Page 1

Juleoppmuntring

Julevandring i Lyngdal kirke

Hellig tre kongers dag

SIDE 7

SIDE 10

SIDE 11

Julehøytiden feires i kirka SIDE 7

NR. 4 2017

HILSEN

KIRKA

MENIGHETSBLAD FOR AUSTAD, KVÅS OG LYNGDAL


ANDAKTEN x STEIN REINERTSEN

«Husk nåderike Jesus, jeg er din reises årsak»

D

isippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av oss i en stall. Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire at «dette er så utrolig at det må være sant.» Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere er sammensatt av de to greske ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Forsidefoto x Rune Hauan

Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev om det han har sett og hørt. Han så hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var utenfor fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. De som manglet håp, fikk håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening med livet. Det var det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.» Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også noe mer. I Mozarts Requiem synger koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var altså menneskenes frelse som var grunnen til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde av Gud. Han kom for å frelse. I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen startet. Et av reformasjonens kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss til å respondere på at han kom til jorden. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet: Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Med ønske om en velsignet julehøytid.

Kolofon

Menighetsblad for Austad, Kvås og Lyngdal

Ansvarlig redaktør GEIRULF GRØDEM

Redaksjon

SILJE MARI HELLÅS

Design

RUNE HAUAN

Trykk

SNARTRYKK


Konfirmanter i Austad kirke 2017. Foto x Tor Steinar Kristensen

Konfirmanter i KvĂĽs kirke 2017. Foto x Tor Steinar Kristensen

HILSEN KIRKA 3


KOM TIL KIRKE †

Se også gudstjenesteliste på lyngdal.kirken.no

26. NOVEMBER

31. DESEMBER

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med Olav Lehne. Hildegunn med band spiller. Austad kirke kl. 17.00 Lysmesse ved Geirulf Grødem. Grøt på grendehuset etter gudstjenesten.

Lyngdal kirke kl. 23.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem

KRISTI KONGEDAG

3. DESEMBER

1. SØNDAG I ADVENT

Kvås kirke kl. 17.00 Vi synger julen inn. Grøt på Kvåstunet etterpå. Lyngdal kirke kl. 17.00 Lysmesse ved Geirulf Grødem. Speideren, Indremisjonskorpset og Trio Mix deltar. 10. DESEMBER

2. SØNDAG I ADVENT

Lyngdal kirkesenter kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Hildegunn med band spiller. Korshavn kapell kl. 17.00 Lysmesse ved Olav Lehne. Grøt i kjelleren etter gudstjenesten. 17. DESEMBER

3. SØNDAG I ADVENT

Lyngdal kirke kl. 17.00 Vi synger julen inn.

4 KYRKJEHELSING

NYTTÅRSAFTEN

Olav Lehne

24. DESEMBER Julaften Austad kirke kl. 14.30 Gudstjeneste ved Olav Lehne. Lyngdal kirke kl. 14.30 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Lyngdal Pre Soul Children synger. Korshavn kapell kl. 16.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Kvås kirke kl. 16.00 Gudstjeneste ved Olav Lehne. Lyngdal kirke kl. 16.00 Gudstjeneste ved Ragnhild Lied. 25. DESEMBER JULEDAG

Kvås kirke kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste ved Tore Smeplass. Siri Fyllingen Johnsen og Maren Njerve deltar. Lyngdal kirke kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste ved Olav Lehne.

Tore Smeplass

07. JANUAR

KRISTI ÅPENBARINGSDAG

Lyngdal kirkesenter kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Hellig tre kongersfest etterpå. 14. JANUAR

2. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. 21. JANUAR

3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Kvås kirke kl. 19.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem.


18. FEBRUAR

1. SØNDAG I FASTETIDEN

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. 25. FEBRUAR Ragnhild S. Lied

28. JANUAR

SÅMANNSØNDAG

Austad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Lyngdal kirkesenter kl. 17.00 Lovsangsgudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. 04. FEBRUAR

KRISTI FORKLARELSESDAG

Kvås kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem

TLF 479 73 001 Se lyngdal.kirken.no for epostadresser til ansatte.

2. SØNDAG I FASTETIDEN

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. 04. MARS

3. SØNDAG I FASTETIDEN

Lyngdal kirkesenter kl. 11.00 Fasteaksjonsgudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Konfirmantene deltar. Kvås kirke kl. 19.00 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied.

