{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

TIJDSCHRIFTEN TOELATING - GESLOTEN VERPAKKING 3200 AARSCHOT 1 - BC 1145

Afgiftekantoor: 3200 Aarschot 1 - Maandblad, verschijnt niet in juli en augustus - P106332

© Johannes Vande Voorde

m a a n d b l a d

j a a r g a n g 7 3 •

v a n

f e b r u a r i

k w b 2 0 2 0

Comedian Bert Gabriëls en cartoonist Lectrr over

Humor

Inspiratie voor Valentijn

Terugblik op de Driekoningentocht


Mozaïek Op zaterdag 14 december ging in Machelen de jaarlijkse kerstmarkt door. Naar jaarlijkse gewoonte was kwb Machelen aanwezig met een mooie après-ski stubbe. Met de mooie aankleding wonnen ze dit jaar de prijs voor origineelste stand.

Dikke proficiat aan Kwb Zoersel met hun 60 jaar!

Al 30 jaar organiseert

De afdeling heeft dit met

kwb Meeuwen kaart-

een eetfestijn en dans­

avonden, en nog steeds

feest goed gevierd.

komen er een vijftigtal mensen opdagen om te wiezen en te jokeren.

Tijdens de voorbije tiendaagse herfst­ bedevaart van kwb Zolder werd Roger Schillebeeks door de deelnemers gevierd omwille van zijn 75e deelname als begeleiding in Lourdes. Roger en zijn echtgenote ontvingen van de bedevaarders een passend geschenk.

Nieuwjaarke zoete... klonk het op oude­ jaarsdag in St-Antonius Zoersel. Het leek wel of heel het dorp op pad was. Kwb organiseerde tijdens het zingen de

8

Kwb Vichte organiseerde een wijnproefavond. Onder

wedstrijd ‘het origineelste en mooiste

begeleiding van Wouter Van

lied’ voor de kinderen. Ook de Tetterende

Houcke maakten de deel­

Tiretten lieten zich van hun beste kant

nemers kennis met een

zien en zongen een lied voor kwb, met

gevarieerd aanbod aan

veel succes!

betere Italiaanse wijnen.


Sinds 1981 speelt kwb Kasterlee toneel. Afgelopen november werd de komedie ‘Boeing Boeing’ gespeeld. Naast de vier dames en twee heren op het podium waren er nog zo’n dertig helpers, die onmisbaar waren om tot het mooie resultaat te komen.

Kwb Ganshoren beet de spits af met de organisatie van de eerste solidariteitsquiz, in samenwerking met Welzijnszorg. Het was een boeiende en spannende quiz met vragen voor jong en oud. Kwb Laken-Jette kwam als overwinnaar uit de bus.

Tijdens de Zoerselse cadeau- en kerstmarkt ‘Over de grenzen heen’ verzorgde de plaatselijke kwb-afdeling een eet- en drankkraam.

De zevende driekoningentocht van kwb Droeshout was een daverend succes. Tijdens een tocht van drie kilometer bezochten de deelnemers de verschillende kerststallen in de buurt en stonden ze stil bij wat hen in beweging kan brengen voor 2020.

De geschiedenis van de Genkse kwb-afdelingen is sterk verstrengeld met de geschiedenis van de Genkse mijnen. Onder impuls van kwb Winterslag werd er in 1999, tien jaar na de sluiting van de mijn in Winterslag, een mijnwerkersmonument onthuld. Jaarlijks wordt er door de kwb-groepen en anderen organisaties op 3 december een herdenking gehouden.

