Page 1

0 8

YRITTÄJYYDEN PUOLESTA JO 80 VUOTTA


SISÄLLYSLUETTELO Kolmiportaisuus, Kymen Yrittäjien valokuvakilpailun voittajakuva

4

Anjalankosken paikallisyhdistys, Puolustusvoimayhteistyö

5

Tulevaisuus 6 Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy 8 Haminan, Iitin ja Jaalan paikallisyhdistykset 10 Historiaa, Liikenne Vuorela ja Pousin Puutarha 80 vuotta

12

Risto Heikkilä ja Arvo Suutari, Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot

14

Yhteistyö ja edunvalvonta 16 Kotkan ja Kouvolan paikallisyhdistykset 19 Nuoret Yrittäjät, mitä heille kuuluu nyt?

20

Yksinyrittäjät 22 Vaikuttaminen 24 Kuusankosken ja Pyhtään paikallisyhdistykset

27

Valkealan ja Virolahti-Miehikkälän paikallisyhdistykset

29

Pöyrööt-sarjakuva 31 Arkistokuva, Liikenne Vuorela

PÄÄTOIMITTAJA Hannu Lehtinen

TOIMITUSSIHTEERI Heli Pykälistö

TOIMITUSTIIMI Hannu Lehtinen Heli Pykälistö Veijo Tervonen Stiina Kokkonen Minna Ollikainen Minna Parkas

TAITTAJA Minna Parkas JAKELU 1. painos, 3 000 kpl 03/2019

PAINO Grano Oy/Kouvola JULKAISIJA Kymen Yrittäjät ry Käsityöläiskatu 4 45100 Kouvola tiedotus.kymi@yrittajat.fi Puh. 0440 944 486 2

Kannen kuva kokonaisuudessaan. Kuvassa Väinö Vuorela ja Liikenne Vuorelan ensimmäinen linja-auto 1940-luvulla. Lisää Liikenne Vuorelasta sivulla 13.


MAAKUNNAN YRITTÄJÄJÄRJESTÖ Kahdeksankymmentä vuotta on pitkä aika. Yrittäjäyhdistyksenä se on huikea määrä kokemusta monelta alalta, kun pohtii, miten paljon jäseniä näihin vuosikymmeniin mahtuu. Monenlaisia vaiheita on eletty suomalaisessa yhteiskunnassa. Kymenlaakso on kokenut sodanjälkeisen nousun, kasvanut Suomen suurimmaksi teollisuuskeskittymäksi ja rakennemuutoksen jälkeen hakee identiteettiään. Tässä rinnalla ovat olleet koko ajan yrittäjät rakentamassa omalta osaltaan kymenlaaksolaisuutta. Kymen Yrittäjät on tänä päivänä kymmenen paikallisyhdistyksen maakunnallinen yhteistyöelin. Sen rooli valtakunnallisen järjestön ja pienimpien alle sadan jäsenen paikallisyhdistysten kannalta on tärkeä. Viesti kulkee molempiin suuntiin. Kymen Yrittäjät antaa edunvalvonnallista tukijalkaa kaikille paikallisyhdistyksille vahvis-

taakseen niiden vaikuttavuutta. Aluejärjestö voi tukea paikallista yhdistystä sen toiminnassa ja viestinnässä. Koko Suomen Yrittäjien juuret ja voima on juuri paikallisyhdistyksissä. Kymen Yrittäjät tulee näkymään juhlavuonna kaikilla paikkakunnilla, missä paikallisyhdistykset toimivat. Olemme tapaamassa paikallisia yrittäjiä, oppilaitoksia ja luottamushenkilöitä sekä kuntien virkamiehiä. Haluamme paikallisuuden kautta juhlia kiertueella yrittäjien oman järjestön 80. juhlavuotta työn merkeissä. Hannu Lehtinen puheenjohtaja Kymen Yrittäjät Kuva: Illuusio Oy

YRITTÄJIÄ TARVITAAN ENEMMÄN KUIN KOSKAAN Maailma, Suomi ja Kymenlaakso tarvitsevat yrittäjiä tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan. Yrittäjiä tarvitaan ratkomaan maailman haasteita, joista keskeisimpiä on ilmaston pelastaminen sekä ravinnon ja hyvinvoinnin turvaaminen maailman ihmisille.

Meillä on yhä ylisuuri julkinen sektori suhteessa taloutemme kokoon. Jotta voimme auttaa heitä, jotka eniten apua tarvitsevat, tarvitsemme uuden liiton yritysten ja julkisen sektorin välille. Yksityiset yritykset pitää valjastaa paremmin palvelemaan koko yhteiskuntaa. 

Suomessa tarvitaan riskiä ottavia yrittäjiä erityisesti, jotta viheliäisin ongelmamme työttömyys saadaan nujerrettua. Uudet työpaikat ovat syntyneet 2000-luvulla pääasiassa pk-yrityksiin. Hyvin harva pk-yritys lähtee monien suuryritysten lailla halvemman työvoiman maihin. Kymenlaaksossakin on tästä paljon esimerkkejä.

Lopuksi tarvitsemme yrittäjiä esikuviksi – näyttämään mallia suomalaiselle nuorisolle, joka haluaa yrittää enemmän kuin koskaan. Tämäkin on tärkeä tehtävä. Hyvä yrittäjä on monen esikuva.  

Tarvitsemme yrittäjiä myös ratkomaan julkisen talouden ongelmia.

Mikael Pentikäinen toimitusjohtaja Suomen Yrittäjät

Kuva: Markus Sommers 3


KOLMIPORTAINEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖ SUOMEN YRITTÄJÄT Valtakunnallinen keskusjärjestö

KYMEN YRITTÄJÄT Suomen Yrittäjien aluejärjestö

PAIKALLISYHDISTYKSET Yhteensä 10 kpl vuonna 2019

Kymen Yrittäjät ry toimii Kymenlaaksossa pienten, keskisuurten ja mikroyritysten eri toimialoja edustavana edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä. Kymen Yrittäjien toiminnan tarkoituksena on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä Kymenlaakson alueella. Toiminnan perustana ovat Suomen Yrittäjien yhteiset arvot; rohkeus, luotettavuus ja uusiutuminen. Järjestö toimii alueella asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä. Kymen Yrittäjät vaikuttaa yrittäjille tärkeiden asioiden etenemiseen ja päätöksentekoon keskeisten kehittämisryhmien ja luottamuselinten kautta. Kaikki Kymen Yrittäjien paikallisyhdistykset esittäytyvät tämän lehden sivuilla.

TUNNELMA RATKAISI VALOKUVAKILPAILUN VOITTAJAN Osana juhlavuotta Kymen Yrittäjät järjesti valokuvakilpailun, johon kaikki jäsenet saivat osallistua itseottamillaan kuvilla. Aihe kuville oli vapaa ja luontokuvien suosio näkyi vahvasti kilpailuun tulleissa kuvissa. Tämän julkaisun toimitustiimi valitsi kilpailun voittajaksi Pitko Cafe & Shopin yrittäjän Marjut Kilven ottaman kuvan ilta-auringon laskusta kesämökillään Kotkan Hevossaaressa. Perusteluina voitolle olivat mm. kekseliäs kuvakulma, kuvan runsaat yksityiskohdat sekä siitä huokuva tunnelma.

Voittajakuvassa ilta-auringon lasku Kotkan Hevossaaressa. Kuva: Marjut Kilpi

4


ANJALANKOSKEN YRITTÄJÄT TUKEE YRITYSTEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Anjalankosken Yrittäjillä on aktiivinen hallitus. Puheenjohtajana toimii Marjo Ansas (oikealla) ja jäseniä ovat Taina Mauno, Stiina Ruokola, Tuula Peltola ja Tanja Oksman. Varapuheenjohtaja on Jari Liikkanen. Hallitukseen kuuluvat lisäksi Seija Paavola ja Stiina Kokkonen.

Anjalankosken Yrittäjät on toiminut eteläisessä Kouvolassa jo 36 vuoden ajan. Jäseniä on vajaat 200. Paikallisyhdistys kannattaa paikallisten yrittäjäyhdistysten säilymistä Kouvolan alueella. Kouvolan yrittäjäyhdistysten jäsenistä koottua Eturyhmää tulisi vahvistaa entises-

tään, jotta se olisi riittävän vaikutusvaltainen Kouvolan kaupungin ja elinkeinotoimen suuntaan. Ryhmä puhuu yhdellä suulla koko alueen yrittäjäkentän puolesta. Anjalankosken Yrittäjien päätavoite on jäsenyritysten ja laajemminkin yritysten asioista tiedottaminen.

Yhteistyötä tehdään muun muassa paikallislehti Keskilaakson kanssa. Yrittäjäyhdistys tarjoaa jäsenistölle myös koulutusta ja virkistystoimintaa samanhenkisessä seurassa tekemällä muun muassa opintomatkoja. Yhdistyksen merkittävin tapahtuma on Jaakonpäivä, joka järjestetään heinäkuussa Ankkapurhan kulttuuripuistossa. Yrittäjävaikuttaja heittää ”halon” Kymijokeen virran vietäväksi ja esittää toiveen yhdistykselle ja kaupungille. Viime vuoden Jaakko Mirka Vanhala toivoi kulkuyhteyksien parantamista eteläiseen Kouvolaan. Yhdistys kantaa huolta palvelujen säilymisestä alueella. Jäsenkunnalle on tavoitteena koota paikalliset jäsenedut, joilla tuetaan paikallisia yrityksiä, tehdään tunnetuksi yrityksiä ja laajennetaan yritysten välistä yhteistyötä.

Kuva ja teksti: Stiina Kokkonen

PUOLUSTUSVOIMIEN JA YRITTÄJIEN YHTEISTOIMINTA Kymen Yrittäjät tekee yhteistyötä puolustusvoimien ja paikallisesti Kaakkois-Suomen aluetoimiston kanssa. Yhteistyön perustana on vuosittain tehtävä sopimus yhteistoiminnasta, jonka näkyvin osa on kerran vuodessa pidettävä Yhteistoimintapäivä. Tilaisuuteen kutsutaan yrittäjiä sekä Kymenlaaksosta että Etelä-Karjalasta ja toiminnallisen päivän ohjelma liittyy usein valmiuteen. Yhteistoimintapäivän osallistujat ovat päässeet vierailemaan mm. Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä, Kaakkois-Suomen rajavartiostossa Immolassa sekä Salpalinjalla Virolahdella. – Yhteistoimintapäivä on hyvä ja toimiva perinne, jota on hyvä pitää yllä. Tilaisuuksissa pääsemme vaihtamaan ajatuksia sekä keskustelemaan yrittäjien kanssa ja kuulemaan heidän näkemyksiään mm. kertausharjoitusten vaikutuksista yrityksiin.

Yhteistoimintapäiviin osallistuu myös paljon naisia ja ne toimivat hyvinä tilaisuuksina lisätä naisten tietämystä puolustusvoimista ja rajavartiolaitoksesta tehtävineen, sanoo Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Saku Muona. Kaakkois-Suomen aluetoimisto toimii osana Karjalan prikaatia ja vastaa asevelvollisten asioiden hoitamisesta kuten kutsunnoista ja kertausharjoituksista. Aluetoimisto myös vastaa alueellaan paikallispuolustuksesta Pohjois-Kymenlaaksossa, maanpuolustustyöstä, viranomaisyhteistoiminnasta sekä yhteistyöstä eri järjestöjen kanssa. – Pidämme yrittäjiä ja yrittäjäjärjestöä tärkeänä yhteistyökumppanina. Yrittäjäjärjestö muodostaa hyvän verkoston, joka levittäytyy laajalle alueelle ja eri toimialoille, Muona toteaa. Kuva ja teksti: Heli Pykälistö

Yrittäjiä tutustumassa Salpalinjan maastokohteisiin vuonna 2017.