Kirkeverge CARL MAGNUS SALVESEN |479 73 001 Daglig leder i Lyngdal menighet MARIAN VOGSLAND |479 73 001 Menighetssekretær SILJE MARI HELLÅS |473 78 653 Kontorfullmektig ANN WENCHE G. EGENES |479 73 001 Kirkegårdsarbeider DAVID MATHISEN |479 73 001 Menighetspedagog FRANK ARNE HAMMERØ |410 47 176 Kirketjener i Austad kirke MARIANNE FREDBO |416 87 499 Kapelltjener i Korshamn kapell INGER LILL HANANGER |957 04 585 Kirketjener i Kvås kirke TOR VATNEDAL | 911 04 575 Kirkemusiker i Kvås kirke RUNE HAUAN |404 14 600

11. FEBRUAR

Klokker i Kvås kirke ROLV GUNNAR GITLESTAD |976 84 524

FASTELAVENSSØNDAG

Lyngdal kirkesenter kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Ragnhild S. Lied. Lyngdal Soul Children deltar. Korshavn kapell kl. 19.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem.

Lyngdal kirkekontor er betjent TIRSDAG–FREDAG KL. 10.00–15.00

Geirulf Grødem

Kirkegårdsarbeider ved Kvås kirke ALF RAYMOND BORDVIK |977 26 720

11. MARS

Sokneprest i Lyngdal og Kvås RAGNHILD S. LIED |917 72 583

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem.

Kirkemusiker i Lyngdal kirke KALDO KIIS |957 07 854

4. SØNDAG I FASTETIDEN

Kirkemusiker i Austad kirke MARGOT KIIS | 902 06 152 Konstituert prost i Lister GEIRULF GRØDEM |473 74 079

14. FEBRUAR

Kirketjener i Lyngdal kirke ARNT EDVIN NØKLAND | 909 68 486

Lyngdal kirkesenterkapell kl. 08.30 Gudstjeneste ved Ragnhild S. Lied.

Diakon JAN HANANGER |913 91 021

ASKEONSDAG

Trosopplærer 0–12 år JOHANNE S. OUGLAND |971 11 770 Senterleder og kokk HELGE TISLAVOLL |911 22 691

HILSEN KIRKA 5


JULEBUFFET SØNDAG 17.12 KL. 13.00–16.30 LYNGDAL KIRKESENTER Hjertelig velkommen til julebuffet i Lyngdal Kirkesenter. Det vil bli servert varm tradisjonell julemat med tilbehør og dessertbord. Det blir julestemning på høyt nivå med quiz og stemningsmusikk. Etterpå synger vi julen inn i Lyngdal kirke kl. 17.00

FORTELLINGER OM JUL

Voksen kr. 195,Barn fra 3-12 år kr. 95,Max pris pr. familie kr. 500,K O N TA K T I N F O R M A S J O N

TORSDAG 07.12 LYNGDAL KIRKE Vi gleder oss til julekonsert i Lyngdal kirke. Silje Torsøe og Linn Mørland er solister. Vi har med oss en flott besetning; Gitarer: Torbjørn Alfsen, Bass: Peter Haltorp og Trommer: Rune Mørland. Her blir det magisk julestemning i toner og ord. Vi har satt sammen et meget spennede og variert repetoar. Både kjente- og mindre kjente julesanger, i ulike stilarter og sjangere. Vi byr også på en vakker julefortelling.

LYNGDAL.KIRKEN.NO/PÅMELDINGER INNEN 13.12

KONSERT LILLE JULAFTEN FREDAG 23.12 KL. 22.00 LYNGDAL KIRKE Når skuldrene går til ørene dagen før dagen, er det deilig å sette seg ned og nyte rolig julestemning. Lokale unge og voksne kommer og synger for oss. Velkommen!

Billetter på ticketmaster.no K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

butikkstella@gmail.com

LYNGDAL.KIRKEN.NO

6 HILSEN KIRKA


Julens

gudstjenester i Lyngdal, Kvås og Austad

24. DESEMBER JULAFTEN

Austad kirke kl. 14.30 Lyngdal Kirke kl. 14.30 Korshavn kapell kl. 16.00 Kvås kirke kl. 16.00 Lyngdal kirke kl. 16.00 25. DESEMBER JULEDAG

