Page 1

m a a n d b l a d

Tijdschriften Toelating - Gesloten Verpakking 3200 Aarschot 1 - BC 1145

Afgiftekantoor: 3200 Aarschot 1 - Maandblad, verschijnt niet in juli en augustus - P106332

j a a r g a n g

7 1

•

v a n

k w b

a p r i l

2 0 1 8

Kwb beweegt voor

#cleanekleren 5 vragen aan Marleen Merckx Op bezoek bij de Sociale InnovatieFabriek


Vooraf

Wees lief voor jezelf

E

r is maar ĂŠĂŠn persoon met wie je heel

stemming zijn met jezelf. Trap niet in de

derde punt, namelijk: ken je stress. Stress

je leven in relatie zal staan, en dat

valkuil om steeds opnieuw te kiezen voor

is een spanning in het zoeken naar het

ben jijzelf. Is het dan niet de moeite om

het applaus van anderen. Kies bewust!

evenwicht tussen alles wat we moeten

met zorg en aandacht met jezelf om te

Alleen: hoe weet je nu wie je bent, wat

en wat we kunnen. En weet, je krijgt geen

gaan? En toch zit er een stemmetje in ons

je wil en hoe kan je dan kiezen? Op

stress omdat je niet perfect bent, je krijgt

hoofd dat onszelf slechter behandelt dan

zoek gaan naar jezelf kan je best door

wel stress omdat je perfect wil zijn.

hoe we andere mensen behandelen. Het

regelmatig stil te staan bij jezelf. Zelfs

is vreemd dat we onszelf zo vaak slecht

letterlijk, stop gewoon eens met hollen

Oefenen is dus de boodschap. Wees dus

behandelen. Het leven is al zwaar genoeg,

en blijf soms eens gewoon stilstaan.

vooral aardig voor jezelf. Neem jezelf

zou je denken. Wees lief voor jezelf en

Aandacht geven aan jezelf draagt ook

niets kwalijk. Accepteer dat niet alleen

omarm een leven met minder stress.

bij tot mildheid voor jezelf. Dit kan je

jij, maar alle mensen op de aarde fouten

Mild zijn voor jezelf is op zoek gaan naar

doen door bewust adem te halen. Naast

maken. En weet dat we allemaal groeien

wie jij werkelijk bent en daaraan verbon-

stilte en voldoende aandacht geven aan

dankzij deze fouten.

den ook keuzes maken die in overeen-

jezelf, bestaat mildheid ook nog uit een

Het zal niet altijd even goed lukken, ga

In deze Raak

12

Biedt duaal leren een oplossing voor jongeren die zich niet goed voelen op de schoolbanken? Een proefproject in Geel is alvast veelbelovend.

34 2

Help vluchtelingen werk te vinden, en begeleid hen bij het leren autorijden.

20

Kwb beweegt voor #cleanekleren. In welke omstandigheden is jouw sportkledij gemaakt? En wat kun je eraan veranderen?


‘Je krijgt geen stress omdat je niet perfect bent, wel omdat je perfect wil zijn’

banaan, maar kan hem niet uit de mand

jezelf is onontbeerlijk. Door jezelf zo te

krijgen omdat hij de banaan nu in zijn

behandelen wordt het gemakkelijker om

vuist houdt. Alles wat hij hoeft te doen is

het ook aan anderen te schenken. Daar

de banaan loslaten om zichzelf te bevrij-

wordt de wereld een stukje mooier van.

den van de val. Maar gek genoeg blijft

Tot slot nog het verhaal van het aapje.

is jouw banaan?

ilde

de aap de banaan vasthouden. Wat

eW

aap steekt zijn hand naar binnen, pakt de

nen. Liefde, zachtheid en compassie voor

eD Tin

daar maar van uit. Blijf mild. En blijf oefe-

Weet je hoe je een aapje kan vangen? Je hebt een mand nodig die je stevig vastmaakt aan een boom. Er zit een gat

Wim Verlinde

in dat precies groot genoeg is voor een

algemeen voorzitter kwb

aapjeshand. Je stopt een banaan in de mand en je wacht af. Wat gebeurt er? De

En verder Geknipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ledenvoordelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 actiepunten om ongelijkheid aan te pakken . . . 8 Kwb-happenings in Antwerpen. . . . . . . . . . . . 10 Naar Friesland met Govaka & Pasar. . . . . . . . . 11 Samen zingen in Ruisbroek. . . . . . . . . . . . . . 14 VRT Polle Van Rooy

Mozaïek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

33

Fietsen met FALOS-SPORT+. . . . . . . . . . . . . . 18

5 vragen aan Marleen Merckx

Puzzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Nieuwe Raakbode in Lendelede. . . . . . . . . . . 28

Uit met kwb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

29

Traject 2 brengt vernieuwing binnen kwb. Welkom in de wereld van de sociale innovatie!

