Page 1

zers Wijp lu

Een handleiding tot goede promotie in je kwb-afdeling


Inhoudsopgave • Promotie in kwb

3

• Wat is promotie?

4

• Wat heb IK daaraan? - motivatoren - benadruk het unieke - ken je doelgroep

6

• Welke media gebruik je?

10

• Wat is een goede uitnodiging?

12

• Iets over mannen en vrouwen - Verschillen tussen mannen en vrouwen - Wat roepen kleuren bij ons op?

15 16 16

• Wat met foto’s? - Waar let je best op? - Portretrecht - En wat met foto’s van internet?

17 17 17 17

• Hoe haal je de pers? - Wat is nieuws? - Hoe maak je meer kans? - Hoe nodig je uit? - Waar let je op?

20 20 21 22 22

• Gebruik de kwb-site

23

16

Wijzer Plus - januari 2011

2


Promotie in kwb Er is nogal wat veranderd de laatste decennia. Vroeger had je als kwb amper promotie nodig om je activiteiten te laten slagen: het kwb-publiek was een heel trouw publiek. De situatie is nu anders. Zowel in onze samenleving als in kwb zijn er een aantal belangrijke verschuivingen te zien. Verschuivingen die het ons niet altijd gemakkelijker maken om onze boodschap kwijt te kunnen. Maar ook veranderingen die ons net nieuwe kansen geven om een sterke promotie te voeren. Veranderingen in de samenleving Er zijn een aantal belangrijke verschuivingen in onze maatschappij die van kwb een sterkere promotie vragen. We geven er twee mee... • Het is niet meer zo vanzelfsprekend om binnen het gezin tijd vrij te maken. De meeste gezinnen zijn gezinnen van tweeverdieners die elk een job hebben. Er wordt meer en meer flexibiliteit gevraagd van de mensen. Het gezinsleven is drukker dan ooit met kinderen die er talloze hobby’s op nahouden... In zo’n situatie is het niet evident om nog gezamenlijke tijd te vinden voor kwb. • Het aanbod om de vrije tijd te vullen is exponentieel toegenomen. Vroeger was het aanbod kleiner. Vandaag heb je talloze mogelijkheden om je vrije tijd in te vullen. Verenigingen, televisie, sportclubs, buurtcomité, internet... ze vechten allemaal om onze vrije tijd. Veranderingen in kwb Ook binnen kwb zijn een aantal zaken gewijzigd die hun weerslag hebben op onze activiteiten en onze promotie. • Kwb heeft zich uitdrukkelijk geprofileerd als gezinsbeweging. De tijd dat kwb een mannenbeweging was, ligt voorgoed achter ons. Met het gros van onze activiteiten mikken we resoluut op het hele gezin. Deze keuze heeft zowel voor- als nadelen voor onze promotiestrategie.

3


Website Een brochure rond promotie kan nooit genoeg voorbeelden bevatten. Daarom vind je op de kwb-site (www.kwb.be) tal van voorbeelden van goede/minder goede uitnodigingen, verbetertips, voor en na... Gebruik de website samen met deze brochure. Je vindt alles wat je nodig hebt onder het bestuursledengedeelte van de website.

• Veel afdelingen gaan meer en meer met doelgroepen werken: buurtbewoners, ouders van kinderen in het lager onderwijs, bruggepensioneerden, inwonende meerderjarige kinderen... Een unieke kans om onze promotie sterk uit te werken. Deze veranderingen hebben allemaal hun impact op onze promotie. In deze brochure proberen we stap voor stap uit te leggen hoe je de promotie best aanpakt om met deze veranderingen op een goede manier om te gaan in je afdeling.

Wat is promotie? Wat is dat nu precies, promotie voeren? We geven je vier eigenschappen van promotie. Vier belangrijke punten die de basis vormen van goede promotie in jouw kwb-afdeling.

Promotie is communicatie Promotie maken is in de eerste plaats communiceren. Als je promotie maakt voor een activiteit, wil je de mensen iets vertellen: ‘kwb organiseert een activiteit en we nodigen je uit’. Promotie maken is dus communiceren. In een tijd van internet, blogs, sms, facebook en twitter zouden we het nog vergeten, maar de beste vorm van communicatie is nog steeds mondelinge communicatie, face-to-face

4


Enkele voordelen van mondelinge communicatie • De communicatie is interactief. Als iets niet duidelijk is, kunnen vragen gesteld worden. • Mensen kunnen gemakkelijker overtuigd worden. Je kan namelijk direct ingaan op hun bezwaren en vragen.

communicatie. Vraag dat maar aan een handelsvertegenwoordiger bijvoorbeeld... In deze brochure zullen we zien dat we best deze vorm van communicatie zo goed mogelijk benaderen. Hoe verder we van deze ‘mondelinge communicatie’ verwijderd raken, hoe minder sterk onze communicatie en onze promotie is.

