Page 1

66. UTGAVE, ÅRGANG 32

Gleden er å være til nytte

HVO i Kynningsrud Prefab, Thor Øyvind Holberg, monterer hulldekker.

Sommer 2018

Sikkerhetssjefen side 5

Porträttet side 28

Fokus på det friske side 48


Kjære medarbeidere

Innhold

Redaksjonen

Kynningsrud Eiendom Kynningsrud Prefab Kynningsrud Fundamentering Nordic Crane Kynningsrud

Det økonomiske resultatet for 2017 ble det beste i Kynningsrud-konsernets historie. Mange gode medarbeidere har gjort en stor innsats, og ikke minst tatt med seg vår kultur og grunnleggende verdier inn i det daglige arbeidet. Dette er viktig for at vi skal lykkes. Prognosene for 2018 er også gode, og gruppens selskaper går bra.

Ann-Christin Folmer Redaktør ann-christin.folmer@kynningsrud.no Tel. +47 952 47 886

Kent Borge Prefab Norge kent.borge@kynningsrud.no Tel. +47 952 22 398

Lena Hesselroth Prefab Sverige lena.hesselroth@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 45

Tom Rune Karlsen Fundamentering tom.rune.karlsen@kynningsrud.no Tel. +47 481 78 516

Hilde Kynningsrud Eiendom hilde.kynningsrud@kynningsrud.no Tel. +47 958 25 629

Cato Brekke Andersen Nordic Crane Kynningsrud cato.brekke.andersen@nckynningsrud.com Tel. +47 970 08 282

Patrick Sundström Prefab Sverige patrick.sundstrom@kynningsrud.se Tel. +46 522 63 63 24

Som styreleder er min fremste oppgave, sammen med styret og ledelsen for øvrig, å ta riktige valg for fremtiden. Trygge og gode arbeidsplasser er en målsetting, god kultur og kompetente medarbeidere er en forutsetning, og store økonomiske ressurser er nødvendig for å oppnå målene i fremtiden. Vi må tjene pengene før vi investerer. Det er derfor avgjørende at de valgene vi tar er riktige. Langsiktighet Vi ønsker å være blant fremtidens vinnere. Da må vi være faglig sterke og kjenne det markedet som vi er en del av. Vi har lange tradisjoner i Kynningsrud, og gjennom årene har vi lært oss å fokusere på det vi er bra på. Vi elsker å skape, og vi liker å investere. Samtidig vet vi at på et eller annet tidspunkt kommer de vanskelige tidene igjen. Når det skjer må vi være solide, og vi skal ha god nok økonomi for å komme styrket gjennom markedskrisen når den kommer.

Gode tider Vi skriver bare halvveis i juni, men sommeren vi alle har ventet på har allerede vært lang og varm. Mange har vært på stranda, badet i sjøen og spist is, alle har svettet og noen har til og med begynt å trekke i skyggen. De av oss som jobber på kontorer med det Eiendoms Hilde Kynningsrud kaller «balansert ventilasjon» har vært heldige, mens dere ute på byggeplassene har måtte slite mer med varmen.

Med ønske om fortsatt god sommer! Hilsen Harald

KYNNINGSRUD AS | KYNNINGSRUD EIENDOM | Tel. +47 69 21 70 90

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD, SVERIGE | Tel. +46 (0)31 500 400

KYNNINGSRUD FASTIGHET AB | Tel. +46 (0)522 63 63 60

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD, NORGE | Tel. +47 815 11 511

KYNNINGSRUD PREFAB, SVERIGE | Tel. +46 (0)522 63 63 63

KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING, NORGE | Tel. +47 69 30 97 50

KYNNINGSRUD PREFAB, NORGE | Tel. +47 69 30 97 97

Konsernsjefen informerer 4 Sikkerhetssjefen 5 Sommerens rose 5 IT-sjefen rapporterer 6 HMS-seminar 7 Vi gjør litt mer! 13 Årets betongelementfabrikk 17 Delaktighet i HMS-arbeidet 18 Prosjekt Prefab 21 Prefab i bilder 24 Firmaleiligheten i Spania 26

Redaktøren har ordet

Ny sikkerhetssjef Vi ønsker Torkil Kynningsrud velkommen i sin nye stilling som sikkerhetssjef i konsernet. Dette er en svært viktig stilling, da gjennomføring av arbeidsoppgavene våre krever høyeste grad av sikkerhet. Torkil har i mange år stått i front for HMS-arbeidet i Kynningsrudgruppen, og hans kunnskap og engasjement er verdifullt å ta med seg videre. Vi er glad for at han tar utfordringen.

AVD. GÖTEBORG | Tel. +46 (0)522 63 63 63

8 14 30 40

AVD. TRONDHEIM | Tel. +47 72 59 92 22

Vi gjør litt mer På HMS-seminaret i februar lanserte konsernsjef Pål Kynningsrud den grunnleggende tanken «Vi gjør litt mer». Dette betyr at vi i Kynningsrud skal velge å yte litt ekstra og gjøre litt mer enn det som er forventet både overfor våre kollegaer og våre forretningsforbindelser. Da blir arbeidsplassen et bedre sted å være, og vi oppnår godt samarbeid på alle plan. Les gjerne mer om dette på side 13.

danner grunnlaget for videre investeringer både i eiendommer og maskiner, og gir gode framtidsutsikter. For oss som jobber i Kynningsrud innebærer det først og fremst trygge arbeidsplasser, men også mulighet for investering i maskiner og utstyr som gjør arbeidsdagene våre både mer behagelige og mer effektive. Det gjelder jo ikke bare store innkjøp, slik vi kan lese om både i Kran (fra s. 40) og Fundamentering (s. 31), men også investering i løsninger som gjør det bedre for kontorfolket å være på jobb. Med dette ønsker jeg deg god lesning og en strålende fin sommer! Nyt fridagene og ta med deg masse energi tilbake på jobb. Ann-Christin

Porträttet: Marcus Johansson Ny HMS-leder Fundamentering

28 32

Kynningsrud Grundläggning Fra flyplass til kjøpesenter Fund i bilder En dag på jobben med Fredly Vår samarbeidspartner Ny på Kynningsrud Mobilkran räddar sommaren Forskningsstasjon på fjelltopp

34 35 36 38 39 39 43 45

All time high Det er gledelig lesning i Haralds leder på side 2 at Kynningsrudkonsernet aldri har hatt bedre resultat enn i 2017. Dette

KYNNINGSRUD GRUNDLÄGGNING, SVERIGE | Tel. +46 (0)739 824 108

Redaksjonen avsluttet 13. juni | Forside: Torkil Kynningsrud Bakside: Harald Kynningsrud (hovedbilde) | Grafisk produksjon: ODIN MEDIA AS - www.odinmedia.no | Trykk: 07 | Opplag: 2750 Formål: KynningsrudNytt er laget for og av ansatte | Magasinet utkommer to ganger i året | 66. utgave, årgang 32

Spesialtransport 48 Kran i bilder 50 Personalnytt 54 REDAKSJONELT

3


SIKKERHET FØRST!

Sikkerhetssjefen

Alle våre selskaper jobber i en sikkerhetsutsatt bransje, og fokuset på sikkerhet kan aldri bli for sterkt. For å styrke oss ytterligere er Torkil Kynningsrud ansatt som sikkerhetssjef i konsernet. Torkil skal jobbe på tvers av selskapene, være operativ og følge opp sikkerhet i praksis. KRAN

Som et ledende kranselskap i Skandinavia er det viktig at vi er innovative i bransjen. Jeg er derfor glad for at vi blir første kranselskap med mobile, selvreisende tårnkraner i det norske markedet. Den første kranen blir levert til høsten. I Sverige har vi allerede tre slike maskiner, som er tatt meget godt imot i markedet. I tillegg til disse leveres ytterligere 15 kraner og lastebilkraner i løpet av 2018. Slike investeringer gjøre at vi opprettholder vår posisjon blant de ledende selskapene i bransjen. Vi har mange dyktige og engasjerte medarbeidere som driver selskapet framover som har bidratt sterkt til den gode utviklingen vi har hatt de siste to årene.

PREFAB

Konsernsjef i Kynningsrud

Kynningsrud Prefab fortsetter den gode utviklingen fra i fjor. Mange av tiltakene vi gjorde i 2017 har satt seg i organisasjonen og fungerer godt. Samarbeidet på tvers av landegrensen er bedre enn noen gang. Organisasjonene er godt strukturerte, og jeg har stor tro på utviklingen av divisjon Prefab framover. Det er også veldig gledelig av Kynningsrud Prefab mottok prisen for årets betongelementfabrikk 2017. Gratulerer!

EIENDOM

Denne våren har vi avsluttet tre spennende prosjekter i Eiendom. I Falkenberg har vi ferdigstilt nye lokaler for Kynningsrud Kran og Byggmax, og i Karlstad ble bygget til K-Rauta overlevert i juni. Dette er prosjekter vi har jobbet med i lang tid, og det er derfor gledelig å se at prosjektene er vellykkede. Det mest interessante prosjektet neste halvår er oppføring av nye lokaler for Kynningsrud Kran og Veidekke på Lillehammer. Vi har også investert i flere tomter, så trolig blir det også oppstart av andre prosjekter i løpet av året.

Ærlighet, Lojalitet og Entusiasme – Styrke, Trygghet og Presisjon Dette er våre verdier som danner grunnlaget for Kynningsrudkulturen, og det er viktig at vi alltid har med oss dette i hverdagen. Vi skal alltid fremstå seriøse, godt forberedt, ryddige,og være representanter for selskap som gir tillitt. Vi er gode på dette i dag, men det er viktige verdier som vi aldri skal slutte å fokusere på.

Vi jobber i en utsatt bransje. Dette gjelder både personskader og skader på maskiner og utstyr. Derfor er sikkerhet det aller viktigste for oss i Kynningsrud. 1. mars i år ble en helt ny rolle som sikkerhetssjef opprettet, og Torkil Kynningsrud tok utfordringen. Tekst: Ann-Christin Folmer | Foto: Ann-Christin Folmer/Kynningsrud

- I bransjen er det generelt alt for mange skader, derfor ønsker vi å rette enda sterkere fokus på sikkerhet. Det betyr ikke at helse og miljø ikke er viktig, men en trygg arbeidsplass er alltid det viktigste. Målsettingen er så enkel som at alle medarbeiderne skal komme friske hjem etter hver arbeidsdag, sier den nybakte sikkerhetssjefen når vi tar en prat på konsernkontoret i Halden. - Men økt fokus på sikkerhet betyr ikke at vi ikke skal beholde det høye fokuset vi generelt har på HMS. Dagens HMSledere vil jobbe som før og ha samme mandat som før. Jeg skal være en støtte og ressurs for HMS-lederne når det gjelder sikkerhetsaspektet, poengterer han. Under huden Torkil er klar i sin tale når han snakker om sin nye rolle som sikkerhetssjef. Det er å øke bevisstheten rundt hva som er risiko og handle deretter. Han har stor tro på at alle må få risikovurdering og sikkerhetstanken «under huden» for å kunne oppnå målsetningen om et skadefritt Kynningsrud. - Vi har allerede gode rutiner og regler for hvordan vi skal forholde oss på arbeidsplassen, som bl.a. i sikkerhetshåndboka vår. Det som er utfordringen kan være etterlevelsen av de gode rutinene, f.eks. når tidspresset er stort.

Vi må ha kultur for å alltid sette sikkerheten først. Jeg kaller det for godkultur, sier Torkil. Operativ tjeneste Torkil er ansatt i Kynningsrud AS, og jobber primært som sikkerhetssjef for alle selskapene i Kynningsrud konsernet. Resten av tiden hans fordeles på oppgavene han fortsatt har som samordningsleder for HMS og som ansvarlig for forsikringsordningene og sponsoravtalene i Kynningsrud. - Jeg kommer til å jobbe mye ute, både på kontorer, i fabrikken og på byggeplasser. Jeg skal jobbe for alle i konsernet (Kran, Prefab og Eiendom) både i Norge og Sverige. Først må jeg gjøre meg kjent i alle selskapene og kartlegge behovene deres, og deretter blir det innsats der behovet er størst, forteller han. Ønsker dialog - Som sikkerhetssjef har jeg mandat til å stoppe jobber hvis det skulle være nødvendig, men ønsker først og fremst dialog. Det skal bli godt å komme skikkelig i gang og jeg gleder meg til å bli kjent med hele organisasjonen, avslutter sikkerhetssjefen med et varmt og godt smil. Sikkerhetssbesøk på Kynningsrud Prefabs byggeplass. Her er Torkil i samtale med hovedverneombud Thor Øivind Holberg og montør Johan Gustavsson.

Jeg ønsker alle gode kollegaer med familie en riktig god sommer!

Hans Enebakk

er en hyggelig og dyktig krankjører som er godt likt både blant kollegaer og kunder. I Kynningsrud har vi fokus på «å gjøre litt mer». Hans tok denne utfordringen på strak arm, og tok med seg grillen sin og grillet pølser til arbeidskollegaer på byggeplassen. Ansatt i Nordic Crane Kynningsrud AS.

Fredrik Frisk

är en person som alltid uppvisar ett glatt ansikte, positivt humör och stort engagemang. En ”frisk” fläkt som alltid bryr sig om sina medarbetare och frågar hur läget är. Han är dessutom väldigt lätt att samarbeta med, och som ledare har Fredrik mycket kompetens, som både kan hjälpa och stötta kollegor i frågor som rör personal. Anställd på Kynningsrud Prefab AB.

4

KONSERN

SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

KONSERN

5


”CLOUD FIRST”

HMS-seminariet 2018

IT-jättarna i allmänhet och Microsoft i synnerhet har under flera år haft strategin ”Cloud first”. Detta innebär i praktiken att det primära satsningsområdet är att leverera tjänster och system via molnet. Det senaste halvåret har vi märkt att Microsoft menar allvar med detta. Mats Schweder IT-chef Kynningsrudgruppen

Vi ser att majoriteten av det vi har på våra PC idag levereras via olika tjänster i form av molnlösningar. Servrarna vi har i vårt eget hus får mindre och mindre betydelse. Nya funktioner, uppdateringar och förändringar sker i det närmaste dagligen, så det är en utmaning att hänga med i svängarna och värdera vad och i vilken form tjänsterna ska tas i bruk i Kynningsrudgruppen. IT-miljö Vi har sedan fissionen av Nordic Crane Group jobbat med att få över Kynningsrud Krans IT-miljö till Kynningsrudgruppen. Vi stärker nu banden ytterligare och samlar IT-medarbetarna i Fredrikstad på ett ställe. Vi kommer framöver att sitta på plan tre tillsammans med Prefab konstruktion.

Stor organisation Det märks på IT-arbetet att Kynningsrudgruppen idag är en stor organisation. Vi är idag ca 650 IT-användare och omsättningen per användare är mycket högre än vad vi varit vana vid tidigare. Att samla merparten av IT-driften till kontoret i Fredrikstad kommer att öka tillgängligheten och ge oss synergier i gruppen.

Samlar ITmedarbetarna i Fredrikstad på ett ställe.

Säkerhet och värdegrunder i fokus

till på oss då införandet flyttats fram till den 1 juli. Det pågår ett intensivt arbete med kartläggning och åtgärder med anledning av detta. Det råder emellertid fortfarande osäkerhet kring många frågeställningar. När regelverket varit i drift en period kommer sannolikt många frågetecken rätas ut och vi kan anpassa våra åtgärder i linje med den praxis som växer fram. Vi har fått en fantastisk försmak på sommaren under maj månad, och vi får hålla tummarna för att det håller i sig så att man får tid att njuta av ”govädret” även under semestern. Ha en underbar sommar!

Fredag 2 februari var det dags för den årliga HMS-dagen hos Kynningsrud, och dagen till ära hade företaget fått låna Frälsningsarmens fina, nya lokaler centralt i Halden. 100 nyckelpersoner inom Hälsa, Miljö och Säkerhet från dom olika förtagen i koncernen samt inbjudna samarbetspartners fick en intressant dag i Halden.

