__MAIN_TEXT__

Page 1

m a a n d b l a d

Tijdschriften Toelating - Gesloten Verpakking 3200 Aarschot 1 - BC 1145

Afgiftekantoor: 3200 Aarschot 1 - Maandblad, verschijnt niet in juli en augustus - P106332

j a a r g a n g

7 0

•

v a n

k w b

m e i

2 0 1 7

Anders kijken naar afval Iedereen Hernieuwbaar Kwb ijvert mee voor #cleanekleren Ontdek de kwb-activiteiten voor 2018!


Vooraf

(V)rij(e) begeleiding

D

e rijopleiding en het rijexamen

andere bekenden uit de kennissenkring -

ongevallen. Mede door het hoge aantal

worden binnenkort hervormd en dat

past nog altijd in dat plaatje.

oefenuren - vaak ook gecombineerd met

ervoor zorgen dat jongeren technisch

Kwb stimuleert al tientallen jaren die vrije

rijinstructeurs - bewijst deze opleidings-

klaar zijn om deel te nemen aan het

rijbegeleiding. Omdat het een goede en

methode haar deugd.

verkeer. Maar het moet ook het aantal

betaalbare methode is om je rijbewijs te

verkeersongevallen waar jongeren bij

behalen. Het is bewezen dat vrije rijbe-

Natuurlijk zijn mama en papa niet zo-

betrokken zijn, doen dalen.

geleiding even kwalitatief is als een op-

maar de beste leraars. Ook zij moeten

leiding door professionele instructeurs.

goed gevormd worden. Kwb biedt die

In de vernieuwingen zit onder andere

Alle onderzoeken die er in het verleden

vorming al jaren aan, tot grote tevreden-

een gefaseerde opleiding met langere

geweest zijn - zowel naar slaagkansen

heid van toekomstige begeleiders en

oefenperiode, een uitgebreider examen

op het examen als naar risico op ongeval

chauffeurs. Naast een opfrissing van de

en een terugkeermoment. Dat alles zal

na het behalen van het rijbewijs - to-

verkeersregels worden de juiste technie-

tot betere resultaten leiden. Ook vrije

nen dat aan. Ook tijdens de opleiding

ken en vaardigheden in een stappenplan

begeleiding - leren rijden met ouders of

gebeuren er bij vrije begeleiding minder

aangeleerd, door bekwame lesgevers.

hoeft geen slechte zaak te zijn. Het moet

In deze Raak

een (korte) opleiding door professionele

10 Ontdek de nieuwe activiteiten voor 2018!

36

Wereldsolidariteit gaat voor schone sportkledij. Doe zoals Philippe Gilbert en teken de petitie voor #cleanekleren

20 2

Een leven zonder afval? Dat is misschien nog een utopie. Maar die 500 kilo afval per persoon die we op een jaar weggooien, moet wel veel minder. We geven je enkele tips hoe dat kan.


‘Kwb biedt al jaren vorming aan, tot grote tevredenheid van toekomstige begeleiders én chauffeurs.’ Alle kennis en vaardigheid die misschien

te laten opnemen. In de volgende Raak

wat vervaagd is, wordt zo opnieuw aan-

lees je meer over alles nieuwigheden.

gescherpt. Voor kwb heeft vrije rijbegeleiding abIn de vernieuwde rijopleiding wordt ech-

soluut nog een plaats in het behalen

ter ook deze begeleidersopleiding her-

van een rijbewijs. Daarover zullen

vormd. Oorspronkelijk was het de bedoe-

we blijven waken.

ling om dit enkel aan de rijscholen over Wim Verlinde

te laten. Kwb, als grote voorvechter van de vrije begeleiding, vindt dit niet kunnen

algemeen kwb-voorzitter

en heeft druk uitgeoefend op het beleid. En we zijn er gelukkig in geslaagd om de

eW

ild

rijscholen maar ook verenigingen hun rol

eD

opleiding niet alleen over te laten aan de

Ti n

Vlaamse Regering te overtuigen om deze e

En verder Geknipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ledenvoordelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Wikimedia Commons, Armin Kübelbeck

Verhaal: Ignace Leus over ouderenzorg . . . . . 12 Terugblik op Nationale Wandeldag. . . . . . . . 14

7

De zon en de wind zorgen voor de energie van de toekomst. De campagne Iedereen Hernieuwbaar wil fossiele brandstoffen voorgoed laten voor wat het is.

