Page 1

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Χ ΡΙ Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ν Ε Α ΝΙ Κ Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν Ο ΕΜ Β Ρ Ι ΟΣ 2 0 1 1 Τ ΕΥ ΧΟ Σ 7 4 1Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης, ὁ ὉμολογητήςΓίνεται!Νά μᾶς ζήσει τό δεκαπενταμελές!!!Τό τραγούδι τοῦ ἥλιου


Ἔλα...

Ἔλα, τήν πατρική ἀγκαλιά Του ἔχει πάντα ἀνοιχτή. Τῆς Ἐκκλησίας Του τήν πύλη κανείς ποτέ δέ βρίσκει σφαλιστή. Ἔλα, μές στήν ἀγάπη Του δισταγμοί, φόβοι δέ χωροῦν. Δίνει τά πάντα ὁ Χριστός σέ ὅλους ὅσοι στό χέρι Του τό παντοδύναμο ἀκουμποῦν.

Κ.Α.

Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Ἐκδότης: Γεώργιος Λ. Καφοῦρος. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Διευθυντής Συντάξεως: Νικόλαος Π. Βασιλειάδης. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Γεώργιος Λ. Καφοῦρος. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Τιμή φύλλου: € 1,00. Διά τήν Κύπρον € 1,00.

ΜΗΝΙΑΙΟ Κύπρου: € 20. Ἐξωτερικοῦ: Ἀεροπορικῶς € 30. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ Ἐτήσια συνδρομή: € 12. Ἐπιστολές καί Ἐμβάσματα: Περιοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ», Μαυρομιχάλη 32 - 106 80 ΑΘΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τηλέφωνα: 210 36.08.533 καί 210 36.24.296. ʼΑριθμός κλήσεως Fax: 210 36.21.286 καί 210 36.01.533

Ἔτος 51ο. Τεῦχος 741 Nοέμβριος 2011

e-mail: prostiniki@yahoo.gr

Ἀριθ. Ἐγκρίσεων Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων: 36145/61, 58371/62, 102319/62, 174433/66, 138562/67, 7075/76, 30082/78, 3921/89, 2745/91, 155/94 καί 109708/2005.

ΚΩΔΙΚΟΣ διά τά ΕΛΤΑ: 1589


συχνά φαίνεται διωγμένος ἀπό τίς σκέψεις του καί διώκτης τῶν σκέψεών του. Ἔτσι λείπει ἐκεῖνο τό προσωπικό ὕφος καί ἦθος, πού εἶναι προνόμιο καί δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Μάταια ἀναζητᾶς αὐθεντικούς ἀνθρώπους. Οἱ πολλοί ἀναπαράγουν μαζικά μοντέλα –ἴδια λόγια, λέξεις, φράσεις, ἴδιο ὕφος, ἴδια ἀμφίεση, ἴδιες συμπεριφορές στό δρόμο, στό σπίτι, στό σχολεῖο, στήν παρέα, στά γήπεδα. Σάν νά μήν ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις γιά ἐλεύθερες ἐπιλογές καί κυρίως ἀνάμεσα στούς ἐφήβους.

Ναί, στή σκέψη!

Νοέμβριος θεωρεῖται ὁ πιό ἀποδοτικός, ὁ πιό γεμάτος, ὁ ὁλόκληρος μήνας τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Εἶναι κατάλληλος γιά συστηματική δουλειά. Εἶναι σάν νά καλεῖ μεγάλους καί μικρούς σέ ἔνταση τῆς δραστηριότητας γιά ὅ,τι ἔχουμε ἀρχίσει. Γιά νά τό κάνουμε καλύτερο καί νά τό τελειώσουμε μέ ἐνδιαφέρον καί χαρά. Καί πῶς θά γίνει αὐτό; Μέ τή δύναμη τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, τά μεγάλα δῶρα, μέ τά ὁποῖα προίκισε ὁ Θεός-Δημιουργός τόν ἄνθρωπο καί τόν ἔκανε ἱκανό γιά σωστή πορεία. Σήμερα ὅμως παρατηροῦμε ὅτι οἱ περισσότεροι λίγο χρησιμοποιοῦν τό νοῦ τους. Λίγο σκέπτονται. Κυρίως ἀκοῦνε καί βλέπουν καί ἀκολουθοῦν. Ἦχος καί εἰκόνα εἶναι τά μέσα μέ τά ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νά ἀντιστέκεται στή σκέψη του. Ἀπορροφημένος ἀτέλειωτες ὧρες στήν τηλεόραση, στόν ὑπολογιστή, στό εὔκολο κάποτε ἔντυπο, μέ τά αὐτιά φραγμένα ἀπό τά ἀκουστικά καί τά μάτια αἰχμαλωτισμένα ἀπό τά ἀκουόμενα, μέ τή μουσική στή «διαπασῶν»

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, πού ἑορτάζει στίς ἀρχές Νοεμβρίου, ὁ ἅγιος πού ἀγαποῦσε νά συναναστρέφεται τούς νέους –ἦταν καί διευθυντής Σχολῆς σπουδαστῶν– ὀνομάζει τήν ἐφηβική ἡλικία «σπουδαία καί ἐπείγουσα», γιά τό ρόλο της στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου καί γιά τό ὅτι περνάει γρήγορα. Καί διαπιστώνει ὅτι «ὅποιος εἶναι κανείς ὡς ἔφηβος, τέτοιος θά εἶναι καί σέ ὅλη τή διαδρομή τῆς ζωῆς του»! *** Φίλοι μου, βλέπετε, ἀκοῦτε, μιλᾶτε, ἀλλά καί σκέπτεσθε, σκέπτεσθε προσωπικά, ὑπεύθυνα, πρωτότυπα καί βαθιά. Ἔτσι δέν θά γίνετε «ὁμοιωματικά» ἐκείνων πού ζητοῦν νά σᾶς μαζοποιήσουν. Σταθεῖτε στό ὕψος πού σᾶς ἔταξε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μέσα στήν ἀσφάλεια καί τή χάρη τῆς Ἐκκλησίας Του.

Νοέμβριος 2011

363


ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ, Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Μιά ζωή γεμάτη περιπέτειες

ζωή του ἦταν γεμάτη περιπέτειες. Φτώχεια, ὀρφάνια, προσφυγιά, ἀρρώστιες, διωγμοί... Καί τί δέν πέρασε αὐτό τό παιδί! Συνοδοιπόρους στό ταξίδι τῆς ζωῆς του εἶχε τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι τόν ἐνίσχυαν καί τόν καθοδηγοῦσαν. Ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ παραδειγματική ὑπομονή του τόν ἀνέδειξαν σύγχρονο ἅγιο καί ὁμολογητή. *** Γεννήθηκε στήν Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου τό 1901. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Ἀθανάσιος. Πολύ νωρίς ἔμεινε ὀρφανός καί ἀπό τούς δύο γονεῖς κι ἔτσι ἀνέλαβε τήν ἀνατροφή του ἡ πιστή καί εὐσεβής γιαγιά του. Αὐτή τόν ἔμαθε νά προσεύχεται, νά

364

Νοέμβριος 2011

πηγαίνει στήν Ἐκκλησία καί γενικά ν’ ἀγαπᾶ μέ ὅλη του τήν ψυχή τόν Θεό. Μία ἀπό τίς καλύτερες ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν του χρόνων ἦταν τό προσκύνημα πού ἔκανε μαζί της στήν ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Πόντου μέ τήν γνωστή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ καλή γιαγιά του εἶχε μεγάλη εὐλάβεια στήν Μη-


τέρα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί πρίν φύγει ἀπό τόν κόσμο, χάρισε στόν μικρό ἐγγονό της μιά μικρή εἰκόνα τῆς Παναγίας τήν ὁποία ὁ ἴδιος πάντοτε φοροῦσε ὡς πολύτιμο φυλαχτό. Μετά τόν θάνατο τῆς γιαγιᾶς του ἀλλά καί τῆς μικρῆς ἀδελφῆς του πού εἶχε προσβληθεῖ ἀπό βαριά ἀρρώστια, ὁ Ἀθανάσιος ἔμεινε μόνος μέ τόν παππού του. Εἶχε κι ἕναν μεγαλύτερο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶχε δημιουργήσει δική του οἰκογένεια. Μεταφέρθηκαν στό Ἐρζερούμ, τήν ἀρχαία Θεοδοσιούπολη καί κατόπιν στό Χαντίκ, μία πόλη τῆς Γεωργίας. Δυστυχῶς ὅμως, ὁ ἀδελφός του δέν τοῦ φερόταν καθόλου καλά. Τόν ἔβαζε νά ἐργάζεται σέ βαριές ἐργασίες καί ἀπαιτοῦσε νά τοῦ στέλνει ὅλα τά χρήματα πού ἔβγαζε. Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ κακομεταχείριση ἀπέναντί του, ὥστε ἀφοῦ πέθανε κι ὁ παππούς του, ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τό σπίτι. Νέες περιπέτειες ἄρχιζαν γιά τό πονεμένο καί ταλαιπωρημένο αὐτό παιδί. ............................................................................ Περπατοῦσε ἀτελείωτες ὧρες στούς δύσβατους δρόμους καί τά μονοπάτια τοῦ Καυκάσου. Ἦταν χειμώνας καί τό κρύο τσουχτερό. Κάποια νύκτα πού ἔριχνε πυκνό χιόνι, στάθηκε σέ μιά σπηλιά γιά νά κοιμηθεῖ. Ὅταν ξύπνησε, τό χιόνι εἶχε καλύψει τά πάντα καί εἶχε φράξει τήν εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς. Μόνος καί ἀπροστάτευτος καθώς ἦταν, κινδύνευε νά πεθάνει ἀπό τήν πείνα καί τήν παγωνιά. Ἄρχισε νά κλαίει καί νά προσεύχεται. Ξάφνου... ἄκουσε κάτι φωνές. Προσπάθησε νά βγάλει τό ἀδύναμο χέρι του

ἔξω ἀπό τό χιόνι. Τό εἶδαν οἱ περαστικοί ἀγωγιάτες καί σταμάτησαν. Ἔμειναν ἔκπληκτοι ὅταν ἀνακάλυψαν τό μικρό παιδί. Ἀμέσως τό πῆραν μαζί τους καί τό ὁδήγησαν στό κοντινότερο σπίτι ὅπου θά ἔβρισκε ζεστασιά καί φροντίδα. Πράγματι, στό σπίτι πού φιλοξένησαν τόν μικρό Ἀθανάσιο, τοῦ φέρθηκαν μέ πολλή στοργή καί ἀγάπη. Μάλιστα ἐπειδή τόν συμπάθησαν, τοῦ πρότειναν νά παραμείνει καί νά ἐργάζεται ὡς τσοπάνος στά ζωντανά τους. Ἡ οἰκογένεια αὐτή ἦταν τουρκική, ὡστόσο δέν ἦταν τυχαῖο τό ὅτι ὁ Θεός ὁδήγησε ἐκεῖ τά βήματα τοῦ μικροῦ χριστιανόπουλου. Μιά μέρα, συνέβη τό ἑξῆς θαυμαστό γεγονός: Καθώς ὁ Ἀθανάσιος φύλαγε τά ζῶα στό βουνό, κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν μπροστά του τρεῖς ἱερωμένοι καί ἄρχισαν νά ψέλνουν. Μά τί ὑπέροχη ψαλμωδία ἦταν αὐτή! Δέν ἠθελε νά τούς ἀποχωριστεῖ. Ὅταν ὅμως πῆγε νά τούς ἀκολουθήσει, αὐτοί ἔγιναν ἄφαντοι... Στενοχωρήθηκε πού τούς ἔχασε ὁ μικρός τσοπάνος καί γύρισε στό σπίτι κλαίγοντας. Τρόμαξε ὁ Τοῦρκος. Τόν ρώτησε μέ ἀγωνία τί εἶχε συμβεῖ. Ὁ μικρός τοῦ τά διηγήθηκε ὅλα μέ λεπτομέρειες. Γυρίζει τότε ὁ Τοῦρκος καί τόν ρωτάει: — Ἄν τούς δεῖς, θά τούς γνωρίσεις; — Δέν ξέρω, ἀπάντησε. — Ἔλα μαζί μου, ἀλλά μήν πεῖς σέ κανέναν γι’ αὐτά πού θα δεῖς. Τόν ὁδήγησε ἀπό τό ἕνα δωμάτιο στό ἄλλο, ὕστερα σήκωσε μία καταπακτή καί καΝοέμβριος 2011

365


τέβηκαν μία σκάλα. Ἄναψε ἕνα λυχνάρι καί μεμιᾶς φωτίστηκε μιά ὁλόκληρη ἐκκλησιά! Ὁ Τοῦρκος κι ἡ οἰκογένειά του ἦταν κρυπτοχριστιανοί! Ὁ μικρός Ἀθανάσιος ἔμεινε ἀποσβολωμένος νά κοιτάζει ὁλόγυρα ἄλλες μικρές κι ἄλλες πιό μεγάλες εἰκόνες. — Αὐτοί εἶναι!... φώναξε ἔξαφνα κι ἔτρεξε πρός τήν εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Συγκινήθηκε ὁ Τοῦρκος χριστιανός. Κατάλαβε ὅτι τό παιδί αὐτό ἦταν εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό καί σ’ Ἐκεῖνον θ’ ἀφιέρωνε τή ζωή του. Ἦταν φανερό ὅτι ὁ Ἀθανάσιος δέν θά ἔμενε γιά πολύ ἐκεῖ. Πράγματι, ἀργότερα μέ ἄλλη θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ὁδηγήθηκε στήν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας. Ἐκεῖ γνώρισε ἕναν καλό πνευματικό καί τοῦ διηγήθηκε ὅλη τή βασανισμένη ζωή του. Ἦταν τότε μόλις 9 ἐτῶν. Ὁ καλός ἱερέας συγκλονίστηκε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ μικροῦ χριστιανοῦ καί τόν κράτησε κοντά του. Τόν ἔβαλε νά διακονεῖ στήν Ἐκκλησία καί παράλληλα τόν ἔστελνε στό Μοναστήρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, ὅπου ἔμαθε γράμματα. Ὅταν ἐνηλικιώθηκε, ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Συμεών καί λίγα χρόνια ἀργότερα χειροτονήθηκε ἱερέας καί πῆρε τό ὄνομα Γεώργιος. Μέ τό ὄνομα αὐτό θά δοξάσει τόν Θεό τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του. Βέβαια οἱ περιπέτειές του δέν τελειώνουν ἐδῶ. Τόν καιρό πού βρισκόταν στή Γεωργία, τό ἄθεο σοβιετικό καθεστώς ἐξαπέλυσε φοβερούς διωγμούς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Τόν ἔριξαν στή φυλακή κάτω ἀπό ἄθλιες

366

Νοέμβριος 2011

συνθῆκες ἐνῶ ὁδηγήθηκε καί στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα ὅπου ἔζησε ἀπό ὁλοφάνερο θαῦμα: Ἡ σφαίρα κτύπησε στό μεταλλικό περίβλημα τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας πού φοροῦσε, ἐνῶ ἄλλες δύο σφαῖρες πέρασαν ἐπιφανειακά ἀπό τό λαιμό καί τό πόδι του! Τελικά, μέ τήν βοήθεια κάποιων εὐλαβῶν χριστιανῶν ἔφυγε γιά τήν Ἑλλάδα καί ἐγκαταστάθηκε στήν περιοχή τῆς Δράμας. Ἔκτισε τήν ἱερά Μονή Ἀναλήψεως στό χωριό Σίψα (σήμερα Ταξιάρχες) κι ἐκεῖ λειτουργοῦσε, κήρυττε καί ἐξομολογοῦσε. Εἶχε προορατικό χάρισμα καί πλῆθος κόσμου ἐρχόταν κοντά του ἀπ’ ὅλη τή Μακεδονία καί τή Θράκη, γιά νά τόν συμβουλευθοῦν καί νά πάρουν τήν εὐχή του. Ὡστόσο τό φιλάσθενο καί ταλαιπωρημένο ἀπό τίς κακουχίες σῶμα του δέν ἄντεξε, καί σέ ἡλικία 58 ἐτῶν ὁ πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης, γαλήνιος καί εἰρηνικός, ἄφησε τήν ψυχή του νά πετάξει γιά τόν οὐρανό. Ἦταν 4 Νοεμβρίου 1959. Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ τιμᾶται κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, ἐνῶ ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματα πού ἐπιτελεῖ ὁ Ἅγιος σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται. Κι ἐμεῖς, μέσα ἀπό τήν πολυτάραχη ζωή του, ἀκοῦμε ζωντανό τό μήνυμά του: στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς ἀκολουθῆστε τό δρόμο τῆς πίστεως καί τῆς ὑπομονῆς καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δέν θά σᾶς ἐγκαταλείψει! Nικηφόρος


– Δέν μπορεῖ! Κάποιος μέ προδίδει. Κά-

ποιος ἀπό σ὚ς ἀποκαλύπτει τά σχέδιά μου στόν Ἰωράμ1. Ὁ Σύρος μονάρχης εἶναι ἀναστατωμένος. Ἀπό καιρό τώρα κάνει σχέδια ἐπί σχεδίων νά ὑποδουλώσει τό βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ, νά συλλάβει τό βασιλιά του, νά σύρει αἰχμαλώτους τούς Ἰσραηλίτες, νά λεηλατήσει τά ἀγαθά τους. Ὀργανώνει καί στήνει ἐνέδρες. Διαλέγει μέ προσοχή τόν τόπο πού θά ἐπιτεθεῖ. Μελετ὚ κάθε λεπτομέρεια τῶν ἐπιχειρήσεων. Τοποθετεῖ τούς καταλληλότερους στίς καίριες θέσεις… Καί ἐπιτίθεται… Ὄχι μιά καί δυό φορές ἀλλά πολλές. Ὅμως κάθε φορά τά βρίσκει σκοῦρα. Οἱ ἰσραηλιτικές φρουρές εἶναι στίς θέσεις τους. Καί ἀντιστέκονται καί νικοῦν καί διώχνουν τό στρατό τοῦ Σύρου βασιλι὚… Τώρα συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο. Εἶναι ἀνήσυχος. Εἶναι ἐκνευρισμένος. Ὑποπτεύεται τούς ἐπιτελεῖς του. — Θά μοῦ πεῖτε ἐπιτέλους ποιός ἀπό σ὚ς μέ προδίδει στό βασιλιά τοῦ Ἰσραήλ; Κοιτάχθηκαν μεταξύ τους οἱ ἀξιωματικοί. Κανένας δέν εἶχε τέτοια δραστηριότητα. Κανένα δέν ὑποψιάζονταν αὐτοί. — Κύριέ μου βασιλιά, ἄρχισε νά λέει ἕ-

νας ἀπ´ αὐτούς, κανείς μας δέν εἶναι προδότης. Κανένας ἀπό μ὚ς δέ φανερώνει τά σχέδιά σου καί τίς ἐνέργειές σου στόν ἐχθρό. Ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος στό βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ πού ξέρει τά πάντα. Ἀκόμη καί ὅ,τι πεῖς μόνος σου μέσα στήν κρεβατοκάμαρά σου. Αὐτός τά φανερώνει ὅλα στό Ἰσραηλίτη βασιλιά. Καί κεῖνος παίρνει τά μέτρα του! Εἶναι ὁ προφήτης Ἐλισαῖος! * * * Ὁ προφήτης Ἐλισαῖος. Ὁ σεβαστός δάσκαλος τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ! Ὁ παρηγορητής τους. Ὁ πατέρας τους! Μετά τήν ἀνάληψη στόν οὐρανό τοῦ δικοῦ του δασκάλου, τοῦ πύρινου προφήτη Ἠλία, πάμπολλες φορές βρέθηκε πλάι στό λαό του καί τοῦ συμπαραστάθηκε μέ τό λόγο, τά θαύματά του καί τίς προσευχές του. Ἔτσι καί τώρα. Μέ τό χάρισμα τᾹς προφητείας πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός βλέπει ὅλες τίς κινήσεις τοῦ Σύρου ἐχθροῦ. Καί ἐνημερώνει τόν Ἰωράμ. Ἔτσι τά σχέδια καί ἡ δύναμη τοῦ βασιλι὚ τᾹς Συρίας ἀποδεικνύονται ἀνίσχυρα. Κάθε ἐπίθεσή του, ὅσο καλά μελετημένη κι ἄν ἦταν καί ὅσο μυστική καί ἄν τήν κράτησε, ἀποκρούσθηκε ἀπό τούς ἐνημερωμένους ἀπό τόν προφήτη Ἰσραηλίτες. * * * 367 Νοέμβριος 2011


Ὁ Σύρος βασιλιάς δέ χάνει καιρό. Διατάζει νά ἀνακαλύψουν ποῦ βρίσκεται ὁ ἔνοχος τῶν ἀποτυχιῶν του. Τόν βρᾹκαν! — Βασιλιά, στή Δωθαΐμ βρίσκεται ὁ Ἐλισαῖος. — Στή Δωθαΐμ λοιπόν. Νά τόν συλλάβουμε. Νά σταματήσει τό κακό. Νά νικήσουμε ἐπιτέλους! Καί ἔστειλε ὁ Σύρος ἱππικό καί ἅρματα πολεμικά καί μεγάλη δύναμη πεζικοῦ νά περικυκλώσουν νύχτα τή Δωθαΐμ. Δέν θά μποροῦσε νά ξεφύγει μέ τίποτα ὁ Ἐλισαῖος. Μέ τίποτα; Ξημέρωσε ὁ Θεός τό πρωί καί ὁ «λειτουργός» (βοηθός, ὑπηρέτης) τοῦ προφήτη βγᾹκε νωρίς-νωρίς ἀπό τό σπίτι. Καί τρομοκρατήθηκε. Ἡ πόλη ἦταν κυκλωμένη ἀπό τόν ἐχθρό. Ἅρματα καί ἱππεῖς καί πεζοί… Κουνούπι δέ θά μποροῦσε νά περάσει ἀνάμεσά τους. — Ὦ Κύριε, εἶπε ἔντρομος στόν προφήτη, «πῶς ποιήσωμεν»; Τί θά κάνουμε τώρα; — «Μή φοβοῦ»! Ἔχουμε μέ τό μέρος μας πολύ περισσότερους ἀπό τούς ἐχθρούς. Πολλοί περισσότερους; Τί λές, πατέρα; Ποῦ τούς βλέπεις ἐσύ καί «τό παιδάριόν σου» δέν τούς βλέπει; Καί προσευχήθηκε ὁ προφήτης καί εἶπε στόν Κύριο: — Κύριε, ἄνοιξε τά μάτια τοῦ ὑπηρέτη γιά νά δεῖ!

368

Νοέμβριος 2011

Καί εἶδε ὁ ὑπηρέτης τοῦ Ἐλισαίου! Τό βουνό ἦταν γεμάτο μέ ἱππικό, καί πύρινα ἅρματα ἀγγελικῶν δυνάμεων περικύκλωναν καί προστάτευαν τόν προφήτη! ΠᾹρε θάρρος ὁ ὑπηρέτης! Καί μαζί μέ τόν κύριό του τώρα πορεύονται πρός τόν ἐχθρό, τόν ὁποῖο ὁ Ἐλισαῖος ὁδηγεῖ στή Σαμάρεια, στόν βασιλιά Ἰωράμ, γιά νά τοῦ ἀποδείξει ὅτι ματαιοπονεῖ καί νά τόν ἀναγκάσει νά λύσει τήν πολιορκία καί νά μή ἐπιτεθεῖ πλέον στό βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ. * * * — Κύριε, ἄνοιξε τά μάτια του νά δεῖ! — Κύριε, ἄνοιξε τά μάτια μας, τά μάτια τᾹς πίστης νά δοῦμε, νά βλέπουμε… καί μεῖς τούς ἁγίους ἀγγέλους Σου πού G πορεύονται μαζί μας στούς δρόμους τᾹς ἀρετᾹς καί τοῦ καθήκοντος, G παραμερίζουν τίς δαιμονικές δυνάμεις πού λυσσομανοῦν ἐναντίον μας καί νά τίς καθιστοῦν ἀνίσχυρες νά μ὚ς βλάψουν, G βοηθοῦν στή λύση δύσκολων προβλημάτων, G περιφρουροῦν τό σπίτι μας καί τή ζωή μας. Ἔχουμε, ἐφόσον τό θέλουμε, δυνατούς συνοδοιπόρους καί συμπαραστάτες καί φίλους στό δρόμο μας καί στούς καθημερινούς μας ἀγῶνες. Τούς ἁγίους ἀγγέλους! Ἄς τούς παρακαλοῦμε καθημερινα νά κρατοῦν γερά τό ἀνήμπορο χέρι μας καί νά ἐνισχύουν μέσα μας τή συναίσθηση τᾹς πανταχοῦ παντοδύναμης παρουσίας τοῦ Θεοῦ. ð. ------------------Ἰωράμ: βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ 853-842 π.Χ.