Op kerkhofbezoek met kwb Deurne St-Rochus. . 37 Maak kennis met Groep Intro . . . . . . . . . . . 38 3


Verhaal

Duaal leren biedt jongeren theorie en praktijkervaring

‘Stiel leren op de werkvloer’ Van kleuterklas tot zesde middelbaar: de meeste mensen hebben een vastgelegd traject in gedachten wanneer het gaat over de schoolloopbaan. Maar dat klassieke parcours is niet voor iedereen ideaal. Duaal leren - leren op school én in een bedrijf - biedt een oplossing voor jongeren die zich niet optimaal voelen op de schoolbanken. We spraken met Steven Van Genechten, directeur voeding en horeca in het Sint-Jozefinstituut in Geel. Ze zijn in een proefproject voor duaal leren gestapt voor de slagerij-opleiding. Tekst: Neena Salaets

Raak: Wat is duaal leren?

“Duaal leren is nog nieuw en staat nog in

Steven Van Genechten: “In een duaal

de kinderschoenen. Voorlopig is de uitrol

schooltraject leer je zowel in de

voorzien op 1 september 2018. Nu is het

school als in een bedrijf gedurende

een belangrijke periode om te kijken wat

het hele schooljaar. Op het einde van

er goed loopt, wat we best borgen en

dit schooltraject krijg je een diploma

wat we kunnen aanpassen.”

secundair onderwijs. De verhouding is dat je 60 procent van de tijd leert op de

Raak: Wat is het verschil met een

werkplek en 40 procent op school.”

stage? Steven Van Genechten: “Bij een stage

Raak: Wie kan duaal leren?

krijgen de leerlingen de opleiding op

Steven Van Genechten: “Iedereen die

school en gaan ze oefenen op een

de tweede graad secundair onderwijs

werkplek. Bij duaal leren leren ze de

behaald heeft, 16 jaar is en één van de

stiel op de werkvloer.”

21 duale studierichtingen wil volgen. De klassenraad speelt een belangrijke rol. Zij volgen de jongeren al een hele tijd op.

12

Raak: En wat is het verschil met deeltijds leren?

Op het einde van het vierde jaar bekijkt de klassenraad welke leer-

Steven Van Genechten: “Duaal leren is een voltijds leertraject.

lingen er voldoende arbeidscompetenties en kennis hebben om

Het verschil tussen een voltijds en een deeltijds leertraject is dat

in een traject van duaal leren te stappen. Pas als zij een positief

voltijds leertraject lineair aangeboden wordt. Je hoort een pakket

advies geven, kan een leerling kiezen voor duaal leren. Een ander

van verschillende lessen te volgen gedurende een schooljaar.

belangrijk aspect is dat de leerlingen voldoende maturiteit hebben

Deeltijds onderwijs wordt modulair aangeboden waarbij een

om op een reële werkplek terecht te komen. We noemen dat ook

leerling na elke module een certificaat kan krijgen. Dat is niet zo

wel eens ‘arbeidsrijp’ zijn. We mogen niet vergeten dat het jonge-

in het lineaire systeem. Ook de werkvormen kunnen verschillen.

ren zijn en geen volwassenen. De jongeren van wie we denken dat

De manier van evalueren is anders.”

duaal leren iets voor hen kan zijn, bieden we deze keuze aan. Met

“In het deeltijds onderwijs wordt een aanloopstructuur aangebo-

hen starten we een proces dat begint met een intakegesprek.”

den naar het duaal leren. Dit is bijvoorbeeld voor leerlingen die in


‘De bedrijven zijn vragende partij’

deeltijdsonderwijs les volgen,

Raak: Is duaal leren een win-winsituatie?

maar nog niet arbeidsrijp

Steven Van Genechten: “We vertrekken vanuit

zijn. Zodra een leerling uit het

sterktes. Zowel van de leerlingen, de school als de werkplek.

deeltijds onderwijs na deze aanloopstructuur overstapt naar

Kwetsbare jongeren kom je in alle richtingen tegen. Misschien

het duaal leren, zit die in het voltijds onderwijs. In deze aanloop-

in sommige richtingen meer dan in andere. De leerlingen die

structuur wordt ingezet op extra praktijk of extra beroepscompe-

kiezen voor duaal leren zijn capabele leerlingen die een maturiteit

tenties. Dit traject is best zo kort mogelijk.”

hebben om te leren op een reële werkplek. Alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat de leerlingen een goede algemene

Raak: Hoe gaat het dan concreet bij jullie?