Mats GDPR I skrivandets stund är det inte många dagar kvar tills det nya regelverket i GDPR träder i kraft i Sverige. I Norge har vi någon månad

Text: Patrick Sundström | Foto: Ann-Christin Folmer

Arild Berglund fra Skanska Norge AS.

Först berättade säkerhetschef Arild Berglund på Skanska Norge AS om Skanskas säkerhetsarbete och deras visioner för framtiden. - Det gäller att hålla rätt fokus och att göra analyser både före ett arbete skall utföras och efter, när en oönskad händelse har inträffat, var budskapet som Arild förmedlade. Att snarare ta lärdom och utveckla säkerheten än att peka ut skyldiga är det som är viktigt inom företaget.

Roger Jensen fra Jensen & Scheele.

Vi hälsar alltid och gör lite mer Eftermiddagen tillägnades helt den interna företagskulturen och medarbetarnas koppling till värdegrunderna. Kynningsrud har alltid legat i framkant gällande filosofin att “personalen är den viktigaste resursen” och detta kommer det fortsatt att vara högt fokus på.

- Vi vill att alla medarbetare skall känna sig värdefulla och att detta skall genomsyra vardagen för alla som jobbar i våra bedrifter, säger koncernchef Pål Kynningsrud. Pål Kynningsrud introducerade ”Vi i Kynningsrud hälsar alltid och vågar göra lite mer”. Kynningsrud önskar att detta skal gälla alla våra anställda. Vi ska alltid hälsa på varann och göra lite mer än det som förväntas av oss. På detta sättet får vi en bra arbetsmiljö, och skiljer oss positivt från våra konkurrenter. Även denna del av dagen hade vi besök av gästföredragare. Volvohandlarna Roger Jensen och Arne-Henning Scheele i företaget Jensen & Scheele berättade om ett företag som med sitt unika förhållningssätt till sina kunder, genom extra god service och personligt bemötande har satt Halden på volvokartan internationellt. Kynningsrud och andra företag har mycket att lära av Jensen & Scheele.

Kilde foto: https://blog.4psa.com/many-americans-think-the-cloud-is-a-real-cloud/

6

KONSERN

SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

KONSERN

7


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

STORT FOKUS PÅ

FASTIGHETSUTVECKLING Flera av våra projekt som startade 2017 går nu mot sitt färdigställande. Under hösten 2017 till sommaren 2018 har vi färdigställt 11 000 kvm lokaler och 43 000 kvm mark för våra nya hyresgäster Byggmax, K-rauta och Nordic Crane Kynningsrud. Per Andersson VD Kynningsrud Fastighet AB

Det händer mycket i det svenska fastighetsföretaget, särskilt när det talas om utveckling av fastigheter för våra samarbetspartners.

Karlstad 1 juni tog K-rauta över nya lokalerna som byggts på Bergvik i Karlstad. Öppning är 12 juli. Denna byggvaruhandel är den senaste som byggts i Sverige med det nya konceptet där de har Onninen (VVS-produkter) och byggvaruhandel i samma hus.

Vi letar ständigt efter mer mark i strategiska lägen.

Falkenberg Vid årsskiftet fick Nordic Crane Kynningsrud sina nya lokaler i Falkenberg, som ligger direkt vid E6. Ytterligare mark (1 700 kvm) för deras verksamhet färdigställdes i maj månad. Besiktning och överlämnande av lokaler till Byggmax gjordes 1 maj. De öppnade sin butik 25 maj, och har då 2 000 kvm lokaler och 8 000 kvm mark att bedriva byggvaruhandel i Falkenberg på. Vi har ytterligare 25 000 kvm mark på grannfastigheten där vi arbetar med att hitta hyresgäster.

Framtid Vi letar ständigt efter mer mark i strategiska lägen. Vårt arbetsområde från Oslo till Malmö och mot Stockholm. Så vårt arbetsområde är brett. Därför försöker vi få tips om attraktiva områden genom att arbeta över divisionerna. Kynningsrud Fastighet har senaste året haft god hjälp av våra systerföretag i koncernen för att hitta intressanta objekt. Per

Bilder frän Karlstad.

Kynningsrud Eiendom

Bilder frän Falkenberg.

EIENDOM

9


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

RIKTIGE VALG

Ny leietaker

FOR UTVIKLING Vårt hovedfokus i Eiendom er å forvalte og utvikle eiendomsporteføljen vi besitter på best mulig måte, slik at både brukerne av eiendommene våre og vi får et optimalt utgangspunkt for videre vekst. God service og oppfølging er grunnleggende for oss, og vi ser kontinuerlig etter nye muligheter i markedet for næringseiendom. Hilde Kynningsrud Daglig leder Kynningsrud Eiendom AS

Vi ser etter innovative løsninger for eiendommene vi allerede har, og etter nye eiendommer med strategisk beliggenhet for utviklnig. Vi selger også eiendommer når det er hensiktsmessig for oss. Gevinsten som et salg av en eiendom gir danner grunnlag for nye investeringer og vekst. Ny eiendom i Lillehammer Vi har kjøpt og opparbeider i disse dager tomt i Lillehammer og investerer i nytt bygg hvor Veidekke og Nordic Crane Kynningsrud skal etablere seg. Mot slutten av året ferdigstilles et toetasjes kontorbygg med verksted og vaskehall. Veidekke er totalentreprenører for prosjektet, og dette samarbeidet fungerer bra. Salg av eiendommen på Vestby Etter at Spesialtransport flyttet fra Deliveien 9 på Vestby til Skedsmo ved Oslo sammen med Nordic

Crane Kynningsrud i fjor, har eiendommen vært annonsert til leie og til salgs. Denne våren har vi funnet en investor som ønsker å utvikle denne eiendommen videre. Vi er godt fornøyde med prosessen og salget.

Det er viktig å tilby effektive, dynamiske og tilrettelagte arealløsninger. Innovative brukere i gode lokaler I Norge har vi tegnet flere nye leieavtaler de siste månedene. Blant annet flytter Norsk Nuklær Dekommisjonering (NDD), som er en del av Nærings- og fiskeridepartementet, inn i en hel etasje på Halden Brygge. Det er viktig å tilby effektive, dynamiske og tilrettelagte arealløsninger, slik at virksomhetene kan konsentrere seg fullt om det de er best på.

Tilpasninger for Kynningsrud-virksomhetene For å møte fremtidens arealbehov på Vallehellene i Fredrikstad har prosjektstaben til Kynningsrud Prefab flyttet inn i kontorlokalene som de deler med Nordic Crane Kynningsrud i nabobygget. Noen vegger er fjernet og nye vegger satt opp, og snart vil en gangbro mellom byggene være på plass. Prefabs konstruksjons- og prosjektstab sitter i hvert sitt bygg, men vil kunne samarbeide på en enda bedre måte når broen er på plass. Vi i Eiendom kan se tilbake på et godt halvår. Aktivtetsnivået er høyt, og det vil vare ut året. Vi håper at nye eiendomsprosjekter som vi jobber med, kan bli realisert. Ønsker alle en riktig god sommer! Hilde

NDD skal sikre nukleært avfall Norsk nukleær dekommisjonering (NDD) flytter inn Kynningsrudbygget Halden Brygge i sommer. NDD er et nytt statlig organ for håndtering av atomavfall og avvikling av nasjonale atomanlegg. Etaten er etablert under Nærings- og fiskeridepartementet, og står foran et krevende og viktig samfunnsoppdrag. Tekst/foto: Hilde Kynningsrud

Pål Mikkelsen er ansatt som ny direktør, mens Ann-Cathrin Becken er ny administrasjonssjef i NDD. De var på befaring i lokalene i Kynningsrudbygget for første gang en solfylt maidag. Begge to var entusiastiske over å skulle tiltre de nye stillingene, og var fornøyde både med kontorlokalene de skal flytte inn i og byggets fasiliteter. Utsikten fra terrassen de vil nyte godt av fremover. Ledelsen skal bygge opp staben gradvis, og vil være en viktig arbeidsgiver i forhold til nye arbeidsplasser med høye kompetansekrav i Halden. Utfordrende og viktige oppgaver Norge oppbevarer ca. 17 tonn brukt reaktorbrensel fra atomreaktorene i Halden og på Kjeller, samt større mengder lav- og mellomaktivt avfall. I 2016 ble det beregnet at det vil kunne koste

opp mot 14,5 mrd. kroner å rydde opp, inkludert å rive reaktorene. NDD skal lede arbeidet med å planlegge og sikre trygg håndtering av atomavfall. Institutt for energiteknikk, IFE, eier og driver reaktorene. Det er ikke tatt stilling til om reaktorene skal stenges. Ved valg av lokalisering var Halden et naturlig sted for NDD, siden IFE her har sitt tyngste nukleære miljø. - Jeg ser frem til å etablere NND som et kompetent og aktivt forvaltningsorgan. Et godt kontormiljø som dette med så sentral beliggenheten er et godt utgangspunkt for vår virksomhet, sier Pål Mikkelsen. NDD skal utføre viktige oppgaver for Norge, som vil ha betydning for mange generasjoner framover. Vi ønsker den nye etaten velkommen til oss i Halden.

NYE LEIETAKERE Her er en oversikt over nye inngåtte leieavtaler siste halvår.

NORGE KNIVSØPARKEN - KONTORLOKALER GK Inneklima Teknisk entreprenør som leverer løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. KNIVSØPARKEN - LAGER GK Inneklima Teknisk entreprenør som leverer løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. HALDEN BRYGGE - KONTORLOKALER Rud Pedersen Konsulentfirma for offentlig sektor. Norsk Nukleær og Dekommisjonering (NDD) Statlig organ for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall. BERGER PÅ SKEDSMO - KONTORLOKALER Skalahus Leverer nøkkelferdige boligmodeller. BERGER PÅ SKEDSMO - UTEAREALER Hafslund Nett Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regionalnettet og størstedelen av distribusjonsnettet for strøm.

SVERIGE FALKENBERG Byggmax AB Byggvaruhandel. KARLSTAD K-rauta Byggvaruhus, allt från blomfrö till virke gällande hem, trädgård eller entreprenadverksamhet.

Hilde Kynningsrud, Stian Kopstad og Stein-Arne Bjørgen på tomta.

F.v. Stein-Arne Bjørgen (prosjektleder), Stian Kopstad (prosjekteringsleder), Ståle Margido Nygård (anleggsleder), Eirik Kynningsrud (DL Nordic Crane Kynningsrud) og Erland Reinli (avdelingsleder Lillehammer Nordic Crane Kynningsrud). Ann-Cathrin Becken og Pål Mikkelsen ser frem til å flytte inn i Kynningsrud sine lokaler på Halden Brygge.

10

EIENDOM

EIENDOM

11


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

Kulturbygging: I Kynningsrud hilser vi alltid

OG GJØR LITT MER

Med bakgrunn i våre verdier, har lederne og medarbeidere de siste par årene jobbet med hvordan vi ønsker at vi i Kynningsrud skal oppfattes. I Kynningsrud ønsker vi å skille oss ut positivt både med tanke på væremåten og servicen vi utfører. Vi hilser alltid – og gjør litt mer.

K-Rauta öppnar stor, ny butik

Tekst: Torkil Kynningsrud | Foto: Kynningsrud

8 000 kvm byggnad och 20 000 kvm mark

«Kickoff» for forankring av dette hadde vi på HMS-seminaret 2. februar, hvor en halv dag med nesten 100 medarbeidere ble satt av til temaet (se egen artikkel side 7).

den 12 juli!

Den lille forskjellen I løpet av året skal alle medarbeidere involveres og være med på å forme sin måte å praktisere dette på. Enkle væremåter som å oppmuntre hverandre, presentere seg, takke for seg, være vennlig og tydelig, se kundens behov og se muligheter, mener vi skal være med på å utgjøre «den lille forskjellen», som gjør at Kynningsrud foretrekkes både som samarbeidspartner og arbeidsgiver. Framdrift Krandivisjonen har kommet godt i gang med prosessen, og i HMS-uka i april var dette tema både internt og eksternt. Budskapet ble flagget ved å bruke refleksvester med teksten «Vi hilser- og gjør litt mer!». De andre divisjonene i Kynningsrud vil følge etter. Dette blir bra, sier Daniel Hellström i Nordic Crane Kynningsrud AB.

Glädjen är att vara till nytta

Eiendomsporteføljen

SVERIGE OG NORGE

pr. 15.05.2018

Vi i Kynningsrud

BYGG: 82.008 KVM

12

EIENDOM

EIENDOM: 872.705 KVM

Hälsar alltid/Hilser alltid

ANTALL LEIETAKERE: 105

Presenterar oss

Alltid vara bra förberedd

Tackar för oss

Ser kundens behov

Uppmuntrar varandra

Tänker säkerhet först

Hövlig, vänlig och tydlig

Leverera bättre än förväntat

Snackar till, inte igenom

Lösningsorienterade

SVERIGE

NORGE

BYGG: 45.610 KVM

BYGG: 36.398 KVM

EIENDOM: 635.650 KVM

EIENDOM: 237.055 KVM

ANTALL LEIETAKERE: 40

ANTALL LEIETAKERE: 65

Vi gör lite mer/Gjør litt mer

Detta skapar

ärlighet, lojalitet och entusiasm Blir vi bäst på att skapa förutsättningar för värdegrunden blir vi bäst på allt! Tilfredse krangutter i Norge lever opp til målsetningen. Bjørn Tuva (t.v.) og Per Helge Karstensen.

Glädjen är att vara till nytta

Rammeverk for involvering internt.

KYNNINGSRUDNYTT

13


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

DIVISJONEN BLIR STADIG STERKERE

En av oss i Kynningsrud Prefab AS Anders Wladyslaw

Det er fint å se at den positive utviklingen fra fjoråret fortsetter, og at vi har lyktes med de tiltakene vi iverksatte etter 2016. Jeg vurderer at vi stadig blir sterkere som divisjon. Vi har fortsatt noen utfordringer, men de fleste av våre målsetninger er innen rekkevidde. Pål A. Sanne Leder Divisjon Prefab

Ordrereserven er god, selv om det ser ut til at vi får noe lavere aktivitet i perioden etter sommerferien. Det er ikke foretatt betydelige investeringer så langt i år, men vi har hele tiden fokus på investeringer som kan gjøre oss mer kostnadseffektive. Økt effektivitet er avgjørende for å lykkes i en konkurranseutsatt bransje. Først HMS Det er i skrivende stund to år siden Prefab Norge hadde en skade med fravær på egne medarbeidere. Ser vi på Prefab Sverige og innleide arbeidstakere, så er det også her en god utvikling. Vi kan likevel ikke være tilfreds før vi når målsetningen om at ingen skal skade seg på våre arbeidsplasser. Spesielt er arbeid i høyden et krevende område. Veldig mange arbeidsmoment i vår bedrift innebærer «risiko for fall til et lavere nivå». Jeg forventer at vi følger rutiner og har en god kultur på dette området for å minimere risikoen.