5


PERTTU PÖLÖNEN

”Ei ole koskaan ollut parempaa aikaa olla yrittäjä kuin nyt.”

• keksijä, futuristi, säveltäjä ja startup-yrittäjä • valmistunut Singularity University -tulevaisuusyliopistosta, joka sijaitsee Nasan tutkimuskeskuksessa Kaliforniassa • koulutettu säveltäjä SibeliusAkatemiasta • opiskellut eksponentiaalisia teknologioita Piilaaksossa • perustanut Nasalla ollessaan hyväntekeväisyysjärjestön 360ed • Sävelkello -keksintö on kansainvälisesti palkittu ja patentoitu vientituote

JOKAISEN JOHTAJAN JA YRITYKSEN ELINEHTO ON DISRUPTION YMMÄRTÄMINEN – Lineaarisen ja lokaalisen aika on ohi. Digitalisaation myötä olemme siirtyneet globaaliin ja eksponentiaaliseen aikakauteen. Kukaan ei osaa sanoa millainen meidän arkemme on kymmenen vuoden päästä. Perttu Pölönen (24), keksijä, futuristi, säveltäjä ja startup-yrittäjä, kiertää ympäri Suomen luennoimassa tulevaisuudesta. Disruptio ja eksponentiaalinen ovat sanoja, jotka hänen puheessaan toistuvat usein. Disruptio tarkoitaa markkinoilla tapahtuvaa häiriötä tai sekasortoa, jonka aiheuttaa jokin uusi innovaatio. – Jos et disruptoi itseäsi, joku muu tekee sen. On ennustettu, että puolet nykyisistä isoista yrityksistä lakkaa olemasta kymmenen vuoden päästä. Kaikki mikä voidaan digitalisoida tullaan varmasti digitalisoimaan. Jos yritys ei nyt rakenna tulevaisuuttaan jonkin eksponentiaalisesti kasvavan teknologian varaan, joku muu tekee sen, ja menee ohi, Pölönen näkee.

6

TULEVAISUUS

Parasta aikaa olla yrittäjä –  Ei ole koskaan ollut parempaa aikaa olla yrittäjä kuin nyt. Jos halusit muuttaa maailmaa satoja vuosia sitten, ei ollut välineitä tehdä sitä, jollet ollut kuningas. Teknologia mahdollistaa sen, että voidaan vaikka omassa autotallissa luoda sellaista, joka vaikuttaa miljoonien, jopa miljardien ihmisten elämään. Kuka muuttaa maailmaa nyt? Ennen ehkä poliitikot, nyt yritykset ovat nousseet uudella tavalla mukaan siihen, kuka vaikuttaa, kehen ja miten. –  Yrittäjänä voi nyt seurata unelmiaan uudella tavalla, se on tehty paljon helpommaksi kuin ennen, Pölönen toteaa. – On oltava rohkeutta miettiä tulevaisuutta tarpeeksi isosti. Pitää pitää silmät ja korvat auki muutoksille. Tekoäly vs. ihminen –  Sen sijaan että seurataan vain tekoälyä, pitäisi seurata kaikkia informaatioteknologioita, jotka hyödyntävät dataa: 3D-printtaus, virtuaalitodellisuus, nanoteknologia,

block chain -teknologia, digitaalibiologia… ne kaikki vaikuttavat toisiinsa. – Tekoälyn aikana meidän pitää alkaa miettiä omaa suhdettamme koneisiin. Millä tavalla voimme tuoda arvoa, joka on ihmisille ominaista ja ihmisyydelle tärkeätä. Ei kilpailla tekoälyä vastaan vaan mietitään, miten se auttaa ihmistä. Tekoäly on tukiäly. – Yrittäjien vastuulla on tehdä tästä maapallosta parempi paikka. Kysyisin kaikilta yrittäjiltä: se mitä nyt teet tai tulet tekemään seuraavat kymmenen vuotta, onko se sinun aikasi, uhrauksesi arvoista, muuttaako se maailmaa tarpeeksi? – Se missä todellinen arvo luodaan on se, mikä EI muutu. Ihmisinä voidaan rakentaa sellaisten asioiden varaan kuin tunne yhteenkuuluvuudesta, hyväksyminen, rakkaus… Niiden tiedetään kestävän aikaa. Mitä teknologisemmaksi yhteiskunta muuttuu, sitä ihmimillisemmäksi sen pitää myös muuttua, Perttu Pölönen sanoo. Kuva ja teksti: Veijo Tervonen


OMISTAJANVAIHDOKSEEN LÖYTYY APUA Lähitulevaisuudessa omistajanvaihdos on ajankohtaista useissa yrityksissä. Omistajanvaihdosbarometri 2018 kertoo, että yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä seuraavan vuosikymmenen aikana lähes 50 000 yrityksessä, yksinyrittäjät mukaan lukien. Jatkuvuusnäkymät ovat kuitenkin parantuneet: miltei 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin. Kouvolan seudun elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy keskittyi

2015 päättyneessä laajassa hankkeessa omistajanvaihdoksiin. Omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen valmistui myös opas. – Laaja hanke auttoi osaltaan siihen, että neuvoja osataan kysellä omistajanvaihdostilanteessa, yhteyspäällikkö Leena Gardemeister Kouvola Innovation Oy:stä kertoo. Aloita suunnittelu ajoissa Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, jo 3-5 vuotta ennen lopullis-

ta ajankohtaa. Ennen onnistunutta omistajanvaihdosta on hyvä pohtia mm. yrityksen myyntikuntoon virittämistä, oikean yritysmuodon valitsemista, jatkajan etsimistä ja yrityksen arvon määrittämistä. Neuvoja löytyy mm. elinkeinoyhtiöiltä (Kouvolassa Kouvola Innovation Oy ja Kotkan-Haminan seudulla Cursor Oy), Suomen Yrittäjien verkkosivuilta sekä yrityskummeilta.

Teksti: Veijo Tervonen

OMISTAJANVAIHDOSBAROMETRIN 2018 TULOKSIA:

% %

%

• Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 % arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle (39 % vuonna 2015), 34 000 yritystä olisi tulossa myyntiin. • 24 % tähtää sukupolvenvaihdokseen (23 % 2015) eli 13 500 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle. • 22 % uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (27 % 2015). Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siis 21 500 yritystä. Tämä vaihtoehto koski aiempaa voimakkaammin yhden hengen yrityksiä. • 7 % arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta (7 % 2015). • Alle 55-vuotiaiden mielenkiinto yrityskauppoja kohtaa on kasvanut. 36 % oli kiinnostunut oman yrityksen myymisestä (30 % vuonna 2015). 27 % oli kiinnostunut yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta (23 %). Omistajanvaihdosbarometrin toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Omistajanvaihdosfoorumin toimeksiannosta. Baroaineisto koottiin Elinkeinoelämän keskusliiton, kauppakamareiden ja Suomen Yrittäjien jäseniltä.

Yrittäjä, kurvaa kasvukäyrälle! Suunnitteletko • investointia • yrityksen kehittämistä • tuotekehitystä • osaamisen päivittämistä • rekrytointia • yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa • vientiä ja kansainvälistymistä • tai jotain muuta?

Tarjoamme rahoitusta ja kehittämispalveluita. Ota yhteyttä – etsitään yhdessä yrityksesi tarpeisiin sopivat ratkaisut! www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus www.yritystenkehittamispalvelut.fi

pohjois-kymenkasvu.fi Riikka Huhtanen-Pitkänen 0295 029 123 Jukka Saarni 0295 029 085 Asko Jaakkola 0295 029 055 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

sepra.fi


Me Kinnossa palvelemme yrityksiä niiden kaikissa kehitysvaiheissa, koko elinkaaren ajan. Olemme yrityksiä varten.

JOKAINEN YRITYS ON MAHDOLLISUUS. .FI

KINNO.FI

020 615 2710

PARAATIKENTTÄ 4, KOUVOLA

YHTENÄINEN JOUKKUE VARMISTAA MENESTYKSEN Maakunnan elinvoimaisuuden perustana ovat menestyvät yritykset ja vahva yhteistyö eri toimijoiden kesken. Menestys syntyy siitä, että pidämme säännöllistä vuoropuhelua ja teemme asioita yhdessä kaupunkien, elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen välillä. Tätä yhteydenpitoa ovat myös yrittäjät arvostaneet. Juhliva Kymen Yrittäjät ry on ansiokkaalla toiminnallaan, yhtenäisenä joukkueena, parantanut yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita Kymenlaakson alueella. Yrittäjäyhteisö on tarjonnut jäsenyrityksilleen erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen, tiedonsaantiin ja virkistykseen. Yhteistyössä on ollut voimaa, joka on näkynyt yhteisten tavoitteiden saavuttamisena.

8

Tänä juhlavuotena meillä on mahdollisuus entisestään tiivistää yhteistyötä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja koko maakunnan elinvoiman vahvistamiseksi. Asuntomessut 2019 ja Railforum Kouvolassa sekä säännöllinen konttijunayhteys Kouvolasta Kiinaan tarjoavat uusia mahdollisuuksia yrityksille liiketoiminnan kasvattamiseen koko maakunnan alueella. Kiitän Kymen Yrittäjät ry:tä hyvästä yhteistyöstä ja merkittävästä työstä yrittäjäjäsenistönsä ja koko maakunnan parhaaksi. Onnea ja menestystä Kymen Yrittäjät ry:lle jäsenyrityksineen! Martti Husu toimitusjohtaja Kouvola Innovation Oy


TÄRKEINTÄ KAIKESSA TEKEMISESSÄ ON IHMINEN Kymenlaakson rajatut resurssit pitää yhtenäistää ja suunnata yhteisen lisäarvon luomiseen. Tässä Kymen Yrittäjillä on omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan koko 80-vuotisen historiansa aikana ollut erittäin keskeinen rooli. Ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Yhteiskunta on kehittynyt tavalla, jossa viestintä näyttelee kaikessa tekemisessä entistä suurempaa roolia. Uskon, että nimenomaan positiivisen viestinnän merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan entisestään. Kymen Yrittäjät ja kattojärjestönä Suomen Yrittäjät ovat tämän suhteen tehneet paljon hyvää työtä, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Trendimuutoksen mahdollistaminen ja tukeminen on Kymenlaakson keskeinen tavoite. Tavoitteen saavuttamisessa yrittäjien tuoma lisäarvo on ratkaiseva, ja sekä Kymen Yrittäjien että maakunnan

muiden keskeisten toimijoiden tulee omalla toiminnallaan varmistaa yrittäjille mahdollisuudet ja puitteet osallistua kasvuun. Tästä on hyviä esimerkkejä olemassa ja toimintaa pitää jatkaa ja edelleen kehittää. Tärkeintä kaikessa tekemisessä on ihminen. Kymen Yrittäjissä vuosikymmenten aikana toimineet henkilöt ovat omalla epäitsekkäällä toiminnallaan luoneet vahvan ja ammattimaisen järjestön meidän kaikkien hyväksi. He ovat myös edistäneet maakunnan sisällä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me kaikki osoitamme kiitollisuutta siitä työstä, jonka Kymen Yrittäjät on tehnyt. Ja meidän kaikkien tulee myös antaa tukemme järjestön toiminnalle ja sen edelleen kehittämiselle; ainoastaan toimimalla aidosti ja vilpittömistä yhdessä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi voimme luottavaisin mielin odottaa entistä valoisampaa tulevaisuutta.