Onder leiding van kwb

In november pakte kwb Sente

Lommel-Barrier werd er

opnieuw uit met zijn avond

een infoavond rond brand­

caféspelen, waarop zowel jong als

preventie en rookmelders

oud zich kon uitleven op deze

georganiseerd voor de zes

vintage spelletjes. Onder meer een

Lommelse afdelingen. Na

flipperkast, hockyspel en vogelpik

een deskundige uitleg van

waren aanwezig. Ook de leiding

de Lommelse Brand­weer

en oud-leiding van de plaatselijke

konden de deelnemers

Chiro kwam zich amuseren, en

intekenen op een samen­

het werd een echt kwb-caféfeest

aankoop. Liefst 129 stuks

waarop heel wat werd gespeeld,

werden verkocht.

gebabbeld en gedronken. 9


Kwb-afdelingen gaan de solidaire toer op KWB Heksentocht levert 2.000 euro op voor goed doel

Kwb-nieuws

Kwb Pelt Centrum kookt kerstmaaltijd voor kansarmen

Eind oktober griezelden al voor achttiende keer vijfhonderd dappere wandelaars door Leefdaal langs donkere holle wegen en vreemde figuren. De acht acts onderweg blonken uit in originaliteit: de tocht was niet voor bange zielen! De mooi versierde voortuinen op het parcours zorgden voor extra sfeer. De organisatie koos deze keer bewust voor een duurzame editie, met een investering in herbruikbare bekers en verschillende

Naar goede traditie bereidde kwb Pelt Centrum in december een

sorteerplekken voor afval. Zo droeg de Heksentocht bij aan een

kerstmaaltijd voor mensen met een beperkt budget. Het Pelter-

proper en plastiekvrij dorp.

Hoekje, een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede, zorgde

De opbrengst van de spannende avond ging naar Mama’s depot,

voor een sfeervolle zaal en omkadering waarin de kwb’ers een

een warm initiatief van KVLV Bertem, Leefdaal & Korbeek-Dijle in

gastronomisch vijfgangenmenu serveerden. Zo konden zestig

samenwerking met de gemeente en het OCMW. Iedereen kan er

aanwezigen zorgeloos genieten van hun kerstfeest.

terecht voor mooie tweedehandse kleren en kinderspullen, netjes gesorteerd en opgeknapt door vele vrijwilligers. Ook dat is duurzaam! Met de mooie som van 1.900 euro kan Mama’s depot investeren in enkele duurdere stukken die ze minder vaak aangeboden krijgen. De Heksentocht is een unieke samenwerking tussen een heleboel Leefdaalse verenigingen. Kwb Leefdaal kon rekenen op de medewerking van onder meer KVLV, Gezinsbond en Chiro Leefdaal, en op heel veel enthousiaste medewerkers en dorpsgenoten.

Paella-avond ten voordele van slachtoffers ontploffing Op 3 september 2019 werd in het Antwerpse Wilrijk de wijk Valaar opgeschrikt door een zware ontploffing. Omdat de gebruikelijke ‘kerst op het Valaar’ niet georganiseerd zou worden, beslisten de leden van kwb Wilrijk-Valaar een paella-avond te organiseren voor de slachtoffers van de ontploffing op het Valaar, via het initiatief Wilrijk Solidair. De kookploeg maakte heerlijk paella voor 90 personen, en dat leverde 1.550 euro op. Langs deze weg bedankt het bestuur alle helpende kwb’ers voor hun inzet. 15


Bert Gabriëls schuwt de taboes niet

“Comedy moet op het randje zitten van wat net niet kan” Met meer dan vijftien jaar ervaring voor zowel podium als televisie kan Bert Gabriëls gerust een van de ervaren rotten van de Vlaamse comedyscene genoemd worden. Dat vertaalde zich onlangs ook in zijn allereerste eindejaarsconference, waarmee hij de afgelopen maanden Vlaanderen rondreisde. Raak ging met hem koffie drinken. Tekst: Charlotte Van Doren Raak: Hoe ben je in de comedywereld terechtgekomen?

vraagt, zullen ze sneller iets roepen. Vlamingen zijn wat

Bert Gabriëls: “Ik heb rechten gestuurd, maar ben altijd als hobby

bedeesder. Maar qua humor zijn er geen dingen die hier wel

actief geweest in het amateurtoneel. Toen ik al aan het werk was,

mogen en daar niet, of omgekeerd.”

heb ik beslist om een weekendopleiding te gaan volgen. Na af-­ loop daarvan hebben we met een aantal een theatergezelschap

