Page 1

Απoλυμάνσεις

Απεντομώσεις

Μυοκτονίες

Ειδικές Εφαρμογές

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

info@ecocontrol.gr / www.ecocontrol.gr


info@ecocontrol.gr / www.ecocontrol.gr Η Εταιρεία

Τεκμηρίωση

Η Eco Απολυμαντική είναι μια νέα εταιρεία με βασική δραστηριότητα τις υπηρεσίες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και τον έλεγχο μικροβίων σε όλους τους χώρους. Στελεχώνεται από μία επιστημονική ομάδα Γεωπόνων Πανεπιστημίου με Mεταπτυχιακές σπουδές. Με την άρτια εκπαίδευση και τεχνογνωσία του προσωπικού της είναι ικανή να αντιμετωπίσει όλα τα είδη παρασίτων στον χώρο σας άμεσα και υπεύθυνα, με προσιτές τιμές για τον επαγγελματία, αλλά και τον ιδιώτη.

Όλες οι εκθέσεις, τα πιστοποιητικά απολύμανσης, η ανάλυση, οι προτάσεις και γενικά η τεκμηρίωση για την εφαρμογή που πραγματοποιείται κάθε φορά, δίδονται από την εταιρεία μας μετά από κάθε επίσκεψη και τηρούνται σε σχετικό φάκελο στην επιχείρησή σας για την επίδειξή του σε οποιοδήποτε Yγειονομικό Έλεγχο.

Pest Managment Διαχείρηση Παρασίτων

Για επαγγελματικούς χώρους, στους οποίους επιβάλλεται από την ελληνική και κοινοτική Νομοθεσία, παρέχουμε πλήρη Φάκελο Παρασιτοκτονίας (ΗΑCCP ή ISO), που ενημερώνεται σε κάθε επίσκεψη μας.

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς

Τα παράσιτα Δημόσιας Υγείας (τρωκτικά, κουνούπια, κατσαρίδες, ακάρεα, ψύλλοι, κοριοί, μικρόβια κ.α.) προκαλούν ιδιαίτερη Η εταιρία εφαρμόζει ολοκληρωμένα όχληση, είναι φορείς επικίνδυνων ασθενειών προγράμματα διαχείρησης παρασίτων, με στόχο την συνολική εκτίμηση του προβλήματος και ευθύνονται για την εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων. και την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών. Προτεραιότητα δίνεται στην προστασία της Η αντιμετώπιση τους απαιτεί ιδιαίτερη δημόσιας Υγείας με τη χρήση, όσο το τεχνογνωσία, σε κάθε περίπτωση και ιδίως δυνατόν,περισσότερων μεθόδων και στους επαγγελματικούς χώρους εργασίας τεχνικών φιλικών πρός το περιβάλλον. (καταστήματα τροφίμων, χώροι εστίασης, Ξενοδοχεία, Βιομηχανικοί χώροι παραγωγής, Πιστοποιήσεις μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων), όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος. Η εταιρεία διαθέτει την νόμιμη άδεια

Οι ειδικοί στην Υπηρεσία σας

καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών (Αρ. Αδείας: 3502) σε κατοικοιμένους χώρους, αποθήκες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικούς χώρους και αλλού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ειδικές άδειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Γεωπόνου, Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών).

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση παρασίτων Ολοκληρωμένη καταπολέμηση (IPM) Η πράσινη φιλοσοφία της ολοκληρωμένης καταπολέμησης στηρίζεται σε τρεις άξονες: Πρόληψη Αφορά διεργασίες όπως καλές συνθήκες υγιεινής, μηχανικός αποκλεισμός παρασίτων και επιθεώρηση εισαγόμενων προϊόντων με πιθανή προσβολή. Παρακολούθηση Πραγματοποιείται με τοποθέτηση παγίδων, φερομονικών, τροφο- ελκυστικών και μηχανικών και με οπτική επιθεώρηση ευαίσθητων περιοχών με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας για εντοπισμό περιττωμάτων τρωκτικών κ.α. Έλεγχος της προσβολής Γίνεται με κατάλληλες μεθόδους, μηχανικές, βιολογικές και χημικές.

Πλεονεκτήματα της Eco Απολυμαντικής

Εφαρμογές που σέβονται το περιβάλλον και διασφαλίζουν τη Δημόσια Υγεία.  Πλήρης έκθεση των έργων, των τακτικών Η κάθε εφαρμογή πραγματοποιείται από εφαρμογών, συνοδευόμενη από τα δελτία υπεύθυνο επιστήμονα – Γεωπόνο μέλος του ασφαλείας των σκευασμάτων και των Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με προίόντων. 

Προϊόντα ασφαλή, υψηλής τεχνολογίας. Αποτελεσματικότητα εφαρμογών. Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση οιουδήποτε απρόβλεπτου υγειονομικού γεγονότος στο χώρο σας, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.  Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, των πραγματοποιούμενων εφαρμογών μας, για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.   

