Page 1

Revista digital OP 42

Revista Optativa Informàtica

nº1

juny 1

2012

En aquest primer número es presentaran les diferents activitats que es van dur a terme al llarg d’aquest any en l’optativa informàtica de 4t de l’INS Cendrassos, també s’inclouran comparatius, jocs, i comentaris de l’actualitat informàtica.

La revista de l’optativa informàtica de 4t

1 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

CONTINGUT Activitats de l’optativa informàtica de 4t ESO .............................................................................................. 4 “Hardware” d’un ordinador ..................................................................................................................... 4 Sistemes operatius ................................................................................................................................... 4 ELs sistemes GNU/linux ............................................................................................................................ 4 Fonts de text ............................................................................................................................................. 4 Gimp ......................................................................................................................................................... 5 Audacity .................................................................................................................................................... 5 VideoPad .................................................................................................................................................. 5 Xarxes d’ordinadors .................................................................................................................................. 5 Comparació windows – Mac – linux ............................................................................................................. 6 Windows, el més popular ........................................................................................................................ 6 Macintosh, un altre gran jugador ............................................................................................................. 6 Linux, més petit però creixent ................................................................................................................. 7 Conclusió .................................................................................................................................................. 7 Comparació sistemes operatius per mòbils ................................................................................................. 8 Android, el linux dels smartphone ........................................................................................................... 8 iOS, el primer ............................................................................................................................................ 9 Windows Phone ....................................................................................................................................... 9 Blackberry OS ........................................................................................................................................ 10 Triar un mòbil ......................................................................................................................................... 10 Pàgines webs recomanades ....................................................................................................................... 11 Actualitat tecnològica i informàtica ........................................................................................................... 12 SixthSense............................................................................................................................................... 12 Windows 8 a 15€ .................................................................................................................................... 12 Entreteniments ........................................................................................................................................... 13 Vídeo ...................................................................................................................................................... 13 Jocs ......................................................................................................................................................... 13

2 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

Percentatge recíproc .......................................................................................................................... 14 Multiplicació fenomenal ..................................................................................................................... 14 Ilusió Òptica ........................................................................................................................................ 14 Els 4 quatres ....................................................................................................................................... 14

3 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

ACTIVITATS DE L’OPTATIVA INFORMÀTICA DE 4T ESO Al llarg d’aquest curs, a l’optativa d’informàtica s’han tractat temes molt diversos relacionats amb el món dels ordinadors: la seva estructura, els sistemes operatius, els sistemes GNU/Linux, les fonts de text, l’edició d’imatges amb GIMP, de so amb l’Audacity i de vídeo amb el VideoPad; també s’ha aprés a utilitzar serveis en línia com els que proporcional Google (gmail, picassa, google+, etc.) i finalment el món de les xarxes entre ordinadors, la qual més coneguda és Internet. Al llarg d’aquest apartat parlarem breument sobre cadascuna d’aquestes activitats.

“HARDWARE” D’UN ORDINADOR El primer tema tractat en l’optativa és el “hardware” que compon un ordinador. Tan com components externs : pantalla, torre, ratolí, teclat, altaveus i altres perifèrics; com elements interns : microprocessador, memòria RAM, disc dur, placa base, BIOS, font d’alimentació, targetes d’expansió i lectors òptics. Si us interessa el tema aquest us recomanem aquest enllaç de digital-text : http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/te41c.html

SISTEMES OPERATIUS Tot seguit del maquinari d’un ordinador, se’n ha explicat el programari que conté un ordinador perquè sense programes un ordinador no faria res. I quin és el programa principal, el primer a encendre’s en un ordinador? El sistema operatiu, que s’encarrega de proporcionar funcions bàsiques als programes per utilitzar els recursos d’un ordinador i de fer d’enllaç entre l’usuari, els programes i l’ordinador. Actualment n’existeixen de tres tipus: Windows, Linux i Mac. Parlarem més profundament del Linux en el següent apartat. Aquí un enllaç per més informació: http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3

