Page 1

Bibelgruppe for ungdom

Favorittsalmer i Kvås

Nytt tak i august

SIDE 9

SIDE 7

SIDE 20

Årets konfirmanter SIDE 23

NR. 3 2017

HILSEN

KIRKA

MENIGHETSBLAD FOR AUSTAD, KVÅS OG LYNGDAL


ANDAKTEN x TORBJØRN OUGLAND

vonde opplevelser knyttet til disse som mente seg berettiget til å representere Gud og hans vilje når de fortalte oss hva vi skulle gjøre. Kanskje sa de at de hadde fått budskapet direkte fra Gud.

«Sakkeus var en liten mann, en bitte-bitteliten mann. Han klatret opp i et morbærtre for han ville Jesus se»

D

ette lille verset er det sikkert mange som husker fra søndagsskolen. Sakkeus hadde hørt at Jesus kom forbi, og han visste av erfaring at så lav som han var, så var det ingen mulighet for å få sett noe. Alt for mange store og breie rygger stengte for utsikten. Er dette det samme problemet i dag? Stenger fortsatt de breie ryggene for Jesus? Det kan være prester eller predikanter som fokuserer på mellommenneskelige forhold i talene sine i så det ikke blir plass til det enkle evangeliet om Jesus. Men det kan like gjerne være oss «vanlige kristne» som gir inntrykk av å være så vellykkede at vi skremmer andre bort. Fristelsen til å gi inntrykk av at en mestrer livet bedre enn en egentlig gjør, kjenner nok de fleste av oss. Da kan dagens lille andakt kanskje minne oss på at ved å opptre slik kan vi skygge for Jesus, han som sier at det er de små, de som som trenger hjelp, han tar seg av. De breie ryggene kan også være forståsegpåerne. Mange av oss har noen

Men vanligere var det nok at det ikke ble sagt direkte. Likevel opplevde vi at de manglet respekt for andre, og vi følte oss direkte overkjørt. Slike opplevelser hører nok ikke bare fortiden til. Også i dag kan vi komme til å skygge for Jesus gjennom skråsikre holdninger og overkjørende adferd. Visst skal vi kunne hjelpe hverandre i livets mange situasjoner. Men råd og veiledning må gis i respekt og omsorg. De breie ryggene har vært og er noe vi skal passe oss for i våre menigheter og forsamlinger. Fristelsen til å markesdføre oss selv og vår vellykkethet og innsikt er tilstede i dag som før. Men i stedet for å skygge for Jesus, er vår oppgave å peke på han som bare omgir seg med tilgitte syndere. Så opplevde Sakkeus de breie ryggene som skjulte for Jesus. Men han lot seg ikke stoppe av den grunn. Han ville se Jesus. På samme måte skal heller ikke vi la oss skremme bort av det og de som står i veien. Nattverdbordet består kun av mennesker som trenger tilgivelse og nåde i sin hverdag.

Kolofon

Menighetsblad for Austad, Kvås og Lyngdal

Ansvarlig redaktør GEIRULF GRØDEM

Redaksjon

SILJE MARI HELLÅS

Design

RUNE HAUAN

Trykk

SNARTRYKK


Kirkelige handlinger 01.06 – 30-07

Døpte

Vigde

LYNGDAL

LYNGDAL

Tilde Ytterdahl Oline Knutsen Magnus Torgersen Jonah Hestad AUSTAD

Jonas Fredbo Mathilde Flaten KORSHAMN

Abraham Vidringstad

Benedicte Holt og Arne Karlsen Alette Pedersen og Frank Albert Gardøl

Gravlagt

LYNGDAL

Martha Kvinlaug Matheo Pettersen Alice Drangsland

Lynn Høyland Hansen og Harry Lyngsvåg Marianne Tuen Hansen og Kristian Yndestad Janne Høyland og Erik Ulseth Anne Helene Silseth og Jacob Strandberg Ingrid-Cecilie Kristiansen og Ivar Ommedal Kristensen AUSTAD

Kamilla Svendsen og Kristian Søvik Line Kristoffersen Nilsen og Mats Felten Therese Misje og Lars Martin Hovden

HILSEN KIRKA 3


KOM TIL KIRKE Se også gudstjenesteliste på lyngdal.kirken.no

20. AUGUST

11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Lyngdal kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Søndagsskolens dag Offer til Lyngdal menighets trosopplæringsarbeid. Kvås kirke kl. 16.00 Gudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Offer til Kvås menighets arbeid. 27. AUGUST

12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Austad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Olav Lehne. Offer til Link Child Foundation. Lyngdal kirkesenter kl. 11.00 Reaggegudstjeneste med Harald Eikeland og musikere. Geirulf Grødem forretter. Nattverd. Offer til Lyngdal menighets arbeid. 03. SEPTEMBER

13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Dyrskueplassen kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied.