Promotie is nooit te veel

• Met persoonlijk contact en mondelinge communicatie bouw je een band op met je doelpubliek.

Je kan nooit te veel promotie maken voor je kwb-afdeling en je kwbactiviteiten. Er is een goede reden waarom een wereldwijd bekend merk als Coca-Cola nog steeds gigantische bedragen investeert in promotiecampagnes en reclame: in 2004 bedroeg het reclamebudget 2,2 miljard dollar! Te veel promotie maken voor je product of je kwb-activiteit kan gewoonweg niet!

Promotie is bewust en planmatig Goede promotie maken doe je niet in het wilde weg. Wie een promotiecampagne opzet, doet dit bewust en planmatig. Dit vereist dat je een inzicht hebt in wat je wil bereiken, wie je wil bereiken, hoe je deze doelgroep wil bereiken, in welke periode, enz... In deze brochure bekijken we een aantal belangrijke stappen in je promotie.

Promotie is “be good and tell it” Als je activiteiten niet goed zijn, kan je jezelf de moeite van de promotie besparen. Maak geen reclame voor slechte activiteiten: je doet er niemand een plezier mee. Zeker je kwb-afdeling niet. Je kan de mensen één keer naar een activiteit lokken, maar als de zaal niet verwarmd is, de stoelen nog omgekeerd op tafel staan, de spreker veel te laat en niet verstaanbaar is en de inhoud slecht, dan doe je een bijzonder slechte zaak.

5


Als je wél kwaliteit aflevert dan kan je er zeker van zijn dat de deelnemers dit ook zullen verder vertellen. De topchef Gordon Ramsay zegt hierover: ‘Als een persoon een restaurant uitloopt met het idee heerlijk gegeten te hebben, dan heeft die persoon dat aan het einde van de week met minstens 10 andere personen gedeeld.’ Jammer genoeg klopt het omgekeerde ook...

Wat heb IK daaraan? Promotie is niet zo moeilijk. Dé sleutel tot goede promotie ligt in één zin vervat: je ‘klant’ wil weten ‘Wat heb ik daaraan?’. Als je dit niet kan vertellen, dan mag je nog de allermooiste uitnodigingen ter wereld hebben, de meest flashy website of de knapste affiches. Als jij de mensen niet kan vertellen waarom ze naar jouw activiteit zouden moeten komen, hoe kunnen zij het dan in godsnaam zelf weten?

Whida? Elke dag krijgen we zo’n 3.000 reclameprikkels: doe dit, koop dat, leen hier, ga daar op vakantie... Brievenbussen zitten propvol, tijdschriften staan vol reclame, een internet zonder banners is ondenkbaar geworden, affiches en reclamepanelen schreeuwen om onze aandacht... Eén ding hebben al deze verschillende vormen van reclame gemeen: ze gaan uit van de vraag ‘Wat heb ik daaraan?’ (Whida). Wat zit er in voor de klant als hij dit product koopt? Wat zit er in voor het kwb-lid als hij naar deze activiteit komt? Dit lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar om dit goed te doen, moet je in de schoenen van je potentiële deelnemer gaan staan en niet redeneren vanuit het bestuur.

6


Motivator Mensen hebben verschillende redenen om al dan niet naar een activiteit te komen. Dit noemt men de motivator om iets te doen. Als je een concreet antwoord hebt op de vraag ‘Wat heb ik daaraan?’, heb je een goede motivator. De motivatoren om naar een kwb-activiteit te komen, kunnen heel divers zijn. • Financiële motivator - Geld is een belangrijke motivator. Voor je kwb-activiteit kan dat bijvoorbeeld een grote korting op het toegangsticket van een pretpark zijn. • Vaardigheid – Iets aanleren is ook een sterke motivator. Als jouw afdeling een schaakinitiatie organiseert, leren de deelnemers een nieuwe vaardigheid aan: schaken. • Ontmoeting – Mensen zijn sociale wezens. Op veel afdelingen zien deelnemers aan activiteiten bekenden terug. Als dit een troef is van jouw afdeling, mag je daar zeker mee uitpakken. • Sfeer – Plezier maken en een leuke sfeer zijn uiteraard ook sterke motivatoren. Als jouw ‘Vakantie in mijn straat’ telkens een sfeervolle bedoening is, zal dit zeker mensen motiveren. • Exclusiviteit – Je kan deelnemen aan een activiteit die niet elke dag te bezoeken is of die anders te duur is. • Idealisme – je zou ervan versteld staan hoeveel mensen nog gebeten zijn door de microbe van het idealisme. Ook dit kan een belangrijke motivator zijn voor activiteiten die maatschappelijk iets in beweging willen zetten. • ... • Mix – Het is niet altijd eenvoudig om een duidelijk onderscheid te maken tussen de diverse motivatoren. Vaak lopen er verschillende dooreen. Op een avondje ‘Houten speelgoed maken’ zien we een financiële motivator (goedkoop speelgoed), het aanleren van een vaardigheid (zelf speelgoed leren maken) en een motivator als sfeer en ontmoeting (samen met andere jonge ouders aan de slag).

