Page 1


d u o Inh

Invulpagina’s

Mijn schooltijd .................................................. 8 Knock knock‌ open up!........... 10

12

18 Wie maakt de Schepping weer goed? .................... 14 Zin in leven ............................................................................... 15 Opgelapt .................................................................................... 15 Waar maak je dat van? ..................................................... 15 Een dag terug in de tijd .................................................... 16 Ademloos .................................................................................. 17

24

Een lied voor een vriend .................................................. 20 Amaryllis .................................................................................... 20 Een rugzak ................................................................................ 21 Droevige dolfijn en chimps in de rouw .................. 21 Prins Tonnetje Rond ........................................................... 22 Edukans: Onderwijs, de kans van je leven ........... 23

30 Het bedrog voorbij .............................................................. 26 Best friends forever ............................................................ 27 Mijn ideale toekomstpartner ....................................... 27 Uit! ................................................................................................. 28 Knuffelkampioentjes en sproeiende tijger ........... 29

Als een van de twee verloren is .................................. 32 Jezelf verliezen ....................................................................... 33 Vingerdier, vleermuis en vuurvliegjes ..................... 33 Grote vragen ........................................................................... 34 Op zoek naar een veilige plek ...................................... 35 Dierenbescherming: Dag en nacht in touw ......... 35


36 Bagage ......................................................................................... 38 Altijd bij je ................................................................................. 39 Kapotte liefde ......................................................................... 39 Respectloos .............................................................................. 39 Het bewaardoosje van Sarre ......................................... 40 Wie veel verlangt, lijdt veel ........................................... 41

48 Vrede maken ........................................................................... 50 Aangeraakt ............................................................................... 50 Een mens als jij ...................................................................... 51 Malala wint Nobelprijs voor de Vrede .................... 51 ‘Hé, hou op!’ ........................................................................... 52 Bouw een brug ...................................................................... 53

42 Geen weg meer terug ....................................................... 44 Zonder woorden ................................................................... 44 1-1-4 ............................................................................................. 45 Brulapen, stille vlinders en zingende merel ........ 45 De stilste van het groepje ............................................... 46 Wi-wa-woorden .................................................................... 47 Kindertelefoon: elke dag bereikbaar! ..................... 47

54 Tijd voor

afscheid en een nieuw begin Jouw nieuwe begin ............................................................. 54 Dit ben ik! .................................................................................. 55 Dit kan ik over jou vertellen .......................................... 55 Tony ken ik al! ......................................................................... 56 Dit wens ik jou toe ............................................................... 57 Op zoek naar een nieuwe bestemming ................. 58 Zeilen als de wind waait .................................................. 58 God als reisgenoot .............................................................. 59


d n j j i t i l M schoo

8


9


k c no k...

K

knoc

open up! Vroeger hoorde je me tikken, maar nu ga ik geruisloos aan je voorbij. Ik ben de tijd. Ik vertel je dat het moment gekomen is om afscheid te nemen van je basisschool. Je tijd hier is bijna op. Denk nog eens aan hoe het begon: bij de zandbak en in de bouwhoek. Later leerde je woorden lezen als ‘vis’ en ‘vuur’ en bij spelling ging het over de korte ei en lange ij. Je oefende keersommen en leerde breuken optellen. Spreekbeurten hield je en je maakte werkstukken. Er waren verjaardagen van juffen en meesters, schoolreisjes en natuurlijk Sinterklaas.