Uit met kwb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Met Govaka & Pasar naar Lourdes. . . . . . . . . 17 Mozaïek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Highland Games in Betekom. . . . . . . . . . . . 19 Pinksterevent in Sint-Katelijne-Waver . . . . . . . 28

34

Terugblik op een jaar kwb onbegrensd

k wb

Insecten eten in Berkenbos. . . . . . . . . . . . . 29

onbegrensd

Menna brengt jongemannen bij kwb in Putte. . 30 Puzzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Het Slotakkoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3


kwb-nieuws

De kwb-activiteiten voor 2018 Tromgeroffel en trompetgeschal! Hier zijn de nieuwe activiteiten die kwb heeft uitgewerkt voor 2018. Vanaf januari kunnen deze 14 voltreffers ook in jouw gemeente georganiseerd worden. Beleef ze hier in avant-première.

O

p de Startavonden later deze maand

EHBO in het gezin

Samen zingen

worden de activiteiten uit het nati-

onale kwb-aanbod grondig voorgesteld,

Wat te doen bij huis-, tuin- en keukenon-

Het is wetenschappelijk bewezen dat sa-

maar hier vind je alvast alle activiteiten op

gelukken? ‘EHBO in het gezin’ is een

men zingen mensen gelukkig maakt. Het

een rij. Kort en bondig: hun titel en twee

opleidingsmoment waarbij je leert wat je

geeft een gevoel van samenhorigheid, van

zinnen uitleg.

precies moet doen bij kleine ongevallen in

levensvreugde en van gemeenschap. Op

en rondom het huis.

deze zangavond zing je bekende songs in een toffe sfeer.

Burn-out: van ziekte naar epidemie

Pluk je buurt & verwerk Straffe Buurten

Krijg inzicht in het fenomeen ‘burn-out’ tij-

We gaan zelf in onze buurt op zoek naar

dens deze infoavond. Wat zijn de signalen,

fruit, bessen en noten. Nadien verwerken

Speel het spel zonder grenzen in jouw

oorzaken en valkuilen?

we het verzamelde fruit in een lekkere

gemeente. Ideaal om jouw buurt te laten

taart, gebak of confituur.

bruisen, met jong en oud.

Alles begint met water Van Brussel tot Bagdad Waarom kost ons drinkwater zoveel? Hoe

Help! Eén van de kinderen is jarig

gaan wij om met ons drinkwater? Hoe zit

Ook in 2018 doorkruist Jonas Slaats

het met water in de rest van de wereld?

het kwb-landschap met zijn interactieve

Een verjaardagsfeestje voor zoon of

Op deze interactieve infoavond leer je er

voorstelling ‘Van Brussel tot Bagdad’.

dochter organiseren kan kopzorgen met

alles over.

Op originele wijze zet hij kanttekeningen

zich meebrengen. Wij geven tips en tricks

bij ons huidige wereldbeeld en plaats hij

om een creatief en plezierig, maar ook

de discussies over islam in een breder

betaalbaar feestje te organiseren, op maat

perspectief.

van jouw kind.