vorming krijgen. We zijn er ook van overtuigd dat de school de

Steven Van Genechten: “Dit schooljaar kunnen jongeren een

goede partner is om deze al-

slagerij-opleiding volgen in duaal leren. Slagerij is meer dan uit-

gemene vorming

benen. Naast uitbenen leren de leerlingen op de werkvloer alles

aan de leerlingen

over hygiëne en veiligheid, verkoop, vlees versnijden en product-

te bieden. De

studies. Jongeren hebben een langere periode om zich klaar te

werkplek is een

stomen voor werken. Ze genieten een leerperiode van twee jaar

sterke partner

op een werkplek. Ze hebben een trajectbegeleider op school en

om jongeren te

een mentor op de werkplek. Deze mentor helpt hen ook bij het

leren werken op

opbouwen van een netwerk op de werkplek. De jongeren leren 60

een reële werk-

procent van hun tijd op de werkplek en 40 procent van hun tijd in

plek. De sector

de school.”

is vragende

“Het zijn jongeren in een voltijdse opleiding. Ze volgen het

partij.”

schoolritme. Ze hebben schoolvakanties en examens. We werken samen met de Colruyt Group. Dit omdat ze personeel, tijd en geld vrijmaken om de jongeren op te leiden en te begeleiden. De leerlingen die afstuderen zijn wel degelijk slager en kunnen overal aan de slag, ook bij de buurtslager.”

13


vragen aan Marleen Merckx

FAQ

actrice Tekst: Peter Schoenaerts VRT Polle Van Rooy

1

Waarom ben je actrice geworden? Ik heb altijd actrice willen worden. Vreemd, want ik had geen voorbeelden in mijn familie, of zo. Mijn grote voorbeelden waren Dora van der Groen en Senne Rouffaer. Als adolescent merkte ik dat veel mensen tegen hun zin gingen werken. Dat leek mij vreselijk. Toen ik ingangsexamen deed aan Studio Herman Teirlinck had ik dan ook geen plan B. Als ik daar niet was geslaagd, weet ik niet wat er van mij geworden zou zijn.

2

Welk talent heb je niet, maar had je graag gehad? Jammer genoeg heb ik geen zangtalent. Dat vind ik spijtig omdat samen muziek maken en optreden mij het summum lijkt. En ook dat ik mijn talen niet beheers, is een nadeel. Het had mijn werkterrein kunnen vergroten.

3

Heeft je rol in 'Thuis' je leven, of je kijk op het leven, veranderd? Mijn rol in ‘Thuis’ heeft mijn leven zeker veranderd, maar mijn kijk op het leven niet. In onze job moet je sowieso een beetje chance hebben, en die chance heb ik vaak gehad. Ik werk nu al 23 jaar samen met fijne collega’s, in een zeer aangename omgeving. Dat ik altijd en overal herkend word, is weleens minder leuk, maar het heeft ook zijn voordelen. Ik besef heel goed: zonder mijn rol in ‘Thuis’ had ik nooit de carrière gehad die ik nu heb. Ook niet in het theater.

4

Wie is Marleen Merckx? Marleen Merckx (1958) groeide op in Diest. Ze studeerde voor actrice aan de Studio Herman Teirlinck. Tegenwoordig is ze bij het grote publiek vooral bekend van haar rol als Simonneke in ‘Thuis’, maar ze is ook geregeld in het theater te zien.

Waar kun jij je aan ergeren? Ik erger mij juist aan mensen die zich aan van alles en nog wat ergeren! (lacht) Sommigen zitten over de kleinste dingen te kankeren, zonder zelf een oplossing te zoeken. En natuurlijk kan ik niet tegen onrechtvaardigheid, grofheid, leugens, onbeleefdheid, respectloosheid, achterklap, enzovoort. Maar ik probeer mij zo weinig mogelijk te ergeren, want daar word ik slechtgezind van. Wat ik wel probeer: mijn ergernis om te buigen in positieve zin. Als ik zie dat er mensen vuiligheid hebben achtergelaten in mijn straat, dan raap ik dat op en denk: domme luieriken!

5

Enkele jaren geleden speelde je een monoloog over het thema armoede. Denk je dat je als actrice de wereld 'beter' kunt helpen maken? Geëngageerd ben ik geboren en geëngageerd zal ik altijd zijn. In mijn theaterwerk komen geregeld maatschappelijk relevante onderwerpen aan bod. Toch is dat vaak niet eens een bewuste keuze geweest. Ik kies in de eerste plaats voor mooie en goede theaterteksten. Thema’s als kanker, anorexia of zelfmoord heb ik op die manier allemaal al aangekaart. Als ik door het brengen van goed theater moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar kan helpen maken, dan is dat mooi meegenomen. Onze maatschappij zal er hopelijk een beetje beter van worden.

