Page 1

HOGAR DIAMANTE }

Mei 2012 – Geschreven door Kwinten Van de Veire

AMARATECA – Na meer dan 3 maanden stage in Hogar Diamante, een organisatie die straatkinderen opvangt in Honduras, heb ik een problematiek leren kennen die onze Belgische problemen over het algemeen sterk doet relativeren. Ik voelde dan ook de nood om mijn ervaringen over te brengen naar België, met als doel mensen meer bewust te maken over de problemen waarmee men hier wordt geconfronteerd. Anderszijds wil ik aantonen dat Hogar Diamante een heel mooi initiatief is die elke steun kan gebruiken. In dit krantje laat ik de directeur en enkele andere medewerkers aan het woord en geef ik zelf een uitgebreid verslag van mijn ervaringen en de organisatie. Daarnaast heb ik enkele citaten van de kinderen en zo veel mogelijk foto’s verwerkt om een beeld te kunnen geven kkkkk

opvangt in Honduras, heb ik een problematiek leren kennen die onze Belgische problemen over het algemeen sterk doet relativeren. Ik voelde dan ook de nood om mijn ervaringen over te brengen naar België, met als doel mensen meer bewust te maken over de problemen waarmee men hier wordt geconfronteerd. Anderszijds wil ik aan-tonen dat Hogar Diamante een heel mooi initiatief is die elke steun kan gebruiken. In dit krantje laat ik de directeur en enkele andere Cristhian en Omar, 2aan jongens uit Hogar Diamante. medewerkers bod komen en geef ik van doelgroep die een grote plaats in zelfdeeen uitgebreid verslag van mijn mijn hart heeft ervaringen eningenomen. de organisatie. Daarnaast heb ik enkele citaten van de kinderen en zo straatkinderen veel mogelijk foto’s verwerkt om een beeld van de toekomst. doelgroep die een zo´n 55 intern ente45kunnen in het geven onzekere Hogar grote plaats inDiamante mijn hart herstelt heeft ingenomen. externe opvolgingshet geloof programma, dat bestaat uit en bouwt zo samen met de jongens die afstudeerden kinderen en hun families aan in onze lagere school en een hoopvolle toekomst. reïntegreren in hun familie Hogar Diamante is het en de maatschappij. De project van de Asociación familie wordt gedurende Juventud Renovada, een nonhet hele proces betrokken profit NGO die werkt vanuit om de reïntegratie vlot te de donaties die ze krijgen van doen verlopen. Het proces personen en humanitaire in Hogar Diamante noemen instellingen die zich identiwe ´hoopvol bouwen aan ficeren met deze zaak en zich de toekomst´, omdat de zorgen maken over het kinderen die bij ons terecht welzijn van deze kwetsbare komen geen toekomst en doelgroep. Op die manier ook geen hoop hadden om bouwen we aan een betere iemand te zijn. De toekomst voor de sociale maatschappij, beginnend sector, die deel uitmaakt van met hun familie, zag in hun de hele mensheid. enkel problemen en een onze

Hoopvol bouwen aan de toekomst Door José Hidalgo, directeur van Hogar Diamante.

Volgende maand, in juni, zal Hogar Diamante zijn 27-jarig bestaan vieren. Al bijna 27 jaar geven we kinderen en jongeren in een situatie van sociaal risico de mogelijkheid om opgeleid en integraal gevormd te worden, als deel van hun rechten als mens. Elk jaar ontvangt Hogar Diamante een gemiddelde van 100 jongens, z

“Kinderen zijn een weerspiegeling van de volwassenen.”

