Kind geboren met kerst (2698)

Page 1

Het kind geboren met

kerst Sally Ann Wright

â—?

Honor Ayres


Mar ia e n de e n g e l

Het leek een gewone dag voor een gewone vrouw in een gewone stad. Maar dat was het niet. Maria kreeg bezoek van een engel. ‘Wees niet bang,’ zei hij. ‘God heeft me naar je toegestuurd. Je zult een kind krijgen en hem Jezus noemen. Hij is de zoon van God.’ Maria was heel verbaasd, maar toch geloofde ze de engel. 2


3


Ma r i a g aat o p b e zo e k b i j E li sa b e t

Maria ging naar haar tante Elisabet. ‘Wat ben ik blij om je te zien!’ riep Elisabet. ‘Jij bent heel bijzonder, want God heeft jou uitgekozen als moeder van zijn zoon.’ Toen vertelde Elisabet dat ze zelf ook een kind zou krijgen. Maria was zó blij, dat ze een vrolijk lied zong.

4


5


D e we g n aar B et le he m

6


Maria woonde in Nazaret, samen met Jozef, de timmerman. Toen haar kind bijna geboren werd, moesten ze op reis. Iedereen moest zijn naam laten opschrijven in de stad waar hij vandaan kwam. Jozef en Maria moesten naar Betlehem. Er waren ook veel andere mensen op weg.

7


Het leek een gewone dag, maar dat was het niet. Maria kreeg bezoek van een engel. Hij vertelde dat ze een bijzonder kind zou krijgen. Haar kind zou de wereld redden. Hij was de zoon van God.

Bestelnummer 2698 ISBN 978-90-5788-496-2

9 789057 884962