Issuu on Google+

DSVL-KWIN-2011 Omslag def.indd 2

07-06-11 11:58

Stéphanie Duval

nieuws & telex news & telex

Siska Lyssens

pagina 25

page 25

Colofon Colophon

artists, galleries and other information are available upon request from Design Flanders.

nummer 2, jaargang 20

Alle adressen van designers, kunstenaars, galeries e.a. kunnen bij Design Vlaanderen verkregen worden. The addresses of designers,

page 21

Kwintessens Design

publication may be used, whether in part or in whole, without the publisher’s consent. © Design Flanders

Spot on Rusland To Russia with love Spot on Russia To Russia with love pagina 21

Johan Valcke

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de uitgever. © Design Vlaanderen Nothing contained in this

Hoofdredacteur Editor in chief

Changes of address may be sent to our editorial offices.

Siska Lyssens

Redactie Editorial team

Adreswijzigingen worden gemeld op het redactieadres.

page 14

Steven Cleeren Christian Oosterlinck Lut Pil

Subscriptions may be requested in writing or by telephone by contacting the Design Flanders editorial offices or by transferring EUR 23.55 to bank account number IBAN BE 16 0912 2120 3374.

Steun voor jonge modeontwerpers Een blik op Britse initiatieven Support for young fashion designers pagina 14 Focus on British initiatives

Mies Van Roy

Abonnementen kunnen schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd op het adres van Design Vlaanderen of door overschrijving van € 23,55 op het rekeningnummer BE 16 0912 2120 3374.

page 8

Coördinatie Coordination

ElaN Translations DataTranslations

pagina 8

Werkten mee aan dit nummer Contributing editors

Vertaling Translation

Fotoshoot Photo shoot

Christophe De Schauvre Frank Huygens Roel Jacobus Elke Peeters Kurt Vanbelleghem

Sint-Joris

Mieke De Lombaerde

Redactieadres Editorial offices

Druk Printing

page 4

Design Vlaanderen/Kwintessens Koloniënstraat 56 (7de verdieping) 1000 Brussel T +32 (0)2 227 60 60 F +32 (0)2 227 60 69 info@designvlaanderen.be www.designvlaanderen.be

KOEN GEURTS.NU & Daan Spangenberg, Frank van Munster

pagina 4

KOEN GEURTS.NU & Daan Spangenberg

Grafisch ontwerp Graphic design

Prints! in mode- & kostuumgeschiedenis Prints! in fashion & costume history

Grafisch ontwerp Graphic design

Flanders Fashion Institute Nationalestraat 28/2, 2000 Antwerpen T +32 (0)3 226 14 47, F +32 (0)3 232 63 96 ffi@modenatie.com www.ffi.be

Jimmy Kets

Redactieadres Editorial offices

Jasmijn Verlinden

Fotografie portfolio Photography portfolio

Michaël Smits

page 3

Sint-Joris

Fotoshoot Photo shoot

pagina 3

Druk Printing

Mieke De Lombaerde, Siska Lyssens

Vertaling Translation

Werkten mee aan dit nummer Contributing editors

Antwerp Fashion Conference: 3 modemythes ontkracht Antwerp Fashion Conference: 3 fashion myths disproved

ElaN Translations DataTranslations

Agnes Wené

Stéphanie Duval

Abonnementen kunnen schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd op het adres van Design Vlaanderen of door overschrijving van € 23,55 op het rekeningnummer BE 16 0912 2120 3374.

Coördinatie Coordination

page 1

Subscriptions may be requested in writing or by telephone by contacting the Design Flanders editorial offices or by transferring EUR 23.55 to bank account number IBAN BE 16 0912 2120 3374.

Stéphanie Duval, Jolien Vanhoof, Jasmijn Verlinden, Veerle Windels

pagina 1

Adreswijzigingen worden gemeld op het redactieadres.

Redactie Editorial team

Changes of address may be sent to our editorial offices.

