Page 1

't KAAWEEBEEKEN

Seotem ber 2006.

Driemaandelijkse uitgave,gratis aangeboden aan alle leden Van de Kristelijke Werknemers Beweging van Dendermonde centrum.

In dit nummer:

- Bij een nieuw werkjaar.

- De resultaten van onze activiteitenenquete. - Onze jaarlijkse statutaire vergadering. - Familienieuws. - Een rijbewijs hoeft niet duur te zijn. - Met de KWB naar Lourdes. - Onze actie voor Wereldsolidariteit. - Volksfeesten, gebruiken en vermakelijkheden. - Mariale bidprocessie in Lebbeke. - Een benefit e.d. - KWB doorgelicht. - Het

kaartkampioenschap 2006-2007. - WiIIem Vermandere. - Archeologie in Dendermonde. - 't Schijnt...

- Kruiswoordraadsel

nr. 107.

Verantw.uitgever: Herman Verhaevert, Zeelsebaan, 63, 9200 Dendermonde.

Redactie: Herman Verhaevert & Bart Peleman.

Het is opvallend dat zelfs de drukste mensen toch nog altijd de tijd vinden om je te vertellen hoe druk zij het hebben! !!


BIJ EEN NIEUW WERKJAAR. Beste K. W.B.leden, graag bied ik u, op de drempel van het niellWe werJgaar, deze bezinning aan, tevens met mijn beste wensen voor een hoopvol en rijkgevuld programma! OPNIEUW BEGINNEN IS ... Na een voorbije goede oogst de grond opnieuw bewerken. Zelfs na een slechte oogst is er geen enkele boer die zegt: " In de heifst zal ik niet meer oogsten" Neen, hij zaait telkens opniellW, met de onverwoestbare hoop, dat het zaad vrucht zal dragen, hoe dan ook ...! Hij werpt het zaad weg in de omgeploegde aarde en met lege handen keert hij terug ... Dan moet hij wachten, een heeljaar lang, terwijl het zaad ontkiemt en groeit in de stilte van de aarde. Een boer die zou wachten op de ideale goede wind, op het ideale weer, op de ideale temperatuur, komt nooit tot zaaien, dus zeker niet tot maaien. ,Zo lezen we ook in Jezus' boodschap (Me. 4,26-29): En Jezus sprak: "Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait, hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst. " God, Leer mij opnieuw beginnen met mezelf, de anderen en vooral met U. Maak me blij en enthousiast in de opdracht die de mijne is. Inspireer mij door uw Goede Geest. Geef me een groot geloof in de kracht van kleine dingen. Bewaar me voor angst en onzekerheid en richt me telkens opnieuw op de weg waarin Jezus ons is voorgegaan, een weg van dienstbaarheid, ten einde toe. Paul De Baere, proost.

DE RESULTATEN

VAN ONZE ACTIVITEITENENOUETE.

23 % van de kwb leden van Dendermonde centrum namen deel aan onze enquete, waarvoor onze dank. Ziehier de resultaten:- Fietsen 47, -koken 21, -ontspanning en ontmoeting 89, cultuur 68, -inhoudelijke vorming 42, -dienstverlening 5, -sociale actie 11, - sport 25 ,reizen 32, plaatselijke activiteiten 47. De top drie zijn dus: ontspanning en ontmoeting, cultuur ,fietsen enplaatselijke activiteiten. Het bestuur zal in de nabije toekomst zeker trachten rekening te houden met de wensen van de kwb leden. Dimitri Verheyden, Secretaris KWB.

VAN LlMBERGEN & VAN HERREWEGHEN BVBA

-

Oude Vest 123 9200 Dcndennonde Tel. 052/21 5720 Fax 052/21 3222 VLl-iverzekeringen@dvvlap.be

DVV Anders bekeken. betcr verzekerd


ONZE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING.

Wij nodigen u allemaal van harte uit voor onzejaarlijkse statutaire vergadering die doorgaat op vrijdag 29 september om 19,30 uur in de zaal van hetparochiaal centrum Mariakring. Mogen wij u het programma van de avond voorstellen?