Kynningsrud

Prefab

gir, så viser mange regnestykker at bygging med betongelementer i et livsløpsperspektiv er god miljøpolitikk. Dette er for lite kjent blant en del beslutningstakere og er en utfordring for oss. Jeg synes det er viktig og morsomt å fortelle om alle de gode miljøtiltakene vi gjør i Divisjon Prefab. Som kjent ble Prefab AS også ISO

Ingen skal skade seg på våre arbeidsplasser. 14001-sertifisert i år. Takk til alle medarbeidere for god innsats og godt samarbeid! Jeg ønsker alle lesere en god sommer! Pål

Årets Betongelementfabrikk 2017 På medlemsmøtet i Norsk Betongelementforening i januar fikk vi prisen «Årets Betongelementfabrikk 2017», som vi er stolte over. Dette betyr at vi gjør en bra jobb og blir lagt merke til i markedet. Vi skal jobbe mot å bli den beste prefableverandøren i Skandinavia. Framtidsutsikter Divisjon Prefab har alltid vært en organisasjon som ser framover og som tenker langsiktig. Vi vil fortsette å ekspandere, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. Vi har mange prosjekter som skal gjennomføres i tiden fremover, med en god fordeling mellom Norge og Sverige. Fokus på det ytre miljøet Fokuset på ytre miljø er økende i byggebransjen, og betongelementleverandørene ser tegn til økt konkurranse fra bygging med såkalt massivtre. Selv om produksjon av sement innebærer utslipp av CO2, så er det ikke slik at bygging med betongelementer av den grunn gir større miljøbelastning. Ved bruk av miljøbetong og utnyttelsen av de mulighetene et prefabbygg

Alder: 53 år Stilling: Montør Ansatt siden: 1. september 2008. Familie: Kone og to barn.

Den beste dagen i livet var…da jeg møtte min nåværende kone. Jeg blir glad når…jeg tilbringer tid med familien. Den beste boken i verden er…den jeg ennå ikke har lest. Jeg spiser helst…polsk mat. Jeg drikker helst…kaffe, og en øl i helgen. Jeg trener…på jobben. Jeg blir inspirert…av intelligente mennesker. Jeg hører på…80- og 90-talls musikk. Jeg leser…nyheter på nettet. Jeg ser på…sport, og polsk stand-up. Jeg investerer i…familie og hus. Jeg drømmer om…et langt og lykkelig liv. Jeg slapper av…når mine nærmeste har det bra. Jeg setter pris på…familien. Jeg liker best…å slappe av på balkongen. Jeg får energi av…positive mennesker. Min favoritthobby er…fotball og volleyball. Mitt beste minne er…da jeg kjørte bil til Bergen i mai, og fikk oppleve fire årstider på en gang. Hva er ditt ferieparadis? Polen. Hvor drømmer du om å reise? Til et eksotisk land. Hva har du alltid med i kofferten? Lader og PC.

Sånn er jeg!

20% GLAD 40% TÅLMODIG 20% KREATIV

Det er mange arbeidsoperasjoner som innebærer arbeid i høyden. Vi må sørge for at vi jobber sikkert ved å ha riktig utstyr og følger rutiner. Bildet er tatt på Østsiden Sykehjem.

5% TEMPERAMENTSFULL 5% KONTROLLFREAK 10% M0RSOM

PREFAB

15


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - Ă…RGANG 32

En av oss pü Kynningsrud Prefab AB Peter Hillbom Ålder: 43 ür Arbetar med: KonstruktÜr Anställd sedan: 201610-17 Familj: Tvü barn plus ett bonusbarn tillsammans med min sambo.

Den bästa dagen i mitt liv var...när JAG fĂśddes!! Jag blir glad när‌när mitt arbetsverktyg TEKLA fungerar som det skall. Den bästa filmen i världen är... den gode, den onde och den fule‌ En klassiker utan en massa dravel. Jag äter helst...lasagne eller en fin bit oxfilĂŠ. Jag dricker helst...vatten, grogg, Ăśl och vin i den ordningen. Champagne är en ny last jag fĂĽtt pĂĽ senare ĂĽr! Jag tränar...pĂĽ att hantera mitt humĂśr när TEKLA ballar ur. Jag blir inspirerad av...mina barn‌dom är roliga som fan! Och min extremt roliga sambo, som är väldigt smart dessutom. Jag lyssnar pĂĽ...allt frĂĽn 80-tals hĂĽrdrock typ WASP och Iron Maiden‌ till retrosynth (gamla mĂśrka Depeche Mode frĂĽn 90-talet är riktigt bra). Jag läser...inte sĂĽ mycket faktiskt, men vi mĂĽste ju hitta pĂĽ nĂĽt‌ KynningsrudNytt är ju trevlig lektyr tvĂĽ gĂĽnger om ĂĽret. Jag tittar pĂĽ...NHL, Tv-serier och min extremt vackra sambo. Jag investerar i...mig själv fĂśr att bli en bättre människa, pengar pĂĽ banken och en fond till barnen. Jag drĂśmmer om...att fĂĽ vinna 50 miljarder EUR mer än vad den rikaste i världen redan tjänar‌ och fred pĂĽ jorden sĂĽklart. Detta fĂĽr mig lugn... när TEKLA fungerar đ&#x;˜‰. Jag uppskattar...god humor och glimten i Ăśgat hos människor jag mĂśter i vardagen. Jag tycker mest om...när solen skiner, Ăślen är kall och flip-flopsen är pĂĽ! Jag fĂĽr energi av...mina barn, min sambo, kaffe och lagom med träning. Min favorithobby är...innebandy, som jag har hĂĽllit pĂĽ med pĂĽ elitnivĂĽ i 30 ĂĽr. Mitt bästa minne är...frĂĽn min elitperiod inom innebandyn. Det är mycket konstigt folk inom idrotten skall ni veta (speciellt mĂĽlvakter‌hahaha) Vilket är ditt semesterparadis? Miami och Karibien är tvĂĽ fantastiska paradis jag gärna ĂĽtervänder till. Vart drĂśmmer du om att resa? Seychellerna, Tokyo och Australien vore trevligt. Vad har du alltid med i resväskan? Musik, hĂśrlurar, glajjor och flip-flops.

Sü här är jag! 10% 10% TÅLMODIG GLAD 5% IMPULSIV 10% SPORTY 50% ROMANTISK

10% SOCIAL 5% KREATIV

ETT LYCKAT

Ă…rets Betongelementfabrik 2017

HALVĂ…R

FÜrsta delen av 2018 har visat att vi är pü rätt väg. En välbehÜvlig semester skymtar runt hÜrnet fÜr alla anställda och inhyrda pü Kynningsrud Prefab. Semester sol och bad väntar men även en tid fÜr üterhämtning, ett tillfälle att ladda om och samla intryck och skapa den energi som behÜvs när vi startar om till hÜsten. Nicklas Jarl VD Kynningsrud Prefab AB

Jag vill speciellt tacka alla som har ställt upp mycket och jobbat extra när det verkligen behÜvts.

Under detta fÜrsta halvür har vi fortsatt att jobba hürt med att fü allas delaktighet i utvecklingen av fÜretaget. Det är inget som gÜr sig av sig själv, utan en extra insats har krävts av alla. Engagemang och fÜrbättringar Arbetet har lett till müngas engagemang och ocksü münga bra fÜrslag pü fÜrändringar och fÜrbättringar. Det viktiga är att hülla ut och ha tülamod och jobba in det nya sättet att arbeta innan vi bÜrjar fÜrändra och fÜrbättra i rutiner som inte riktigt satt sig. Mülsättningen är att vi skall leverera produkter och tjänster av hÜgsta kvalitÊ till konkurrenskraftiga priser, samtidigt som vi bygger upp en bra arbetsmiljÜ och trivsel. Vi har alla fÜrutsättningar fÜr att gÜra andra halvüret till minst lika bra som det fÜrsta. Med rätt tänk, god planering och hürt arbete är jag säker pü att vi fixar det.

Jobbar hürt med att fü allas delaktighet i utvecklingen av fÜretaget. Jag Ünskar Er en trevlig och välfÜrtjänt semester. Nicklas

I januari delade norska branchfÜreningen Betongelementforeningen (BEF) ut priset Årets Betongelementfabrik under sin ürliga festmiddag. Till stora applüder frün publiken, och till vür glädje, blev Kynningsrud Prefab utnämnd till Årets betongelementfabrik 2017! Text: Ann-Christin Folmer/Patrick SundstrÜm | Foto: Betongelementforeningen/Kynningsrud

Det var tre stolta och nÜjda representanter frün Kynningsrud Prefab som fick motta priset Årets Betongelementfabrik, som BEF delar ut varje ür. VD fÜr Division Prefab Pül A. Sanne, projektchef Asle Ruud och konstruktionschef Stüle Solberg deltog och tog emot priset. - Detta är en otroligt glad Üverraskning! Det är roligt att se att branschen noga fÜljer med i vad som sker och att satsningen mot den yttre miljÜn som vi hittills har genomfÜrt, och fortsätter att hülla fokus pü, värdesätts, säger Pül A. Sanne. - Vi har precis fütt ett bevis pü att vi arbetar seriÜst med att skydda vür yttre miljÜ, nämligen ISO 14001-certifikatet, säger han. - Det arbetas bra och fÜrutseende i Kynningsrud Prefab. Jag är särskilt nÜjd Üver att Kynningsrud Prefab, trots stark tillväxt, har lyckats hülla fokus pü kvalitet, kundnÜjdhet och miljÜfÜrdelar, meddelar koncernchef Pül Kynningsrud.

Ă…rets betongelementfabrik 2017. F.v. projektchef Asle Ruud, VD fĂśr Division Prefab, PĂĽl A. Sanne och konstruktionschef StĂĽle Solberg mottog priset den 25 januari.

Bättre synlighet i sociala kanaler Arbetet med att bli mer synliga i nya media har pübÜrjats och bl.a. lett till mer inlägg pü Facebook och LinkedIn. Alla für gärna hjälpa till att sprida informationen i sina nätverk. Det har ocksü producerats profileringsfilm om Kynningsruds grundvärderingar. Vi hoppas att allt detta fÜrstärker vür position mot vüra kunder, men ocksü som en god och seriÜs arbetsgivare. Utvecklingsgruppen i Kynningsrud Prefab pü studiebesÜk hos Elementpartner i Åndalsnes i Norge fÜr att se pü deras nya anläggning. Fabriken är en modern betongelementfabrik där man producerar massiva väggar och sandwichväggar. Tiden räckte ocksü till ett kort besÜk till Trollveggen i det fina vädret.

16

PREFAB

PREFAB

17


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

DELAKTIGHET I HMS-ARBEIDET

Ledarutveckling

HMS-begrepet benyttes av arbeidsmiljømyndighetene i betydningen arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhet. HMS i arbeidslivet handler om å forebygge og ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og å ha rutiner for å takle de situasjonene som oppstår. Det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker deltar aktivt.

All framgångsrik företagskultur grundar sig i ett bra ledarskap, och det finns många exempel på detta i Kynningsrud. Men bra ledarskap är som en blomma, det behöver gödas och vattnas regelbundet för att må bra. Text/Foto: Patrick Sundström

LEAN-arbeidet, som pågår, og «Daglig jobbriefing» er viktige tiltak for å øke medarbeidernes delaktighet i HMS-arbeidet i Divisjon Prefab. Sikkerhetssamtale hver morgen Montasjelagene i Prefab har utvidet og formalisert sine morgenmøter ved innføring av «Daglig jobbrifing». Dette er en gjennomgang av dagens arbeidsoppgaver, med hovedfokus på hva som er viktig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Divisjon Prefab benytter en tilpasset versjon av modellen til andre aktører i bransjen. Det er valgt å fokusere på fem utvalgte forhold, som vurderes som spesielt viktige med tanke på økt montasjesikkerhet og god arbeidshelse. Morgenmøtene bygger på erkjennelsen av at vi er «klokere sammen enn hver for oss», og at sikkerhet og godt arbeidsmiljø er noe vi skaper sammen. Daglig jobbrifing Risikovurdering og økt fokus på tilrettelegging med gode riggplaner er tatt med på årets handlingsplan for HMS. Det er mange risiko- og farekilder på en arbeidsplass: støy, kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress osv. Innføring av «Daglig jobbrifing» er et viktig tiltak for at vi skal nå HMS-målene. Agendaen på morgenmøtet gjenspeiler de problemstillingene vi mener det er viktig å fokusere på før arbeidsdagen begynner – hver eneste morgen, og deretter gjennom hele dagen.

På prosjekt Hasle Linje K5C har vi to montasjelag, og behovet for informasjonsformidling og morgenmøter er stort. Daglig jobbrifing er et viktig virkemiddel.

18

PREFAB

Delaktighet og sikkerhetsforståelse Kompleksiteten på skiftende byggeplasser, med mange aktører og parallelle aktiviteter, vurderes å være større enn på våre faste arbeidsplasser. Det betyr likevel ikke at risikoen nødvendigvis er høyere. Det er kombinasjonen av hva som skal gjøres av arbeid, sett i sammenheng med hvor godt arbeidsmomentet er planlagt (og hvilke rutiner vi har) som er viktig. «Oppskriften» er planlegging og delaktighet i forkant, god sikkerhetsforståelse underveis, og re-planlegging når forutsetningene endres. Vi må sørge for god informasjon og inkluderende kommunikasjon. Spesielt utfordrende er dette når vi skifter ut medarbeidere i organisasjonen – eksempelvis når vi ansetter nye medarbeidere eller leier inn personell midlertidig.

En stor del i Kynningsruds värdegrundsarbete är att skapa samsyn i alla utmaningar som vi dagligen utsättas för och jobbar med. Det innebär också att man som ledare måste våga ta tag i situationer som ofta kan vara känsliga, och göra detta på ett så konsekvent sätt som möjligt, oavsett vilken ledarroll man har. Rustar för ledarskap med spel Det finns idag en mängd olika sätt att utveckla både samsyn och rusta sig för olika situationer

i vardagen. Ett nytt sätt har nu genomförts på Kynningsrud Prefab AB och det är genom ett situationsspel för just ledare. Det finns givna situationer beskrivna på spelkorten och där gruppen skall enas om ett sätt att hantera situationen som beskrivs. Tanken med spelet är att samtliga ledargrupperingar vi har i företaget skall få genomföra minst en spelomgång. Ledningsgrupp, driftchefer, projektledare, förmän och lagledare är alla olika nivåer av ledare som skall få möjlighet att stärkas på detta sätt.

Positivt Det blev många bra diskussioner och igenkännande situationer som faktiskt dagligen förekommer på företaget, och förankringen i vår verklighet gör övning än mer relevant. Responsen efteråt var enhälligt positiv från deltagarna (även om Joakim på bilden ger rött kort) och alla kände att detta absolut var något man kunde tänka sig att göra igen.

Risikovurdering gjøres i utallige former og på mange måter i produksjonsleddene i Prefab. Summen av det som gjøres skal føre til at vi blir litt bedre i dag enn vi var i går.

Heine Lien HMS-leder divisjon Prefab

Til tross for god planlegging av dagens oppgaver så dukker det ofte opp noe uforutsett som krever ny risikovurdering. Bildet viser gjennomføring av SJA ved 9-tiden (30. mai), som følge av behov for samløft mellom tårnkran og mobilkran – noe som ikke var forutsetningen under morgenmøtet.

Ett mycket lyckat och spännande sätt att skapa samsyn tillsammans med sina ledarkollegor.

PREFAB

19


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

Omorganisering och effektivisering i fabriken

Godt samarbeid mellom Prefab og Kran under byggingen av boliger i Kulåsparken i Sarpsborg.

- När vi såg möjligheter att både lyfta medarbetare med driv, ambitioner och erfarenhet och samtidigt ge förutsättningar för en produktion med hög kvalité och god ekonomi så passade vi på, säger driftchef Christian Olsson på Kynningsrud Prefab AB. Text/foto: Patrick Sundström

Några av våra mål (utan inbördes ordning) är att höja kvalitén, minska skaderisken, införa tydligare ansvarsområden, fånga upp och genomföra personalens förbättringsförslag, främja samarbetet avdelningarna emellan och jämna till arbetsbördan. Vi vill skapa en tydlighet i planeringen där personalen i ett tidigare skede får tillgång till produktionsritningarna. Kynningsrud Produktionssystem (KPS) En del av punkterna ovan har kommit igång och genomförts snabbare och enklare än

andra. Användningen av våra KPS-tavlor är igång och används dagligen av arbetsledarna för att gå igenom föregående dags HMS, produktionsresultat, återkoppling från montage och vår interna kvalitétshantering. Tydlighet genom visualisering De positiva effekter vi framförallt märker av är hur tydligt allt blir när det registreras och visualiseras tydligt på en tavla. Vi får även positiva signaler från många av de projekt- och montageledare som vi har kontakt med via vårt

kvalitétshanteringssystem, då vi faktiskt varje dag hanterar deras återkopplingar för att ständigt bli bättre. - Det finns fortfarande mycket att förbättra och utveckla. Inget av detta hade varit möjligt utan Jari Saarela (Utvecklingsledare LEAN), förman Fredrik Frisk, de fem arbetsledarna Robert Babic, Peter Haglund, Anders Hjortskog, Therese Andersson och Hans Wester, men framför allt inte utan produktionspersonalen, berömmer driftschef Christian Olsson.