ELS SISTEMES GNU/LINUX Els sistemes GNU/Linux són sistemes operatius majoritàriament de codi lliure i gratuïts són desenvolupats per la comunitat de programadors sense dependre d’empreses multinacionals. Cal saber que Linux no és un sistema operatiu sinó que és un nucli (kernel) al qual s’enganxen GNU i altres aplicacions. Aquest conjunt LinuxGNU-Aplicacions s’anomena distribució, n’hi ha de molt conegudes com Linux Mint, Fedora, Ubuntu, OpenSUSE i Debian però n’existeixen moltíssimes i fins i tot us en poden crear una (coneixement informàtics requerits ). Si voleu tenir una llista de les distribucions actuals i les seves característiques seguiu aquest web http://distrowatch.com/index.php?language=CA. No cal que us instal·leu la distribució podeu provar-la sense afecta el vostre ordinador, fins i tot podeu tenir-la en el vostre PEN USB, per això teniu aquest programa : http://www.linuxliveusb.com/

FONTS DE TEXT Vam aprendre a crear la nostra pròpia fonts de text, encara que, és molt més simple buscar la que ens interessa entre diverses pàgines web com http://www.dafont.com/ però sempre hi ha la possibilitat de crear la nostra amb el FontCreator disponible aquí http://font-creator.softonic.fr/ 4 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

GIMP El programa lliure i gratuït GIMP és un editor d’imatges bastant evolucionat. Permet fer tot tipus de retocs fotogràfics, composicions i creacions d’imatges. Aquesta unitat segurament fou la una de les més llargues i extenses del temari. Es van fer activitats diverses aplicant i exercint la gran majoria d’eines disponibles del GIMP. Vam crear filtres, efectes, es van modificar imatges i fotos, i vam retocar i muntar imatges. Per qui vulgui descarregar-se el Gimp i llegir tutorials teniu la web espanyola del gimp : http://www.gimp.org.es/

AUDACITY Dins del grup multimèdia de la optativa, després del GIMP, es va aprendre a utilitzar l’Audacity (disponible a : http://audacity.sourceforge.net ). És un programa que permet editar, de la mateixa manera que el Gimp amb les imatges, so amb facilitat. Es pot treballar amb fitxers .wav, .mp3, .aiff, .au i .ogg, i aplicar-hi modificacions de copiar, enganxar, tallar o inserir zones de silenci. També podem utilitzar una funció estèreo amb dues pistes (esquerra i dreta). Es poden combinar pistes, afegir efectes, analitzar el so i, en cas de voler més funcionalitats, instal·lar plugins. Si us interessa el tema àudio de la informàtica a continuació tenia un enllaç amb un tutorial http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_tutorial-edicion-de-sonido-con-audacity.pdf

VIDEOPAD Finalment, per tancar l’apartat de programes editors multimèdia, se’n va ensenyar a utilitzar el VideoPad, programa en el qual es van dur a terme dues activitats, un vídeo i un vídeo-tutorial. Dues activitats que englobaven coneixements de l’Audacity (per gravar el so i modificar la música de fons) i del Gimp per la creació d’un logo i de l’edició de les imatges que s’incorporaven en el vídeo. Aquest programa permet editar els nostres vídeos, és compatibla amb la majoria de formats de vídeo i d’àudio, raó per la qual podem treballar commodament amb qualsevol arxiu. També permet tallar fragments d’un vídeo, canviar-ne l’ordre i afegir-hi efectes i transicions. És ideal per preparar un vídeo que agrupa fragments de pel·lícules, gravats de la televisió, imatges, etc. Un cop acabat el nostre projecte ens ofegeix la possibilitat d’exportar el nostre vídeo en formats per mòbils, ordinadors, lectors DVD o per a YouTube; i amb diferents qualitats. En la pàgina web del videopad, podeu veure una introducció i l’enllaç de descàrrega : http://www.nchsoftware.com/videopad/es/tutorial.html

XARXES D’ORDINADORS L’última unitat que vam treballar aquest curs és el tema de les xarxes d’ordinadors. Vam estudiar els diferents tipus de xarxes, els seus avantatges i inconvenients, la manera de configurar-les i instal·lar-les. Vam poder simular xarxes amb el Cisco Packet Tracer. Per una explicació detallada : http://www.slideshare.net/amillet/xarxes-informatiques-presentation 5 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

COMPARACIÓ WINDOWS – MAC – LINUX En aquest article, donaré els pros i els contres dels tres majors sistemes operatius : Linux, Mac i Windows. També hi ha molts altres sistemes operatius però no es tindran en compte per la mínima utilització que tenen.

