Page 1

Br ndpreventie


Inleiding Elk jaar zijn er in België

10.000 branden

Gelukkig hebben vele branden slechts materiële schade tot gevolg, maar soms maken het vuur en de rook ook slachtoffers. . . . Kwb Limburg gaat voor het project brandpreventie gedurende 2 werkjaren en kiest ervoor om in het voorjaar van 2014 te starten met infosessies m.b.t. brandveiligheid en preventie in de woning.

Tevens organiseert kwb Limburg een samenaankoop “ Brandpreventie set” bestaande uit: 1. 2. 3.

Ardor schuimblustoestel 6l Een rookmelder Een blusdeken

En dit om vroegtijdig brand te detecteren en om het begin van brand te bestrijden. U kan bovenstaand pakket aankopen tegen de zeer gunstige prijs van 88 euro (incl. BTW). Deze investering kan u voor 30 % inbrengen bij uw personenbelasting. De firma Ardor zorgt voor de nodige documenten om uw uitgaven deels fiscaal te kunnen recupereren. Wij voorzien ook een vijftal demoavonden i.s.m. de brandweerkazernes te Limburg. Waarbij plaatsen en het gebruiken van het aangekochte blusset wordt toegelicht. Deze brochure is opgemaakt om uw aandacht te vestigen op de in uw woning aanwezige gevaren, tips om brand te voorkomen en om zo goed mogelijk te reageren wanneer er ondanks alles toch brand uitbreekt.

1


Enkele eenvoudige maatregelen laten toe om het risico op brand te verminderen. …in uw dagelijks leven... • • • • • • • •

Rook niet in bed. Laat geen kaarsen onbewaakt branden. Zorg dat de kooktoestellen correct afgezet werden vooraleer u weggaat. Schakel uw elektrische apparaten volledig uit, bv: tv, videorecorder, computer, muziekinstallatie. . . Beter nog, trek de stekker uit. Houd aanstekers en lucifers buiten het bereik van kinderen; Zorg voor rookdetectors en een brandblusser. Bij voorkeur met het blusmiddel schuim. Indien je bouw- of renoveerpannen hebt, voorzie een branddetectiesysteem en plaats brandvertragende deuren. Zorg voor een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel, het rookkanaal van de schoorsteen en de warmwaterboiler.

2


De vuurdriehoek

zu

r tuu era

p tem

urs tof

brandstof vaste stoffen

vloeistoffen

gassen

metalen

frituurvetten

Drie elementen moeten aanwezig zijn vooraleer een vuur ontstaat: • • •

Een brandstof (dit is wat zal branden); Een warmteaanvoer; En een oxidatiemiddel, gewoonlijk de zuurstof in de lucht.

Samen vormen deze elementen de vuurdriehoek. Om een brand te vermijden, «volstaat» het om deze voorwaarden te beperken.

Hoe? De brandstof

3

De meest eenvoudige maatregel is het beperken van de aanwezigheid van brandstoffen in uw woning. Wanneer u schilderwerken beëindigd hebt, zorg er dan voor dat de potten hermetisch afgesloten zijn. Denk aan benzineblikken, etherflessen, enz. Indien u de hoeveelheid niet kunt beperken, zorg dan voor ventilatie.


De warmteaanvoer Vooraleer er vuur ontstaat, is er een warmtebron nodig.

Laat geen kaarsen onbewaakt branden. Kijk na of uw fornuis uit staat. Plaats een vonkenscherm voor het open vuur. In veel gevallen zijn het niet de vlammen die doden, maar wel de rook. De rook bemoeilijkt de evacuatie, zelfs in uw woning: de rook verhindert u om uw weg te onderscheiden en de gassen kunnen u bedwelmen… Van de slachtoffers van brand in privéwoningen, sterft het grootste deel door verstikking.

Dus, een eenvoudige actie: rookdetectors installeren.

Hoe werken rookdetectors?

Zelfs vooraleer vlammen verschijnen, komt rook vrij en verspreidt die rook zich snel. Rookmelders detecteren meestal sneller dan jij de rook van een brand. Het waarschuwings-signaal maakt je ook wakker als je slaapt. De rookdetectors detecteren de eventuele ontwikkeling van rook en waarschuwen u vooraleer er dodelijke concentraties gevormd worden. Ze zijn onmisbaar, dus vooral ‘s nachts, wanneer u slaapt. U wordt gewaarschuwd en u kunt zichzelf in veiligheid brengen.

Welk type detector kiezen?

Detectoren die op batterijen werken, onafhankelijk van het elektriciteitsnet zijn eenvoudig te installeren en kunnen zowel in nieuwe als in oude woningen geplaatst worden. De meest geschikte detector voor huishoudelijk gebruik is de optische rookdetector. Om zeker te zijn dat hij aan de vereisten voldoet, moet hij een keurmerk hebben. Op de verpakking betekenen de afkortingen CE + EN14604 dat de door u gekozen detector aan de normen voldoet.

Waar de rookdetectors plaatsen?

Plaats, voor een minimale installatie, op elk niveau van het trappenhuis een detector, voor de kamers. Voor meer veiligheid kunt u er ook plaatsen in de kamers waarin zich een televisietoestel, een computer, een hifiketen, ..., bevindt. Installeer geen rookdetector in de keuken of de badkamer: de rook in de keuken en de waterdamp kunnen een vals alarm veroorzaken.