Agnes Wené

Antwerpen modestad Antwerp fashion capital

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de uitgever. © Design Vlaanderen

Hoofdredacteur Editor in chief

Nothing contained in this publication may be used, whether in part or in whole, without the publisher’s consent. © Design Flanders

nummer 2, jaargang 20

Alle adressen van designers, kunstenaars, galeries e.a. kunnen bij Design Vlaanderen verkregen worden.

Kwintessens MODE

Inhoud content

The addresses of designers, artists, galleries and other information are available upon request from Design Flanders.

Colofon Colophon


Prints!

in mode- & kostuum­geschiedenis Prints!

in fashion & costume history Mieke De Lombaerde

papieren jurk met Campbell’s Soup print van Andy Warhol

pagina 4 page 4

03-DSVL-KWIN-2011-01 Mode_DEF.indd 4

07-06-11 12:17


Textiel en zeker bedrukt textiel is een manier van spreken waarvoor je je mond niet eens hoeft open te doen. Sommige tenues spreken voor zich, andere maken de omgeving sprakeloos. Dat geldt zowel voor het digitaal geprinte, hightech stofje als voor textiel waarin de hand van de borduurster of weefster nog leesbaar is. En laat ons eerlijk zijn, de lowbudgetversies, de epigonen, durven al eens te tateren tateren. Voorlopig is bedrukken nog de kortste weg naar het snelle effect. Een prent is zo geprint en in een oogwenk ligt er een ‘verhaal’ klaar om aan te trekken. Prêt-à-porter? De tentoonstelling in het Modemuseum van Hasselt begint op zolder. We vinden er 18de- en 19de-eeuwse bedrukte toiles d’ameublement. De rijkdom van de kleding der bemiddelde dames kroop letterlijk in de gordijnen. Trendy motiefjes vonden hun weg naar de stoffering van zetels en behang. Het salon als echo van mode en lifestyle. Het Modemuseum focust uiteraard op mode en kleding maar toch is het spijtig dat interieurstoffering als een typisch symptoom van de tijd een bescheiden rol toebedeeld krijgt, zowel in de scenografie als in de catalogus. “Je me suis fait faire cette indienne-ci”, indienne-ci” zegt Monsieur Jourdain, de welgestelde burger in Molières Bourgeois Gentilhomme terwijl hij paradeert in z’n kamerjas. In de 17de eeuw was het niet gênant om je als man in kamerjas te vertonen. De indienne was modieus. De impact van die fameuze indiennes of Indische sitsen op het verhaal van de Europese textieldruk is aanzienlijk. Daarom krijgen deze fijn geweven en glanzende stoffen, waarop bomen met veelkleurige bloemen geschilderd of gedrukt werden, een ereplaats op zolder. Het is via de handel in specerijen en luxegoederen dat de Indische sitsen in Europa geïntroduceerd werden.

Textile and more so printed textile is a manner of talking without even opening your mouth. Some outfits speak for themselves, others make the environment speechless. This is both so for digitally printed, high-tech fabrics and for textile which allows you to recognise the hand of the embroiderer or the weaver. And, let’s be honest, the low-budget version, the epigones, sometimes simply chatter. For now, printing is still the shortest way to the quickest effect. A picture is printed in no time and in a blink of the eye the story is ready to wear. Prêt-à-porter? The exhibition at the Fashion Museum of Hasselt starts in the attic. We find 18th and 19th century printed toiles d’ameublement.. The richness of the clothes of well-to-do ladies was literally visible in the curtains. Trendy patterns found their way to the soft furnishings of sofas and wallpaper. The three-piece suite as an echo of fashion and lifestyle. The Fashion Museum obviously focuses on fashion and clothes, but it is a pity that interior fabrics as a typical symptom of the time are only assigned a modest role, both in the scenography and in the catalogue. “Je me suis fait faire cette indienne-ci”,, says Monsieur Jourdain, the prosperous bourgeois in Molière’s Bourgeois Gentilhomme while he parades in his dressing gown. In the 17th century it was not embarrassing to appear in a dressing gown if you were a man. The indienne was fashionable. The impact of those famous indiennes or Indian chintz on the story of the European textile print is significant. That is why these finely woven and shiny cloths, with trees and multicoloured flowers painted or printed on them, were given a place of honour in the attic of the museum. Through the trade in spices and luxury goods the Indian chintz was introduced in Europe. The print techniques used in India at that time were already more refined than the textile print with oil paint in Europe. The stains were mixed with gum and applied to the cloth by means of a woodblock. Chintz is colourful