7


Een goede motivator vinden is niet zo heel moeilijk. Het is wel belangrijk om te weten wat de sterktes van je activiteiten zijn: zo kan je de mensen motiveren.

Benadruk het unieke Naast de motivatoren, is het ook belangrijk dat je probeert uit te leggen wat er ‘uniek’ is aan je activiteit. Vaak gaat dit hand in hand met het vastleggen van je motivatoren. Nemen we nogmaals het voorbeeld van de activiteit ‘Zelf houten speelgoed maken’. Op internet vind je ook tal van bouwplannen om thuis mee aan de slag te gaan. Het unieke van het kwb-aanbod is dat dit samen met andere jonge ouders gebeurt en dat de deelnemers zelf niet voor het materiaal moeten zorgen. Deze unieke kenmerken worden aangeduid met de term USP (Unique Selling Proposition of Unique Selling Point). De USP duidt op de unieke kenmerken van een dienst of product, zoals onze kwb-activiteit. Benadruk het unieke in je activiteit!

Ken je doelgroep Niet iedereen is met dezelfde zaken te motiveren. Wat voor de ene een motivator is, zal dit voor iemand anders misschien niet zijn. En toch... grote groepen mensen delen dezelfde motivatoren. Enkele voorbeelden: • Ouders van kleine kinderen bijvoorbeeld, delen de zorg voor hun kinderen als motivator. Een activiteit als ‘Je kind is wat het eet’ (over gezonde voeding voor kinderen) kan perfect op deze motivator inspelen. • Voor veel 65-plussers is de zorg voor de eigen gezondheid een belangrijke motivator. • Wie een huis kocht en wil verbouwen, heeft – naast de zorg voor het huis – wellicht ook financiële motivatoren om naar een info-avond over alternatief verwarmen of dakisolatie te komen. Als je de motivatoren voor deze doelgroepen wil gebruiken, moet je eerst en vooral je doelgroep vastleggen en op zoek gaan naar datgene wat deze mensen kan motiveren om naar je activiteit te komen.

8


Oefening – Bekijk je jaarprogramma en kies een 3-tal activiteiten waarvoor je één of meerdere specifieke doelgroepen kan vastleggen. Probeer voor deze doelgroepen ook ineens een aantal motivatoren te bepalen. Probeer ook de ‘USP’ te bepalen: wat is er ‘uniek’ aan je activiteit. Voorbeeld - Bezoek Deltawerken en Neeltje Jans Doelgroepen: • Ouders met kinderen in het lager onderwijs • Grootouders met kleinkinderen in het lager onderwijs • (Brug)gepensioneerden die overdag thuis zijn Motivatoren voor de eerste groep: Ouders met kinderen in het lager onderwijs • Financieel: aan de helft van de prijs naar Neeltje Jans met de kinderen • Een leuke namiddag voor de kinderen: het Deltapark is een pretpark voor de kinderen • Exclusiviteit: je krijgt een rondleiding in de stormvloedkering mét gids die anderen niet krijgen • Sfeer: het kan een gezellig dagje uit worden met vrienden en andere jonge gezinnen • ...

Wat met je’trouwe’ kwb’ers? Uiteraard moet je niet voor elke activiteit en voor elke doelgroep die je wil bereiken een uitgebreid onderzoek doen. Je trouwe kwb’ers, die reeds 20 jaar naar je activiteiten komen en tevreden zijn over deze activiteiten, zullen ook in de toekomst wel blijven komen. Zij zijn overtuigd van het merk ‘kwb’ en vinden dit hoogstwaarschijnlijk een sterk merk. Dat is vaak een voldoende grote motivator. Maar: verwaarloos hen niet en verzorg ze goed: het kost veel minder moeite om een bestaande ‘klant’ te behouden dan om een nieuwe te overtuigen! Hoe je dit kan doen, vind je in de Wijzer Plus brochure ‘Hoeveel is jouw afdeling waard?’. Om een metafoor te gebruiken: wie reeds 20 jaar naar dezelfde bakker gaat, en daar nog steeds tevreden over is, zal dit waarschijnlijk nog wel een tijdje blijven doen...

9


Samengevat Om goede promotie te voeren, moet je weten wie je doelgroep is en hoe je deze doelgroep kan motiveren om naar je activiteit te komen. Als je dit weet, heb je al een grote stap gezet!

