Page 1

GŁ S

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu jest Lokalną Grupą Działania reprezentującą trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.

Lokalna Grupa Działania www.kwiatlnu.eu

������

Wydawnictwo bezpłatne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Działamy na terenie gmin: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice.

Numer 5/2012

W numerze:

• Ciekawe pomysły i imprezy w ramach Małych Projektów

• Kwiat Lnu wspiera przedsiębiorczość

• Jarmark – Lnianą nicią utkany

Mapa Turystyczna Regionu LGD

Stacja narciarska Czarnów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Zachęcamy Państwa do przeczytania kolejnego numeru Głosu Leadera wydawanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. Miło nam poinformować, że rok 2012 był bardzo owocny w realizację kolejnych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś 4 LEADER. Do LGD Kwiat Lnu wpłynęło 69 wniosków na realizację różnorodnych działań na kwotę 2,5 mln. zł. W roku 2013 nadal dysponujemy środkami finansowymi i zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony www.kwiatlnu.eu. Opisane w wydawnictwie przykłady zmieniają obraz naszych miejscowości i świadczą o dużej aktywności społeczności lokalnej. Cieszy fakt, że wpływ na te zmiany maja nie tylko Gminy, ale również organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Co to jest LEADER? LEADER to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Podejście LEADER, czyli Liason Entree Actions de Development de I’Ekonomic Rurale znaczy „powiązanie obszarów wiejskich”. W krajach UE powstało ponad 1000 Loklanych Grup Działania. W Polsce działa około 340 grup. W latach 2009-2015 LEADER będzie realizowany w Polsce w ramach OSI 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres działań – operacje Od 2009 mieszkańcy z obszaru LGD mogą ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (zwanych operacjami): • Odnowa i rozwój wsi • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw • Małe projekty Zasady składania wniosków Wnioski powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wpisywać się w cele ogólne i szczegółowe. Termin naboru ogłasza LGD Kwiat Lnu zgodnie z harmonogramem. Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju: 1. Turystyka ważnym źródłem dochodów i poprawy jakości życia mieszkańców. 2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. 3. Rozwój działalności usługowej na terenach wiejskich. 4. Aktywne i zintegrowane społeczności lokalne i gminy LGD.

Nowy wyciąg

N

a terenie LGD Kwiat Lnu w Pisarzowicach zainstalowano nowy wyciąg narciarski w Stacji Narciarskiej Czarnów. Środki w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przyczyniły się do wymiany wyeksploatowanych urządzeń i zamontowania nowego wyciągu orczykowego. Jest szybszy i bardziej komfortowy, co wpłynęło na zwiększenie ruchu na

stoku i zmniejszyło czas oczekiwania na wjazd. A kiedy już się wjedzie na szczyt, szybko i wygodnie, to zaoszczędzony

czas można wykorzystać na podziwianie niezwykłej urody krajobrazu wokół. A jest co podziwiać!

Koparko – ładowarka

P

rojekt na konkurs z Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej wpłynął od pana Janusza Cebuli, który wspiera rozwój działalności usługowej na obszarach wiejskich. Celem było zakupienie maszyny budowlanej, dzięki której poszerzony zostanie zakres prac wykonywanych na terenie LGD Kwiat Lnu. Operacja charakteryzuje się dużą innowacyjnością w zakresie wykorzystywania nowych technologii, a tym samym stawia wnioskodawcę na wysokiej pozycji na rynku budowlanym.

Estrada w Starych Bogaczowicach

W

ramach działania Odnowa i rozwój wsi zrealizowano inwestycję przyczyniająca się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców Starych Bogaczowic. Została wybudowana wiata wystawowa – estrada. To miejsce, które zapewnia organizację imprez lokalnych, konkursów, czy spotkań na wolnym powietrzu. Ma to przełożenie na podtrzymywanie więzi społecznych, a tym samym na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przyczynia się także do poprawy jakości życia na wsi.

Barokowa św. Anna jak nowa!