4 KYRKJEHELSING

10. SEPTEMBER VINGÅRDSSØNDAG

Lyngdal kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Geirulf Grødem. Offer til KRIK. 16. SEPTEMBER

LØRDAG ETTER VINGÅRDSSØNDAG

Lyngdal kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Geirulf Grødem. Offer til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Lyngdal kirke kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Geirulf Grødem. Lyngdal menighets trosopplæringsarbeid. 17. SEPTEMBER

15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Austad kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Geirulf Grødem. Offer til KRIK. Kvås kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Offer til KRIK. Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Offer til Lyngdal menighets diakonale arbeid.

24. SEPTEMBER

16. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Austad kirke kl. 11.00 Gullkonfirmanter. Offer til Austad menighets diakonale arbeid. Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Tale ved Rolf Gunnar Heitman, generalsekretær i Israelsmisjonen. Gullkonfirmanter. Nattverd. Offer til Den Norske Israelmisjon. 01. OKTOBER

17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Lyngdal kirkesenter kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Offer til Lyngdal menighets arbeid. Kvås kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Bernt Rune Sandrib. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 08. OKTOBER

18. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Nattverd. Offer til Lyngdal menighets trosopplæringsarbeid.


Korshamn kapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Høsttakkefest. Offer til Austad menighets arbeid.

Ragnhild Synnøve Lied. Nattverd. Offer til Lyngdal menighets arbeid.

TLF 479 73 001

12. NOVEMBER

23. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Kvås kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Nattverd. Offer til Diakonisseklosteret Engen.

Korshamn kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Offer til Kirkelig pedagogisk senter. Lyngdal kirkesenter kl. 17.00 Lovsangsgudstjeneste ved Geirulf Grødem. Lovsangsteam deltar. Nattverd. Offer til Wycliff bibeloversettelse.

22. OKTOBER

19. NOVEMBER

Lyngdal kirke kl. 11.00 Høsttakkefest ved Ragnhild Synnøve Lied. Offer til Yngres og Lyngdal Pre Soul Children.

Lyngdal kirke kl. 11.00 Lys Våken-gudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Offer til Lyngdal menighets trosopplæringsarbeid. Kvås kirke kl. 19.00 Gudstjeneste ved Bernt Rune Sandrib. Offer til Kvås menighets arbeid.

15. OKTOBER

19. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

29. OKTOBER BOTS OG BØNNEDAG

Austad kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Geirulf Grødem. Konfirmantpresentasjon. Utdeling av 4-årsbok. Offer til Kirkens nødhjelp. Lyngdal kirke kl. 11.00 Den store jubileumsdagen for reformasjonen Gudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Nattverd. 05. NOVEMBER ALLEHELGENSDAG

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved

Lyngdal kirkekontor er betjent TIRSDAG–FREDAG KL. 10.00–15.00

24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

26. NOVEMBER KRISTI KONGEDAG

Lyngdal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ragnhild Synnøve Lied. Austad kirke kl. 17.00 Lysmesse ved Geirulf Grødem. Offer til Austad menighets arbeid. Grøtfest på Grendehuset etter gudstjenesten.

Se lyngdal.kirken.no for epostadresser til ansatte.

Kirkeverge CARL MAGNUS SALVESEN |479 73 001 Daglig leder i Lyngdal menighet MARIAN VOGSLAND |479 73 001 Menighetssekretær SILJE MARI HELLÅS |473 78 653 Kontorfullmektig ANN WENCHE G. EGENES |479 73 001 Kirkegårdsarbeider DAVID MATHISEN |479 73 001 Menighetspedagog FRANK ARNE HAMMERØ |410 47 176 Kirketjener i Austad kirke MARIANNE FREDBO |416 87 499 Kapelltjener i Korshamn kapell INGER LILL HANANGER |957 04 585 Kirketjener i Kvås kirke TOR VATNEDAL | 911 04 575 Kirkemusiker i Kvås kirke RUNE HAUAN |404 14 600 Klokker i Kvås kirke ROLV GUNNAR GITLESTAD |976 84 524 Kirkegårdsarbeider ved Kvås kirke ALF RAYMOND BORDVIK |977 26 720 Sokneprest i Lyngdal og Kvås RAGNHILD S. LIED |917 72 583 Kirkemusiker i Lyngdal kirke KALDO KIIS |957 07 854 Kirkemusiker i Austad kirke MARGOT KIIS | 902 06 152 Konstituert prost i Lister GEIRULF GRØDEM |473 74 079 Kirketjener i Lyngdal kirke ARNT EDVIN NØKLAND | 909 68 486 Diakon JAN HANANGER |913 91 021 Trosopplærer 0–12 år JOHANNE S. OUGLAND |971 11 770 Senterleder og kokk HELGE TISLAVOLL |911 22 691