In India beheerste men al lang druktechnieken die verfijnder waren dan de textieldruk met olieverf in Europa. De beitsen werden er met gom vermengd en door middel van een drukblok op de stof aangebracht. Sits is kleurrijk en door gebruik van organische verfstoffen zeer kleurecht. Europeanen waren verrukt en de vraag naar sitsen werd zo groot dat men ze in Europa ging nabootsen. Onder impuls van de industriële revolutie konden Europese textieldrukkerijen indiennes produceren in zo grote hoeveelheden dat ze zelfs voor gewone mensen betaalbaar werden. Het aantrekkelijke kleurgebruik en de motieven vormden een dankbaar alternatief voor het zware linnen, de wol en de zijde. Indische sits en wat er zoal voor doorging (variaties en afgeleiden zoals Hollandse Chinoiserieën, Brabants bont enz.) werden gretig verwerkt in streekdracht en huishoudlinnen. In de late 18de eeuw kwam in Frankrijk een gloednieuw bedrukt textiel, het Toile de Jouy,, op de markt en het werd hartstochtelijk verwelkomd. Het oogt zeer gedistingeerd. Op een witte of ecru (linnen) stof herhalen zich monochrome, bucolische tafereeltjes in rood, zwart en groen. Katoen of linnen werd bedrukt met koperplaatgravures in de heersende stijl. Toile de Jouy werd populair als materiaal voor gordijnen, zetelstoffen, behang en zelfs voor theemutsen. In de afgelopen tien jaren beleeft het een revival en passen ontwerpers het toe in kleding.

In de 17de eeuw was het niet gênant om je als man in kamerjas te vertonen

and very colourfast because of the use of organic paints. Europeans were enchanted and the demand for chintz was so large that imitations were soon produced in Europe. Stimulated by the industrial revolution European textile printers were able to produce indiennes in large numbers, thus making it affordable for ordinary people. The attractive use of colour and the patterns were an excellent alternative for the heavy linen, wool and silk. Indian chintz and whatever would pass for it (variations and derivatives like Dutch chinoiseries, Brabant fur, etc) were eagerly processed in the regional clothing and household linen. In the late 18th century a brand-new printed fabric appeared on the market in France, the Toile de Jouy Jouy, and it was passionately welcomed. It looks every distinguished. On a white or off-white (linen) fabric the monochrome, bucolic scenes repeat themselves in red, black and green. Cotton and linen were printed with copper plate engravings in the dominant style. Toile de Jouy became very popular for curtains, upholstery, wallpaper and even for cosies. In the past ten year it is going through a revival and designers apply it in clothes.