Kwb leeft zich in Tijdens een inleefweek met een aantal gezinnen uit jouw kwb-groep in februari of

Van pallet tot meubel

Jardin d’Amour

maart 2018 ondervind je aan den lijve hoe

10

het is om rond te komen met budget van

Maak zelf je bloembakken, tafels, rekken

In een mooie tuin van een kwb’er uit

iemand die in armoede leeft. De activiteit

of tuintafels met … paletten en steiger-

de buurt laten we één of twee geboren

duurt één week, met vooraf een start- en

hout! We hebben niet alleen aandacht

vertellers aan het woord over hun passie.

nadien een slotmoment.

voor het afgeleverde product, maar ook

Het zijn mensen die we kennen en die we

voor het gebruikte materiaal en de ge-

de gelegenheid geven om hun verhaal te

reedschappen.

doen.


Horen, zien en Mechelen Charmant en compact, zo is Mechelen.

Campagne

Kwb beweegt voor cleane kleren Met de campagne ‘Kwb beweegt voor cleane kleren’

In de binnenstad flaneer je van de ene

willen kwb, FALOS SPORT + en Govaka & Pasar

bezienswaardigheid naar de andere: alle

zoveel mogelijk kilocalorieën verzamelen tijdens

hoogtepunten liggen op wandelafstand

sportieve activiteiten. Op die manier kunnen we

van elkaar. Ideaal voor een daguitstap die

verschillende activiteiten laten meetellen om

al je zintuigen zal prikkelen.

tot 1 (hopelijk heel groot) getal te komen, om zo aandacht te vragen voor schone sportkledij (zie ook pagina 36 in deze Raak). Een alternatie-

Opgepast! Lichaam in beweging

ve vorm van een petitie met handtekeningen dus.

We willen zowel de actieve als inactieve mens bijbrengen hoe je in het dagelijks leven je conditie op peil kan houden. Een goede fitheid en gezondheid heeft een positieve invloed op zowel de fysieke als mentale gezondheid. De avonden zijn laagdrempelig en haalbaar voor alle deelnemers. Er is geen voorkennis vereist van sporten of bewegingen.

Veilig op een veilige fiets Hoe moeten fietsers zich gedragen op de openbare weg? Door voorbeelden, vragen en antwoorden leer je meer over hoe als fietser op een veilige fiets te rijden.

In onze volgende nummers van Raak leer

➜ 30 mei:

agenda wanneer de

Oost-Vlaanderen

Startavond in jouw

je veel meer over deze activiteiten. Wil je nog deze maand alles weten over de ac-

Noteer nu alvast in je

provincie plaatsvindt:

(Vergadercentrum Den Hof, Hendrik Heymanplein 7, Sint-Niklaas)

tiviteiten? Kom dan naar de Startavonden

➜ 19 mei:

➜ 31 mei:

(zie kader) of neem een kijkje op www.

Antwerpen (Provinciaal

kwb.be!

vormingscentrum, Smekenstraat 61,

Limburg (Berkenbos,

Malle) Vlaams-Brabant en Brussel (Westrand, Kamerijklaan 46, Dilbeek) West-Vlaanderen (De Ark, Melkerijstraat 13, Ardooie)

Pastoor Paquaylaan 121, Heusden-Zolder) Iedereen is welkom. Zin om mee vorm te geven aan het activiteitenaanbod van jouw kwbgroep in 2018? Neem contact op met je kwb-bestuurslid! 11


Thema

Meer (dan) vis in de zee

Plasticsoep

Om en bij de 80 procent van het afval op stranden en in zee is plastic. Daardoor sterven er jaarlijks honderdduizenden dieren. Maar ook voor de mens zijn er minder prettige gevolgen van de plasticsoep in onze oceanen.

I

n alle zeeën en oceanen op onze planeet is plastic en ander afval te vinden, maar in

de Stille Oceaan is de situatie het ernstigst. Door cirkelvormige zeestromen wordt alles wat drijft op één plek verzameld tot een enorme massa plastic. De plasticsoep, of minder prozaïsch: de drijvende vuilnisbelt. Hoe groot die plasticsoep precies is, valt moeilijk exact te bepalen, maar de oppervlakte zou zo’n 700.000 vierkante kilometer bedragen, met 100 miljoen kilo plastic. Om een idee te geven: de oppervlakte van België bedraagt een dikke 30.000 vierkante kilometer. Dat is dus niet min.