HILSEN KIRKA 5


OVERNATTING LØRDAG 19.08 LYNGDAL KIRKESENTER Fra 4. klasse og oppover. Vi gjentar suksessen fra i fjor og både nye og gamle søndagsskolebarn med minst en foresatt inviteres til å overnatte i Lyngdal Kirkesenter i forkant av søndagsskolens dag 20. august. Programmet starter kl. 20.00 like i etterkant av menighetsfesten. Det blir lek, spill, aktiviteter, pizza, film og hyggelig samvær for liten og stor. På søndagen spiser vi frokost før gudstjenesten i Lyngdal kirke med markering av søndagsskolens dag! Hjertelig velkommen!

PRE SOUL CHILDREN ANNENHVER MANDAG KL. 17.30 – 18.30 LYNGDAL KIRKESENTER Kor for alle jenter og gutter som er glad i å synge, danse, rocke, synge solo, skinne litt eller kanskje stå litt bak de andre. Alle som er glade i å synge, være sammen med venner, få nye venner, danse og leke vil trives hos oss. Kom som du er! K O N TA K T I N F O R M A S J O N

PÅ M E L D I N G

på lyngdal.kirken.no innen 18.08. 6 HILSEN KIRKA

TORUNN DAMMAN NORDBY TLF 906 73 443


RAINDROPS MANDAG 21.08 KL. 20.00 LYNGDAL KIRKESENTER

LYNGDAL SOUL CHILDREN ONSDAGER, UNNTATT SISTE I MÅNEDEN KL. 17.30–19.00 LYNGDAL KIRKESENTER Soul Children er et kor for jenter og gutter i alderen fra 4.-10. Vi begynner hver korøvelse med sang, har andakt og deretter en hobbyaktivitet eller lek. Etter hver øvelse spiser vi kveldsmat sammen i kirkesenteret. Velkommen til nye og gamle medlemmer, jenter og gutter! Oppstart 23.08. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

ANITA GRØDEM | TLF 958 03 669 anitabgr75@gmail.com

Jentegruppa har fått seg et nytt navn - Raindrops. Gode grunner til det navnet er at de frisker opp, er bedre sammen, gir liv, er vakre og viktige. De redder planeten, alle hav består av dråper. De er skapt av Gud. Denne gruppa er for ungdom fra 8. klasse, og det er idag 5 jenter i gruppa. Øvinger blir annen hver uke og varer i 1,5 time. På øvingene blir det fokus på stemmeteknikk og 3-stemt sang. I repertoaret er det både kristne og popsanger. Raindrops synger på gudstjenester og julekonserter. I tillegg blir det opptredener utenfor kirken. Oppstarten blir et møte med nye og gamle medlemmer og foresatte den 21. august kl. 20.00 på kirkesenteret. Der skal det i felleskap bestemmes ukedag og tidspunkt for øvingene fremover.

INGRID ANNE E. HANSEN | TLF 474 57 085 ingridanneh@gmail.com Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Følg oss på facebook: Barnekoret Shine

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

MARGOT KIIS | TLF 902 06 152 margotkiss@gmail.com

HILSEN KIRKA 7


BABYSANG (0–2 ÅR) ONSDAGER KL. 11–13 LYNGDAL KIRKESENTER

GLAD-LØRDAG! LØRDAG 30.09 KL. 10–14 LYNGDAL KIRKESENTER

Alle babyer har glede og nytte av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser! Babysang har fokus på glede og samspill gjennom bruk av sanger, regler og sosialt felleskap. Vi deler også et måltid, som koster 50 kroner. Velkommen!

2. klassingene inviteres til en glad-lørdag med aktiviteter ute og inne i trygge omgivelser. Vi får høre om Jesus og spiser sammen.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE OUGLAND TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no

JOHANNE OUGLAND TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no

Ta med deg godt humør og kom!

HALLOVENN TIRSDAG 31.10 LYNGDAL KIRKESENTER Hallovenn er en stor fest for barn mellom 6-12 og et knakande godt alternativ til halloween! På Hallovenn får deltakerne en morsom og energifylt opplevelse sammen med gode venner. Her blir det lek, mat og selvsagt masse godteri! Bli med på festen og ta gjerne med deg en venn eller ti!

