Page 1

AIESEC Trnava Výročná správa 2009-2010


ÚVOD Vážení partneri ! Všetko má svoje začiatky a konce. Striedajú sa ako noc a deň, štyri ročné obdobia, čif arba lístia na stromoch. Ani v lokálnej pobočke AIESEC Slovensko - AIESEC Trnava tomu nie je inak. Posledný aprílový deň tohto roku znamenal koniec prvej štafety pre pobočku. Predchádzajúci vedúci tím AIESEC Trnava na čele s Tomášom Dzurendom odovzdal opraty do rúk svojím nasledovníkom a uzavrel funkčné obdobie Máj 2009 – Apríl 2010. 12 mesiacov uplynulo ako voda. Členovia iniciatívnej skupiny z Októbra 2008 počas práve tohto obdobia dokázali vybudovať oficiálnu lokálnu pobočku AIESEC Slovensko, silného a rovnocenného partnera, ktorý preukázal, že ľudské sny je možné premeniť na skutočnosť ak im veríme. Príležitosť budovať svoju osobosť si vybrali študenti zo všetkých vysokých škol, ktoré sídlia v Trnave. Aj vďaka svojím výsledkom preukázali obrovský potenciál, ktorý v sebe ukrýva toto univerzitné mestečko. Podobne i organizácie v rámci Trnavského kraja prejavili prejavili a nadviazali spoluprácu s AIESEC Trnava a to formou sprostredkovania zahraničnej stáží v spoločnostiach, vzdelávania členov, uzavretím partnerstva, či prezentáciou organizácie na celoslovenskom jubilejnom 15. podujatí Národných dní kariéry. AIESEC Trnava sa počas jedného kalendárneho roka dokázal pretrenasformovať na samosttane fungujúcu jednotku, ktorá sprostredkovala priniesla medzinárodnú skúsenosť z Európy, Južnej Ameriky či Ázie. Vďaka napĺňaniu potenciálu mladých ľudí prostredníctvom vedenia tímu, medzinárodnej stáže, vzdelávania na konferenciách, ich organizovaním, vytváraniu platformy pre multikultúrne prostredie a vytrvalou snahou byť čo najlepší, si AIESEC Trnava za toto obdobie vyslúžila najvyššie ocenennie, a to Najlepšia pobočka AIESEC Slovensko. A to najmä vďaka entuziazmu, pracovitosti a zapálenosti členov a v neposlednej rade vďaka Vašej podpre. Verím, že AIESEC Trnava bude úspešne napredovať v šľapajách tohto obdobia a svojou činnosťou bude obohacovať ekonomický, kultúrny a vzdelávaci rozmer v rámci Trnavy a jej okolia tak ako tento rok. To, že AIESEC Trnava dnes stojí na čestnom mieste, pozerá sa dopredu s otvorenými očami, plnými nápadov a iniciátiv sa deje aj práve vďaka Vám a Vami poskytnutej podpore Ďakujeme! Ľubomíra Školová Prezidentka pobočky AIESEC Trnava


Obsah

Úvod Vedúci členovia

2 4-5

Vzdelávanie

6

AIESEC kampane

7

Stážisti

8-10

Financie

11-12

Partneri

13

AIESEC Trnava vyrobila: Karolína Kyzúrová text: Karolína Kyzúrová, Ľubomíra Školová, Nika Antalová, Andrea Tittelová, Tatiana Selnekovičová, Jana Valentovičová, Zuzana Danechová, Katarína Treflíková, Michaela Macáková, AIESEC Trnava 2010


Vedúci členovia AIESEC Trnava, ako novovzniknutá pobočka, fungujúca na Slovenskom trhu len 2 roky, má naplnené kapacity ľudských zdrojov priamo úmerne dĺžke svojho pôsobenia. V máji tohto roku sa dostala do funkcie novozvolená výkonná rada, ktorá má pre toto obdobie obsadené všetky funkčné oblasti. Aktuálne má AIESEC Trnava okrem výkonnej rady aj ďalších 7 aktívnych členov, zaradených do 3 tímov. Napriek svojej krátkej histórií, však naša pobočka zaznamenáva prevratné úspechy na území celého Slovenska. Dôkazom toho sú aj 2 bývalý členovia trnavskej pobočky zvolený do národného tímu AIESEC Slovensko. Zakladateľ našej pobočky a prezident za minuloročné obdobie Tomáš Dzurenda od mája zastáva pozíciu projektového manažéra Narodných dní kariéry a Lenka Tomanová, spoluzakladateľka a viceprezidentka pre komunikáciu za minuloročné obdobie bola zvolená do pozície viceprezidentky pre komunikáciu na celoslovenskej úrovni. Nepopierateľným dôkazom našich dobrých výsledkov je aj získanie najvýznamnejšieho ocenenia „Najlepšia pobočka na Slovensku za rok 2009“