Lämpimät onnittelut Kymen Yrittäjät ry:lle. David Lindström toimitusjohtaja Cursor Oy

Miehikkälä

Hamina Pyhtää

Kotka

Palvelemme yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia:

rekisteri Kotkan-Haminan seudun vapaista toimitiloista ja tonteista

§ henkilökohtainen yrityksen perustamisneuvonta ja liiketoiminnan suunnittelu

§ yritystoiminnan kehittämispalvelut ja -hankkeet sekä rahoituksen suunnittelua

§ yrittäjän aamukahvitilaisuudet keskiviikkoisin

§ kansainvälistymis- ja omistajanvaihdospalvelut

§ sähköiset palvelut www. cursor.fi mm. neuvontavideot, Yritystulkki®-tietopankki,

§ yrityskummiverkosto § asiantuntijaverkosto

Toimitko jo yrittäjänä? Cursorin apu ei lakkaa yrityksen perustamiseen. Tärkeänä tehtävänämme on tukea seudun yritysten kehittymistä ja kasvua monipuolisesti. Neuvontapalvelumme ovat maksuttomia!

cursor.fi

CURSOR OY KOTKAN–HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ / KESKUS 040 190 2500 / INFO@CURSOR.FI EAGLE-TALO, KYMINLINNANTIE 6, PL 14, 48601 KOTKA / RAATIHUONEENTORI 16, 49400 HAMINA

Seuraa meitä somessa!

Suunnitteletko omaa yritystä?

Virolahti


HAMINAN YRITTÄJÄT RAKENTAA YHDESSÄ TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA Haminan Yrittäjillä on menossa jo 124. toimintavuosi. Yhdistykseen kuuluu lähes 300 yrittäjä-, seniori- ja kannatusjäsentä. Yhdistyksen vahva paikallinen vaikuttamistyö jatkuu varmistamalla, että paikalliset yrittäjät otetaan entistä paremmin huomioon kaupungin päätöksenteossa, esimerkiksi hankinnoissa ja päätösten yritysvaikutusten arvioinnissa. Panostamme myös yrittäjien väliseen yhteistyöhön ja kannustamme yrittäjiä käyttämään mahdollisimman paljon kotikaupungin yritysten tarjoamia palveluja. Positiivinen, yrittäjäystävällinen ilmapiiri ja hyvä yhteistyö sekä kaupungin suuntaan että yrittäjien välillä vahvistaa Haminan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.

Yrittäjän päivän seminaari syyskuussa on tärkein tapahtumamme. Vuonna 2019 se järjestetään jo 13. kerran. Tällöin Raatihuoneella kohtaavat yrittäjät, valtuutetut ja virkamiehet antoisissa keskusteluissa. Tänä vuonna seminaarin aiheena on ”Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden uutta Haminaa”. Seminaarissa jaamme myös vuoden 2019 yrittäjäpalkinnot ansioituneille yrittäjille. www.haminanyrittajat.fi

Haminan Yrittäjien hallitus 2019-2020. Jäsenet ylärivistä vasemmalta: Ville Meronen (varapuheenjohtaja), Sini Huhtala, Sami Vapalahti, Tom Klami, Elisa Itkonen, Anita Heikkinen (tiedottaja). Eturivistä vasemmalta: Päivi Suortti, Nina Nylund (puheenjohtaja), Johanna Kolmela (sihteeri), Susanna Peri, Marjo Lahtela (rahastonhoitaja).

Teksti: Anita Heikkinen Kuva: Vesa Hovi

KOHTAA LUMOAVA MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI

MENESTY UPEASSA YMPYRÄKAUPUNGISSA. HAMINA.FI | VISITHAMINA.FI


IITIN YRITTÄJÄT PALKITTIIN VUODEN PAIKALLISYHDISTYKSENÄ Iittiläisiä vuoden 2019 Rakenna ja remontoi -päivässä Ravilinnassa.

Iitin Yrittäjät on tiivis ja yhteisöllinen yrittäjäyhdistys. Suomen Yrittäjät palkitsi alkuvuodesta yhdistyksen vuoden 2018 parhaana paikallisyhdistyksenä 100-199 jäsenyrittäjän sarjassa. Perusteluina palkitsemiselle olivat mm. uusien toimintatapojen aktiivinen hakeminen ja jäsenhankintaan panostaminen. Yhdistys on ottanut vahvasti kantaa mm. tietoliikenneyhteyksien parantamiseen sekä puoltanut KymiRing -hanketta. Vuonna 2018 yhteistyössä Iitin kunnan kanssa ensimmäisen kerran jär-

jestetty Rakenna ja remontoi -päivä keräsi yli 500 rakentamisesta ja remontoimisesta kiinnostunutta kävijää Iitin kunnantalolle. Rakenna ja remontoi -päivä järjestettiin myös tänä vuonna ja tarkoituksena on kehittää tapahtumakonseptia eteenpäin. Vuoden paikallisyhdistyspalkinnon innoittamina Iitin Yrittäjissä on käynnistetty tänä vuonna nuorille yrittäjille suunnatut After work -tapahtumat, joissa yrittäjät pääsevät verkostoitumaan ja vaihtamaan ko-

kemuksia. Nuoria yrittäjiä tarvitaan mukaan toimintaan, jotta yhdistys pysyy elinvoimaisena. Iitin Yrittäjissä yhteinen tekeminen koetaan tärkeäksi ja yhdistys järjestää vuosittain jäsenilleen retken ulkomaille. Kohteita ovat olleet mm. Puolan Varsova sekä Tšekin Praha ja Brno. Tänä vuonna retki suuntautuu ympäristöystävällisesti Ruotsiin.

Teksti: Heli Pykälistö Kuva: Iitin Yrittäjät ry

JAALAN YRITTÄJILLE 40 VUOTTA TÄYTEEN Jaalan Yrittäjät ry perustettiin vuonna 1979 jatkamaan Liikemiesyhdistyksen toimintaa. Yrittäjäyhdistys on ollut Jaalan alueella entistä tärkeämmässä roolissa vuoden 2009 alusta, jolloin Jaalan kunta lakkasi olemasta ja syntyi uusi Kouvolan kaupunki, jonka asukkaita jaalalaisetkin nyt ovat. Yrittäjien edunvalvonta suhteessa kuntaan muuttui, aikaisemmin kuntapäättäjät olivat lähellä ja kanssakäyminen helpompaa. Nyt jaalalaisten yrittäjien ääni kuuluu kaupungissa toimivien yrittäjäyhdistysten yhteisen Eturyhmän kautta. Siinä on mukana myös kaupungin edustajat. Vapaa-ajan asukkaat ovat jaalalaisille yrittäjille tärkeä asiakasryhmä. Vuodesta 1985 lähtien yrittäjäyhdistys on julkaissut Jaala tänään -lehden vapun tienoilla. Lehti toimii jaalalaisten yrittäjien kattavana palveluhakemistona ja markkinointikanavana. Aikakauslehden tyylinen julkaisu postitetaan Jaalan vapaa-ajan asukkaille ja se on saatavilla paikal-

lisissa palvelupisteissä läpi vuoden. Nettiin on perustettu jaalatanaan.fi -sivusto vuonna 2018. Sieltä löytyy näköislehtenä Jaala tänään -julkaisu sekä jaalalaisten yrittäjien palvelutarjonta. Jaalalaiset yrittäjät elävät kesästä. Yrittäjäyhdistys on ottanut kuntien yhdistymisen jälkeen vetovastuun perinteisestä kesänavaustapahtumasta kesäkuun alkupuolella. Kesänavauksessa kastetaan Vuoden kesäjaalalainen ja kastetuista muodostuu Kesäneuvosto, jonka vaikutusvaltaiset jäsenet ovat vuosien varrella olleet vahvana taustavoimana mökkipitäjänsä Jaalan kehityksessä. Kuva ja teksti: Veijo Tervonen

Vuoden 2018 kesäjaalalaiseksi kastettiin muusikko Kaarle Viikate. Vettä kaatamassa olivat vas. Juha Vainio (Kesäneuvosto), Jaalan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Paavolainen ja pastori Minna Tanska.


YRITTÄJIEN EDUNVALVONTAA 80 VUOTTA 1939

• Yksityisyrittäjäin Kymenlaakson aluejärjestö ry perustetaan Kotkassa ajamaan yrittäjien etua • Ensimmäinen puheenjohtaja oli Jaakko Nevasuo

1944

• Jatkosota päättyy

1952

• Helsingissä järjestetään olympialaiset, banaani ja Coca-Cola rantautuvat Suomeen

1958

• Suomessa aloittaa virallisesti näköradio (televisio)

1968

• Yhdistyksen toiminta siirtyy Kymen Yrittäjät ry:n alle

1978

• Toimintaa uudelleenorganisoidaan ja yhdistykselle valitaan päätoiminen toimitusjohtaja Pekka Kataikko

1980-luku

• Yrittäjäjärjestö panostaa yhteistyön kehittämiseen alueella sekä vaikuttaa vahvasti yrittäjien puolesta

1995

• Suomi liittyy Euroopan Unioniin

1996

• Yrittäjäin Keskusliitossa tapahtuu muutoksia ja nimeksi tulee Suomen Yrittäjät ry

1999

• Kymen Yrittäjiin liittyy 2000. jäsen

2002

• Valuutta vaihtuu markoista euroihin Suomessa

2009

• Aluejärjestön Maakunnallinen yrittäjäjuhla kerää Haminaan ennätykselliset lähes 700 vierasta juhlimaan yhdistyksen seitsemänkymppisiä

2017

• Kymen Yrittäjien puheenjohtajaksi valitaan ensimmäistä kertaa nainen, Marika Kirjavainen

2019

• Kymen Yrittäjät täyttää 80 vuotta

Kymen Yrittäjien perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Yhdistyksen toiminta käynnistyi 12.2.1939 Kotkassa nimellä Yksityisyrittäjäin Kymenlaakson aluejärjestö ry. Yhdistys perustettiin alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi sekä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tavoite oli myös kasvattaa yrittäjien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jäseninä oli yrittäjiä kaikista maakunnan kunnista. Yrittäjäyhdistyksen alkutaival oli vaikeaa aikaa, sillä sodan vaikutukset ulottuivat koko kansakuntaan. Yhdistyksen toiminta vilkastui sodan jälkeen ja oli aktiivista aina 1950-luvulle saakka. 1960-luvulle tultaessa Yksityisyrittäjäin Kymenlaakson aluejärjestö ry:n toiminta oli hiipunut ja aktiivisuus jäsenissä laskenut. Silloisen keskusjärjestön Yrittäjäin Liiton tukemana päätettiin 1968 lakkauttaa kyseinen yhdistys ja perustaa tilalle uusi aluejärjestö Kymen Yrittäjät ry. Vuonna 1978 yhdistyksen toiminta organisoitiin uudelleen ja Kymen Yrittäjille valittiin päätoiminen toimitusjohtaja aiemmin asioita hoitaneen toiminnanjohtajan sijasta. Tällöin myös yhdistyksen toiminta hahmottui nykyiseen muotoonsa ja kuntiin perustettiin paikalliset yrittäjäyhdistykset, joista tuli Kymen Yrittäjien jäseniä. Tänäkin päivänä yrittäjäjärjestö toimii kolmiportaisena eli keskusjärjestö Suomen Yrittäjien alla toimivat maakunnissa aluejärjestöt, kuten Kymen Yrittäjät, ja niiden alla paikalliset yrittäjäyhdistykset, joihin jäsenyritykset kuuluvat. 1980- ja 1990-luku olivat voimakasta kasvun sekä vaikuttamisen aikaa järjestössä. Yhteistyötä yrittäjien ja muiden keskeisten toimijoiden välillä tehostettiin ja yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien arvostus kasvoi. Vuonna 1989 Kymen Yrittäjät vietti 50. toimintavuotta. Tuolloin aluejärjestöön kuului 12 paikallisyhdistystä. Yhdistys juhli 60-vuotismerkkivuotta vahvasti jäsenhankinnan merkeissä ja jäsenmäärä nousi yli 2000:een vuonna 1999. 2010-luvulla Kymen Yrittäjien alueella paikallisyhdistyksissä tapahtui yhdistymisiä ja aluejärjestön alla toimii tällä hetkellä 10 paikallisyhdistystä. Tänä vuonna yhdistys juhlii 80-vuotismerkkivuotta mm. näkymällä paikallisyhdistysten alueilla sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. Kymen Yrittäjät panostaa myös tulevaisuudessa yrittäjien ja pk-yritysten edunvalvontaan maakunnassa, yhteistyöhön sekä jäsenverkoston vahvistamiseen. Teksti: Heli Pykälistö