Welke media gebruik je? Een volgende stap is het vastleggen van je media. Hou in gedachten dat je nooit te veel promotie kan maken voor je activiteiten. Waar let je op bij het kiezen van je media: • Budget – hoeveel kost het? Waarschijnlijk is het budget voor je promotie beperkt. Laat je daardoor echter niet afschrikken: heel wat zaken kosten (bijna) niks. • Welke media passen bij onze doelgroep? Kies een medium dat dicht aansluit bij de leefwereld van je doelgroep. Een sms-ronde naar 60-plussers voor een info-avond rond erfenissen is wellicht niet de meest ideale manier om hen te bereiken. Een A4-uitnodiging vooraan in de Raak voor een uitbreekactiviteit in een nieuwe wijk, zal wellicht ook niet het beoogde resultaat opleveren. • Welke verschillende media kunnen we gebruiken? Beperk je niet tot één iets. Zeker niet voor grotere activiteiten. Hoe meer promotie je maakt voor je activiteit, hoe groter de kans dat je boodschap overkomt en mensen daadwerkelijk naar

10


je activiteit komen. Stel jezelf de vraag waar en hoe je je doelpubliek kan bereiken. Rechtstreeks? Via hun kinderen in school? Via de ingangswegen naar hun wijk? Via hun brievenbus? De mannen via de vrouwen? De vrouwen via de mannen? Via andere organisaties?

Mediamix Een mediamix is het gebruiken van verschillende media in je promotie. Stel: je afdeling organiseert een uitstap naar de dierentuin. Hoe kan je verschillende media gebruiken om je boodschap te laten overkomen. Een eerste brainstorm: • • • • • • • • • • • • •

Kleurplaten meegeven via de school Affiches in de school Plastic diertjes kopen, daar met een elastiekje een uitnodiging aan hangen Kinderwedstrijd op de afdelingswebsite Flyeren bij de grootouders Samenwerken met het oudercomité en via hen uitnodigingen verspreiden Affiches en flyers leggen op plaatsen waar veel jonge gezinnen komen In een dierenkostuum reclame maken Jeugdbewegingen mee uitnodigen Afspreken met de bibiotheek om in alle kinderboeken een ‘promotiebladwijzer’ te steken. E-mailronde naar alle jongere leden met wedstrijd voor de kinderen. Facebookgroep starten ...

Meer dan 50 verschillende media... Advertentie - Affiche - Ansichtkaart - Ballonnen - Banner - Billboard - Blog - Boek - Brief - Brochure - Busreclame (reclame in het openbaar vervoer) - Cadeau - Commercials (Radio, tv, internet) - Dagbladreclame - Direct mail - Displays - DVD - E-mail - Evenementendrukwerk zoals bierviltjes, t-shirts, vlaggen, waterflesjes - E-zine - Factsheet - Films, video’s - Foto - Free publicity - Gesprek - Huis-aan-huis-folders - Huisbezoek - Informatiemarkt - Informatiepanelen - Informatiepakket - Jingle - Kalender - Kerstkaart - Kleding (petten, jacks, T-shirts) - Lichtkrant - Nieuwsbrief - Omroepinstallatie (denk aan geluidswagens of festivals) - Persbericht - Persconferentie - Poster - Presentatie Reclameartikelen (weggevertjes) - SMS - Spandoek - Stickers - Telefoon - Teletekst - Twitter - Videoscherm - Vlaggen – Website


Oefening Kies een activiteit uit je eigen programma, leg je doelgroep vast en kijk welke media je kan gebruiken om je doelgroep te bereiken. Wees niet bang om nieuwe kanalen te zoeken of bestaande te veranderen...

Wat is een goede uitnodiging?* (* of flyer, of affiche, of website, of promotiebord, of…) Al gehoord van AIDA? Niet de opera van Verdi, maar het letterwoord AIDA. Als je goede uitnodigingen, affiches of flyers wil maken, dan kan je niet langs AIDA heen. Het AIDA-model is een marketingmodel, waarbij vier essentiële stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen, beschreven wordt. AIDA is een acroniem dat gevormd wordt door de woorden Attention, Interest, Desire en Action. Elk promotiemiddel (of promotiecampagne) zou in principe moeten voldoen aan dit AIDA-model.

1. A (Attention of Aandacht) Een uitnodiging die niet opvalt, gaat verloren in de veelheid van informatie die we elke dag binnen krijgen. Een kleurloos, ongeïnspireerd bord in de wijk trekt de aandacht van de voorbijgangers niet. We krijgen elke dag duizenden prikkels, het is zaak om onze prikkels daartussen te laten opvallen. Daarvoor hoef je geen halsbrekende toeren uit te halen: het is niet zo heel moeilijk om jouw uitnodigingen te laten opvallen.

12


Hoe?

Website Voorbeelden van goede (en minder goede) uitnodigingen vind je op de kwb-website in het gedeelte voor bestuursleden. Je vindt er tal van uitnodigingen, mét massa’s tip om deze te verbeteren en aan te passen.