Raak: Nochtans leeft het idee wel dat in Nederland de grenzen

opgericht in Maastricht, 101punt, waarmee we drie jaar hebben

anders liggen.

getourd. Toen dat failliet is gegaan, had ik nog teksten liggen

Bert Gabriëls: “Dat is echt niet zo, maar een Belg mag er wel iets

waar ik iets mee wou doen, dus ben ik eens gaan proberen om

groffer zijn omdat Vlaams schattig en zacht klinkt. Er zijn wel

solo comedy te doen. Eerst in Nederland, en vanaf 2004 ook in

dingen die in België grof zijn, bijvoorbeeld Hans Teeuwen, die zij

België. Dingen als ‘Comedy casino’ waren er toen nog net niet,

dan leuk vinden. Maar omgekeerd is in Nederland de politieke

maar de hype begon wel al een beetje. Theater heb ik toen laten

correctheid op andere punten echt veel strenger: wij kunnen hier

vallen om solo te gaan. Dat is makkelijker te combineren met een

dingen zeggen rond pedofilie die daar echt niet kunnen.”

job, comedy kost niks, en je kan het gewoon doen wanneer je tijd hebt. In Vlaanderen is het verenigingsleven nog heel aanwezig,

Raak: Ervaar jij grenzen aan comedy, of hou je je zelf aan

dus kan je elke week wel ergens in een café of zaaltje spelen. Het

bepaalde grenzen?

was dus eigenlijk uit armoede dat het theater niet gelukt is dat ik

Bert Gabriëls: “De grens is dat het niet grappig meer is. Iets dat

met comedy begonnen ben, maar het is heel snel een passie

niet grappig, is geen comedy hoewel je wel een genre hebt dat

geworden. En vroeger als kind wou ik wel Toon Hermans zijn

‘anti-comedy is’. Andy Kaufmann of Iwein Segers knoeien

maar toen ik aan de theaterschool begon, had ik nooit gedacht

zodanig met het format van comedy dat het eigenlijk niet grappig

dat ik dat zou kunnen. Ik zag mezelf eerder als acteur of regis­

meer is, en daardoor wél weer grappig wordt. Maar de normale

seur. Soloartiest was nog een grote stap, waar ik bang voor was.”

grens voor een comedian is als de mensen het te grof vinden om ermee te kunnen lachen.”

Raak: Is er op het vlak van humor verschil tussen Nederland en België?

Raak: Kunnen of durven lachen?

Bert Gabriëls: “Niet echt. Het is wél afhankelijk van het publiek

Bert Gabriëls: “Dat is dan het volgende punt: je moet ervoor

waar je voor staat: stad of dorp, mensen die elkaar wel of niet

zorgen dat je publiek er toch mee lacht, en dat kun je creëren

kennen, leeftijd … Op zomerfestivals sta je soms voor mensen

door ze eerst mee te nemen in een verhaal en ze aan jouw kant

van 10 tot 90: dat is een andere sfeer dan dat je voor honderd

te krijgen. Eerst leg je uit dat je het niet slecht bedoelt, en dan

dertigers of honderd studenten staat. Het enige verschil tussen

maak je toch een harde grap. Dat is het metier van een

Nederland en België is dat Nederlanders wat luider zijn. Als je iets

comedian: ervoor zorgen dat iedereen iets grofs toch grappig 21


Thema

vindt. Het is ook daarom dat je live veel meer kan doen dan op televisie. In een tv-uitzending kan je er niet voor zorgen dat de kijkers thuis in de juiste mindset komen, want je hebt daar geen vat op. Daarom haal ik bij dingen voor tv en radio er veel uit dat ik live wel gewoon kan doen. Ook voor de radio-­uitzending van de eindejaarsconference heb ik er dingen uitgehaald waarvan ik weet: goh als mensen dat verkeerd verstaan, dan hebben ze geen leuke dag. Dus op dat vlak hou je daar rekening mee, maar in principe – en echt in principe – is er niks waar je niet mee mag lachen als je ervoor kunt zorgen dat mensen ermee lachen. Dan zal achteraf niemand je iets kwalijk nemen.” Raak: Zijn er onderwerpen die je zelf mijdt? Bert Gabriëls: “Er verdwijnt al eens wat uit de show rond