KRØLLEKVELD TIRSDAG 07.11 KL. 17–18 LYNGDAL KIRKESENTER Vi ønsker å invitere alle 2 åringene til menigheten, og la dem få kjenne tryggheten av å være en del av den. Og selvfølgelig bli kjent med lammet Krølle! Alle to-åringer får invitasjon i posten når det nærmer seg.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE OUGLAND TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no

JOHANNE OUGLAND TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no

8 HILSEN KIRKA


BIBELGRUPPE FOR UNGDOM ANNENHVER TORSDAG KL. 19.30 LYNGDAL KIRKESENTER Bedre kunnskap - dypere kjennskap. Vi sitter sammen og snakker om tro og tvil, hva Bibelen lærer oss og hvem Jesus er. Oppstart 14.09.

IFOLLOW

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

FRANK ARNE HAMMERØ frank@lyngdal.kirken.no

TLF 410 47176

LØRDAGER FRA 19.08 KL. 20 LYNGDAL KIRKESENTER

LUNSJ

iFollow - Lyngdal menighets ungdomsarbeid for alle som går på ungdomsskole og videregående! Vi åpner dørene 19.30 og har møte med lovsang og tale fra klokken 20.00 til ca 20.30. Etter møtet har vi en aktivitet som alle får tilbud om å være med på. Vi har også kafé, bordtennis, airhockey, og andre spill og aktiviteter vi gjerne ønsker at du benytter deg av. Vi ønsker å ha et sterkt fokus på å møte Jesus gjennom andakt og relasjoner, og vi ønsker å være et åpent og varmt fellesskap. Du er velkommen som du er!

TORSDAGER KL. 12.00 LYNGDAL KIRKESENTER Dere er alle hjertelig velkommen til lunsj hver torsdag i Lyngdal kirkesenter! Helge disker opp noe godt til kr 50,–.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N K O N TA K T I N F O R M A S J O N

HELGE TISLAVOLL TLF 911 22 691

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

FRANK ARNE HAMMERØ TLF 410 47 176 frank@lyngdal.kirken.no facebook.com/iFLyngdal/

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

HILSEN KIRKA 9


LATTER MED LUTHER ONSDAG 1.11 KL. 19.30 |LYNGDAL KIRKESENTER I 2017 er det 500 år sidan Martin Luther starta reformasjonen, då han hengte opp 95 tesar mot avlatshandelen på slottskyrkja i Wittenberg. Det er truleg enkelthendinga som har prega Europa og Norge mest. I heile 2017 skal me i Ryfylke Livsgnist reisa rundt med førestillinga «Luther med latter» - eit historisk og humoristisk skråblikk på kva Lutherdommen har ført med seg gjennom 500 år i våre bygder og byar. I beste lutherske ånd, blir det mykje humor. Ja, alt folk som sovnar under laaange preiker, konfirmantar som svimar av under overhøyring, ein gal teologiprofessor, pietisme, rasjoM E R I N FO

ryfylkelivsgnist.no | Billett kr 250,–

10 HILSEN KIRKA

nalisme, salmestrid, sørlendingar som stikk av med biskopen og fram til lovsongsdans i dag…. For berre å nemna noko. 500 år på 100 minutt, der me er fire formidlarar som spelar ulike roller, er historieforteljarar og musikar – og går ut og inn av dei ulike hendingane og hundreåra. Førestillinga er tufta på historiske fakta, humoristiske vinklingar og musikalsk truverd. Førestillinga blir sett opp i samarbeid med Lyngdal menighet og Lister prosti.


ONSDAGSBØNN ONSDAGER 18.30–19.00 LYNGDAL KIRKESENTER Det er bønn i kapellet i Kirkesenteret hver onsdag! Fokuset er bønn for menigheten, for alle som hver dag er innom Kirkesenteret, for ansatte, for frivillige medarbeidere, og for arrangementer den påfølgende uke. Menighetens oppdrag er at mennesker skal bli kjent med Jesus. Derfor ber vi om Hans nærvær i alt som skjer på senteret. Velkommen!

FAVORITTSALMA DI FREDAG 3.11 KL. 20.00 KVÅS KIRKE Fredag 3. november kan du få høyra salma di i Kvås kirke. Denne kvelden kan du vere med å synga dei finaste, beste og dei sterkaste salmene frå salmeboka. Har du ei favorittsalme, send inn ønskje på sms 40 41 46 00 eller på facebooksida til Kvås kirke. Det blir allsong og ulike forsongarar i tillegg til kor, blåseinstrument, orgel og band. Og jamvel blir det kanapéar og kaker.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

LIV BIRGITTE REITAN

RUNE HAUAN

TLF 957 94 051

TLF 404 14 600

HILSEN KIRKA 11


LIVLI FAMILIESANG SØNDAGSSKOLENS DAG SØNDAG 20.08 ETTER GUDSTJENESTEN

LYNGDAL KIRKESENTER Søndagsskolens dag er en feiring av søndagsskolen vår! Dette er for alle barn og voksne. Det blir salg av pølser og is. Vi skal ha leker og aktiviteter ute, og kanskje får vi besøk av Gulliver! Kom og lek med oss!