Bygger flotte leiligheter I vesthellingen i Kulåsparken i Sarpsborg er montasjeleder Roger Skotnes og hans lag i ferd med å ferdigstille montasjearbeidene av et leilighetskompleks. Det blir tre terrasseblokker, en punktblokk og felles parkeringkjeller – totalt 39 boenheter. Tekst/foto: Heine Lien

De 39 boenhetene vil stå innflytningsklare i løpet av 2019. Kulås Terrasse 8-14 bygges for Backe Østfold AS på oppdrag for Vestlia Properties AS. Montasjearbeidene våre startet i februar og skal ferdigstilles i juni. - Til tross for at det har vært en trang byggeplass der aktørene har jobbet tett på hverandre, med en vinter som har vært mer utfordrende enn på flere år, så har vi klart å holde fremdriften, sier prosjektleder Jon W. Sanne. Utfordringene var størst i begynnelsen, men det ble gjort tiltak som førte til bedre flyt og logistikk etter hvert.

tatt med hjemmefra, sier Roger med munter tone. Det er nok ikke alle far-sønn-forhold som hadde fungert like godt… Montasjeleder Roger Skotnes synes det er fint å ha et prosjekt på hjemlige trakter. Balkongmontasje pågår i bakgrunnen.

Nærhet til bosted Roger og hans montører har i lang tid vært på prosjekt i Oslo, og de synes det er fint å være på hjemlige trakter. - Jeg har et veldig bra montasjelag, med dyktige, interesserte og hyggelige medarbeidere. Vi har vent oss til å «ligge utpå» fra mandag til torsdag, men disse 18 ukene hvor vi har kunnet komme hjem hver kveld har vi satt pris på, sier Roger.

Från vänster, Therese, Anders, Robert, Peter och sittande Christian (t.v.) och Jari.

20

PREFAB

Godt samarbeid Det er godt samarbeid mellom aktørene på Kulås Terrasse. Dette gjelder både Backe Østfold og Nordic Crane Kynningsrud. Når det dukker opp utfordringer så finner vi løsninger sammen. - Også Adecco er en viktig samarbeidspartner for oss. Gjennom Adecco leier vi inn mannskap, og dette utgjør en viktig kilde til rekruttering. Faktisk så er alle i laget mitt rekruttert gjennom Adecco, bortsett fra sønnen min Christian, som jeg har

Christian har vært ansatt i 6 år, og har hele tiden jobbet sammen med pappa. Jeg vil tro at det ikke er alle far-sønn forhold hvor dette hadde fungert like godt.

BAS Anders Olsson og anleggsleder Åge Gressum i Backe Østfold AS er positive og løsningsprientert karer. «Vi finner alltid løsninger når det oppstår noe uforutsett».

FAKTA Kunde: Backe Østfold AS Kontraktsum: ca. 17 millioner kroner Prosjektleder: Jon W. Sanne Montasjeleder: Roger Skotnes Konstruksjonsansvarlig: Erik Riis Salgsansvarlig: Fredly Andresen Bjørnstad

Fallsikring og kameratsikring er løsningen på utfordrende balkongmontasje

PREFAB

21


TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32 E-01

NY GANGBRO MELLOM VALLEHELLENE 3/5 OG 7/9

FASADE MOT ØST - GANGBRO MELLOM VALLEHELENE 3/5 OG 7/9

NY GANGBRO MELLOM VALLEHELLENE 3/5 OG 7/9.

2 296

150 100

FASADE MOT VEST - GANGBRO MELLOM VALLEHELENE 3/5 OG 7/9

10,56

Kynningsrud gör uppdrag åt SVEA RIKE!

Nye kontorer for ny prosjektavdeling

Prestigebyggen och skrytprojekt kan se ut på många olika sätt och uppbyggnaden av Riksarkivet i Täby kan absolut anses vara lite av båda. Unikt, vackert och viktigt!

Det var mange gode argumenter for at Kynningsrud Prefab AS i fjor valgte å slå sammen avdelingene SNITT I NY GANGBRO prosjekt og salg, til en samlet prosjektavdeling – slik vi også er organisert i Kynningsrud Prefab AB. Nå legges lokalene til rette for et enklere og mer effektivt samarbeid.

Gitterdragere spenner mellom ytterveggene. Gassfelt H=2,25

Gnr/Bnr: 372/48/0 Vallehellene 3-5, 1664 Rolvsøy

Fri passasje under gangbro ca 5,9m

Tak: Trykkfast isolasjon Stålplate, TRP Gulv: Sponplater Stålplate, TRP Trykkfast isolasjon

NY GANGBRO, VALLEHELLENE

Text/foto: Patrick Sundström | Illustrationer: A-Arkitekter

22 250 ca 700 150

9,99

Dato: 19.12.2017

16122

Mål:

1:200

Vallehellene 7-9

Tegn.: Kontr.:

groo Britt Leni Gjelsvik

E-01 Fasade mot Øst, Vest og Snitt Stenseth Grimsrud arkitekter AS

Tekst/foto: Heine Lien | Illustrasjon: SG arkitekter

En ting er hvordan «boksene» ser ut på organisasjonskartet, en annen ting er hvordan den fysiske plasseringen av kontorarbeidsplassene er utformet. For å få ønskede resultater av sammenslåingen var det viktig for oss å få medarbeiderne i avdelingen samlokalisert mest mulig optimalt.

- Vi är såklart stolta över att få detta hedervärda uppdrag att uppföra en byggnad som skall inhysa det allra heligaste av våra gamla och nya skrifter, säger projektchef Henrik Gustafsson. Bara att få leverera till andra sidan av Sverige gör oss unika och ger oss ett bra renommé, då det finns många duktiga prefabentreprenörer i stockholmstrakten som mycket väl skulle kunna få detta projekt. Både projektering, produktion och uppförande Det nya riksarkivet är beställt av Boetten Bygg AB, och Kynningsrud ansvarar för hela projekteringen och uppförandet. Stomkonstruktionen består av specialdesignad yttervägg, innervägg, bjälklag, pelare, balk, smide och trapphus. Bygget är komplext med tre våningar. Den totala bjälklagsytan är 12.610 kvadratmeter håldäck. Unikt för byggnaden är arkivdelen som har dels brandklass R120, arkivlaster och höga nedböjningskrav. Arkivdelen är dessutom utformad för att vara påbyggnadsbar med ytterligare tre våningar. Kontorsdelen ska vara byggd som öppet landskap med stora fönsterpartier för högt ljusinsläpp. Det krävs en riktigt bra stomme i byggnaden för att konstruktionen ska hålla.

22

PREFAB

Utvider Vi blir stadig flere medarbeidere i Prefab, og etter hvert oppstod mangel på kontorplasser i Vallehellene 3-5. Kynningsrud Prefab fikk mulighet for samlokalisering av prosjektavdelingen i nabobygget Vallehellene 7 da Nordic Crane Kynningsrud hadde ledige lokaler. Flyttingen førte til at både konstruksjonsavdelingen og øvrig administrasjon i nummer 3-5 også fikk bedre fasiliteter. - Vi er svært tilfreds med flyttingen, sier prosjektsjef Asle Ruud fornøyd.

FAKTA

Två högst involverade män bakom detta projekt är f.v. projektchef Henrik Gustafsson och säljare Mats-Ola Mattsson.

Projektnamn: Typ av projekt: Beställare: Slutkund: Byggtid: Omsättning:

Riksarkivet Arkiv Boetten Bygg AB Riksarkivet Okt 2018 - mars 2019 50 miljoner kronor

IT-gutta Karl-Henrik Wilhelmsen og Kim André Nyhagen fra Wiso klargjør den nye elektroniske touchskjermen, som blir et viktig hjelpemiddel for å holde effektive «tavlemøter» i den daglige styringen i prosjektavdelingen.

Gangbro Til høsten blir det bygget en gangbro mellom Vallehellene 3-5 og 7. Når den er på plass vil vi ikke lenger oppleve det som en barriere å være lokalisert i to forskjellige bygg. Flotte kontorfasiliteter og hensiktsmessig organisering, gir gevinster i form av et godt arbeidsmiljø og økt samhandling.

PREFAB

23


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

PREFAB I BILDER

Mariusz Rak sliter med liten plass og mye snø på Kongsveien. «Men det går fint!»

Administration på vift! Tittar på skrytbyggen, här Kallebäck i Göteborg. Litt regn og en krevende montasje på Storgata 21 i Moss er ikke nok til å ta det gode humøret fra Miroslaw Noga. Traditionsfirande på konstruktionsavdelningen.

Reza Khalili er alltid blid. Smilet er fotografert på Østsiden Sykehjem denne gangen.

Vinteren var lang, og på Ankers Hus i Moss falt det mye snø som skapte utfordringer for montasjearbeidene. Thomas Rhodin, Martin Løvstedt og Anton Rhodin er ferdige med monteringen på Oksenøya. De er klare for nye utfordringer! Festkommitten på Prefab AB går «All In».

24

24

På allmøtet 19. januar gikk vi en runde for å se på alt vi har bygget langs elven i Fredrikstad. Det var imponerende mye!

Rasmus Pettersson og Emil Valberg (med ryggen til) i en tidlig fase på Hoffsveien i Oslo.

Laget til Rhodin var på Oksenøya fra september til april.

Det finns sämre platser att tillbringa ett strömavbrott på.

25


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

Du kan påverka företagskulturen

Costa del Sol

Värdegrunder är värden som ligger till grund för Kynningsruds kultur och för hur Kynningsrud vill att medarbetare ska jobba på sin arbetsplats. På samma sätt som för HMS skall medarbetare ha ett egenansvar för att efterleva våra värdegrunder; ärlighet, lojalitet och entusiasm. Alla kan bidra till en företagskultur man själv vill ha. Text/Foto: Patrick Sundström

Insatser som påverkar och belyser Som en del i det fortsatta arbetet kring värdegrunder och för att säkerställa att alla förstår vad vi menar med det vi ger uttryck för, har en mängd olika insatser genomförts. Bland annat samlades hela koncernledningen i slutet av förra året och penetrerade värdeorden för att skapa en ny tydlighet och samförstånd utan att för den sakens skull byta värdeord. Detta mynnade ut i ett tema för årets HMS-seminarie. Det har även påbörjats ett filmarbete där vi inleder en tilltänkt filmserie med ett pilotavsnitt som fokuserar på just våra värdegrunder, och vilken koppling dessa har till vår vision ”Glädjen är att vara till nytta”.

Søstrene Hilde og Laila Kynningsrud i tynn luft 3.300 moh i Sierra Nevada, to timers kjøring fra leiligheten. Mulighet for skiutleie.

Reis til Kynningsruds leilighet HELE ÅRET

Filmteamet från PROVOLO med projektledaren Tobias Johansson, filmare Andreas Torstensson och skådespelerskan Jenny Hurtigh.

Deilig strandliv.

Klatreparken i Elvira.

Ann-Christin Folmer og Emma Kynningsrud Nossen på strandrestaurant.

Den spanske solkysten har godt klima og er velsignet med inntil 320 soldager i året. Den 200 km lange kystlinjen strekker seg ut fra Gibraltar i vest til Sierra Nevada-fjellene km lenger øst. Firmaleiligheten i Elvira i Marbella er stor og flott med god beliggenhet. Alle medarbeidere hos Kynningsrud kan søke hyttekomiteen om å leie den. Tekst: Hilde Kynningsrud | Foto: Hilde Kynningsrud/Ann-Christin Folmer

Solkysten består av store og små byer, sjarmerende landsbyer, vakre daler og fine strender godt beskyttet av relativt høye fjell. Costa del Sol er tilrettelagt for turisters ve og vel. Her finner man et rikt tilbud av aktiviteter – først og fremst på sommeren, men også på vinteren er solkysten et godt utgangspunkt. Et godt utgangspunkt Behagelig sydenferie ved kysten, eller utforske innlandet og fjellene både sommer og vinter. Ferie med historiske severdigheter som den berømte og vakre hvite byen Ronda. Eller et godt utgangspunkt for å besøke spennende storbyer som Sevilla, Malaga og Granada. Eller hva med å nyte et måltid i gamlebyen i Marbella omgitt av velduftende appelsintrær i blomst? Er du av den mer sporty typen kan du velge mellom nesten 70 golfbaner, gå turer eller sykle i fjellet, stå på vannski eller kjøre slalåm i Sierra

26

KYNNINGSRUDNYTT

Nevada. Det finnes en flott klatrepark rett ved leiligheten. Det er lett å forelske seg i denne delen av Spania! Velutrustet og flott Kynningsruds firmaleilighet i Elvira er romslig med høy standard. Det finnes tre soverom (6 sengeplasser + dobbel luftmadrass), to bad, kjøkken med vaske- og oppvaskmaskin, romslig stue og stor møblert terrasse med grill. Leilighetskomplekset er bevoktet, godt vedlikeholdt, veldig rolig og har flere bassengområder. Det er gangavstand til butikker, restauranter og de flotte strendene. Det er god kommunikasjon fra Elviria til Marbella sentrum og til flyplassen i Malaga, men leiebil er både praktisk og rimelig. Vær forberedt på «spenstig kjøring». Søknaden din er velkommen året rundt!

FAKTA Kynningsrud har en hytte på Skeikampen i Gausdal i Norge og en leilighet i Elviria på Costa del Sol i Spania. Disse er tilgjengelig for medarbeiderne, året rundt.

Där HMS anspelar på vår säkerhet och arbetsmiljö anspelar våra uttalade värdegrunder ärlighet, lojalitet och entusiasm istället mer på vår företagskultur, mentala tillfredställelse och trivsel. Detta leder i sin tur till både effektivitet, hög kvalitet och ökad lönsamhet. Egenansvaret är oerhört viktigt för våra medarbetare, då det är värdefullt att få vara med och påverka både arbetsmiljön och företagskulturen.

Alla är ambassadörer Trivsel på jobbet är absolut ingen uppgift som enbart företaget bär ansvar för, lika lite som enbart företaget kan påverka den. Det måste finnas en välvilligt inställd mottagare oavsett om det är medarbetaren eller företaget som kommer med goda idéer och förslag till förändring. Medarbetaren blir en avsändare genom sitt personliga ambassadörskap.

Att få bidra till en kultur man själv vill ha Fokus för framtiden är dels att fortsatt bygga på samsyn i organisationen, men också skapa förutsättningar för den enskilde ambassadören att kunna bidra till en företagskultur som man själv vill ha. Viktigt i detta arbete är att vi som medarbetare, arbetskamrater och ledare verkligen ser varandra och uppmärksamma goda insatser. Vi vet att detta genererar positiva saker som glädje, stolthet, ödmjukhet och engagemang. På samma sätt som en vanlig familj bygger sin kultur med stort engagemang genom delade erfarenheter och insatser vill vi att man gör så även på Kynningsrud.

«Allsang på Grensen» byr på hits på rekke og rad, høy allsang-faktor og stemningsfulle øyeblikk på festningen i Halden hver onsdag i sommer fra 27.juni – 8.august. Vi tilbyr 60 nummererte plasser på Kynningsrudtribunen til våre medarbeidere. Billetter til arrangementet kan du som ansatt i Kynningsrud få gratis ved å kontakte:

Trekning av søknadene foregår to ganger i året. For booking og informasjon, ta kontakt med hyttekomiteen pr. epost: hytter@kynningsrud.no

(til 13. juli) Lene Hansen +47 952 84 100 lene.hansen@kynningsrud.no

Søknaden din er velkommen året rundt!