WINDOWS, EL MÉS POPULAR Amb casi el 90% del mercat dels sistemes operatius, no es pot perdre oblidar. Està en edificis comercials, industries, com en ordinadors personals. Windows es va introduir el 1985, és un sistema molt madur i complet en programari. Tot i això, té els seus defectes:

Pros:   

Compatibilitat: Gairebé totes les aplicacions, drivers o jocs funcionaran sobre Windows. Suport tècnic: Al tenir mols usuaris, sempre es pot trobar algú que ens pugui ajudar. Gran quantitat de funcions: quan s’arriba a dominar-lo, ens adonem que hi ha tantes funcions que es pot fer gairebé qualsevol cosa amb força facilitat.

Contres:  

Virus: és indispensable tenir un antivirus al Windows, que és la principal víctima d’atacs. Lentitud: Windows, especialment les últimes versions, requereixen una gran quantitat de recursos informàtics (memòria, processador, espai de disc dur) i, per tant, funciona més lentament. Preu: pot arribar fàcilment a costar més de 100€

MACINTOSH, UN ALTRE GRAN JUGADOR El sistema operatiu Macintosh d’Apple és més antic que Windows. Fou el primer èxit en sistemes operatius basats en una interfície gràfica, un any anterior a la de Windows.

Pros:   

Virus: els Macs d’Apple no tenen quasi mai virus, segurament perquè el Windows té més part del mercat. Fiabilitat: els Macs només funcionen en ordinadors d’Apple, i per tant són menys propensos a problemes de maquinari o programari. Aparença: la majoria del temps, Mac és molt més elegant que Windows.

Contres:   

Car: Mac costa encara més que Windows. Disponibilitat: només és disponible en ordinadors d’Apple. Si vol tenir Macintosh, a no ser que ja tingui un Apple, s’haurà de comprar un nou ordinador. Compatibilitat: només uns pocs programes es poden executar en Mac, i gairebé no hi ha jocs.

6 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

LINUX, MÉS PETIT PERÒ CREIXENT Linux és la resposta de GNU per a Mac i Windows. Sí, això significa que Linus és gratuït! Per lliure, vostè el pot descarregar, modificar i redistribuir sense gastar un cèntim! Linux és més jove en el món del sistema operatiu, després d’haver estat programat el 1991, i estat optimitzat per a l’ús modern (més que Windows i Mac). Per desgràcia, té alguns desavantatges:

Pros:  

Preu: Linux és lliure. Es pot descarregar, instal·lar i modificar per 0€ Varietat: Linux no és un sistema operatiu complet, només n’és el nucli. Per això, s’ha d’incloure programari addicional. Existeixen diversos centenars d’aquests paquets (anomenats distribucions). Els més populars són Linux Mint, Ubuntu i Fedora. El millor és que, amb tanta varietat de Linux, sempre n’hi ha una que s’adapti a les seves necessitats. Virus: tot i ser més vulnerables als virus que Mac o Windows (per ser de codi obert), el Linux encara té molt, molt pocs virus.

Contres:   

Complicat: malgrat que algunes distribucions són molts fàcils d’ús, la majoria d’elles requereixen un bon coneixement de l’ordinador per tal de treballar-hi. Compatibilitat: al igual que Mac, només representa un petita part del mercat (creixent), no té tants programes i jocs com Windows. Disponibilitat: no trobarà gaires ordinadors amb Linus instal·lat per defecte. En general, has de comprar un equip amb Windows i instal·lar el Linux tu mateix.