• Zet het belangrijkste het grootst op je uitnodiging. En (heel belangrijk): dat is niet het kwb-logo! Enkel voor diegenen die het merk ‘kwb’ kennen als een sterk merk, zal dit opvallen. We maken geen promotie voor ‘kwb’, wél voor onze activiteit! Als je promotie maakt voor een spokentocht, dan zet je ‘Spokentocht’ het grootst op je uitnodiging, zo eenvoudig is het. • Gebruik bekende truckjes om je uitnodiging te laten opvallen. o Iedereen (maar dan ook iedereen) die in zijn brievenbus een witte enveloppe vindt met zijn of haar naam met de hand opgeschreven, zal die openen. Altijd. o Krijg je een enveloppe waarvan je voelt dat er iets insteekt? Een puzzelstuk? Een sleuteltje? Je kan er gif op innemen dat bijna iedereen de enveloppe zal openen om te zien wat er in steekt. o Laat je uitnodiging visueel opvallen door het formaat waarin je ze maakt, het kleur van je uitnodiging, het tijdstip van verschijnen, kanaal van verspreiding... • Gebruik een foto op je uitnodiging: beter 1 goede foto dan verschillende kleine foto’s of gewoon tekst. • Denk er eens aan om over te schakelen op uitnodigingen in kleur: een gedrukte/geprinte uitnodiging in kleur oogt niet alleen ‘professioneler’, ze valt ook veel meer op! Uiteraard hoef je dit niet voor al je activiteiten te doen: kies er per werkjaar een paar uit waar je extra werk wil maken van de promotie.

2. I (Interest of Interesse) Het tweede wat je uitnodiging moet doen, is mensen interesse laten krijgen in je activiteit. Belangrijk hierbij is dat je duidelijk uit de doeken doet wat de activiteit precies inhoudt. Als je een activiteit ‘Voorlezen voor kinderen’ organiseert, omschrijf je duidelijk waarover het gaat: een info- en uitwisselingsavond voor ouders met kleinere kinderen waar ze informatie krijgen over de voordelen van voorlezen (creativiteit, taalvaardigheid, beter contact met het kind,...) , tips krijgen om zelf voor te lezen aan hun kinderen, kunnen oefenen als ze willen enz... Dit is de plaats waar je motivatoren (die je reeds vastgelegd hebt) voor de eerste keer aan bod komen. Als je kan inspelen op wat je doelgroep belangrijk vindt, heb je al een voet tussen de deur. Voor het voorbeeld ‘Voorlezen voor kinderen’ is een belangrijke motivator, de ontwikkeling van de kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind.

13


3. D (Desire of verlangen) Eens de interesse gewekt is, is de volgende stap ervoor zorgen dat je doelgroep ook zin krijgt om naar deze activiteit te komen. Hier komen je motivatoren en je USP sterk naar voor. Als de mensen duidelijk te weten komen wat er voor hen inzit en wat er specifiek is aan het aanbod van kwb, is de kans groot dat ze de volgende stap ook zetten en naar je activiteit afzakken. We gaan verder met het voorbeeld ‘Voorlezen voor kinderen’. Het unieke van de kwb-activiteit is dat er op de avond zelf honderden boeken aanwezig zijn waarin de deelnemers kunnen snuffelen, dat ze op het eind van de avond een uitgebreide lijst met goede boeken meekrijgen, dat ze kunnen oefenen als ze dat willen en feedback krijgen van een professionele voorlezer...

4. A (Action of actie) De laatste stap is de potentiële deelnemers de kans geven om in actie te komen. Wat kan dit zijn? - Concrete informatie zijn waar en wanneer de activiteit doorgaat - Een website waar meer informatie over deze activiteit te vinden is - Contactgegevens van de verantwoordelijke voor deze activiteit - Plaats of persoon waar kan ingeschreven worden - Concrete informatie: waar en wanneer vindt de activiteit plaats Let op, hier laten we vaak steken vallen: ‘schrijf in bij je wijkmeester’, meer info bij ‘het bestuur’, afspraak in ‘ons lokaal’... Verzorg ook zeker deze stap: wie de vorige drie stappen doorliep en hier niet kan reageren of inschrijven, zal misschien niet de stap naar je activiteit zetten.

Oefening

Neem eens een aantal uitnodigingen van je eigen kwb-afdeling en stel je de volgende vragen: Waar scoren we hier goed op het vlak van AIDA? Waar zondigen we tegen het AIDA-model? Waar moeten we op letten als we het beter willen doen?

14


Iets over mannen en vrouwen Kwb richt zich niet langer enkel naar mannen, maar trok resoluut de kaart van de gezinsbeweging. Dit biedt een aantal kansen naar promotie. We geven enkele tips mee om hier met jouw promotie op in te spelen.

Tekst

Vrouwen lezen niet graag lange teksten. Schrijven is schrappen: probeer je te beperken tot de meest noodzakelijke informatie, en investeer vooral in ‘beeld’. Mannen kicken op feiten en data, maar doen dit alleen wanneer ze zeer grote interesse hebben (voornamelijk technische producten zoals auto’s, computers, fototoestellen, enz…).

• Beeld Website De verschillen tussen mannen en vrouwen in adverteren wordt met heel wat voorbeelden geïllustreerd op de kwbwebsite.