(fra 16. juli) Eva Netteland +47 906 45 936 eva.netteland@kynningsrud.no Artistoversikten finner du på: www.allsangpagrensen.no

KYNNINGSRUDNYTT

27


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

Marcus talar på in- och utandning och sänder massor av positiv energi genom telefonluren. Man uppfattar solsken och optimism i rösten och en grå dag blir ljusare på ett ögonblick. - Jag försöker alltid vara glad. Det hjälper inte att vara sur, då blir dagarna ”tråkiga”. Jag kan kanske prata lite för mycket. När jag väl har börjat slutar jag inte. Det här samtalet kan bli långt, men jag börjar inte jobba förrän klockan sju i morgon, så jag har tid ..., säger han. Vi känner direkt igen chefen Per Anderssons beskrivning av Marcus som en positiv, öppen person. Dessutom har han många intressen och är duktig på sitt jobb. Det ska vi få bekräftat senare.

Porträtt:

En okuvligt glad man

Högt i tak Han började som vaktmästare i Uddevalla i maj förra året, och som vi alla vet nu, så stortrivs han. Han ser fram emot att gå till jobbet varje dag. Mycket tack vare de varierande arbetsuppgifterna. - Det enda typiska med min arbetsdag är att den börjar med ett morgonmöte, där Per och jag träffas för att gå igenom vad vi ska göra. Utöver det är dagarna mycket olika. Vissa dagar reser jag runt bland projekten, andra dagar är det mer kontorsarbete och saker som ska fixas. Dagarna går alltid väldigt fort. God stämning, kommunikation och gott humör på jobbet hjälper till. - Det är trevliga människor och det fungerar väldigt bra med Per som chef. Det är högt i tak, och man kan säga vad man tycker, så allt är enkelt. Alla är positiva och då blir man själv positiv också, skryter han. - Vad är det sämsta med jobbet? - Jag har inte haft någon dålig dag på jobbet ännu. Det enda som kan få Marcus på dåligt humör är brist på mat, men det ser han till att undvika. - Jag måste äta ofta. Därför har jag alltid med mig frukt och sådant i bilen, så att jag kan äta och hålla humöret uppe, säger han.

Tillsammans med sin bror körde han tävlingar i Europa, men han hade ingen ambition att göra det till en karriär. Motorcross är fortfarande viktigt för honom, även om han under det senaste året har ägnat mindre tid åt idrotten än tidigare. - Jag har varit med om att driva ett av Sveriges

Det är högt i tak, och man kan säga vad man tycker. SM Tibro.

största motorcrossteam på elitnivå. Vi nådde många framgångar inom teamet, det gick bra och det blev många medaljer. Dessutom jobbade jag tidigare på en motorklubb. Det var många stora arrangemang varje år. Under två säsonger var jag också mekaniker för en som körde EM och VM i motorcross. Det blev många resor. 10 000 mil i Europa varje år. Utanför jobbet var ju motorcross även mitt intresse. Till slut visste jag inte vad som var jobb och vad som var hobby, berättar han eftertänksamt. Saknar det inte Nu tycker han att det är bra att skilja på jobb och intresse. - Jag saknar det inte. Nu har jag mer tid för familjen, säger han. Familjen består av sambon Therese och döttrarna Meya 6 år och Melina 4 år.

– Jag trivs jätte-jätte-jättebra! Fantastiskt bra! Marcus pratar om jobbet. De sa att han var positiv, jag förstår vad de menar ... Text: Eva Kynningsrud Dobbing Foto: Patrick Sundström (huvudbild), privat

28

att det är jätteroligt att jag är hemma. Therese tycker också oftast att det är bra, men det kan bli lite för mycket ibland. Hon är van vid att styra över helgerna och veckodagarna själv. Sköta sig själv. Vi har blivit lite egoistiska båda två, säger han med ett leende.

Snäll och redo För ett och ett halvt år sedan köpte de hus, så även om han är mer hemma, är han inte mindre aktiv. - Det är mycket att göra. Gräset växer, vi har trädgård. Och så tog jag jägarexamen för några år sedan, så jag jagar lite, säger han. Men de gillar även att göra saker tillsammans alla fyra. - Barnen älskar när vi fyra gör saker tillsammans, säger han. Med Marcus bakgrund inom idrotten är det natur och utetid tillsammans som gäller. Regn och dåligt väder påverkar honom inte, varken privat eller på jobbet. - Motorcross är en utomhussport och i naturen får man bara klä sig efter vädret. Vi går mycket i skogen. Barnen älskar det. Vi håller inte på med tv-spel. Varken vi eller barnen. De har aldrig fått det. Det är bättre att de aktiva, säger han bestämt. Kräver inte mycket Regler till trots, ser han ser inte sig själv som en sträng pappa. - Jag är väldigt snäll. De vet vad som gäller när jag säger något, men jag är ingen ”pekpinne”, säger han. - Är ni alla lika positiva? - Ja, det är vi det mesta av tiden. - Vad är det som gör att du nästan alltid är så glad? - Jag kräver inte så mycket. Positiva människor gör mig glad! Avslutar den glada vaktmästaren.

MARCUS JOHANSSON Idrottsnörd Han växte mestadels upp i Tanum med sin mor, men var mycket hos sin far i Uddevalla. Marcus, en liten syster och en tvillingbror utgjorde barnaskaran. Att ha en tvilling ledde till lite syskonkärlek, men mestadels var det en trygghet att växa upp tillsammans med sin bror. Barndomen präglades av stor idrottsglädje och han nämner sig själv som en idrottsnörd. Det blev mycket fotboll och handboll, men först och främst var det motorcross som gällde.

Med familien på Bydalsfjällen.

Det är nio år sedan han träffade sin utvalda. - Vi träffade varandra ute på ”krogen”. Efter det kunde hon inte släppa mig! Men hon måste släppa taget ibland. Den här mannen verkar inte sitta mycket stilla. - Jag är mer hemma nu än förut. Barnen tycker

Tjänst: Vaktmester i Uddevalla Änställd på: Kynningsrud Fastighet AB Ålder: 34 år Från: Tanum Civilstånd: sambo med Therese. Favoritmat: Äter allt, men om jag får välja blir det en bra köttbit. Favoritdryck: Får man säga en kall öl? Om inte, säger jag vatten. Jag blir glad av: Positiva människor och barnen. Jag blir inspirerad av: Drivna människor – de inspirerar och motiverar.

PORTRÄTTET

29


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

ET MARKED «PÅ VENT» Vi avsluttet 2017 med omsetning vesentlig lavere enn «all-time high»-året 2016, men vi oppnådde samme årsresultat. Mange prosjekter, både små og store ble drevet godt og denne trenden har vi tatt med oss inn i 2018. Erling Omre Daglig Leder Kynningsrud Fundamentering AS

Året så langt, og utsiktene videre ut mot høsten, er preget av stor konkurranse og «for få» prosjekter ute i markedet, i forhold til kapasiteten. Antall prosjekter er på samme nivå som i fjor, men jobbene er beløpsmessig mindre. Vi har merket nedgangen i boligbyggingen, og særlig i Oslo har mange større boligprosjekter blitt satt «på vent». Av de prosjektene vi ga tilbud på i 2017, er hele 44 % pr. i dag uavklart eller utsatt. Tror på bedring Vi tror på en bedring mot slutten av året og inn i neste år. Det jobbes konkret med noen veldig store prosjekter, men de vil ikke ha oppstart før utover i 2018. I tillegg forventes det også å komme totalprosjekter innen samferdsel, bane og vei, men mange av disse prosjektene vil heller ikke ha oppstart før på slutten av året, og noen først i 2019.

Kynningsrud

Fundamentering

HMS Vår nye HMS/HR/KS-leder Remi Bjørkå viderefører det viktige HMS-arbeidet etter Torkil Kynningsrud, som nå er sikkerhetssjef for Kynningsrudkonsernet. For å få ned sykefraværet forsøker vi nå sammen med medarbeiderne å finne alternativer til sykemelding. Vi jobber sammen med fastlege, bedriftshelsetjenesten og NAV for å få den enkelte raskest mulig tilbake til arbeid. Les mer i rapporten til Remi. Kynningsrud Grundläggning AB 2018 startet rolig for vår svenske virksomhet, men det har vært bra med arbeid i april og mai. Vi har ansatt en kollega til markedssjef Anders Berntsson og har planer om ytterligere ansettelser.

Båsum Boring Vi har nå vært eiere av Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS i et halvt år. Tiden har blitt brukt til å bli bedre kjent med hverandre på alle nivåer i organisasjonen. Begge selskapene har utført fundamenteringsboring for oss, og det har fungert veldig bra. Det tar tid å tilpasse seg hverandre innenfor administrative og økonomiske systemer, slik som kalkyleoppbygging og regnskapsrapportering, men dette arbeidet går hele tiden fremover.

I løpet av mai fraktes våre grønne maskiner til øya langt ute i havet. Investeringer Vi har også i år et bra investeringsbudsjett. Så langt er ny Volvo EC300ENL gravemaskin og en ny CAT 938 M hjullaster like rundt hjørnet. Jobb på Svalbard I juni skal vi i gang med pelearbeider i Gruvedalen i Longyearbyen på Svalbard. Grunnen skal sikres der Statsbygg skal bygge 60 nye boliger. Flere snøskred har rammet Svalbard de senere årene, noe som har resultert i mangel på boliger. I løpet av mai fraktes våre grønne maskiner til øya langt ute i havet. Medarbeiderne som skal utføre jobben vil forhåpentligvis også få noen gode naturopplevelser under oppholdet på øya. Jeg ønsker alle en riktig god sommer! Erling

En av oss i Kynningsrud Fundamentering Vebjørn Kirksæter Aasemyr Alder: 24 år Stilling: Pele- og spuntoperatør, avd. Trondheim Ansatt siden: April 2016 Familie: Singel

Den beste dagen i livet var…da jeg fikk lappen på bil, uten tvil! Jeg blir glad når…jeg får positive tilbakemeldinger og jeg ser andre blir glad for det jeg gjør. Den beste boken i verden er…? Ikke lest en bok siden skoledagene. Gjelder Motorbørsen? Jeg spiser helst…taco og Pizza. Jeg drikker helst…øl. Jeg trener…overkroppen fredager, og bein og kondisjon lørdager, men må innrømme at det har stagnert litt siste tiden. Jeg blir inspirert…av han Christian Østeraas. Jeg ønsker å bli en like god sveiser som ham, rett og slett. Jeg hører på…Volbeat, og partymusikk når det skal være party. Jeg leser…bilblader. Jeg ser på…serier. Nå for tiden går det i Suits. Jeg investerer i…«ny» bil, og så har jeg kjøpt leilighet på Lade i Trondheim. Det får vel bli med det... Jeg drømmer om…å kjøpe hus på Malvik. Der er det fint! Nært sentrum og med utsikt over fjorden. Perfekt! Jeg slapper av…på sofaen med god musikk i bakgrunnen og en øl. Jeg setter pris på…å få være ute sammen med andre, være sosial. Jeg liker best…å være ute sammen med andre, være sosial. Jeg får energi av…å være utvilt, men er ikke flink til å sove nok. Så da ender vi vel opp med en Redbull til tider. Min favoritthobby er…å kjøre snøscooter, f.eks. sammen med Per Eilif. Mitt beste minne er…? Har nok mange minner, men vanskelig å trekke frem et særskilt. Hva er ditt ferieparadis? Spania, varmt og godt. Hvor drømmer du om å reise? USA. Se på biler, oppleve byer og kulturen der. Hva har du alltid med i kofferten? Klær og solkrem. Er tøff, så ikke mer enn faktor 15!

Sånn er jeg!

20% GLAD

15% UTÅLMODIG 15% IMPULSIV

10% ROMANTISK 10% KREATIV 30% SOSIAL

HMS-uka ble gjennomført i uke 22.

FUNDAMENTERING

31


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

FOKUS PÅ DET FRISKE Vi har hatt en tøff start hittil i år med seks skader på våre ansatte og et høyt sykefravær på 7,3 %. Vi ønsker nå enda mer fokus på «det friske», slik at flere kan bidra i arbeidslivet selv om de til tider kan ha redusert arbeidsevne. Tekst: Remi Bjørkå, HMS-leder i Kynningsrud Fundamentering | Foto: Ivar Kynningsrud

Av de seks skadene vi har hatt er en av dem skade med fravær. Håkan Stigberg brakk venstre bein på to steder etter fall fra beltene på vibromaskinen i januar. Han ble operert og fikk beskjed om at det kunne ta opptil et halvt år før beinet ble bra. Etter en stund ringte Håkan oss og spurte om han ikke kunne starte å jobbe rett etter påske (3. april), til tross for at han var sykemeldt frem til 15. april. Selvfølgelig sa vi ja til dette, men ble både litt bekymret og positivt overrasket da han møtte opp på prosjekt BFR Blanka Gøteborg med to krykker! Alternativ sykemelding Våre medarbeidere har vist stor velvilje og har vært svært positive til såkalt alternativ sykemelding, og fem av seks har gjennomført alternativ til sykemelding. De som ikke har kunnet stille opp fysisk på jobb har tatt kurs ved å koble seg på via pc hjemmefra.

Pumpestasjon med utfordringer Skedsmo og Nittedal kommune oppgraderer kapasiteten på avløpsanlegget sitt for å redusere overløpsdriften ved eksisterende avløpskum PA6 og kunne behandle fremtidige vannmengder. Tiltaket vil bl.a. redusere fosforutslipp i vassdraget til Nitelva. Kynningsrud Fundamentering har vært på plass for å utføre spuntarbeidene.

Eva Netteland, som er ansvarlig for sykefraværsoppfølgingen hos oss, har vært raskt ute med forslag til alternativ sykemelding når hun har fått beskjed om skader på våre prosjekter. Det kunne vært verre Til tross for dette har vi fortsatt høyt sykefravær i Kynningsrud Fundamentering, og vi trenger flest mulig tilbake i jobb. Men vi har en liten bedring av sykefraværet hittil i år sammenlignet med i fjor. I tillegg til alternativ sykemelding arbeider vi aktivt sammen med NAV, BHT og de ansattes leger for å kunne tilby løsninger, slik at langtidssykemeldte kan komme raskere tilbake i jobb. Vi har fokus på det friske!

Ny HMS-leder i Kynningsrud Fundamentering

Tekst/foto: Tom Rune Karlsen

For å løse oppdraget er HAB Construction AS (vår oppdragsgiver) tildelt oppdraget med å bygge selve pumpestasjon og fordrøyningsbasseng i hovedentreprise som skal stå ferdig i april 2019. Håkan Stigberg.

Remi Bjørkå Alder: Stilling: Familie: Ansatt:

42 år HMS/KS/HR-leder gift, datter på 5 år og bonussønn på 13 år 100% siden 1.4.2018 (jobbet litt siden 1. januar 2018)

Tidligere jobber: Veidekke Entreprenør AS 2001-2015 og 2016-2018: KS/HMS/Miljø/Strategi og forbedringsprosesser på prosjekt, distrikt og region. Moss Lufthavn Rygge 1,5 år som kvalitets- og driftsleder før flyplassen ble lagt ned i 2016.

32

FUNDAMENTERING

Bak f.v. Bjørn Bostrøm, Pontus Jansson og formann hos HAB, Håvard Føske. Foran f.v. Frode Siira og Hans Martin Haugland.

To bittesmå karer åtte meter ned.