pagina 5 page 5

03-DSVL-KWIN-2011-01 Mode_DEF.indd 5

07-06-11 12:17


Terug naar Hasselt. We dalen af naar de eerste verdieping, gewijd aan de periode 1900-1930. Hier wordt bijzondere aandacht geschonken aan de iconische carré Hermès,, de vierkante sjaals die associaties oproepen met de ruitersport. Jachthonden met pedigree geportretteerd op zijden sjaals zijn populair, maar ook het non-figuratieve prentenassortiment dat Hermès gebruikt, is groot. Prints! toont het originele drukblok met kopergravure van het patroon dat ook op de sjaal uit 1937 staat afgebeeld, getiteld Jeux des omnibus et des dames blanches. blanches De bezoeker krijgt hier een volledig beeld van het drukprocédé en van een hedendaagse herinterpretatie, een jurk door niemand minder dan Jean Paul Gaultier. De ontwerper inspireerde zich daarvoor op ... Toile de Jouy. Een andere klassieker is de tartan van Thomas Burberry. Burberry vond in 1879 de waterdichte stof gabardine uit en introduceerde in 1924 de trenchcoat met een voering in een Schotse ruit van camel, rood, wit en zwart. Vandaag geldt de haymarket check nog steeds als icoon van de gentleman farmer look en vind je hem op paraplu’s, handtassen, petten en schoenen. Nog meer accessoires zien we een verdieping lager. Tassen, foulards, bedrukte zijden sjaals zijn in een decor gezet dat ons aan een vroeg 20ste-eeuws terrasje doet denken. De chronologisch opgestelde tentoonstelling brengt ons vervolgens in de jaren 40 en 50. Uitvergrote prints worden gebruikt om het decor mee aan te kleden.

DE TENDENSEN wisselen ALMAAR SNELLER Back to Hasselt. We go down to the first floor, dedicated to the period 1900-1930. Special attention is paid to the iconic carré Hermès,, the square scarves which invoke associations with equestrian sports. Pedigree hounds depicted on silk scarves are popular, but also the non-figurative range of pictures used by Hermès is huge. Prints! shows the original woodblock with copper engraving of the pattern which is also depicted on the scarf from 1937, entitled Jeux des omnibus et des dames blanches. blanches. The visitor is given a full idea of the printing process and of its contemporary reinterpretation via a dress by no one less than Jean Paul Gaultier. To this end the designer was inspired by ... Toile de Jouy.

ontwerp uit de collectie van het

Another classic is the tartan by Thomas Burberry. In 1879 Burberry invented the watertight fabric gabardine and introduced the trench coat lined with a Scottish tartan pattern of camel, red, white and black in 1924. Today the haymarket check is still an icon of the gentleman farmer look and you find it on umbrellas, handbags, hats and shoes.

Modemuseum Hasselt (1833-1840) Harry Gordon

One floor down we see more accessories. Bags, foulards, printed silk scarves are displayed in a setting that reminds us of an early 20th century terrace. The chronological exhibition then takes us to the forties and fifties. Enlarged prints are used to decorate the setting.

pagina 6 page 6

03-DSVL-KWIN-2011-01 Mode_DEF.indd 6

07-06-11 12:17


Als we ten slotte op het gelijkvloers terechtkomen, trekken de jaren 60 en 70 de aandacht. De markt wordt in die jaren overspoeld met popart-geïnspireerde prints die volgens Oriole Cullen (curator mode en textiel van het Victoria and Albert Museum) een ironisch statement zijn voor het overaanbod van consumptiegoederen in die periode. Afbeeldingen van alledaagse voorwerpen (sigarettenpakjes, drankenlabels enz.) worden geconfronteerd met de ludieke trends van de periode en met de hippiestijl. Paper fashion wordt gelanceerd, met onder meer de kattenprint van Gordon of het Campbell’s-soepblik van Warhol. Dé prins van de prints was volgens de Amerikaanse pers Emilio Pucci. Zijn collectie uit de jaren 60 wordt omschreven als abstract, niet-figuratief, met een modulaire organisatie van chromatische kleurenreeksen. Een omschrijving die wellicht ook bij Missoni past. De mode in de jaren 80 en 90 mag dan eerder ‘printluw’ genoemd worden, wat we nu beleven is een ware ‘printrevolutie’, met een stijgende populariteit van allerlei motieven (geometrisch, figuratief, trompe-l’oeil, popart, op-art, cartoons enz.). Orde scheppen in die veelkleurige jungle is niet voor de hand liggend. In de hedendaagse mode wisselen de tendensen almaar sneller. Sommige ontwerpers maken er hun handelsmerk van. In het ene seizoen domineert soberheid, in het andere seizoen – zoals deze zomer – primeren dan weer kleuren en prints in een bonte mengeling van stijlen. When we finally reach the ground floor, the sixties and seventies are all around us. The market is flooded with pop art inspired prints which, according to Oriole Cullen (curator of modern fashion and textiles at the Victoria and Albert Museum), are an ironic statement about the excessive supply of consumer goods in that period. Pictures of everyday objects (cigarette packages, drink labels, etc) are confronted with the playful trends of that period and the hippie style. Paper fashion is launched, including the cat print by Gordon or the Campbell soup can by Warhol. The prince of prints was Emilio Pucci, according to the US press. His collection from the sixties is described as abstract, nonfigurative, with a modular organisation of chromatic colour series. A description which probably also suits Missoni.