We bestaan en levnende, tijd. maa r nooit buite aa rde, En in de tijd hiermop komt wat er ko t. Er is verdriet en zobliekjdensc,hap, we verliezen en n stil. we praten en zij Een w ijze les uit her. t Bijb elboek Pred ikeoud maa r Duizenden jarenwaa rde. no g steeds van

Vond je me snel gaan? Of had je me juist een zetje willen geven omdat ik veel te langzaam liep? Zou je graag nog wat langer blijven of ben je klaar voor de nieuwe stap? Je hebt me natuurlijk gebruikt om te praten en te lachen. Zelfs onder de les… Weet je nog die keren dat je niets durfde te zeggen? Herinner je de tranen om je kapotte knie. Die ruzie met je beste vriend? En wat verloor je in deze basisschooltijd en heb je nooit meer teruggevonden? Ook wereldproblemen kwamen ter sprake: vluchtelingen op zee, de opwarming van de aarde, bomaanslagen in en buiten Europa. Misschien ontstond er een gesprek en hebben jullie geluisterd naar elkaars zorgen. Je basisschooltijd komt niet meer terug. Gelukkig kun je de herinneringen eraan bewaren. Bijvoorbeeld in dit boek. Neem het mee als bagage voor onderweg. Schrijf erin en laat je klasgenoten erin schrijven. Wie weet lees je dat over dertig jaar nog eens terug. En denk je, oh... dat was een leuke tijd! Ik wens je veel succes in de brugklas. Hier sluit je een deur maar er zullen ook veel nieuwe deuren voor je opengaan. Het ga je goed!

10

d De Tij


n e b k I de tijd Ik ben de tijd

en ik houd nooit op. Ik tik eeuwig door

en ik zeg nooit stop.

Je kunt me niet stuiten. Je draait me niet terug. Je haalt me niet in, want ik ga te vlug. Ik ben de tijd

en soms maak ik mild. Ik hoor om me heen dat ik ben verspild.

Je bent me verloren. Je zegt tot je spijt: ‘Ik wilde zoveel,

hé, waar bleef je, tijd?’ Je hebt mij nodig

Je hebt mij nodig

te breken en te bouwen,

herstellen en te scheuren,

om te vieren en rouwen, om te komen en te gaan. Je hebt mij nodig

voor ontvlammen en verkillen, te praten, te verstillen, te slapen, op te staan.

om te lachen en treuren,

voor de liefde en soms haat. Je hebt mij nodig

voor bewaren, weg te gooien, te planten en te rooien,

voor vroeg en soms voor laat.

11


n e k e r b f A en n e w u o b op

12


, n e k e r b e t f a Een tijd om leen maar last. l a t f e e g t e h t n a w , n e w u o b e t p o Een tijd om maakt enthousiast. s w u e i n s t e i want

13


t k a a m Wie chepping de s goed? weer

Het scheppingsverhaal uit Genesis stelt ons vragen over nu. In het begin schiep God hemel en aarde… en wat was dat een mooi begin. Alles had zijn eigen waarde. Alles had zijn eigen plek. En de mens? Die mocht er goed voor zorgen.

De aarde wordt warmer. IJskappen smelten. Het water in de zeeën stijgt. Dieren moeten verhuizen, als ze dat al op tijd kunnen. Wie maakt dat weer goed?

Er was dag en er was nacht. Netjes van elkaar gescheiden. En nu? Dag en nacht lopen door elkaar. Ook ’s nachts zoveel licht dat dieren de weg kwijtraken. Schildpadden lopen niet naar zee, maar naar de verlichte snelweg. Wie maakt dat weer goed?

De zeeën raakten vol met vis. En in de lucht vlogen zwermen vogels. Niet te tellen zoveel. Maar we vissen de zeeën leeg. Vogels hebben geen voedsel meer; raken verstrikt in hoogspanningsmasten of spoelen met olie besmeurd aan op onze stranden. Wie maakt dat weer goed?

Een koepel verdeelde het water. Water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemen we de hemel. Maar hoe is het met dat hemelwater? We vervuilen en verkwisten het. Wie maakt dat weer goed?

Op het land kwamen dieren, tamme en wilde, grote en kleine. Ieder op zijn eigen, belangrijke plek. Het ene dier kon niet zonder het andere. Maar we schopten dat allemaal door elkaar. We roeiden dieren uit, grote en kleine. We gebruikten hun leefgebied voor eigen gewin. Wie maakt dat weer goed?