Ľubomíra Školová Prezidentka pobočky AIESEC Trnava Študentka 3. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

„AIESEC je pre mňa výzvou, ako byť každým dňom lepším človekom.“

Kontakt: lubka.skolova@aiesec.net

Katarína Treflíková Viceprezidentka pre financie Študentka 4. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Kontakt: katarina.treflikova@aiesec.net

Zuzana Danechová Viceprezidentka pre styk s firemným sektorom Študentka 3. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Kontakt: zuzana.danechova@aiesec.net

„Práca finančníka v AIESEC Trnava mi dáva príležitosť prekonávať hranice v pracovnom nasadení. Práca v AIESEC prináša výsledky pre tím a zároveň rozvíja moju osobnosť“ „AIESEC mi dáva možnosť komunikovať s firemným sektorom a učí ma zvládať situácie, s ktorými by som sa stretla až v zamestnaní“


Vedúci členovia „AIESEC je výzva profesionalizácie v medzinárodnom prostredí.“

Andrea Tittelová Viceprezidentka pre medzinárodný výmenný program Študentka 1. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta politológie Kontakt: andrea.tittelova@aiesec.net

„AISEC je pre mňa výzvou, ako lepšie spoznať samú seba a nástroj, ako dosiahnuť svoje ciele.“

Tatiana Selnekovičová Viceprezidentka pre starostlivosť o prichádzajúcich stážistov Študentka 3. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Kontakt: tatiana.selenkovicova@aiesec.net

Nika Antalová

„V AIESEC pracujem Viceprezidentka pre rozvoj a vzdelávanie ľudských zdrojov s ľuďmi a pre ľudí. Mám jedinečnú Študentka 3. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, možnosť pracovať na Fakulta masmediálnej komunikácie svojich nedostatkoch a robiť to, čo ma Kontakt: nika.antalova@aiesec.net baví.“ „ AIESEC je najlepšia prax, akú si študent popri škole môže priať. Moja pozícia mi umožňuje zdokonaľovať sa v tom, čo chcem robiť v budúcnosti“ „Práca v AIESEC je pre mňa neuveriteľnou príležitosťou ako sa realizovať a rozvíjať svoje schopnosti.“

Karolína Kyzúrová Viceprezidentka pre komunikáciu Študentka 3. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Kontakt: karolina.kyzurova@aiesec.net

Michaela Macáková Manažérka pre prichádzajúcich stážistov Študentka 3. ročníka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Kontakt: michaela.macakova@aiesec.net


Vzdelávanie

Tento rok mali naši členovia možnosť zúčastniť sa týchto konferencií: ź medzinárodná konferencia CASH Jednou z najvýznamnejších oblastí pôsobenia organizácie (Gyor, Maďarsko) AIESEC je vzdelávanie svojich členov. Jednou z možností rozvoja ź medzinírodná konferencia EUROCO vedomostí a potenciálu sú aj lokálne, národné a medzinárodné (Lisabon, Portugalsko) konferencie organizované niekoľkokrát do roka, na ktorých sa ź národná konferencia HIGHWAY môžu zúčastniť všetci členovia AIESEC. Adekvátne vzdelanie (Poprad) našich členov je pre nás najväčším zadosťučinením a odzrkadľuje ź národná konferencia REACH kvalitu našej práce. (Nitra) ź international train to trainers seminar

(Trnava) VZDELÁVACIE PROSTREDIE V AIESEC ź Konferencie

-možnosť vytvárať siete kontaktov. Vo forme tréningov, workshopov a prípadových štúdií vedených profesionálnymi firmami sa študenti aktívne vzdelávajú. Medzinárodné prostredie vytvára priestor pre aktívne používanie cudzích jazykov a zároveň poskytuje možnosť spoznávania nových kultúr. ź Tímová skúsenosť -základ práce v AIESEC Trnava tvorí práca v tíme na konkrétnej pozícii. ź Mentorovanie

-ako súčasť výchovy budúcich lídrov ź Tématické stretnutia

-s cieľom zlepšiť efektivitu práce a stanoviť ciele ź Virtuálny priestor

-prostredníctvom intranetu

ź AIESEC Symposium (Bratislava) ź konferencia Planet (Modra) ź seminár Talents of tomorrow


AIESEC kampane JESENNÁ KAMPAŇ „Vezmeš si ma?“ cieľ kampane: prijať 15 nových členov - 10 na členstvo, 5 na stáž oslovené univerzity: ź Univerzita Sv. Cyrila a Metoda ź Trnavská univerzita ź Materiálovo - technologická fakulta STU v Trnave Prostriedky kampane: letáky, plagáty, web stránka aiesec.sk, web stránka univerzity ucm.sk, fmk.ucm.sk, tričká, reportáž v Mestskej televízii Trnava, článok v univerzitnom časopise Atteliér, článok v týždenníku Trnavksý hlas, sociálna sieť Facebook, infostánky, informačné stretnutia, reklama na chodníkoch Partneri kampane: Husky, Antre, Moderna Brain, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