Kvås kirke kl. 12.00 Lyngdal kirke kl. 12.00 31. DESEMBER NYTTÅRSAFTEN

Lyngdal kirke kl. 23.00

Juleoppmuntring Jan Hananger jan.hananger@lyngdal.kirken.no

Også i år vil det være behov for oppmuntringsgaver til lyngdøler, gjennom arbeidet diakonien driver. Matkasser med juleinnhold er svært populært. Og også julegaver til barn, der det er anført alder og kjønn tas imot med takk. Ellers er «Lyngdalskort» en veldig fin gave til alle og enhver. Fint hvis det som skal deles ut blir levert på kirkesenteret innen 15. desember. God jul til dere alle, dette gleder jeg meg til! HILSEN KIRKA 7


VI SYNGER JULA INN SØNDAG 17.12 KL. 17.00 LYNGDAL KIRKE Bli med og syng jula inn med kjente og kjære julesanger! Vi får sang og julestemning fra: • • Soul Children • Pre-Soul Children • Salt • Raindrops • Ungdomsbandet • TrioMix

LYS SØNDAG 4.12 KL. 19.00 LYNGDAL KIRKE Førjulskonsert med Lyngdal Brass. Gjester: Linda Handeland Jorunn Moen Sound of Happiness.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

MARGOT KIIS | TLF 902 06 152

LYNGDAL.KIRKEN.NO

8 HILSEN KIRKA


Julenatt i år også Mandag 11. desember kl 21.30 fylles Lyngdal kirke med julens toner fra noen av landets ledende artister. Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen og turnéens nye stjerne, Reidun Sæther, vil fremføre kjente og kjære julesanger med førjulskonserten Julenatt.

M

ed seg har artistene de eminente musikerne Frøydis Grorud ogt Trond Lien, som vi alle kjenner fra NRKs Beat for beat. Reidun Sæther Det er første året Reidun Sæther er med i Julenatt. «Vi er utrolig glade for at Reidun takket ja til å bli med på årets konserter. Hun besitter en av landets desidert største stemmer, så det er en viss fare for at kirketakene løfter seg under årets konserter», smiler musikalsk leder, Trond Lien. Reidun er sanger, skuespiller og sangpedagog og mange kjenner henne fra opptredener på TV og scene. Hun fikk for alvor vist hele sin stemmeprakt da hun kom helt til finalen i NRKs Stjernekamp i 2014. Reidun har hatt ledende roller i store musikaler som Queen-musikalen We Will Rock You og Monty Python’s Spamalot. Nå i høst deler hun scene med blant andre Christian Ingebrigtsen og Anita Skorgan på Edderkoppen teater i showet Store Norske. Vil la roen senke seg Julenatt-konsertene skal være tro mot julens budskap og tradisjoner og by på tradisjonelle julesanger, samtidig som det presenteres låter som overrasker. – Julesanger, julestemning og juleminner henger tett sammen, og kirkerommet er en perfekt ramme for å skape

viktige og personlige øyeblikk for alle mennesker. Om tankene dine vandrer bakover eller fremover, vekkes mye av det vi forbinder med julen gjennom nettopp julens musikk. Vi vil med konserten Julenatt gi publikum en pustepause i julestresset, slik at roen kan senke seg, sier produsent Håkon Ims. Samarbeid med Strømmestiftelsen En del av overskuddet fra konsertene gå til Strømmestiftelsen. Hjelp til selvhjelp er fundamentet i stiftelsens aktivitet. Strømmestiftelsen hjelper idérike mennesker i noen av verdens fattigste land med å komme i gang med prosjekter som kan generere et levebrød. Gjennom mikrofinans og utdanning vil de gjøre fattige rustet til å kunne klatre ut av fattigdom. Stiftelsen motiverer til utvikling og mener langsiktige mål gjennom målrettet arbeid i regionene er bedre enn store barmhjertige gaver. De er blant annet tilstede i Bolivia, Peru, Bangladesh, Myanmar, Burkina Faso, Niger og Uganda. Hjertelig velkommen til konsert i Lyngdal kirke! Billetter på ticketmaster eller på telefon 815 33 133. HILSEN KIRKA 9


MENIGHETENS JULETREFEST TORSDAG 28.12 KL. 17.00–19.00 LYNGDAL KIRKESENTER Søndagsskolen arrangerer juletrefest for menigheten! En skikkelig god, gammeldags juletrefest til glede for alle som er tilstede. Med en solid dose gang rundt juletreet. Velkommen!