Προσευχή στό φύλακα Ἄγγελο Ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τᾹς ἀθλίας μου ψυχᾹς καὶ ταλαιπώρου μου ζωᾹς, μὴ ἐγκαταλίπ᾽ς με τὸν ἁμαρτωλόν, μηδὲ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου· μὴ δώ᾽ς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστεί὏ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τᾹς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τᾹς ἀθλίας μου ψυχᾹς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τᾹς ζωᾹς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσ᾽ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τᾹς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

ες ι ε θ ή αῖες ἀλ Σπουδ

Ἅγιε Ἄγγελε, ἐσύ πού εἶσαι φύλακας (προστάτης) τᾹς ἄθλιας ψυχᾹς μου καί τᾹς ταλαίπωρης ζωᾹς μου, μή μέ ἐγκαταλείψεις τόν ἁμαρτωλό, μήτε νά ἀπομακρυνθεῖς ἀπό μένα ἐξαιτίας τᾹς ἀδυναμίας μου νά κάνω τό καλό. Μήν ἐπιτρέψεις στόν πονηρό δαίμονα νά κυριαρχήσει ἐπάνω μου κατατυραννώντας αὐτό τό θνητό μου σῶμα. Κράτησε τό ταλαίπωρο καί παραλυμένο χέρι μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο τᾹς σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πού εἶσαι ὁ φύλακας καί σκεπαστής τᾹς ἄθλιας ψυχᾹς μου καί τοῦ σώματός μου, συγχώρησέ με γιά ὅλα ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα σέ λύπησα ὅλες τίς ἡμέρες τᾹς ζωᾹς μου, καί γιά ὅσα ἁμάρτησα τή σημερινή ἡμέρα. Σκέπασέ με καί τούτη τή νύκτα καί διαφύλαξέ με ἀπό κάθε ἐπηρεασμό τοῦ ἀντιπάλου διαβόλου, γιά νά μή παροργίσω τόν Θεό μέ κάποιο ἁμάρτημα. Καί παρακάλεσε γιά μένα τόν Κύριο, νά μέ στηρίξει μέ τό βαθύ καί ἅγιο σεβασμό πρός Αὐτόν καί νά μέ ἀναδείξει ἄξιο δοῦλο τᾹς ἀγαθότητάς Του. Ἀμήν. Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ) Τηλ.

ιβλία σέ διαλεκτά β

210.3624349.

Νοέμβριος 2011

369


@ė EO 6¢A6 ± ¦5:@C(˄‫ˬ˫˶˯˧˪ר‬ˠ ˮˣ˳˶˷˳ˡˣ)

‫˹ג‬ˣ ˲˞˯˶ˣ ˶ˠ˯ ֠˲˱˳ˡˣ ˥˫ˣ˶ˡ ֽ ˮˣˮ˞ ֠˥ˣ˲˞˧˫ ˶˾˵˱ ˶˾˯ ֭˥˫˱. ˏ˫˞ ˮ˟˳ˣ ˭˱˫˲˾˯ ˲˱˿ ˲˧˳˫˲˱˫˾˶ˣ˯ ˮ˟ ˲˳˱˵˱˹ˠ ˶ˠ˯ ˧‫˯˾ˬ׌‬ˣ ˶˱˷ ˬ˫ ֠˸˱‫˭ ˧ˬ˩˪˞˶˵ ٳ‬ˡ˥˩ ‫˳׹‬ˣ ˮ˲˳˱˵˶˞ ˶˱˷ ˵˟ ˵˶˞˵˩ ˲˳˱˵˧˷˹ٖ˴, ‫˴˻˲ס‬ ˵˷˯ˠ˪˫˨˧, ˶ˠ˯ ˲˭˩˵ˡˣ˵ˣ. ˈ‫˹ג‬ˣ ֵ˯ˣ ˦˫˵˶ˣ˥ˮ˾ ˤ˟ˤˣ˫ˣ. ֺ˯˫˻˪ˣ ˵˞˯ ˯˞ ˲ˠ˥ˣ˫˯ˣ ˯˞ ˮ˞˪˻ ֵ˯ˣ ˮ˷˵˶˫ˬ˾ ˶˩˴. ˓˱˶˟ ˦˟ ˮ‫ ˧˹ג˧ ˴ه‬ˮ˫˭ˠ˵˧˫ ˥˫˞ ˶ˠ˯ ˲ˣ˭˫˞ ˵˹˧˶˫ˬ˞ ˧‫˯˾ˬ׌‬ˣ ˲˱˿ ˤ˳˫˵ˬ˾˶ˣ˯ ˵˟ ‫˫˦׌‬ˣˡ˶˧˳˩ ˪˟˵˩ ˵˶˾ ˮ˧˥˞˭˱ ˧‫ ˫˵˞˶˵˱˯˱ˬ׌‬ˮˣ˴. –ˏ‫ ˾˶˵˫˳˻˹˧˰ ˫˶˞ˬ ˫˧˟˦˯˷˵ ˴ه‬ˮ˟ ˶˾˯ ֭˥˫˱ ː˧ˬ˶˞˳˫˱, ˮˣˮ˞; ‫ˬ ˱˭ק‬ˣˡ ˲˧˳˫˵˵˾˶˧˳˱ ˬˣ˶ˣ˭ˣˤˣˡ˯˻ ‫˫˦׌ ˫˧˹ִ ˫˶ס‬ˣˡ˶˧˳˩ ˪˟˵˩ ˵˶ˠ ˨˻ˠ ˵˱˷. ˆ˫ˣ˶ˡ; –ːˣˡ, ˲˳ˣ˥ˮˣ˶˫ˬ˞, ˈ‫׬‬ˣ, ‫ ˴˱˫˥֭ ם‬ː˧ˬ˶˞˳˫˱˴ ˧‫˯ג‬ˣ˫ ˲˳˱˵˶˞˶˩˴ ˮ˱˷. ˏ˟ ִ˹˧˫ ֠˯ˣ˭˞ˤ˧˫ ֠˲˾ ˶˾˶˧ ˲˱˿ ˮ˟ ִ˵˻˵˧. –˖ˡ; ֨˲˾ ˶ˡ ˵˟ ִ˵˻˵˧ ‫;˧˶˾˓ ;˴˱˫˥֭ ם‬ –‫˳˱˶˵׍ ׅ‬ˡˣ ˣ‫˶ר‬ˠ ˧‫˯ג‬ˣ˫ ‫˳˧׍‬ˠ ˬˣˡ ˤˣ˪˫˞ ˹ˣ˳ˣ˥ˮ˟˯˩ ˵˶ˠ˯ ˬˣ˳˦˫˞ ˮ˱˷. ˓˧˳ˡˮ˧˯ˣ ˯˞ ˵˱‫˶ ٳ‬ˠ˯ ˲‫˭ ڀ‬ˡ˥˱ ֠˳˥˾˶˧˳ˣ ˲˱˿ ˪˞ ‫˯˷˱˵׀‬ ˮ˧˥ˣ˭˿˶˧˳˩ ˬˣˡ ˪˞ ˬˣ˶ˣ˭˞ˤˣ˫˯˧˴ ˬˣ˭˿˶˧˳ˣ. ֨˸˱‫ס ٳ‬ˮ˻˴ ˶˾ ˲ˣ˳ˣ˶ˠ˳˩˵˧˴ ˬˣˡ ˳˻˶‫˴ه‬, ˪˞ ˵˱‫˶ ٳ‬ˠ ˮˣ˳˶˷˳ˠ˵˻. ֺˤˣ˭ˣ ‫ ˩˭ס‬ˮ˱˷ ˶ˠ˯ ˲˳˱˵˱˹ˠ ˬˣˡ ˶ˠ ˵˱ˤˣ˳˾˶˩˶ˣ. ˍˣ˶ˣ˭˞ˤˣ˫˯ˣ ˲̀˴ ֽ ˮ˩˶˟˳ˣ ˮ˱˷ ׂ˶ˣ˯ ˵˷˥ˬ˫˯˩ˮ˟˯˩. –‫׈‬ˮ˱˷˯ ֠˳ˬ˧˶˞ ˮ˫ˬ˳ˠ, ֤˳˹˫˵˧ ˯˞ ˭˟˧˫. ֻ˯ˣ ֠˲˾˥˧˷ˮˣ ˲ˣˡ˨ˣˮ˧ ˮ˟ ˶˞ ˲ˣ˫˦˫˞ ˶ٖ˴

370

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

˥˧˫˶˱˯˫‫˶˵ ˴ه‬ˠ˯ ˲ˣ˶˳ˡ˦ˣ ˮˣ˴, ˵˶ˠ ˏˣˬ˧˦˱˯ˡˣ. ˖˳˟˹ˣˮ˧ ˹ˣ˳˱˿ˮ˧˯˱˫ ‫ ˫˱˭ס‬ˮˣ˨ˡ, ˰˟˯˱˫ˣ˵˶˱˫, ‫˶ס‬ˣ˯ ˵˟ ˮ˫˞ ˵˶˫˥ˮˠ ִ˯˫˻˵ˣ ֵ˯ˣ ˦˷˯ˣ˶˾ ˹˶˿˲˩ˮˣ ְ˦‫˞˭˩˺ ڀ‬, ˵˶ˠ˯ ֠˳˹ˠ ˶˱‫ٳ‬ ֠˳˫˵˶˧˳˱‫ ٳ‬ˮ˱˷ ˹˧˳˫˱‫ٳ‬. ˕˞˯ ˬ˞˶˫ ˯˞ ˮ˱‫ٳ‬ ˶˾ ִˬ˱ˤ˧. ֺ˲˧˵ˣ ˬ˞˶˻ ֠˲’ ˶˾ ˶˳˞˯˶ˣ˥ˮˣ. ‫˭ק‬ˣ ˶˞ ˲ˣ˫˦˫˞ ˬˣˡ ֽ ˪˧ˡˣ ˵˱˷, ˮ˫ˬ˳ˠ ˬ˫ ְˬ˧ˡ˯˩ ˶˾˶˧, ˶˳˱ˮˣ˥ˮ˟˯ˣ ֤˳˹˫˵ˣ˯ ˯˞ ˸˻˯˞˨˱˷˯. ˍ˞˲˱˫˱˫ ִ˶˳˧˰ˣ˯ ˵˶˾ ˵˲ˡ˶˫ ˮˣ˴, ˵˶˱˿˴ ˥˱˯˧٤˴ ˮˣ˴. ˅˱˿˫˰˧ ֽ ˥˧˫˶˱˯˫˞. –˖ˡ ˧‫˥ ˧˹ג‬ˡ˯˧˫; ˳̀˶˩˵ˣ ˮ˟ ˮ˧˥˞˭˩ ֠˥˻˯ˡˣ. ˓‫˴˧˵˩˲˿˶˹ ˴ڀ‬, ˮˣˮ˞; –ֻ˯ˣ ˮ˧˥˞˭˱ ˲ˣ˫˦ˡ ˶ٖ˴ ˥˧˫˶˱˯˫‫˴ه‬, ˲˱˿ ˸˩ˮ˫˨˾˶ˣ˯ ˥˫˞ ˶ˡ˴ ֠˶ˣ˰ˡ˧˴ ˬˣˡ ˶ˠ ˨˻˩˳˞˦ˣ ˶˱˷, ˵˩ˮ˞˦˧˷˧ ˶˞ ˲˱˷˭˫˞ ˵˶˞ ˦˟˯˶˳ˣ ˬ˱˯˶˞ ˵˟ ˮ‫˴ه‬. ֶ˲˧˫˦ˠ ˣ‫˲֠ ˾˶ר‬ˣ˥˱˳˧˷˾˶ˣ˯ ˬˣˡ ˶˾˯ ˧‫˹ג‬ˣ˯ ˮˣ˭̀˵˧˫ ˲˱˭˭˟˴ ˸˱˳˟˴, ׂ˶ˣ˯ ˬ˳˷ˮˮ˟˯˱˴ ˬ˫ ִ˶˵˫ ˦˟˯ ˶˾˯ ˧‫˦א‬ˣˮ˧ ˥˫˞ ˯˞ ˲˳˱˸˷˭ˣ˹˶˱‫ٳ‬ˮ˧. ֻ˯ˣ ˵ˬ˞˫1 ˭˱˫˲˾˯ ˰˟˸˷˥˧ ֠˲˾ ˶˾ ˵˶˾˹˱ ˶˱˷ ˬˣˡ ˬˣ˳˸̀˪˩ˬ˧ ˮ˟˵ˣ ˵˶ˠ˯ ˬ˭˧ˡ˦˻˵˩2 ˶˱‫ ٳ˱˳˧˶˵˫˳֠ ٳ‬ˮ˱˷ ˹˧˳˫˱‫ٳ‬. –˓̀,˲̀... ˍ˫ ‫˳˧˶˵׭‬ˣ; ˖ˡ ִ˥˫˯˧ ˮ˧˶˞; ִˮ˧˫˯ˣ ˯˞ ˬ˳˟ˮ˱ˮˣ˫ ֠˲˾ ˶˞ ˹˧ˡ˭˩ ˶˩˴. –‫˳˧˶˵ײ‬ˣ ֤˳˹˫˵˧ ˮ˫˞ ˮ˧˥˞˭˩ ˶ˣ˭ˣ˫˲˻˳ˡˣ ˥˫˞ ‫ ˴˷˱˭ס‬ˮˣ˴ ˵˶˾ ˵˲ˡ˶˫. ˒‫˫˥ ׍‬ˣ˶˳˱ˡ ˵˶˾ ˯˱˵˱ˬ˱ˮ˧٤˱ ˧‫˲ג‬ˣ˯ ˵˶˱˿˴ ˥˱˯˧٤˴ ˮ˱˷, ‫ ˾˶ ˫˶ס‬ˮ˱˭˿ˤ˦˫˯˱ ˮ˫ˬ˳˾ ˵˸ˣ˫˳ˡ˦˫˱ ׂ˶ˣ˯ ˤˣ˪˫˞ ˵˸˩˯˻ˮ˟˯˱ ˮ˟˵ˣ ˵˟ ˯˧‫˳ٳ‬ˣ ˬˣˡ ˣ‫׍‬ˮ˱˸˾˳ˣ ֠˥˥˧٤ˣ. ‫ˬ˫˥˳˷˱˳˫˧˹ ׅ‬ˠ ְ˲˟ˮˤˣ˵˩ ˸ˣ˫˯˾˶ˣ˯ ˲˱˭˿ ˦˿˵ˬ˱˭˩. ֻ˯ˣ ˮ˫ˬ˳˾ ˭˞˪˱˴,


ˮ˫˞ ˲ˣ˳ˣ˲ˣ˯ˠ˵˫ˣ ˬˡ˯˩˵˩ ˶˱‫ٳ˱˥˳˷˱˳˫˧˹ ٳ‬ ˪˞ ˮ˲˱˳˱‫ ˞˯ ˧˵ٳ‬ˮ˱‫˸֠ ٳ‬ˠ˵˧˫ ˲ˣ˳˞˭˷˶˱ ˶˾ ֠˳˫˵˶˧˳˾ ˹˟˳˫. ˍˣ˯˧ˡ˴ ˦˟˯ ֠˯ˣ˭˞ˮˤˣ˯˧ ˯˞ ˮ˟ ˹˧˫˳˱˷˳˥ˠ˵˧˫. ˓˧˳˫ˮ˟˯ˣˮ˧ ˵˶˾ ˯˱˵˱ˬ˱ˮ˧٤˱ ˮˠ˲˻˴ ˬ˞˶˫ ֠˭˭˞˰˧˫ ˲˳˾˴ ˶˾ ˬˣ˭˿˶˧˳˱ ˥˫˞ ˮ˟˯ˣ, ֠˭˭˞ ˮ˞˶ˣ˫ˣ. ˋ˷ˮ‫ه‬ˮˣ˫ ˲˱˭˿ ˬˣ˭˞, ˵˞˯ ˯˞ َ˯ˣ˫ ˶̀˳ˣ, ְˬ˧٤˯˱ ˶˾ ˤ˳˞˦˷. ˈ‫˹ג‬ˣ ֠˯˧ˤ˞˵˧˫ ‫˷˲ ˾˭˩˺ש‬˳˧˶˾ ˬˣˡ ˲˱˯˱‫˵ٳ‬ˣ. ‫׈‬ˮ˱˷˯ ˲˱˭˿ ֠˯ˠ˵˷˹˩. ‫ ׅ‬ˮ˩˶˟˳ˣ ˮ˱˷, ˦˩˭ˣ˦ˠ ֽ ˥˫ˣ˥˫˞ ˵˱˷, ˥˫˞ ˯˞ ˮ˟ ֽ˵˷˹˞˵˧˫ ˬˣˡ ˯˞ ˮ˟ ˲ˣ˳˩˥˱˳ˠ˵˧˫ ˮ˱‫˳ˬ ˞˯ ˫˧˵̀˦ ˧˹ג˧ ٳ‬ˣ˶‫˰˧˦ ˾˶˵ ڀ‬ˡ ˹˟˳˫ ֵ˯ˣ ˮ˫ˬ˳˾ ˧‫˥֩ ٳ˱˶ ˫ˬ˞˯˱ˬ׌‬ˡ˱˷ ː˧ˬ˶ˣ˳ˡ˱˷. ˍ˫ ְˬ˧ˡ˯˩ ˬˣ˪˾˶ˣ˯ ֤˥˳˷˲˯˩ ˲˭˞˫ ˮ˱˷ ˬˣˡ ˮ˷˵˶˫ˬ˞ ˲ˣ˳ˣˬˣ˭˱‫˧˵ٳ‬. ˍ˞˲˱˫ˣ ˵˶˫˥ˮˠ ֠˳˥˞ ˶˞ ˮ˧˵˞˯˷˹˶ˣ ˮ˟ ˨˞˭˫˵˧ ‫˴˱˯˲׭ ם‬, ˮ˞ ˰ˣ˸˯˫ˬ˞ ˶˫˯˞˹˶˩ˬˣ ˬˣˡ ˸̀˯ˣ˰ˣ: ˏˣˮ˞, ˮˣˮ˞, ˶˾˯ ˧‫˦ג‬ˣ, ˶˾˯ ˧‫˦ג‬ˣ! –˓˱˫˾˯, ˍˣ˶˧˳ˡ˯ˣ ˮ˱˷; ˳̀˶˩˵˧ ֽ ˮˣˮ˞ ˮ˱˷ ˯˱ˮˡ˨˱˯˶ˣ˴ ˲̀˴ ˲ˣ˳ˣˮ˫˭˱‫˵ٳ‬ˣ ֠˲˾ ˶˾˯ ˲˷˳˧˶˾. –˄‫˲ ˯˾˶ ˯˾˶ר‬ˣ˲˲˱˿˭˩ ˲˱˿ ˮ˱‫˴˧˵˻˦َ ٳ‬ ˯˞ ˬ˳ˣ˶˞˻. ˖˾˯ ˧‫˦ג‬ˣ. ‫ ˞˶˯˱ˬ ˧˪˳׊‬ˮ˱˷, ְ˦‫˦ ڀ‬ˡ˲˭ˣ ˵˶˾ ˬ˳˧ˤ˞˶˫ ˬˣˡ ˮ˱‫ם ˧˲ג˧ ˾˶ ٳ‬ ‫˹ ˴˱˫˦א‬ˣΆ˦˧˿˱˯˶ˣ˴ ˶˞ ˮˣ˭˭˫˞ ˮ˱˷. –˖ˡ ˵˱‫˧˲ג˧ ٳ‬, ˹ˣ˳˞ ˮ˱˷, ‫;˴˱˫˥֭ ם‬ –‫ˬ ˧˳˧˰׈‬ˣˡ ˶˾ ‫˱˯נ‬ˮ˞ ˮ˱˷, ˮˣˮ˞. «ˍˣ˶˧˳ˡ˯ˣ» ˮ˱‫« ˧˲ג˧ ٳ‬ˮˠ˯ ˬ˭ˣ٤˴, ˶˾ ˹˟˳˫ ˵˱˷ ˪˞ ˥ˡ˯˧˫ ˬˣ˭˞» ˬ˫ ‫˳˧˶˵׭‬ˣ ˮ˟ ˵˶ˣ˿˳˻˵˧ ְ˦‫ڀ‬ ˵˶ˡ˴ ˥˞˨˧˴. ˏ˱‫˹ ٳ‬ˣˮ˱˥˟˭ˣ˵˧ ˬ˫ ִ˸˷˥˧. ˇ˞ˬ˳˷ˣ ˬ˿˭˩˵ˣ˯ ֠˲˾ ˶˞ ˮ˞˶˫ˣ ˶˩˴. ֨˵˲˞˵˶˩ˬ˧ ˶˾ ˧‫˫ˬ˞˯˱ˬ׌‬, ˶˾ ִ˸˧˳˧ ˬˣˡ ˵˶˞ ˦˫ˬ˞ ˮ˱˷ ˹˧ˡ˭˩ ˬˣˡ ˧‫˧˲ג‬: «֬˯ ˪˟˭˧˫˴, ֭˥˫˟ ˮ˱˷, ˮ˲˱˳˧٤˴. ˎ˷˲ˠ˵˱˷ ˮˣ˴». ˖˾ ˲˳˻ˡ ׂ˳˪˧ ˯˞ ˮ˟ ˰ˣ˯ˣ˦˧٤ ‫˷˪˷˧˫˦ ם‬˯˶ˠ˴ ˶˱‫˱ˬ˱˵˱˯ ٳ‬ˮ˧ˡ˱˷ ˲˱˿ ˶ˠ˯ ˲˳˱˩˥˱˿ˮ˧˯˩ ˮ˟˳ˣ ֠˳˯˫˾˶ˣ˯, ‫ˬ ˴˻˲ס‬ˣˡ ˱‫˫˱˭˭֤ ׍‬ ˥˫ˣ˶˳˱ˡ, ˯˞ ˮ˟ ˹˧˫˳˱˷˳˥ˠ˵˧˫. ˑˣ˯ˣ˧٤˦˧ ˲˳˱˵˧ˬ˶˫ˬ˞ ˶ˡ˴ ְ˰˧˶˞˵˧˫˴ ˬˣˡ ˧‫˧˲ג‬: –˕ˠˮ˧˳ˣ ˰˿˲˯˩˵ˣ ˮ˟ ˮ˫˞ ְ˭˲ˡ˦ˣ ˥˫˞ ˶ˠ˯ ˍˣ˶˧˳ˡ˯ˣ. ˋ˞ ˶˾ ˲ˣ˭˟˺˱˷ˮ˧ ˬ˫ ִ˹˧˫ ‫ם‬ ˋ˧˾˴. ˋ˞ ˶ˠ˯ ˲˞˳˱˷ˮ˧ ˶̀˳ˣ, ˲˳˻ˡ-˲˳˻ˡ. ˇ˟˯ ˸ˣ˫˯˾ˮ˱˷˯ ‫˫˦׌‬ˣˡ˶˧˳ˣ ˸˱ˤ˫˵ˮ˟˯˩, ˲˳˞˥ˮˣ ˲˱˿ ִˬˣ˯˧ ְ˯˶˿˲˻˵˩ ˵˶˱˿˴ ˥˫ˣ˶˳˱˿˴.