T

o dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śląscy przywrócono dawno utracony blask XVIII - wiecznej rzeźbie Niepokalane Poczęcie NMP w Chełmsku Śląskim. Do niedawna niszczejąca rzeźba patronki nielicznych na Dolnym Śląsku dróg pielgrzymkowych św. Anny, która to droga wiedzie między innymi przez Chełmsko Śląskie, zagrażała otoczeniu. Jej stan mógł doprowadzić do całkowitego zniszczenia, co byłoby niepowetowaną stratą dla historii i kultury materialnej Dolnego Śląska. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z programem i z zasadami konserwacji zabytków. Św. Anna wróciła na swoje miejsce 29.08.2012 r. i jak w XVIII w. wskazuje pielgrzymom drogę do kaplicy, a tym samym umożliwia kultywowanie dawnej tradycji religijnej.


www.kwiatlnu.eu Mleczne święto

P

owiat Kamiennogórski przy finansowym wsparciu LGD Kwiat Lnu w ramach Małych projektów zorganizował imprezę „Święto Mleka”, której celem było przybliżenie specyfiki kulturowej obszarów wiejskich. Temat przewodni to mleko – symbol życia, który nieodłącznie kojarzy się z wsią. Podczas imprezy prezentowano wyroby z mleka, których produkcja odbywa się bez użycia chemii i konserwantów. Prezentowane były także lokalne produkty ekologiczne, a najmłodsi mogli zobaczyć i sami spróbować trudnej sztuki dojenia krów. „Świętu Mleka” towarzyszyły liczne atrakcje, zabawy i konkursy.

Hommage á Kieślowski

J

uż po raz drugi we wrześniu w Sokołowsku odbył się Festiwal Filmowy poświęcony pamięci i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Honorowym gościem była żona Maria Kieślowska. Organizatorem przy finansowym wsparciu LGD Kwiat Lnu była Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”. W trakcie Festiwalu obejrzano 50 projekcji filmowych zarówno w plenerze, jak i w kinie „Zdrowie”. Sokołowsko jak zawsze przyciągnęło nie tylko miłośników twórczości Kieślowskiego, ale wielu ludzi kina z Katarzyną Figurą, Marzeną Trybałą, Januszem Zaorskim i Marcinem Adamczykiem na czele.

„Kreatywna mama na wsi”

W

ramach konkursu LGD na Małe Projekty Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach realizowała pomysł, do którego zaprosiła młode mamy z terenu gminy. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na poszukiwanie produktu lokalnego oraz aktywizację i integrację lokalnego środowiska. Kobiety brały udział w trzech rodzajach warsztatów: kulinarnych – gdzie zostały przypomniane tradycyjne zasady przygotowania potraw z warzyw i owoców z własnych ogrodów; z rękodzieła ludowo – artystycznego – gdzie nauczyły się własnoręcznego wykonania pamiątek, prezentów i ozdób, oraz ekologicznych. W tych ostatnich nabyły wiedzę o uprawach ekologicznych warzyw i owoców, jak oszczędzać wodę i energię, oraz segregować śmieci. Zakończeniem projektu były Targi Lokalnej Twórczości, gdzie uczestniczki projektu oraz lokalni twórcy ludowi mieli możliwość zaprezentowania swoich prac.

VIII JARMARK Tkaczy Śląskich i Kwiatu Lnu

C

o roku w sierpniu LGD Kwiat Lnu i Stowarzyszenie Tkacze Śląscy organizuje Jarmark Tkaczy Śląskich i Kwiatu lnu. Impreza od lat odbywa się w Chełmsku Śląskim i jest najważniejszą imprezą, która kultywuje i promuje tradycję lniarską. Jarmark rozpoczyna parada historyczna opowiadająca lniarską historię i pokazująca bogactwo tradycji. Uczestnikami są wszyscy chętni – mieszkańcy i goście przebrani w lniane, historyczne stroje. Na jarmarkowych stoiskach można podziwiać kolekcję wyrobów i odzieży lniarskiej m.in. kamiennogórskiej firmy Świat Lnu i indywidualnych galerii. Lokalni producenci, rękodzielnicy, gospodarstwa ekologiczne i pszczelarze oferują uczestnikom imprezy wyjątkowe, produkty. Wszyscy przybyli na Jarmark mogą wziąć udział w konkursach i zabawach. Organizatorzy dbają również o integrację społeczności lokalnej wszystkich sześciu gmin należących do LGD, organizując m.in. konkursy dotyczące produktu lokalnego w różnych kategoriach. W roku 2012 pierwszy dzień Jarmarku odbył się pod hasłem: Strój w paradzie i Prezentacja wsi. W pierwszym nagrodzono Hannę Burdon, która przyjechała z Wielkiej Brytanii i Dorotę Skibską z Unisławia Śląskiego. W konkursie na Prezentacje wsi wygrał Przedwojów, tuż za nim znalazło się Sokołowsko i Stare Bogaczowice. W tej kategorii wyróżniono także Unisław Śląski, Krzeszów i Ciechanowice. W drugi dzień rozstrzygnięto dwa pozostałe konkursy. W konkursie kulinarnym wygrała pieczeń duszona z dzika z krzeszowskich lasów Stanisławy Orzechowskiej z Krzeszowa, drugie miejsce zdobył domowy chleb Iwony Bandurskiej -Szewczyk z Unisławia Śląskiego, a trzecie miejsce zajął omlet cysterski Agnieszki Selent ze Starych Bogaczowic. Drugi konkurs na pamiątkę z regionu wygrała Szkatułka wspomnień Magdaleny Motyl z Sokołowska, kolejne dwie nagrody zdobyły Szmaciane lalki Andrzeji Mizery ze Szczepanowa i Jajka Danuty John z Bukówki. Laureaci otrzymali cenne upominki m.in. sprzęt AGD, RTV, namioty i parasole ogrodowe. Część nagrodzonych prac można oglądać w biurze Stowarzyszenia. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursach mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego specjalnie dla nich. Kwiat Lnu sfinansował także występ zespołu Redlin, który zagrał niezwykle energetyczną muzykę folkowo – rockową z różnych stron świata.


Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Konferencje

Nagroda dla Jarmarku Miłym wyróżnieniem w 2012 r. było przyznanie Jarmarkowi Tkaczy Śląskich i Kwiatu Lnu I miejsca w konkursie na „Dolnośląski Produkt Lokalny Roku 2011”. Organizatorem konkursu „PRODUKTywnie i SPOŁECZNIE” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego było Forum Ekonomii Społecznej. Nagrodę 22.03.2012 r. na konferencji we Wrocławiu odebrała pomysłodawczyni Jarmarku Pani Teresa Sobala.

Promocja, wyjazdy na targi

J

uż dziś patrzymy w przyszłość Leadera w Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. Bierzemy udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących tego tematu. 23 listopada 2012 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”. Konferencja odbyła się z udziałem m.in.: europarlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych grup działania. Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu reprezentowała pani prezes Bożena Pełdiak.

Praktyki w LGD Kwiat Lnu

W

czasie wakacji gościliśmy w naszym LGD uczniów dwóch szkół rolniczych z Mokrzeszowa (dolnośląskie) i Bonina (pomorskie). W ramach praktyk zawodowych uczniowie z naszą pomocą opracowali koncepcje projektów lokalnych. Praktyki były dla niech inspiracją i powrócili do swoich miejscowości z przekonaniem, że część pomysłów będzie można przełożyć na działania w ich lokalnym środowisku.

D

ziałania promocyjno - informacyjne stanowią nieodłączny element procesu realizacji celów naszej strategii, stąd obecność organizacji na ważnych imprezach w regionie i kraju gdzie poprzez ulotki, foldery, mapy i pokazy przygotowane w formie wystawy realizujemy jeden z głównych celów zapisanych w LSR tj. Turystyka ważnym źródłem dochodów i poprawy jakości życia mieszkańców”. Szczególnie ważne są dla nas imprezy regionalne, gdzie mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami, ludźmi zaangażowanymi w

rozwój regionu i tymi, których wspieramy w działaniach. • Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu • Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach • Jarmark Bożonarodzeniowy w Zgorzelcu • Święto Mleko w Kamiennej Górze • Festiwal Kieślowskiego w Sokołowsku • Targi Turystyki i Produktu Regionalnego Toursalon Poznań • Dożynki w Spale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU ul. Dworcowa 33 (parter), 58-420 Lubawka Tel. 75 74 11 804, e-mail: biuro@kwiatlnu.eu www.kwiatlnu.eu

Czarny Bór

Mapa turystyczna „Brama Środkowych Sudetów”

W

ramach promocji o obszarze LGD Kwiat Lnu opracowało i wydało mapę turystyczną z informacjami tłumaczonymi na trzy języki: angielski, niemiecki i czeski. Mapa ma pomóc w odkrywaniu wspaniałych miejsc i atrakcji nie tylko turystom z Polski, ale też z zagranicy. Obszar działania LGD Kwiat Lnu to region urozmaicony nie tylko pod względem krajobrazowym, ale bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Jest szczególnym miejscem Dolnego Śląska. Okolica nie jest pozbawiona efektownych cudów natury i okazałej architektury, jednak warte obejrzenia miejsca ukryte są przed powierzchownym spojrzeniem. To region dla ludzi, którzy nie lubią tłumów na szlakach, dla których przyjemnością jest odkrywanie zakamarków z niezwykłą architekturą i sztuką, a nocleg w dobrze wyposażonym gospodarstwie agroturystycznym jest dobrym zakończeniem dnia.

Kamienna Góra

Lubawka

Marciszów

Mieroszów

Stare Bogaczowice

Głos Leadera – nr 5/2012  

Głos Leadera – nr 5/2012

Głos Leadera – nr 5/2012  

Głos Leadera – nr 5/2012

Advertisement