Page 95

SPECIAL

Hannah Joris

Zijn het juwelen of sculpturen? Met die vraag in het achterhoofd onderzoekt Hannah Joris de problematiek rond de hedendaagse juweelkunst. “Ze is een vaak miskend onderdeel van de hedendaagse vrije kunst. ‘Hoe kunnen sieraden het leven van de mens verrijken?’, zou het vertrekpunt moeten zijn. Dan maakt het op zich weinig uit of het om juweelontwerp of -kunst gaat; over sieren en/of een bepaald concept in vraag stellen. Zolang het maar raakt en niet alleen de reactie ‘It’s nice’ uitlokt, aldus Joris. www.hannahjoris.com

Je hebt zonet je doctoraat in de juweelkunst afgerond. Waarover ging jouw research? Dat is niet in één zin uit te leggen. Ik ben begonnen met het vormelijke van het lichaam en wat het kan uitdrukken: de condition humaine, het menselij­ ke lijden, verlies, vergankelijk­ heid. Dan ben ik overgegaan tot lichaamsfragmentatie, omdat elk deel toch anders communi­ ceert dan een volledig lichaam. Ten slotte heb ik het belang van objecten in een consumptiemaat­ schappij bestudeerd. Mijn docto­raat resulteerde in een proef­ schrift en een tentoonstelling.

93 Maak jij juwelen of beeldende kunst, of bevinden jouw creaties zich in het middenveld? De materialen die ik gebruik, zijn organisch, fragiel en vergankelijk en mijn objecten zijn soms groot en redelijk zwaar. Ze functioneren moeilijk binnen een commercieel circuit. Net zoals in de beeldende kunst vertaal ik een concept op een heel vrije manier in de vorm van een object. Door het binnen een andere context zoals een museum of een tentoonstelling te tonen, kun je mijn werk vanuit verschillende perspectieven bekijken. Vinden je tekeningen aansluiting bij je juwelen? Ergens wel. Ik teken nooit wat ik maak, omdat ik wil dat de stap tussen mij en het materiaal zo klein mogelijk is. Mijn tekenin­ gen zijn intuïtief, maar ook heel intiem en ze sluiten aan bij wie ik echt ben. Oorspronkelijk wilde ik ze niet samen tonen in relatie met mijn juwelen, maar ze geven toch extra inzicht in mijn werk.

Kwintessens 2015-1  

Het thema van dit nummer is helemaal gewijd aan identiteit. Hoe gaan designers met een etnisch diverse origine om met hun achtergrond, hoe t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you