–ˏ˲˳˞ˤ˱, ˍˣ˶˧˳ˡ˯ˣ, ˧‫˵ג‬ˣ˫ ˥˧˯˯ˣ٤˱ ˬ˱˳ˡ˶˵˫, ˮ˱‫˥˧˭ִ ٳ‬ˣ˯. –ːˣˡ, ˥˫ˣ˶ˡ ˮ˱‫˴˱˫˦א ם ˧˲ג˧ ˾˶ ٳ‬, ˶˱˿˴ ˧‫˲ג‬ˣ ˬˣˡ ˶˱˿˴ ִ˦˧˫˰ˣ ˶˾ ˧‫˳ˬ ˿˱˲ ˫ˬ˞˯˱ˬ׌‬ˣ˶˱‫˵ٳ‬ˣ ˵˸˫˹˶˞ ˵˶˾ ˥˧˳˾ ˹˟˳˫ ˮ˱˷, ˪˞ ˥ˡ˯˻ ˬˣ˭˞. ᆇᆇᆇ ‫˧˹˥ְ ˩˭˱ˬ˵˿˦ ׅ‬ˡ˳˩˵˩ ˶˧˭˧ˡ˻˵˧. ‫˫˥ ף‬ˣ˶˳˾˴ ˧‫˧˯˱˥ ˴˿˱˶˵ ˧˲ג‬٤˴ ˮ˱˷ ˲̀˴ ˤ˳ٖˬ˧ ˲˱˭˿ ˬˣ˭˿˶˧˳˩ ˶ˠ˯ ˬˣ˶˞˵˶ˣ˵˩ ֠˲’ ‫ס‬,˶˫ ˲˧˳ˡˮ˧˯˧. «ֺ˯˫˻˪ˣ ˯˞ ˲˳˱˹˻˳˞˧˫ ˶˾ ˹˟˳˫ ˮ˱˷ ˮ˟ ˶˾ ˯˷˵˶˟˳˫ ˹˻˳ˡ˴ ˬˣ˯˟˯ˣ ְˮ˲˾˦˫˱. ˕˞˯ ˯˞ ˮˠ ˹˧˫˳˱˷˳˥˱‫˵ٳ‬ˣ ְ˥̀. ˖˾ ˲ˣ˫˦ˡ ˧‫˯ג‬ˣ˫ ˶˧˭˧ˡ˻˴ ˬˣ˭˞». ᆇᆇᆇ ˖˾˯ ‫ ˱˫˦א‬ˮˠ˯ˣ ˲ˠ˥ˣˮ˧ ˵˶˾ ˵˲ˡ˶˫ ˶˱˷, ˵˶ˠ˯ ˄‫˯˫˥א‬ˣ, ˯˞ ˶˾˯ ˧‫˹ר‬ˣ˳˫˵˶ˠ˵˱˷ˮ˧. ‫ׅ‬ ˧‫˯˾ˬ׌‬ˣ ˲˱˿ ˤ˭˟˲˧˫˴ ˯˞ ˲˧˳˫˲˱˫˱‫ٳ‬ˮˣ˫ ˧‫˯ג‬ˣ˫ ֠˲˾ ְˬ˧٤, ֠˲˾ ˶˾˶˧. ˇ‫ ˱˳ڀ‬ˮ˫‫ ˴ه‬ˮ˱˯ˣ˹ٖ˴ ˵˶ˠ˯ ‫˱˲ם‬ˡˣ ˦˫˩˥˩˪ˠˬˣˮ˧ ˶˾ ˪ˣ‫ٳ‬ˮˣ. ˓ˣ˳˞ ˶ˠ˯ ˱‫˱˯˱ˬ׌‬ˮ˫ˬˠ ˵˶˧˯˾˶˩˶˞ ˮˣ˴ ˬ˞˯ˣˮ˧ ˬˣˡ ˮ˫˞ ˮ˧˥˞˭˩ ˧‫˯˾ˬ׌‬ˣ ˶˱‫˥֩ ٳ‬ˡ˱˷ ˵˶ˠ˯ ְ˯˱˳ˡˣ ˮˣ˴ ˬˣˡ ˶ˠ˯ ֠˥ˣ˲‫ه‬ˮ˧ ‫˫˦׌‬ˣˡ˶˧˳ˣ ‫˶˵ ˫˱˭ס‬ˠ˯ ˱‫˫˧˯˟˥˱ˬ׌‬ˣ. ˈ‫˯ג‬ˣ˫ ˣ‫˶ר‬ˠ ˲˱˿ ˵‫˥˩˲ ˴ه‬ˣˡ˯˱˷ˮ˧ ˲˞˯˶ˣ ˯˞ ˲˳˱˵ˬ˷˯ˠ˵˧˶˧, ‫˶ס‬ˣ˯ ˤ˳˫˵ˬ˾ˮˣ˵˶˧ ˥˫˞ ˭ˡ˥˧˴ ˮ˟˳˧˴ ˵˶˾˯ ˲ˣ˲˲˱˿ ˬˣˡ ˵˶ˠ ˥˫ˣ˥˫˞. ˏ˱‫ˬ ˴˱˫˦א ם ˧˲ג˧ ˾˶ ٳ‬ˣˡ ˶˾ ִˬˣ˯˧ ˶˾ ˪ˣ‫ٳ‬ˮˣ ˶˱˷. ˓˟˳ˣ˵ˣ˯ ‫˭ס‬ˣ ˥˳ˠ˥˱˳ˣ. ˓˟˳ˣ˵ˣ˯ ˬˣˡ ˶˞ ˹˳˾˯˫ˣ. ֺˮ˧˫˯ˣ˯ ˮ˾˯˱ ˶˾ ˮ˧˥˞˭˱ ˵˩ˮ˞˦˫ ˵˶˾˯ ‫׺‬ˮ˱ ˮ˱˷ ˬˣˡ ˮ˫˞ ˮ˫ˬ˳ˠ ˦˷˵ˬ˱˭ˡˣ ˵˶ˠ˯ ˬˡ˯˩˵˩, ‫˶ס‬ˣ˯ ˬ˱˷˳˞˵˻ ˲˱˭˿ ˶˾ ˹˟˳˫ ˮ˱˷, ˥˫˞ ˯˞ ˮ˱‫˷˪ ٳ‬ˮˡ˨˱˷˯ ˶˾ ˪ˣ‫ٳ‬ˮˣ ˶˱‫˥֩ ٳ‬ˡ˱˷ ː˧ˬ˶ˣ˳ˡ˱˷ ˵˶ˠ ˨˻ˠ ˮ˱˷. ˈ‫˹ג‬ˣ ˮ˧ˡ˯˧˫ ֤˸˻˯˩ ˯˞ ֠ˬ˱˿˻, ˯˞ ˮˣ˪ˣˡ˯˻ ˶˞ ˪ˣ˷ˮˣ˵˶˞ ˶ٖ˴ ˲ˡ˵˶˩˴ ˮˣ˴. ֺˬ˭˧˫˵ˣ ˬ˫ ְ˥̀ ˤˣ˪˫˞ ˵˶ˠ˯ ˬˣ˳˦˫˞ ˮ˱˷ ˶˾ ‫ ˾˳˧׍‬ˮ˷˵˶˫ˬ˾ ˶ٖ˴ ˮˣˮ‫˴ه‬, ˶˾ ˨˻˯˶ˣ˯˾ ˪ˣ‫ٳ‬ˮˣ ˶˱‫ٳ‬ ֩˥ˡ˱˷ ː˧ˬ˶ˣ˳ˡ˱˷. ˍ˫ ֤˳˹˫˵ˣ ֠˲˾ ˶˾˶˧ ˯˞ ˶˱‫ ٳ‬ˮ˫˭‫˫˦׌ ڀ‬ˣˡ˶˧˳ˣ, ˯˞ ˶˾˯ ˣ‫˱˯˞˪˵׌‬ˮˣ˫ ˬˣˡ ˦˫ˬ˾ ˮ˱˷ ˲˳˱˵˶˞˶˩. ˧.˲. 1. ˕ˬ˞˫: (˶˾) ˱‫˵ר‬., ˮ˱˭˿ˤ˦˫˯˱ ˵˸ˣ˫˳ˡ˦˫˱ ˬ˷˯˩˥˧˶˫ˬ˱‫ٳ‬ ‫˷˱˭˲ס‬ 2. ˍ˭˧ˡ˦˻˵˩: (ֽ) ˱‫˵ר‬., ֤˳˪˳˻˵˩ ‫˯ڀ˶˵ל‬

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

371


«Χημεία –ἡ ζωή μας, τό μέλλον μας» Ἀναγνωρίζοντας τά ἐπιτεύγματα τῆς Χημείας καί τή συνεισφορά της στήν εὐημερία τῆς ἀνθρωπότητας ὁ ΟΗΕ ἀνακήρυξε τό 2011 Διεθνές Ἔτος Χημείας μέ γενικό τίτλο «Χημεία – ἡ ζωή μας, τό μέλλον μας». Tό 2011 συμπίπτει μέ τά 100 χρόνια ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ βραβείου Nobel Χημείας στή Maria Sklodowska Curie ἀλλά καί τήν ἵδρυση τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Χημικῶν Κοινοτήτων, πρόδρομο τῆς σημερινῆς IUPAC*, πού πρωτοστάτησε στή διοργάνωση μαζί μέ πολλά ἄλλα Ἀκαδημαϊκά Ἱδρύματα, Ἐρευνητικά Κέντρα, Χημικές Ἑταιρίες καί ἀτομικές πρωτοβουλίες σʼ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί στήν Ἑλλάδα** σέ πλῆθος ἐκδηλώσεις μέ στόχους: ναπαγκόσμια ἀ ἡ ῖ ε θ ξη ὐ α Νά ἀνάγκες Χημείας στίς ς τῆ η ισ ρ ώ ν γ ινῆς ζωῆς. ς Χητῆς καθημερ τό μέλλον τῆ ῖ ε θ η λ β ο ρ π ια Νά υνθεῖ τό ἐνδ ρ ρ α θ ν ἐ ά ν ί μείας κα ν. έων γιʼ αὐτή ρί ἀλφέρον τῶν ν μ Μαντά Κιου ἡ ῖ ε θ η μ τι ά ν Ν προσφορά τῶ ἡ α ρ τε ό ικ ν ε λά καί γ ν Ἐπιστήμη. γυναικῶν στή Στό πρόσωπο τῆς –πολωνικῆς καταγωγῆς– Maria Sklodowska Curie (1867-

372

Νοέμβριος 2011

1934), ὅπως ἀναγνωρίζουν οἱ βιογράφοι της, συγκεντρώνονται πολλές πρωτιές. Ὑπῆρξε ἡ πρώτη Εὐρωπαία πού πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στίς θετικές ἐπιστῆμες, ἡ πρώτη γυναίκα πού τιμήθηκε μέ τό βραβεῖο Νόμπελ, πού τό μοιράστηκε μέ τό σύζυγό της Πιέρ καί τόν Ἀνρί Μπεκερέλ γιά τήν ἀνακάλυψη τῆς ραδιενέργειας (1903). Ἡ πρώτη γυναίκα διευθύντρια ἐργαστηρίου στό Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης καί καθηγήτρια σʼ αὐτό μετά τόν ξαφνικό θάνατο σέ ἀτύχημα τοῦ συζύγου της Πιέρ (1906). Ἡ πρώτη γυναίκα πού πῆρε καί δεύτερο βραβεῖο Νομπέλ Χημείας γιά τήν ἀνακάλυψη καί ἀπομόνωση τοῦ καθαροῦ ραδίου, ἡ πρώτη μητέρα βραβευμένη μέ Νόμπελ –καί ἡ κόρη της Εἰρήνη κατέκτησε μαζί μέ τόν σύζυγό της τό ἴδιο βραβεῖο (1935)– καί τέλος ἡ πρώτη καί μόνη γυναίκα πού ἀναπαύεται στό Πάνθεον, τό μαυσωλεῖο, στό ὁποῖο βρίσκονται θαμμένοι οἱ «μεγάλοι ἄνδρες» τῆς Γαλλίας. Ἄλλωστε ποτέ δέν ἔπαψε καί ἡ ἴδια νά θεωρεῖ τή Γαλλία δεύτερη πατρίδα της. Ἡ Μαρία Κιουρί ξεκίνησε μέ ἔρευνες γιά τή ραδιενέργεια πού μόλις εἶχε ἀνακαλυφθεῖ καί τό πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης τῆς παραχώρησε μιά ὑπόγεια ἀποθήκη μέ στοιχειώδη ἐξοπλισμό. Ἐκεῖ ἔκανε τή σημαντική παρατήρηση ὅτι μερικά ὀρυκτά οὐρανίου παρουσίαζαν πολύ πιό ἰσχυρή ραδιενέργεια ἀπό ὅ,τι τό καθαρό οὐράνιο. Αὐτή ἡ παρατήρηση ἐξέπληξε τό σύζυγό της Πιέρ Κιουρί, πού ἐγκατέλειψε τίς δικές του ἔρευνες, βοήθησε τή Μαρία στό δύσκολο ἔργο της καί ἔφτασαν μαζί στήν ἀνακά-


λυψη δύο νέων ραδιενεργῶν στοιχείων, τοῦ πολωνίου καί τοῦ ραδίου. Συγχρόνως οἱ Κιουρί ἀνακάλυψαν τήν ἐπίδραση τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ ραδίου στούς καρκινικούς ὄγκους (Ραδιοθεραπεία). Ἡ μέθοδος τελειοποιήθηκε τό 1906 ἀπό τή Μαρία Κιουρί πού ὑπολόγισε τίς σωστές δόσεις γιά θεραπεία μέ ράδιο. Στή διάρκεια τοῦ A´ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18) ἔστησε ἡ ἴδια στά πολεμικά μέτωπα, μέ τά χρήματα πού εἶχε συγκεντρώσει ἀπό τά δύο βραβεῖα Νόμπελ, 250 θαλάμους ἀκτίνων Χ ὥστε νά ἐντοπίζονται τά θραύσματα καί οἱ σφαῖρες στά σώματα τῶν τραυματισμένων στρατιωτῶν. Τό 1921 ἐπισκέφθηκε τίς Η.Π.Α., ὅπου ὁ τότε Πρόεδρος, Οὐόρεν Χάρντινγκ, τῆς δώρισε ἕνα γραμμάριο ραδίου ἀξίας 200.000 δολαρίων. Ἡ Μαρία Κιουρί μέ τή σειρά της τό δώρισε στό Ἰνστιτοῦτο Ραδίου τοῦ Παρισιοῦ. Τόν ἴδιο χρόνο ἀναγορεύεται ἐπίτιμη διδάκτορας σχεδόν σέ ὅλα τά πανεπιστήμια τῶν Η.Π.Α., ἐνῶ γίνεται καί ἐπίτιμη δημότης τῆς Νέας Ὑόρκης. Προσβλήθηκε ἀπό λευχαιμία ἐξαιτίας τῶν ἐρευνῶν της καί τῆς ἔκθεσής της στά ὑψηλά ἐπίπεδα ραδιενέργειας καί στίς 4 Ἰουλίου τοῦ 1934 ἀπεβίωσε, ἀφήνοντας πίσω της πραγματικά μεγάλο ἔργο. Ἡ δική μας μικρή ἀναφορά στό Διεθνές ἔτος Χημείας στοχεύει:

 Πρῶτον νά ἐπισημάνουμε τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας τῆς Χημείας, πού τοποθε-

τεῖται στίς πρῶτες προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου νά δημιουργήσει μόνιμους οἰκισμούς (περίπου τό 10.000 π.Χ.), ἄρα καί τά ἀπαραίτητα ὑλικά οἰκοδομῆς, ὅπως τά τοῦβλα, προϊόντα χημικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ πηλοῦ. Δεύτερον νά στρέψει τό ἐνδιαφέρον μας γενικότερα σʼ ἕνα κλάδο ἱστορίας, πού ἀναπτύσσεται ἔντονα τά τελευταῖα χρόνια καί στά δικά μας ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, τόν κλάδο τῆς «Ἱστορίας τῆς Ἐπιστήμης», πού μᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερα, ἀφοῦ σʼ ὅλες τίς σχετικές ἐκδόσεις σʼ ὁλόκληρο τόν κόσμο θεμελιωτές τῶν ἐπιστημῶν –ἀπό τή Μηχανική, τή Φυσική, τήν Ἰατρική, τήν Ἀστρονομία, τή Λογική, τή Μεθοδολογία καί τόσα ἄλλα– ὑπῆρξαν καί ἀναγνωρίζονται ἐπώνυμα οἱ Ἕλληνες. Τέλος νά φτάσουμε νά καταλάβουμε τό νόημα, πού καταγράφεται στό ἱερό κείμενο πού μᾶς βεβαιώνει ὅτι «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα... καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ, λη΄ 4, 6). Ὁ Κύριος καί Θεός μας ἔκτισε στά πετρώματα τῆς γῆς καί τό οὐράνιο καί τό ράδιο καί τά ἄλλα στοιχεῖα. Αὐτός ἔδωσε τίς εὐεργετικές τους ἰδιότητες, ἀλλά καί Αὐτός ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στούς δρόμους τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ἀνακάλυψης τῶν θαυμασίων Του. Γ. ––––––––– * International Union of Pure and Applied Chemistry = Διεθνής Ἕνωση Καθαρῆς καί Ἐφαρμοσμένης Χημείας ** Στήν Ἑλλάδα ἱδρυτής τῆς Χημείας, ὡς ξεχωριστοῦ ἐπιστημονικοῦ κλάδου, θεωρεῖται ὁ Ἀναστάσιος Χρηστομάνος. Προσελήφθη ὡς ὑφηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τό 1863, ὅπου καί δίδαξε Γενική Χημεία γιά σχεδόν 40 χρόνια (18661905). Ἦταν ἐκεῖνος πού ἐπέβλεψε τήν κατασκευή τοῦ κτηρίου τοῦ Χημείου στήν ὁδό Σόλωνος (στό κέντρο τῆς Ἀθήνας), σήμερα γνωστό ὡς «Παλαιό Χημεῖο». Τό Τμῆμα Χημείας ἱδρύθηκε ὡς ἀνεξάρτητο Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1919.

Νοέμβριος 2011

373


tO EYAGGELIKO ANAGNVSMA tHS ∫yriA∫HS

20 Nοεμβρίου 2011

Θ´ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. ιβ΄ 16-21

ΨΥΧΗ, ΦΑΕ!

«Ψυχή... φάγε, πίε, εὐφραίνου»

Kk

αί πλούσιος ἦταν, καί ἐκτεταμένα χωράφια εἶχε, καί συνέβη τή χρονιά ἐκείνη ἡ γῆ του νά δώσει πολύ καρπό, ἄφθονη σοδειά. Μέσα σ’ αὐτές τίς συνθῆκες διαβίωσης περιέγραψε ὁ Κύριος Ἰησοῦς τόν ἄνθρωπο αὐτό τῆς παραβολῆς. Πραγματική εὐλογία Θεοῦ! Ἀλλά ἐκεῖνος δέν τόν εἶδε ἔτσι. Ἀντί νά χαρεῖ γιά ὅλα αὐτά καί νά εὐχαριστήσει τόν Θεό πού τοῦ τά χάρισε, ἀντί νά τόν γεμίσει μέ εὐφροσύνη τό γεγονός ὅτι τώρα, τόσο πολλά πού τά εἶχε, θά μποροῦσε ἄνετα νά χαρίζει καί στούς γύρω του φτωχούς καί νά κάνει καί ἄλλους νά χαίρονται καί νά τόν εὐχαριστοῦν, αὐ374

Νοέμβριος 2011

τός ἔπεσε σέ βαριά περισυλλογή, σέ ζάλη καί ἀγωνία! Ἀγωνία; Ναί, ἀγωνία. Τί θά κάνω; ἔλεγε. Ὅ,τι λέει ὁ φτωχός, πού δέν ξέρει τί νά κάνει μέ τή φτώχια του, τό ἴδιο ἔλεγε καί ὁ πλούσιος, πού δέν ἤξερε τί νά κάνει μέ... τά πλούτη του. Ποῦ θά χωρέσουν ὅλα αὐτά πού μοῦ ἀπέδωσαν τά χωράφια μου; Καί κάποτε ἀποφάσισε. Τό βρῆκα, εἶπε. Θά γκρεμίσω τίς ἀποθῆκες πού ἔχω τώρα καί θά χτίσω ἄλλες, μεγαλύτερες, κι ἐκεῖ μέσα θά βάλω ὅλη τή σοδειά μου καί τά ἀγαθά μου, καί μετά θά πῶ στήν ψυχή μου: Ψυχή, ἔχεις τώρα ὑλικά ἀγαθά πού σοῦ ἀρκοῦν γιά χρό-


νια πολλά. Ἀπόλαυσε λοιπόν ὅ,τι θέλεις. νος. Ὅποιος ἔχει τά ἴδια «πιστεύω», τίς Φάε, πιές, γλέντα! ἴδιες συνήθειες μέ τόν πλούσιο τῆς παΦάε, ψυχή! ραβολῆς, στό ἴδιο κατάντημα καταλήἈλλά, δυστυχῶς, προτοῦ νά φάει ἡ γει. Τό διαβεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ὁ ψυχή τοῦ πλούσιου, ὁ Θεός τόν προφτάἄνθρωπος, λέγει, ἐνῶ νει καί τοῦ λέει: Ἀπλάσθηκε ἀπό τόν νόητε, αὐτὴν ἐδῶ τὴ Θεό τιμημένος, μέ ψυ«Ποῦ μπορεῖ νά νύχτα οἱ δαίμονες ζηχή λογική, στοιχεῖο καταντήσει ὁ φίλαυτος, τοῦν νά πάρουν τήν ψυπνευματικό μέσα του, ἐγωϊστής, σαρκικός χή σου. Ὅλα λοιπόν αὐτά ἄνθρωπος! Σέ τί τραγική δέν τό κατάλαβε. Ἐξίπού τῆς ἑτοίμασες τί θά κατάπτωση! Νά λέει στήν σωσε τόν ἑαυτό του γίνουν τώρα; μέ τά ἄλογα κτήνη ψυχή του “φάε”». Ἔτσι θά πάθει, κακαί ἔγινε ὅμοιος μέ τέληξε ὁ Κύριος, αὐτά» (Ψαλμ. 48, 13). ὅποιος μαζεύει ὑλικά ἀγαθά γιά νά τά Πῶς μετά ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος νά ἀπολαμβάνει μόνος του, ἐγωιστικά, καί ἐννοήσει κάτι ἀνώτερο γιά τόν ἑαυτό δέν ἀποταμιεύει μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης του; Πῶς νά σηκώσει τήν ψυχή του θησαυρούς στόν οὐρανό. πρός τόν Θεό, πού εἶναι στραμμένη πρός τή γῆ, τό χῶμα, ὅπως τά ζῶα, πῶς «Ψυχή... φάγε»! νά ἐκτιμήσει τό συνάνθρωπό του ὡς Ποῦ μπορεῖ νά καταντήσει ὁ φίλαυτος, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ; Πῶς νά ζήσει μέ σωἐγωιστής, σαρκικός ἄνθρωπος! Σέ τί τρα- φροσύνη, τιμιότητα, δικαιοσύνη, εὐσέγική κατάπτωση! Νά λέει στήν ψυχή του βεια, πίστη; «φάε». Λές καί εἶναι ζῶο ἡ ψυχή καί τῆς Μήπως ἡ ἐποχή μας δέ χαρακτηρίζεβάζει μπροστά της φαγητό. ται ἀπό τά ἴδια γνωρίσματα μέ αὐτά τοῦ Ὁ Μέγας Βασίλειος κάνει τήν παρα- ἀνθρώπου τῆς παραβολῆς; τήρηση αὐτή. Ἀπευθύνεται στόν πλού- Ἐμεῖς ὅμως, φίλε μου, ἄς παρέχουμε σιο τῆς παραβολῆς καί τοῦ λέει: «Ἄν στήν ψυχή μας ὅ,τι τήν ζωοποιεῖ καί ὑποθέσουμε, πλούσιε, ὅτι ἡ ψυχή σου τήν κρατᾶ σέ ὑγεία πνευματική, κι ὄχι δέν ἦταν ἀνθρώπου ἀλλά χοίρου, τί ἄλλο ὅ,τι τήν κατεβάζει στό ἐπίπεδο τοῦ κτήθά τῆς ἔλεγες; Αὐτά τά ἴδια δέν θά τῆς νους. ἔλεγες; Τόσο λοιπόν ζωώδης ἔχεις κα- Γιά νά μή χάσουμε τόν Οὐρανό ἀπό ταντήσει;...» τόν ὁρίζοντά μας... Καί βέβαια ὄχι μόνον ὁ συγκεκριμέI Νοέμβριος 2011

375


Ʊ

ƥǀǎdžǕǂNJ!