De afgelopen 10 jaar is e r meer plasti c gemaakt d an in de hele 20 e eeuw. Een plastic tasje heeft delde een gemid van gebruikstijd n. 15 minute

Tekst: Wim Troch

Voedselketen Afval dat in zee terechtkomt, wordt door zeestromen meegevoerd. Tachtig procent komt van het land, de resterende twintig procent is afval dat van schepen komt. Waar die stromen bijeenkomen, blijft alles drijven op één plaats. Er zijn verschillende plekken

waar dat gebeurt (zowat in elke oceaan), maar het is met name in de Stille Oceaan, tussen Japan en de westkust van de Verenigde Staten, dat het probleem enorm is. Want het ís een probleem. Door de combinatie van het zoute zeewater en ultraviolet licht valt het plastic langzaam uiteen in heel fijne snippertjes. Die

22

Volgens de VN gaan er elk jaar 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood door afval op zee.


Ongeveer de helft van alle plastic wordt één keer gebruikt en dan weggegooid.

kunnen in de voedselketen worden opgenomen, wanneer plankton, vissen en vogels ervan eten. Als de dieren er niet van sterven of ziek van worden, zit het plastic ook in de

vissen die gevangen worden voor menselijke consumptie.

Sea the Truth Sea the Truth is een documentaire uit 2010 van de Nicolaas G Pierson Foundation. De film toont het leven op en in zee. De vervuiling door plastic, en de gevolgen ervan, werden confronterend in beeld gebracht. Drie jaar later bracht de stichting een boek uit over het onderwerp. Marianne Thieme is directeur van de Stichting.

Opruimen?

“Omdat het plastic in zee uit verschillende groottes bestaat, vormt het een gevaar voor een groot deel van de dieren die

De plasticsoep is erg moeilijk op te ruimen. Grote stukken plastic

in zee leven. De grote stukken plastic vormen een bedrei-

zouden nog uit het water gezeefd kunnen worden, maar voor de

ging omdat grotere (zoog)dieren erin vast komen te zitten

kleinere deeltjes is dit bijna onmogelijk. Al het plankton zou dan

en hierdoor verdrinken of stikken. De kleine stukjes worden

ook uit het water gezeefd worden. En dat verstoort de voedselke-

door veel dieren als voedsel aangezien en belanden in hun

ten in zee.

magen. De levensduur van de plasticdeeltjes is ongeveer 3

Enkele jaren geleden kwam een Nederlandse student in het

tot 10 jaar, maar de additieven kunnen wel 30-50 jaar mee-

wereldnieuws, omdat hij een methode had ontwikkeld om het

gaan. Vissen eten deze bolletjes en krijgen zo de gifstof-

plastic uit zee te ruimen. Met The Ocean Cleanup stelde hij een

fen binnen. En wanneer mensen de vis eten, komen deze

grootschalige schoonmaakoperatie voor, waarbij oppervlak-

gifstoffen in het lichaam van de mens terecht.

testromingen gebruikt zouden worden om het plastic via drijvende armen naar verzamelplatforms te laten drijven. Volgens zijn berekeningen zou één ‘gyre’ (de plek waar alle plastic samenkomt in de oceaan) binnen 5 jaar opgeruimd kunnen worden, en zou 7,25 miljoen ton plastic uit de oceanen verzameld kunnen

Bijna stic alle pla aakt, is gem dat ooit eds. nog ste bestaat ellen dat st Experts nd ’n duize o z ic t s a l p blijven jaar kan n. bestaa

worden. Eind dit jaar zal een proefproject operationeel zijn voor de kusten van Tsushima, een Japanse eilandengroep. Kleinere experimenten voor de Nederlandse kust gaven alvast hoopvolle resultaten.