ANNENHVER MANDAG KL. 17.00 – 17.30 LYNGDAL KIRKESENTER Livli familiesang er for barn fra 0-4 år sammen med en voksen. Vi har en sangsamling, hvor vi synger, spiller på instrumenter, danser og leker oss med musikken. Kom, bli med og syng med oss! Ingen påmelding, bare til å dukke opp! Oppstart 28.08 i Søndagsskolerommet.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE OUGLAND TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no 12 HILSEN KIRKA

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

TORILL TOBIASSEN

torill@lyngdal.kirken.no


GROVBRØD OG BIBEL SISTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30 LYNGDAL KIRKESENTER Grovbrød og bibel handler om å gi god åndelig føde. I høst blir det 4 samlinger over 1. Korinterbrev. Samlingene starter med enkel kveldsmat og fortsetter med bibelundervisning. 31. august: Hvem var folkene i Korint? Hva kjennetegnet byen og hva gjorde Paulus der? Vi blir bedre kjent med menneskene og menigheten Paulus skrev brevet til.

KAFFIKOPPEN ANDRE TIRSDAGEN I MÅNEDEN KL. 12.00 LYNGDAL KIRKESENTER Kaffekoppen er et tilbud til folk i alle aldre som kan komme på formiddagen. Vi har et nytt, spennende tema hver gang, og i tillegg har vi god mat. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

AUD JUDITH SØRHEIM audjudith@hotmail.com

TLF 970 97 058

28. september: 1. Kor 2 – korset. For noen mennesker i dag et motesymbol. For Paulus var det en kraft til frelse, for andre en dårskap.

PÅ SPORET

26. oktober: 1. Kor 11 – nattverden. Herfra henter vi innstiftelsesordene til nattverden. Hva gir nattverden oss og hvilket misbruk tok Paulus oppgjør med?

På Sporet er et tilbud til deg som går på videregående skole.

30. november: 1. Kor 13 – kjærlighetens kapittel. Godt kjent og ofte feilsitert. I hvilken sammenheng setter Paulus disse ordene?

LØRDAG 09.11 KL. 11.00 LYNGDAL KIRKESENTER

Det er en vandring i naturen i bevegelse og stillhet, som utfordrer til å ta modige valg for oss selv, våre medmennesker og kloden.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

GEIRULF GRØDEM TLF 47374079 | geirulf@lyngdal.kirken.no

FRANK ARNE HAMMERØ frank@lyngdal.kirken.no

TLF 410 47176

HILSEN KIRKA 13


MENIGHETSFEST LØRDAG 19.08 KL. 16.00 LYNGDAL KIRKESENTER Den store menighetsfesten! Den tradisjonelle festen som alltid finner sted i februar er i år flyttet til august. Dermed blir det kombinert menighetsfest og kick-off! Dette kan du ikke gå glipp av! Korene SALT og Lyngdal Pre Soul Children blir med. Det samme blir Geirulf Grødem som skal tale. Det blir lek og moro og ikke minst god mat!

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

SILJE MARI HELLÅS silje@lyngdal.kirken.no

TLF 473 78 653

STRIKK & LYTT

LØRDAGSGRØT LØRDAGER KL 12–14 LYNGDAL KIRKESENTER Lørdag er jo som kjent grøtdag. Og hvorfor ikke spise din ukentlige lørdagsgrøt på Kirkesenteret sammen med andre flotte folk? Hvis kokken ikke har hatt det for travelt, vanker det til og med en vaffel til dessert!

14 HILSEN KIRKA

Kom og lytt til musikk og høytlesning mens du koser deg med ditt siste strikkeprosjekt! For de som ikke driver med håndarbeid er det også mulighet for å spille sjakk, shuffleboard, bordtennis eller ta en god prat. Vi tar en felles matpause kl. 12.00. Oppstart 05.09. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JANELIA ERLANDSEN

TIRSDAGER KL. 11.00–13.00 LYNGDAL KIRKESENTER

TLF 977 66 700

JORUNN MOEN TLF 984 02 059


BE EN BØNN KIRKEN.NO/BE LYNGDAL KIRKESENTER

KOKEBOK Kom med din beste oppskrift! I 2017 lager vi Lyngdal menighets egen kokebok!

Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. Nå kan du be en bønn digitalt på Den norske kirkes bønnevegg. Gud finnes alltid nær oss alle, han lytter og bryr seg, og han støtter og utfordrer. Vi mennesker behøver å sette ord på vår glede, uro og frykt. Vi trenger å overgi vår maktesløshet til den som er større enn alt annet. Vi trenger å juble og vise vår takknemlighet og glede til Gud.

Den kommer i salg på høstmarkedet 4. november! K O N TA K T I N F O R M A S J O N

MARIAN VOGSLAND

marian.vogsland@lyngdal.kirken.no

Gjennom Den norske kirkes bønnevegg kan vi gjøre våre bønner synlige, både for oss selv og for andre. Vi kan dele hverandres gleder og sorger. Bønneveggen viser oss et fellesskap av skjøre, glade, redde, urolige og lykkelige mennesker – i bønn. Det er godt å kunne være sammen, også på denne måten.

HILSEN KIRKA 15


Foto: Erlend Haddeland, Lyngdals Avis

MANDAG, MIDDAG, MER MANDAG 15.30 – 17.00 LYNGDAL KIRKESENTER Hver mandag er det middag for alle og mer som skjer. Noen har det travelt med fotballtreninger og tenker det er godt å komme til dekket bord. Noen har barn som synger i Levende Lys eller Livli’. Andre synes det er koselig å starte uka med å spise middag sammen med andre. Uansett; MMM er for alle som ønsker hverdagsmiddag til en grei penge og sosialt felleskap på tvers av generasjoner.

LYNGDAL GOSPELKOR TIRSDAG I PARTALLSUKER KL. 20 LYNGDAL KIRKESENTER Liker du å synge? Er du mellom 15 og 100 år? Da er Lyngdal Gospelkor noe for deg! Det er ingen opptaksprøve, du møter bare opp på øvelse. Vi er et konsertkor, og vi holder 2–3 konserter i året. En av årets konserter blir julekonsert sammen med Samuel Ljungblahd og Ole Børud. Koret er tverrkirkelig, og vi stiller ingen krav til menighetstilhørelse. Gospel er en bred sjanger og vi synger rytmiske sanger med fullt trøkk, rolige ballader og alt i mellom – noe for enhver smak. Lurer du på om dette er noe for deg? Kom på øvelse og prøv da, vel! Oppstart 22. august. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

ANNE-MARGRETHE STORAKER amvstoraker@gmail.com | Facebook “f ” Logo

HELGE TISLAVOLL

helge@lyngdal.kirken.no

16 HILSEN KIRKA

TLF 970 89 559

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Lyngdal Gospelkor


SALT TIRSDAGER I ODDETALLSUKER KL. 19.30 LYNGDAL KIRKESENTER Menighetskoret Salt er et blandet kor og har 24 medlemmer i dag. Salt synger på gudstjenester og julekonserter i kirka og kirkesenteret, og andre steder som frister. Vi vektlegger trivsel og spiser kveldsmat sammen som en del av øvelsene. Hvis du liker å synge og vil ha det kjekt i lag med gode, snille og morsomme mennesker 2-3 tirsdagskvelder i måneden, da er Salt den riktige gruppa for deg!

STOR STAS FREDAG 22.09 KL. 19.30 LYNGDAL KIRKESENTER Stor stas er et populært arrangement for de over tjue. Her samles vi til deilig mat og underholdning i flotte omgivelser på Lyngdal Kirkesenter. Det serveres en eminent to-retters middag hver gang. Komiteen er godt i gang med et spennende og velsmakende program for høsten!

Oppstart 29.08.

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

MARGOT KIIS | TLF 902 06 152

SILJE MARI HELLÅS

margotkiss@gmail.com

silje@lyngdal.kirken.no

HILSEN KIRKA 17


ADVOKATFIRMAET

KARLSEN Advokatfirmaet Karlsen AS yter juridisk bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor de fleste rettsområder.