1


Een nieuwe thuis Op 13 februari 2012 kwam ik aan in Hogar Diamante voor mijn eerste dag stage als derdejaars student sociaal werk op de Arteveldehogeschool. De komende vier maanden zou ik hier werken. Ik was meteen verwonderd over het groot domein waarover men beschikt. Een oase van rust te midden van de natuur, op zo´n 24km afstand van de drukte van de hectische hoofdstad van Honduras, Tegucigalpa. Door het hartverwarmende welkom van de kinderen kreeg ik al meteen het gevoel dat ze hun thuis voelden in ‘el Hogar’. Zo´n 40 jongens tussen 9 en 15 jaar verblijven momenteel in Hogar Diamante. Ze krijgen er eten, onderdak, educatie en recreatiemogelijkheden. Hiervoor worden ze met veel inzet, geduld en liefde begeleid door het personeel, dat dag in dag uit het leven van de kinderen probeert te verbeteren. De situatie waarin ze voordien zaten is echter schrijnend: straatlopen, leven in extreme armoede, mishandeling en drugsgebruik zijn de meest voorkomende redenen waardoor de kinderen in Hogar Diamante terecht komen. Vanuit Hogar

In Hogar Diamante samen met Humberto en Fernando.

Diamante probeert men aan de rehabilitatie van de kinderen te werken door hen een veilige thuis te geven, vaardigheden bij te leren en de band met de nog resterende familieleden te versterken. Het merendeel van de vaders bekommert zich immers niet meer om de kinderen of is gestorven. De moeders hebben het vaak heel moeilijk hun zoon alleen groot te brengen. Hierbij komt dan nog dat de meeste gezinnen in Honduras enorm kroostrijk zijn. Veel positieve aandacht hebben ze dan ook niet gehad in hun kindertijd en dat merk ik duidelijk aan het feit dat ze heel veel lijken te hebben aan mijn aanwezigheid. Gedurende mijn stage heb ik een hechte

2

band opgebouwd met de jongens. Door zelf te leven in de hoofdstad, enkele families te bezoeken, het nieuws te volgen en vooral de levensverhalen te horen van de kinderen ben ik sterk bewust gemaakt van de problemen in Honduras. Naast de enorm confronterende armoede – zo´n 65% leeft onder de armoedegrens – is er ook heel veel criminaliteit. Honduras is een doorstroomland voor drugs dat vanuit landen als Colombia naar de Verenigde Staten wordt gesmokkeld. Misdaadbendes zijn dan ook alomtegenwoordig en het nieuws rapporteert de ene moord na de andere. Zeker geen wereld voor kinderen om gezond in op te groeien dus. (vervolg op pag.6)


Interviews Xiomara Elizabeth Montoya is sociaal werkster in Hogar Diamante en tevens mijn stagementor, een interview met haar was dus een must.

Hoeveel jaar werkt u in Hogar Diamante en wat doet u? Ik werk al 19 jaar in Hogar Diamante en heb verschillende taken. Zo beoordeel ik de toestand van elk kind dat in Hogar Diamante terecht komt en maak ik voor ieder een persoonlijk dossier op. De interne jongens help ik met al hun problemen. Om de band met de familieleden te versterken doe ik huisbezoeken bij de gezinnen van de kinderen en tracht ik een zo goed mogelijk contact te houden met de families. Ook coĂśrdineer ik activiteiten met de opvoeders en leerkrachten, activiteiten met betrekking tot de gezondheid van de

kinderen en activiteiten met de ouders tijdens de maandelijkse reĂźnies. Af en toe organiseer ik ook workshops over menselijke vorming voor de kinderen, jongeren en ouders. In overleg met het management ga ik mee participeren in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Voor projecten die worden uitgevoerd bereidt ik speciale verslagen voor en raadpleeg ik deskundigen. Verder beheer ik subsidies die ons geschonken worden door een paar buitenlandse organisaties waarmee we enkele jongeren kunnen steunen, en stel ik de financiĂŤle verslagen hiervan op. Hoe bekijkt u het werk van Hogar Diamante? Het werk dat Hogar Diamante aflevert is voor mij geweldig, want men helpt veel kinderen en jongeren waardoor ze weer nuttig zijn voor hun familie en de samenleving. Honderden winnen erbij en zijn niet meer in gevaar. Is er veel veranderd sinds u in Hogar Diamante werkt?