12

HISTORIA


Liikenne Vuorelan linja-autoja ennen ja nyt. Kuvat: Liikenne Vuorelan arkisto

Kasvihuoneissa käytetään energiatehokkaasti led-valoja salaatin viljelyssä. Kuva: Jarmo Pousi

KULJETUSALALLA 80 VUOTTA

VILJELYÄ KOLMANNESSA POLVESSA

Liikenne Vuorela Oy on kuljettanut ihmisiä jo 80 vuotta. Yrityksellä on vajaat 30 linja-autoa ja parisenkymmentä vakituista kuljettajaa. Toimintaa pyörittävät kolmannessa polvessa siskokset Asta ja Laura Vuorela. Yritys sai alkunsa vuonna 1939 kun Väinö Vuorela osti Matti Pakkasen linja-autoliikkeen. Kyseessä oli yksi linja-auto, joka kulki Haminan ja Suur-Miehikkälän väliä. Siitä yritys on lähtenyt kasvamaan ja autojen määrä lisääntymään. Väinön poika Raimo Vuorela aloitti uransa yrityksessä rahastajana, joita oli autoissa aina 1970-luvun puoliväliin saakka. Liikenne Vuorelan johtajuus siirtyi Raimon tyttärille Asta ja Laura Vuorelalle vuonna 2016. – Isäni johti yritystä täysillä äkilliseen poismenoonsa asti, joten yrittäjäksi päätyminen tapahtui melko suunnittelematta. Sisareni kanssa teimme päätöksen jatkaa yhdessä yritystä ja jaoimme vastuut hyvin yksinkertaisesti ja toimivasti – Laura hoitaa asiat toimiston seinien ulkopuolella ja minä sisäpuolella, Asta Vuorela kertoo. Yrityksen vuosiin on mahtunut linja-autoliikenteen ohella monia muitakin toimintoja kuten myllytoimintaa, sekatavarakauppaa, teiden aurausta ja postin jakelua. Nyt yritys keskittyy linja- ja tilausajoliikenteeseen ja kevään aikana käyttöön otetaan matkatoimisto-ohjelma, joka mm. mahdollistaa nettivaraukset. – Yrittäjällä tulee aina olla vahva usko tulevaan – ilman vaaleanpunaisia silmälaseja. Toki eri kilpailutukset saattavat heilauttaa arkityötämme, mutta sitähän tämä on alalla kuin alalla ja niihin pitää vain varautua. Toivon, että vaikka emme aina välttämättä pystykään olemaan se edullisin vaihtoehto, pärjäämme tasokkaan kaluston ja ihmisläheisen palvelun vuoksi alalla vielä seuraavatkin 80 vuotta, Vuorela sanoo.

Haminalainen Pousin Puutarha toimii kahdessa toimipaikassa. Yritystä pyörittävät veljekset Jarmo ja Ensio Pousi 25 työntekijän voimin. Maailmalle lähtee 8 miljoonaa salaattia vuodessa. Yrityksen perustivat vuonna 1939 veljesten isovanhemmat Edvard ja Aino Pousi. Sotien aikana Edvardin ollessa rintamalla yrityksen pyörittäminen ja vihannesten viljely jäi Ainon harteille. Äitinsä avuksi veljesten isä Eero Pousi myi usein lapsena tuotteita Haminan torilla. Edvardin palattua sodasta yrityksen toiminta kehittyi ja lähti kasvuun. Salaatit ovat yrityksen historiassa suhteellisen uusi tuote. Vielä 80-luvun alussa päätuotteena oli kurkku, kunnes sen rinnalle otettiin kasvatettavaksi salaattia. – Kasvihuoneet sopivat mataluutensa takia paremmin salaatin viljelyyn. Viimeiset 13 vuotta ollaan viljelty vain salaattia ja se on kannattanut, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Pousi. Hänelle työskentely perheyrityksessä oli jo nuorena itsestään selvää. – Olemme kasvaneet alalle, kun jo pienestä asti on kuljettu vanhempien perässä. Kun on aina tottunut seurustelemaan kasvien kanssa, niin jo kasvihuoneen ovelta usein vaistoaa, mitä ne kulloinkin haluavat, Pousi sanoo. Yritys on pyrkinyt saamaan hiilijalanjäljen mahdollisimman pieneksi parhaan mahdollisen tekniikan ja laitteiston avulla. Tulevaisuuteen katsotaan valoisin mielin. 20 vuoden päästä yrityksellä tulee sata vuotta täyteen. – Puolet ajatuksista on oltava jo tulevaisuudessa. Ei voi jäädä paikoilleen sammaloitumaan vaan on pysyttävä kehityksessä mukana, toteaa Pousi.

Tekstit: Heli Pykälistö

13


”Nykyään tarvitaan vielä enemmän yhteistyöverkkoja kuin ennen.” - Risto Heikkilä

”Koko porukan etu on kehittää yhdessä jotain suurempaa.” - Arvo Suutari Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä (vasemmalla) ja kauppaneuvos Arvo Suutari uskovat, että yrittäjäjärjestöllä on edelleen tehtävää. – Paikallisesta sopimisesta on puhuttu kauan, mutta se on edelleen kaukainen haave.

YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMINEN ON ELÄMÄNTAPA Kauppaneuvos Arvo Suutari (90) ja yrittäjäneuvos Risto Heikkilä (75) ovat kokeneet yrittämisen monet kasvot. He ovat halunneet olla mukana myös järjestötoiminnassa, kehittämässä yrittäjäjärjestöä ja toimialajärjestöjä. Kaksikko johti Kymen Yrittäjiä 1970-luvun lopusta vuoden 1990 alkuun. Suutari toimi puheenjohtajana 1978–1984 ja Heikkilä 1984–1990. Heikkilä oli varapuheenjohtajana Suutarin toimikauden. Neuvoksilla on edelleen yrityskytköksiä, vaikka ikää on karttunut. He seuraavat tiiviisti myös päivän politiikkaa yrittäjän näkökulmasta. –  Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät Suomessa yhä enemmän, vaikka niiden painoarvo päättävissä neuvottelupöydissä on heikosti edustettuna. Yrittäjän arvostus on toki noussut, mutta edelleen on parantamisen varaa.

14

HISTORIA

Sanojensa vahvistukseksi Heikkilä ojentaa tulosteen, joka kertoo, että Suomen yrityskannasta mikroyrityksiä on 24 prosenttia, pienyrityksiä 22, keskisuuria 19 ja suuria yli 250 henkilöä työllistäviä 25 prosenttia. – Isojen työllistäjien määrä on jatkuvasti vähentynyt. Pienet ja keskisuuret yritykset tulevat työllistämään entistä enemmän. Arvo Suutari sanoo, että hän on lähes koko yrittäjäaikansa kuulunut myös yrittäjäjärjestöön. – Oma yritys perustettiin Kyösti-veljen kanssa 1960-luvulla maatilalle Karhulaan. Suuren yleisön tietoisuuteen yritys nousi Ruusutarhojen aikana Valkealassa. Saimme myös valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Tällä hetkellä kasvihuoneissa viljellään salaatteja ja yrttejä. Valkealan Arvotarha Oy:ssä Arvo Suutari on

osakkaana Marko Hauhtosen kanssa. Hän toimii myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Kymen Yrittäjien puheenjohtajaksi hän alkoi, kun pyydettiin. Suutari uskoo, että vaikka maailma muuttuu kannattaa olla mukana edunvalvontajärjestöissä. – Toimialajärjestöt tuntuvat olevan tällä hetkellä vahvempia kuin yleisjärjestöt. Ne ovat myös paremmin esillä julkisuudessa. Suutari kuitenkin korostaa, että hänenkään puheenjohtajavuosinaan ei yrittäjäjärjestöllä ollut helppoa. – Aluejärjestöt luotiin silloin. Myös paikallisyhdistysten toiminta käynnistyi. Paikkakunnilla toimi liikemiesyhdistyksiä, jotka puhuttiin yhdistymään yrittäjäyhdistyksiin. Kiitos kuuluu myös silloisille järjestön toimitusjohtajille, jotka tekivät hyvää työtä.


Anjalankosken Yrittäjiä perustamassa ollut Risto Heikkilä muistaa hyvin kuinka haastavaa oli yrittäjäyhdistyksen perustaminen. Suutari ja Heikkilä uskovat, että yrittäjäyhdistykselle on edelleen tarvetta, mutta elinkeinoelämään mukaan tulleet uudet yritykset ja kansainvälisyys asettavat haasteita toiminnalle, joskin ne ovat myös mahdollisuuksia. – Nykyään tarvitaan vielä enemmän yhteistyöverkkoja kuin ennen. Ja toisaalta nykyaika ei välttämättä suosi yhteisen hyvän tekemistä, vaan keskitytään enemmän oman yritystoiminnan kehittämiseen ja omiin yhteistyökumppaneihin. Kuntien kokokin on suurentunut. Yrittäjäkasvatukseen kouluissa pitäisi myös kiinnittää enemmän huomiota. – Koko porukan etu on kuitenkin kehittää yhdessä jotain suurempaa. Yrittäjäjärjestö imaisi Risto Heikkilän vielä voimakkaammin mukaansa kuin Arvo Suutarin. Hänestä tuli Suutarin jälkeen Kymen Yrittäjien puheenjohtaja ja nostetta oli myös valtakunnan tasolle. Suomen Yrittäjäin Keskusliiton varapuheenjohtajana hän toimi 1991–1994 ja puheenjohtajana 1995. Heikkilä saa myös kunniaa Suomen Yrittäjien perustamisesta värikkäiden vaiheiden jälkeen vuonna 1996. Suomen Yrittäjien johdossa hän toimi vuodet 1996–2002. Hän on ollut myös kehittämässä senioritoimintaa. – Menin kello viideltä omalle työpaikalle ja seitsemältä lähdin Helsinkiin. Matkapäiviä kertyi aika tavalla vuodessa, Heikkilä kertoo. Hänen mukaansa on persoonakysymys, miten haluaa asioita hoitaa. Yhteisten asioiden hoitaminen on elämäntapa. – Puheenjohtajalla on tärkeä rooli ja hänen pitää näkyä. Tällä hetkellä toivoisin, että yrittäjäjärjestö olisi enemmän äänessä Kymenlaaksossa. Yrittäjän ääni pitää tuoda esille myös kuntapäätöksissä.