Vinter! I desember rigget Adam Braunstein opp for oppstart med RTG for å starte spunting for pumpestasjonen. Kassa med målene 12,6m x 12,6m og 16 langenåler skulle ferdigstilles før jul, noe Adam & Co rakk på hengende håret i kulde og snøføyk. Friske og uthvilte startet vi 3. januar på spuntingen for det som skal bli fordrøyningsbassenget for anlegget, fortsatt i samme «gode» norske vinterværet. Arbeidene ble ferdige i løpet av 2-3 uker. I mellomtiden hadde HAB startet utgravingen av kassa slik at vi kunne starte med avstiving av denne. Skedsmo er et «kuldehøl», og det ble mange kalde timer for sveiserne våre i januar og februar, 7-8 meter nede i bunnen av kassa. Da er det om å gjøre å finne motivasjonen.

PA6-Grand Prix Alle har vi forskjellige metoder for å motivere oss i kulde, vann og klin, men alle på PA6, inkludert vår oppdragsgiver, har utropt en vinner her. Vinneren er Pawel Trzaska, som med sin tralling fra 07.00-18.00 klarte å muntre opp både seg selv og sine forfrosne omgivelser – rett og slett beundringsverdig. Ikke akkurat klar for Melodi Grand Prix, men 12 poeng til deg Pawel! Spunting, vann og aquadukter For tiden pågår avstiving av spunt for en grøftetrase som går fra pumpestasjonen ned til Nitelva, og er en tilleggsjobb for oss. Her har utfordringen vært vårflom og det faktum at en våryr bekk må styres gjennom grøften i ei stålrenne bygget opp av nåler 3 meter over grøftebunn hvor HAB skal legge en Ø700 og en Ø900 ledning. Kynningsrud kom opp med ideen om renna, og den har vist seg både å være holdbar og lønnsom. Traseen ferdigstilles i mai, og vi håper på å kunne fortsette med neste trase i løpet av juni. Vi synes det er hyggeligere å være på plassen nå når det er sol og varmt!

Ellers synes vi samarbeidet med HAB fungerer svært godt. Sammen med anleggsleder Andre Luis, formann Håvard Føske og prosjektingeniør Henrik Ziem løser vi de utfordringene som dukker opp.

FAKTA Byggherre: Skedsmo og Nittedal kommune Oppdragsgiver: HAB Construction AS Hovedmengder kontrakt: ca. 2000 kvm spunt EZ18-700, Ca. 44 tonn avstiving av spuntkasse for pumpestasjon fordelt på henholdsvis HEB260, 300, 400, 600 og 700 Oppstart: 12.12.17 Ferdigstilt: Kontrakt er ferdigstilt april/mai 2018. Tilleggsarbeider antatt ferdig juni/juli, litt avhengig av omfang. Kontraktssum: 3,7 millioner kroner På prosjektet: Tom Rune Karlsen - ANL

FUNDAMENTERING

33


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

LYCKAD SATSNING PÅ GRUNDLÄGGNING I SVERIGE Vi har länge tänkt att starta upp vår egen grundläggningsverksamhet i västra Sverige. När Anders Berntsson tackade ja till jobbet som marknadschef, öppnades en möjlighet för oss. Ivar Kynningsrud VD Kynningsrud Grundläggning AB

Januari 2017 startade vi upp verksamheten Kynningsrud Grundläggning i Sverige med kontor både på Kasen i Uddevalla hos Kynningsrud Prefab, och tilsammans med Tautech på Landvetter utanför Göteborg. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Anders i många år, både då han jobbade som fabrikschef och VD i Scanpile, och senast i Effektiv Betong.

Lade i Trondheim

Fra flyplass til kjøpesenter Innvendig boring - Båsum.

Lyckad satsning 2017 överträffade alla våra förväntningar. Vi omsatte för 15 miljoner kronor med en bra vinst redan det första året. Första kvartalet 2018 hade vi lite lägre aktivitetsnivå, men mot sommaren har marknaden bättrat sig. Konkurrensen är hård, men vi ser att vi är konkurrenskraftiga då fler och fler kunder använder oss.

Tyskerne kom først. 9. april 1940 landet de på Ladejordene i Trondheim, og etablerte allerede året 1940 en permanent flyplass med rullebaner, hangarer og takseveier i betong. I 1943 hadde tyskerne en besetning på hele 895 mann stasjonert her. Etter krigen tok sivil luftfart over, og holdt det gående helt til høsten 1965. Etter 1965 ble området utbygd til industri- og handelsvirksomhet. Så kom Kynningsrud.

Jag önskar nyanställda arbetsledaren Dan Glamèr välkommen till oss! Vi avser även att anställa två personer till pålkran PMx22. Tack till Anders & Co för ansträngningarna och den goda starten som Kynningsrud Grundläggning har haft.

Tekst/foto: Tom Rune Karlsen Ute på prosjektbesøk.

Glad sommar!

Per Eilif og Snorre kapper stålkjerner .

Ivar

Sveriges längsta pålar I skrivande stund har vi precis slagit en av Sveriges längsta pålar på projektet Blanka, som ligger på Lindholmen i Göteborg. Pålen var hela 123 meter lång. Text/foto: Anders Berntsson För att få ner den till rätt kriterier så fick vi använda vår PM25 med vår största hejare på 13 ton, och vi fick släppa från tre meter för att verifiera lasten på pålen. Det finns ingen annan entreprenör i Sverige eller Norge som har så kraftig hejare. En annan maskin som har varit på projektet var PMx22. Inblandade i projektet är Håkan Stigberg, Mattias Enström, Tommy

34

FUNDAMENTERING

Larsson, Roberth Stigberg, Adréan Rodriguez och Dan Glamér. Tack för en fin insatts av er alla! Projektet bestod av 14 stycken RR-pålar 220x12,5 med en medellängd på 114 m, och 178 betongpålar som var 56 m långa. Veidekke är byggare, och HSB är slutkund.

I disse dager «beleirer» Kynningsrud Fundamentering hangar og området for øvrig, og er med på å fundamentere det som skal bli områdets nye kjøpesenter. Det bores for og monteres stålkjernepeler inne i hangarbygget, og utfordringen har vært å ikke treffe de armerte gamle fundamentene ingen har tegninger på lenger. Det ble en «treffer» eller to i starten, og noe måtte derfor gjøres. Det ryktes at tegninger faktisk kunne skaffes fra Tyskland, utrolig nok, men det ble valgt blottlegging ved graving isteden, og flytting av borpunkt. Siden har dette gått på skinner.

Båsum borer Båsum Boring Trøndelag AS utfører borearbeidet, og er for tiden på plass med en rigg inne i hangarbygget og en utvendig. Boringen går som den skal, og Snorre Berdal og Per Eilif Brandsfjell er allerede godt i gang med å montere stålkjerner. Siden takhøyden er begrenset, er elementene delt i 2, dvs. 4,5-metere. Istedenfor vanlig kran i montasjen innendørs benyttes av samme årsak lastebilkran. - Når de utvendige pelene skal monteres blir det å bruke gamle belte-40’n, siden det er en del utfordringer med plass og tilgjengelighet, forteller Frode.

FAKTA: Oppdragsgiver: HENT Hovedmengder: ca. 2 500 m stålkjerner, Ø70, Ø90 og Ø120, både strekk og trykk, fordelt på 60 stk. innvendig og 100 stk. utvendig. Oppstart: Mai 2018 Ferdigstilt: Juni 2018 Kontraktssum: ca. 3,5 millioner kroner UE: Båsum Boring Trøndelag AS På prosjektet: Thomas Mjøsund prosjektleder Frode Berdal - anleggsleder

Vi gleder oss til å se sluttresultatet. Det er anleggsleder Frode Berdal som styrer arbeidene på Lade, og han synes samarbeidet med vår oppdragsgiver Hent fungerer utmerket: - Bra folk! J… trivelig å jobbe med! Bedre kan det ikke sies.

FUNDAMENTERING

35


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

Kynningsrud

Bedriftsidrettslag

FUND I BILDER

Årsmøte og bowlingkveld Fredag 6. april hadde Kynningsrud Bedriftsidrettslag (KyBIL) årsmøte og bowlingkveld. Stemningen var på topp! Test av gassmåler på Vallø i Tønsberg. Tvilsom metode utført av Tommy Larson på Tony Riise...

Snorre Berdal og Per Eilif Brandsfjell.

23 stemmeberettigede deltok på årsmøtet og ca. 30 medarbeidere deltok på bowlingen. Det ble servert pizza, og Trond Samuelsen og Jon Sanne hadde med hjemmebrygget, som ble en suksess. Det ble bowlet mange bra serier og vi hadde en veldig hyggelig kveld i lokalene til Kongsten Bowling. Dersom du har lyst til å være med på golf, bowling, skyting eller sykkel så ta kontakt med rett person. Se listen nedenfor. Medlemmene oppfordres også til å søke styret om midler til aktiviteter.

Tony Riise og Tommy Larson trekker spunt på Vallø i Tønsberg. Denne vil nok ikke Morten Nordahl ha. Dybelen er gyst fast.

De står fjellstøtt, både rørveggen og prosjektsjefen! Olav Stokkeland besøker prosjekt i Tønsberg.

Ingen tvil om at putene er montert vannrett i alle fall...

Følgende personer er nå med i styret. Leder: Jørn-Inge Kristiansen 1 år igjen Nestleder: Gjermund Walby Gjenvalg 2 år Sekretær: Anders Qviller 1 år igjen Kasserer: Erik Riis Gjenvalg 2 år Varamedlem: Daniel Philipps 1 år igjen Revisor: Andreas Furuheim Gjenvalg 1 år Revisor: Kristian Skjelhaugen Gjenvalg 1 år Vararevisor1: Siw Anita Johansen Gjenvalg 1 år Vararevisor2: Vegard Lucasen Gjenvalg 1 år Golf: Magnus Eriksen Ny Bowling: Trygg Høiberget Gjenvalg 2 år Skyting: Trond Samuelsen 1 år igjen Sykkel: Erlend Bergene Ny Valgkom.medl.1: Bao-Lam Huynh Dao Ny, 3 år Valgkom.medl.2: Thomas Andre Joelsen 1 år igjen Valgkom.medl.3: Igor Dzebric 2 år igjen

Magnus Eriksen gikk bredt ut, men ga en oppvisning i god bowlingteknikk.

Alan Ryan, Daniel Stordal og Kent Borge synes bowling er helt topp! Igor Dzebric og Trond Samuelsen diskuterer taktikk i bakgrunnen.

Bedriftsidrettslaget ønsker alle en riktig god sommer! Hilsen Jørn-Inge Kristiansen, leder.

36

36

Stakkars Morgan Adolfsson! I skammekroken igjen.

Vi har pyntet opp innløpet til Bastøfergen på Mossesiden. Hilsen Vegard Lucasen.

KYNNINGSRUDNYTT

37


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

Samarbetspartner:

Pretec - Pre Cast Technology AB Pretec har varit Kynningsrud Prefabs samarbetspartner under många år beträffande ingjutningsdetaljer och montagegods. Pretec är en partner som öppnar upp för utvecklingssamarbete. Text: Peter Ohlsson | Foto: Pretec

08:00

Prosjektgjennomgangsmøte hvor status i prosjektene gås gjennom. Det er mye møtevirksomhet for Fredly, for han er sentral også på markedsmøtene.

09:45

På vei til Oslo for å delta på kontraktsmøte. Det er alltid en fordel å ha med seg en kollega i kontaktsmøte, og denne gang er det prosjektleder Jon W. Sanne som er med. Reisetiden benyttes til den siste finpuss på møteforberedelsene.

13:30

«Uten mat og drikke…..» Etter et to timer langt kontraktsmøte er det på tide med litt mat. I dag ble det et stopp på Shell på hjemveien. «Jeg hadde med meg knekkebrød, men i dag lot jeg meg lure av Jon….»

”En dag på jobben” med Fredly Andresen Bjørnstad Fredly er ansatt i prosjektavdelingen i Kynningsrud Prefab, og har de seneste seks årene jobbet som salgsingeniør. Sammen med tre andre kollegaer på Valle er Fredlys viktigste jobb å skaffe oss de «riktige» prosjektene. Arbeidsdagen går stort sett med til kundekontakt, møtevirksomhet og tilbudskalkulasjon. Tekst: Heine Lien | Foto: Jon W. Sanne

Kynningsrud Prefab är, som det ser ut just nu, Pretecs största Prefab-kund. Detta är väldigt positivt eftersom det har lett till att Kynningsrud fått varit med i utvecklingen av vissa beräkningsprogram hos Pretec. - Kynningsrud har sedan Pretec etablerades varit en fast och pålitlig kund som vi har känt oss trygga med, säger Martin Falkenström, VD på Pretec.

lagerkostnader. - Allt eftersom åren har gått har vårt samarbete utvecklats, där vi under resans gång har lärt oss

mycket av varandra. Det är vi på Pretec är otroligt glada över. Vi ser med spänning på vad framtiden har att erbjuda, avslutar Martin Falkenström.

Positiva effekter för Kynningsrud På våra tillverkningsritningar ritas det in Pretecs ingjutningsgods, som gör att vi kan standardisera en hel del. Personalen känner då också igen godset som används, vilket förenklar avsevärt vid vår tillverkning. En annan följd av det långa samarbetet är att montagegodset som ska ut till bygget kommer färdigpackat direkt från Pretec. Där sparar vi oerhört mycket tid i hanteringen. Då vårt lager för ingjutningsgods och montagedetaljer är begränsat har vi istället löst det genom att vi får materialleverenser nästan varje vecka från Pretec, som minskar våra

NY på Kynningsrud

En del av medarbetarna på Pretec.

Livsmotto:

«Välj glädjen»

Mikael Pettersson Nordic Crane Kynningsrud AB Anställningsdatum: 01.12.2017 Tjänst: Marknadschef Civilstånd: Gift Född: 14.01.1971

14:15

38

Stopp på Weels i Råde. På et «pit-stopp» på Weels Betong & Plast AS i Råde var Fredly så heldig å få solkrem. «Solkrem i gave – det er smøring det jo, Jon».

KYNNINGSRUDNYTT

14:35

Elementbiler i jevn strøm på E6. På E6 ser vi alltid mange elementbiler fra ULC som transporterer betongelementer til våre prosjekter. «Jeg er sikker på at den bilen der har levert elementer som jeg har solgt».

15:15

Nytt prosjekt – ring i bjella! Når vi har fått et nytt prosjekt er det lov å ringe i bjella. Det skaper entusiasme om jobben vi gjør. I mailboksen lå en bestilling på en jobb som vi vurderer å være «midt i blinken for oss».

Bakgrund: Född och uppväxt i Partille utanför Göteborg, utbildad till flygmekaniker. Jag har jobbat många år på Volvo och nu senast i transportbranschen. Hur hamnade du hos Kynningsrud? Sökte tjänsten som marknadschef. Vad har du lärt dig? Den första tiden här på Kynningsrud har varit väldigt lärorik. Har lärt mig mycket om mobilkranar och om hur kunderna fungerar i denna bransch.

Hur trivs du? Trivs fantastisk bra! Bra arbetskamrater och vi har roligt på jobbet. Vad gör du när du inte jobbar? Reser, kör motorcykel, åker husbil, umgås med familjen - barn och barnbarn. Nämn tre saker du är bra på: 1. Lyssna 2. Tekniska saker 3. Snickra Berätta något som inte många känner till om dig: Är utbildad skidinstruktör.

KYNNINGSRUDNYTT

39


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

VI VÄXER!