3

Ja, heel veel, in het begin was de organisatie niet goed gestructureerd, tot men is begonnen met inkomenseisen stellen en een methodologie van de zorg toe te passen die door de jaren heen ook is erkend door andere instellingen die werken met kinderen in sociaal risico. Wat kan verbeteren aan de zijde van het maatschappelijk werk? Ik wil graag verbeteren in termen van technologie, waardoor we voor de workshops met computergegevens kunnen werken en veel meer informatie kunnen verwerken via computer. Hoe ziet u de toekomst voor Hogar Diamante? Iedereen in Hogar Diamante is van goede wil en gelooft dat de economie zal verbeteren, dat nieuwe projecten zullen ontstaan en dat we verdere ondersteuning zullen bieden aan de kinderen van ons land. Ik zie een zeer mooie toekomst.


Roberto Carlos Zelaya Almendares is opvoeder in Hogar Diamante.

Hoeveel jaar werkt u in Hogar Diamante en wat doet u? Bijna 5 jaar. Als opvoeder sta ik in voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Dit houdt in zorgen voor hun gezondheid, hygiëne, helpen met hun schooltaken, persoonlijke problemen,... Eigenlijk ben ik een soort ouder voor de kinderen en sta ik in voor hun opvoeding over de grote lijn. Hoe bekijkt u het werk van Hogar Diamante? Prachtig, want men helpt de kinderen in hun educatie, verbetert hun mentale en fysische gezondheid,... Er zijn maar weinig organisaties zoals Hogar Diamante waar alles gratis is voor de doelgroep en men kinderen leert hoe ze van waarde kunnen zijn voor de maatschappij.

Is er veel veranderd sinds u in Hogar Diamante werkt? Toen ik begon in Hogar Diamante was er geen orde. Voordien waren er enkele opvoeders geweest die het maar enkele maanden hadden volgehouden. Er was dus geen duidelijke structuur aanwezig. Hier heb ik samen met de andere nieuwe opvoedster iets aan gedaan en sindsdien is er orde en discipline. De kinderen zijn op zoek naar iemand die hun op een positieve manier kan coördineren, maar wanneer die er niet is wordt het een chaos. Wat kan verbeteren?

er

nog

Opleidingen voor het personeel zouden zeker een meerwaarde zijn. Er is immers meer kennis nodig bij de medewerkers om de kinderen op een gepaste manier aan te leren hoe ze zich kunnen verbeteren. Zo zouden vormingen i.v.m. de verschillende problematieken van de kinderen – drugsgebruik, mishandeling,... – een grote meerwaarde zijn. Ook vormingen i.v.m. thema´s zoals de rechten van het

4

kind, omgaan met agressie, opvoedstijlen,... zouden het personeel helpen beter met de kinderen om te kunnen gaan. De instructeurs zouden daarbij in hun domein moeten opgeleid worden om hun workshops steeds beter te kunnen begeleiden naar de kinderen toe. Verder lijkt het me interessant om de medewerkers Engels aan te leren zodat men beter kan communiceren met buitenlandse vrijwilligers en men beter kan samenwerken. Hoe ziet u de toekomst voor Hogar Diamante? Honduras zit in een heel moeilijke situatie, zeker op economisch vlak. In dit opzicht wordt het dus zeker niet makkelijk voor ons. Afgezien daarvan zie ik een mooie toekomst omdat we in Hogar Diamante ons werk doen uit liefde en niet voor het salaris. Persoonlijk doe ik meer dan mijn takenpakket inhoudt omdat ik graag help en me daar goed bij voel. Zodoende hebben we de kinderen dus zeker nog veel te bieden in de toekomst.


Edwin Rosales is een van de instructeurs van de workshops die de kinderen kunnen volgen.