ADVOKAT ARILD KARLSEN mobil 474 73 044 e-post: arild@advkarlsen.no

butikken Lyngdal

18 HILSEN KIRKA

Lyngdal Mandag - fredag: Torsdag: Lørdag: Søndag:

09 – 17 09 – 19 09 – 16 12 – 16

Alléen 7, 4577 Lyngdal 38 34 49 00, lyngdal@hageland.no


Velkommen til bokhandelen i hjertet av Lyngdal! GRAVMONUMENTER NAVNTILFØYELSER SKIFER OG GRANITT Tlf 38 25 64 00 www.sorlandsstein.no post@sorlandsstein.no

TANNLEGENE Tor Arild og Arild Tobiassen

Alleen 10 4580 Lyngdal K O N TA K T I N F O R M A S J O N Tlf: 38 34 55 97

TLF 38 34 64 84 Agnefestveien 11 4580 LYNGDAL

HILSEN KIRKA 19


SØNDAGSSKOLE SØNDAGER UNDER GUDSTJENESTEN LYNGDAL KIRKESENTER 20.08 | 27.08 | 24.09 | 08.10 15.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 19.11 | 10.12

Renovering av Lyngdal kirke Carl Magnus Salvesen x carl.magnus.salvesen@lyngdal.kirken.no

14. august starter arbeidet med å renovere Lyngdal Kirke. Denne gang er det taket som står for tur. Det betyr at det blir bygget stillaser rundt hele kirken i full høyde. Taket ble sist renovert på begynnelsen av 80 tallet og det har i den senere tid blitt oppdaget lekkasjer. Lyngdal kommune har stilt nødvendige investeringsmidler til rådighet for Lyngdal kirkelige fellesråd og vi ser frem til at taket nå blir reparert. I tillegg vil nye takrenner og nedløp bli montert, ødelagt kledning på kirken blir byttet ut og trappene mot syd og nord samt inn til sakristiet vil bli overhalt. Neste vår vil Lyngdal kirke bli skrapt og malt. Da vil kirken sammen med det nyoppussede Lyngdal kapell fremstå i meget god forfatning utvendig. Så langt som mulig vil gudstjenester, begravelser og vielser gå som normalt i Lyngdal kirke i renoveringsperioden. 20 HILSEN KIRKA

Velkommen til søndagsskolen vår på kirkesenteret! Vi går i samlet flokk fra kirka når søndagsskolesangen spilles på full guffe i gudstjenesten. Dette skal være et godt sted å være for alle barn. Vi ønsker å skape engasjement, undring og glede! Sammen synger vi, hører om Jesus, ser bibelhistorier på film, har aktiviteter/leker og får utdelt søndagsskolebladet BARNAS. Vi har tre søndagsskolegrupper: Små Sprell: 0-4 år, i Kapellet på Kirkesenteret Sprell Levende: 4år- 4. klasse, i søndagskolerommet Super Sprell: 5. klasse og oppover i ungdomsavdelingen. Alle er hjertelig velkomne! I søndagsskolen vår er det plass til flere ledere både barn og voksne. Vi trenger flere ledere som kan hjelpe oss til å formidle Guds ord til barna i vår voksende søndagsskole. Ta kontakt hvis du ønsker å være en del av dette. Det er spennende og gøy å få lov til å være en del av dette arbeidet. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

JOHANNE OUGLAND | TLF 971 11 770 johanne.stromsli.ougland@lyngdal.kirken.no


INSPIRASJONSHELG MED

ISRAELSMISJONEN LØRDAG 23.09 OG SØNDAG 24.09 ROSFJORD STRANDHOTELL For tredje året på rad blir det felles weekend for Sørlandet og Stavanger kretser av Israelsmisjonen, som selvsagt er et åpent arrangement for alle som vil være med, uavhengig av hvor de bor! Temaet for helgen er «For Jøde først». Program: LØ R DAG 23.0 9 14.00 Samling. Presentasjon. Bibeltime ved Rolf Gunnar Heitmann: Israels fortrinn og forpliktelse. Nytt fra kretsene 19.30 Misjonskveld. Tale av Rolf Gunnar Heitmann: Velsignet for å velsigne Innlegg ved stortingsrepr. Hans Fredrik Grøvan: Relasjonen Norge - Israel. Sanggruppa Håp fra Hauge i Dalane S Ø N DAG 24 .09 11.00 Gudstjeneste i Lyngdal kirke Tale av Rolf Gunnar Heitmann 14.00 Avslutningsmøte. Glimt fra Utearbeidet

BIBELTIMER I AUSTAD ONSDAGER I OKTOBER KL 19 AUSTAD KIRKE Olav Lehne holder bibeltimer i Austad kirke hver onsdag i oktober. Det blir kirkekaffe etterpå. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

K O N TA K T I N F O R M A S J O N

ISRAELSMISJONEN.NO

MARIANNE FREDBO TLF 416 87 499 HILSEN KIRKA 21


KAFÉ HJERTEROM FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00 – 19.00 LYNGDAL KIRKESENTER