Julevandring i Lyngdal kirke Linda O. Jakobsen post@lyngdal.kirken.no

I

adventstiden får alle barnehagene i Lyngdal invitasjon til å delta på julevandring i kirka. Dette begynte menighet med i år 2000, og er et kjærkomment og populært tilbud for barnehagebarna i Lyngdal. Målet med vandringene er at barna skal oppleve juleevangeliet med å delta aktivt. Først blir barna møtt av keiser Augustus i sakristiet og skrives inn i manntall. Deretter blir barna med på en vandring gjennom juleevangeliet. De får tildelt ulike roller; Josef, Maria, de tre vise menn, engler og hyrder. Framme i Betlehem finner de Jesusbarnet og alle synger; Et barn er født i Betlehem.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE STRØMSLI OUGLAND

johanne.stomsli.ougland@lyngdal.kirken.no

10 HILSEN KIRKA


HELLIG TRE KONGERS DAG SØNDAG 07.0.1 KL. 11 OG 18 LYNGDAL KIRKESENTER Vi begynner feiringen med gudstjeneste for store og små i Lyngdal kirkesenter, kl. 11.00. Kirkekaffien blir en fest med sporlek, juletregang med mer. Klokka 18.00 arrangerer NMS den tradisjonelle Hellige tre kongers festen for de voksne. Bordet er dekket, det blir sang av SALT og tale ved Rune Restad.

BABYSANG (0–2 ÅR) ONSDAGER KL. 11–13 LYNGDAL KIRKESENTER

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

RAGNHILD SYNNØVE LIED

ragnhild.lied@lyngdal.kirken.no

TLF 917 72 583

Alle babyer har glede og nytte av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser! Babysang har fokus på glede og samspill gjennom bruk av sanger, regler og sosialt felleskap. Sammen spiser vi en varm-lunsj, som koster 50 kroner. Velkommen! K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE STRØMSLI OUGLAND

johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no

HILSEN KIRKA 11


FIBER TORSDAGER KL. 19.30 LYNGDAL KIRKESENTER OPPSTART 11.01 FIBER er ledertrening for unge. Gjennom bibelstudium, aktiviteter og samtale gis du mulighet til både personlig og åndelig modning. Vi møter Bibelens Jesus og blir utfordret til å reflektere over livsnære tema. Slik utrustes du til å utvikle en sunn og trygg identitet i forhold til deg selv, og å leve et liv i relasjon til Gud, gjennom bibellesing, bønn og fellesskap.

iFOLLOW

PÅ M E L D I N G

FRANK ARNE HAMMERØ TLF 410 47 176 frank@lyngdal.kirken.no

LØRDAGER KL. 20 LYNGDAL KIRKESENTER

KODE B

iFollow – Lyngdal Menighets ungdomsarbeid for alle som går på ungdomsskolen eller videregående. Vi åpner dørene starter klokken 20.00 med lovsang, tale og fellesskap.

ONSDAGER KL. 13.30 - 15.30 24.01, 31.01, 7.02, 14.02 LYNGDAL KIRKE Hvordan ble jorda til? Hvorfor er det ulike folkeslag og ulike språk? Hvordan kom det onde inn i verden? Hva gikk egentlig galt og hva har Gud gjort med det? Hvem er Jesus?

Etter dette har vi en aktivitet alle får tilbud om å være med på. Vi har også kafé, bordtennis, airhockey, shuffleboard, og andre spill og aktiviteter. Vi ønsker å ha et sterkt fokus på å møte Jesus gjennom både tale og relasjoner, og vi ønsker å være et åpent og varmt fellesskap! Velkommen skal du være!

Og hvem er disiplene hans? Dette er ting du som går i 6. klasse kan få rede på ved å bli med på fire samlinger og en reise gjennom det Bibelen har å si til oss i dag!

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

PÅ M E L D I N G

FRANK ARNE HAMMERØ TLF 410 47 176 frank@lyngdal.kirken.no 12 HILSEN KIRKA

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

FRANK ARNE HAMMERØ TLF 410 47 176 frank@lyngdal.kirken.no facebook.com/iFLyngdal/

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai


Menighetstur Carl Magnus Salvesen carl.magnus.salvesen@lyngdal.kirken.no

D

en store menighetsbegivenhet i 2018 går av stabelen i perioden 25. – 27. mai. Turen går til Fjerritslev i Danmark. Menighetsturen er for alle i alle aldre! Vi håper spesielt at menighetsturen vil bli en flott mulighet for alle som ønsker å finne en god anledning til å bli kjent med Lyngdal menighet. Vi bor på Han Herred Fritidscenter & Fjerritslev Vandrerhjem. Dette er et vandrehjem med gode fasiliteter med bl.a. annet tre gymsaler og badebasseng. Det blir avreise med ColorLine fra Kristiansand fredag 25. mai kl. 08.00 og retur fra Hirtshals søndag 27. mai kl. 12.15. Påmeldingen er åpnet på lyngdal.kirken. no. Program for turen vil bli utarbeidet av turkomiteen og det vil bli lagt ut på nettsiden vår så fort det er klart. Vi vil denne gang ha et spesielt fokus på å tilrettelegge turen for ungdommer.