Χώροι δράσης μας 

         

Χώροι δευτερογενούς παραγωγής, εμπορίου και επεξεργασίας τροφίμων. Όλες οι εφαρμογές ακολουθούν τους κανόνες του ΕΦΕΤ και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των προτύπων HACCP, ISO 22000, 9001, και contex alimentarius. Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων. Βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών, χημικές και άλλα. Χώροι εκτροφής ζώων. Νοσοκομεία και Κλινικές. Επαγγελματικοί χώροι, όπως ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, catering. Δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί κ.α. Πλοία, σκάφη αναψυχής. Μουσεία. Δημόσια κτήρια κ.α. Κατοικίες με συνήθη και ειδικά προβλήματα.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ


info@ecocontrol.gr / www.ecocontrol.gr Η Eco Απολυμαντική χρησιμοποιεί σκευάσματα δημόσιας υγείας εγκεκριμένα απο το Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. και Τροφίμων, κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι άοσμα, ακίνδυνα για ανθρώπους και ζώα.

Τρωκτικοκτονία σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Μη τοξικές μέθοδοι καταπολέμησης. Καταπολέμηση αστικών παρασίτων (βαμβακάδα, κάμπια των πεύκων).  Ζιζανιοκτονίες.

Συνεχής Ενημέρωση και Εκπαίδευση

Μερικές Εφαρμογές

Ενημέρωση και επικοινωνία

Βρισκόμαστε κοντά στις εξελίξεις του τομέα και τις νέες τεχνικές, με συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια και ημερίδες. Έχουμε συνεργασία με Ανώτατα Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα.

Χρησιμοποιούμε μεθόδους όπως:

Προϊόντα

 

Υπολειμματικοί ψεκασμοί. Χρήση gel (ειδικά εντομοκτόνα με τροφοελκυστική δράση).

 

Εκνεφώσεις (παραγωγή νέφους με εντομοκτόνο δράση). Χρήση καπνογόνων (εντομοκτόνα σε μορφή καπνού fumigants). Προγράμματα καταπολέμησης τρωκτικών με μυοκτόνα σκευάσματα. Υποκαπνισμοί (fumigations). Χρήση ειδικών αερίων σκευασμάτων για την καταπολέμηση αρθροπόδων σε αποθήκες, πλοία, silos, και ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι σε κατοικίες, τερμίτες). Απωθήσεις φιδιών και πτηνών. Αποσμήσεις χώρων (υπόγεια, αποθήκες κ.α.) Απολυμάνσεις χώρων, μικροβιοκτονία. Απολυμάνσεις Υδάτων , Υδροδοτικών δικτύων, δεξαμενών κ.α.

Η εταιρεία παρέχει όλα τα εγκεκριμένα προΐόντα δημόσιας υγείας, που είναι απαραίτητα στην διαχείριση των παρασίτων:  Δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας.  Βιοκτόνα- τρωκτικοκτόνα σκευάσματα.  Προϊόντα μικροβιακής απολύμανσης χώρων  Προϊόντα απόσμησης χώρων.  Τροφοελκιστικά Gel βαδιστικών εντόμων.  Απολυμαντικά υδάτων, υδροδοτικών δικτύων, δεξαμενών.  Παγίδες (μηχανικές, ηλεκτρικές) για κουνούπια, μύγες κ.α.  Απωθητικές ακίδες, δίχτυα και ηλεκτρικά συστήματα απώθησης για περιστέρια και άλλα πτηνά.  Απωθητικά ερπετών.  Παγίδες και απωθητικά για διάφορα είδη ζώων.

Καταπολέμηση αρθροπόδων (αράχνες, ακάρεα) και εντόμων υγειονομικής σημασίας, όπως ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, σκορπιοί, κατσαρίδες κ.α.

  

Επισκεφτείτε τη σελίδα της ECO Απολυμαντικής στο διαδίκτυο (www.ecocontrol.gr), όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αναλυτικά για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε:

 

   

Ενημερωτικά κείμενα για τις νέες τεχνικές Νέα από τις εξελίξεις στο χώρο με ειδικό ενδιαφέρον για τους καταναλωτές  Θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την οικολογία  Συμβουλές για την αντιμετώπιση παρασίτων σε όλους τους χώρους  Τον Οδηγό Αναγνώρισης Παρασίτων ώστε να προσδιορίσετε την προσβολή  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Απoλυμάνσεις

Απεντομώσεις

Μυοκτονίες

Ειδικές Εφαρμογές

...για τον επαγγελματία, αλλά και τον ιδιώτη!

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ


ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Απoλυμάνσεις

Απεντομώσεις

Μυοκτονίες

Ειδικές Εφαρμογές

Yphresies  

Yphresies apolymantiki ecocontrol

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you