- Vooraf een welkomwoordje

van de voorzitter. - Onze kwb secretaris geeft ons een overzicht van het voorbije werkjaar. - De schatbewaarder geeft een overzicht van de toestand van onze kwb kas. - Wij vragen uw akkoord voor een wijziging in het bestuur. - Wij stellen u het komende jaarprogramma voor. - Wij geven het woord aan onze proost. - Wij vieren onze nieuwe kaartkampioen. - Wij overhandigen de prijzen aan de deelnemers aan het kaartkampioenschap.

Wij rekenen er op dat alle oude getrouwen, maar vooral onze nieuwe enjonge kwb leden zullen aanwezig zijn op deze interessante biJeenkomst, om bij een nalje en een droogje kennis te maken met elkaar en met wat de kwb te bieden heeft. En het spreekt vanzelf dat, naar kwb gewoonte, ook de gezinsleden welkom zijn. Afspraak op 29 september ??? FAMILIENIEUWS. Wij verwelkomen graag twee nieuwe leden bij onze kwb familie :nl. Jurgen Roelandt en Geert Van den Abbeele . -Op 1juli stapten Dimitri Scholliers en Anneleen Baten in het huwelijksbootje. Onze hartelijkste gelukwensen aan het jonge paar en hun ouders. -Op 15juli overleed op 81 jarige leeftijd te Asse ,mevr .Donatilla Cooreman. Zij was de grootmoeder van Donna Verheyden - Verhasselt. Onze christelijke deelneming aan onze secretaris Dimitri en Donna. Qp 11juli ontviel ons op 71 jarige leeftijd onze goede vriend en trouwe kwber Jan Lenssens. Jan was 45 jaar lid van onze beweging(sedert 1112/ 1961) en was jarenlang het boegbeeld van onze Dendermondse christelijke arbeidersbeweging. Wij zullen Jan om zijn onvoorwaardelijke inzet en vriendschap voor altijd in diepe dankbaarheid en genegenheid gedenken, en bieden Leentje en de familie onze oprechte deelneming aan bij dit afscheid.


EEN RlJBEWIJS HALEN HOEFT NIET DUUR TE ZIJN!!!

Vanaf 1 september 2006 kan je op je 18deeen rijbewijs behalen, maar moet iedereen minstens 3 maanden onder begeleiding leren rijden. Ofwel gaje hiervoor naar een rijschool. Een prima idee, maar wel duur. Ofwel kies je voor het systeem "vrije begeleiding". Je kan dan oefenen op je eigen tempo. Dat kost wel tijd, maar geen geld. Bovendien wijst onderzoek uit dat chauffeurs die hun rijbewijs op die manier behaalden veiligere chauffeurs zijn. Om je hierbij te helpen werken de KWB afdelingen van groot-Dendermonde samen en organiseren wij een degelijke lessenreeks van zes avonden voor de leerling én de begeleider.Waarom betrekken wij ook de begeleiders? Vanaf 1 september moet elke leerling een of meerdere begeleiders hebben. Meestal is dit een familielid met een jarenlange rijervaring en veel goede bedoelingen. Maar : de begeleider kent niet alle nieuwe verkeersborden, hij of zij maakt reeds jarenlang onbewust fouten bij het autorijden die op een examen genadeloos bestraft worden. Daarom wordt ook je begeleider verwacht op de lessenreeks. Bovendien betaalt slechts één begeleider per leerling de deelnameprijs, bijkomende begeleiders nemen gratis deel. Wat kost het? Normale prijs voor leerling én begeleider is 70 €, voor leerling alleen 50 E. Wij bieden echter een voordeelprijs voor KWB leden en inwonende gezinsleden, nl. : Voor leerling én begeleider :37 € , voor de leerling alleen 25 E. Dit betekend dus een korting voor onze leden van respectievelijk 33 en 25 E. Wat bieden wij ? Zes lessen waarin we je voorbereiden op het theoretisch en praktisch examen (inclusief een proefexamen), gemotiveerde en deskundige lesgevers, een actueel cursusboek, een tweede binnenspiegel met zuignap en een reglementaire 'L' om aan te brengen op de achterruit. Onze lessenreeks gaat door op volgende zes dagen, telkens om 20 uur: 16, 17, 19,23,24 en 26 oktober 2006 in het Parochiaal centrum, Hofstraat, 9, te Oudegem. Er dient wel vooraf ingeschreven te worden bij :Theo Van Gyseghem, St.Ursulastraat, 12, 9200 Appels. Tel. 052/224581. Meer inlichtingen worden je ook graag verstrekt door onze plaatselijke bestuursleden.