Er kwam droog land, gewonnen op de zee. Daar groeide van alles. Verzin het maar en het was er. God zelf was er ook helemaal weg van. Maar we kapten grote delen van de oernatuur. Planten die de mens nodig had voor medicijnen werden onnodig uitgeroeid. Wie maakt dat weer goed?

14

Er kwamen mensen. Ze leken op God zelf. Mannen en vrouwen. Ze kregen kinderen en kinderen en kinderen. Ze mochten zorgen voor de aarde. Voor de vissen, de vogels, de dieren op het land. Voor de bomen en planten, de zaden en vruchten. Wat was dat mooi allemaal. Alles hoorde bij elkaar. Maakt de mens die op God lijkt dat weer goed?


Er zijn zo van die dagen dan ben je aan je eind. De meester loopt te klagen en alle zin verdwijnt. Zorg voor nieuwe zin, gooi de beuk erin! Zin in zingen, zin in springen, zin in alle leuke dingen. Zin in zweven, zin in leven. Zin in zin. Er zijn zo van die uren dan heb je geen geluk. Je gameboy krijgt weer kuren, je webcam is weer stuk. Zorg voor nieuwe zin, gooi de beuk erin! Maar ook zijn er momenten dan wil je zoveel doen. Je voelt opeens de lente, je krijgt spontaan een zoen! Zorg voor nieuwe zin, gooi de beuk erin!

Opg el ap t L i e fde uk Kan st sto m Dat is mt w el g o e d Het ko L i e fde Bo

Waa r

Zin in leven

m

a

dat van e j k a ?

Wist je dat een roze koek gemaakt is van bladluizen? Die bladluizen leven op cactussen. Ze worden speciaal daarvoor gekweekt in Amerika. De insecten worden van de cactusbladen afgeschraapt, gedroogd en gemalen. Er is maar een klein beetje voor nodig om de koek roze te kleuren. Daar word je niet ziek van.

Wist je dat een fietsband gemaakt is van boomsap? De binnenband van je fiets is van rubber, dat wordt gemaakt van het sap van tropische bomen. Dat sap heet latex en is wit. Het wordt opgevangen door sneetjes in de bast van de rubberbomen te maken en daar een bakje onder te hangen. Van latex wordt rubber gemaakt. Dan krijgt het ook een andere kleur dan wit.

Wist je dat een spijkerbroek gemaakt is van plantenpluis? Misschien heb je weleens zaden zien zweven met pluis eraan. Zaden van de paardenbloem bijvoorbeeld. Of van de populier: daar zitten een soort watjes aan. Zulk pluis, maar dan veel meer, heeft het zaad van de katoenplant ook. Deze plant wordt in warmere streken speciaal voor dat katoenpluis verbouwd. Daar worden draden van gesponnen en daar wordt weer stof van geweven. Spijkerstof bijvoorbeeld.

15


de tijd it op. n e b Ik oo ou d n h k i o or en w ig d op. u e e Ik tik g no o it s t ze en ik

lev

en

rin geto ge b n

ne

ong

minde

huis. Je etui kan in je rugzak. Na de zomervakantie breekt er een nieuwe periode aan: de middelbare schooltijd.

Natuurlijk neem je veel herinneringen aan de basisschooltijd met je mee. Om ze niet te vergeten, kun je er een aantal in dit afscheidsboek opschrijven. Het boek staat boordevol inspirerende verhalen, mooie gedichten en leuke weetjes. Ze zetten je aan het denken, roepen vragen op en scherpen je kijk op het leven. Om mee te nemen als bagage voor onderweg. Jouw toekomst tegemoet.

Bestelnummer 3550 ISBN 978-90-5788-486-3

9 789057 884863

min

der

k

ijd om in te pakken! Die volle schriften mogen mee naar

r?

elu

en

t ch wi nog

rin

Zorgen

fels

ge

Twij

he

extra din mĂŠĂŠr getjes

Geluk

Bagage nieuwe editie (3550)  

Bagage is een afscheidsboek voor leerlingen van groep 8. Voor scholen die hun leerlingen een waardevolle herinnering willen meegeven.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you