na de gesprekken achteraf heb ik nog heel wat moeten aan-­

gevoelige thema’s: racisme, Vlaams Belang … Maar ook het

passen waarvan ik dacht dat het oké was. Het gebruik van het

klimaat is op een of andere manier sinds een jaar of twee zo

woord ‘tetten’ bijvoorbeeld. Ik moest echt ‘borst’ zeggen, want je

moeilijk geworden dat je moet oppassen. Blijkbaar moet je een

kan niet met borstkanker lachen én dan ook nog eens zo’n plat

kant kiezen, en dan vindt de andere kant je niet meer grappig. En

woord gebruiken. Daarom wil je ook testen voor een publiek dat

dan zijn er natuurlijk de taboes: handicap, ziekte … En het gebeurt

daar gevoelig aan is; als je dat test op café in Leuven zal er wel

ook dat ik iets schrap uit een show omdat ik het niet goed krijg,

mee gelachen worden, maar daarmee weet je nog niet of het

het publiek niet mee krijg. Je test die dingen dan een paar keer

geschikt is. Heel lang geleden heb ik ook eens een discussie

en dan zeg je wel al eens iets dat niet mag …”

gehad over het woord ‘neger’. Toen ik klein was, was dat geen scheldwoord. Maar na een show is toch eens een man komen

Raak: Je hebt het zelf al een paar keer meegemaakt, zo te horen?

zeggen: ‘Je móet gewoon zwarte zeggen.’ Dat was een beetje

Bert Gabriëls: “Jaja, zeker in de try-outs. De afspraak op een

een moeilijke discussie want ik gebruikte het woord in een stukje

comedypodium is: jongens, ik doe een poging om jullie te laten

wanneer ik een racist citeer. Dat was heel ingewikkeld om te

lachen. Als het niet grappig is, dan neem ik dat terug. Dit was

bepalen of ik dat woord dan wel of niet kon gebruiken.”

geen mening die perse moest gezegd worden en dit dient niet om je te overtuigen van links of rechts maar om je te doen

Raak: Want ‘zwarte’ neemt in dit geval een stuk van de kracht

lachen. Niet iedereen kent die afspraak, maar dat is de afspraak

van je citaat weg?

als je comedy doet dus ik heb al heel veel dingen gezegd die niet

Bert Gabriëls: “Dan is het citaat inderdaad niet helemaal juist,

kunnen. En als het na een paar keer proberen niet werkt, dan gooi

maar die man zei: ‘Ja, maar dan moet je wel héél zeker zijn als

je het effectief weg.”

publiek dat je het niet stiekem meent.’ Want dat is het nadeel aan racistische of seksistische grappen: als je samenleving toleranter

22

Raak: Heb je een voorbeeld?

wordt voor racisme of seksisme wordt je marge als comedian

Bert Gabriëls: “In mijn show ‘Pech’ had ik een heel blok over

kleiner. Als een Amerikaanse president zegt dat je vrouwen in de

mensen met een handicap, waaronder een stukje over borst-

foef mag knijpen, kan als je comedian die mop niet meer maken.

kanker en mensen die één borst missen. Dat heb ik getest voor

Want dat is het niet duidelijk of je lacht met Trump of zelf echt

een vereniging van mensen die rond dat thema bezig waren, en

vindt dat mensen dat mogen zeggen. En je kan als comedian wel


‘Het is nuttiger om het over je eigen vooroordelen te hebben dan te doen alsof ze er niet zijn’ zeggen dat je het grappig bedoelt, maar als de helft van de zaal

Raak: Op welke manier ben je zelf als comedian geëvolueerd?

vindt dat je gelijk hebt, moet je beslissen die mop niet meer

Bert Gabriëls: “Dat ik meer en meer rond maatschappelijke en

maken. Hoe toleranter je samenleving wordt naar haatdragend

actuele thema’s comedy kan maken. Dat was in het begin

taalgebruik, hoe strenger een comedian moet worden.”