CONCLUSIÓ En conclusió, cap sistema operatiu és realment millor, l’elecció depèn de cadascú. Si ets un jugador, llavors no tens altra opció, has d’anar amb Windows. Els programadors poden preferir Linux i els d’edició multimèdia, probablement tendiran a Mac. La millor cosa a fer és, probablement, provar cada sistema operatiu i veure quin és millor per a vostè. Personalment, treballo amb un dual-boot (dos sistemes en un mateix ordinador) de Linux i Windows.

7 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

COMPARACIÓ SISTEMES OPERATIUS PER MÒBILS Com triar el seu Smartphone? Com triar el seu sistema operatiu? Què s’ha de saber per triar ? Vistes les quantitats de smartphones que arriben al mercat regularment pot ser molt complicat triar quin ens convindrà. Abans de triar l’aparell mateix, cal triar el sistema operatiu. Un sistema operatiu és el conjunt de programes responsables de l’enllaç entre els recursos materials del mòbils i les aplicacions de l’usuari. Els més importants són quatre: Android, iOS, Windows Phone i BlackBerry. Les dades de mercat provenen de http://www.netmarketshare.com/

ANDROID, EL LINUX DELS SMARTPHONE Android desenvolupat per Google Inc. a partir del 2007 és el sistema operatiu per smartphones que té més futur, posseeix 19,7% del mercat mundial. Android està distribuït Open Source, és una variant de Linux. L’última versió és Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich). És un sistema obert, és a dir, tothom pot crear una aplicació per android gratuïtament.

Pros:     

Multitasques: es poden iniciar diverses aplicacions alhora amb Android. Integració: les aplicacions de Google estan molt ben integrades. Personalitzable: es poden canviar moltes opcions, existeixen molts temes i aplicacions per modificar al nostre gust l’aspecte del nostre mòbil. Aplicacions: està a prop de passar l’ Apple App Store amb més de 450.000 aplicacions diferents. Diversitat: existeixen molts mòbils diferents que tenen Android (ja que es gratuït) i segurament n’hi ha un al vostre gust.

Contres: 

Dificultat: pot ser complicat a un usuari nou. A més, existeixen moltes versions i resolucions diferents degut a la gran varietat de mòbils que l’utilitzen i certes aplicacions no estan adaptades a totes les resolucions. Sincronització: no es sincronitza amb l’ordinador per defecte, cal passar per una aplicació.

Llista de mòbils amb Android de gsmarena: aquí

8 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

IOS, EL PRIMER L’iOS fou el primer sistema operatiu a fer les funcions que actualment coneixem. Desenvolupat per Apple, antigament conegut com iPhone OS està basat en el sistema Mac OS X. És el sistema operatiu dels smartphones d’Apple i té la major part del mercat amb 62,7% del món.

Pros:    

Qualitat: Apple té com a objectiu satisfer al màxim al client i es nota. Integració: l’iOS integra molt bé les solucions de Google i amb els serveix Apple Simplicitat: l’objectiu principal dels sistemes operatius és oferir més amb més simplicitat i Apple és el líder incontestable aquí. Aplicacions: l’Apple App Store conté el més gran nombre d’aplicacions per mòbil del món.

Contres:  Rígid : qualsevol modificació del sistema operatiu és quasi impossible. S’ha de passar per força per serveis Apple.

 

No personalitzable: no es pot modificar l’aspecte del mòbil (mida i forma de les icones, etc.) Preu: és un dels sistemes més cars i només 40% de les aplicacions són gratuïtes.

Llista de mòbils d’Apple de gsmarena: aquí

WINDOWS PHONE Windows Phone nou nom del Windows Mobile és el sistema operatiu per smartphone de Microsoft Windows. La seva característica principal és la integració dels serveix Microsoft, com Office o Live Messenger. Molt poc utilitzat (menys 1% del mercat) Nokia és l’única marca que l’ha anunciat com sistema oficial per als seus dispositius.