ELECTRO EECKHOUDT ETIENNE

Estaminel .--------

1)en :;{ert Rnnny & lïll.\' Buhecl - Knorcn1ans V~r~;"kn~I,'"

Kerkstraat

. Ih;:c:lijb

- 9200

\'crs~ 5n~cb

Dcndcnnonclc Tel. 0:;2 22 53 82 14

Snelle Service Eigen hersteldienst


MET DE KWB NAAR LOURDES.

Volgend jaar gaat het KWB verbond Oost-Vlaanderen op Lourdesbedevaart . Lourdes is voor KWB en KAVeen traditionele bestemming, met telkens een hedendaags thema. Het thema voor 2007 is: " Op de kruispunten van het leven. . ." Enkele redenen om voor de KWB bedevaarten te kiezen: 1. Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. 2. Keuze uit vliegtuig, trein, luxe autocar, met eigen wagen, ja zelfs per fiets of te voet. 3. Desk'"UI1dige begeleiding van vertrek tot aankomst. 4. Een groepsbelevenis met ruimte voor eigen accenten. 5. Op maat van gezinnen en alleenstaanden. 6. Een eigen programma voor jongeren te Lourdes. 7. Een mix aan actie en ontspanning. 8. Ruime aandacht voor natuur én cultuur. 9. Een unieke combinatie van vakantie en bezinning. 10. Op tocht met mensen van 'bij ons.' De vooropgestelde data: met het vliegtuig van 16 tot 20 juli en van 13 tot 17 augustus. met de TGV. van 18 tot 23 en van 24 tot 29 juli. Interesse? Vanaf januari kan je de bedevaartbrochure met programma en prijzen bekomen. Voor meer inlichtingen neem je best contact op met onze plaatselijke Lourdesverantwoordelijke Herman Verhaevert , tel. 052/220077.

ONZE ACTIE VOOR WERELDSOLIDARITEIT . --------------------------------------------------------------Tijdens het weekend van Rerum Novarum (O.H.Hemelvaart) hielden KWB, ACV en KAV hun jaarlijkse kerkdeuractie voor wereldsolidariteit. Wereldsolidariteit steunt projecten in het zuiden die bewijzen dat er een uitweg is uit armoede. Onze partners ter plaatse geven mensen de ruimte om zelf te werken aan een betere toekomst voor hen en hun kinderen. Ze zorgen voor beroepsopleiding, bieden sociale bescherming of maken geneesmiddelen betaalbaar. Of ze verstrekken kleine leningen, net genoeg om een handeltje op te zetten. Zo bouwen wij mee aan een meer rechtvaardige wereld, een wereld waarin ook kinderen uit het zuiden de toekomst hoopvol en breed glimlachend tegemoet kunnen zien. De actie aan onze Dendermondse kerken gaf volgend resultaat: - St.Gillis binnen: 169,57 € - Abdijkerk : 385,33 € In het totaal dus 844,01 €. - O.L.Vrouwkerk : 289,11 € Aan alle milde schenkers onze oprechte dank !!!

Van Hoyweghen

- De Ridder Kcrkstraat 51-55 9200 Dendermonde www.vhdr.be


, I

Volksfeesten. aebruiken en vermakeliikheden (deel I) Hoewel volksfeesten heden nog maar zelden bestaan uit bedevaarten en processies, maar eerder uit mondaine feesten, vinden ze niet zelden hun oorsprong in de godsdienst. Kermissen Met Kermis, afgeleid van kerkmis, bedoelde men de dag, waarop eertijds in de parochiekerk de patroonheilige herdacht werd. Deze herdenkingen groeiden weldra uit tot echte volksfeesten, die vaak onverminderd voortbestaan tot op de dag van vandaag. Het was trouwens vroeger de enige gelegenheid, waarbij iedereen

- ook de

-

kleine man de teugels naar hartelust kon en mocht vieren. Bij elke boer werd een varken of een kalf geslacht. Gans de familie werd dan uitgenodigd om mee te feesten. Na de hoogmis ging de processie en daarna begon de kermis! De foor ging open : de orgels draaiden, de molens en andere attracties kwamen in beweging. Waar mensen in leute en plezier samenkomen is er allicht een stuiver te verdienen voor kermisventers en foorkramers. Er werd gegeten, gedronken, gedanst, gevrijd... De pastoor zag al dit duivels gedoe enkele dagen door de vingers.