33


kwb-nieuws

Kwb Deurne Sint-Rochus ontdekt het ‘Belgische Père Lachaise’

Bezoek eens een kerkhof Op zoek naar een bijzondere groepsuitstap? Waarom niet eens een kerkhof bezoeken? Kwb Deurne Sint-Rochus trok begin maart naar het kerkhof van Laken. En hoe vreemd dat ook mag klinken, het werd een aangename, verrassende ontdekking! et is niet altijd eenvoudig om een originele en boeiende

H

tect Joseph Poelaert (van o.a. het Justitiepaleis) en kardinaal

groepsuitstap te verzinnen voor je kwb-afdeling. Vele

Jozef Cardijn.

kwb’ers zijn trouwe bezoekers van de grote musea, hebben alle

Bijzonder aan het kerkhof zijn de grafgalerijen. Deze bestonden

kleine en grote steden van Vlaanderen al verkend – al dan niet

uit een netwerk van ondergrondse gangen met nissen voor de

met bijzondere aandacht voor eet- en drinkbare streekproducten

graven, gekoppeld aan bovengrondse monumenten. Een eerste

– en ook in pret- en dierenparken zijn de kwb’ers vaak geziene

galerij van 31 meter werd in 1878 in gebruik genomen.

gasten. Kwb Deurne Sint-Rochus zocht het daarom op een minder voor de hand liggende plaats. Begin maart trokken ze

Koninklijke crypte

naar het kerkhof van Laken. “Het werd een bijzonder aangename en leerrijke wandeling”,

Cardijn

vertelt Joris Geefs van kwb Deurne Sint-Rochus. “De Nederlandstalige gids vertelde honderduit over de grafsymboliek, de

De begraafplaats is een van de mooiste kerkhoven van ons land.

vele beelden en grafmonumenten, de legende van de kleine kerk,

Het krijgt niet voor niets de bijnaam ‘het Belgische Père Lachai-

en er werden boeiende verhalen verteld over sommige mensen

se’, naar het beroemde kerkhof in Parijs waar heel wat beroemd-

die er begraven liggen. De wandeling door de onderaardse gale-

heden begraven liggen en waar vele bijzondere grafmonumenten

rijen van het kerkhof was zeer apart, en er werd afgesloten met

staan. Ook in Laken staan unieke grafmonumenten. In de 19de

een bezoek aan de koninklijke crypte. Deze activiteit is een echte

en 20ste eeuw werden hier de meest eminente figuren uit de

aanrader.”

Belgische politieke, financiële, sociale, intellectuele en artistieke wereld begraven. De begraafplaats van Laken biedt de laatste

aaMeer weten? www.laekendecouverte.be

rustplaats van onder meer Jules Van Praet (staatsman), archi37


Wil je meer lezen?

Word nu lid van kwb

Wil je meer weten over kwb?

... en ontvang elke maand het magazine Raak met daarin: • • • • •

Actualiteitsartikels Kwb-nieuws Boeiende themadossiers Uit tips Ledenvoordelen

m a a n d

b l a d j a a r g v a n a n g 6 k w b 9 • n o ve m b e r 2 0 1 6

Tijdschri ToelaTin fTen g - gesl 3200 aars oTen Verpakki ng choT 1 Bc 1145

afgiftekant oor: 3200

aarschot

1 - Maandblad

, verschijnt

niet in juli

en augustus

- p106332

Welk beleid voor het gezin anno 2016?

v a n

l a d m a a n d b

k w b

6 m b e r 2 0 1 6 9 • d e c e j a a rg a n g

een duur

zame en

m a a n d b l a d

j a a r g a n g

rechtvaar

6 9

dige were

v a n

f e b r u a r i

ld

k w b 2 0 1 6

in juli en augustus

Cadeautjestijd!

afgiftekantoor: 3200

aarschot 1 - Maandbl

ad, verschijnt niet

Voeding in 2016

Kwb in de bre

Wat na het Kl

s voor vluchteli

Park- en Terugblik op de

?

tionale Wand

eldag

www.kwb.be/lidworden

bosloop en

r de mensenrecht

tional schrijft voo

Amnesty Interna

imaatakkoord

ngen • De Na

s

ginele geschenkje

Op zoek naar ori

afgiftekantoor:

3200 aarschot

1 - Maandblad,

verschijnt niet

in juli en august

us - p106332

- p106332

nsitie naar

TijdschrifTen n Verpakking ToelaTing - gesloTe - Bc 1145 1 3200 aarschoT

z over tra

TijdschrifTe n ToelaTing gesloTen Verpak king 3200 aarschoT 1 - Bc 1145

Dirk Barre

Beeld: iStock

N voor Gov ieuw logo aka & Pa sar

Proefraak april 2018  

Deze maand in Raak Kwb beweegt voor #cleanekleren Dit jaar beweegt kwb voor #cleanekleren. Voor wat? Voor (sport)kledij die clean is, die...

Proefraak april 2018  

Deze maand in Raak Kwb beweegt voor #cleanekleren Dit jaar beweegt kwb voor #cleanekleren. Voor wat? Voor (sport)kledij die clean is, die...

Advertisement