˶ˣ˯ ׂ˶ˣ˯ ˲ˣ˫˦ˡ, ˶ٖ˴ ˧‫˲ג‬ˣ˯ ‫˴˾˧ˋ ˫˧˹˳˞˲ש ˫˶ס‬-˓ˣ˶˟˳ˣ˴ ˲˱˿ ˮ‫˥֠ ˴ه‬ˣ˲˞˧˫. ˖ٖ˴ ִˮˣ˪ˣ˯ ˯˞ ˖˱‫ ٳ‬ˮ˫˭˞˧˫ ˬˣˡ ˯˞ ˖˱‫˳ڀ˦ ˫˧˞˶˩˨ ٳ‬ˣ ˲˱˭˭˞, ˥˫ˣ˶ˡ ‫˦ ˴˾˧ˋ ם‬ˡ˯˧˫. ˇ˟˯ ˶ٖ˴ ִˮˣ˪ˣ˯ ‫ס‬ˮ˻˴ ˲˱˶˟ ˯˞ ˖˱‫˦ ٳ‬ˡ˯˧˫ ˬ˫ ְˬ˧ˡ˯˩ ˶˾ ˦‫ه˶˩˨ ˿˱˲ ˱˳ڀ‬ ֠˲˾ ‫ˬ ˫˧˿˧˶˵˫˲ ˯˾˖ ˯˱˫˱˲ס‬ˣˡ ˖˾˯ ֠˥ˣ˲‫ه‬: ˶˾˯ ֠˥̀˯ˣ ˯˞ ˶˩˳˧٤ ˶˾ ˪˟˭˩-

ˮ˞ ˖˱˷. ˏ˧˥˞˭˻˯˧ ִ˶˵˫ ֽ ˏˣ˳ˡ˯ˣ ˨̀˯˶ˣ˴, ‫˱˶˧ˬ˳֠ ˴˻˲ס‬ˡ «˹˳˫˵˶˫ˣ˯˱ˡ», ˮ˫˞ ˨˻ˠ «˹˳˫˵˶˫ˣ˯˫ˬˠ» ˲˱˿ ˦˟˯ ˶ˠ ˥˟ˮ˫˨˧... ˲ˣ˳˞ ˮ˾˯˱ ˮ˟ ֠˯ˣ˨˩˶ˠ˵˧˫˴ ˬ˫ ֠˲˱˳ˡ˧˴. ‫ ˴˻˵ט‬ˣ‫˶ ˴˟˶ר‬ˠ˯ ‫˩˪׸‬˵ˣ˯ ˯˞ ˰˧˲˧˳˞˵˧˫ ˶˞ ˥˯˻˵˶˞ ְˮ˲˾˦˫ˣ –֤ˬˣˮ˲˶˱ ˵˹˱˭˫ˬ˾ ˲˳˾˥˳ˣˮˮˣ, ˧‫˧˯˻˳׌‬٤˧˴ ˵˷ˮˮˣ˪˩˶‫˯ڀ‬, ֠˯˶˫˳˳ˠ˵˧˫˴ ˵˷˥˥˧˯‫ˬ –˯ڀ‬ˣˡ ˯˞ ˤ˳˧˪˧٤, ֤˯ ˬˣˡ ˬ˞˲˻˴ ˮ˧˥˞˭˩, ˵˶˾ ˍˣ˶˩˹˩˶˫ˬ˾. ֬˳˹˫˵˧ ְˬ˧٤ ˯˞ ˥˯˻˳ˡ˨˧˫ ˶˾ ˙˳˫˵˶˾, ˶ˠ ˦˫˦ˣ˵ˬˣ˭ˡˣ ˖˱˷ ˬˣˡ ˮˣ˨ˡ... ˶ˠ˯ ֨˯˶˻˯ˡˣ, ˶ˠ˯ ˑ˟˯˫ˣ, ˶ˠ ˆ˳˩˥˱˳ˡˣ, ˬ˱˳ˡ˶˵˫ˣ ˶ٖ˴ ֽ˭˫ˬˡˣ˴ ˶˩˴, ˶˾˵˱ ‫˫˦א‬ˣ ˮ˞ ˬˣˡ ˶˾˵˱ ˦˫ˣ˸˱˳˧˶˫ˬ˞ ֠˲˾ ְˬ˧ˡ˯˩. ˖˾ ִ˯˫˻˪˧, ˦˟˯ ˬˣ˶ˣ˭˞ˤˣ˫˯˧ ‫ס‬ˮ˻˴ ˶˾ ˥˫ˣ˶ˡ, ˮ˟˹˳˫ ְˬ˧٤˯˱ ˶˾ ֠˲˾˥˧˷ˮˣ ˶˱‫ˏ ٳ‬ˣ˃˱˷. ֶ˲˟˵˶˳˧˸ˣ˯ ֠˲˾ ˶ˠ˯ ֽˮ˧˳ˠ˵˫ˣ ְˬ˦˳˱ˮˠ ˶˱˷˴. ˖˾ ˶˳ˣ˥˱˿˦˫ ֠˵˶ˣˮ˞˶˩˶˱: «˖˾ ˯˞ َ˵ˣ˫ ˶˱‫˯ג˧ ٳ˱˧ˋ ٳ‬ˣ˫ ֠˥̀˯ˣ˴... ˖˾ ˯˞ َ˵ˣ˫ ˶˱‫˯ג˧ ٳ˱˧ˋ ٳ‬ˣ˫ ˹ˣ˳˞...» ˶˳ˣ˥˱˷˦˱‫˵ٳ‬ˣ˯ ˮ˟ ˨˻˯˶˞˯˫ˣ ‫˭ס‬ˣ ˶˞ ˲ˣ˫˦˫˞. ˏ˾˯˱ ְˬ˧ˡ˯˩ ֤ˬ˱˷˥˧ ˬˣˡ ˵˫˻˲˱‫ˬ ˧˵ٳ‬ˣˡ ˲˳˱ˤ˭˩ˮˣ˶˫˨˾˶ˣ˯. –ˇ˟ ˵˷ˮ˸˻˯‫ڀ‬, ˦˟˯ ˶˾ ˲˫˵˶˧˿˻, ˧‫˶˵ ˧˲ג‬ˠ˯ ˬ. ˍˣ˶˧˳ˡ˯ˣ. ֶˬ˧ˡ˯˩ ˬ˞˪˫˵˧ ˦ˡ˲˭ˣ ˶˩˴ ˬ˫ ֤˳˹˫˵ˣ˯ ˯˞ ˬ˱˷ˤ˧˯˶˫˞˨˱˷˯ ˶ˠ ˮ˧˥˞˭˩ ˶˩˴ ֠˲˱˳ˡˣ: «˄‫˸ְ ˴˾˶˵˫˳˙ ם ˫˧˞˶˩˨ ˿˱˲ ˞˶ר‬ˣ˳ˮ˾˨˱˯˶ˣ˫ ˵ˠˮ˧˳ˣ;» ‫ˍ ׅ‬ˣ˶˩˹ˠ˶˳˫˞ ˶˱˷˴ ˧‫˫˲ְ ˧˹ג‬˹˧˫˳ˠˮˣ˶ˣ ˲˱˭˭˞, ֠˲˾ ˶ˠ˯ ֩˥ˡˣ ˆ˳ˣ˸ˠ, ˶ˠ˯ ‫˳˱˶˵ו‬ˡˣ ˶ٖ˴ ֶˬˬ˭˩˵ˡˣ˴, ˶˱˿˴ ˤˡ˱˷˴ ˶‫˯ڀ‬ ֩˥ˡ˻˯. ˍˣˡ ֽ ˦˫ˬˠ ˶˩˴ ‫ס‬ˮ˻˴ ‫ˬ˫˶˵˫˥˱˭˱˪˳ל‬ˠ ˵ˬ˟˺˩ ˧‫˶˯֠ ˧˹ג‬ˡ˭˱˥˱ ֠˲˾ ˶ˠ˯ ˲˳˱˵˻˲˫-

376

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011


ˬˠ ˶˩˴ ˲˧ˡ˳ˣ: «ˈ‫˯ג‬ˣ˫ ˦˷˯ˣ˶˾˯ ֵ˯ˣ ˲ˣ˫˦ˡ ˶ٖ˴ ֽ˭˫ˬˡˣ˴ ˮ˱˷, ˶ٖ˴ ְ˲˱˹ٖ˴ ˮ˱˷, ˯˞ ˨˧٤ ‫˦ ˴˻˲ס‬ˡ˦ˣ˰˧ ‫˴˾˶˵˫˳˙ ם‬, ‫˩˨ִ ˴˻˲ס‬˵ˣ˯ ˱‫˫˱˫˥֭ ׍‬, ‫˳˱˶˵ו ֽ ˫˧˸˞˳˥ ˴˻˲ס‬ˡˣ; ˇ˟ ˮ˟ ˲˧ˡ˪˧˶˧, ˍ˷˳ˡˣ...». ‫ˬ ׅ‬. ˍˣ˶˧˳ˡ˯ˣ ִ˳˫˰˧ ˶˾ ˤ˭˟ˮˮˣ ˶˩˴ ֠ˮˠ˹ˣ˯˱ ˵˟ ְˬ˧ˡ˯˩ ˲˳‫˶ڀ‬ˣ ˬ˫ ‫˧˶˵׭‬˳ˣ ˵˶ˠ ˆ˳˩˥˱˳ˡˣ ˲˱˿ ˤ˳˫˵ˬ˾˶ˣ˯ ˬ˱˯˶˞ ˶˱˷˴ ˬ˫ ֠˯˧˲˞˯˶˧˹ˣ ˶ˠ ˳̀˶˩˵˧: «ˆˡ˯˧˶ˣ˫ ֵ˯ˣ 16˹˳˱˯˱ ˲ˣ˫˦ˡ, ˯˞ ˬ˞˯˧˫ ˵ˠˮ˧˳ˣ ˣ‫˳˱˥˩˳ˆ ׅ »;˴˱˫˳˿ˍ ם ˧˲ג˧ ˧˶˱˲˞ˬ ˿˱˲ ˞˶ר‬ˡˣ ˰ˣ˸˯˫˞˵˶˩ˬ˧, ˵ˬ˟˸˪˩ˬ˧ ˭ˡ˥˱ ˬˣˡ ְ˯˶˧˭‫֠ ˴ڀ‬ˤˡˣ˵˶ˣ ˬ˫ ֡˲˭˞ ֠˲˞˯˶˩˵˧: «ːˣˡ, ֤˯ ˶˾ ˪˟˭˧˫... ˬˣˡ ˖˱‫ه˶˩˨ ˾˶ ٳ‬... ˬˣˡ ֠˥˻˯ˡ˨˧˶ˣ˫... ˬˣˡ ˲ˣˡ˳˯˧˫ ˦˿˯ˣˮ˩ ֠˲˾ ˶ˠ˯ ֶ˰˱ˮ˱˭˾˥˩˵˩ ˬˣˡ ˶ˠ ˋ. ˍ˱˫˯˻˯ˡˣ. ːˣˡ, ˥ˡ˯˧˶ˣ˫...». ˇ˟˯ ִˮ˱˫ˣ˨ˣ˯ ˦˧˱˯˶˱˭˱˥ˡˣ, ˱‫˲ ˧˶׬‬ˣ˲ˣ˥ˣ˭ˡˣ ˮ˫‫˷˭˱˲ ˴ه‬ˣˬ˱˷˵ˮ˟˯˩˴ ˸˳˞˵˩˴ ˶˞ ˭˾˥˫ˣ ˣ‫˳˱˥˩˳ˆ ˴ٖ˶ ˞˶ר‬ˡˣ˴, ֠˭˭˞ ˤˡ˻ˮ˞ ˶˩˴ ֠˭˩˪˫˯˾. ˆ˫َ ˣ‫˹ ˾˶ר‬ˣ˳˞˹˶˩ˬˣ˯ ˵˶ˠ ˵ˬ˟˺˩ ˶ٖ˴ ˏˣ˳ˡ˯ˣ˴ ˬˣˡ ˵˶˧˳˟˻˵ˣ˯ ˵˶ˠ˯ ˬˣ˳˦˫˞ ˶˩˴ ˶ˠ˯ ֠˲˾˸ˣ˵˩ ˯˞ ˦˱ˬ˫ˮ˞˵˧˫. ‫˱˥˩˳ˆ ׅ‬˳ˡˣ ˹˻˳ˡ˴ ˯˞ ˶˾ ְ˲˫˦˫̀˰˧˫, ˹˻˳ˡ˴ ‫ˬ ˴˻˵א‬ˣˡ ˯˞ ˶˾ ˬˣ˶ˣ˭˞ˤ˧˫, ˶ˠ˯ ִ˲˧˫˵˧ ˯َ ֠˳˹ˡ˵˧˫ ˶˾ ˹˳˫˵˶˫ˣ˯˫ˬ˾ ֠˥̀˯ˣ. ‫ ˧˵˫˳˞˹ ˴ٖ˶ ˷˱˶ ˩˵˿˧˥ ˩˶̀˳˲ ׅ‬ˮ˫˞ ˲˳˻˶˾˥˯˻˳˩ ˹ˣ˳˞ ˲˱˿ ˦˟˯ ‫˶ ˞˯ ˧˭˧˪׀‬ˠ ˹˞˵˧˫, ˥˫َ ˣ‫ ˞˯ ˧˵˫˹˟˯˷˵ ˾˶ר‬ˤˣ˦ˡ˨˧˫ ˶˾ ˦˳˾ˮ˱ ˲˱˿ ֠˯˱˫˥˾˶ˣ˯ ˮ˲˳˱˵˶˞ ˶˩˴. ˍ˫ ‫˶ס‬ˣ˯ ˵ˬ˾˯˶ˣ˸˶˧, ִ˲˧˸˶˧ ˬˣˡ ˲˭˩˥˻˯˾˶ˣ˯, ִˮˣ˪˧ ˯˞ ˲˩˥ˣˡ˯˧˫ ˵˶˾ ˥˫ˣ˶˳˾ ˶ٖ˴ ˺˷˹ٖ˴, ˶˾˯ ˓˯˧˷ˮˣ˶˫ˬ˾ ˲ˣ˶˟˳ˣ ‫ˬ ˴˻˲ס‬ˣˡ ˶َ ֤˭˭ˣ ˲ˣ˫˦˫˞ ˶ٖ˴ ‫ם‬ˮ˞˦ˣ˴ ˶˱˷˴. ˓˟˳ˣ˵ˣ˯ ˶˞ ˶˧˭˧˷˶ˣ٤ˣ ˮˣ˪˩˶˫ˬ˞ ˶˩˴ ˹˳˾˯˫ˣ ˲˟˳ˣ˵ˣ˯ ˬˣˡ ˶˞ ˸˱˫˶˩˶˫ˬ˞. ˖˾˶˧ ֠˲˱˸˞˵˫˵˧ ˬˣˡ ˬ˞˶˫ ֠ˬ˾ˮˣ. ˖˾˯ ˲˱˭˿˶˫ˮ˱ ˪˩˵ˣ˷˳˾ ˲˱˿ ˬ˞˲˱˶˧ ֠ˬ˱˿ˮ˲˩˵ˣ˯ ˵˶ˠ˯ ˺˷˹ˠ ˶˩˴, ˯˞ ˶˾˯ ˮ˱˫˳˞˨˧˶ˣ˫ ˬ˫ ְˬ˧ˡ˯˩ ˮَ ‫˵ס‬ˣ ˲ˣ˫˦˫˞ ˶˾ ˹˟˳˫ ˶˱‫˧˶˵ ٳ˱˧ˋ ٳ‬ˡ˭˧˫ ˬ˱˯˶˞ ˶˩˴. ˆ˫َ ˣ‫ˬ ˾˶ר‬ˣˡ ˶̀˳ˣ ˯˫̀˪˧˫ ˶ˠ˯ ֠˯˞˥ˬ˩ ˯˞ ˵˱‫˧˲ ٳ‬٤: ᆇ ֬˯ ֠ˬ˾ˮ˩ ˵˶˟ˬ˧˵ˣ˫ ˦ˡˤ˱˷˭˱˴ ˬ˫ ֠˯ˣ˲˱˸˞˵˫˵˶˱˴ ֠˯˞ˮ˧˵ˣ ˵˶ˠ˯ ˲˭ˣ˶˫˞ ˭˧˻˸˾˳˱ ˶˱‫˵˾ˬ ٳ‬ˮ˱˷ ˬˣˡ ˶˾ ˵˶˧˯˾ ˦˳˾ˮ˱ ˶˱‫ٳ˱˶˵˫˳˙ ٳ‬, ˮˠ ˮ˟˯˧˫˴ ˮ˾˯˱˴ ˬˣˡ ˮˠ ˹˞˯˧˫˴ ˹˳˾˯˱... ֨˯ˣ˨ˠ˶˩˵˧ ˵˷˯˶˳˱˸˫˞. ֨˯ˣ˨ˠ˶˩˵˧ ˶ˠ˯ ˬˣ˶˩˹˩˶˫ˬˠ ‫ם‬ˮ˞˦ˣ ˲˱˿ ˤ˳ˡ˵ˬ˧˶ˣ˫ ˬ˞˲˱˷ ˬ˱˯˶˞ ˵˱˷ ‫ˬ ׀‬ˣˡ ˭ˡ˥˱ ˲˫˾ ˮˣˬ˳˫˞. ֶˬ˧٤ ˬ˞˲˱˫˱˫ ˮ˧˥˞˭˱˫ ˪˞ ˵˱‫ ٳ‬ˮ˫˭ˠ˵˱˷˯ ‫˞˫˥ ˞˪˳ל‬ ˶˾ ˋ˧˾ ˬˣˡ ˶˾ ֥˥˫˱ ˪˟˭˩ˮ˞ ˖˱˷ ˬˣˡ ˬ˞˲˱˫ˣ ˲ˣ˫˦˫˞ ˲˱˿ ˶˾ ˨˱‫˹ ˯ٳ‬ˣ˳˱˿ˮ˧˯ˣ ˮ˟˵ˣ ˵˶˾ ˹˳˫˵˶˫ˣ˯˫ˬ˾ ֠˥̀˯ˣ ˪˞ ˵˱‫ ˫˵˶ִ ˴̀˲ ˞ˬ˫˶˵˫˧˲ »˯ٳ˱˲« ٳ‬ˮ˲˱˳˧٤ ˯˞ ˥ˡ˯˧˫ ˬˣˡ ˮ˟ ˵˟˯ˣ. ᆇˍ˫ ֤˯ ‫ ˩˦׀‬ˮ˟˵ˣ ˵˶ˠ˯ ֠˯˶˞˳ˣ ˶˱‫ˬ ٳ‬ˣˬ˱‫ ˴˫˧˹ִ ٳ‬ˤ˳˧٤ ˬˣ˶ˣ˸˷˥ˠ ˵˱˷ ˶ˠ˯ ˬˣ˶˩˹˩˶˫ˬˠ ‫ם‬ˮ˞˦ˣ ˵˱˷, ˮˠ˯ ˰˧˹˯‫˵ ˴̀˲ ˴ه‬ˡ˥˱˷˳ˣ ˬ˱˯˶˞ ˵˱˷ ˤ˳ˡ˵ˬ˱˯˶ˣ˫ ˬ˞˲˱˫ˣ ˲ˣ˫˦˫˞ ˲˱˿ ˵˟ ˹˳˧˫˞˨˱˯˶ˣ˫. ˓˧˳˫ˮ˟˯˱˷˯... ˯˞ ˦˱‫ˬ ˞˶ ˯ٳ‬ˣ˪ˣ˳˞ ˮ˞˶˫ˣ ˵˱˷ ˬˣˡ ˯َ ֠ˬ˱˿˵˱˷˯ ˶˞ ˬˣ˪ˣ˳˞ ˭˾˥˫ˣ ˵˱˷, ˥˫˞ ˯˞ ˮ˞˪˱˷˯ ˬˣˡ ˯˞ ˲˧˫˵˪˱‫˵ס ˴̀˲ ˯ٳ‬ˣ ‫˥ ه˶˩˨ ˴˾˧ˋ ם‬ˡ˯˱˯˶ˣ˫... ֠˲˾ ֵ˯ˣ ˲ˣ˫˦ˡ... ˬˣˡ ˵ˠˮ˧˳ˣ. ˏˠ˯ ˲˧٤˴ ˲‫˯ג˧ ˴ڀ‬ˣ˫ ֠˦˿˯ˣ˶˱ ˯˞ ˲˧ˡ˵˧˫˴ ְ˵˿ ˶˱˿˴ ֤˭˭˱˷˴... ֠˦˿˯ˣ˶˱ ˧‫˯ג‬ˣ˫ ˶˾ ֠˯˶ˡ˪˧˶˱. ˏ˲˱˳˧٤ ˬ˞˲˱˶˧ ‫ ˞˯ ˴˱˫˭ׁ ם‬ˮˠ ˸˻˶ˡ˨˧˫, ˯˞ ˮˠ ˪˧˳ˮˣˡ˯˧˫, ‫˫˶˵˫˳˹ ˴˾˯˫˪˩˭֠ ם‬ˣ˯˾˴ ‫ס‬ˮ˻˴ ˦˟˯ ˮ˲˱˳˧٤ ˲˱˶˟ ˯˞ ˮˠ ˮ˧˶ˣ˦ˡ˦˧˫ ˶˾ ˸‫˲ ˴ٖ˶ ˴ڀ‬ˡ˵˶˩˴ ˶˱˷, ˮ˟ ˶˾ ˭˾˥˱ ˬˣˡ ˶ˠ ˨˻ˠ ˶˱˷1. ˏ. 1. ֭˥. ‫˯˞˻ה‬. ˙˳˷˵˾˵˶˱ˮ˱˴.

