Page 1

Zespó Zespół Szkó Szkół EkonomicznoEkonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł Wł. Grabskich w Kole Adres: ul. Sienkiewicza 1 62-600 Koło Tel.: (0-63) 272 07 15

Moja szkoła – Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole

Zespołu Szkół EkonomicznoAdministracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

Prezentacja szkoły


KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

Liceum Ogólnokształcące (3 – letnie) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski

Otwierane kierunki

Tak wygląda szkoła


Krótko o szkole

• Szkoła powstała w roku 1947 pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole. Potem ulegała kolejnym przekształceniom w Technikum Handlowe, TechnikumEkonomiczne, Liceum Ekonomiczne. • 18 września 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Patronów Szkoły, na których wybrano Stanisława i Władysława Grabskich. • Od 01 września 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy na Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych im. St. i Wł. Grabskich.

biblioteka broszura  

szkoła kurs