De tentoonstelling zet zich na de gelijkvloerse verdieping ook verder op straat. Want wat dit seizoen gelanceerd wordt, is nog niet pertinent aanwezig in het museum. Wie weet, misschien trekt een hemdje van Prada buiten het museum wel onze aandacht? Eentje met bananen bedrukt. Bracht het bananenrokje van Josephine Baker Prada misschien op het idee? Dit seizoen verschijnen de bloemetjes, de geometrische vlekken en het borduursel van Erdem en bloeien de aurikels van Marimekko ook weer. Ondanks ’s mans vroegtijdig overlijden, is Alexander McQueens over the top styling springlevend, nadrukkelijk in de jungle van prints aanwezig met zijn reptieljurken. Ook roofdiervlekjes – van Roberto Cavalli, Sherrer, Dior – maken het bont, en wel in toepassingen waar je zulke motieven niet onmiddellijk zou verwachten (nylons, sjaaltjes, regenkleding, brilmonturen). Het dessin neemt in vorm en kleur vaak wel een loopje met de natuur en is dus geen trouwe kopie van bijvoorbeeld luipaardenhuid. Een zomer vol prints belooft weer een storm van impressies op onze zintuigen los te laten. De tentoonstelling Prints! in mode- en kostuumgeschiedenis is te bezoeken van 25 juni 2011 tot 8 januari 2012 in het Modemuseum Hasselt. The exhibition Prints! in fashion and costume history is open from 25 June 2011 to 8 January 2012 at the Fashion Museum of Hasselt.

The fashion in the eighties and nineties may have been lacking in prints, what we are experiencing now is a genuine ‘print revolution’ with an increasing popularity of all kinds of patterns (geometric, figurative, trompe-l’oeil, pop art, op-art, cartoons, etc). Bringing order to that multicoloured jungle is not so obvious. In contemporary fashion trends succeed each other quicker and quicker. Some designers even make it their trademark. One season austerity prevails, the other season – like this summer – colours and prints dominate in a variety of styles. After visiting the ground floor, the exhibition continues on the streets. Because what is launched this season is not present as such in the museum. Who knows, maybe a Prada blouse outside the museum can attract our attention? One with a banana print. Was Josephine Baker’s banana skirt perhaps Prada’s main inspiration? This season Erdem flowers, geometrical stains and embroidery appears and the Marimekko auriculas are blooming again. Despite the man’s early passing, Alexander McQueen’s over the top styling is alive and kicking, an emphatic presence in the jungle of prints with his reptile dresses. Also predator spots – by Roberto Cavalli, Sherrer, Dior – are colourfully present in applications where you would not normally expect these motives (stockings, scarves, rainwear, glasses). In form and colour the design is often mocking around with nature and not a truthful copy of, for example, leopard skin. In any case, a summer full of prints promises to release a storm of impressions on your senses. Beyond Dress Codes, Motwary Mastory, coverbeeld Modemuseum Hasselt

pagina 7 page 7

03-DSVL-KWIN-2011-01 Mode_DEF.indd 7

07-06-11 12:17


Prints! In mode- & kostuumgeschiedenis