Pros:   

Integració: té una total integració amb els serveis de Microsoft i amb el nou Windows 8. Simplicitat: al igual que Apple però no tan avançada. Interfície: és vol molt ergonòmica i simple d’ús

Contres:  Rígid : al igual que Apple, qualsevol modificació del sistema operatiu és quasi impossible.  Aplicacions: poc més de 1000.  Funcions bàsiques: no permet fer funcions bases que fan els altres com copiar/enganxar, multitasques, flash, html5, Twitter, etc.

Suport amovible: no permet utilitzar targetes microSD con Android.

Llista de mòbils Windows Phone de gsmarena : aquí

9 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

BLACKBERRY OS BlackBerry OS és el sistema operatiu propietari per smartphones BlackBerry de la societat Research In Motion (RIM). És un sistema multitasques i molt conegut per la seva integració nativa dels emails i serveis missatgeria. Més utilitzar que Windows Phone tampoc té molts usuaris (2% del món)

Pros:    

Professionalitat: és el sistema més professional i segur. Comunicació: la missatgeria pròpia del sistema permet comunicacions internacionals. Consum: consumeix 3 vegades menys que un iPhone Qualitat de connexió: és el sistema que millor qualitat de connexió té.

Contres:  Rígid : al igual que Apple, qualsevol modificació del sistema operatiu és quasi impossible.  Complicat: pot ser difícil per un ús personal i és menys intuïtiu.  Aplicacions: poc més de 1000. Llista de mòbils BlackBerry de gsmarena: aquí

TRIAR UN MÒBIL Si voleu un sistema iOS només podeu comprar un iPhone i triar entre les diferents versions. Però pels altres, el nombre de mòbils és més important i segons el vostre ús us caldran característiques particulars:     

Musica: farà falta bastant memòria interna o un port per targetes microSD. Pel·lícules: una bona resolució i una pantalla gran són necessaris. Ara existeixen smartphones que tenen pantalles de més de 5”(12,7 cm). SMS: pot ser aconsellable un teclat físic, un QWERTY com les BlackBerry i alguns Samsung. Fotos: per qui vulgui utilitzar el seu mòbil com a càmera fotogràfica, la resolució de la captura (5,8 o 12 megapíxels), el flash (LED o Xenó) i la retro il·luminació (sensor BSI) són importants. Jocs: pels jocs es necessita un bon processador (dual-core o quad-core amb un processador gràfic bo) o millor un smartphone certificat PlayStation, que dóna un accés directa a la descàrrega de jocs, per exemple. Els Windows Phone es poden connectar al portal Xbox Live.

10 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

PÀGINES WEBS RECOMANADES                  

http://www.gsmarena.com/ : pàgina web sobre mòbils, gran base de dades per saber les característiques, els comentaris i comparar diferents dispositius. http://distrowatch.com/ : pàgina sobre les distribucions Linux, els links de descarrega, captures de pantalla, notes de versions i més. http://www.librosweb.es/ : lloc per aprendre les tecnologies del web, una mica vell però de qualitat. HTML, XHTML, CSS, JS, AJAX i Symphony. http://acrobatcity.es/ : ens ensenyen a crear i manejar PDF. http://ca.lmgtfy.com/ : per quan algú no sap buscar al google ens crea un enllaç que li ensenya com fer per buscar qualsevol text. http://www.zamzar.com/ : permet convertir arxius a altres formats. http://www.elartedelamemoria.org/ : recopilació de diverses tècniques per utilitzar de manera més eficient la nostra memòria. http://www.picmonkey.com/ : un bon editor d’imatges online. http://www.photoshop.com/tools/overview : un photoshop online. http://es.homestyler.com/ : autodesk homestyles per dissenyar la nostra casa online en 2d , 3d, sense instal·lar res. http://grooveshark.com : lloc per escoltar música i de manera gratuïta, es poden crear llistes de reproducció i també hi ha ràdios. http://www.force-download.net/ : com descarregar vídeos del Youtube? Aquí la solució http://www.speedtest.net/ : test de velocitat de connexions a internet, permet fer comentaris sobre la nostra connexió i comparar-la amb els altres. http://www2.rasterwerks.com/game/phosphor/beta2.asp : un bon shooter en navegador, versió beta, penseu a baixar el nivell dels Bots (apartat Game a Settings) abans de jugar. http://www.sitereportcard.com/imagereducer.php serveix per optimitzar una imatges pel web perquè ocupi menys espai sense perdre qualitat. http://alaup.com/ : recopilació de pàgines webs interesants per categories i països. http://www.ted.com/: pagina web de difusió d’idees mitjançant un sistema de conferencies. http://thewildernessdowntown.com/ : pàgina basada en HTML5 que ens crea un pel·lícula segons el lloc que li hem donat.