moeilijk; dan maak je comedy over jezelf, pintjes drinken en het dagelijks leven. Het heeft voor mij lang geduurd om comedy te

Raak: Ervaar je dat zelf ook, nu de laatste jaren en maanden

kunnen maken over politieke thema’s, klimaat, solidariteit,

onze samenleving serieus opgeschoven is?

onderwijs … Pas sinds mijn eindejaarsconference is het gelukt om

Bert Gabriëls: “Racistische moppen maken was vroeger gemak-

het echt heel expliciet te hebben over wat er aan de hand is in het

kelijker. Het hangt ervan af voor welk publiek, want het is ook al

land en om daar echt goeie comedy over te maken, waar je hard

eens gebeurd dat je een racistisch mopje maakt en je mensen

mee moet lachen te maken maar die ook iets nuttigs toevoegt

hoort lachen op een manier die doet vermoeden dat ze aan de

aan het gesprek. Zeker sinds ‘Terug naar eigen land’ (realitypro-

verkeerde kant lachen, maar vroeger was het op een of andere

gramma waarin Martin Heylen met Gabriëls en vijf andere bekende

manier duidelijker dat iedereen weet dat je een racistische grap

Vlamingen met een uitgesproken eigen mening over de vluchtelingen-

niet zo bedoelt. Nu is dat minder duidelijk dús kan je als

crisis naar conflictgebieden reisde, nvdr) voelde ik de noodzaak om

comedian dat minder doen of je moet er harder in overdrijven,

in te gaan tegen de polarisering. Ik noem het liever gestook, want

zoals bijvoorbeeld Han solo of Alex Agnew. Die laatste heeft ook

polariseren mág - je mag het fundamenteel oneens zijn - maar

het voordeel dat hij dat imago al heeft. Voor iemand die nu begint

ruzie stoken is gewoon tegen de ene gaan zeggen dat de andere

is dat veel moeilijker, omdat het publiek niet weet wat hij of zij

iets gedaan heeft waarvoor wij eigenlijk kwaad moeten zijn. Dat

echt bedoelt. Ook voor mij is dat lastig. Ik heb er een eerder braaf

helpt niemand, enkele politici die stemmen willen ronselen. Maar

imago. In comedycafés waar ze mij al langer kennen, kan ik wel

het helpt je samenleving niet vooruit.”

eens wat harder uit de hoek komen, maar met de eindejaarsconference komt er ook een heel ander publiek kijken, en dan ben ik

Raak: Dus comedy heeft een belangrijke rol te spelen in de

daar voorzichtig in. Misschien een beetje te voorzichtig, want je

maatschappij?

mag al eens uit de bocht gaan. Elk publiek heeft daar zijn eigen

Bert Gabriëls: “Je kan er dingen mee losmaken die vastzitten. In

marge in, maar het is wel zo dat als je geen taboes behandelt het

een debat kan je bij iets waar iedereen rond de pot draait met

geen comedy is. Mensen snappen niet altijd waarom comedy zo

comedy wel gewoon binnengaan en expliciet zeggen waar het

grof moet zijn. Omdat comedy altijd op dat randje moet zitten.

over gaat zonder dat je er mensen mee kwetst. In de VS heb je

Comedy die niet op het randje zit, is nog humor maar wordt

veel ‘actua comedy’ programma’s, en die zijn voor veel mensen

onder de comedykenners al bijna niet meer als comedy gezien.

een bron van informatie. Een nieuwslezer zit in een hokje en kan

Dat is te gemakkelijk, te irrelevant. Dus je moet wel ergens iets

geen dingen zeggen die misschien niet helemaal juist zijn, maar

zeggen dat net niet kan.”

een comedian kan aftasten van misschien doet die dat daarom of misschien zijn we daarom boos. Als je met grappen

Raak: Zoals Philip Geubels in ‘Taboe’ deed.

problemen kunt benoemen, kan ons dat slimmer kan maken.