Møter i vår Lyngdal NMS (Det Norske Misjonsselskap) og Lyngdal menighet har lang tradisjon med nært samarbeid. Det er inngått avtaler mellom NMS og Menighetsrådet om et enda tettere samarbeid, et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag. Når NMS arrangerer møter, er det å anse som en del av menighetens misjonsvirksomhet. Derfor legges møtene i NMS til kirkesenteret, og møtedagene blir på torsdager. Det kan være lurt å notere seg datoene for vårsemesteret allerede nå. Velkommen til NMS’ møter våren 2018! Søndag 7. januar: Hellig-tre-kongers fest kl 18.00 Torsdag 18. januar: Årsmøte kl 19.30 Torsdag 15. februar: Møte kl 19.30 Torsdag 15. mars: Møte kl 19.30 Torsdag 19. april: Møte kl 19.30 Onsdag 30. mai: Yngreshytta kl 19.30 HILSEN KIRKA 13


MANDAG, MIDDAG, MER MANDAG 15.30 – 17.00 LYNGDAL KIRKESENTER Hver Mandag er det Middag for alle og Mer som skjer. Noen har det travelt med fotballtreninger og tenker det er godt å komme til dekket bord, noen har barn som synger i Levende Lys eller Livli’. Andre synes det er koselig å starte uka med å spise middag sammen med andre. Uansett; Mandag-Middag- Mer (MMM) er for alle som ønsker hverdagsmiddag til en grei penge og sosialt felleskap på tvers av generasjoner K O N TA K T I N F O R M A S J O N

HELGE TISLAVOLL

helge@lyngdal.kirken.no

14 HILSEN KIRKA

SKIWEEKEND 9. – 11.03 TONSTADLI OG SIRDALEN Går du i 7. – 10. klasse og har lyst til å være med på skiweekend? Vi reiser til Tonstad hvor vi overnatter på en flott leirplass. Om dagene drar vi til Ålsheia og Tjørhomfjellet for å stå på ski. Målet er å bli bedre kjent med hverandre og med den kristne tro. Pris: 650,- (mat, transport, overnatting). Skikort i to dager: 490,(barn)/ 600,- (fra fylte 16 år). Påmelding på lyngdal.kirken.no fra 30. januar 2018. Det er plass til 40 deltakere.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

GEIRULF GRØDEM TLF 47374079 | geirulf@lyngdal.kirken.no


TRO OG LYS ONSDAG 31.01, KL. 17.00 ONSDAG 28.02, KL. 17.00 ONSDAG 25.04, KL. 17.00 ONSDAG 30.05 KL. 17.00 LYNGDAL KIRKESENTER Lyngdal og Hægebostad menighet har et flott tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, deres familier og venner!

STRIKK & LYTT TIRSDAGER KL. 11.00–13.00 LYNGDAL KIRKESENTER Kom og lytt til musikk og høytlesning mens du koser deg med ditt siste strikkeprosjekt! For de som ikke driver med håndarbeid er det også mulighet for å spille sjakk, shuffleboard, bordtennis eller ta en god prat. Vi tar en felles matpause kl. 12.00. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JORUNN MOEN TLF 984 02 059

Vi ønsker å være en inkluderende menighet for alle innbyggerne i kommunen, og vi tror at dette tilbudet kan være med på å styrke felleskapet. Tro og Lys, som alt vi driver med i menighetssammenheng, er avhengig av personer som kan være med å be for arbeidet og som er villige til å bruke noe av sin tid sammen med oss! Vi har fått en god gruppe frivillige til Tro og Lys og gleder oss til å ønske velkommen til samlingene. Samlingene varer ca. to timer. Vi deler tros- og livserfaringer, synger og spiser et varmt måltid sammen før vi avslutter med å feire gudstjeneste. Velkommen til Lyngdal kirkesenters Tro og Lys-samlinger!