En av oss på Nordic Crane Kynningsrud AB Marcus Grimhag

Sommaren är här och bakom oss lägger vi ett halvår med en helt otrolig bra aktivitet. Vi har ökat vår omsättning med över 50% det senaste året, och det ger resultat. Vi har även ökat vårt marknadsområde med många nya kunder, och vi har flera stora projekt över hela Sverige. Vi växer! Morten Heli-Hansen VD Nordic Crane Kynningsrud AB

Vi har över 50 års erfarenhet av kran och lyft i Sverige, och dom sista åren har det varit en bra utveckling. Bara under 2017 har vi över 30 nya medarbetare, och vi har investerad i ett flertal nya kranar. Det händer mycket, men det känns som att resan nyss börjat. Vi har mycket spännande på gång under åren framöver. Marknad i växt Våran Heavy Lift-avdelning har full aktivitet på alla kranar nu i sommar och framöver hösten. Bland annat är vi med på flera projekt i Norge. Vi upplever att vindkraftsmarknaden är på väg tillbaka, och utför både nymontage och service på vindkraftverk. Våra 600- och 750-tons kranar är i full aktivitet!

Nordic Crane Kynningsrud

Fler ben att stå på Vi får ständigt fler ben att stå på. I tillägg til mobilkranar erbjuder vi nu också mobila tornkranar, kranbilar, tunghanteringsutrustning och specialtransportlösningar. Ett flertal nya kranbilar och mobila tornkranar är beställda och kommer till Sverige under vintern. Du kan läsa mer på våra hemsidor eller ta kontakt om du önskar mer information. Säkerheten först Vårt mål är noll skador! Det sista året har vi haft en del skador av mindre art, men genom målinriktat arbete och god kompetens bland vår personal har vi haft få allvarliga skador. Följer vi våra rutiner enligt Säkerhetshandboken minimerar vi riskerna och undviker skador och oönskade händelser.

Bra personal är nyckeln till framgång! Utan personal med bra kompetens och erfarenhet är det omöjligt att driva en bra kranverksamhet. Vilket vi har i dag och som bekräftas av kunderna varje vecka. Inte bara de trogna som beställer kran gång på gång, utan även när vi är på besök hos kunder och får massor med beröm för hur vi har löst jobbet och hur professionellt våra kranförare fixar alla utmaningar. Världsklass, och jag blir stolt!

Ett flertal nya kranbilar och mobila tornkranar är beställda. I takt med tillväxten behövs flera duktiga medarbetare, och vi söker hela tiden nya kranförare. Vi jobbar kontinuerligt med att utbilda nya kranförare för framtida lyft.

Ålder: 31 år Position: Kundkontakt Kran Anställd sedan: 2018-01-15 Familj: Fru samt 3-årig son.

Den bästa dagen i mitt liv var...när min son föddes. Jag blir glad när...jag umgås med familjen. Den bästa boken i världen är... KynningsrudNytt! Jag äter helst...grillat. Jag dricker helst...Fanta. Jag tränar...så lite som möjligt. Jag blir inspirerad av...folket runt omkring mig. Jag lyssnar på...allätare. Jag läser...deckare. Jag tittar på...serier. Jag investerar i...familjen. Jag drömmer om...att vinna miljoner! Detta får mig lugn...familjen. Jag uppskattar när...allt går som planerat. Jag tycker mest om...mat. Jag får energi av...att umgås med familj och vänner. Min favorithobby är...kolla på film och serier. Mitt bästa minne är...min sons födsel. Vilket är ditt semesterparadis? Där det är varmt. Vart drömmer du om att resa? Jorden runt. Vad har du alltid med i resväskan? En bra bok.

Stor konkurrens Det är stor konkurrens på marknaden. Ska vi vara med i matchen måste vi fortsätta med att jobba målinriktat och med klara målsättningar. Våra kunder skal vara nöjda, och personalen ska vara nöjd och må bra. Kombinerar vi detta med rätt kostnadsnivå, rätt säkerhetstänk och väl fungerande arbetsrutiner så kommer vi att få resultat som ger oss möjlighet att investera ännu mer och göra oss ännu bättre i framtiden. Hoppas alla får en fin sommar! Morten

Så här är jag! 15% TÅLMODIG 30% GLAD

10% KREATIV

40

Fornøyde med innkjøp av fire nye kraner. F.v. Thomas Bohlin fra Liebherr, Morten Heli-Hansen, Pål Kynningsrud, Eirik Kynningsrud og Tommy Borgring fra Liebherr.

10% TEMPERAMENTSFULL 15% KONTROLLFREAK 20% SOCIAL

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

41


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

NYTT PÅ NYTT I SVERIGE Redan i en tidigare utgåva av Kynningsrud Nytt berättade vi om hur det går fortsatt framåt för Nordic Crane Kynningsrud AB med flera byggplaner gällande nya depåer. Inom Nordic Crane Kynningsrud är vi snabba med att genomföra planer så därför står redan nu en ny byggnad klar. Text: Cato Brekke Andersen | Foto: Ann-Christin Folmer

För att stärka vår marknadsposition på Sveriges västkust, och därigenom ge våra kunder bästa möjliga upplevelse, investerar vi inte bara i personal och nya kranar/utrustning, utan även i kontor och depåer.

Mobilkran

Vardagen hos ett kranföretag som vårt består av långa dagar i hög fart, så det gäller att vara anpassningsbar varje dag. Det finns nya utmaningar hela tiden, och vårt jobb är att lösa dessa så smidigt och så smärtfritt som möjligt. Vi kommer att kunna ge våra kunder svar på det de undrar över och leverera lösningar till det som de själva inte kan hantera. Kran är vad vi kan bäst.

räddar sommaren i Varberg!

Bygger nytt eller rustar upp För att vara så effektiva och kompetenta som möjligt är det också viktigt att arbetsmiljön för alla anställda är bra. Detta gäller inte bara de som sitter i våra gröna kranar, utan även de som arbetar inom administration. - Det här är komplexa frågor", säger Morten HeliHansen, VD för Nordic Crane Kynningsrud AB. - Organisationen mår bäst av ett gott samarbete inom verksamheten och vi är alla beroende av

varandra. Om vi kan förbättra vår verksamhet genom att bygga nya eller rusta upp äldre byggnader är det den åtgärd som är guld värt, fortsätter han.

Etterlengtet app er publisert Det er mange som den siste tiden har etterspurt vår krankalkulator-app til mobiltelefonen, og den gode nyheten i skrivende stund er under publisering. Tekst/illustrasjon: Cato Brekke Andersen

Nya lokaler I Falkenberg är redan en helt ny 400 kvm depå redo där man hittar alla nödvändiga faciliteter. I Karlstad har vi också flyttat in i nya och moderna byggnader som är anpassade till 100% för dagens behov. - Inom kort börjar vi också bygga/uppgradera vårt huvudkontor i Göteborg. Självklart kommer det här att bli en stor investering, men vi är säkra på att det kommer att gagna oss stort framöver, förklarar Morten. - I Göteborg kommer det att byggas en verkstad, kontor och utomhusområden som kommer att bli större, modernare och bättre anpassade för framtiden, vilket stärker möjligheterna för tillväxt, avslutar han. Med en real ansiktsløftning og noe ny funksjonalitet, er dette noe vi gleder oss til å vise frem. - Selv om selve appen ikke oppleves som revolusjonerende i forhold til den gamle, er det mye nytt under panseret, forteller IT-ansvarlig i Nordic Crane Kynningsrud, Karl-Henrik Wilhelmsen. Under prosessen med å oppdatere den nye appen kom prosjektgruppen fram til at særlig det å kunne forenkle jobben med å holde den oppdatert var viktig. Løsningen ble å sy det hele sammen i en løsning som også benyttes av nettsiden til selskapet.

Kranförare Reijo Virtanen.

Varberg – en liten stad söder om Göteborg med ca. 35 000 invånare. Med färjeförbindelser till Danmark samt några vackra historiska byggnader är Varberg ett välbesökt turistmål. På grund av turismen, men även för invånarna, byggs nu ett soldäck, en badbrygga och ett hopptorn intill Varbergs fästning, som kallas för Fästningsbadet. Nordic Crane Kynningsrud är på plats!

Se film från projektet här:

- Dukker det opp en ny kran eller vi oppdager feil på for eksempel løftetabeller, trenger vi nå bare å gjøre en kjapp endring, så vil dette spre seg til både nettside og app, sier han videre.

Text/foto/film: Cato Brekke Andersen

Fästningsbadet kommer att öppnas under sommaren 2018. Nordic Crane Kynningsrud har blivit anlitad på lyft med mobilkranar. Sällan har mobilkranföraren Reijo Virtanen jobbat på en vackrare plats än här, med utsikt över både kusten och Varbergs fästning. Byggnaden i Karlstad.

42

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

Som en «fun fact» kan vi fortelle at krankalkulatoren er en av de best besøkte områdene på nettsiden nckynningsrud.com. Siden lanseringen for litt over et år siden har kalkulatoren beregnet 1 500 000 tonn og 2 000 000 meter. Når du da tenker på at Norge er 1 700 000 meter langt fra sør til nord, så setter det ting i perspektiv.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

43


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

En av oss i Nordic Crane Kynningsrud AS Tage Bjerkestuen Alder: 27 år Stilling: Kranbilsjåfør Ansatt siden: 2015 Familie: Ja, litt!

Den beste dagen i livet var…da jeg fikk jobb som kranbilsjåfør. Jeg blir glad når…Erland Reinli er glad og fornøyd! Den beste boken i verden er…veien til førerkortet :-D Jeg spiser helst…god mat, som er så mangt. Jeg drikker helst…melk. Jeg trener…ikke. Jeg blir inspirert…av en interessant arbeidsdag. Jeg hører på…mas hele dagen…he he he he Jeg leser…kart. Jeg ser på…kvinnfolk. Jeg investerer i…fritid. Jeg drømmer om… en ny bil… Jeg slapper av…i syden. Jeg setter pris på…sommer! Jeg liker best…å besøke min vidunderlige svigermor. Jeg får energi av… buljong. Min favoritthobby er…å kjøre kranbil. Mitt beste minne er…da jeg fikk ny kranbil. Hva er ditt ferieparadis? Elsker Hellas! Hvor drømmer du om å reise? Månen hadde ikke vært en dum tur. Hva har du alltid med i kofferten? Snus er et must.

STORT

FORSKNINGSTASJON PÅ FJELLTOPP

I Nordic Crane Kynningsrud er vi eksperter innen mobilkraner, lastebilkraner, transport og kompliserte løfteoperasjoner, men vi bidrar også på andre områder. Vi har hjulpet et prosjektteam og studenter fra Høgskolen i Østfold med veiledning og opplæring i forbindelse med et spennende prosjekt de var i gang med – en forskningsstasjon i Hessdalen.

ENGASJEMENT Utviklingen i 2018 har vært bedre enn forventet. Vi er alltid spente foran et nytt år, og gledelig er at vi har økt omsetningen i forhold til fjoråret. Det er høy aktivitet i alle avdelinger og stemningen blant de ansatte er god. Eirik Kynningsrud Daglig leder, Nordic Crane Kynningsrud AS

I april gjennomførte vi en medarbeiderundersøkelse med god oppslutning og med gode resultater. Dette beviser stort engasjement hos våre medarbeidere. HMS uken 2018 I uke 15 avholdt vi HMS-uke hvor alle ansatte hadde lik genser med teksten «Vi hilser og gjør litt mer». Bare det at alle gikk med like gensere hele uken ga en boost til vårt arbeid hvor vi enn var, på kontorene eller ute på byggeplassene. Dette skapte mye godt humør, og tok visjonen vår, «Gleden er å være til nytte» til nye dimensjoner. Det er gledelig er at mange fortsatt går med denne genseren til daglig. Marked Vi er inne i en tid med mange spennende prosjekter innen kran og transport. I løpet av drøye to måneder har vi løftet og transportert 1500 lass med tunnelelementer fra Vestby til Åsland på Follobaneprosjektet. Det er også mange lastebilkraner som går på samme prosjekt. Også i den nye innendørs skihallen som bygges på Lørenskog har vi en finger med i spillet. Der vil det være flere kraner i jobb gjennom resten av 2018. Det er også gledelig at vi har fått flere storkranprosjekter med 500-750 tonns kranene

Prosjektgruppe utenfor forskningsstasjon.

Tekst: Cato Brekke Andersen | Foto: Prosjektgruppe Hessdalen/Ann-Christin Folmer

Lysfenomenet i Hessdalen er verdenskjent, og det er dette teamet fra HiØ skal se nærmere på i tiden som kommer. Prosjektgruppen, hvis oppdrag var å etablere en forskningsstasjon 1000 meter over havet for å studere lysfenomenet, var allerede i starten av februar på plass hos oss. Faglig leder løfteredskap, Hans Kristian Norheim, ga gruppen en inngående innføring i bruk av nødvendig løfteutstyr for å løfte containermodulene på plass på fjellet. Det dreier seg om kranløft, sikring og løft av tyngre materialer, bruk av kranutstyr, montasje og HMS. - Hans Kristian var til uvurderlig hjelp for oss, sier student og prosjektmedlem Kamyar Ahmadi Darbandi.

resten av året. Nye maskiner Det er viktig å holde maskinparken oppdatert, og i løpet av sommeren har vi fått åtte nye mobil- og lastebilkraner. Den mest spennende investeringen er en mobil selvreisende tårnkran, Liebherr MK 88. Dette er et nytt konsept som vi gleder oss til å få ut i markedet, og vi har allerede mange prosjekter fremover med denne kranen. Fossilfrie byggeplasser Vi blir det første mobilkranselskapet i Norge som kommer med en mobilkran som kun skal gå på biodiesel HVO 100. Dette har blitt et krav på

- Vi trengte en del utstyr i forbindelse med bardunering og sikring av stasjonen, samt løfteutstyr for helikopter. Hans Kristian hjalp til med å skreddersy utstyret akkurat slik vi ønsket det. Uten hans bidrag ville ikke prosjektet vært mulig, forteller han videre. Endelig i mål Etter mye kursing og møysommelige forberedelser kunne teamet endelig sette kursen mot fjelltoppen Skarvan i Hessdalen, SørTrøndelag den 16. mars. Containermodulene ble inspisert og montert, og deretter skulle de fraktes opp på Skarvan. Men på grunn av høyere vekt enn forventet måtte selve helikopterløftet utsettes. Etter en liten tur hjem i påsken fant resten av monteringen sted i starten av april. 10. april var byggetrinn 1 ferdig og forskningsstasjonen klar til bruk.

Mest spennende investeringen er en mobil selvreisende tårnkran.

Nordic Crane Kynningsrud gratulerer flittige studenter og øvrig prosjektgruppe med vel gjennomført arbeid og takker for samarbeidet.

mange byggeplasser, og vår ambisjon er å være et ledende selskap innenfor den «grønne linjen». Jeg vil få takke alle medarbeidere for en god innsats og godt samarbeid. Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hans Kristian Norheim.

Eirik

Sånn er jeg!

20% GLAD

10% TÅLMODIG 20% MORSOM

20% SOSIAL

20% IMPULSIV

10% TEMPERAMENTSFULL

Bygging av innendørs skihall påLørenskog.

44

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

Hans Kristian kurser studentene.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

45


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

HMS-VECKAN 2018 I vecka 15 arrangerade vi HMS-veckan i Nordic Crane Kynningsrud AB. Fokus for årets HMS-vecka var arbete på höjd, arbetsplatsbesök, ny säkerhetshandbok och beteende - «I Kynningsrud hälsar vi och gör lite mer». Text: Paul Dolonen | Foto: Nordic Crane Kynnningsrud AB

I Nordic Crane Kynningsrud er vi både mobile og tilpasningsdyktige. Av den grunn er vi ofte med på å rigge til større idrettsarrangement, sommer som vinter. Det er ikke bare spennende på grunn av selve løftejobben; vi får også et innblikk i hvilke utrolige prestasjoner disse utøverne utfører. Tekst/foto: Cato Brekke Andersen

46

Skisprint i langrenn i Drammen, skiflygning i Vikersund og nå i mai, X Games Norway på Fornebu er bare noen av de spesielle oppdragene vi har jobbet med de siste månedene.

sikkert reiser seg på Fornebu, er ikke mindre enn 60 meter høy, 120 meter lang og 24 meter bred. Et voldsomt skue, med andre ord. Mobilkranfører og løfteekspert på Fornebu er Magnus Orø.