Jaarmarkt. Jaarmarkt valt in oktober. Het oorspronkelijk karakter van de jaarmarkt ging echter verloren. Een halve eeuw geleden werd nog alles te koop aangeboden: paardengetuig, keukengerei, linnengoed, hoeden en petten enz... Boeren en boerinnen trokken in groep naar de jaarmarkt en keerden in groep huiswaarts. Vroeger waren de mensen nog in stemming om in de dansgelegenheid te zijn, natuurlijk na het betalen van het toegangsgeld van een «sol» (= tien centiemen) konden zij vrij profiteren en hun ogen de kost geven. Een grote pint (1/2 liter) aan 10 cent lest de dorstigen. De dansbak, proppens toe gevuld met dansende paartjes, glimt van gladheid. Voeten en voeljes, twee aan twee bij elkaar, schuiven en glijden op de tonen van de slepende walsmuziek of trippelen bij de polka. Zo ging alles in zijn werk tot het uur van sluiting, dat aangekondigd werd door de gendarm of garde of beiden, die om niet te plots te moeten ingrijpen, de door de patroon aangeboden verfrissing traag naar binnen lieten lopen. In de herbergen liep de kraan zonder ophouden tot genoegen van de kastelein en de hospes. Biinamen Een typisch volksgebruik van weleer was het geven van bijnamen. Bijnamen of toenamen zijn een onderdeel van de persoonsnamenkunde. Als zodanig zijn ze van belang voor de taalkunde. Ze werpen echter ook een bijzonder licht op de heem- en volkskunde. Inderdaad, ze geven ons een kijk op het «heem» of dorp waarvan ze de bewoners met hun typerende, vaak meer zeggen de naam dan de officiële familienaam aanduiden. Ze tonen als het ware een kleurrijk beeld van de dorpsgemeenschap in haar levende bestanddelen. Volkskundig zijn ze belangrijk, omdat ze ons een blik gunnen in de mentaliteit - zowel de ernstige als de ironisch - spottende - van de naamgevende gemeenschap. Net al de officiële familienamen kunnen we de bijnamen indelen in vier categorieën. Dat die indeling dezelfde als die van de eigenlijke familienamen blijkt te zijn, is niet verrassend. Immers, in ver vervlogen tijden, grosso modo tussen de dertiende en de vijftiende eeuw, zijn de thans als geijkte familienaam beschouwde namen, louter bijnaam of toenaam geweest. Er is dus een duidelijke overeenkomst waar te nemen tussen de vorming van de huidige bijnamen en het ontstaan van de familienamen in vroegere eeuwen. De vier categorieën, waartoe alle familienamen en bijnamen kunnen herleid worden, zijn :

1) benaming ontstaan uit een vaders- of moedersnaam, uit een voornaam. Familienaam: Janssens = zoon van Jan, Mariën = zoon van Maria. Bijnamen van dit type : Frans van de Gommer, Neel van Mon. Hierbij horen ook de bijnamen, die eigenlijk een dialectische vervorming van de echte familienaam zijn : Weustel = Wuyts; Kokkeroo = De Cock; Flier = Fleerackers. 2) benaming naar de herkomst of woonplaats.

Familienamen: Ceulemans, Van Dessel, Van Duffel. Bijnamen van dit type: Scheile van Kontich, Jan den Hollander, de Walin.