Onderzoek toont aan dat vrouwen zich proberen te identificeren met de beelden/omgeving van een advertentie. Dit betekent concreet dat indien je een info-avond houdt over het opvoeden van pubers, je bij voorkeur ook een beeld kiest van een gezin. Handelt de info-avond over het probleem van kinderopvang, dan zoek je een foto van een jong gezin met baby en peuters, enz… Mannen staan zeer koel tegenover ‘softe’ afbeeldingen. Humor scoort nog altijd best. Hou het beeld eenvoudig.

• Lay-out

Zorg ervoor dat jouw affiche, uitnodiging, advertentie overzichtelijk blijft en vermijd harde contrasten. Ronde vormen en een eenvoudig lettertype helpen hierbij.

• Kleuren

Als het enigszins kan, probeer met kleuren te werken. Zeker in communicatie naar vrouwen speelt kleur een belangrijke rol. Elke kleur roept een bepaalde stemming op. Het lijstje hieronder toont aan welke stemmingen in de psychologie met welke kleuren worden geassocieerd. Vrouwen houden meer van zachtere, warme kleuren.

15


Verschillen tussen man en vrouw Mannen en vrouwen hebben over het algemeen een andere voorkeur voor kleuren. Terwijl vrouwen zich meer in het ‘warme’ deel van het kleurenpalet terugvinden, hebben mannen eerder een voorkeur voor de ‘koelere’ kleuren.

Wat roepen kleuren bij ons op? agressie • passie • sterkte • vitaliteit vrouwelijkheid • onschuld • zachtheid • gezondheid plezier • opgewektheid • warmte optimisme • positiviteit rust • gezondheid • frisheid autoriteit • waardigheid • zekerheid • vertrouwen gesofisticeerd • spiritualiteit • prijzig • waardevol nuttig • grondigheid • basic puur • geloofwaardigheid • verfijnd somberheid • autoriteit • praktisch ernst • onderscheidend • standvastig • klassiek

16


Wat met foto’s? Foto’s zijn erg belangrijk. Het zijn aandachttrekkers en ze weerspiegelen het imago van kwb. Eén foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Probeer gebruik te maken van foto’s op je uitnodigingen: ze zijn een sterk middel om de aandacht te trekken.

Waar let je best op? • Foto’s van mensen spreken aan. • Ga op zoek naar actieve beelden: de foto moet de activiteit uitbeelden. Als je bijvoorbeeld een paaseierenworp organiseert, kies dan voor een foto van een kind met een tasje met eitjes in, of van een volwassene die een kindje optilt om bij een eitje te kunnen,… • Close-ups spreken meer aan dan een ‘overzichtsfoto’. • Vermijd groepsfoto’s. Als je dan toch een groepsfoto moet gebruiken, beperk dan het aantal personen. • Laat je doelgroep aan bod komen op je foto: als je een activiteit voor jonge mensen organiseert, plaats dan geen foto van iemand die reeds gepensioneerd is op je uitnodiging. Belangrijk is ook dat je foto van goede kwaliteit is. Om het in druktechnische termen uit te drukken: je foto moet een minimale resolutie hebben. Vooral voor drukwerk is dit belangrijk. Een foto die je gewoon van internet plukt, zal waarschijnlijk een te lage resolutie hebben en niet mooi gedrukt zijn (“geblokt”). Dit wordt uitgedrukt in DPi (dots per inch - puntjes per inch). Een beeldscherm vraagt slechts een resolutie van 72 dpi, terwijl kwalitatief drukwerk 300 dpi vraagt. Hoe meer dpi, hoe beter de kwaliteit en hoe ‘zwaarder’ het bestand. Om het eenvoudig uit te drukken: hoe groter/zwaarder het foto-bestand, hoe meer kans dat hij geschikt is voor drukwerk.

17


Wat met portretrecht? Mag je zomaar foto’s nemen van mensen op je kwb-activiteit en die gebruiken op je affiches, uitnodigingen, website en dergelijke? Neen, dat mag niet. Er bestaat zoiets als ‘portretrecht’: het geeft geportretteerde personen het recht om zich te verzetten tegen de publicatie van hun portret. Je hebt als fotograaf wel het auteursrecht op je foto, maar de persoon in kwestie kan je verbieden om die te publiceren. Publiceren mag in principe enkel als je de toestemming hebt van de persoon die op de foto staat. Overzichtsfoto’s die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (zoals kwb-activiteiten, festivals, fuiven, ...) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is zich beroepen op zijn recht op privacy. Hij/zij kan eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt. Wat kan je hieraan doen? Als je van plan bent om een foto van een persoon te gebruiken op je affiche, site, flyer, uitnodiging, is het best om gewoon (schriftelijk) toestemming te vragen. Als je foto’s van kinderen gebruikt, vraag je schriftelijke toestemming van de ouders.