YRITTÄJÄRISTIN SUURRISTI Suomen Yrittäjien Yrittäjäristin Suurristi on huomionosoitus henkilölle, joka yksityisenä yrittäjänä tai yksityisen yrittäjyyden edistäjänä on erityisen ansioitunut ja/tai omalla panoksellaan vaikuttanut merkittävästi Suomen Yrittäjien tai sen jäsenjärjestöjen luottamustehtävissä ja/tai osallistunut yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin vähintään maakuntatasolla edistäen niissä yksityistä yrittäjyyttä. Yrittäjäristin suurristi on perustettu vuonna 1990 ja jokainen myönnetty risti on yksilöllisesti numeroitu. Kymen Yrittäjien alueen suurristien haltijat myöntämisjärjestyksessä: Risto Heikkilä, toimitusjohtaja Martti Hyttinen, optikkomestari Seppo Halttunen, teollisuusneuvos Onni Vilkas, liikenneneuvos Martti Talsi, toimitusjohtaja Kyösti Suutari, puutarhaneuvos Arvo Suutari, kauppaneuvos Mauri Taimisto, toimitusjohtaja Keijo Jokiranta, kiinteistöneuvos Veli Klami, rakennusneuvos Tuomo Tepponen, toimitusjohtaja Seppo Mikkola, toimitusjohtaja Pentti Rantala, toimitusjohtaja Reino Uusitalo, toimitusjohtaja Juha Klami, rakennusneuvos Hannu Laitila, rakennusneuvos Teppo Sainio, toimitusjohtaja

Kuva ja teksti: Stiina Kokkonen

VALTAKUNNALLISET YRITTÄJÄPALKINNOT KYMENLAAKSOSSA: • 1973 Veljekset Suutari Kauppapuutarha • 1977 Tmi E.J. Taanila • 1983 Halton Yhtiöt • 1993 Onni Vilkas • 1996 Pyroll Group • 1998 Oy Woikoski Ab • 2001 Lumon Oy • 2014 Kaslink Foods Oy

Juha-Petteri Kukkonen, Tuomas Kukkonen, Matti Kukkonen, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, Teppo Sainio (Kymen Yrittäjien pj. 2005-2016) ja Raino Kukkonen juhlatunnelmissa Kaslink Oy:n voittaessa valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon vuonna 2014. Kuva: Heimo Turunen

15


YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Ovatko yhteistyö ja yrittäjien edunvalvonta Kymen Yrittäjien aluejärjestön keskeisintä työtä? Miten yhteiskuntasuhteet painottuvat edunvalvonnassa? Mitä yrittäjien luottamushenkilöt pitävät tärkeimpinä asioina aluejärjestölle? Kysyimme Kymen Yrittäjien luottamushenkilöiltä tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia asioita yrittäjäjärjestön toiminnasta, kaksi nousi selkeästi yli muiden, niistä kohta lisää. Tärkeänä, muttei kärjessä, nousi digitalisaatio. Se on asiana niin suuri, että sen käsittämiseksi koko laaja käsite pitäisi purkaa. Toinen vuosia puhuttanut asia on yrittäjien jaksaminen. Johtuneeko siitä, että yrittäjyys on painotetusti nuorten laji, jaksamiseen ei kiinnitetä huomiota. Kiireiset yrittäjät työskentelevät itsestään välittämättä. Asiassa on ironista se, ettei Suomessa ole juuri muusta puhuttukaan viime vuosina kuin sosiaali- ja terveyspuolen uudistamisesta. Sekin nousi esiin yrittäjäjärjestön rooleissa. Tärkeimmäksi Kymen Yrittäjien luottamushenkilöt nostivat kuitenkin yrittäjien yhteistyön, painoarvon nostamisen ja vetovoimaisuuden järjestönä. Toiseksi nostettiin yhteistyö kuntien kanssa ja tähän liittyen kuntien hankinta-asiat. Digitalisaatio lapsen kengissä Neljänneksi eniten nostettiin ajankohtaisena asiana esiin digitalisaatiota. – Digitalisaatio on monella vielä hakusessa. Kaikilla ei ole kotisivuja, ja vaikka asiakkaat ovat somessa, sinne ei haluta mennä mainostamaan. Verkkokauppa voisi tukea kivijalkayrittäjiä, toteaa Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja Nina Nylund. Digitalisaatio on suuri mahdollisuus, mutta sisältää myös tietoturvan näkökulmasta suuria riskejä, mikäli asioita ei suunnitella loppuun asti. Se vaikuttaa jokaisen arkeen, jolla on käytössään älypuhelin tai tietokone. Osaammeko hyödyntää digitalisaatiota vai olla vain hyödynnettävissä? Yrityksille digitaalisuus liittyy tilauksiin, varastoon, logistiikkaan, taloushallintoon ja koko yritystoiminnan kehittämiseen. Kuinka moni yrittäjä 16

YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA

huomioi sen omaan liiketoimintaansa tuomia mahdollisuuksia? Kuinka monia asioita voisi yksinkertaistaa ja nopeuttaa tietotekniikan avulla? Terveys ja jaksaminen ei ole yksityisasia Kyselyssä nousivat esiin myös yrittäjien jaksaminen ja yksinyrittäjien asema. Terveyttä ja jaksamista on pidetty yksinyrittäjillä jopa tärkeämpänä kuin osaamista. –  Työssä jaksamiseen pitäisi kiinnittää huomiota, mutta hektisessä työnteossa tuntuu se oma jaksaminen unohtuvan helposti, muistuttaa Kymen Yrittäjien hallituksen jäsen Sini Huhtala Haminasta. Jaksaminen on tärkeä edunvalvonnallinen asia yrittäjien toiminnassa, mutta osaako yrittäjä itse arvostaa sitä? Nostaako hän tärkeimmän

työkalunsa, oman mielen ja fysiikan huollon merkittäväksi tekijäksi yrittäjyydessä? Keskinäinen yhteistyö ja sen lisääminen Luottamushenkilöt painottivat vastauksissaan keskinäistä yhteistyötä ja sen lisäämistä. Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja Ville Helander menisi jopa niin pitkälle, että Kymenlaaksossa toimisi vain kaksi paikallisyhdistystä, Kouvolan ja Kotka– Haminan yhdistykset. –  Näin se olisi tehokkaampaa, maanläheistä palvelua jäsenille ja vahvempaa roolia vaikuttamisessa, Helander perustelee. Vastauksissa nostettiin yleisimmin esiin yhteistyö yrittäjien edunvalvontaan panostamisessa. Sitä on parannettava ja sen kautta on mah-

Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja Nina Nylund.


dollisuus saada myös jäsenkehitys positiiviseen suuntaan. Edunvalvonnassa painotetaan yrittäjien roolia kuntien elinvoimaisuuden merkittävänä tekijänä. Roolin ottamista ei voi olettaa muiden tekevän, vaan se on kiinni yrittäjistä itsestään. Tässä on yrittäjien yhteistyöllä ja verkostoitumisella suuri painoarvo. Riittääkö Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson yhteistyön sujuvuus vahvistamaan yrittäjyyttä? Vuoden alussa Kymen Yrittäjissä on aloitettu aktiivinen kanssakäyminen myös Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan Yrittäjien aluejärjestöjen kanssa. Nämä kolme aluejärjestöä kuuluvat yhteiseen vaalipiirin, jossa on tehtävä yhteistyötä vaikuttavuuden lisäämiseksi. Halutaan näyttää, että Kymenlaakson lisäksi Kaakkois-Suomi on yhteistä toimialuetta. Yrittäjien asema kunnissa Kaupunkien ja kuntien johtajat vannovat yrittäjyyden nimiin. Kuntien alemmissa portaissa ei enää välttämättä nähdä yrittäjyyteen kannus-

tamista ja tukemista tavoitteellisena, vaikka kyse on lopulta halusta kehittää maakunnan elinvoimaa ja saada luotua lisää työllisyyttä. Kymen Yrittäjät painottaa jatkuvan yhteistyön merkitystä kuntien virkamiesten ja päättäjien suuntaan. Suhteita on kehitettävä luonnolliseen kanssakäyntiin. Koulutusta on saatava niin yrittäjille kuin virkamiehillekin. Miten yrittäjät ymmärtävät paremmin hankintapolitiikkaa ja miten virkamiehet saadaan yrittäjäystävällisemmiksi? Positiivinen kehitys on tapahtunut kuntien hankinta-asioissa, kun on ymmärretty, miten suuri merkitys elinvoimalle on se, että paikalliset yrittäjät menestyvät kilpailutuksissa. Vain omaan maakuntaan jäänyt raha kasvattaa työllisyyttä. Sote-uudistuksessa ei ole ainoastaan kyse sosiaali- ja terveysaloista, vaan lisäksi ainakin elintarvikkeista, logistiikasta, erilaisista rakennus- ja korjauspalveluista sekä ICT-alasta.

Vaalilupauksista takaisin arkeen Kymen Yrittäjät ry on nykyisin kymmenen paikallisyhdistyksen aluejärjestö. Sen paikallisyhdistyksissä on jäseniä noin 2 200, jotka työllistävät arviolta reilut 29 000 ihmistä. Ei ole merkityksetöntä miten nämä työpaikat saadaan Kymenlaaksossa säilytettyä ja mieluummin jopa lisääntymään. –  Se, että yrittäjät ovat tärkeitä työllistäjiä, pitäisi näkyä eduskuntavaaleissa ehdokkaiden puheissa ja valittujen teoissa, painottaa Sini Huhtala. Hän muistuttaa, että vaalien jälkeenkin pienen yrittäjän kannalta olennaista on se, kuka päättää mistäkin, millä perusteilla palveluja myönnetään ja kuka niitä saa antaa. Kuvat ja teksti: Hannu Lehtinen

Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja Ville Helander. Kymen Yrittäjien hallituksen jäsen Sini Huhtala.

17


Navigoi reilummille festareille 25.–28.7.2019 meripaivat.com

24.–27.7.2019 puuvenemessut.fi

18


KOTKAN YRITTÄJISSÄ YHTEISÖLLISYYS TÄRKEÄÄ Juhlimiseen alkaa vähitellen tottua, sillä Kotkan Yrittäjät ry täytti viime vuonna 40 vuotta. Juhlia vietimme Meriniemen viihtyisissä tiloissa aktiivisen yrittäjäjoukon läsnä ollessa. Samassa yhteydessä jaoimme Kotkan yrittäjien yrittäjäpalkinnon Erkan Öncülle, Erkan Bistro & Restaurant. Palkinto sai yrittäjäpiireissä poikkeuksellisen myönteistä huomiota, sillä se oli Suomessa ensimmäinen maahanmuuttajalle myönnetty yrittäjäpalkinto. Toimintamme painopisteet ovat olleet lähinnä koulutuksessa ja uuden oppimisessa. Koulutusmatkoja Euroopan eri pää- ja kulttuurikaupunkeihin on tehty vuosittain. Mieleen on erityisesti jäänyt vierailu Lissabonissa Suomen suurlähettilään residenssissä. Verojohtaja Harri Kytömäen järjestämät veroillat ovat olleet myös hyvin suosittuja, niitä suorastaan odotettiin. Aluejärjestön sopimus Kymenlaakson Kauppakamarin kanssa on mahdol-

Kotkan Yrittäjien keväinen linturetki vuonna 2018 keräsi runsaasti osallistujia.

listanut myös edulliset osallistumiset Kauppakamarin koulutuksiin. Samoin oppilaitosyhteistyö on toiminut mallikkaasti. Toki unohtaa ei sovi kevyempääkään yhdessäoloa ja ajankulua, sillä yrittäjät kokevat myös yhteisöllisyyden tärkeäksi. Parhaiten osallistujia ovat vetäneet perheen pienimmille järjestetyt elokuvaillat. Arktika-päivien muuttoa seuraamaan on järjestetty keväisiä

linturetkiä saaristoon. Oppaana on toiminut maan mainio ”miljoonan pöntön mies” Urpo ”Upi” Koponen. Suosio on ollut vankkumaton, sillä osanottajia on ollut Kymenlaakson ulkopuoleltakin. Raimo Pippola hallituksen jäsen Kotkan Yrittäjät Kuva: Raimo Pippola

KOUVOLAN YRITTÄJÄT TYÖSKENTELEE ELINVOIMAN KEHITTÄMISEKSI

Tilaajat ja tarjoajat kokoontuivat 13.9.2018 Somerotien petanquehallilla Kouvolan Yrittäjien koolle kutsumassa tilaisuudessa.