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

SVANHILD FRØKEDAL

TLF 990 32 894 | www.trooglys.com

HILSEN KIRKA 15


HILSEN

KIRKA TÅRNAGENTHELG LØRDAG 7.04 KL. 15.00–20.00 SØNDAG 8.04 KL. 9.30–13.00 LYNGDAL KIRKE & LYNGDAL KIRKESENTER Alle 3. klassinger inviteres til å være med på Tårnagenthelg. Vi skal være agenter, der vi løser ulike oppdrag i løpet av helga. Vi avslutter helga med gudstjeneste på søndagen. Resten er super-hemmelig! Har du lyst til å være en agent sammen med oss? Invitasjon kommer i posten til 3. klassingene.

Neste utgave kommer i mars Frist for levering av stoff er 25.02. Sendes: silje@lyngdal.kirken.no K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE OUGLAND TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no 16 HILSEN KIRKA


Kirkelige handlinger 01.08 – 30.11

AUSTAD

Døpte LYNGDAL

Lila Ingebretsen Svendsen Tiril Emilie Aas Inga Olivia Skoland Collett Maylinn Skeime Dolseth Dina Sandnes Reppen Alfa Olevine Stokkeland Furuholt Tuva Malene Hauan Skille Gustav Tobiassen Olai Jåbæk Nenningsland Ludvik Håvardsholm Iddeland Casper Melvik Evander Hovden Anny Lindstrand Edvartsen Nathalie Knutsen Silseth Johannes Olsen-Opsahl Tobias Honnemyr Oliver Birkeland Casper Johansen Jeppesen Adrian Leander Håland Brønn Anna Emilia Breiland Mio Høgli Knutsen Sienna Hellestøl Bendik Byremo Erichsen Nicolay Hægeland Iversen Leon Andrè Bjørnestad Johnsen

Josefine Knutsen Gjøvik Amalie Tønnessen Live Hundingsland Silseth Fillip Tislavoll KORSHAMN

Hedda Pedersen Furuholt Thea Belland KVÅS

Malin Gullestad Peder Salamonsen Noah Løland

Vigde LYNGDAL

Lena Sikveland og Dag Vindheim Ann Kristin Homeland og Jostein Sandmark Martine Ørland og Lars Johan Aunevik Anette Øya og Gunnar Nilsen Janne Folserås og Espen Berglund Maria Stålesen og Tommy Efteland

Gravlagt

LYNGDAL

Elen Oddveig Pettersen Marit Varland Sigurd Ernst Knudsen Kåre Ingvald Vatland Karl Henry Kristiansen Odd Skeime Johan Lillelid Ida Marit Steen Trine Røynås Rolf Aaberg Alice Drangsland Chris Tommy Åteigen John Normann Edvardsen Olav Villy Vintland Herman Olav Andersen Knaben Solveig Blix Dyrnes AUSTAD

Sigbjørn Arild Skille Kristine Hamran Nora Marie Torkildsen AUSTAD

Øyvind Knutsen Birgit Olsen

AUSTAD

Gerd Elisabeth Røed og Olaf Andre Ellingsen

HILSEN KIRKA 17


ADVOKATFIRMAET

KARLSEN Advokatfirmaet Karlsen AS yter juridisk bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor de fleste rettsområder.

ADVOKAT ARILD KARLSEN mobil 474 73 044 e-post: arild@advkarlsen.no

butikken Lyngdal

18 HILSEN KIRKA

Lyngdal Mandag - fredag: Torsdag: Lørdag: Søndag:

09 – 17 09 – 19 09 – 16 12 – 16

Alléen 7, 4577 Lyngdal 38 34 49 00, lyngdal@hageland.no


Velkommen til bokhandelen i hjertet av Lyngdal! GRAVMONUMENTER NAVNTILFØYELSER SKIFER OG GRANITT Tlf 38 25 64 00 www.sorlandsstein.no post@sorlandsstein.no

TANNLEGENE Tor Arild og Arild Tobiassen

Alleen 10 4580 Lyngdal K O N TA K T I N F O R M A S J O N Tlf: 38 34 55 97

TLF 38 34 64 84 Agnefestveien 11 4580 LYNGDAL

HILSEN KIRKA 19


Konfirmanter i Lyngdal kirke 2017. Foto x Tor Steinar Kristensen

20 HILSEN KIRKA

Hilsen kirka 04-17  
Hilsen kirka 04-17  
Advertisement