JARNÁ KAMPAŇ „Vezmeš si ma?“ Cieľ kampane: prijať 20 nových členov - 10 členov, 10 stážistov Oslovené univerzity: ź Univerzita Sv. Cyrila a Metoda ź Trnavská univerzita ź Materiálovo - technologická fakulta STU v Trnave Prostriedky kampane: letáky, plagáty, dverníky na kľučky, web stránka aiesec.sk, web stránka univerzity ucm.sk., fmk.ucm.sk, mtf.stuba.sk, tričká, reportáž v Mestskej televízii Trnava, článok v univerzitnom časopise Atteliér, sociálna sieť Facebook, infostánky, informačné stretnutia Partneri kampane: Husky, Antre, Moderna Brain, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnavský samosprávny kraj, Mestská televízia Trnava, Atteliér


Stážisti TYPY STÁŽÍ AIESEC Trnava je jedinečnou voľbou ako vycestovať, spoznať svet, kultúru, nové krajiny, zacítiť interkultúrny dialóg a naučiť sa pracovať v medzinárodnom tíme. AIESEC Trnava už sprostredkovala stáže v krajinách ako napr. Indonézia, Brazília, Čína ale aj Turecko a India. OBLASTI STÁŽÍ ź manažérska administratíva, financie, účtovníctvo, marketing, projektový manažment, ľudské zdroje ź rozvojová zvyčajne v spolupráci s neziskovými organizáciami v danej oblasti, orientuje sa na rôznorodé celosvetové a lokálne problémy ź technická manažment a rozvoj webu, softvérov, sietí, databáz,časti inžinierstva ź vzdelávacia učenie, podielanie sa na vzdelávacom procese

NAŠI STÁŽISTI Lenka Valacsaiová

Lenka Tinková

rozvojová stáž India

vzdelávacia stáž Brazília

Martina Dobošová vzdelávacia stáž Čína Tatiana Hadarová rozvojová stáž Indonézia


Stážisti ÚSPEŠNÝ PROJEKT S NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V oblasti, ktorá sa stará o prichádzajúcich stážistov a starostlivosť o nich, sme za tento rok zaznamenali úspechy, ktoré vo veľkej miere prispeli k tomu, aby sme sa stali najlepšou pobočkou na Slovensku. Trnavská pobočka sa zapojila do projektu s neziskovými organizáciami – NGO, ktorého hlavnou myšlienkou bola pomoc neziskovým organizáciám na Slovensku. Priniesť do týchto organizácií stážistov zo zahraničia, ktorí sa podieľali na tom, aby tieto prosperovali, prinášali benefity pre ich pracovníkov, podporovateľov a pod. Iniciatíva NGO sa stala víťazom prestížnej Ceny Karola Veľkého. Súťaž organizujú Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene a venuje sa najmä otázkam rozvoja EÚ, európskej integrácie a európskej identity. Z našej snahy vzišli v rámci tohto projektu dve stáže, z ktorých jedna bola žiaľ zrušená kvôli komplikáciám v legislatívnom procese s Čínou. Druhá sa však úspešne zrealizovala, a tak mohla organizácia JEF - zaoberajúca sa projektmi pre mládež Európskej únie, privítať vo svojich radoch Sibilu Apostolovu Ivanovu z Bulharska, ktorá okrem kultúrneho spestrenia organizácii aktívne pomáhala pri riešení aktuálnych projektov a zúčastnila sa aj výmenného seminára v Moldavsku.

Sibila Apostolova Ivanova rozvojová stáž na Slovensku nezisková organizácia JEF mladí priatelia Európy

V aktuálnom období sa rozbehla aj druhá vlna NGO iniciatívy, na ktorej sa chceme rovnako ako aj ostatné pobočky na Slovensku aktívne zapojiť a pomôcť tak ďalším ľuďom zo zahraničia, aby spoznali Slovensko a mali možnosť spoznať rozličnú kultúru. Rovnako pomôcť najmä neziskovým organizáciám, materským centrám, mládežníckym organizáciám, aby dosiahli úspechy a čerpali inšpirácie pre prácu a pre život od ľudí z rozličných častí sveta.

SPOLUPRÁCA S FAKULTOU MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE Na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda tento rok pôsobili ďalšie dve stážistky, ktoré sa rozhodli prísť na Slovensko v rámci vzdelávacej stáže. Sú nimi Lizbeth Luna Victoria Vargas z Peru a Elena Raimdzhanova z Ruska. Obe sa podieľali na vyučovacom procese na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. Lizbeth zdokonaľovala študentov v španielskom jazyku a mediálnych predmetoch, Elena zase študentom odovzdala skúsenosti z oblasti marketingu.