Kouvolan Yrittäjät ry on aktiivinen jäsentensä hyväksi työskentelevä yrittäjäyhdistys. Erityinen painopiste tämän ajan työskentelyssämme on vaikuttaminen kotikaupunkimme Kouvolan elinvoiman kehittämiseen ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen. Toimintamallinamme on jatkuva keskusteluyhteys kaupungin johtavien virkamiesten ja elinkeinoyhtiön johdon kanssa ns. Eturyhmässä (lisää Eturyhmästä sivulla 24). Kouvolan

kaupungille valmistui vuonna 2018 hankintaohjelma, jonka tulevaan toteuttamiseen pääsemme mukaan tuomaan yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia. Kouvolan Yrittäjät julkaisee yhdessä muiden kouvolalaisten yrittäjäyhdistysten kanssa Yrittäjän Voima -lehteä. Kerromme lehdessä useamman yrittäjän kuulumisia aina linkittyen lehden ajankohtaiseen teemaan. Yrittäjän Voima -lehti tiedottaa myös yrittäjille tärkeitä

asioita ja uutisia mm. Kinnolta ja hankinta-asiamieheltä. Hankintaasiamiestoiminnan käynnistäminen ja toiminnan turvaaminen ovat olleet meidän yhdistyksemme onnistumisia. Jäsenkuntamme on saanut hankinta-asiamieheltä erinomaista palvelua ja hyviä käytänteitä hankintoihinsa. Jäsenten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista olemme mahdollistaneet järjestämällä monenlaisia jäsentapahtumia. Erityisesti vuosittaiset talven elokuvaillat ovat saavuttaneet suuren suosion. Muita vuosittaisia isompia tapahtumiamme ovat Bisnespalju ja yrittäjäjuhlat. Kouvolan Yrittäjät ry toimii ja on olemassa jäseniään varten. Markku Mikkola puheenjohtaja Kouvolan Yrittäjät Kuva: Mia Lindgren 19


MITÄ HEILLE KUULUU NYT? Gallupissa maakunnallisen nuoren yrittäjän palkinnon saaneet yrittäjät. 1. Miten menee nyt? 2. Miltä tulevaisuus näyttää? Tekstit: Heli Pykälistö

Mikko Pirinen, palkittu 2011 Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy

Jarkko Pippola, palkittu 2012 Data Group SataIT

Janne Anttila, palkittu 2013 Kaivutyö J. Anttila Oy

1. – Teemme samoja kiinteistöalan töitä kuin ennenkin ja toiminta on laajentunut Haminaan, jossa meillä on työntekijöitä aputoiminimen alla. Kolmisen vuotta sitten sain hyvän tarjouksen yksityiseltä toimijalta ja päädyin myymään enemmistön tästä yrityksestä. Muuten se ei vaikuttanut toimintaan. Yrityksen kasvun myötä oma toimenkuva on muuttunut ja suurin osa työajasta menee nykyään paperihommissa ja kentälle pääsee harvemmin.

1. – Liiketoimintaan on tullut uusia osa-alueita ja olemme avanneet uudet toimipisteet Lappeenrantaan ja Turkuun. Tällä alalla täytyy jatkuvasti ottaa haltuun uusia liiketoimintoja ja seurata kehitystä. Opiskelu on kiinteä osa tekemistä ja nyt kun henkilökuntakin on kasvanut ja toimii useissa paikoissa, on meidän kaikkien täytynyt kehittää uusia tapoja työskennellä. Olen myös itse panostanut oman osaamisen kehittämiseen kouluttautumalla monipuolisesti.

1. – Perusasiat ovat hyvällä mallilla. Yritys on kasvattanut kokoaan ja pari miestä lisää on tullut töihin. Nuorempi veljeni Joonas tuli myös mukaan yrityksen pyörittämiseen pari vuotta sitten. Yritys on nykyään keskittynyt enemmän kiviaineksen jalostamiseen perinteistä maanrakentamista kuitenkaan unohtamatta. Oma perhe kasvoi muutama kuukausi sitten tyttövauvalla ja ”uusi arki” on lähtenyt hyvin käyntiin.

2. – Yritys on kasvanut roimasti ja työntekijöitä on jo vähän yli sata. Vanhat asiakkaat on saatu pidettyä ja uusiakin on tullut. Asiakaspysyvyys on tärkeää ja siihen panostetaan jatkossakin. Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy tarjoaa kiinteistöhuoltoa ja ulkoaluehuoltoa mm. taloyhtiöille, julkiselle sektorille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Kuva: Heli Pykälistö

2. –  Tulevaisuus on kiinni ennen kaikkea hyvistä työntekijöistämme, sillä tämä on osaamiskeskeistä työtä ja paljon riippuu halusta ja motivaatiosta jatkuvaan uuden opiskeluun. Meillä on vahva luotto, että tulevaisuus on hyvä ja suunta oikea. Data Group SataIT on ICT-palveluihin ja ratkaisuihin erikoistunut yritys, joka toimii koko Kymenlaakson alueella. Kuva: Stiina Kokkonen

20

NUORET YRITTÄJÄT

2. – Tulevaisuus näyttää tällä hetkellä ihan valoisalta. Töitä on hyvin ja kevään myötä päivätkin pitenevät. Kaivutyö J. Anttila Oy on kiviaineksen jalostamiseen ja maanrakennustöihin erikoistunut yritys, jonka kotipaikka on Pyhtäällä. Kuva: Annika Valsti


Jussi Kumpula, palkittu 2014 J. Martin Oy 1. – Yritystoiminnassa on tapahtunut paljon. Yritystämme kohtasi tulipalo syksyllä 2017, jonka jälkeen emme ole investoineet uuteen tuotantoon vaan teetämme tuotteet toisessa leipomossamme Tammelassa ja hoidamme vain myynnin Valkealasta. Tällä hetkellä meillä ei ole ulkopuolisia työntekijöitä. Olemme siis saaneet pitää niin sanotun ”lepovuoden”.

2. – Tulevaisuus näyttää ihan hyvältä. Odotan innolla uusia haasteita, joita lähdemme viemään eteenpäin. Uusia, toistaiseksi vielä salaisia suunnitelmia on jo työn alla.

Sanna Rasa, palkittu 2016 Itäväylän Bensis Oy

2. – Haminan ohitustieprojekti oli yrityksemme huippuaikaa. Tietyöväki löysi meillekin mukavasti ja käytti palveluitamme. Tätä nykyä olemme vakiinnuttaneet paikkamme yhtenä lounasvaihtoehtopaikkana. Kaikki toimintamme tukee mukavasti toisiaan ja tulevaisuuden näkymät ovat vakaat.

1. – Taitaa olla ruuhkavuodet menossa. 10 ja 2 -vuotiaiden poikien kanssa päivät menevät vauhdilla. Yrittäjäkollegaäitini on osaltaan auttanut tarvittaessa. Yrityksessä on viime vuosina ollut oikea vauvabuumi, seitsemän vauvaa on jo tullut maailmaan, joten kesätyöntekijät löytynee tulevaisuudessa omasta takaa.

Leipomoyritys J. Martin Oy on tunnettu erityisesti Skarppi-näkkäreistä. Kuva: Heli Pykälistö

Itäväylän Bensis Oy tekee kahvilatoiminnan ohella mm. pitopalvelua. Kuva: Annika Valsti

| perustutkinnot | ammattitutkinnot | erikoisammattitutkinnot | | pätevyys- ja korttikoulutukset | henkilöstökoulutukset |

Kouvolan seudun ammattiopisto | Utinkatu 44 - 48 | Kouvola | www.ksao.fi

21


HENKIREIKÄNÄ YSTÄVÄT JA YHDISTYSTOIMINTA

Jaana Jääskeläinen esittelee tilausompelimonsa päätuotteita brodeerattuja pyyhkeitä.

Edessä istuu tyytyväinen nainen. Taidolla ja sisulla vuosien takaiset yrittäjyyden riskit on selätetty. On aika nauttia yrittämisestä ja elämästä. – 34 vuotta yrittäjänä on pitkä aika. Jaanan Ompelimo perustettiin lokakuussa 1985. Parhaimmillaan oli kuusi vierasta töissä. Yksinyrittäjänä olen toiminut 25 vuotta ja se on minun juttuni. Se ei tarkoita, että olisin yksinäinen. Henkireikiä ovat ystävät ja yhdistystoiminta.

YRITTÄJÄKSI ISÄN JALANJÄLJISSÄ Polttoainekauppaa tekevä Atte Kohtaniemi tavoitetaan työpisteestään säiliöauton ratista. Nuoren miehen yrittäjäura alkoi joulukuussa 2014, kun hän osti huoltoasemakiinteistön Jaalasta. –  Selkeä tie johti yrittäjäksi, kun isän huoltoasemalla Elimäellä on pyörinyt pikkupojasta lähtien. Isä kannusti, ja kun Jaalan huoltoasemaa tarjottiin, tartuin siihen, Kohtaniemi kertoo. Jaalan Seo-huoltoasemalla tehtiin remontti ja kahviota pyörittämään löytyi jaalalainen yrittäjä vuokralle.

Korjaamopuolelle on ollut yhteistyökumppani hakusessa, mutta toistaiseksi ei ole vielä tärpännyt. Jaalan huoltoaseman lisäksi Atte Kohtaniemi on ostanut mittarikentän isältään Elimäeltä sekä vuokrannut kentän Kymen Paviljongilta. Tämän vuoden alussa hän osti vielä isältään säiliöauton, jolla kuljettaa polttoöljyä kotitalouksiin, maatiloille ja työmaille. –  Vähitellen alkaa tämä yrittäjän homma sujumaan. Saattaisi olla vaikeampaa, jollei olisi niin hyvää mentoria mitä isä on ollut. Suvussa

on muitakin yrittäjiä, joten tukijoukkoja löytyy paljon. Ihan yksin voisi olla aika ilkeää, Kohtaniemi tuumii. Toistaiseksi hän pyörittää toimintaa itsekseen ilman työntekijöitä. Suunnitelmissa on kuitenkin kuljettajan palkkaaminen jossain vaiheessa. – Periaatteessa yksi työvuoro ei riitä ja joskus päivät venyvät pitkiksi. Puhelin on oltava päällä koko ajan, jos joltain jää vaikka kortti polttoaineautomaattiin sisälle, niin on lähdettävä apuun.

