. február 21-én csütörtökön író-olvasó találkozóra készült a 3. évfolyam. Amikor reggel megérkeztem az iskolába, már javában folyt a készülõdés az osztályban. Letettem a dolgaimat, és siettem segíteni. Át kellett rendezni az egész osztályt, mert jöttek hozzánk a 3.A-sok és a B-sek . Amikor megérkezett Lajos bácsi, furulyával, énekkel és mesével fogadtuk õt. Utána õ kezdett mesélni nekünk. Elmondta, hogy történetei közül néhány mese igaz mese. Nagyon tetszettek neki a rajzaink, megdicsért minket. Sok kérdésünkre válaszolt. A végén dedikálta a könyveinket. Néhány versíró gyereknek tanácsot is adott. Emlékül Fekete Anikó tanító néni lefényképezett minket az író bácsival. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a találkozón. Szabó Lilla 3.C


2007/2008 2. szรกm

21

TOLLFORGATร“


TOLLFORGATÓ

22

2007/2008 2. szám

Író - olvasó találkozó A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2007 decemberében tartotta 2. Írófesztiválját Dunaszerdahelyen. A fesztivál keretén belül írók, költõk látogattak el Dunaszerdahely és környékének egy-egy alapiskolájába, hogy rendkívüli irodalomórát tartsanak a diákoknak. Iskolánk vendégei Tóth László és Balázs F. Attila voltak. A találkozón a 9.A osztály tanulói beszélgethettek az írókkal. Tóth Lászlótól a szlovákiai magyar irodalom kialakulásáról hallhattunk érdekességeket, míg Balázs F. Attila a Szõrös Kõ címû, kéthavonta megjelenõ szlovákiai magyar irodalmi újságot mutatta be, melynek õ a felelõs kiadója. A beszélgetés fõ témája az IRODALOM volt . Az íróknak mi is tehettünk fel kérdéseket (a Felvidék mai helyzetérõl, illetve arról, hogyan születnek meg verseik, prózáik), amelyekre õk készséggel válaszoltak. Patai Boglárka 9.A


2007/2008 2. szรกm

23

TOLLFORGATร“


TOLLFORGATÓ

24

2007/2008 2. szám

Társastánc - tanfolyam Iskolánkban pár hete indult a társastánc-tanfolyam a 8.-os és 9.-es tanulók számára. Heti egy alkalommal, szerda délutánonként, a 2-2,5 órás próbákon 10-12 páros tanulja a táncolás fortélyait. A próbák remek hangulatban, vidáman folynak, a ”csapat” már összeszokott. Bár az egyes lépések nem sikerülnek elsõre, mi mégsem adjuk fel, és végül mindenki önfeledten táncol. A tizenkéthetes tanfolyam végén egy ünnepélyen mutatjuk majd be az itt elsajátított tánctudásunkat a szülõk, családi barátok számára. Az ilyen ünnepélyeken az évek során egyfajta hagyománnyá vált, hogy a lányok kis koszorú formájú kitûzõt készítenek annak a fiúnak, akivel táncolnak, vagy akivel táncoltak a próbák során. Innen ered a tanfolyam ”koszorúcska” elnevezése.

Az egyik táncpróba elõtt interjút készítettem a tánctanárunkkal, Morva Pállal. -Mióta tanít társastáncot? Milyen formában? -Körülbelül negyven éve kezdtem tanítani. Fõleg végzõs diákokat tanítok alapiskolában és gimnáziumban, de tanítottam már felnõtteket is. -Mi a foglalkozása amellett, hogy táncot tanít? -Kulturális dolgozó, népmûvelõ vagyok. -Holt tanult táncolni? Mióta táncol? -Pozsonyban van egy hároméves fõiskola, oda jártam, és ’65-ben végeztem. -Ezen a társastánc-tanfolyamon milyen táncokat tanít?


2007/2008 2. szám

25

TOLLFORGATÓ

-Mazurka, jive, blues, bécsi keringõ, cha-cha-cha, polka, angolkeringõ, rock&roll, csárdás. -Mi a véleménye a csoportról? -Elég fegyelmezett a társaság, ügyesen megtanulnak mindent. Nincs semmi gond, szeretek velük dolgozni. -Melyik táncot kedveli a legjobban – miért? -Talán az angolkeringõ a kedvencem. Azért szeretem, mert szép a zenéje, és sokféle lehet a variáció a lépéseknél. -Köszönöm a riportot! Patai Boglárka 9. A


TOLLFORGATร“

26

2007/2008 2. szรกm


2007/2008 2. szám

27

Rejtvény 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. emésztõnedv 2. élõlények alkotó részei 3. csontképzõ vitamin 4. lapos csont 5. bõr rétege 6. ilyen fog is van 7. izmokat a csonthoz kötik 8. fontos emésztõnedv 9 agyat védõ csont 10. madár gyomra 11. felületi bõrsérülés

TOLLFORGATÓ


Köszönjük támogatóinknak

TYPO-N PELIKÁN Kft. Az egyes oldalakat elõkészítették, szerkesztették, írták:

Fekete Anikó György Judit Miklós Mária Rácz Andrea Simon Anikó

8-9. 27. 12-14. 3-5., 20.

Tollforgató A Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola diáklapja Szerkesztõ: Simon Anikó Tördelés: Patai József

Tollforgató 2007/2008 2. szám  

A Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola diáklapja 2007/2008 • 2. szám

Advertisement