En wat met foto’s van internet? Ook met foto’s die je van het internet haalt, ben je beter voorzichtig. Maar dat betekent niet dat je niks kan gebruiken, verre van! Er zijn nogal wat sites met ‘royalty-free’ foto’s: foto’s die je gratis mag gebruiken op je eigen uitnodigingen en dergelijke. Vooraleer je dit doet, kijk je best eens in de gebruikersovereenkomst van de site in kwestie: daar vind je bijna altijd de voorwaarden om de foto’s te gebruiken. Eén van de licenties die interessant zijn voor het gebruik van foto’s is de Creative Commons licentie. Creative Commons is een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open inhoud. Wie een foto beschikbaar stelt onder de Creative Commons licentie kiest zelf wat de gebruiker met de foto mag doen. Deze verschillen worden bijvoorbeeld aangegeven met icoontjes bij de foto’s.

18


De vier punten van de CC-licenties: BY: Attribution of Naamsvermelding: het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken is toegestaan op voorwaarde van het vermelden van de oorspronkelijke auteur. NC: Non-commercial of niet-commercieel: het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken mag niet voor commerciële doeleinden. ND: No Derivative Works of geen afgeleiden: het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk is toegestaan, maar niet het veranderen van het werk. SA: Share Alike of gelijk delen: het distribueren van afgeleide werken is alleen toegestaan onder een identieke licentie. Deze punten worden meestal gecombineerd. Als je bijvoorbeeld foto’s zoekt via Google, dan kan je in de geavanceerde zoekopties aanduiden welke licenties de gevonden foto’s moeten hebben. Google geeft dan enkel die resultaten met de licentie die jij wil.

Enkele sites met bruikbaar materiaal - Stock Exchange: http://www.sxc.hu - Free Foto: http://www.freefoto.com - Flickr: http://www.flickr.com - Free Digital Photos: http://www.freedigitalphotos.net - Morgue File: http://www.morguefile.com - Every Stock Photo: http://www.everystockphoto.com Let wel: check bij al deze sites de licentiepolitiek die ze voeren en hoe ze dit aanduiden bij de foto’s.

19


Hoe haal je de pers? Een ontzettend belangrijk kanaal om te communiceren over wat je doet is de pers. Zorg er altijd voor dat je een goede relatie opbouwt met de pers. Dat geldt vooral voor de plaatselijke media.

Wat is nieuws? Media zijn erg kieskeurig in wat ze als ‘nieuws’ opnemen. Over het algemeen is het nieuwsaanbod zo groot dat meer dan twee derde van het aanbod wordt weggegooid. De keuze wordt altijd mee bepaald door de doelgroep(en) die het medium wil bereiken en door de actualiteit van de dag. Bovendien hebben verschillende media een verschillende drempelwaarde. Voor een plaatselijk blad is het 25-jarig bestaan van de plaatselijke kwb-afdeling snel nieuws. Voor een nationaal medium uiteraard niet. De belangrijkste criteria die media hanteren bij de selectie van nieuws: • Incidenten of niet-langdurige gebeurtenissen hebben meer nieuwswaarde. • Nieuws moet ondubbelzinnig zijn. Het feit moet duidelijk, helder en slechts voor één uitleg vatbaar zijn. • Een nieuwsfeit moet het liefst ook over een exclusieve gebeurtenis gaan: bv. de grootste, de eerste, de honderdste, de moeilijkste,… • Onderwerpen mogen niet ver van ons bed plaatsvinden. De mensen moeten erbij betrokken zijn, ze moeten er zich verwant mee voelen. • Gebeurtenissen die onverwacht en zeldzaam zijn, maken een verhoogde kans om geselecteerd te worden. Originaliteit is een belangrijk criterium. Een zoveelste spreker in je kwb-lokaal heeft amper nieuwswaarde, een unieke activiteit als ‘Vakantie in mijn straat’ heeft dit wel. • Media streven naar een evenwichtige programmering. Lichte dingen gecombineerd met zwaardere dingen. Bij een eenzijdig of mager nieuwsaanbod komen daardoor zaken in het nieuws, die anders de selectie nooit zouden gehaald hebben. • Elitepersonen, zoals BV’s vervullen een modelfunctie en hebben veel nieuwswaarde. Als je een activiteit organiseert die wordt geanimeerd door een BV heeft die meer kans de media te halen.

20


• Nieuws dat aan een persoon, aan een individu kan opgehangen worden, maakt meer kans om vermeld te worden dan gebeurtenissen over bijvoorbeeld instanties. • Het recent gebeurde is belangrijker dan wat zich vorige week afspeelde. • Hoe dichterbij, hoe belangrijker. Helaas, één dode op de hoek van je straat levert veel meer gespreksstof, dan tien doden in een naburig land. • Wat aansluit bij de interesses van de lezer/kijker maakt meer kans. Een artikel over een kwb-activiteit past bijvoorbeeld niet in de Tijd, wel in de Streekkrant. • Regionaal nieuws is breder en menselijker dan nationaal nieuws. Regionale media proberen grotere thema’s ook een gezicht te geven. Een item over armoede met een getuigenis maakt meer kans om nieuwswaarde te hebben, dan een droge tekst over armoede.