OPTIMISTI KAIKEN VASTAMÄEN JÄLKEEN

Aina innokas Masa on Ismo Eerolan uskollisin ystävä.

22

YKSINYRITTÄJÄT

Maatalousyrittäjä Ismo Eerola aloitti vuonna 1980 vaarilta vuokratuilla pelloilla ja koneilla. Toiminta edellytti heti käynnistyessään myös talvista lumenajoa. Sittemmin hän osti pellot sekä koneet ja on ollut mukana seitsemässä yrityksessä yksin tai osakkaana. Yrityksiä ovat olleet maatila, sikatila, Benjamin lihatori, josta kehittyi Benjamin maatilatori, Liharemmi, Heinolan Heila, Hyvä savu XO ja Hyvä Sikala XO. Yrityksiin liittyy vastoinkäymisiä, vääriä kumppaneita ja avioeron jälkeen kasvanutta vastuuta. Osakkuus Heilassa ja maatila


Vuodet Haminan Yrittäjien toiminnassa antoivat sellaisen näköalapaikan, jonne muuten en olisi päässyt. Mutta nyt on aika tehdä muuta, sanoo Jaana Jääskeläinen, jonka koulutus, työhistoria ja luottamustoimien lista on kunnioitettavan pitkä. Hän aikoo nyt keskittyä omaan yritystoimintaansa ja Ompelualan Yrittäjien toiminnanjohtajan tehtäviin. Suunnitelmia tulevaa vartenkin on tehty. – Kun kauppa aikanaan sulkeutuu Fredrikinkadulla, aion keskittyä verkkokauppaan kotiompelimossa Salmenkylässä. Kaupassa päivät ja sitten tilaustyöt kotona ovat teettäneet pitkää päivää.

Vuosien aikana kaupankäynti on muuttunut. Jääskeläinen perusti verkkokaupan vuonna 2007. Tällä hetkellä verkosta tulee jo puolet asiakkaista. – Verkkokaupan vahvuus on se, että siellä voi käydä silloin, kun itselle sopii. Se on myös ideoiden hakupaikka. Haasteitakin on. Kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa, kun esimerkiksi pyyhkeitä on montaa kokoa ja väriä. Tilaustöitä tehdään ympäri Suomea. – Kauppa on Hamina-tuotteiden ja myös tilausompelimotuotteiden näyteikkuna. Liikkeestä löytyy monenlaista apua lahjapulmiin.

– Yrittäjänä toivoo, että ensin katsottaisiin paikkakunnan liikkeet ja palvelut ja vasta sitten etsittäisiin muualta. Palvelut säilyvät tasan niin kauan kuin niitä on kannattavaa kivijalkakaupassa pitää. Jaana Jääskeläisen mukaan yrittäjä on oma rotunsa. Yrittäjyys ei sovi kaikille. – Halu, polte ja ammattitaito ovat yrittäjän tärkeimmät kriteerit. Lisäksi jalat täytyy pitää maassa, mutta luovuutta ja muutosvalmiuttakin tarvitaan.

Kuva ja teksti: Stiina Kokkonen

Parhaana puolena yksinyrittämisessä Kohtaniemi näkee sen, että saa ihan itse päättää kaikesta ja näkee työn tuloksen. Kääntöpuoli on, että joutuu myös yksin vastaamaan kaikesta. Yrittäjäjärjestöön kuuluminen tuo mahdollisuuden kysyä neuvoja ja apua. – Esimerkiksi Suomen Yrittäjien puhelinneuvonta on hyvä juttu, yrittäjä sanoo.

Kuva ja teksti: Veijo Tervonen

ovat vielä olemassa. –  Yhdestä konkurssista opin, että kaveruuden kautta yhtiökumppaniksi on huonoin vaihtoehto. Jos tulee yhtiökumppanuuden kautta kaveriksi, se on parempi, Eerola sanoo. Hänellä on nyt takanaan kolmen yrityksen konkurssi ja velkaa niin paljon, että maatila voi mennä alta. Yksinyrittäjyyden ilo ja huoli Ismo Eerola toteaa heti, ettei kukaan oikeastaan pärjää yksin yrittämisessä. – Aina minulla on ollut isot verkostot. Ovat sanoneet, että suurin vika-

Atte Kohtaniemi korostaa mentorin ja tukijoukkojen merkitystä yksinyrittäjälle.

ni on, etten osaa ajatella riittävästi omaa etuani. Hyvin mennessä yrittäjällä riittää kavereita ympärillä, mutta vastoinkäymisten kanssa on yksin. – Ajattelen, että menestymällä voi tarjota muillekin töitä. Hän on kaivannut apua arkiseen päätöksen tekemiseen. Pitäisi saada käydä vuoropuhelua jonkun kanssa, vaikka yrittäjällä itsellään onkin se lopullinen vastuu. Kymen Yrittäjien esityksestä Eerola valittiin vuoden alusta Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäverkoston johtoryhmään. Mitä osaamista hän tuo

johtoryhmään? – Tarjolla on yrittäjän ikäviä asioita, hän naurahtaa. Tai miten niitä voisi ennakoida, sillä kokemusasiantuntijuutta voin tarjota. Hän toteaa, että yrittäjistä tosin taitaa olla vaikeampi löytää ne, jotka tarvitsisivat apua. – Yksinyrittäjän pitäisi päästä aina välillä omasta piiristään ulos näkemään muiden silmin. Eerola tunnustaa, että välillä ottaa päähän. Toisen kautta, jos optimismin menettää, jäljelle ei jää kuin paremman toivo. Kuva ja teksti: Hannu Lehtinen 23


JOKA PÄIVÄ TEKOJA YRITTÄJYYDEN ETEEN Kouvolan yrittäjäyhdistysten, kehitysyhtiö Kouvola Innovation Oy:n (Kinno) ja Kouvolan kaupungin muodostama Eturyhmä otti ensiaskeleensa vuonna 2015. –  Yhteistyöstä puhutaan paljon, mutta aloimme listaamaan selkeitä tavoitteita, kertoo ryhmän käynnistäjä, Kouvolan Yrittäjien varapuheenjohtaja Ville Helander. Helander ja Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Mikkola listaavat hankinta-asiamiestoiminnan vakiinnuttamisen merkittäväksi onnistumiseksi.

–  Hankintaohjelman eteen teimme paljon töitä ja nyt on toteutuksen aika. Jatkuvasta projektista on kysymys. – Myös hankinnoista päättävät viranhaltijat ovat lisänneet tieto-taitoa hankinnoista ja huomioivat hankintojen vaikuttavuutta paikallisesti. Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu näkee, että yhteisen suunnan lisäksi tarvitaan joka päivä tekoja. – Yhteinen vuoropuhelu on lisääntynyt ja ennen kaikkea positiivinen tekeminen, jossa mediallakin on tärkeä osuus. Yhteistyö yrittäjien ja päättäjien välil-

Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu, Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Mikkola, Kinnon yhteyspäällikkö Leena Gardemeister ja Kouvolan Yrittäjien varapuheenjohtaja Ville Helander muistuttavat, että olennaista on tehdä suunnitelmallisesti yhteistyötä Kouvolan elinvoiman eteen.

Kymijoki yhdistää koko Kymenlaakson maakuntaa ja yrittäjiä. Aktiivinen yhteistyö yrittäjien ja kuntatoimijoiden välillä edistää alueen elinvoimaa.

24

VAIKUTTAMINEN

lä on myös tiivistynyt. Yrittäjät ja valtuusto kokoontuvat vuosittain ja pienemmissä ryhmissä useamminkin. Yrittäjäilmaston muutos sai myös valtakunnallista huomiota, kun Kouvola harppasi viime vuonna elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssä suurimpien kaupunkien häntäpäästä sijalle neljä. Martti Husu muistelee, että kun hän neljä vuotta sitten laittoi Kouvolan tavoitteeksi sijoittua elinkeinopoliittisessa mittaristossa kymppisakkiin, sitä pidettiin toiveajatteluna. – Kyllähän tulos yllätti, mutta se on mahdollinen, kun yhdessä tähdätään tulevaisuuteen eikä muistella menneitä. Tulevat tavoitteetkin on selkeästi asetettu. –  Asuntomessukohteena on koko Kouvola. Eturyhmää ja yrittäjille suunnattua toimintaa jalkautetaan koko Kouvolan alueelle. Hankintojen seuranta jatkuu. Yrittäjäkasvatusta ja yrittäjäilmapiiriä tuodaan entistä vahvemmin esille, kertoo Kinnon yhteyspäällikkö Leena Gardemeister.

Kuva ja teksti: Stiina Kokkonen


Iitin Yrittäjien puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu Markku Yli-Kaitala on matkailualan yrittäjä. Hän katsoo, että yrittäjämyönteisyyteen vaikuttamisessa riittää vielä tekemistä.

MAHDOLLISUUKSIA JA HAASTEITA ”Iitissä suhtaudutaan myönteisesti yrittäjyyteen ja yritystoimintaan ja se luo hyvät edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle”, kuntastrategian alkusivuilla sanotaan. Elinvoimaa ja yritystoimintaa luvataan vahvistaa. Sitä varten on kuntastrategiassa lueteltu myös useita toimenpiteitä. Miltä tilanne näyttää Iitin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Yli-Kaitalan silmin?

– Kaikki eivät ole sisäistäneet vielä yrittäjyyden merkitystä, vaikka uudessa kuntastrategiassa se onkin selvemmin tuotu esille. Toteutus on sitten tapauskohtaista. On yritetty saada kuntaan kehittämispäällikköä, joka ottaisi elinkeinoasiat hoitoonsa, mutta siihen ei saatu vielä rahoitusta, Yli-Kaitala sanoo. Hän on myös Iitin kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.

Kaksi suurta hanketta seudulla, Kymi Ring ja Kimolan kanava, tuovat mahdollisuuksia ja haasteita myös Iitin Yrittäjille. Yli-Kaitalan mielestä Iitin noin 450 yrittäjän joukossa olisi tarpeen tehdä peruskartoitus tulevaisuuden suhteen ja se vaatii resursseja. Iitti siirtyi vuoden 2019 alusta käyttämään Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n palveluja. – Muutos on aina mahdollisuus, nyt voidaan saada uudet toimintatavat ja määrärahoissa on kuitenkin saatu elinkeinopuolelle huomattava korotus, Yli-Kaitala toteaa. Hän näkee vaikuttamisessa kaksi tärkeää väylää: 1) tunne päättäjät ja tuo heille yrittäjänä esille oma mielipiteesi 2) vaikuttaminen yrittäjäjärjestön kautta. – Aamukahvitilaisuuksia on järjestetty yrittäjien ja kunnan kesken ja puheenjohtajana olen vienyt viestiä myös suoraan kunnanjohtajalle, Yli-Kaitala kertoo.

Kuva ja teksti: Veijo Tervonen

AKTIIVISUUTTA VUOROVAIKUTUKSEEN Miten yrittäjyys näkyy Haminan kaupungin päätöksissä, Haminan Yrittäjien puheenjohtaja Nina Nylund? –Sain käydä kaupungin kasvustrategian läpi, ennen kuin se hyväksyttiin. Yrittäjyys näkyy papereissa. Nylund kehuu Haminaan valitun kehitysjohtajan tulon näkyvän pienenä nytkähdyksenä eteenpäin. Yrittäjät ja kaupunki ovat järjestäneet toistakymmentä vuotta yhdessä Yrittäjän päivän seminaarin. – Yksittäisellä yrittäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, mutta yhdistyksenä meitä kuunnellaan. Vaikuttamisessa Haminan kaupunkiin päin on melkein ainoa, mistä on todella hyvä fiilis paikallisyhdistyksen toiminnasta.