De kleinere stukjes plastic worden ook aanzien voor eten door vogels en zeezoogdieren. Na consumptie van het plastic duurt het een maand tot 2 jaar voordat het plastic weer uit het lijf van het dier is. Al deze tijd zit het plastic in het lichaam van het dier, waardoor het minder goed voedsel op kan nemen en ook het hongergevoel wordt weggenomen. Bij jarenlang onderzoek naar Noordse Stormvogels werd bij 98 procent van de vogels plastic in de maag aangetroffen. Afval in zee beïnvloedt maar liefst 267 soorten wereldwijd. 86 procent van alle zeeschildpadden (die plastic zakken makkelijk aanzien voor smakelijke kwallen) worden door plastic bedreigd, 44 procent van de zeevogels en 43 procent van alle zeezoogdieren. Dit zijn slechts voorzichtige schattingen, want de meeste dieren die gedood worden door plastic zullen verdwijnen in de oceaan. Zij worden niet gevonden en dus ook niet meegerekend met deze getallen. Vooral jonge zeeleeuwen worden het slachtoffer van plastic. Nieuwsgierig en speels als zij van nature zijn, worden zij aangetrokken door het ronddrijvend afval. Vaak met fatale gevolgen; jonge zeeleeuwen raken verstrikt in plastic en sterven uiteindelijk een langzame en pijnlijke dood door verstikking, of omdat het plastic zich steeds dieper in het vel boort (omdat het niet met het dier meegroeit). Tragisch genoeg zal na de dood van de zeeleeuw het plastic nog lang niet zijn afgebroken en is het weer klaar voor een nieuw slachtoffer.”

5Gyres

aawww.seathetruth.nl

Plastic spoelt ook aan op stranden, waar het onder meer voor vogels een gevaar betekent. 23


Wil je meer lezen?

Word nu lid van kwb

Wil je meer weten over kwb?

... en ontvang elke maand het magazine Raak met daarin: • Actualiteitsartikels • Kwb-nieuws • Boeiende themadossiers • Uit tips • Ledenvoordelen m a a n d

b l a d j a a r g v a n a n g 6 k w b 9 • n o ve m b e r 2 0 1 6

Tijdschri ToelaTin fTen g - gesl 3200 aars oTen Verpakki ng choT 1 Bc 1145

afgiftekant oor: 3200

aarschot

1 - Maandblad

, verschijnt

niet in juli

en augustus

- p106332

Welk beleid voor het gezin anno 2016?

v a n

l a d m a a n d b

k w b

6 m b e r 2 0 1 6 9 • d e c e j a a rg a n g

een duur

zame en

m a a n d b l a d

j a a r g a n g

rechtvaar

6 9

dige were

v a n

f e b r u a r i

ld

k w b 2 0 1 6

in juli en augustus

Cadeautjestijd!

afgiftekantoor: 3200

aarschot 1 - Maandbl

ad, verschijnt niet

Voeding in 2016

Kwb in de bre

Wat na het Kl

s voor vluchteli

eldag

www.kwb.be/lidworden

en

r de mensenrecht

tional schrijft voo

Amnesty Interna

?

tionale Wand

p

Park- en bosloo Terugblik op de

imaatakkoord

ngen • De Na

s

ginele geschenkje

Op zoek naar ori

afgiftekantoor:

3200 aarschot

1 - Maandblad,

verschijnt niet

in juli en august

us - p106332

- p106332

nsitie naar

TijdschrifTen n Verpakking ToelaTing - gesloTe - Bc 1145 1 3200 aarschoT

z over tra

TijdschrifTe n ToelaTing gesloTen Verpak king 3200 aarschoT 1 - Bc 1145

Dirk Barre

Beeld: iStock

N voor Gov ieuw logo aka & Pa sar

Profile for kwb

Proefraak mei 2017  

Proefraak mei 2017  

Advertisement