11 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

ACTUALITAT TECNOLÒGICA I INFORMÀTICA SIXTHSENSE

Un home, Pranav Mistry presenta el SixthSense un aparell bastant extraordinari, barreja realitat virtual i augmentada, utilitzar els objectes com a pantalles i interactuar amb ells. El dispositiu costa cap a 300$ i es compon d’una càmera, d’un projector i marques de color als dits: http://www.ted.com/talks/view/lang/es//id/685 Per més informació sobre aquest gran inventor: http://www.pranavmistry.com/

WINDOWS 8 A 15€ Microsoft ofereix una actualització a Windows 8 per qualsevol compra d’un PC sota Windows 7 (Edició Familiar Premium com a mínim) entre el 2 de juny i el 31 de gener 2013. Un cop comprat l’ordinador, l’usuari s’haurà de connectar a www.windowsupgradeoffer.com i registrar-se amb el número de certificat de la màquina, obtindrà un codi per email que correspon al numero de llicencia. El dia de la sortida oficial s’enviarà a l’enllaç de descarrega i es pagaran uns 15€. Llavors, es podrà instal·lar Windows 8 sobre l’ordinador que es vulgui.

Escriptori de Windows 8

Metro de Windows 8

12 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

ENTRETENIMENTS VÍDEO Un nou invent el “BOOK”, revolucionarà el món de la tecnologia : http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs

JOCS Operacions :

Les regles del joc són molt simples : s’ha d’anar omplir les caselles blanques amb números del 1 al 9 de manera que la suma de la columna o fila correspongui al número de les caselles negres. En una mateixa columna o fila no es pot repetir la mateixa xifra.

Ha de sumar 8 1+7, 2+6, 3+5, 4+4

13 Louis Clergue


Revista digital OP 42

nº1

PERCENTATGE RECÍPROC Què és més gran: 37% de 68 o 68% de 37 ? Per les ments matemàtiques es pot resoldre amb menys de 15s i sense fer cap càlculs. Comprova el teu resultat a la calculadora.

MULTIPLICACIÓ FENOMENAL Agafa un paper i escriu el número 12345679 (vigila no hi ha el 8). Ara demana a algun company que et digui un nombre del 1 al 9. Multiplica-la mentalment per 9, escriu el resultat sota 12345679, i demana al amic que multipliqui els dos números. Es sorprendrà del resultat.

ILUSIÓ ÒPTICA Mira fixament el punt central uns quants segons, i tot seguit, mou el cap endavant i enrere. Els cercles giren?

ELS 4 QUATRES El repte és aconseguir expressar les xifres del 0 al 10 utilitzant només 4 vegades la xifra quatre i les operacions aritmètiques: suma, resta, multiplicació, divisió, potencia, arrel i factorial. Per qui no ho recorda factorial és representa amb el signe d’exclamació “!” i és la multiplicació dels nombres de l’1 al nombre factoritzat (per exemple: 4! = 4*3*2*1 = 24). Aquí uns exemples amb la xifra 0:

(

)

(

) 14

Louis Clergue


Revista digital OP 42

nยบ1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Louis Clergue

Revista digital Op42  

Una revista digital per l'optativa informàtica de 4tESO de l'INS Cendrassos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you