Pyhtäällä yhteistyötä jo 30 vuoden ajan Pyhtäällä on jo 30 vuoden ajan toiminut kunnan ja yrittäjien kanssa vuoropuhelun välineenä elinkeinotoimikunta, joka kokoontuu noin neljästi vuodessa. Siinä käsitellään niin valmistelussa olevia asioita kuin niiden seurantaa. Elinkeinotoimikunnan kautta yrittäjät ovat voineet vaikuttaa kunnan strategiaan ja koko valmisteluprosessissa on ollut mukana myös yrittäjien edustaja. Hankinta-asioiden yritysvaikutuksia arvioi Pyhtäällä kulloinkin asiaa valmisteleva virkamies, joka oman tietämyksensä mukaan merkitsee dokumenttiin, onko asialla yrittäjyysvaikutusta.

Aktiivisuutta myös yrittäjiin Virolahti-Miehikkälän Yrittäjät on Etelä-Kymenlaakson yhdistyksistä pienin. Piia Mäkelä on sen puheenjohtajana toista vuotta. – Yrittäjyys ei näy juurikaan kuntien päätöksenteossa. Strategioissa se näkyy ja paikallisyhdistyskin yrittää tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä kuntien suuntaan. Erityistä yrittäjyysstrategiaa kunnissa ei ole laadittu. Kunnissa on järjestetty muutamia aamukahvitilaisuuksia. Niissä osallistujamäärät ovat olleet pieniä ja yrittäjiltä itsessäänkin kaivataan aktiivisuutta. Teksti: Hannu Lehtinen Kuva: Pekka Vainio 25


ONNEA KYMEN YRITTÄJÄT 80 VUOTTA!

Suomen Yrittäjien jäsenenä saat nyt puhelimeen 100M datanopeuden 50M hinnalla tai tietokoneeseen 200M datanopeuden 100M hinnalla. Katso kaikki edut elisa.fi/yedut

Hyödynnä jäsenetusi soittamalla Elisan Yritysasiakkaiden myyntipalveluun 0800 04411 tai varaa aika yrittäjäpalveluun elisa.fi/ajanvaraus.

26

Yrityspiste, Elisan myymälä Kauppakeskus Veturi, Kouvola Johannes Lehtinen 050 452 4605 email: ext-johannes.t.lehtinen@elisa.fi


KUUSANKOSKEN YRITTÄJÄT RY 40 VUOTTA Yhdistys on perustettu 30.5.1979. Kuusankosken Yrittäjät ry:n vuoden 2019 hallitus.

MUOTI- JA KAUNEUSILTA 30.10.

Takarivi vasemmalta: Marko Makkonen, Leif Kuismanen, Hannu Rieppola, Tapani Ojanperä. Eturivi vasemmalta: Hannele Pylvänen, Tiina Nikunen, Mari Paalanen-Taskinen, Aimo Rautiainen, Ritva Hakalin, Pertti Lönnqvist. Kuva: Valokuvaamo Fotomi

20. Muoti- ja kauneusilta järjestetään keskiviikkona 30.10.2019. Kuva vuoden 2018 tapahtumasta. Kuva: Amanda Hyökki

PYHTÄÄN YRITTÄJÄT KANNUSTAA KUNTAA ELINVOIMAISEMMAKSI

Yhteistyö vaatii uutta tuulta siipien alle. Lentokenttä avaa yrittäjyydelle laajoja mahdollisuuksia.

Tuon tuosta kuuluu, miten Pyhtäällä on yksimielistä ja pyhtääläiset onnistuvat. Ideoita ja aloitteita kunnassa on tehty niin kunnan toiminnan kuin yrittäjyyden kentässä viime vuosina paljon, siksi maine perustuu tosiasioihin. Pyhtää haluaa yrittää kaikkiaan elinvoimaisena paikkakuntana.

Yrittäjät tekevät töitä ja haluavat kannustaa kuntaa tässä. Toimintaa kehitetään yrittäjien verkostoimiseksi niin kunnassa kuin koko seutukunnalla. Elokuisena Saaristomarkkinoiden viikonloppuna Pyhtään Yrittäjät ja kunta ovat seisseet saman esittelytiskin takana useina vuosina viesti-

mässä yhteistä asiaa. Tunnettu legenda on Pyhtää puolue, minkä mukaan kunnassa tehdään aina yksimielisiä päätöksiä. No, ei aivan, mutta yhtä mieltä ollaan, että itsenäinen, yrittävä Pyhtää on tämän pienen ”gallialaisen kylän” elinvoima, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Eikä sitä kukaan valloita, elleivät pyhtääläiset itse halua olla valloittavia jollekin. Viimeisimpänä Pyhtään lentokentän myötä on saatu jälleen uutta tuulta siipien alle. Tuollaiset käyttöliittymät avaavat uudelle yrittäjyydelle laajoja mahdollisuuksia. Kenttä nähdään mahdollisuutena paljon muuhunkin kuin lentotoimintaan, esim. autoilutapahtumiin, messuihin, eläinnäyttelyihin ja konsertteihin. Lentokentällä ei Suomessa, eikä Pyhtäälläkään heti tule rajat vastaan.

Kuva ja teksti: Hannu Lehtinen 27


Onnittelemme Kymen Yrittäjät ry:tä 80-vuotisjuhlavuoden johdosta.

Yrittäjän kumppanina Kymenlaaksossa.

28


VALKEALAN YRITTÄJIEN TOIMINTA ON PYSYNYT VILKKAANA Valkealan Yrittäjät ry toimii jäseniään varten ja kuuntelee tarkalla korvalla, mitä jäsenet haluavat.

Valkealan Yrittäjät ry täytti viime vuonna pyöreät 40 vuotta ja tilaisuutta juhlittiin sankoin joukoin illallisella ravintola Valkea Karhussa. Tilaisuudessa palkittiin Valkealan vuoden yrittäjä, jaettiin ansioristejä ja kuultiin puheita kunniapuheenjohtajalta kauppaneuvos Arvo Suutarilta sekä työministeri Jari Lindströmiltä. Loppuillan ohjelmassa oli Ari Klemin tahdittamat tanssit. Kuluneiden vuosien aikana Valkealan Yrittäjien toiminta on py-

synyt edelleen vilkkaana. Talvikaudella toiminta keskittyy urheiluun ja kuntoiluun, jota toteutetaan kerran viikossa tiistai-iltaisin kuntopiirin muodossa. Kuntopiiri on suunniteltu siten, että se sopii kaikille lähtötasosta riippumatta ja vetää siksi hyvin jäseniä mukaan. Liikuntaa on myös harrastettu tanssikursseilla, retkeilemällä Repovedellä ja laskemalla pulkkamäkeä Harjunmäellä. Kesän alussa yhdistys on perinteisesti järjestänyt kulttuuripai-

noitteisen retken, jolloin on nautittu teatterista ja hyvästä ruuasta sekä tietenkin yrittäjähenkisestä seurasta. Liikunnan ja huvin lisäksi Valkealan Yrittäjät järjestää myös koulutuksia, joissa käydään läpi yrittäjyyteen liittyviä muutoksia mm. verotukseen sekä kirjanpitoon liittyen. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Valkealan lukion kanssa. Teksti: Marika Hänninen Kuva: Piia Harjula

VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄN YRITTÄJÄT PYRKII EDISTÄMÄÄN YHTEENKUULUVUUTTA

Vuoden 2018 pilkkikilpailun osallistujat matkalla pilkkipaikoille. Virolahti-Miehikkälän Yrittäjät täytti viime vuonna 40 vuotta. Vuonna 1978 perustetut Virolahden Yrittäjät ja Miehikkälän Yrittäjät yhdistyivät vuonna 2014 yhdeksi alueella toimivaksi yrittäjäyhdistykseksi. Yhdistys toteuttaa joka toinen vuosi Palveluhakemiston yhdessä Virolahden ja Miehikkälän kuntien kanssa. Palveluhakemistossa paikalliset yrittäjät pääsevät esittelemään palveluitaan ja se jaetaan joka talouteen kunnissa sekä kesäasukkaille.

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on jäsenyritysten etujen ajaminen, yhteenkuuluvuuden edistäminen ja yrittäjämyönteisen ilmapiirin rakentaminen. Yhteenkuuluvuutta rakennetaan mm. erilaisten tapahtumien kautta. Viime vuonna kevätkokouksen yhteydessä jäsenet tutustuivat Seppälän Lammastilaan Miehikkälässä ja syyskokouksen osallistujat pääsivät kurkistamaan Zsar Outlet -kylään ennen sen avajaisia. Pilkkikilpailussa jaet-

tiin paikallisilta yrittäjiltä saatuja palkintoja ja yhdistyksen 40-vuotismerkkivuoden kunniaksi järjestettiin risteily Tallinnaan. Ravintola Susihukkasessa pidetyt pikkujoulut keräsivät runsaasti osallistujia ja juhlavuoden kunniaksi kaikki paikalla olleet yrittäjät kukitettiin.

Teksti: Heli Pykälistö Kuva: Piia Mäkelä 29 27


Rakkaudella rakennettu, sydämellä sisustettu Se on yksi suurimmista suomalaisten elämänlaadullisista unelmista. Omannäköisen ja juuri itselle sopivan kodin rakentaminen, itselle tärkeään ympäristöön. Siis tule, näe ja koe miten Pioneeripuiston historiallinen varuskuntamiljöö herää uuteen, jännittävään huomiseen - monimuotoisena, idyllisenä ja luonnonkauniina asuinalueena.

Ennakkoliput -10% myynnissä messujen avautumiseen saakka. asuntomessut.fi/liput

Yrittäjän arkea tukemassa Suunnitteletko yrityksen perustamista? Oletko alkutaipaleella yrityksesi kanssa? Ekamissa voit suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon tai tutkinnon osia oman kokemuksesi ja liikeideaasi liittyvien ajankohtaisten haasteiden mukaan. Lue lisää! ekami.fi/yrittajan-ammattitutkinto Ota yhteyttä! Anne Kainlauri, p. 044 762 9050 anne.kainlauri@ekami.fi

www.datagroupsatait.fi Kotkankatu20, Kotka - Hallituskatu 13, Kouvola Lentokentäntie 3, Lappeenranta - Linnankatu 45, 20100 Turku


80-VUOTISJUHLAVUODEN

MAAKUNNALLINEN YRITTÄJÄJUHLA

JA

28.9.2019 KOTKASSA TAMMINEN O K K R

I MÄKYNEN K R Y J

©

M

ar ku s

Som

mers

© Sofia Virtanen

HYVÄ SAUMA

– Puhetta ideoista tekoihin

ke 8.5.2019

Kuusankoskitalo, Kouvola Seminaarissa mukana mm.: • Petteri Kilpinen, liike-elämän valmentaja • Liisa ja Arttu Seppälä, Pöyrööt -sarjakuvan tekijät • Kyösti Jääskeläinen, toimitusjohtaja/KSS Energia • Riitta Hyppänen, työelämäuudistaja

SIGNMARK

Asennepuhuja, viittomakielinen rap-artisti

© Brendan Delany

Profile for Kymen Yrittäjät

Juhlajulkaisu 2019  

Kymen Yrittäjät ry:n 80-vuotisjuhlajulkaisu (2019).

Juhlajulkaisu 2019  

Kymen Yrittäjät ry:n 80-vuotisjuhlajulkaisu (2019).

Advertisement