Page 1

By: Borlasa, Razel Lutz Kyna S.


Sandaigdigan ng mga Sinaunang Pilipino • Tatlong sapin o rehiyon na pinaniniwalaang mayroon sa daigdig - Langit - Lupa - Ilalim ng lupa


Langit • Pinaniniwalang batis ng biyaya dahil sa liwanag, tubig ulan, at hangin. • Maaari ring batis ng paghihirap dahil sa bagyo, malakas na hangin, kulog at kidlat

• Pinaniniwalaang tahanan ng mga diyos o pinakamatataas na anito.


Langit • Marami ring paniniwala na may mga sapin din ang langit • Maraming naniniwala na mababa ang langit ng sinaunang panahon at ang mga araw, buwan at bituin ay bunga na lamang ng pagtaas nito.


Lupa • Ang lupa ay tahanan rin ng mga diwata, anito at espiritu. • Sa Tagalog ay tinutukoy rin ang lupa na sandayigdig, sangtinacpan at sanlibutan. • Pinaniniwalaang hindi solo ng tao ang lupa. Maraming puwersang pangkalikasan at espiritwal na kailangang pakisamahan.


Ilalim ng Lupa • Pinaniniwalaang may isa, apatm o limang poste na sumusuporta sa daigdig • Pinaniniwalaang may mga ilang hayop na sa paggalaw ay nagkakaroon ng mga lindol: - Ahas - Igat - Alimasag - Higanteng baboy


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas • Paniniwala ng mga Pintados ng Panay - Pinakamataas na bahagi ng langit -> nakatira ang diyos na sila Macaptan at Sidapa


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Langit -> tumutungo ang kaluluwa ng mga namatay sa saksak, kinain ng buwaya o napana ng balangaw.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Maguayen -> ang nagdadala sa isang namatay na tao patungo sa “mababang rehiyon� gamit ang barangay.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Lupa -> nilikha o lumitaw ang mga unang tao sa mundo, at kasamang namumuhay ng mga ibang espiritu


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas • Paniniwala ng Katutubong Tagalog - Ang masamang namatay ay napupunta sa casanaan. - Ang mabubuting namatay ay napupunta sa maca, isang “bayan ng pahinga”


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Sa kanila ay may apat na rehiyon: *lupa *langit na tahanan ni Bathala *maca, at *casanaan.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas • Paniniwala ng mga Bikolano - Kamurayawan ang langit na tirahan ni Gugurang - Gagamban ang ilalim ng daigdig na tirahan ng aswang


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Nasa lupa ang mga tao, iba pang diyos at mga anito.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas • Paniniwala ng mga taga-Iloilo - Itaas na daigdig nakatira ang mga ibabawon o udtuhanon na namamahala sa mga eklipse, kidlat at kulog.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Gitnang daigdig ang mga dutan-on na kasama sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. - Ilalim ng daigdig ang mga idadalmonon na may kinalaman sa lindol at baha.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas • Paniniwala ng mga Manobo ng Davao - langit nakatira ang mga busaw na dahilan ng sakit at masamang kapalaran ng tao


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Lupa ay tinatawag ring salladan, mandalluman o banwa.

- Maybollan o llongsud ang lugar ng mga kaluluwang namatay.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas • Paniniwala ng mga Tagbanua sa Palawan - Langit na may dalawang punong haligi. - ang hangin mula sa hilaga ay tinatawag na kiyabusan kung san dinadala ang mga namatay sa epidemya.


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - rehiyon sa mga ulap ay tinatawag na dibuwat kung san naroroon ang mga namatay sa karahasan, lason at panganganak. - pinakasagradong lugar ay ang awan-awan na tirahan ng pinakamataas na diwatang si Mangindusa


Mga Halimbawa ng Paniniwala sa Sapin ng Daigdig ng mga Sinaunang Tao sa Pilipinas - Basad ang tawag sa ilalim ng daigdig na tuluyan ng mga namatay sa natural na dahilan.


• Kabilang Buhay

• Pag-uugnayan ng mga Sapin


Babaylan, Catalonan, Ritwal at Seremonya • Babaylan o catalonan ang tawag sa mga manggagamot at mga pantas na kayang iugnay ang tao sa mga diyos at ibang nilalang.


Babaylan, Catalonan, Ritwal at Seremonya • ritwal at seremonya ay ginagawa ng mga babaylan upang manggamot, humiling ng magandang senyales, pagpapaalis ng masasamang espiritu, pagpapanumbalik ng proteksyon o biyaya, at iba pa.


Babaylan, Catalonan, Ritwal at Seremonya • Anting-anting, agimat, mutya, orasyon, o dasal – mga instrumentong gamit na pangtapat sa mga kakaibang nilalang upang maiwasan ang hindi magandang mga pangyayari.


Babaylan, Catalonan, Ritwal at Seremonya • Mag-anito ay isang ritwal ng pagaalay sa mga likha.


Ang Katawan at Kaluluwa


Kaluluwa Ibanag

ikararwa

Ilokano

Kararua

Pangasinense

Kamarerwa

Kaladuwa “dua” •nakaugat sa salitang Tagalong Kaluluwa “adua” na ang ibig Bikol,o Bisaya Kalag sabihin Maguindanaon Aluwak ay “dalawa” Maranao Arowak Kapampangan

Tausug

Nyawa

Bagobo

Gimokud

Jama Mapun

Sumangat

Ifugao

Alimaduan/linawa

Tagbanua

Kiyarulwa/payu


End of Report SANGGUNIAN Kasaysayang Bayan: Sampung Aralin sa Kasaysayang Pilipino. National Historical Institute, Adhika ng Pilipinas, Inc., 2005.

Kas1 Report  

Indigenous Belief Systems

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you