Hoe maak je meer kans? • Ken de journalisten. Daarom niet persoonlijk, maar weet wel bij wie je terecht kan. Een perslijst vind je bij je gemeente. • Ken de media. Een kwb-afdeling moet weten in welke media ze meest kans maakt om opgenomen te worden. Dit zijn meestal die media die dicht bij het lokale niveau staan (Streekkrant, Visie, regionale televisie...) • Zoek een originele invalshoek, een twist die de lezer zou kunnen interesseren. Dit hoeft niet voor alle media die je wil bereiken dezelfde invalshoek te zijn. Voor de regionale televisie kan deze invalshoek visueel zijn (tientallen tentjes en caravans op het dorpsplein), terwijl je voor de kranten misschien beter een deelnemer van het vorige jaar aan het woord laat over de sfeer, het unieke, het leren kennen van je eigen dorpsgenoten. • Laat je uitnodiging opvallen. Niet enkel de inhoud, ook de verpakking mag gerust opvallen! Een journalist krijgt dagelijks tientallen, zoniet honderden uitnodigingen voor evenementen en dergelijke. Als jouw uitnodiging er uit springt dan is de kans groter dat de journalist die er uit pikt.

Hoe nodig je uit? • Stuur geen brief meer, maar ken je lokale medewerkers van kranten en andere media en nodig uit via mail of op een originele manier. • Verstuur je persberichten niet altijd naar iedereen: dit werkt contraproductief.

21


• Mail geen zware bestanden door: beperk je tot bijvoorbeeld één foto als je toch een beeld wil geven. • Hou geen persconferentie: de tijd dat journalisten hier nog tijd konden voor vrijmaken is voorbij. • Vermeld ook achtergrondinformatie. • Begin met je nieuws: zo moet de journalist niet lezen tot het einde vooraleer hij weet waarover het gaat. • Leg uit waarom de pers zou moeten komen: probeer het verschil te maken met je concurrent door het unieke aan te tonen. • Verzorg de verpakking van je uitnodiging of persbericht. • ...

En wat als de pers opdaagt? Tot slot nog enkele aandachtspunten als de pers langskomt. • Zorg dat kwb in beeld komt. Promotiemateriaal kan je steeds bekomen bij je educatieve medewerker of op het algemeen secretariaat. • Check of de naam (correct) vermeld wordt en dat de kijker of lezer weet dat het een kwb-activiteit is. Het is bijzonder spijtig als je activiteit in beeld komt en niemand weet dat het een kwb-activiteit is. • Zorg dat er één iemand van je afdeling de woordvoerder is: hij of zij kan de pers te woord staan en meer uitleg geven. • Vraag aan de reporter naar zijn of haar gegevens: ze tonen interesse in kwb-activiteiten en zijn wellicht opnieuw aan te spreken voor komende activiteiten. Eens je hun gegevens hebt, kan je ze rechtstreeks benaderen bij andere activiteiten.

22


Gebruik de kwb-site Op de kwb-site kan je terecht om je eigen uitnodigingen, flyers en affiches te maken, die gemaakt zijn volgens de principes en regels die je in deze brochure vindt. Net als het voorbije werkjaar kan je ook nu op de website (www.kwb.be/uitnodigingen) je eigen uitnodigingen aanmaken. Voor heel wat activiteiten uit het aanbod biedt kwb modeluitnodigingen aan. De A4-uitnodigingen zijn er zowel in kleur als in zwart-wit. Het aanmaken van een professioneel ogende uitnodiging vraagt niet meer dan enkele muisklikken en een paar minuten van je tijd. Je kiest je activiteit uit het aanbod, vult de gegevens van jouw afdeling in, klikt op ‘ok’ en enkele tellen later krijg je een mooi pdf-bestand voor je activiteit.

Nieuw: affiches! Dit jaar is er voor het eerst ook de mogelijkheid om A3-affiches aan te maken via de webapplicatie. Op deze manier kan je de promotie van je activiteiten nog beter aanpakken. Ook voor je affiches kan je kiezen tussen kleur of zwart-wit.

Illustraties van deze brochure Op dezelfde site vind je ook de volledige inhoud van deze brochure terug, mĂŠt tal van illustratieve uitleg: bekijk uitnodigingen voor en na, zie hoe de professionele reclamewereld gebruik maakt van kleuren, leer hoe je het onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen in je promotie en nog veel meer...

Het adres: www.kwb.be/uitnodigingen

23


kwb algemeen secretariaat urbain britsierslaan 5 - 1030 brussel 02/246.52.52 - info@kwb.be www.kwb.be

Wijzer Plus - Promotie stap voor stap  

Hoe maak je goede promotie in je kwb-afdeling?