4


Hoe een detector onderhouden? MERK X

BATTERIJ

Controleer de aanwezigheid en de staat van de batterij. Probeer de detector regelmatig uit. Een maandelijkse test biedt u de mogelijkheid vast te stellen of de detector nog werkt. Maak de detector stofvrij. Schilder hem niet.

Handelen bij brand

Indien u zich in een kamer bevindt waar net brand is uitgebroken, kunt u misschien tussenkomen en de schade beperken, maar voor alles: • Waarschuw de brandweer op het nummer 112 • Indien u de blustechnieken kent, kunt u de beginnende brand proberen te blussen. In het andere geval, verlaat de kamer en sluit alle deuren en ramen. • Waarschuw de andere bewoners indien aanwezig. • Gebruik geen lift. • Houd een vochtige doek voor de mond: de rook of de verbrandingsgassen kunnen u doen stikken. Blijf zo dicht mogelijk tegen de grond: er is meer zuurstof, een betere zichtbaarheid en een lagere temperatuur. • Indien de gangen en de trappen met rook gevuld zijn: - Probeer een venster te bereiken aan de straatkant. - Stop de onderkant van de deuren dicht met een doek, die indien mogelijk nat is. - Maak uw aanwezigheid kenbaar.

Een brandblusser gebruiken

Nadat u het nummer 112 gebeld hebt, kunt u de brandblusser gebruiken. Lees bij de aankoop van uw brandblusser aandachtig de gebruikshandleiding. Algemeen wordt een schuimblusser als volgt gebruikt: • • •

5

De borgpen uittrekken. De knop indrukken. Richt op de basis van de vlammen die zich het dichtst bij u bevinden, en langzaam vorderen door te drukken op de straalpijp.


Hoe een blusdeken gebruiken.

Een blusdeken wordt gebruikt voor het doven van kleine branden en brandende personen. Het wordt aangeraden om een blusdeken op te hangen op een plaats waar iedereen hem weet te vinden. Bijvoorbeeld in de keuken. Een goed blusdeken is gemaakt van twee lagen geweven glasvezel stof met een derde binnenlaag van brandvertragende film. De blusdeken dooft de vlam door het wegnemen van zuurstof. Verwijder de blusdeken niet onnodig uit de verpakking. Door vuil en vocht is de deken minder steriel wanneer deze voor een persoon wordt gebruikt. Vervang de blusdeken na gebruik. Een blusdeken is slechts eenmalig goed bruikbaar.

6


Een brand benaderen

Houd de blusdeken altijd opengeslagen tussen jezelf en de brand in. Op deze manier beschermt de deken je tegen vlammen wanneer je de brand benaderd. Houd de deken op ooghoogte zodat je optimaal beschermd bent. Is de blusdeken te kort, maak jezelf dan klein wanneer je de brand benaderd. Pak de punten van de deken vast en wikkel deze om je handen, of gebruik de speciale banden wanneer deze op de blusdeken aanwezig zijn. Zo worden je handen beschermd tegen de hitte wanneer je de deken op de brand plaatst.

Een brandende pan doven

Trek de blusdeken uit de verpakking en houd deze tussen je lichaam en de brandende pan. Bescherm je handen.

BLUSDEKEN

Benader de brandende pan voorzichtig en kalm. Denk om je eigen veiligheid. Leg de blusdeken over de brandende pan en zorg dat deze goed afsluit zodat er geen zuurstof bij komt. Schakel het kooktoestel uit, maar verwijder de blusdeken niet! Verwijder nooit direct de blusdeken. Ook wanneer de vlam weg is kan olie in de pan zo heet zijn dat deze opnieuw ontvlamt wanneer er zuurstof bij komt. Het doven van een brandend persoon Trek de blusdeken uit de verpakking en houd deze tussen je lichaam en de brandende persoon.

6


Bescherm je handen.

Benader de brandende persoon voorzichtig en kalm. Denk om je eigen veiligheid. Doof de vlammen en pak de brandende persoon strak in met de blusdeken. Begin bovenaan, bij het hoofd. Zorg er voor dat de vlammen niet bij het gezicht kunnen komen door vervolgens de nek goed af te sluiten. Vlammen slaan naar boven. Zorg indien mogelijk dat de persoon gaat liggen.

In geval van brandwonden.

Spoel overvloedig met water, onder de kraan, gedurende 20 minuten. Ga vervolgens naar een dokter voor kleine brandwonden. Voor grotere brandwonden alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten.

7


Reddende handelingen. Ondanks alle maatregelen die u getroffen hebt, ontstaat er toch brand. Noodnummers Brandweer:

112

Ambulance:

112

Politie:

101

Huisarts:

(noteer hier het telefoonnummer)

Antigifcentrum:

070 / 245.245


Bronnen: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid Leuvenseweg 1 — 1000 Brussel www.ibz.fgov.be Brandweervereniging Vlaanderen: www.brandweervlaanderen.be Samenwerking m.b.t. samenaankoop brandpreventieproducten: Ardor Brandblusuitrusting Heiveld 1 A - 3980 Tessenderlo www.ardor.be Links en nuttige adressen: www.speelnietmetvuur.be www.besafe.be www.brandwonden.be Info m.b.t. belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen brand: www.vlaanderen.be (home>bouwen, wonen, energie>bouwen en verbouwen> premies> belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen inbraak en brand)


kwb vzw

Urbain Britsierslaan 5 - 1030 Brussel tel. 02/246.52.52 fax. 02/246.52.00 info@kwb.be v.u. Koenraad Coppens

Brandpreventie  
Advertisement