Hoeveel jaar werkt u in Hogar Diamante en wat doet u? Ik werk sinds 4 jaar in Hogar Diamante als instructeur van de workshop onderhoud. Dit houdt in het domein onderhouden, leidingen repareren, lassen, elektriciteit,... Hoe bekijkt u het werk van Hogar Diamante? Het werk dat Hogar Diamante levert is heel goed maar we hebben meer hulp nodig van de ouders. Wanneer de kinderen na hun verblijf in Hogar Diamante terug naar hun familie gaan, zijn de ouders immers vaak niet geïnteresseerd om de vorming van de kinderen verder te zetten. Wat kan verbeteren?

er

nog

Financieel hebben we het heel moeilijk en dus zou er meer steun moeten komen van degene die fondsen geven. Zeker vanuit het buitenland aangezien de economische toestand in Honduras heel slecht is. Wanneer er meer middelen zijn zouden die eerst en vooral moeten ingezet worden in de school, omdat educatie voor de kinderen het aller belangrijkste is. Daarnaast hebben de kinderen meer discipline nodig, hiervoor zouden er meer opvoeders moeten kunnen ingezet worden.

Ik werk al 11 jaar in Hogar Diamante en geef normalerwijs gezamenlijk les aan de 3e tot de 6e graad, maar bij afwezigheid van de andere lerares ook aan de 1e en 2e graad. Hoe bekijkt u het werk van Hogar Diamante en wat kan er nog verbeteren?

Hoe ziet u de toekomst voor Hogar Diamante?

Het werk dat Hogar Diamante doet is heel goed maar kan altijd verbeteren door hard werk en toewijding van het personeel. Tevens rekenen we op de inspanning van de kinderen in het verbeteren van zichzelf en het bereiken van succes in hun leven.

Heel goed want we hebben hoop in God.

Hoe ziet u de toekomst voor Hogar Diamante?

Juana Maria Garcia is lerares in Hogar Diamante.

Hoeveel jaar werkt u in Hogar Diamante en wat doet u?

5

Dat we blijven hulp bieden aan meer kinderen in ons land die de middelen om te kunnen studeren niet hebben. Hiervoor rekenen we op de steun van alle instellingen of personen van goede hart die economisch bijdragen aan ‘el Hogar’ zodat de jongens – als ruwe diamanten – niets ontbreekt en ze kunnen schitteren – getransformeerd in precieuze edelstenen – in hun families en ons land.


(vervolg van p.2) Vele van de kinderen die in Hogar Diamante terecht komen zijn perfecte kandidaten om in straatbendes te

belanden en /of zichzelf te verliezen in drugsgebruik. Het werk van Hogar Diamante valt dus niet te onderschatten. Zonder zum

Tijdens mijn stage heb ik o.a. een workshop creatief tekenen en schilderen georganiseerd en begeleid. Dit omdat ik merkte dat de jongens creativiteit misten en hier ook niet vaak toe gestimuleerd werden. Creatieve geesten zijn zeker en vast een meerwaarde voor de maatschappij aangezien men zo tot vernieuwingen komt, verder gaat denken dan het puur materialistische en de cultuur verrijkt. Verder werd het me ook duidelijk dat de jongens niet veel zelfvertrouwen hebben en heel veel waarde hechten aan positieve bekrachtiging. Door ze te laten tekenen en schilderen heb ik hun op creatief vlak zien openbloeien en door zelf een rol op te nemen als enthousiaste motivator zag ik hun gezichten opfleuren wanneer ze positieve feedback kregen op hun werkjes. deze

zulke organisaties krijgen de kinderen immers enorm zulke organisaties krijgen weinig kansen. Het publiek de kindereninimmers enormis onderwijs Honduras weinig pover kansen.enHet publiek enorm vanuit de onderwijs in Honduras is regering komt er nauwelijks enormvoor pover vanuitvolk. de steun het en gewone regering komt er Die regering wordt daarbij, nauwelijks steun voor het net zoals andere gewone volk. Die regering overheidsinstanties zoals de wordt daarbij, net politie, geteisterd zoals door andere overheidsinstanties corruptie, die de zoals de politie, geteisterd ontwikkeling van het land door corruptie, de tegenwerkt. In dezedie context land isontwikkeling het werk van vanhetHogar tegenwerkt. In deze Diamante sterk te context is het werk van bewonderen en toont men Hogar te dat er Diamante te midden sterk van de bewonderen toont men miserie tochen lichtpuntjes dat hoop er tezijn. midden van de van

Deze kinderen zitten boordevol talenten en krijgen in Hogar Diamante eindelijk de kans om die te ontplooien. krijgen in Hogar Diamante eindelijk de kans om die te ontplooien.