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

377


ǮǣǭǝǨ ǦǝǮǘ Ǯ˷Ǩ ǐǪǷǫǦdzǨ, Ǫɓ LJǫ˗ǮǡǬ ǭǯǹǹǡǮǡˡDZǝǨ ȲǨǡǫǟǘ ǭǮǚǨ ȲüǝǨǘǭǮǝǭǣ, ǠǛǨǪǨǮǝǬ ȪǰǪǫǹǚ ǭǮǪǷǬ ǦǝǮǝǦǮǣǮǙǬ ǟǥǘ ǭǰǝǟǙǬ ǦǝǛ ǧǡǣǧǝǭǛǡǬ. ɋ Ǣdzǚ Ǯ˷Ǩ ǫǝǟǥǘǠdzǨ ǦǯǧǪˬǭǡ ǹǝǫǮǯǫǥǦǘ ǹǙǭǝ ǭǮǶ ǰǶǞǪ ǦǝǛ ǮǶ ǭǦǪǮǘǠǥ Ǯ˗Ǭ ǭǦǧǝǞǥˍǬ. Ȣǧǧǘ ȪǦǶǹǣ ǦǝǛ ǮǶǮǡ, ɖǭdzǬ üǥǶǮǡǫǪ ǮǶǮǡ, ǟǛǨǪǨǮǝǨ Ǯǘ ǤǝǷǹǝǮǝ! ȢǨǚǹǡǫǝ ǮǪˬ ǍǘǭDZǝ, ǭǮǛǬ 18 ȢüǫǥǧǛǪǯ ǮǪˬ 1826, üǧǚǤǣ üǥǭǮ˷Ǩ ȶDZǪǯǨ ǭǯǟǦǡǨǮǫdzǤǡˡ ȲǨǮǶǬ ǦǝǛ ȲǦǮǶǬ ǮǪˬ «ǹǥǦǫǪˬ» ȣǟǛǪǯ ljǣǨˍ, ɧüdzǬ ǧǙǨǡ ǮǶǨ ȪǫDZǥǦǶ ǹǣǮǫǪüǪǧǥǮǥǦǶ ǨǝǶ, ǟǥǘ Ǩǘ üǝǫǝǦǪǧǪǯǤǚǭǪǯǨ ǮǚǨ ȪǦǪǧǪǯǤǛǝ Ǯ˗Ǭ ȢǨǝǭǮǘǭǡdzǬ. ǐǶ ǭDZǙǠǥǪ Ǯ˗Ǭ ǭǰǝǟ˗Ǭ ǮǪǯǬ ǡɘDZǡ ȪǫDZǛǭǡǥ Ǩǘ ǦǝǮǝǭǮǫǸǨǡǮǝǥ ǹǙDZǫǥ ǦǝǛ ǮǚǨ üǝǫǝǹǥǦǫǚ ǧǡüǮǪǹǙǫǡǥǝ. ȸǦǡˡ Ǥǘ ǮǪǷǬ ȶǞǫǥǭǦǝǨ ǭǯǟǦǡǨǮǫdzǹǙǨǪǯǬ Ǫɓ ǐǪˬǫǦǪǥ. LJǝǨǡǛǬ DZǫǥǭǮǥǝǨǶǬ ǠǙǨ Ǥǝ ȶüǫǡüǡ Ǩǘ ǩǡǰǷǟǡǥ ȪüǶ Ǯǘ ǰǝǨǝǮǥǭǹǙǨǝ ǭǮǛǰǣ ǮǪˬ ȲDZǤǫǪˬ, üǪǷ ǡɘDZǝǨ üǡǫǥǦǯǦǧǸǭǡǥ ǮǶ NJǝǶ. ǁǥǘ Ǩǘ ǩǡǰǷǟǪǯǨ ǹǘǧǥǭǮǝ Ǫɓ ǐǪˬǫǦǪǥ ǮǚǨ üǫǪǭǪDZǚ Ǯ˗Ǭ ǨǮǶüǥǝǬ ǠǥǪǛǦǣǭǣǬ, ǞǘǧǝǨǡ ǰdzǮǥǙǬ ǭǙ ǠǥǘǰǪǫǡǬ ȪüǪǹǝǦǫǯǭǹǙǨǡǬ ǭǯǨǪǥǦǛǡǬ Ǯ˗Ǭ üǶǧǣǬ.

ú

ɯüǡǫǝǭüǥǭǮǚǬ Ǯ˗Ǭ üǶǧǡdzǬ ǮǪˬ ɋǫǝǦǧǡǛǪǯ LJǫǚǮǣǬ üǪǷ ȮǤǧǣǭǡ ǮǶǨ 3Ǫ ǝɒ. ǹ.Ǔ. ǡɘǨǝǥ ǟǥǘ ɧǧǪǯǬ, ǨǮǶüǥǪǯǬ ǦǝǛ ǩǙǨǪǯǬ, ɣ üǫǪǭǮǘǮǣǬ ǮǪǯǬ, üǪǷ ȲüǡǹǞǝǛǨǡǥ ǤǝǯǹǝǮǪǯǫǟǥǦǘ ǦǝǛ ǭǸǢǡǥ ǮǚǨ üǶǧǣ ǦǝǛ ǮǶ ǧǝǶ ǮǣǬ ǭǙ ǦǘǤǡ ǦǫǛǭǥǹǣ ǭǮǥǟǹǚ. ǏǮǛǬ 10 NJǪǡǹǞǫǛǪǯ ǮǪˬ 1735, ɃǹǙǫǝ Ǯ˷Ǩ ȲǟǦǝǥǨǛdzǨ ǮǪˬ üǫǸǮǪǯ ɓǡǫǪˬ ǹǣǮǫǪüǪǧǥǮǥǦǪˬ ǨǝǪˬ, üǪǷ ǰǙǫǡǥ ǮǶ ɦǨǪǹǘ ǮǪǯ ǭǮǚǨ üǫdzǮǡǷǪǯǭǝ ǮǪˬ ǨǣǭǥǪˬ, ȪǨǝǠǡǥǦǨǷǡǮǝǥ ɣ üǪǧǥǪˬDZǪǬ ǮǪˬ ljǡǟǘǧǪǯ LJǘǭǮǫǪǯ. ȽǨǝǨ ǝɒǸǨǝ üǡǫǛüǪǯ ȪǫǟǶǮǡǫǝ, ɧǮǝǨ Ǫɓ ȽǧǧǣǨǡǬ ȲüǝǨǝǭǮǘ-

378

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

ʂ ǎǓǏƺnjƽǍ Ǐ˰Ǎ NjǖLJǁǓǍ ǏNJ̇ ɤnjƽdžLJǁƻNJǐ LJǥ ȲǨ˷ ǮǶ ǦǝǦǶ ɢǫǟǝǨdzǨǶǮǝǨ ǦǝǛ ȪüǡǥǧǪˬǭǡ, ǹǙǭǝ ǭǮǚǨ ɣǧǶǰdzǮǣ ȲǦǦǧǣǭǥǘ Ǫɓ üǥǭǮǪǛ ǢǪˬǨ ȷǨǝǨ ȮǧǧǪ ǦǶǭǹǪ... ɋ ȪǦǪǧǪǯǤǛǝ üǫǪDZdzǫǡˡ... ɩ ljǣǮǫǪüǪǧǛǮǣǬ LJǝǧǧǛǨǥǦǪǬ ǁƳ ǠǥǝǞǘǢǡǥ Ȫǫǟǘ Ǧǝǥ ǹǡǟǝǧǶüǫǡüǝ ǮǶ ɛǡǫǶ ǂɮǝǟǟǙǧǥǪ. NjǝǰǨǥǦǘ ǠǪǨǡˡ ǮǶǨ ȪǙǫǝ Ƀ Ǧǧǝǟǟǚ Ǯ˷Ǩ ɧüǧdzǨ. njɓ ǐǪˬǫǦǪǥ ɣǫǹǪˬǨ, üǧǣǭǥǘǢǪǯǨ ǮǛǬ üǶǫǮǡǬ ǮǪˬ NJǝǪˬ, ǡɘǨǝǥ ȷǮǪǥǹǪǥ Ǩǘ ȪǫDZǛǭǪǯǨ Ǯǚ ǭǰǝǟǚ Ǯ˷Ǩ ȪǨǷüǪüǮdzǨ ǦǝǛ ȪüǫǪǡǮǪǛǹǝǭǮdzǨ ǓǫǥǭǮǥǝǨ˷Ǩ, üǪǷ üǝǫǝ-


ǦǪǧǪǯǤǪˬǭǝǨ ǡɮǧǝǞǥǦǘ ǮǚǨ ȢǨǘǭǮǝǭǣ. ǏǮǥǟǹǙǬ ǹǪǨǝǠǥǦǙǬ! NjǘǰǨǪǯ ǧǙǬ ǦǝǛ ɣ DZǫǶǨǪǬ ǭǮǝǹǝǮˍ… ȽǨǝ ȪǭǮǫǝǰǮǡǫǶ ǰ˷Ǭ, ȪDZǮǛǨǝ ȪüH Ǯ˗Ǭ ȢǨǘǭǮǝǭǣǬ Ǯǚ ǠǶǩǝ, üǧǣǹǹǯǫǛǢǡǥ ǮǚǨ ȸǦǦǧǣǭǥǘ ȪüH ȮǦǫǣ ǭH ȮǦǫǣ. ǍǪǥǶǬ ǡɘǨH ǝɮǮǶǬ üǪǷ ǩǡüǫǪǞǘǧǧǡǥ ǩǝǰǨǥǦǘ; ȽǨǝǬ ǭǡǞǘǭǹǥǪǬ ȪǭüǫǪǹǘǧǧǣǬ ȪǩǥdzǹǝǮǥǦǶǬ, ǦǝǞǘǧǝ ǭǮǶ ǦǝǮǘǧǡǯǦǪ üǡǫǚǰǝǨǪ ȮǮǥ ǮǪǯ ǹǙ ǮǚǨ üǧǪǯǹǥǭǮǚ ǭǙǧǧǝ ǦǝǛ ǹǙ ǩǡǟǯǹǨdzǹǙǨǪ ǮǶ ǭüǝǤǛ ǮǪǯ, ǭǦǪǫüˍ ǹǡǹǥˍǬ ǮǶǨ ǮǫǶǹǪ ǭǮǪǷǬ ȢǟǝǫǣǨǪǷǬ, üǪǷ ǰǡǷǟǪǯǨ üǝǨǥǦǶǞǧǣǮǪǥ, ǠǛDZdzǬ ǭǰǝǟǚ ǦǝǛ ǠǛDZdzǬ DZǝǧǝǭǹǶ. «ǍǪǥǶǬ ǡɘǨH ǝɮǮǶǬ» ǫdzǮǪˬǨ ǦǝǛ ȪüǪǫǪˬǨ ɧǧǪ ǤǯǹǶ, «üǪǷ HDZǡǥ ǮǚǨ ɦDzǣ ȪǟǫǥǡǹǙǨǣ üǘǨdz ǮǪǯǬ ǭǘǨ ǰǧǶǟǝ ȪǭǮǫǝü˗Ǭ ǦǝǛ üǫǪǹǣǨǷǡǥ ǮǶǨ ɦǧǡǤǫǶ ǮǪǯǬ»; ǍǪǥǶǬ ǡɘǨH ǝɮǮǶǬ üǪǷ ǹǪǥǘǢǡǥ ǮǶǭǪ ǹǙ ǮǶǨ ǠǥǦǶ ǮǪǯǬ, ǮǶǨ ȢǟǥǘǨ Ȣǟǘ, ǮǶǨ ǐǪˬǫǦǪ üǫǶǦǫǥǮǪ, ǹǘ, ǠǙǬ ü˷Ǭ ǞǧǙüǡǥ ǹǙ ǭǮǪǫǟǚ ǮǪǷǬ ǓǫǥǭǮǥǝǨǪǷǬ, ü˷Ǭ ǮǪǷǬ ǦǯǦǧǸǨǡǥ üǫǪǭǮǝǮǡǷǪǨǮǝǬ Ǧǥ ǝɮǮǪǷǬ ǦǝǛ ǮǶ NJǝǶ! ljǘ ü˷Ǭ ǹüǪǫǡˡ Ǩǘ ǡɘǨǝǥ ǝɮǮǶǬ, ȪǨǝǫdzǮǥǪˬǨǮǝǥ Ǫɓ ȮüǥǭǮǪǥ. LJǝǛ ǭüǡǷǠǪǯǨ ȶǮǭǥ ǹǝǨǥǝǭǹǙǨǪǥ ǭǮǶ ǕǥǪǥǦǣǮǚ Ǩǘ ǠǥǝǹǝǫǮǯǫǣǤǪˬǨ, ǟǥǝǮǛ ɣ ȢǟǘǬ üǪǷ ȶǭǮǡǥǧǡ ǮǪǷǬ DZǘǧǝǭǡ ǮǶ ǭDZǙǠǥǪ. ljǘ ȲǦǡˡǨǪǬ ǠǙ ǰǝǛǨǡǮǝǥ Ǩǘ ǩǙǫǡǥ ǮǛüǪǮǡ, ǠǙǨ ȶǭǮǡǥǧǡ ǦǝǨǙǨǝǨ Ǧǥ ɣ ȢǟǥǘǨ ȢǟǘǬ, ɣ üǫǶǦǫǥǮǪǬ üǪǷ ǨǶǹǥǭǝǨ, ǦǪǥǹǶǮǝǨ ɇǭǯDZǪǬ ǭǮǶ ǭüǛǮǥ ǮǪǯ! ǐǶǮǡ ǦǝǮǘǧǝǞǝǨ Ǧǥ Ǫɓ ǐǪˬǫǦǪǥ, ǝɮǮǶ üǪǷ Ǫɓ ǓǫǥǭǮǥǝǨǪǛ ȶǨǥdzǭǝǨ ǹǡǹǥˍǬ ǭǮǚ ǤǙǝ ǮǪˬ ǦǝǞǝǧǘǫǣ. ɐǮǝǨ ɣ ǞǥǟǧǘǮǪǫǝǬ ǮǪˬ ljǡǟǘǧǪǯ LJǘǭǮǫǪǯ, ɣ ȯǟǥǪǬ ljǣǨˍǬ! ƿɮǮǶǬ ǮǪǷǬ ȶǭdzǭǡ ǟǥǘ Ȯǧǧǣ ǹǥǘ ǰǪǫǘ. ƿɮǮǪǛ Ǫɓ ɖǠǥǪǥ Ǫɓ ȪǧǧǶüǥǭǮǪǥ ȶǟǥǨǝǨ ǦǚǫǯǦǡǬ ǦǝǛ ǹǘǫǮǯǫǡǬ Ǯ˗Ǭ ǤǝǯǹǝǮǪǯǫǟǥǦ˗Ǭ üǝǫǡǹǞǘǭǡdzǬ ǮǪˬ ȣǟǛǪǯ. ljǘǧǥǭǮǝ ȪǫǦǡǮǪǛ, ȪüǶ ǡɮǧǘǞǡǥǝ ǦǝǛ ǭǡǞǝǭǹǶ ǭǮǶǨ ȧǟǥǪ, üǚǟǝǥǨǝǨ ǦǘǤǡ DZǫǶǨǪ ȪüǶ ǮǶǮǡ Ǡ˷ǫǝ ǭǮǚǨ ȸǦǦǧǣǭǛǝ ǮǪˬ ȣǟǛǪǯ ljǣǨˍ, üǫǪǭǮǘǮǣ Ǯ˗Ǭ üǶǧǡdzǬ ǮǪˬ ɋǫǝ-

ǦǧǡǛǪǯ, üǪǷ ǟǥǘ Ǯǚ ǤǝǯǹǝǭǮǚ ǝɮǮǚ üǝǫǪǯǭǛǝ ǮǪǯ ǟǥǪǫǮǘǢǡǮǝǥ, ɳǭǮǡǫǝ ȪüǶ ǭǯǨǪǠǥǦǚ ȪüǶǰǝǭǣ, ǮǚǨ ǐǫǛǮǣ Ǯ˗Ǭ ǕǥǝǦǝǥǨǣǭǛǹǪǯ ǦǘǤǡ ȶǮǪǯǬ. njɓ üǥǭǮǪǛ üǫǪǭǦǯǨǪˬǨ ǹǙ ǡɮǧǘǞǡǥǝ Ǯǘ ɛǡǫǘ ǧǡǛDzǝǨǝ ǦǝǛ ǮǚǨ ɿǫǝ üǪǷ ǠǥǝǞǘǢǡǮǝǥ ǮǶ ǂɮǝǟǟǙǧǥǪ ȪǨǘǞǪǯǨ Ǧǡǫǥǘ ɻǬ ȶǦǰǫǝǭǣ Ǯ˗Ǭ ǡɮǟǨdzǹǪǭǷǨǣǬ ǮǪǯǬ, ǟǥǝǮǛ ȲǦǡǛǨǣ ȪǦǫǥǞ˷Ǭ ǮǚǨ ɿǫǝ ǠǥǡǭǸǤǣǭǝǨ ȪüǶ ǮǶǨ ȧǟǥǪ. ƿɮǮǶ ǮǶ ǟǡǟǪǨǶǬ ȶǠdzǭǡ ǦǝǛ ǮǚǨ ȪǰǪǫǹǚ Ǩǘ

ɩ ɛǡǫʒǬ ljǣǮǫǪüǪǧǥǮǥǦǶǬ NJǝǶǬ ȣǟǛǪǯ ljǣǨˍ ɋǫǝǦǧǡǛǪǯ ǭǚǹǡǫǝ.

ǡɒǦǪǨǛǢǡǮǝǥ ɣ ȧǟǥǪǬ ljǣǨˍǬ ȶǰǥüüǪǬ ɻǬ ǎdzǹǝˡǪǬ ǭǮǫǝǮǣǟǶǬ. Ǎ˷Ǭ Ǩǘ ǩǡDZǘǭǪǯǨ ǮǶ Ǥǝˬǹǝ ǮǪˬǮǪ Ǫɓ üǥǭǮǪǛ; LJǝǛ ü˷Ǭ ǮǶ ǹǝDZǣǮǚ ȧǟǥǶ ǮǪǯǬ; Ǎǣǟǚ ǡɮǧǪǟǛǝǬ ǦǝǛ ǡɮǡǫǟǡǭǛǝǬ ɣ ȲüǥǞǧǣǮǥǦǶǬ NJǝǶǬ ǮǪǯ, ǭǣǹǡˡǪ ȪǨǝǰǪǫˍǬ ǭǙ ȲǤǨǥǦǘ ǟǡǟǪǨǶǮǝ, ǧǝǹüǫǶ ǭǮǶǧǥǭǹǝ ǮǪˬ ǨǣǭǥǪˬ, üǪǷ üǝǨǣǟǯǫǛǢǡǥ ǦǘǤǡ DZǫǶǨǪ ǭǮǚ ǹǨǚǹǣ ǮǪǯ, 11 NJǪǡǹǞǫǛǪǯ. njɓ ǠǷǭǦǪǧǡǬ ʁǫǡǬ ǠǙǨ ȶǧǡǥDzǝǨ üǪǮǙ ȪüǶ Ǯǚ ǹǝǫǮǯǫǥǦǚ üǪǫǡǛǝ ǮǪˬ ǧǝǪˬ ǹǝǬ. ɩ ȧǟǥǪǬ ljǣǨˍǬ Ǥǘ ǡɘǨǝǥ üǘǨǮǝ ǭǮǶ üǧǡǯǫǶ ǹǝǬ, ȪǫǦǡˡ Ǩǘ ǮǶǨ ǢǣǮǚǭǪǯǹǡ. ǒ. ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

379


Δ

έν μᾶς εἶχε συνηθίσει σέ τέτοια τό δεκαπενταμελές τοῦ Λυκείου μας. Γι’ αὐτό ἡ πρόταση, νά ὀργανώσει τό σχολεῖο μας ἐθελοντική αἱμοδοσία καί μάλιστα στήν κεντρικ κή πλατεία α τῆς πόλης, μᾶς ξάφνιασε εὐχάριστα καί ἔγινε δεκτή μέ ἐνθου υσιασμό!! Ὁ πρόεδρος, ἕνας ψηλέας τῆς Γ΄ πού σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τά μαθήματα, εἶνναι τικός, ἐξα-δραστήριος καί ἀποτεελεσματ σφάλισε στά γρήγορα ἔγκριση ἀπό Διευθυντή καί καθηγητές καθώς καί τή συνεργασία τοῦ τμήματος αἱμ μοδο οσίας τοῦ νοσοκομείου τῆς πόλης. Ἀπό παντοῦ εἰσέπραξε χαμόγελα, συγχαρητήρια καί ὑποσχέσεις! Στήν ὀργανωτική ἐπιτροπή ἀπ’ τούς πρώτους ὁ γυμναστής, ὁ φυσι-κός, πού εἶναι ἤδη ἐθελοντές αἱμοδότες, ἡ καθηγήτρια τῆς Βιιολογία ας πού ξέρει… καί φυσικά οἱ δεκαπέντε «ἐκλεκτοί» τῶν μαθητῶν! Τό νέο διαδόθηκε ἀστραπιαῖα. Συγκροτοῦνται οἱ πρῶτες ὁμάδες ἐργ γασίας. Μοιράζονται εὐθύνες καί ρόλοι. Ξεσηκώνονται καί οἱ βολεεμένοι!!... Ὀργανώνονται μέ μιά ὡριμότητα πού ξαφνιάζει! Ὁ Βασίλ λης δή ήλωσε συμμετοχή ως. Ἔγρα αψεε ἀμέσω πρῶτοςς τό ὄνομά το ου στήν κασταση μέέ χέρ ρι τάσ σταθεερό καίί μάτιια βουρκωμένα. Αὐτός ξέρειι… Ἡ ἀδεελφού ύλα του

380

Νοέμβριος 2011

μεταγγίζεται κάθε μή- ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ να… Τί ἀγωνία περνᾶνε κάθε φορά!! Κα αί ἡ Ἑλένη ἐπίσ σηςς. Θυ υμᾶτα αι τό ό περ ρυσιινό ό τρο οχαῖο ο το οῦ πατ τέρα α τηςς… τό ἐπεῖγ γον χειρο ουργεεῖο… τή ήν ἀπεγ γνωσμένη προσπάθεια νά βρεθεῖ αἷμα rhesus ἀρνητικό… Γιιά ἕννα μήνα δούλ λεψ ψαν μέ τήν ψυχή τους μαθητές καί καθηγητές καί ἐκτός σχο ολικ κοῦ ὡραρίο ου. Μυαλό ό, καρδιά, ταλέντα, μεράκι, φιλότιμο, ὅλα σέ γενικό συ υναγεερμό! Κάποιοι, ὅπως συμβαίνει συνήθως, ἔμ μεινναν κλ λεισμένοιι στό καβούκι τους, στεγνοί, παγερά ἀδιάφοροι, ἄλλοι ἁπλοί θεατές, ἄλλοι χαμέ νοι στά διαγωνίσματα καί τούς βαθμούς. Ὅσοι συμμετέχουν χαίρονται καί δραστηριοποιοῦνται ὅλο καί πιό πολύ ύ! — Ἀξίζζει ἄρα αγε;; Ἀναρω ωτιοῦνται. — Ἀξίζζει! Σίίγουρα ἀξίζειι! — Θά δείξει… Κάθε δυσκολία καί μιά πρόκληση γιά νά ἐπινοήσουν λύσεις! Κάθ θε ἐμ μπόδιο, μιά εὐκαιρία νά ἀνεεβάσο ουν πιό ψηλά τόν πήχ χ υ τ ῆ ς πρ ο σπάθειας! ηρό ός Διεευθυντής, μέ ὕφος Ὁ αὐστη θια ασμέννου ἐθ θελοντ τῆ, τούς δέχεται παθ στ τό γρα αφεῖῖο κάθεε φορά μέ χαμόγελο ό τό ό ἕνα α αὐ ὐτί ὥς τό ἄλλο καί σέ ὅ,τι ἀπό σχ χετικό το οῦ ζητήσουνν λέει …ναίί!!! αγγέλη ης καίί ἡ παρέα του πού δέν Ὁ Βα ήσει μαντρότ τοιχ χο ἄβαφο στή ἔχουν ἀφή γειιτονιά ά, ἔκα ανα αν grafiti (μέ ἄδεια αὐτή


τή φορά) στόν πλαϊνό τοῖχο τοῦ σχολείου μέ θέμα τή μετάγγιση ζωῆς. Πραγματικά ὡραῖο τό ἀποτέλεσμα! Ἔγραψαν καί τά ὀνόματά τους φαρδιά πλατιά… καί τό σχολικό ἔτος… Ὁ Κ ω σ τ ή ς πο ύ ἔ χει «ἄκρες» στό δημοτικό ραδιόφωνο ἐπιμελήθηκε τά διαφημιστικά σποτάκια πού θά μετέδιδε ὁ σταθμός χωρίς χρήματα! Ἡ Ἑλένη καί ἡ ὁμάδα της βρῆκαν χορηγούς καί ἐκτύπωσαν φυλλάδια, ἀφίσες καί στάμπες γιά μπλουζάκια. Οἱ φανατικοί τῆς βιολογίας ἀσχολήθηκαν μέ τό θεωρητικό μέρ ρος τῆς ὑπόθεσης καί ἑτοίμασαν σχεετιικό ὑλικό.