Bert Gabriëls: “Dat is de topcomedy die je wilt hebben: alle

Comedy, boeken, theater … moeten als doel hebben mensen iets

taboes afgaan en kijken waar de grap zit. Dat programma trok

bij te leren en hen informatie te geven die ze ervoor niet hadden.

eerst de mensen mee in het verhaal. Dat zei: jongens, ik bedoel

Na mijn shows moet niemand met een ander idee vertrekken,

het niet slecht maar we gaan eens even dingen benoemen zoals

maar ze mogen niet dommer naar buiten gaan dan ze binnen-

we het normaal gezien niet mogen en daar eens mee lachen. Dat

kwamen. Bij een politiek debat heb je dat wel vaak: mensen gaan

bevrijdt je van dat oogklepdenken waar je altijd in terechtkomt.

dommer naar buiten dan ze binnengekomen zijn omdat ze

Je bent sympathiek voor elkaar dus je ontziet elkaar een beetje

denken dat er dingen gebeuren die niet waar zijn. Politici maken

en zegt op de duur niks meer. Op dat vlak heeft comedy ook een

heel vaak reclame: ze vertellen een verhaal dat niet waar is maar

maatschappelijke functie. Met politiek correct zijn zoals dat

hen goed uitkomt. Ik zie het mensen slimmer maken als een taak

genoemd wordt – ik vind dat niet zo’n goed woord – help je in

van de comedian.”

principe niemand. Het is nuttiger om het over je eigen vooroordelen te hebben dan te doen alsof ze er niet zijn, maar het moet

aaIn de Radio 1-app kan je de conference herbeluisteren.

op een respectvolle manier gebeuren.” 23


kwb-nieuws

Deelnemers Driekoningentocht 2020 ontdekken Sint-Joost-ten-Node

Een wandeling door de armste gemeente van het land Net geen 500 kwb’ers trokken op de eerste zondag van het jaar richting Belgische hoofdstad voor een duik in een voor velen onbekend stukje in de Brusselse rand: Sint-Joost. Tekst: Pol Arnauts | Foto’s: Wout Muyldermans

H

et amper 1,1 m2 grote Sint-Joost-tenNode is verrassend veelzijdig, zo

blijkt. De gemeente heeft de hoogste bevol-

kingsdichtheid van België (zo’n 24.000 mensen per vierkante kilometer, vergelijkbaar met een stad als Bombay), de laagste gemiddelde leeftijd en een grote diversiteit. In de smeltkroes van culturen wonen veel Turken, Marokkanen en Bulgaren, maar ook tal van andere nationaliteiten. Het is gemeente van grote contrasten: naast gerenommeerde internationale hotels op het Rogierplein, kantoor­

De Driekoningentocht hield halte bij

gezondheidszorg niet als een privilege,

gebouwen op het Madouplein en de

verschillende mooie initiatieven in deze

maar als een mensenrecht. Nadien ging

‘nieuwe Noordwijk’ heeft Sint-Joost-ten-

bruisende vierkante kilometer. Eerste

het verder richting Koerdisch Instituut,

Node ook wijken waar een overwegend

halte: Vluchtelingenwerk is gespeciali-

dat streeft voor de integratie van Koerden

Turkse bevolking het straatbeeld een

seerd in heel wat thema’s rond asiel. Met

en andere minderheden in de Belgische

oosters tintje geeft.

deze expertise zet de organisatie druk op

samenleving, naast het promoten van de

Met zijn grote culturele diversiteit is de

het beleid, ondersteunt ze iedereen die

Koerdische cultuur zowel binnen als

gemeente de perfecte weerspiegeling van

werkt met vluchtelingen en vangt ze asiel-

buiten Koerdistan.

een multifunctionele stad, een mix van

zoekers op. Ook Dokters van de Wereld

wonen, werken, cultuur en ontspanning.

