Page 1

Samen Slimmer Bouwen

Wat is Samen Slimmer Bouwen (SSB) en wat is LEAN? Onder de noemer van Samen Slimmer Bouwen is KWS Infra gestart met de implementatie van LEAN-management. Het LEAN-management wordt beschouwd als het resultaat van de stappen die ten grondslag liggen aan LEAN-productie. LEAN-productie is de term welke is gegeven aan het Toyota Productie Systeem (TPS) om auto’s te produceren. LEAN LEAN staat voor “slanke productie” – het betekent kortweg meer en meer - met minder en minder (Womack & Jones). We produceren bij KWS Infra echter geen auto’s aan de lopende band(continu), in de beschermde omgeving van een fabriek(vaste locatie),gedurende een lange tijd(meerdere jaren), met grote afzetmarkt(wereldwijd). We realiseren bij KWS Infra werken, die op projectbasis worden gerealiseerd. Kortom: elk werk binnen KWS Infra is: “een onderneming waarbij de inzet van mensen, materiaal en financiële middelen opnieuw is georganiseerd met als doel om een bepaalde hoeveelheid werk, of een specifieke opdracht te realiseren, begrensd door tijd of geld, en die leidt tot een in kwalitatief of kwantitatief opzicht gunstige verandering.” Daar zijn we steengoed in, maar het is toch echt anders dan auto’s bouwen! Om de suggestie te voorkomen dat we KWS Infra als een autofabriek zien en uit het oog verliezen dat we elk project nieuw maken, is er voor gekozen LEANmanagement te vervangen door Samen Slimmer Bouwen om het KWS Infra eigen te maken.

V0.1 IVe


Samen Slimmer Bouwen

Hoe Bouwen we Samen Slimmer? Samen Slimmer Bouwen wordt bereikt door onnodige handelingen (verspillingen) in de breedste zin van het woord weg te nemen uit productieprocessen en de processen zo te stroomlijnen dat er geen verspilling meer optreedt. Dit wordt bewerkstelligd door stapsgewijs processen te verbeteren, te optimaliseren en te borgen tot het punt dat er geen optimalisatie meer is. Daar er altijd wat te optimaliseren en te verbeteren valt, is het proces eindeloos en verbetert men continu (soms met grote stappen, soms met kleine). De organisatie die Samen Slimmer Bouwt haalt deze verbeteringen niet van bovenaf, maar van onderaf, vanaf de werkvloer. “Degene die het maakt is degene die het kan verbeteren.� Verbetering kan niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet door de organisatie worden opgebracht en dient dus van onderaf te komen. Lerende organisatie Doordat werknemers worden uitgedaagd te blijven verbeteren, is de Samen Slimmer Bouwende organisatie lerend. Verbeteringen worden vanaf onderin de organisatie ingebracht en doorgevoerd naar de top van de organisatie, er wordt geluisterd naar de werknemers en actie genomen op de zaken die werknemers aandragen. De werknemers zien dat er invloed is om zaken te verbeteren en dat er naar ze wordt geluisterd, hierdoor zijn de werknemers empowerd en committed (daadkrachtig en toegewijd).

KWS Infra vestiging Amsterdam-Heerhugowaard Wisselwerking 54, 1112XR Diemen 020-569 4200, Amsterdam@kws.nl W.M. Dudokweg 19, 1703 DA Heerhugowaard 072-571 9744, Heerhugowaard@kws.nl www.kws.nl twitter.com/KWSInfraAmsHhw

Samen Slimmer Bouwen  
Samen Slimmer Bouwen  
Advertisement