ὕστερα α κα αθη ηγητέές κα αί ὀχτ τώ μαθητές πού ἔχουν συμπληρώσει τά δεκαοχτώ. Χαρίζουν ὁ ἕνας στόν ἄλλο χαμόγελα ἐνθαρρυντικά καί διασκεδάζουν τό φό όβο ο το ουςς μ’ ἀνάλα αφρο χιιοῦμορ. Νιώθουνν παρ ράξενα καθώς βλ λέπουν τό αἷμα το ουςς σταγ γόνα-σ σταγ γόνα α νά κυλᾶ στ τόν ἀσκ κό. Μιά γλυκιιά ἀνατρ ριχίλα! Κάθε Ἔφτασε ἡ μέρα. Ἡ κινητή μονάδα σταγόνα, σταγόνα ἐλπίδας, σταγόνα αἱμοληψίας ἐγκαθίίσταται στή ήν πλα α- ζωῆς γιά κάποιον ἄγνωστο! Κάνουν τεία. Ἡ πόλη ἔχει ἐνημερωθεῖ. Ἔχουν κάτι σπουδαῖο αὐτή τή στιγμή! Εἶναι μοιράσει φέιγ-βολλάν παντοῦ, ὅπου μεγάλοι! μπαινοβγαίνει κόσμος. Γύρω ταμπλώ ώ, Ὅτανν ἔδω ωσεε αἷμ μα ἡ Ϋπ ποδιευ υθύντρια, πανώ, ἀφίσες μέ συνθήματα συγκινη- ξέσπασαν σέ χειροκροτήματα! Χθές τικά… καί φυσικά μουσική… λεγε ὅτ τι δέν μπορ ρεῖ, φοβᾶται! τούς ἔλ Οἱ ἀντιδράσεις τῶν πολ λιτ τῶν πο οικί- Σή ήμεερα α τά ά κα ατάφερε!! Ξεπέρασε φόβο ά- καί διισταγμό!! λες. Ἄλλοι προσπερνοῦν λοξά... Κά ποιοι κοντοστέκοναι λίγο καίί ἀλ λλά άζου υν ποφα ασιιδρόμο… μερικοί πλησιάζουν ἀπ Οἱ πεεραστικο οί πού παίρνο ο υν θ έ σ η κινο ο στ στικά τό λευκό ὄχημα μέ τόν κόκκ τό πα αγκάκιι ὅλο κα αί πλ ληθα αίνουνν. σταυρό καί παίρνουν θέση στό παγλασμ μα φτάνουνν κι ἄλλοι, Στό σχόλ κάκι ἀναμονῆς. καθη ηγητές καί μαθη ητέςς καί γονεῖς πού Πρῶτος ἔδωσε αἷμα ὁ Λυκεειάρχης καί τεελείωσα αν τή δου υλεειά τους. Νοέμβριος 2011

381


γιά κάποιον ἄλλο. Νά εἶστε σίγουρη ὅτι καί ἡ ψυχή τοῦ πατέρα σας θά τό χαίρεται! — Πότε μπορῶ νά ξαναδώσω αἷμα; — Σέ μεριικο ούς μῆνεες. Ἐλᾶτε στό Νοσοκομ μεῖο, στ τό ἰσόγ γειο δεξιά. — Ξέρω, ξέρω, εἶπε καί ἀπομακρύνθη ηκε… Ἐκείνη προχωράει πρός τό τραπεζάκι Παρακολουθούσαμε ἀποσβολωμέτοῦ γιατροῦ δισ στακτικά.. Μέ φωνή πού νοι!! τρέμει. Μέ μάτια πάλι βουρκωμένα. Ὁ — Ἀρκετά γιά σήμερα, ἀκούστηκε ὁ γιατρός τό παίρνει γιά φόβο, τήν καθ θη- για ατρόςς φα ανερ ρά ἱκαννοποιημένος. συχάζει ὅσο μπορεῖ καί τήν παραλαμβάΕἶχε φτάσει ἀπογευματάκι. Ἦταν νει ἡ βοηθός του. Τά μάτια της τώρα ὅλοιι πολύ εὐχαριιστητρέχουν ποτάμι, ἥσυχα, σιωπηλά. μένοι. Τό νοσοκομεῖο, — Γιατί; τή ρωτάει διακριτ τικ κά. Θά μέ τούς συνήθεις πρέπει νά εἶναι δάκρυα χαρᾶς αὐτά… ρυθμούς, θά ἔχει Κάνετε κάτι πολύ ὄμορφο σήμερα. Ἕνα ἐπάρκεια αἵματος γιά δῶρο ζωῆς σέ κάποιον… καιρό. — Ναί, τή διέκοψε, ἕνα δῶρο Ὁ πρόεδρος, ὁ ψηλέας, ζωῆς στή μνήμη τοῦ πατέρα μου κάθεται κατάκοπος στό πού σάν σήμερα ἀκριβῶς ἔφυγε παγκάκι ἀναμονῆς. Θά πεγιά τόν οὐρανό, πρίν ἕνα ριμέένειι ὅμως πολ λύ γιά νά χρόνο. Τόν εἴχαμε στό νο-δώσειι αἷμ μα, δέν εἶναι σοκομεῖο. Παρουσιάστηκ κε ἀκ κόμα δεκαοχτώ.. ἐπιπλοκή καί χρειάστηκε Κοιταχτήκαμε. αἷμα. Δέν ὑπῆρχε. Ὅταν βρέ— Λοιπόν, τί λές; Ἄξιζε; θηκε… ἦταν ἀργά… δέν προλάβαμε!!! — Ἄξιζε πολύ!!! — Δυστυχῶς συμβαίνουν αὐτά. Γι’ Τήν ἄλλη μέρα στό σχοαὐτό γίνεται σήμερα αὐτή ἡ προσπά. λε ε ῖο ο θεια, γιά νά προλαβαίνουμε! Ὁ αἱἱμοδότης Διεευθ θυντής μας σοβα— Ὅμως… Ἔκρυψε τό πρόσωπό αί συ υγκινη ημένος ἔδωσε τά ἀνατης στά χέρια της καί ξέσπασε σέ λυγ- ρόςς κα μνη η στι ι κ ά σ τ ούς μαθητές πού μούς. Ἐγώ μποροῦσα… Εἶχα ὁμάδα υμμεετεῖχαν κα αί τή ήν ταυτότητα αἱσυμβατή… μποροῦσ σα νά ά δώσω ω αἷ- συ οδό ότη στο ούς νέο ους δεκαο οχτάχρονους α! Ἴσως κα αί νά μο μα… ἀλλά… φοβήθηκα ἐθελοντ τ ές. Κ α ί ἔ σ φ ι ξ ε ζ ε σ τ ά τό χέρι καά κέρδιζε λίγο χρόνο τά κατάφερνε… νά ό τούς δεκα απέντε «ἐκλεζωῆς ἀκόμη… Προχθέςς κάναμε τό θεννός ἀπό κτούςς»! μνημόσυνο. — Τό καλύτερο μνημόσυννο εἶἶναι σήμερα τό δικό σα ας! Δώσατε τό αἷμ μα σαςς Περαστικός — Κοίτα, ἡ κυρία μέ τά μαῦρα πού ἦρθε καί τό πρωί! — Ἦρθε, εἶδε κι ἔφυγε! — Ξανάρχεται τώρα! Κρατάει καί τά φυλλάδια πού τῆς δώσαμ με . — Πρόσεξες; Ὅση ὥρα τῆς μιλοῦσες τά μάτια της ἦταν βουρκωμέένα…

382

Νοέμβριος 2011


Ἕνας ἀξιωματικός φεύγει ἀπό τή μάχη...

ποχή πολέμου. Ὁ ἡρωικός Ἑλληνικός στρατός ἀγωνιζόταν ἐπάνω στά βουνά τῆς Πίνδου γιά νά κρατήσει ἐλεύθερη τήν πατρίδα. Γιά νά ἐλευθερώσει καί τούς σκλαβωμένους τόπους της. Ἐκεῖ στίς δυσπρόσιτες κορφές, στά λαγκάδια καί στίς ρεματιές τά πολυβόλα καί οἱ ὅλμοι βούιζαν ἀκατάπαυστα καί μαζί ἡ ἰαχή «ἀέρα!». Ἀνυπέρβλητες δυσκολίες. Νίκες καί θρίαμβοι καί τά θαύματα τῆς Παναγίας καθημερινά. Ὄχι ὅμως καί λίγες οἱ θυσίες. Ὄχι λίγα τά σκοτωμένα παλληκάρια. Ὄχι λίγα τά νεκρωμένα πόδια ἀπό κρυοπαγήματα μέσα στό ἀσταμάτητο χιόνι. Ἀκριβή πού εἶναι ἡ λευτεριά! Πόσα ὀρεινά καί πεδινά νοσοκομεῖα κοντά στό μέτωπο! Πόσα σακατεμένα νεανικά κορμιά! Ἀνάμεσά τους κι ἕνας γενναῖος ἀξιωματικός τοῦ ἱππικοῦ μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος σέ κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομεῖο. Ἦταν ἰσχυρός ὁ τραυματισμός στή μάχη. Ἡ ἔξαψη τοῦ πυρετοῦ μεγάλη. Προχωροῦσε στό θάνατο. Ἡ ψυχή ὅμως κι ὁ νοῦς βρισκόταν ἀκόμα στό πεδίο τῆς μάχης ἐπικεφαλῆς τῶν γενναίων ἀνδρῶν του. Τόσο ἦταν ταυτισμένη ἡ ζωή τῶν Ἑλλήνων ἡρώων μέ τό καθῆκον γιά τήν πατρίδα. Ἐνῶ πλησίαζε ὁ θάνατος, ἐκεῖνος φανταζόταν ὅτι ἕνα βαρύ πυροβόλο ἦταν ἐπί τοῦ μετώπου ἕτοιμο νά ἐκπυρσοκροτήσει. Τόν κατέλαβε βαριά θλίψη, γιατί τοῦ φάνηκε ὅτι ἐκπυρσοκρότησε καί οἱ ἄντρες του ἀποδεκατίσθηκαν καί τράπηκαν σέ φυγή.

Παρά τή βαθιά ὀδύνη καί τούς ἀφόρητους πόνους δοκίμασε νά ἀνασηκωθεῖ ἀπό τό κρεβάτι. Τόν συγκράτησε ὁ στρατιωτικός ἱερέας πού βρισκόταν κοντά του στό νοσοκομεῖο, ὅπως ἀφηγήθηκε ὁ ἴδιος. ―Ἠρεμῆστε, ἵππαρχε, τοῦ εἶπα μέ ἀγάπη. Ἐδῶ δέν ὑπάρχουν πυροβόλα. Εὑρίσκεστε σέ ἀσφάλεια ἀνάμεσα σέ φίλους. ―Ἀφῆστε με μόνο, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος μέ τόνο αὐστηρό. Πρέπει νά ἀνασυντάξω τούς στρατιῶτες μου καί νά ἐπαναλάβω τήν ἔφοδο. ―Ὄχι ἀκόμα, τοῦ εἶπα καί προσπάθησα ἁπαλά νά γείρει πάλι στό κρεβάτι του. Καθώς ἦταν φανερό ὅτι ἔφευγε ἀπό τή ζωή, ἔνιωσα ἔντονη τήν εὐθύνη νά τοῦ μιλήσω γιά τό πιό οὐσιαστικό. ―Λησμονῆστε τώρα τίς σκηνές τοῦ πολέμου. Ἡ Παναγία μας πού ἑορτάζει σήμερα προστατεύει τήν πατρίδα μας. Ἄς ποῦμε κάτι γιά τήν εἰρήνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στό ἄκουσμα τῆς λέξης Χριστός ὁ ἑτοιμοθάνατος ἄνοιξε τά μάτια του. Σταμάτησε ἡ ταραχή του ἀμέσως, πέρασε τό παραλήρημα κι ἕνα μειδίαμα ἄνθισε στά ὠχρά χαρακτηριστικά του. Πόση γαλήνη φέρνει καί μόνο τʼ ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦς. Μετά ἀπό μιά μικρή σιγή, εἶπε μέ τόνο χαμηλῆς φωνῆς: ―Πάτερ μου, πέστε μου ἀκόμα κάτι γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό. Συγκράτησα τή συγκίνησή μου. Τοῦ μίλησα ἁπλά γιά τήν οὐράνια Βασιλεία, πού θά συναντηθοῦμε ὅλοι, ὅσοι Τόν πιστεύουμε. Μειδίασε πάλι καί πρόφερε σιγά, μέ διακοπές:― Ἐκεῖνος εἶπε: «Δεῦτε πρός με... πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι... κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς...». ―Εἶμαι κουρασμένος ἀπό τόν πόλεμο, πάτερ. Θʼ ἀναλάβει ὁ Χριστός καί ἡ Ὑπέρμαχος στρατηγός τή νίκη τῆς Πατρί...δος... Καί ὁ γενναῖος Ἕλληνας ἀξιωματικός τοῦ ἱππικοῦ ἔφυγε ἀπό τήν ταραχή τῶν πολέμων τῆς γῆς γιά τήν εἰρήνη τοῦ οὐρανοῦ. δ. Χ. Νοέμβριος 2011

383


Μ

ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝ

πᾹκε στό δωμάτιο χτυπώντας δυνατά τήν πόρτα. Ἄνοιξε τήν ντουλάπα καί ἔβγαλε μέ βίαιες κινήσεις τό σκισμένο τζίν καί τήν ἀσιδέρωτη μαύρη μπλούζα. Ἀκριβῶς αὐτά πού μισεῖ ἡ μαμά, σκέφτηκε μέ χαιρέκακο χαμόγελο. Ντύθηκε βιαστικά καί ἔβαλε τά ἀκουστικά στ’ αὐτιά. — Βγαίνω, φώναξε καί ἔκλεισε τήν πόρτα πρίν ἀκούσει τήν ἀπάντηση. Κουτρουβάλησε γρήγορα τίς σκάλες καί κάλεσε τόν ἀριθμό. — Ἔλα, μεγάλε. Μπορεῖς νά βρεθοῦμε σέ δέκα στήν πλατεία; Ok, τά λέμε σέ λίγο. ........................................................................ — Ἄσε, φίλε, τούς βαρέθηκα. — Τούς δικούς σου ἔ; — Ναί, καί κυρίως τή μάνα μου. Δέν μπορῶ νά καταλάβω τί ζόρι τραβάει κι αὐτή κι ὁ πατέρας μου. Τούς πειράζουν ὅλα. Οἱ φίλοι μου, τό διάβασμά μου, μέχρι καί οἱ ὧρες πού κοιμ὚μαι! Ὅλα θέλουν νά τά ἐλέγχουν. Τί τρώω, πόσο παίζω, μέ ποιούς κάνω παρέα, τί φοράω, ὅλα! — Γιατί οἱ δικοί μου νομίζεις ὅτι εἶναι καλύτεροι; «Ἴιιι… Τί φόρεσες ἐκεῖ παιδί μου; Δέν καταλαβαίνεις ὅτι ἐκεῖ πού π὚με θά πρέπει νά εἶσαι ἐπίσημα ντυμένος;… Παιδί μου πότε θά διαβάσεις; Σέ ἔφαγε αὐτό τό κομπιοῦτερ… Τί θά γίνει μ’ αὐτό τό παιδί, δέν ἀντέχω πιά. Ὅλα τά σκισμένα καί τά ἀσιδέρωτα διαλέγει…», μιμήθηκε ὁ Φάνης τή φωνή τᾹς μητέρας του.

384

Νοέμβριος 2011

— Ἔτσι μοῦ ἔρχεται νά κάνουμε ἕνα κίνημα κατά τῶν μαμάδων. — Καλά, Σπύρο, εἶσαι μεγάλος! Θά μαζευτοῦμε ὅλοι ὅσοι ἔχουμε τέτοιους γονεῖς καί θά συνασπιστοῦμε ἐναντίον τους. Πῶς λές νά φτιάχνεται ἕνας σύλλογος; — Ἔλα, ἄσε τήν πλάκα. Σοβαρά σοῦ μιλάω, δέν τούς ἀντέχω. Ὧρες ὧρες μοῦ ἔρχεται νά σηκωθῶ καί νά φύγω ἀπό τό σπίτι... Τά δύο παιδιά βάδισαν ἀμίλητα. Εἶχαν ἀφήσει κι ἕνα σωρό διάβασμα στό σπίτι, ἀλλά δέ βαριέσαι… — Μέ τή Στεργίου τί θά κάνεις τελικά; μίλησε ξαφνικά ὁ Φάνης. Θά πεῖς στούς δικούς σου νά ἔρθουν νά τή δοῦν αὔριο ἤ θά ρισκάρεις τήν ἀποβολή; — Ὤχ, αὐτό τό εἶχα ξεχάσει ἐντελῶς… Κι αὐτή ἡ μπάλα… Τί τᾹς ἦρθε καί καρφώθηκε στό τζάμι τοῦ γραφείου; Οὔτε ἐπίτηδες νά τό ἔκανε. — Νομίζω ὅτι πρέπει νά τό πεῖς στούς δικούς σου, Σπύρο. — Ναί, αὐτό εἶναι σίγουρο. Δέν εἶδες τί ἔπαθε ὁ Παντελής τήν προηγούμενη φορά; Καί νά πεῖς ὅτι δέν ἤθελε νά ἔρθουν οἱ δικοί του… Τούς παρακάλαγε. Ἀλλά ἐκεῖνοι εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφοροι. — Δέ νομίζω. Ἁπλά δέν προλαβαίνουν. Εἶναι καί οἱ δύο πολυάσχολοι βλέπεις. Ἐσύ τί θά κάνεις τώρα πού μαλώσατε μέ τή μάνα σου;


ΝΕΑ ΕΚΔΟΣ Η

Ὁ Σπύρος ἔμεινε σκεπτικός, κοιτάζοντας τίς καλοβαλμένες πλάκες τᾹς πλατείας... — Μή, Κωστάκη, μή, θά χτυπήσεις, ἀκούστηκε ξαφνικά μία φωνή δίπλα τους. Τά δύο ἀγόρια γύρισαν καί εἶδαν τόν μικρό ἔνοχο, στόν ὁποῖο ἀπευθυνόταν ἡ παρατήρηση, νά προσπαθεῖ νά σκαρφαλώσει στά πράσινα καγκελάκια. Ἦταν τόσα δά τά ποδαράκια του, ἀλλά εἶχε ἀπίθανο πεῖσμα ὁ πιτσιρίκος. Ἅπλωσε τό χέρι του νά πιαστεῖ γιά νά προχωρήσει, ἀλλά μάταια. Κινδύνευε μάλιστα νά πέσει.Ἡ μαμά ὅμως ἦταν ἐκεῖ. Τόν εἶχε ἤδη πάρει στήν ἀγκαλιά της. — Ἀγόρι μου, δέν μπορεῖς ἀκόμη νά τό κάνεις αὐτό… Θά χτυπήσεις, παιδάκι μου, καί μετά θά κλαῖς πολύ…, ἦταν τά λόγια τᾹς νεαρᾹς μητέρας καθώς ἀπομακρύνθηκε μέ τό μικρό ἀκροβάτη στά χέρια. Ὁ Σπύρος χαμογέλασε καί σήκωσε τά μάτια του ξαστερωμένος. — Θά τᾹς μιλήσω, Φάνη, εἶπε ἀποφασιστικά. Καί νομίζω θά μέ καταλάβει. Σίγουρα τή νοιάζουν αὐτά πού μοῦ συμβαίνουν καί αὐτά πού σκέφτομαι. Πάντα τήν ἐνδιέφεραν. Θά τᾹς ἐξηγήσω καί γιά τίς φορές πού νιώθω νά καταπιέζομαι. — Κι ἄν δέν καταλάβει; Ὁ Σπύρος σήκωσε τούς ὤμους. — Θά μέ καταλάβει, εἶπε μέ βεβαιότητα. Ἀλλά κι ἄν δέ γίνει ἔτσι, δέν πειράζει! Μάνα μου εἶναι στό κάτω κάτω… Ὁ Φάνης χαμογέλασε. Πάει τό κίνημα!... Κλώτσησε τό τενεκεδένιο κουτάκι πού βρέθηκε μπροστά του καί κοίταξε τό φίλο του. — Π὚με; Ἔχω ἀρκετό διάβασμα ἀκόμη. Μ. Χ.

Ὑπάρχουν καναρινάκια παράφωνα; Καί βέβαια! Ὅμως, τό παράφωνο καναρινάκι μας ἐκπροσώπησε τό Σχολεῖο τῶν πουλιῶν στή γιορτή τοῦ Βασιλιᾶ! Πῶς; Γιατί;;;... Θά τό μάθεις στό καινούργιο ὄμορφο βιβλίο. Ἐξαιρετικές ζωγραφιές καί πρωτότυπα παιχνίδια! ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ἀπό τριῶν ἐτῶν καί πάνω Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

4349.

210.362 Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ) Τηλ.

