Page 1

Hoe zorgt Ăş voor een sociaal veilige school?

Kinderen die goed in hun vel zitten, ontwikkelen zich beter en leren makkelijker. Maar hoe realiseer je dat? Wetenschappelijk onderzoek wijst uit: met sociaal-emotioneel leren (SEL). Want SEL leert kinderen belangrijke

w

w w. kw

levensvaardigheden aan en zorgt zo voor een veilige groep.

int e

sse ns. nl/s el

Zoals de Wet sociale veiligheid op school ook van u vraagt.


Wet sociale veiligheid op school Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in Nederland verplicht om zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat. De Wet sociale veiligheid verplicht scholen om: l

een actief veiligheidsbeleid te voeren;

l

het effect van het veiligheidsbeleid periodiek te monitoren;

l

minstens één persoon aan te stellen als anti-pestcoördinator.

De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichtingen.

Een kind dat wordt gepest, kan dat zijn leven lang met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving. Rinda den Besten (PO-Raad) en Paul Rosenmöller (VO-raad)

Hoe zorgt uw school voor een sociaal veilige omgeving? Zet sociaal-emotioneel leren (SEL) in! Een sociaal veilige school kan gerealiseerd worden met sociaal-emotioneel leren, afgekort SEL. Dit is een manier van systematisch en bewust leren die uitgaat van vijf basiscompetenties: 1. Besef van jezelf 2. Besef van de ander 3. Zelfmanagement 4. Relaties hanteren 5. Keuzes maken Deze vijf competenties zijn van belang voor kinderen voor nu en later. Hiermee kunnen kinderen goed vriendschappen onderhouden en voor zichzelf en anderen opkomen. SEL zorgt op deze manier voor een sterke groep, waarin verstorend gedrag, zoals pesten, niet (meer) voorkomt.

2


Zo zet u SEL in: Lesmethode Kwink is een online lesmethode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink biedt een doordacht SEL-programma voor de hele basisschool en houdt bewust rekening met de groepsfases. Ook burgerschap en mediawijsheid komen aan bod. De methode Kwink is gericht op de kracht van een veilige groep. www.kwinkopschool.nl

EN WIJSHEID EIG VA DE

N ER KIND IED

METEN VANU IT

Meetinstrument Met het meetinstrument EigenwijzR geven kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zelf aan hoe veilig ze zich voelen in de groep. Goed om te weten: EigenwijzR is een app en kent geen administratieve handelingen en geen voorbereidingen. Snel, makkelijk en direct te gebruiken. www.eigenwijzr.nl

Lespakket Goed Gedrag

Voor een veilige school

Regels bieden kinderen duidelijkheid en veiligheid. Vooral als die gedragen worden door kinderen, team én ouders. Met de 23 lessen van Goed Gedrag versterkt u een sociaal veilig schoolklimaat. Het totaalpakket leert kinderen gedragsregels aan en biedt een concreet stappenplan bij ongewenst gedrag. www.goedgedragopschool.nl

Spellen & boeken Groeimomenten bevat activiteitenkaarten voor SEL in de middenbouw. Kinderen oefenen en versterken hun sociale competenties en talenten aan de hand van activiteiten rond de thema’s Bewegen, Taal, Natuur, Muziek, Drama en Beeld. Dr. Kees van Overveld is gedragsdeskundige en schreef twee boeken over SEL: Groepsplan Gedrag en SEL – Sociaal-emotioneel leren als basis. www.kwintessens.nl/sel

3

Te bestellen via www.kwintessens.nl/sel


Online lesmethode Een sociaal veilige school kan gerealiseerd worden met sociaalemotioneel leren (SEL). Dit is een manier van systematisch en bewust leren die uitgaat van vijf basiscompetenties, waaronder besef hebben van jezelf en relaties hanteren.

Kwink is een online lesmethode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de principes van SEL zoals beschreven door dr. Kees van Overveld. Kwink is schoolbreed, preventief, erkend door het NJi en leuk!

Probeer Kwink gratis uit! www.kwinkopschool.nl/ proefabonnement

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! www.kwintessens.nl/advies Kwintessens is specialist in het ontwikkelen en uitgeven van educatief materiaal voor sociaal-emotioneel leren en levensbeschouwing, bedoeld voor het basisonderwijs.

t 033 – 460 19 40 e info@kwintessens.nl Adres Postbus 1492 3800 BL Amersfoort Volg ons op:

Folder sociaal-emotioneel leren  

Een sociaal veilige school kan gerealiseerd worden met sociaal-emotioneel leren, afgekort SEL.

Folder sociaal-emotioneel leren  

Een sociaal veilige school kan gerealiseerd worden met sociaal-emotioneel leren, afgekort SEL.