Vinterarrangement i sommerhalvåret I skrivende stund er Nordic Crane Kynningsrud med og bygger et enormt Big Air-hopp for X Games, som skal benyttes bare dager etter nasjonaldagen. Konstruksjonen som sakte, men

Snøen, som selvsagt er nødvendig til et spektakulært arrangement som dette, produseres gjennom å «fryse ned» 500 tonn flytende nitrogen.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

For att öka säkerheten vid arbete på höjd, har vi gjord en riskanalys för riggning och arbete på kranen. Denna riskanalysen blev gjord tillsammans med Rope access, som er specialister på höjdarbete. Riskanalysen visade att vi kunna förbättra våra rutiner och våran utrustning, samt upplärning i användningen av detta. Så under HMS-veckan var det «kickoff» för att arbeta säkrare. Vi genomförde två fallskyddsupplärningar för anställda i Göteborg, och ett HMS-möte i Stenungsund på projektet «Lynx», för petrokemiföretaget Inovyn. Tjänstemännen ut ur kontoret För tjänstemännen var målet att alla skulle komma ut för att hälsa på kranförare och kunder. För att göra besökarnas upplevelse bättre hade

vi gjord en checklista på vad de skulle titta på vid besöket. Vi gjorde 18 arbetsplatsbesök under veckan. Återkopplingen var att dom var nöjda med att ta sig från kontorsstolen och få en innblick i kranförarens vardag. «Vi hälsar och gör lite mer» I Kynningsrud hälsar vi och gör lite mer. Med detta vil vi sätta fokus på att vi skal vara ett företag som går lite längre än andra när det kommer till att ta vara på varandra och öka trivsel bland våra anställda. Vi tror också att hur vi beter oss påverkar våra kunder och leverantörer på ett positivt sätt, och att Nordic Crane Kynningsrud AB skall vara den bästa arbetsgivaren och den bästa leverantören av kran- och transporttjänster i vår marknad.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

47


SOMMER 2018 - UTGAVE 66 - ÅRGANG 32

SPESIALTRANSPORT PÅ VEI FREMOVER

Vi har lagt en lang, kald og snørik vinter bak oss og nyter det flotte sommerværet som mai og juni har gitt oss. Været spiller for så vidt ingen rolle for oss i Spesialtransport, for bilene våre ruller land og strand rundt uansett. 2018 har startet med et smell og fortsettelsen av året er uten tvil spennende. Ole Petter Unnerud Daglig leder Spesialtransport AS

Etter hvert som vi har blitt varme i trøya på de nye kontorene våre på Berger, utenfor Oslo, ser vi at valget om å flytte på oss fra Vestby var helt riktig. Den gamle eiendommen i Vestby for øvrig nå solgt og overtakelse til ny eier skjer 1. juli 2018. Samarbeidet med resten av Kynningsrudgruppen fungerer veldig bra, og det er liten tvil om at vi drar stor nytte av å sitte sammen med Nordic Crane Kynningsrud – og visa versa. Mer aktivitet rundt vår SPMT Våre spesialtransportløsninger har blitt mer og mer populære i Sverige. Det siste halvåret har vi brukt vår SPMT (Self-Propelled Modular Trailer) i stadig flere prosjekter, nå senest på Liseberg under montasjen av berg-og-dalbanen Valkyrien (se bilder). Etterspørselen er økende, og vi ser nå at denne investeringen virkelig begynner å bære frukter.

Spennende transportoppdrag Vi har også en rekke andre spennende transportoppdrag i tiden som kommer. Trafoer er noe vi kjører relativt ofte, og allerede nå i sommer skal vi transportere en 110 tonns trafo fra Fredrikstad til nye Vamma Kraftverk i Indre Østfold. Kraftverket er allerede Norges største og skal, når utbyggingen står ferdig i 2019, øke kraftproduksjonen med hele 50%.

Våre spesialtransportløsninger har blitt mer og mer populære i Sverige.

Nytt navn og ny daglig leder Det er også flere andre spennende ting på gang hos oss. Ikke bare blir vi snart «Kynningsrud Spesialtransport AS», noe jeg tror bare forsterker varemerket vårt, som jo allerede er godt kjent i hele Europa. Som sikkert mange også vet, så er vi også på utkikk etter ny daglig leder i Spesialtransport. Når vedkommende er på plass, vet jeg ikke, men det er viktig å finne rett person. Ellers ligger det ingen dramatikk i beslutningen. Personlig fortsetter jeg i selskapet, men i en litt annen posisjon. Det har jeg ønsket meg lenge. Forandring fryder heter det, og fortsettelsen har vi virkelig ståltro på. Med et solid fundament å bygge på kan vi ikke annet enn å glede oss til hva fremtiden bringer. God sommer!

SIKTAR MOT OS 2020 Vi i Nordic Crane Kynningsrud tycker också om att bidra till de som kanske inte alltid får den uppmärksamhet som de faktiskt förtjänar. År 2017 tecknade vi ett sponsringsavtal med 22 år gamla roddaren Annie Svensson, vars mål är att representera Sverige under OS i Tokyo 2020.

Ole Petter

Text: Cato Brekke Andersen | Foto: Privat

Annie har vuxit upp i Falkenberg med sin mamma, pappa och två yngre syskon. På grund av sitt engagemang för roddsport valde hon att flytta till Jönköping 2016. Där fann hon allt vad hon behöver gällande träningsanläggningar både inomhus och utomhus. Med tränare på toppnivå och en grym träningsmiljö var detta en nödvändighet. Rodd är ingen sport där det finns mycket pengar. Det är därför som Annie jobbar deltid hos XXL medan hon tränar vid sidan av som den toppidrottsutövare hon är. Kort sagt är arbete och träning vad hon gör under en och samma dag. Stöd absolut nödvändigt Nordic Crane Kynningsrud kom hon i kontakt med genom redovisningsansvarig Sanna Berggren. Det ekonomiska stödet är nödvändigt. - Roddsport inkluderar inte några stora summor pengar, och som elitutövare måste man prioritera träning, mat och sömn. Vi tar aktivt ansvar för en stor del av kostnaderna själva, och därför är det nödvändigt med sponsorer för att delta i alla Konsentrert fjernstyrer.

48

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

träningsläger, tävlingar, samt att kunna ha råd med allt material som behövs, säger Annie. Med olympiska spelen 2020 som huvudmål är kontinuitet viktigt och med ett engagemang för denna nivå är ekonomisk trygghet och fasta ramar det viktigaste. - Jag har valt att göra en elitsatsning inom rodd för att se hur långt jag har möjlighet att komma i min karriär. Idag är jag med i Svenska Roddförbundets elitgrupp. Jag har tidigare varit med och representerat Sverige i Junior EM/VM och U23 VM, säger hon. OS 2020 i Tokyo - Mitt största mål är att få representera Sverige i OS 2020 i Tokyo. Målet är då att ro lättviktsdubbel. Det är ett högt mål, och jag har delmål längs vägen. Ett av mina delmål var att få ro världscuptävlingar även i år, och jag har precis (maj 2018) fått reda på att jag blivit uttagen till att ro lättviktsdubbel på den första världscupen i Belgrad ihop med Alice Ekros från Jönköping. Det är alltid kul att få jämföra sig med de bästa för att se hur fort det egentligen går i vår båtklass. Alice

och jag är fortfarande U23 och har många år på oss att utvecklas som roddare, berättar Annie. Många timmar för att nå långt Att nå långt, vare sig det är inom näringslivet eller som idrottsutövare, innebär mycket arbete. Förutom många timmars träning så ska även arbete, studier och tid för vänner och familj också fungera. - Rodden tar mycket tid, det är mycket annat runtomkring som man får sätta åt sidan för att träningen kommer först. Det är ett val jag har gjort och jag vet att jag måste avstå vissa saker för att kunna få min träning på så hög nivå som möjligt. I nuläget tränar jag 6-7 dagar i veckan och det brukar bli omkring 10 - 15 timmar per vecka, förklarar Annie. (dette grønne kan evt. kuttes v. plassmangel) - Det ska bli roligt att få samarbeta med Nordic Crane Kynningsrud under åren fram till OS 2020, avslutar hon.

SPMT på jobb på Liseberg i Sverige.

NORDIC CRANE KYNNINGSRUD

49


VINTER SOMMER 2017/2018 2018 - UTGAVE 65 66 - ÅRGANG 31 32

KRAN I BILDER

Samarbeid er viktig.

Bare 650 lass igjen. Harald Kynningsrud ved verdens største kran på Løft av tank på Øra Industriområde Liebherr-fabrikken utenfor Gamlebyen i Fredrikstad. i Tyskland

Skisprint i

Nyprofilerad kran på Ullevi, Nordens största arena.

Drammen.

Clas Ericsson på inspeksjonsrunde.

Jonas Berlin er med på å montere Valkyrien.

50

Container på slep.

Til Lutvann Leir med 4,2 meter i bredde.

Ufyselig vær, men vi gjør jobben.

51


Det Norske Blåseensemble

Halden Skiklubb

Terreng-syklist Ingrid Bøe Jakobsen

Løfter kulturlivet og idretten TIL NYE HØYDER Kynningsrud har valgt å fokusere sin sponsorvirksomhet til å hjelpe kultur og idrett lokalt på de stedene hvor vi er representert. Tekst: Ann-Christin Folmer | Foto: Diverse

Med røtter og hjertet i Halden er det her det brukes flest kroner, og det er ikke mange arrangementer som går av stabelen i grensebyen uten at Kynningsrud-logoen er å se. - Vi liker å ta vårt samfunnsansvar som en av de større bedriftene i byen. Alle vet at arrangørene av slike arrangementer er avhengige av midler fra bedrifter som sponser dem for å kunne gjennomføre, sier Torkil Kynningsrud, som er sponsoransvarlig hos Kynningsrud. - Vi har noen store samarbeidspartnere,

IK Comet Halden

52

KYNNINGSRUDNYTT

som Halden Topphåndball, Halden Skiklubb, Kvik Halden, Tons of Rock, Den Hvite Dame, Fredrikstad FK, Allsang på Grensen og Det Norske Blåseensemblet, for å nevne noen. Og mange små og middels store. Alle står for gode verdier som vi gjerne assosierer oss med, og de gir oss verdifull profilering tilbake, som er viktig for oss, forteller han. Vi jobber alltid for å få sponsorbilletter til våre ansatte i avtalene.

Trym Bilov-Olsen er en av mange sentrale spillere i Halden Topphåndball.

Allsang på grensen

Gleden er å være til nytte


VINTER 2017/2018 - UTGAVE 65 - ÅRGANG 31

JUBILANTER/JUBILARER

NYANSATTE/NYANSTÄLLDA

20 år

KPAB Slawomir Minda Anställd: 2018.01.08

Mariusz Bochniak Anställd: 2018.01.08

Slawomir Sarnik Anställd: 2018.02.01

Valjon Beciri Anställd: 2018.02.01

Kamil Salamon Anställd: 2018.05.02

Enver Sadiku Anställd: 2018.05.02

Daniel Stordal Ansatt: 01.02.2018

KPAB Berat Dukai Anställd: 2018.04.01

Xheladin Manaj Anställd: 2018.02.01

Rasmus Magnusson Anställd: 2018.02.01

Marcus Persson Anställd: 2018.02.01

Gustav Gralén Anställd: 2018.03.12

Billy Andren Ansatt: 26.02.2018

Mladen Klepic Ansatt: 22.03.2018

Vladimir Vidakovic Ansatt: 09.04.2018

Jørgen Klasson Ansatt: 16.04.2018

Sabri Lutolli Anställd: 2018.04.01

Michael Persson Anställd: 2018.04.01

KFAS

KGAB Ronny Thorbjørnsen Ansatt: 05.03.2018

Remi Bjørkå Ansatt: 01.04.2018

Adréan Rodriguez Ansatt: 03.04.2018

Per Kristian Syversen Ansatt: 23.04.2018

Leif Karlsson Anställd: 2018.02.23

Kristian Gärdner Anställd: 2018.02.26

Robin Flodman Anställd: 2018.03.12

Magnus Nilsson Anställd: 2018.04.23

Pontus Krantz Anställd: 2017.11.20

Tomas Persson Anställd: 2017.12.01

Rasmus Magnusson

Reine Carlsson Anställd: 2017.12.06

40 år NCKYAS Tommy Solberg Ansatt: 01.01.2018

S.TRANSPORT Morten Halden Ansatt: 28.05.2018

Arnstein Angell Ansatt: 13.11.2017

Lars Erik Vampli Ansatt: 01.12.2017

Jonny Gjørlihagen Ansatt: 04.12.2017

Vaidas Krasauskas Ansatt: 11.12.2017

Bo Larsson Ansatt: 04.12.2017

50 år

JUBILANTER/JUBILARER

10 år

KPAS Daniel Frankling

NCKYAS Sten Rino Andreassen Øyvind Fuglesand

NCKYAB Bengt-Eric Skoglund

Christopher Hjortskog David Björklund

20 år

KFAS Aleksandr Burkov

Henrik Gustafsson

Snorre Berdal

Stefan Ferm

Asgeir Henden

KPAS Erik Riis

Hans Roger Brynhildsen

Besnik Shishani

Tobias Lyckman

Magne Ringstad

PERSONALNYTT

KFAS

60 år

Anita Olsson

Mikael Karlsson

Christoffer Hermansson

NCKYAB Hans Alfredsson

Kjell Stenberg

KPAS

Fredrik Fors

Thomas Rhodin

Avni Hiseni

Jan Johansson

Frode Høitomt

Jan Erik Mosengen

Ole Petter Unnerud

Katarina Furufalk

Lukasz Deneka

Martin Andersson

Mats-Ola Mattsson

Peter Ohlsson

Kenneth Fredriksson

Peter Bengtsson

Rickard Magnusson

Roger Sterner

Ulrik Olsbjer

Nils Hindrum

Tage Sørlie

Trygve Nestaas

Nemanja Perisic

KPAB

Ulf Berg

Egon Gustavsson

KPAB

KFAS

S.TRANSPORT

KPAS Roy Pettersen

Hayder Al-Tameemi

NCKYAB

Marek Hupalo

KPAS

Hamit Imeraj

Fadi Dahwish

KFAS

Eirik Kynningsrud

Lars Eivind Østbye

KPAB Pål Porsmyr

KFAS Lene Hansen

KPAB Martin Lövstedt

NCKYAS

NCKYAS

KPAB Emanuel Larsson

Vidar Sandhaug

Björn Boström

Alan Ryan

Kynningsrud AS - KYAS | Kynningsrud Prefab AS - KPAS | Kynningsrud Prefab AB - KPAB | Kynningsrud Fundamentering AS - KFAS

54

KPAS Billy Andren

Dan Glamér Anställd: 2018.02.26

KPAB Mikael Simring Anställd: 2018.01.02

NCKYAS Peter Jäderström

RUNDE ÅR/JÄMNA ÅR

NCKYAB Christer Sparvenhöök Anställd: 2018.01.02

NCKYAB Robin Månsson

KPAS

30 år Ali Al-Shimary Ansatt: 08.01.2018

KYAS Torkil Kynningsrud

30 år

NCKYAB

Andre Bye

NCKYAB

NCKYAS Erik Johannessen

Kynningsrud Grundläggning AB - KGAB | Nordic Crane Kynningsrud AS - NCKYAS | Nordic Crane Kynningsrud AB - NCKYAB | Spesialtransport AS - S.TRANSPORT

PERSONALNYTT

55


PS! Husk familiedag pü Valle i Fredrikstad. Lørdag 15. september kl. 11 - 14.

God sommer!

KynningsrudNytt sommer 2018  

Kynningsrudgruppens personalmagasin - for og av våre medarbeidere.

KynningsrudNytt sommer 2018  

Kynningsrudgruppens personalmagasin - for og av våre medarbeidere.

Advertisement