Λύσεις:

Βόλτα στό δάσος Α

Σ

Κ

Α

Σ

Τ

Α

Ν

Ι

Α

Γ

Η

Δ

Κ

Ο

Υ

Μ

Α

Ν

Ι

Τ

Α

Ρ

Ι

Χ

Ω

Π

Α

Κ

Ο

Υ

Κ

Ο

Υ

Ν

Α

Ρ

Ι

Α

Φ

Υ

Λ

Λ

Ο

Σ

Τ

Ρ

Ω

Μ

Ν

Η

Μ

Τ

Ι

Α

Κ

Ε

Κ

Ο

Υ

Κ

Ο

Υ

Ν

Ε

Λ

Μ

Ο

Ξ

Α

Θ

Α

Μ

Ν

Ο

Σ

Ρ

Ρ

Ν

Ι

Α

Φ

Θ

Ε

Κ

Ε

Ο

Ζ

Ν

Μ

Η

Ψ

Ν

Ε

Ρ

Α

Ι

Μ

Π

Η

Τ

Η

Α

Κ

Ο

Υ

Β

Ρ

Υ

Α

Λ

Α

Π

Η

Γ

Π

Ε

Τ

Φ

Ρ

Ι

Α

Λ

Ο

Τ

Ε

Γ

Κ

Σ

Σ

Υ

Λ

Ε

Ξ

Ω

Κ

Κ

Λ

Η

Ι

Α

Π

Ι

Ε

Ξ

Υ

Ω

Χ

Η

Τ

Ν

Ε

Σ

Ο

Η

Α

Ι

Ρ

Α

Κ

Α

Σ

Τ

Α

Ν

Υ

Τ

Γ

Α

Η

Δ

Χ

Β

Α

Τ

Ο

Μ

Ο

Υ

Ρ

Ο

Π

Η

Π

Ε

Υ

Κ

Υ

Μ

Ν

Α

Τ

Α

Ρ

Ν

Ε

Γ

Β

Ε

Λ

Α

Ν

Ι

Δ

Ι

Α

Σ

Ε

Υ

Τ

Ο

Υ

Ρ

Σ

Ν

Χ

Ρ

Υ

Α

Κ

Σ

Α

Γ

Ρ

Ι

Ο

Φ

Ρ

Α

Ο

Υ

Λ

Α

Ι

Γιορτάζουν τό Νοέμβριο Χ Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Γ Υ Γ Σ Σ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ Α Λ Υ Σ Μ Ν Ο Λ Τ Φ Ι Λ Δ Σ Ι Ο Χ Ρ Α Μ Η Ν Α Σ Ε Ν Ο Η Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ Σ Λ Σ Σ

Ι Π Π Ο Σ

ΑΛΛΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Μόσχα Πάρος-Φάρος Ξάνθη Καρδίτσα-καρφίτσα

Νοέμβριος 2011

385


²ȿ ÒÏ¿ÁÍɉÂÇ ÒÍɑ ȜÉÇÍÓ È¿ȯ Ț ǹÏÊÍËȯ¿ ÒÍɑ ÑɉÊοËÒÍÐ ²ȿ ÒÏ¿ÁÍɉÂÇ ÒÍɑ ȜÉÇÍÓ ˀˮ˦˰˧˹˩˞˰˱ˢ ˰˱˹ ˎ˞˪ˢ˭˦˰˱˛˩˦ˬ ˱ˬ౿ ː˚ ˳˦˨˪˱ˊ˦˙௩˩˙ˡ˞஬˰˱ˮˬ˪˹˩˶˪˭˞ˮ˞˧ˬ ˨ˬ˲˥ˢ౰˧˞˜˩ˢ˨ˢ˱౓˱˛˪஼˫˶˱ˢˮ˦˧˛˰˱˦˟˙ˡ˞ ˱ౢ˯ ஬˱˩˹˰˳˞˦ˮ˞˯ ˱ˬ౿ ்˨˦ˬ˲ ˑˢˮ˙˰˱˦˞ ˩˞ˠ˪ˤ˱˦˧˙˧˲˧˨˻˩˞˱˞˱˙˰˱ˢ˳˞˪˦˞౰˞˧˲ ˧˨˻˩˞˱˞˭ˢˮ˦ˢ˨˜˰˰ˬ˪˱˞˦஼˧ˢ౰ ˈ˙˭ˬ˦˞ ˰˱˦ˠ˩˛ ˬ௙ ஼˭˦˰˱˛˩ˬ˪ˢ˯ ˧ˬ˪˱ˬ ˰˱˚˧ˬ˪˱˞˦ ˑ˜˟˨˚˭ˬ˲˪ ˑ˙ ˧˲˧˨˻˩˞˱˞ ˞௴˱˙ ĆóýóÿĆĐÿāÿĆóû ąîÿ ĉāăöïĄ üûúîăóĄ Ķ ŗĂċĄ œ ĖïăóĄ ąĆî Ăÿ÷ćąĆî!ˉ˚˯˪˙˭˞˜ˣˬ˲˪˩ˬ˲˰˦˧˛ ˂˚˪ ீ˴˞˰˞˪ ˴ˮ˹˪ˬ ˊˢ˱˚˱ˮˢ˵˞˪ ˩˚ ˢ௘ˡ˦˧˙ ௬ˮˠ˞˪˞ ˱˜˯ ˡˬˮ˲˳ˬˮ˦˧˚˯ ˢ௘˧˹˪ˢ˯ ˞௴˱ಌ˪ ˱ಌ˪ ˧˲˧˨˶˩˙˱˶˪ ˰˚ ை˴ˤ˱˦˧ˬ˺˯ ˭˞˨˩ˬ˺˯ అ˰˱ˢ ˪˙ ˩˭ˬˮˬ౿˪ ˪˙ ˠ˜˪ˬ˲˪ ˧˞˱˞˨ˤ˭˱ˬ˜ ஬˭ౚ ˱˹ ஬˪˥ˮ˻˭˦˪ˬ ˞௴˱˜ ˑ˹ ஬˭ˬ˱˚˨ˢ˰˩˞ ˊ˭˹ˮˢ˰˞˪ ˱ˢ˨˦˧˙ ˪˙ ஬˪˞ ˭˞ˮ˞ˠ˙ˠˬ˲˪ ˧˞˜ ˪˙ ˧˞˱˞ˠˮ˙˵ˬ˲˪ ˱˜˯ ˩ˬ˲˰˦˧˚˯஭ˮ˩ˬ˪˜ˢ˯˭ˬ˺˭˞ˮ˙ˠˬ˪˱˞˦஬˭˹ ˱˹˩˞ˠ˪ˤ˱˦˧˹˭ˢˡ˜ˬ˱ˬ౿்˨˦ˬ˲ m௖˱˞˪ ˭˞ˮ˙˫ˢ˪˞ ௬˩ˬˮ˳ˬ ˧˞˜ ˰˲˪˞ˮ ˭˞˰˱˦˧˹ ˪ౚ ஬˧ˬ˺ˢ˦ ˧˞˪ˢ˜˯ ˞௴˱ˬ˺˯ ˱ˬ˺˯ ௌ˴ˬ˲˯ˠ˦˙˭ˮ˻˱ˤ˳ˬˮ˙஬˭˹˩˦˙˱˹˰ˬ˩ˢ ˠ˙˨ˤ ˧˞˜ ˡ˲˪˞˱˛ ˭ˤˠ˛ ˃௞˪˞˦ ு˪˞ ˢ௞ˡˬ˯ ˩ˬ˲˰˦˧ౢ˯஬˳ˬ౿ˡ˦˞˥˚˱ˢ˦஭ˮ˩ˬ˪˜˞}ˡ˛

386

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

˨˶˰ˢ௩˧˞˥ˤˠˤ˱˛˯ˏˬ˩˭˚ˮ˱ˬ˲˯˳˹˪˓˚˦ ˄˜˩˭ˢ˪˩˭˦ˮˠ˧ˢ˪஼˭˦˧ˢ˳˞˨ౢ˯˱ౢ˯஼ˮˢ˲˪ˤ ˱˦˧ౢ˯௩˩˙ˡ˞˯ ˆ˙ ˥˚˨ˤ˰˞˪ ௜˰˶˯ ஼˧ˢ˜˪ˤ ˱˛˪ అˮ˞ ˪˙ ˠ˲ˮ˜˰ˬ˲˪ ˱˹ ˮˬ˨˹˦ ˱ˬ౿ ˧˹˰˩ˬ˲ ˭˜˰˶ ˴ˮ˹˪˦˞˭˜˰˶ 

¯ÓÆ¿ÁȿÏ¿Ð È¿ȯ «ƔÏÊÍËȯ¿ ÒɡË ÑÔ¿ÇÏɡË»

ˑ˹˱ˢ˭ˬ˺ˣˬ౿˰ˢு˪˞˯˩ˢˠ˙˨ˬ˯ே˨˨ˤ˪˞˯ ˊ˞˥ˤ˩˞˱˦˧˹˯˧˞˜˳˦˨˹˰ˬ˳ˬ˯௩ˎ˲˥˞ˠ˹ ˮ˞˯ˋ˙˱˹˪஬˧ˬ˺˰ˬ˲˪˪˙ˡ˦˞˨˚ˠˢ˱˞˦ˠ˦˙ ˱˛˥ˢ˶ˮ˜˞˱ౢ˯mவˮ˩ˬ˪˜˞˯˱ಌ˪˰˳˞˦ˮಌ˪} ˪˙ ˭ˢˮ˦ˠˮ˙˳ˢ˦ ˭ಌ˯ ˬ௙ ˭˨˞˪ౢ˱ˢ˯ ˧˞˜ ˱˙ ர˰˱ˮ˞˧˞˥˻˯˭ˢˮ˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˩˚˩ˢˠ˙˨ˢ˯ ˱˞˴˺˱ˤ˱ˢ˯˭˞ˮ˙ˠˬ˲˪ŗýó þóøñ ˩˚˱˛˪˱˞ ˧˱˦˧˛˧˜˪ˤ˰˛˱ˬ˲˯˩˦˙ˬ௴ˮ˙˪˦˞˩ˬ˲˰˦˧˛ ˋ˙ ˱˹˪ ˮ˶˱˛˰ˬ˲˪ ˩˞ˣ˜ ˩˚ ˱ˬ˺˯ ˩˞˥ˤ ˱˚˯˱ˬ˲ˁ˦˞˱˜ˡ˚˪˱˛˪஬˧ˬ౿˩ˢˈ˞˜˪˙˱ˬ˺˯ ˭ˢ౰ mˑ˛˪ ஬˧ˬ౿˩ˢ ஬˭˹ ˱˛˪ ஼˭ˬ˴˛ ˭ˬ˺ ˠˢ˪˪ˤ˥˛˧˞˩ˢˠ˦ౚ˞௴˱˹˧˞˜ˡ˚˪˩˭ˬˮˬ౿˩ˢ ˪˙ ˱˛˪ ˫ˢ˴˶ˮ˜˰ˬ˲˩ˢ ஬˭˹ ˱˛˪ ஬˭˹˨˲˱ˤ ˰˦˶˭˛ ூˠ˻ ௭˩˶˯ ˪ˬ˩˜ˣ˶ ఇˮˢ˯ఇˮˢ˯ ˭˻˯˧˙˱˦˰˲˨˨˞˩˟˙˪˶} ˈ˞˜˩ˢ˱˙˪˙ˠ˲ˮ˜˰ˬ˲˪ˠˮ˛ˠˬˮ˞˭ˢ ˮ˜˭ˬ˲˴ˮ˹˪˦˞˭˜˰˶஬˭˹˱˹˰˛˩ˢˮ˞


πένα σας ν ή τ ό Ἀπ 

¢ÇÍÕǷËÃÐ ©ȐÎÉÃÏ È¿ȯ «ƔÏÊÍËȯ¿ ÒɡË ÑÔ¿ÇÏɡË» ˑ˹˱ˢ ˭ˬ˺ ௩ ர˨˨ˬ˯ ˩˞˥ˤ˩˞˱˦˧˹˯ ˧˞˜ ஬˰˱ˮˬ˪˹˩ˬ˯ ௩ ˁ˦ˬ˴˙˪ˢ˯ ˈ˚˭˨ˢˮ  ீ˳˱˦˞˴˪ˢ ˱˹ ˭ˢ˪˱˙ˠˮ˞˩˩ˬ ˱ౢ˯ ஭ˮ˩ˬ˪˜˞˯ ˱ಌ˪ ˰˳˞˦ˮಌ˪ ˱˹˱ˢ ˭ˬ˺ ˰˴ˢˡ˜ ˞ˣˢ ˱˛˪ ˭˞ˮ˱˦˱ˬ˺ˮ˞ ஼˭˙˪˶ ˰˱˛˪ ௩˭ˬ˜˞ ஼˧˱ˢ˨ˬ౿˰˞˪ ˬ௙ ˭˨˞˪ౢ˱ˢ˯ ˱˛ ˰˲˩˭˞˪˱˦ ˧˛˱ˬ˲˯˰˲˪˞˲˨˜˞ˋ˙ˡ˦˞˟˙˰ˬ˲˪˰˱˹˟˦ ˟˨˜ˬ˱ˬ˲'H+DUPRQLFH0XQGLm௉வˮ˩ˬ˪˜˞ ˱ˬ౿ˈ˹˰˩ˬ˲} ு˪˞˟˦˟˨˜ˬ˩˙˨˨ˬ˪ˬ௴ˮ˙˪˦ ˞˯˩ˬ˲˰˦˧ౢ˯˭˞ˮ˙ழ˰˱ˮˬ˪ˬ˩˜˞˯ ௭˱˦m௯ ˈˮ˹˪ˬ˯ ˧˞˜ ௩ ˂˜˞˯ ˱ˮ˞ˠˬ˲ˡˬ౿˪ ఁ˯ ˩˭˙ ˰ˬ˦௩ஸˮˤ˯ఁ˯˱ˢ˪˹ˮˬ˯௉ழ˳ˮˬˡ˜˱ˤ˧˞˜௉ ˁౢఁ˯˧ˬ˪˱ˮ˙˨˱ˬ˧˞˜௩௃ˮ˩ౢ˯ఁ˯˰ˬ˭ˮ˙ ˪ˬˈ˙˥ˢ˭˨˞˪˛˱ˤ˯஼˧˭˚˩˭ˢ˦˰˱˛˪˱ˮˬ˴˦˙ ˱ˬ˲˩˦˙ˡ˦˞˳ˬˮˢ˱˦˧˛˩ˬ˲˰˦˧˛˪˹˱˞௑஼˭˜ ˠˢ˦˞˳˺˰ˤ˱˹˞௘˰˥˙˪ˢ˱˞˦˧˞˜஬˪˱˞˭ˬ˧ˮ˜˪ˢ ˱˞˦ ௭˭˶˯ ˧˙˭ˬ˦ˬ˯ ˭ˬ˺ ஬˧ˬ˺ˢ˦ ு˪˞ ஭˭˞ ˨˹˩ˢ˨˶ˡ˦˧˹˱ˮ˞ˠˬ˺ˡ˦˧˞˜஬˭˹˱˛˰˲˩˭ˢ ˮ˦˳ˬˮ˙˱ˬ˲˱˛˳˶˪˛˱ˬ˲˧˞˜˱˹˧ˮ˙˱ˤ˩˞ ˱ˬ౿ˮ˲˥˩ˬ౿˩˚˱˹˴˚ˮ˦˱ˬ˲ௌ˩˚˱˹˭˹ˡ˦˱ˬ˲ ˰˱˹ ˮ˲˥˩˹ ˱ౢ˯ ˩ˬ˲˰˦˧ౢ˯ ˳˞˪ˢˮ˻˪ˢ˦ ˭˻˯ ஬˧ˬ˺ˢ˦˧˞˜˴˞˜ˮˢ˱˞˦˱˛˪஭ˮ˩ˬ˪˜˞} ˍ௙ ˭˞ˮ˞˱ˤˮ˛˰ˢ˦˯ ˭ˬ˺ ˧˙˥ˢ ˱˹˰ˬ ீˮ˴ˬ ˪˱˞˦ ˰˱˹ ˳ಌ˯ ˡˢ˜˴˪ˬ˲˪ ˭˻˯ ௩ ்˨˦ˬ˯ ˬ௙ ˭˨˞˪ౢ˱ˢ˯ˬ௙ˠ˞˨˞˫˜ˢ˯˱˹˰˺˩˭˞˪௩˨˹˧˨ˤ ˮˬ ˳˞˜˪ˢ˱˞˦ ˪˙ ஼˧˱ˢ˨ˬ౿˪ ˩˦˙ ˰˲˪˞˲˨˜˞ ௳˭˶˯ˢ௞˭ˢ௩˭ˬ˦ˤ˱˛˯ Øňÿóû ĆĎ åďþĂóÿ þāćąûüð ĈċĆĎĄ, üûÿðą÷ċĄ üû Ħÿ÷ăõ÷ñóĄ. ØňÿÉ ėăþāÿñó ĆĎ þćąĆðăûā ĆāǞ ĂóÿĆĎĄ üóñ þāćąûüð ĆĎ úóǞþó ĆLJĄ öùþûāćăõñóĄ! ˈ˞˜ ௩ ˵˞˨˩˶ˡ˹˯ ˥˙ ˱˹ ஽ˮ˩ˤ˪ˢ˺˰ˢ˦ ˭˦˹ ˰˲ˠ˧ˢ˧ˮ˦˩˚˪˞mˍ௙ˬ௴ˮ˞˪ˬ˜ˡ˦ˤˠˬ౿˪˱˞˦ˡ˹ ˫˞˪ˆˢˬ౿˭ˬ˜ˤ˰˦˪ˡ˚˴ˢ˦ˮಌ˪˞௴˱ˬ౿஬˪˞ˠ ˠ˚˨˨ˢ˦˱˹˰˱ˢˮ˚˶˩˞}˂˚˪ˢ௞˪˞˦ு˪˞஭˭˨˹ ˱ˮ˞ˠˬ˺ˡ˦˃௞˪˞˦ு˪˞˯௹˩˪ˬ˯˰˱˹˂ˤ˩˦ˬ˲ˮ ˠ˹˱ˬ౿˧˹˰˩ˬ˲˰˱˹ˆˢ˹ே˪˞˯௹˩˪ˬ˯˭ˬ˺ ˫ˢ˧˜˪ˤ˰ˢ ˰˱˛˪ ஬ˮ˴˛ ˱ౢ˯ ˡˤ˩˦ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˧˞˜ ˥˙˰˲˪ˢ˴˦˰˱ˢ౰˰˱˛˪˞௘˶˪˦˹˱ˤ˱˞ řöāûĂĎăāĄ

Ἐρωταποκρίσεις

Συναντήθηκα μέ κάποιο δειλινό, εἶπε «ξεψύχησε τό φῶς μου» καί θρηνῶ. Ἀποκρίθηκα πώς τίποτα δέ σβήνει, πώς ἕνα σπόρι πάντα πίσω του ἀφήνει. Ξαναντάμωσα λιπόθυμα φτερά πού ἀποδήμησαν σέ φέγγη σκιερά. Ἀποκρίθηκα πώς τίποτα δέ φεύγει πώς στό φευγιό του ἕνα πέταγμα ἀντιφέγγει. Ξαναντάμωσα φευγάτο γυρισμό πού λιγοψύχησε σέ πίκρας ραντισμό. Ἀποκρίθηκα πώς τίποτα δέ φθίνει ἡ νοσταλγία μέ τήν ἄφιξη σέ ντύνει.

Α.-Μ. Κ. Θεσσαλονίκη

ž¿­¼²Á¹¿Â 2011

387


Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινό κρυολ Καί ἑπομένως τό καλύτερο μέσο γιά νά προλάβει κάποιος τή μετάδοσή τους εἶναι τό συχνό πλύσιμο τῶν χεριῶν καί ἡ ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ μέ ἀσθενεῖς καθώς καί ἡ ἀποφυγή τοῦ συνωστισμοῦ.

Τ

ό κοινό κρυολόγημα ἀποτελεῖ τή συχνότερη λοίμωξη τοῦ ἀνωτέρου ἀναπνευστικοῦ συστήματος στόν ἄνθρωπο. Οἱ ἐνήλικες καί οἱ ἔφηβοι ἔχουν 2-3 λοιμώξεις τό χρόνο, τά παιδιά 6-10, ἐνῶ τά παιδιά πού πᾶνε σχολεῖο ἕως καί 12 φορές. Οἱ λοιμώξεις αὐτές ἀποτελοῦν τή συχνότερη αἰτία ἀπουσίας ἀπό τήν ἐργασία ἤ τά σχολεῖα. Προκαλοῦνντα αι κυρίως ἀπό ἰούς. Δώδεκα ὁμάδες ἰῶν*. Τά κρούσματα τῆς νόσου ἐμφανίζονται κυρίως τούς χειμερινούς μῆνες. Οἱ ἰοί εἰσέρχονται στά κύτταρα τοῦ ἀναπνευστικοῦ βλεννογόνου, πολλαπλασιάζονται τοπικά καί προκαλοῦν νόσο. Μετάδοσ ση Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή μετάδοση ἀποτελεῖ ἡ στενή ἐπαφή. Ὁ ἰός, εἴτε μολύνει τά χέρια καί μ’ αὐτά ἐνοφθαλμίζεται στά μάτια καί στά ρουθούνια, εἴτε μεταδίδεται μέσω τοῦ ρινοφάρυγγα μέ μολυσμένα σταγονίδια πού ἐκπέμπονται μέ τήν ἀναπνοή, τόν βήχα ἤ τό φτέρνισμα ἀπό ἀσθενεῖς ἤ ὑγιή ἄτομα πού εἶναι φορεῖς τοῦ ἰοῦ.

388

Νοέμβριος 2011

Ἡ ἐπώαση τῆς νόσου (δηλ. ὁ χρόνος ἀπό τήν μετάδοση ἕως τήν ἐκδήλωση νόσου) εἶναι 1-3 ἡμέρες. Τά συμπτώματα τῆς νόσου εἶναι πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι, ρινική ἀπόφραξη καί καταρροή, ξηρότητα φάρυγγα, βήχας, βράγχος φωνῆς, κακουχία καί σέ μικρό ποσοστό πυρετός. Ἐπέκταση

τῆς νόσου μπορεῖ νά προκαλέσει ἰγμορίτιδα, ὠτίτιδα, λαρυγγίτιδα καί βρογχίτιδα. Ἡ νόσος διαρκεῖ 5-7 ἡμέρες. Ὁ ἀσθενής μεταδίδει τόν ἰό περίπου γιά μιά ἑβδομάδα. Δεύτερο ἐπεισόδιο λοίμωξης μπορεῖ νά συμβεῖ στά


όγημα λόγημα παιδιά ἀπό ἄλλον ὀρότυπο γι᾽ αὐτό καί παρατηροῦνται πολλαπλές προσβολές.

Θεραπεία τῆς νόσου μέ στόχο τόν ἰό δέν ὑπάρχει. Εἶναι συμπτωματική καί ἔχει σάν σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀσθενοῦς καί τήν πρόληψη τῶν ἐπι-

πλοκῶν. Συνιστᾶται παραμονή σέ ζεστό χῶρο, ἄφθονα ὑγρά, ἀναλγητικά τοῦ τύπου παρακεταμόλης, ἀποσυμφορητικά τοῦ ρινικοῦ βλεννογόνου καί ἀντιβηχικά. Τονίζουμε δέ ὅτι ἡ προληπτική χρήση ἀντιβιοτικῶν εἶναι τελείως ἀδικαιολόγητη. Δίδονται μόνο σέ ἐπιπλοκές. Πρόληψη Ἐμβόλιο δέν ὑπάρχει. Καλό εἶναι νά ἀποφεύγουμε κάποιον πού νοσεῖ, νά πλένουμε συχνά τά χέρια μας καί νά μήν ἀγγίζουμε μάτια, μύτη καί στόμα. —————— * Οἱ συχνότεροι εἶναι οἱ ρινοϊοί, οἱ κορωναϊοί, οἱ ἀδενοϊοί καί οἱ ἰοί παραϊνφλουέντζας. Τό κοινό κρυολόγημα στούς ἐνήλικες ὀφείλεται κυρίως σέ ρινοϊούς καί κορωναϊούς ἐνῶ στά παιδιά σέ ἀδενοϊούς καί ἰούς παραϊνφλουένζας.