TIDEBØNN HVERDAGER KL. 11.50 LYNGDAL KIRKESENTER Alle som ønsker er velkommen til tidebønn. Her trenger vi ikke selv å velge ord, men får hvile i bibelske formuleringer og bønner som kristne har bedt gjennom historien. Bibeltekstene dekker hele skalaen av menneskelige tanker og erfaringer, og den enkelte kan delta i bønnen ut fra eget ståsted og samtidig være i et kollektivt bønnefelleskap. 22 HILSEN KIRKA

Vi leser bibelvers på flere språk, synger, det blir kveldsmat, andakt og spill og leker. Dette er et tilbud til mennesker fra alle nasjoner og i alle aldre, hvor vi kan bygge gode relasjoner både som individer og som menighet. Første samling er «Bli kjent-kveld» med ulike spillaktiviteter. Andre samling er temaet «Syria; kultur og tradisjoner. Tredje samling er det internasjonal fest! Fjerde samling feirer vi advent og spiser julegrøt. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

LIV ANITA LITLAND | TLF 472 30 876


Konfirmanter 2017 LYNGDAL KIRKE SØNDAG 10.09 KL. 11.00

LYNGDAL KIRKE LØRDAG 16.09 KL. 13.00

Katrina Bø Ole Tobias Undersrud Eikeland Jakob Frostestad Martin Sichompoo Fåland Jeanette Haugeland Maren Haugstad Josefine Ivarsen Sanna Krogsæther Erna Kvinen Jonas Lillelid Thea Hananger Nøkland Dina Sandnes Reppen Pia Therese Samuelsen Kine Sikveland Ole Joakim Svensson Helene Tverstøl Isabella Ubostad Nora Therese Utland Vesterhus

Vilde Abrahamsen Anne Hilde Andersen Daniel Folserås Berglund Maren Halvorsen Borgemyr Victoria Nesheim Efteland Chantal Ayline Espinoza Andreas Nyquist Goksøyr Maria Grødem Julie Jespersen Hansen Hanna Hausvik Malin Ilona Hauan Rebekka Skribeland Holm Annie Mushom Linn Emilie Kalleberg Mydland Mari Nilsen Amalie Ohnstad Jørgen Reiersdal Fredrik Sneve Sådland Amalie Skjeggestad Turi Athena Tallas-Skoularikos Anne Grete Vogsland

LYNGDAL KIRKE LØRDAG 16.09 KL. 11.00 Lila Elveseter Abrahamsen Carl Bernhard Andersen Askel Ballestad Maylinn Skeime Dolmseth Jonatan Hadland Mathias Jonassen Teodor Vidringstad Kristiansen Lars Kvinen Carl Dyrstad Larsen Martin Lian Vetle Rosfjord Loga Sander Reiersen Risnes Stine Aaberg Risnes Ellinor Skjervik Fabian Underhaug Lisa Vrabel

AUSTAD KIRKE SØNDAG 17.09 KL. 11.00 Gustava Nissen Berntsen Else-Britt Egedal Stuestøl Inga Olivia Skoland Skoland Elise Ånensen Vindheim

KVÅS KIRKE SØNDAG 17.09 KL. 11.00 Tonje Alvheim Juliane Dillerud Ida Hjemlestad Anna Amalie Netland Daniel Løvendahl Svindland

HILSEN KIRKA 23


KIRKA

TRO OG LYS

ONSDAG 27.09 KL. 17.00 ONSDAG 25.10 KL. 17.00 ONSDAG 28.11 KL. 17.00 LYNGDAL KIRKESENTER

Lyngdal og Hægebostad menighet starter opp et tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tro og Lys er en økumenisk bevegelse for personer med utviklingshemming, deres venner og familier. «Det er viktig å anerkjenne alle menneskers behov for åndelighet. Tro og Lys tar dette på alvor ved å legge til rette samlinger og gudstjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne» L.L. Holgersen.

Lyngdal menighet ønsker å være en inkluderende menighet for alle innbyggerne i kommunen. Dette tilbudet, som alt vi driver med i menighets sammenheng, er avhengig av personer som kan være med å be for arbeidet og som er villige til å bruke noe av sin tid sammen med oss! Samlingene varer ca. to timer. Vi deler tros- og livserfaringer, synger og spiser et varmt måltid sammen før vi avslutter med å feire gudstjeneste. K O N TA K T I N F O R M A S J O N

SVANHILD FRØKEDAL

TLF 990 32 894 | www.trooglys.com

24 HILSEN KIRKA

HILSEN

KIRKA

Neste utgave kommer i november

Frist for levering av stoff er 31.10 Sendes: silje@lyngdal.kirken.no

Hilsen kirka 03-17  
Hilsen kirka 03-17  
Advertisement