Page 96

94

MADE

Servicedesign. Het klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. “Net zoals je een product ontwerpt, kun je ook een dienst vormgeven. Dat kan gaan van het optimaliseren van het be­ handelpad van patiënten, tot de ideale werking en inrichting van een gemeentehuis. Wij bouwen verder op onze ervaring en kennis uit de productontwikkeling om ook aan service­ design te doen. Als designers zullen we zaken visueel en tastbaar maken aan de hand van cocreatiesessies, prototypes, grafische flowdiagrammen, beelden en films”, vertelt Simon De Smet, die samen met Timothy Macken MADE oprichtte. www.haveitmade.be Timothy en Simon

SPECIAL Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Timothy: Tijdens onze studies productontwik­ keling zijn we alle twee beginnen werken voor Philips. Toen we afstudeerden, hadden we samen al een mooie klantenportefeuille opgebouwd die we niet konden laten schieten. Daarom hebben we MADE opgericht. In het begin lag de focus op vormgeving, maar dat is sterk geëvolueerd tot een meer strategische innovatiestudio met een focus op de gebruiker en op wat iets succesvol maakt op de markt. Om te kijken hoe een product daadwerkelijk gebruikt wordt, gaan jullie wel erg ver met marktonderzoek. Simon: We kijken in het hoofd van de gebruiker en moeten tussen de lijnen kunnen lezen. We dompelen ons volledig onder in de wereld van de gebruiker en van de eindklant om zo tot de ideale oplossing te komen. Zo leren we onze klanten kijken naar hun producten en diensten, door de ogen van hun eigen klanten. Wat voor soort klanten maken gebruik van jullie diensten? Timothy: We werken samen met grote multinationals, maar ook met kleine kmo’s, start-ups of stadsbesturen die willen innoveren. Bij grote bedrijven kun je meer in de diepte werken en analyseren. Bij een start-up is de schaal kleiner, maar kun je sneller gaan. Wij zijn een dienstverlenend bedrijf dat vanuit een strategische doelstel­ ling van onze klant oplossingen zoekt die hem helpen groeien en de kwaliteit van het leven van de gebruiker vergroten. Lees meer over MADE op p. 18.

Kwintessens 2015-1  

Het thema van dit nummer is helemaal gewijd aan identiteit. Hoe gaan designers met een etnisch diverse origine om met hun achtergrond, hoe t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you