Stážisti Elena Raimdzhanova vzdelávacia stáž na Slovensku Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Fakulta Masmediálnej Komunikácie Lizbeth Luna Victoria Vargas vzdelávacia stáž na Slovensku Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Fakulta Madmediálnej komunikácie

Spolupráca s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pokračuje naďalej. Boli podpísané daľšie dve zmluvy o spolupráci medzi FMK a AIESEC Trnava a v tomto období hľadáme nových stážistov, ktorí do Trnavy prinesú kúsok exotiky, novej kultúry a temperamentu.

Ocenenie Tím AIESEC Trnava s ocenením

Ob l a s ti z a m e r a n é n a s ta r o s tl i v o s ť o prichádzajúcich a odchádzajúcich stážistov vo veľkej miere prispeli k zisku najvyššieho celoslovenského ocenenenia, a to „Najlepšia pobočka za rok 2009/ 2010". Dané ocenenie je dôkazom našej vytrvalej práce a profesionality.Veríme, že aj v budúcom roku bude náš tím najlepší na Slovensku.


Financie AIESEC Trnava Pobočka v Trnave vznikla v októbri 2008, v tom čase bola evidovaná ako Expansion Trnava, čo predstavovalo akési rozšírenie. Aby však mohlo k jej vytvoreniu dôjsť bolo potrebné nájsť pobočku, ktorá by sa stala patrónom pre novovznikajúcu expanziu a finančne ju podporovala. AIESEC Comenius University sa tejto úlohy ujal a poskytol nám pôžičku vo výške 1515,11 €. V súčasnosti postupne túto pôžičku splácame, a to na základe 30 % odvodov z každého príjmu. Podľa plánu by mala byť pôžička definitívne splatená v priebehu júna 2010. Na uvedených grafoch môžeme vidieť aké boli náklady a výnosy pobočky AIESEC Trnava za obdobie od apríla 2009 do konca mája 2010.

HOSPODÁRNIE AIESEC TRNAVA Úlohou každej pobočky je zabezpečiť jej plynulé fungovanie. Aby mohla pobočka plynule fungovať je potrebné mať dostatočné materiálne a finančné zabezpečenie. Základom pre riadenie všetkých nákladov a výnosov a hospodárenia každej pobočky je rozpočet, ktorý je vytváraný na obdobie jedného funkčného roka, tzn. od mája do apríla daného roka.

Príjmy každej pobočky AIESEC tvoria: · príspevky členov, partnerov a podporovateľov, · dary, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných fondov, · iné príjmy. S týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi AIESEC Slovensko.


Financie Čo sa týka nákladovej oblasti, najviac sa investovalo do oblasti Talent Management, čo predstavuje vzdelávanie členov pobočky. Keďže členovia AIESEC nie sú za svoju prácu platení, majú možnosť na základe svojich pracovných výsledkov získať preplatenie určitej čiastky z ceny konferencie a iných vzdelávacích seminárov. Do oblasti Talent Management taktiež zahŕňame náklady na kampaň súvisiacu s náborom nových členov. Druhou oblasťou je Exchange, teda oblasť týkajúca sa zahraničných stáží. Patria sem náklady súvisiace s vyslaním slovenských študentov na zahraničnú stáž ale taktiež náklady súvisiace s dodaním zahraničného stážistu do slovenskej firmy. Treťou oblasťou sú operačné náklady, ktoré predstavujú náklady na zabezpečenie fungovania kancelárie (telefón, kancelárske potreby, tonery,...) ale spadajú sem aj poplatky za vedenie účtu, či splácanie pôžičky od pobočky Comenius University. Poslednou oblasťou je External relations, ktorá však predstavuje najnižšie náklady. Táto oblasť zahŕňa náklady súvisiace s cestovaním na firemné schôdzky, náklady na tlač prezentačných materiálov, či náklady na organizovanie podujatia pre partnerov tzv. Stakeholders meeting. Všetky pobočky AIESEC sú povinné odvádzať z každého príjmu odvody do národných fondov AIESEC Slovensko, ktoré slúžia na pokrývanie nákladov rôzneho druhu. Ak sa pozrieme na graf Výnosov, vidíme že najväčšiu časť príjmov tvorí práve oblasť Exchange, tzn. príjmy od firiem za sprostredkovanie stážistu a od študentov za sprostredkovanie stáže. Druhou najväčšou oblasťou boli ostatné výnosy, ktoré predstavujú príjmy z fondov, ktoré poskytujú ostatné pobočky.


AIESEC’s

National Partners Partneri Page

Vyrocna sprava AIESEC Trnava 2009/2010  
Vyrocna sprava AIESEC Trnava 2009/2010  

oficialna sprava LC Trnava

Advertisement