focust zich op kansarmen en geeft onder

Ook op de route: het Liedekerkepark, een

meer transmigranten en drugsverslaafden

groene zone midden in een dichtbe-

De afwezigen hadden ongelijk, maar

medische hulp. Dit doen ze niet alleen in

bouwde wijk. Samen met de gemeente

graag geven we hen toch een kleine

België, maar ook in meer dan tachtig

Sint-Joost-ten-Node koos Leefmilieu

impressie van de dag.

andere landen. De organisatie beschouwt

Brussel – BIM voor een project dat volledig is afgestemd op de kinderen van de wijk: een speelpark. De wandeling liep voorts nog langs ontmoetingscentra, sociale vernieuwde organisaties als fabrik, moskeeën en kerken … Eindigen en opwarmen deden de deelnemers bij een dampend kopje koffie of thee in het gemeenschapscentrum van deze bijzondere gemeente. Alweer een geslaagde editie!

30


vragen aan Ward Verrijcken

FAQ

Filmjournalist Tekst: Peter Schoenaerts Foto: Geert Van Hoeymissen

1

Wat maakt film voor jou zo fascinerend? Film is voor mij pure kunst die je helpt ontsnappen naar een andere wereld. Ik vind die beleving overweldigender dan naar een schilderij kijken of een boek lezen. Het is de combinatie van visualiteit, muziek en acteerkunst die me al van jongs af aan fascineert. Wekelijks zie ik minstens vijf films, en tijdens festivals soms wel twaalf.

2

Aan welk interview bewaar je de beste herinneringen? Qua entertainmentgehalte: dat met Jim Carrey. Ik moest hem ooit in Londen interviewen naar aanleiding van de film ‘Bruce Almighty’. Vooraf had ik ook een interview met de regisseur. Jim sprong onverwacht even binnen om hem te begroeten en besefte dat we al aan het draaien waren. Daarop gaf hij een minutenlange grappige onemanshow ten beste. Telkens als ik hem later weer eens ontmoette, moesten we daar beiden aan terugdenken.

3

Welke Vlaamse film zou de hele wereld moeten zien? Goh, mag ik een top drie geven? De beste film vind ik ‘De man die zijn haar kort liet knippen’, een magisch-realistische film van André Delvaux uit 1965. Het is prachtige zwart-witcinema over mentale gezondheid met een weergaloze Senne Rouffaer. Meer recenter kun je niet om ‘Rundskop’ van Michaël Roskam en ‘Home’ van Fien Troch heen. De eerste had een shakespeareaanse grandeur en lanceerde onze Matthias Schoenaerts als internationale ster; de tweede weet op

4

Wie is Ward Verrijcken? Ward Verrijcken (1973, Leuven) studeerde Germaanse talen in Leuven, waar hij ook begon te werken voor het filmmagazine TEEK. Later ging hij schrijven voor Het Laatste Nieuws. Ondertussen werkt Ward al twintig jaar als filmjournalist op de nieuwsredactie

een ongelooflijke manier de tijdgeest te vatten.

van de VRT. Hij interviewde de

Wat zou je geworden zijn als je niet dit vak was ingerold?

Jolie tot Leonardo DiCaprio en

Ik heb wel een levensverbeterend kantje, dus ik denk dat ik dan in de sociale

grootste filmsterren: van Angelina Meryl Streep.

sector zou zitten. Het belangrijkste beroep ter wereld vind ik verpleegkundige. Maar dat is erg zwaar, dat zou ik niet kunnen. Daar heb ik de moed niet voor.

5

Hoe probeer je zelf de wereld een beetje beter te maken? Momenteel zie ik de toekomst somber in, met wereldleiders als Trump en Poetin. Om nog maar te zwijgen van de klimaatcrisis en de enorme verrechtsing van de samenleving. Ik doe dus wat ik kan: geld storten aan goede doelen, de verzuring helpen counteren, aandacht vragen voor diversiteit en feminisme via mijn filmverslaggeving ... En zeker niet te vergeten: een goede dooppeter zijn voor een aantal wezentjes die ik ontzettend graag zie (lacht).

35

Profile for kwb

Proefversie RAAK februari 2020  

Proefversie RAAK februari 2020  

Advertisement