Page 91

SPECIAL

DIFT

Yves Drieghe en Bert Pieters zijn de mannen achter De Invasie, maar ook achter DIFT, een branding & experience agency. “We zijn met DIFT begonnen omdat we schone dingen wilden maken. Daarbij is het voor ons niet belangrijk in welke vorm dat is, maar vooral dat we ons thuis voelen bij een project of een klant. We mixen ook volop: de ene keer werken we in opdracht, de andere keer be­ denken we gewoon zelf een nieuw concept”, vertelt Bert. www.dift.be

Lien, Arnaud, Yves, Bert en Fien

89 Is er een link tussen DIFT en De Invasie?

Bert: Zeker: zonder De Invasie was DIFT er nooit geweest. Bij De Invasie konden we fris en vrij denken en hoefden we aan niemand verantwoording af te leggen. Die attitude hebben we meegenomen naar DIFT, samen met het netwerk dat we via De Invasie hebben opgebouwd. Yves: De Invasie organiseren we met zijn vijven. Het is leuk, maar DIFT is een heel ander ding, hoewel het de vormgeving en de communicatie van de Invasie verzorgt. Bert: DIFT is volwassener en gaat van een concept voor een bedrijfskantine tot een commu­ nicatiestrategie. We willen verschillende zaken met elkaar linken. Onze eigen projecten zijn daar goede voorbeelden van, zoals de jaarlijkse tentoonstel­ ling in Milaan en het pop-up­ hotel­concept Eyes/Nights Only dat we tijdens de Biënnale Interieur hebben laten zien.

Jullie treden vaak op als jullie eigen opdrachtgever. Is dat geen risico­volle manier van ondernemen? Bert: Wij bedenken een concept, investeren daarin en gaan ver­volgens op zoek naar mensen en merken om dat concept in te vullen. Dus ja, dat is een risico, maar door dat te nemen, tonen we aan dat we zelf echt geloven in het project. Yves: Zo doen we dat altijd. In het begin huurden we maar een stukje van dit pand, omdat we het niet helemaal konden betalen. Bert: Maar plots hadden we een kantoor. Yves: En dus betere partners en sponsors. Bert: En door mensen aan te nemen, konden we kwali­ tatiever werk aanbieden. DIFT is klein als bedrijf, maar wel flexibel en per project trekken we nieuwe competente mensen aan.

Kwintessens 2015-1  

Het thema van dit nummer is helemaal gewijd aan identiteit. Hoe gaan designers met een etnisch diverse origine om met hun achtergrond, hoe t...

Kwintessens 2015-1  

Het thema van dit nummer is helemaal gewijd aan identiteit. Hoe gaan designers met een etnisch diverse origine om met hun achtergrond, hoe t...

Advertisement