E™∂I™ ∫I ∂°ø Χαῖρε ἀγαπητό μας «Πρός τή Νίκη»! Εἴμαστε οἱ Χαρούμενες Ἀγωνίστριες τῆς κατασκήνωσης τοῦ Ταϋγέτου. Τό φετινό μας ὄνομα εἶναι «ʼΑνάστασις, Νίκη, Θρίαμβος». Τό ὄνομά μας, μᾶς ἀνοίγει νέους δρόμους στήν πνευματική μας ζωή. Ἡ Κατασκήνωσή μας εἶναι κάθε χρόνο καί καλύτερη. Γεμάτο πρόγραμμα μέ ἐκπλήξεις κάθε μέρα! Τό πρωινό ξύπνημα, ἡ κοινή προσευχή, τό σύνθημα τῆς ἡμέρας, εἶναι ὅλα καταπληκτικά. Τά τραγούδια μας, οἱ περίπατοι, οἱ συζητήσεις μας εἶναι ὅλα καταπληκτικά!...Ἡ γεμάτη χαρά μέρα μας κλείνει μέ γαλήνιο ὕπνο στή θεία ἀγκαλιά τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ὅλα εἶναι ὑπέροχα σέ αὐτήν τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς Ἑλλάδας μας! Θά θέλαμε νά σοῦ στείλουμε καί φωτογραφίες μας, γιά νά σέ κάνουμε μέτοχο τῆς χαρᾶς μας, ἀλλά δυστυχῶς δέν τά καταφέραμε. Θά προσπαθήσουμε πάλι. Ἀγαπητές μου Κατασκηνώτριες τοῦ Ταϋγέτου, χαίρετε. Ἔχω λάβει ἀπό καιρό τό μήνυμά σας καί σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ἀγάπη σας. Τό φετινό ὄνομα τῆς Κατασκηνώσεώς σας εἶναι πραγματικά ἐμπνευσμένο. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς μας. Ἡ νίκη τοῦ Κυρίου μας πάνω στό θάνατο καί τήν ἁμαρτία, ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση γιά τή νίκη κάθε πιστοῦ πάνω στό κακό. Σᾶς εὔχομαι, νά ἀποκτήσετε τήν πείρα τῆς νίκης μέ τή δύναμη τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου μας. Ἀλλά καί τό πρόγραμμα τῆς Κατασκηνώσεως τόσο πλούσιο μέσα στή ποικιλία του. Πόσο πολλά καί ὡραῖα μαθαίνετε! Καλά τό λέτε: «Ὅλα εἶναι ὑπέροχα σέ αὐτήν τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς Ἑλλάδας μας»! Καί ἔχει ἡ Πατρίδα μας τόσες «εὐλογημένες γωνιές»! Γι᾽ αὐτό μήν στενοχωριέστε πού δέν μοῦ στείλατε ἀκόμη φωτογραφίες ἀπό τήν κατασκήνωσή σας. Ὥσπου νά ἔρθουν χαρεῖτε καί σεῖς κάποιες πού ἔφθασαν ἀπό ἀλλοῦ. Καί ἄς εἶναι γιά ὅλους χαρούμενες στιγμές μέσα στό χειμώνα. (Ἡ συνέχεια μέ φωτογραφίες στό πίσω ἐσώφυλλο) Ἀγαπημένο μου σύννεφο, γειά σου! Τά συννεφοπαραμύθια σου νά ξέρεις μ᾽ἀρέσουν πολύ καί εἶναι τό πρῶτο πού διαβάζω ὅταν παίρνω τό «Πρός τή Νίκη»! Μοῦ ἀρέσει πολύ τό συννεφοημερολόγιό σου. Πότε θά γράψεις τήν ἑπόμενη περιπέτειά σου; Περιμένω μέ ἀνυπομονησία! Σοῦ στέλνω μερικές ζωγραφιές μου μέ ἥλιους, σύννεφα καί χαμόγελα. Χαιρετίσματα στό συννεφογιατρούλη! Μέ ἀγάπη Χαρούλα Πολύ τό χάρηκα, ἀγαπητή Χαρούλα, τό γράμμα σου στό «Σύννεφο». Καί τί ὡραῖες εἶναι οἱ ζωγραφιές σου μέ ἥλιους, σύννεφα καί χαμόγελα! Θά τά δώσω ὅλα στό «ἀγαπημένο» σου Σύννεφο, καί αὐτό μπορεῖ σέ κάποια στάση του νά σοῦ ἀπαντήσει. Ἐσύ νά περιμένεις. Ἄραγε ἔχεις μάθει τά μικρά ποιηματάκια πού κάποτε γράφει στό τέλος-τέλος τῆς ἱστορίας του; Ἐκεῖ βρίσκεται τό μήνυμα πού θά ἤθελε νά φθάσει σέ σᾶς τό Σύννεφο πού σᾶς ἀγαπάει πολύ.

Νοέμβριος 2011

389


αλαινάρα Φούλ Μάμ Νάρα, ἡ λαίμαργη φ Φίλοι μου, γειά σας!

ΥΟΥ!!!! δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ Δυστυχῶς σήμεραααΑΑΑΨΟΥΟ τί, ὅπως καταλαβαίνετε, εἶμαι καμία ἱστορίαααΑΑΑΨΟΥΟΥ, για α προχθές στό Βόρειο Παγωμένο χάλια. Ἅρπαξα γερό κρυολόγημ τε! Ἦταν μεγάλη ἀνάγκη νά ἐπιὨκεανό. Ναί, ναί, καλά ἀκούσα λ Μάμ Νάρα. Τίιιιιι;;;; δέν τήν σκεφτῶ καί νά βοηθήσω τή Φού πει ὁπωσδήποτε νά τή μάθετε! γνωρίζετε;; Ἄαααψουουου, πρέ ικό ἀφιερωμένο σ΄ αὐτήν. ΛοιΕὐτυχῶς σᾶς ἔφερα ἕνα περιοδ άαααψουουου, τά ξαναλέμε! πόν διαβάστε το, κι ὅταν γίνω καλ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΜΠΥ ΤΗΣ ΝΑΡΑ Στά βορειοδυτικά παράλια τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ εἶδε τό φῶς τῆς μέρας, μέσα ἀπό τό νερό, ἡ μικρή φάλαινα. Ὅταν γεννήθηκε ζύγιζε μόλις 8 τόνους καί δέν ξεπερνοῦσε σέ μῆκος τά 4 μέτρα. Τό δέρμα της ἦταν γυαλιστερό καί σκοῦρο. Εἶχε μιά πλατιά σχιστή οὐρά καί μικρά πτερύγια στά πλάγια. Οἱ διάσημοι δημοσιογράφοι τῆς ἐποχῆς θαύμασαν τήν ὀμορφιά καί τή χάρη της. Δέν πέρασαν παρά λίγοι μῆνες ἀπό τή γέννησή της καί οἱ ἐφημερίδες τοῦ ὠκεανοῦ ἔγραψαν γιά τή νεαρή σοπράνο πού μάγευε μέ τή μοναδική φωνή της ὅλα τά ψάρια, ὅλες τίς χελῶνες, ὅλες τίς φώκιες, ὅλα τά δελφίνια, ὅλα τά θαλασσοπούλια. Ἡ Νάρα ἦταν ἐπίσης ἡ μοναδική φάλαινα πού ἤξερε νά χορεύει 5 χορούς κι ἀκόμη νά κάνει ἀκροβατικά μέσα κι ἔξω ἀπό τό νερό. Ἡ οἰκογένειά της ἦταν πολύ περήφανη γιά τή Νάρα. Κι αὐτή φωτογραφιζόταν συνεχῶς δίπλα στά μεγαλύτερα ὀνόματα τῆς ἱστορίας, ὅπως ἦταν καί ὁ Μαγγελάνος ὁ Γ΄. Ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἡ Νάρα θά ἐξελισσόταν σέ μιά σπάνια προσωπικότητα, πού κανένα φαλαινοθηρικό δέ θά τολμοῦσε νά τήν κυνηγήσει. Ὄνειρό της ἦταν νά σταματήσει τό

390

Νοέμβριος 2011

Συ ννε φο πα ρα μύ θια κα ί ἄλ λα ...

κυνήγι φάλαινας μιά γιά πάντα. Αὐτά μέχρι τήν ἐποχή τῆς Πλαγκτομελέτας, ὁπότε ἡ Νάρα ἐκδήλωσε γιά πρώτη φορά ἕνα τρομερό ἐλάττωμα, τό ὁποῖο θά σταθεῖ καθοριστικό γιά τήν τραγική πορεία της. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΦΑΛΑΙΝΩΝ Ὁ καιρός περνοῦσε κι ἡ Νάρα γινόταν ὅλο καί πιό παχιά καί πιό κακοδιάθετη, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τούς γιατρούς τοῦ ὠκεανοῦ Η ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΙ. Καί τότε ἔφτασε στή Νάρα ἡ πρόσκληση ἀπό τό διεθνές φεστιβάλ «πιρουέτας καί βουτιᾶς γιά φάλαινες». Τό φεστιβάλ ὀργάνωναν τά κήτη στό Κέϊπ Τάουν τῆς Ν. Ἀφρικῆς. Ἡ Νάρα ἔπρεπε νά διανύσει μιά τεράστια ἀπόσταση ὥς τό ἀκρωτήριο τῆς Καλῆς Ἐλπίδας. Ἔκανε πολλές βδομάδες. Ἔφτασε τήν τελευταία μέρα. Ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή τῆς ἐπέτρεψε νά παρουσιάσει τό νούμερό της. Τό ἀποτέλεσμα; Τραγικό. Ἡ λαίμαργη φάλαινα ὕστερα ἀπό τήν πρώτη βουτιά ἐντόπισε ἀφρικάνικο πλακγτόν καί ρίχτηκε στό


φαγητό. Ἔτρωγε, ἔτρωγε, ἔτρωγε. Κατάπινε ὅ,τι ἔβρισκε μπροστά της. Ἔντρομοι οἱ θεατές ἐγκατέλειψαν τό χῶρο τοῦ φεστιβάλ. Ὁ Φίνης Δελφίνης, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς «Βούτα», δήλωσε: «Ντροπή στίς φάλαινες, πού ἔχουν στήν οἰκογένειά τους τέτοια μέλη». Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα κανείς δέν τήν ξανακάλεσε σέ χορό. Τά νέα διαδόθηκαν πολύ γρήγορα μέσα στό νερό καί τά ὠκεάνια εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα ἐνημέρωναν: ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ = Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ. Ἔτσι ἡ Νάρα, πού εἶδε τή λαμπρή ἐξέλιξή της νά χάνεται μέσα ἀπό τό ἴδιο της τό στόμα, ἔπρεπε νά ἀναζητήσει κάπου ἀλλοῦ ἐργασία.

παρατσούκλι: Φούλ Μάμ Νάρα, ἡ λαίμαργη φαλαινάρα. Μ᾽ αὐτό θά περάσει ἀπό δῶ καί πέρα στήν ἱστορία. ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ Ἡ ἀποτυχημένη σοπράνο φάλαινα Φούλ Μάμ Νάρα κατάφερε νά πιάσει ἐργασία σέ

ΠΛΑΓΚΤΟΜΕΛΕΤΑ Μεσημέρι· καί ἡ Νάρα κολυμποῦσε ἀμέριμνη. Βυθιζόταν βαθιά κι ὕστερα ἔφτανε μεγαλόπρεπα στήν ἐπιφάνεια. Σήκωνε τό κεφάλι ψηλά καί μέ μιά ἐπιδέξια πιρουέτα ἔβγαζε ὅλο τό σῶμα ἀπό τό νερό. Διέγραφε ἕνα ἡμικύκλιο λίγα μέτρα πάνω ἀπό τά κύματα καί ξαναβουτοῦσε. Ἄφηνε γιά δευτερόλεπτα ψηλά τήν οὐρά της κι ὕστερα μέ ἀργές κινήσεις τήν ἔκρυβε στήν μπλέ ἄβυσσο. Σέ μιά τέτοια πρόβα χοροῦ εἶδε μπροστά της τό πλαγκτόν. Ἀμέσως τῆς γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία νά τό φάει ὅλο. Μέσα σέ λίγα μόνο δευτερόλεπτα οἱ τεράστιες μπαλένες της φίλτραραν ἑκατομμύρια μικροοργανισμούς. Μαζί μέ τό πλαγκτόν ἔκλεινε μέσα στό στόμα της κι ὅ,τι ἄλλο τύχαινε μπρός της. Τό ὅλο γεῦμα τό ὀνόμαζε ἡ ἴδια πλαγκτομελέτα. Σιγά σιγά σκόρπισε τόν τρόμο σέ ὅλο τόν ὠκεανό. Ἡ ἴδια ἄρχισε νά παχαίνει. Ξεπέρασε τούς 40 τόνους καί τό λίπος κάτω ἀπό τό δέρμα της ἔφτανε τό 1 μέτρο. Τά ψάρια, πού ὅλους ΤΟΥΣ ΛΑΙΜΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ, τῆς κόλλησαν τό

Παιδικό Σταθμό Φαλαινῶν. Στή νέα της θέση θά ἦταν πολύ εὐχαριστημένη, ἄν πληρωνόταν μέ περισσότερους τόνους πλαγκτόν. Ὅμως μιά καί δέν ἔβρισκε πιό προσοδοφόρο ἐπάγγελμα, ἀναγκάστηκε νά παραμείνει. Τό βασικό της καθῆκον ἦταν νά προσέχει τά μικρά φαλαινάκια, ὅσο οἱ μητέρες τους ἔλειπαν στά ἀνοιχτά τοῦ μεγάλου ὠκεανοῦ. Ἡ τύχη ὅμως στάθηκε καί πάλι πολύ κακή μαζί της. Ἕνα παγωμένο πρωινό μιά ὄρκα, φάλαινα δολοφόνος, ἔκανε τήν ἐμφάνισή της. Στάθηκε λίγα μέτρα ἀπέναντι ἀπό τά μικρά κατατρομαγμένα φαλαινάκια. Σημάδεψε μέ τά μάτια της δυό κι ὅρμησε μέ ἀπίστευτη ἀγριότητα. Ἡ Φούλ Μάμ Νάρα δέν ἀντιλήφθηκε τόν κίνδυνο, διότι ἐκείνη τήν ὥρα –τί ἄλλο;– ἔτρωγε! Οἱ τρομερές κραυγές τή συνέφεραν. Ὅμως ἦταν ἤδη πολύ δυσκίνητη καί ἡ ὄρκα εἶχε τελειώσει τό ἀπαίσιο ἔργο της. Οἱ ἐφημεΝοέμβριος 2011

391


ρίδες τοῦ ὠκεανοῦ ἔγραψαν τότε: ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ = Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ. Μόνη, ντροπιασμένη, κουρασμένη ἡ Νάρα ἐγκατέλειψε τήν πατρίδα της καί τράβηξε πρός τό Βόρειο Παγωμένο ὠκεανό. ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΤΡΥΠΑ Σούρουπο ἦταν ὅταν ἔφτασε ἡ τραγική Νάρα στίς ἀκτές τῆς Βόρειας Ἰσλανδίας. Πλησίασε τήν πλαγιά ἑνός παγόβουνου καί χάραξε πάνω του μέ τά μικρά της πτερύγια δυό λέξεις: Πεινάω τρομερά. Τό κρύο τσουχτερό, τό φῶς ἐλάχιστο. Μπροστά της μιά ἀπέραντη πεδιάδα ἀπό πάγο. Γύρω της ὅλο καί πάγωνε τό νερό. Ἔκανε νά βουτήξει, γιά νά βρεῖ κάτι νά φάει. Μάταια. Κάτι τήν ἔσφιγγε. Ὁ πάγος ὅλο καί πολλαπλασιαζόταν. Ἡ ὥρα περνοῦσε καί ἡ Νάρα βρέθηκε τελικά ἐγκλωβισμένη μέσα σέ μιά παγωμένη τρύπα. Ἔνιωθε τόσο φοβισμένη. Μισόκλεισε τά μάτια. Κάπου στό βάθος διέκρινε δυό τρία φωτάκια ἀπό ἰγκλού Ἐσκιμώων. Σιγά σιγά ἀποκοιμήθηκε. ΞΕΦΑΛΑΙΡΙΝ Ὁ νεαρός Ἐσκιμῶος Ξεφαλαιρίν ἦταν γνωστός γιά τίς ἱκανότητές του στό κυνήγι φαλαινῶν. Ἐκεῖνο τό παγωμένο πρωινό, ντυμένος μέ τά γούνινα ροῦχα του, περπατοῦσε πρός τήν ἀκτή. Ἀπό μακριά διέκρινε ἕναν σκοῦρο ὄγκο. Κατέβασε τήν κουκούλα ὥς τά φρύδια, ἔσφιξε τά ὅπλα του καί προχώρησε ἀποφασιστικά. Τά βήματά του ἤχησαν στά αὐτιά τῆς Νάρα. Μισάνοιξε τά μάτια. Μπροστά της ὁ Ξεφαλαιρίν μέ τό ἀκόντιο ὑψωμένο

392

Νοέμβριος 2011

ἦταν ἕτοιμος νά τό μπήξει στό δέρμα της. Ἡ μελλοθάνατη σοπράνο Νάρα σέ μιά ὕστατη προσπάθεια νά ζητήσει βοήθεια, ἄνοιξε τό τεράστιο στόμα της κι ἔβγαλε –πρώτη φορά μετά ἀπό πολλά χρόνια– ἁρμονικές μελωδίες. Ὁ Ἐσκιμῶος

κατέβασε τό ὅπλο ἔκπληκτος. Γούρλωσε τά μάτια καί πλησίασε τό κῆτος. «Εἶσαι στʼ ἀλήθεια ἡ διάσημη Νάρα; Ἡ Νάρα;! Πόσο ἤθελα νά σέ γνωρίσω! Πῶς κατήντησες; Η ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΣΕ ΕΚΑΝΕ ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ!». Ἡ Νάρα ἔσκυψε μέ ντροπή τό κεφάλι. Καί ὁ Ξεφαλαιρίν γιά πρώτη φορά στή ζωή του χάιδεψε φάλαινα. Κι ὕστερα εἶπε: «Μή φοβᾶσαι. Νομίζω πώς πιά κατάλαβες τό λάθος σου. Θά τά καταφέρεις, μή φοβᾶσαι. Θά μείνεις γιά λίγο καιρό ἀκόμη σφηνωμένη, ὥσπου νά ἀδυνατίσεις. Δέ θά ἀφήσω κανένα φαλαινοθηρικό νά σέ πλησιάσει. Μή φοβᾶσαι! Λίγη δίαιτα καί προσοχή καί θά τά καταφέρεις». Λοιπόν, παιδιά, τί λέτε. Θά τά καταφέρει ἡ λαίμαργη φάλαινα; Τό ἐλπίζω. Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη,

ΕΦΟ

ΤΟ ΣΥΝΝ

καί ΓΙΑ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΛΑΙΜΑΡ


∫∞Δπ °π∞ Δ√ ™¶πΔπ ™∞™

Καρυδάτα

Ὑλικά: ! 400 γρ. Digestive ἤ ἄλλα νηστήσιμα μπισκότα ! 90 γρ. φυτική μαργαρίνη ! 1/2 φλιτζάνι νερό ! 1 φλιτζανάκι κακάο ! 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη κρυσταλλική ! 3/4 φλιτζανιοῦ ζάχαρη ἄχνη ! 1/2 περίπου φλιτζάνι καρύδια χοντροαλεσμένα ! 60 γρ. κουβερτούρα ! 1 φάκελο ἰνδική καρύδα ! λίγο κονιάκ ἤ λικέρ

α

ήσιμ

νηστ

Ἐκτέλεση: Σπάζουμε τά μπισκότα καί τά ἀνακατεύουμε μέ τήν ἄχνη καί τά καρύδια. Βράζουμε τό νερό μέ τό κακάο. Ρίχνουμε μέσα τό κονιάκ ἤ τό λικέρ, τήν κουβερτούρα, τήν κρυσταλλική ζάχαρη καί τήν μαργαρίνη νά λειώσουν. Ἑνώνουμε τά δύο μίγματα. Πλάθουμε μικρά μπαλάκια βουτώντας κάθε φορά τό χέρι σ᾽ ἕνα μπώλ μέ νερό, γιά νά πλάθεται καί νά μήν κολλάει. Τυλίγουμε τό μπαλάκι κάθε φορά στήν ἰνδική καρύδα. Καλή ἐπιτυχία Διατηροῦνται στό ψυγεῖο.

011, ρίου 2 Ὀκτωβ Ο ΣΠΙΤΙ , 0 4 7 ῦχος ΓΙΑ Τ Στό τε , ΚΑΤΙ στεθεῖ στά λ. 356 στή σε έπει νά προ αί τό τυρί. κ ρ ΣΑΣ, π όμενα ὑλικά νυ ἀναμιγ

Νοέμβριος 2011

393


Βόλτα στό δάσος Α

Σ

Κ

Α

Σ

Τ

Α

Ν

Ι

Α

Γ

Η

Δ

Κ

Ο

Υ

Μ

Α

Ν

Ι

Τ

Α

Ρ

Ι

Χ

Ω

Π

Α

Κ

Ο

Υ

Κ

Ο

Υ

Ν

Α

Ρ

Ι

Α

Φ

Υ

Λ

Λ

Ο

Σ

Τ

Ρ

Ω

Μ

Ν

Η

Μ

Τ

Ι

Α

Κ

Ε

Κ

Ο

Υ

Κ

Ο

Υ

Ν

Υ

Ε

Λ

Μ

Ο

Ξ

Α

Θ

Α

Μ

Ν

Ο

Σ

Ρ

Ρ

Ν

Ι

Α

Φ

Θ

Ε

Κ

Ε

Ο

Ζ

Ν

Μ

Η

Ψ

Ν

Ε

Ρ

Α

Σ

Ι

Μ

Π

Η

Τ

Η

Α

Κ

Ο

Υ

Β

Ρ

Υ

Α

Λ

Α

Π

Η

Γ

Π

Ε

Τ

Φ

Ρ

Ι

Α

Λ

Ο

Τ

Ε

Γ

Κ

Λ

Ε

Ξ

Ω

Κ

Κ

Λ

Η

Σ

Ι

Α

Π

Ι

Ε

Ξ

Υ

Ω

Χ

Η

Τ

Ν

Ε

Σ

Ο

Η

Α

Ι

Ρ

Α

Κ

Α

Σ

Τ

Α

Ν

Υ

Τ

Γ

Α

Χ

Β

Α

Τ

Ο

Μ

Ο

Υ

Ρ

Ο

Π

Η

Δ

Η

Π

Ε

Υ

Κ

Υ

Μ

Ν

Α

Τ

Α

Ρ

Ι

Ν

Ε

Γ

Β

Ε

Λ

Α

Ν

Ι

Δ

Ι

Α

Σ

Ε

Υ

Τ

Ο

Υ

Ρ

Σ

Ν

Χ

Ρ

Υ

Α

Κ

Σ

Α

Γ

Ρ

Ι

Ο

Φ

Ρ

Α

Ο

Υ

Λ

Α

Ἐλᾶτε νά πᾶμε μιά βόλτα στό δάσος! Ψάχνουμε γιά: ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΕΥΚΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΡΥΑ ΛΕΙΧΗΝΕΣ ΡΥΑΚΙ ΦΤΕΡΗ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ ΘΑΜΝΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΣΚΑΘΑΡΙ ΦΥΛΛΟΣΤΡΩΜΝΗ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΠΗΓΗ

Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡ Ε Κ Ι ΑΦΙΑ ΑΛΛΙΩΤ Σ υς ο τ ά ρ κ υ ο άλ μεγ τεύουσας γορα Ποιᾶς πρω φέρεις γρή ο ρ π ό τ ν ἄ χαμός; τό ὄνομα, γεται σάν ύ ο κ ἀ , ές ρ πολλές φο

κάνω φί, . Ἄν τό πί τό Εἶμαι ἕνα νησί ί φί. χτα στό πί κα ἔχω φῶς τή νύ

βάλω ἕνα Ξ πόλη Στά λουλούδια ἄν στιγμή. θά ἀποκτήσω στή

Γιορτάζουν τό Νοέμβριο Α

Ἀπό ποιά πόλη, ἄν τ ό δέλτα τό νεις φί, πρ κάόσεξε μήν τρυπηθεῖς ;

Ρ

Ν Υ Φ Δ Μ Θ

Ο

ΩΦΥΛΛ

ΣΤΟ ΕΞ

ς, Ταλήψεω νή α ν Ἀ . ς: Ἱ.Μ ς. Μο Ἐμπρό Δράμα λίδη. (Σίψα) σ ς ε α χ Κ ρ ξιά ίου ρ η. ν . Γεωργ τοῦ Ἁγ Ἐλιά ἡ τιμημέ Πίσω:


Ὄμορφες εἰκόνες ἀπό τό φακό σας ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ἀπό τή ζωή τοῦ καλοκαιριοῦ στίς Χριστιανικές Κατασκηνώσεις. Χαρούμενες ὧρες πού πέρασαν... πού θά ᾽ρθουν καί πάλι... καί πού δυναμώνουν τήν ψυχή μέσα στόν κόπο τοῦ χειμώνα!

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Η

ΩΣ ΚΗΝ Σ Α ΚΑΤ ΧΙΟΥ


Η ΕΛΙΑ ...Ὅπου κι ἄν λάχω κατοικία, δέν μοῦ ἀπολείπουν οἱ καρποί, ὥς τά βαθιά μου γηρατεῖα δέ βρίσκω στή δουλειά ντροπή˙ μ᾽ ἔχει ὁ Θεός εὐλογημένη κι εἶμαι γεμάτη προκοπή Εἶμαι ἡ ἐλιά ἡ τιμημένη. Κ. Παλαμᾶς

Ptn_noe_2011_741  

orthodoxo xristianiko periodiko

Ptn_noe_2011_741  

orthodoxo xristianiko periodiko