6


Workshops Naast de reguliere schooluren, die voor het merendeel van de jongens tijdens de ochtend vallen, krijgen ze ook educatie in de vorm van workshops. Het aanbod bestaat uit broodbakken, houtbewerking, landbouw, onderhoud en knutselen voor de kleinsten.

Tijdens de workshop broodbakken leren de kinderen onder leiding van hun instructeur Cecilia hoe ze allerlei soorten broodjes en koekjes moeten maken. Later worden die door de jongens dan verkocht in de naburige dorpjes en in Hogar Diamante zelf. “Enorm leuk om te doen en heerlijk om de resultaten van ons werk te kunnen proeven.” Miguel Ángel (11 jaar).

met dieren zoals koeien, schapen, kippen, vissen,...

Tijdens de workshop houtbewerking leren de kinderen kleine meubels, houtversieringen en spelen maken. Instructeur Pedro superviseert en leert de jongens hoe ze met het materiaal moeten werken. “Ik wil later graag timmerman worden en hier leer ik heel wat praktische kennis bij. Na Hogar Diamante wil ik naar een technisch college gaan waar ik verder houtbewerking kan studeren.” Iván (14 jaar).

“Ik ga het liefst koeien gaan herden omdat ik me zo vrij voel en tot rust kom. Ik hou enorm veel van dieren en zou later graag boer willen worden.” Oscar (13 jaar).

Tijdens de workshop onderhoud leren de jongens hoe ze het grote domein moeten onderhouden en krijgen ze van hun instructeur Edwin o.a. les in elektriciteit. “Later wil ik elektriciteit studeren. Hier krijg ik al een basis.” Edwin (13 jaar). Als laatste is er ook de workshop knutselen voor de allerkleinsten waar ze o.a. leren om armbandjes te maken, waarmee ze mij dan overladen.

De workshop landbouw biedt de kinderen de kans om gewassen te leren cultiveren en om te gaan

7


Wielerwedstrijd als benefiet Voor het eerst in zijn bestaan organiseerde Hogar Diamante op zondag 6 mei een wielerwedstrijd als benefiet voor de organisatie. Wielerliefhebbers van in en rond Tegucigalpa betaalden elk 250 lempira (zo´n 10 euro) om deel te nemen. Het werd een heus festijn met heel wat aanwezigen, zowel toeschouwers, promotieteams als media. Winnaar werd Carlos Farah, echtgenoot van een secretaresse van Hogar Diamante. Een mooie dag dus en zeker voor herhaling vatbaar.

Oproep Via dit krantje hoop ik te hebben kunnen aantonen dat Hogar Diamante een heel mooie organisatie is die kansen biedt aan kinderen die in mensonwaardige situaties moeten opgroeien.

Gedurende mijn stage is mij duidelijk geworden dat men alle hulp kan gebruiken

gebruiken die men kan krijgen. Momenteel beschikt men maar over 45% van het benodigde budget waardoor men zeker niet optimaal kan werken. Zo is er een duidelijk personeelstekort en beschikt men over verouderd materiaal. Men hangt financieel sterk af van de goede wil van organisaties en bedrijven. Dit jaar heeft men heel veel leningen moet aangaan die de toekomst onzeker maken. Daarom zou ik een oproep willen doen aan iedereen die dit leest en het zich kan veroorloven

8

loven een bijdrage te doen.

Alle beetjes helpen, onze euro’s zijn in Honduras heel wat waard. Wie dit wil doen kan geld storten op naam van Hogar Diamante op het rekeningsnummer IBAN: BE66973047249643 / BIC: ARSPBE22. De kinderen van Hogar Diamante zullen je enorm dankbaar zijn!

Hogar Diamante  

Promotie krantje voor Hogar Diamante, een organisatie die straatkinderen opvangt in Honduras. Ik liep hier een stage van 4 maanden als onder...