3) benaming naar beroep, verkochte producten, enz. Familienamen: De Backer, Nagels. Bijnamen van dit type: Bierboer ( = opkoper en verkoper van beer, vloeimest, om het land mee te besproeien), Jef Elektrik ( = electricien), Jeanne Patat ( = frituurhoudster). 4) bijnaam naar kenmerk van uiterlijk, karakter, enz. Familienaam: De Swert, De Groote, De Groof. Bijnamen van dit type : Gusje De Lacher, Dikke Moe, Rik Sigaar, Moestas. Door de invoering van de identiteitskaart in de Eerste Wereldoorlog, door de verstedelijking, de inwijking in vroeger eerder gesloten dorpsgemeenschappen, door het onderwijs en de voortschrijdende ontwikkeling van de bevolking, is de gewoonte van het geven van bijnamen sterk teruggelopen en dreigt de bestaande bijnamenschat geheel uit te sterven.


MARIALE BIDPROCESSIE IN LEBBEKE.

Tijdens defeestdag van O.L.Heer Hemelvaart ging te Lebbeke voor de 135 ste maal de Mariale bid en boeteprocessie uit. Ditjaar werden in de processie ook de Mariabeelden van Lebbeke, Zele, Lede en Dendermonde meegedragen. Onze kwb had de eer van onze Dendermondse Lieve Vrouw door de Lebbeekse straten te dragen, gevolgd door vele stadsgenoten en de Gentse bisschop Mgr. Luc Van Looy.

Onze-lieve-Vrouw Dendermonde

van Troost,

XAPSALO'J( (Dames

~

:..Ă RTHUZ

%ererl...J

Tel. 05Z-Z'35? Zwart0 ZlIslersf{raaL 23

9200 (Dclldcrmond0


EEN BENEFIT CD.

Een Dendermondse groep vrienden, 'De stamgasten', nam het initiatief een c.d. op te nemen,ten voordele van de vereniging Kinderkreet. Kinderkreet is een vereniging die hulp biedt aan verwaarloosde kinderen ,en kinderen die het slachtoffer werden van ernstig misbruik. Een der initiatiefnemers voor de cd opname is onze ondervoorzitter Bart Peleman De zangeres Alina brengt het nummer 'Steel de zon' en de stamgasten brengen 'Wij wonen in ons stamcafé'. Wie de actie wil steunen kan de cd bestellen bij Bart Peleman , tel. 0479299125, oftijdens ons breugelfestijn op 16 september a.s. De prijs: 5 euro, die volledig ten goede komt aan de actie Kinderkreet.

KWB DOORGELICHT.

Onze kwb secretaris bekeek onze huidige ledenlijst, en deelde zo onze leden in per beroepskategorie . Dat gaf ons volgend resultaat: - (Brug)gepensioneerden 22,22 % - Arbeiderin openbare dienst 7,41 % - Arbeider in de privé sector 11,11 % - Bediende in openbare dienst 23,46 % - Bediende in de privé sector 24,69 % -Zelfstandigen 4,94 % - Vrij beroep 2,47 % - Ziek of invalide 4, 94 % HET KAARTKAMPIOENSCHAP 2006-2007.

Voor de liefhebbers van onze kwb kaartingen geven wij graag de data voor volgend seizoen: 20 Oktober

- 10 November

- 2006.

12Januari - 16Februari - 16Maart - 20 April - 2~.Mei - 15Juni - 7 September 2007. WILLEM VERMANDERE. Onder het motto 'Kerstmis wordt nooit meer als vroeger' organiseert KWB Oost-Vlaanderen samen met de plaatselijke afdelingen een kerstconcert met niemand minder dan Willem Vermandere. Dit concert gaat door op donderdag 28 december a.s. om 20 uur in zaal Gildenhuis te Zele. Kaarten zijn te verkrijgen aan de prijs van 15 €, en dit vanaf 1 oktober op het verbondssecretariaat, Oude Vest 146, of bij onze plaatselijke kwb bestuursleden.


ARCHEOLOGIE IN DENDERMONDE Archeologen troffen een middeleeuwse aalput aan in het gewezen gebouw van Intergem aan de Grote Markt in Dendermonde. Het gebouw is nu eigendom van schepen Jozef Dauwe, die de archeologen op het goede spoor zette. De aalput is volledig geruimd en leverde verrassende vondsten op. Bij het plaatsen van een liftkoker in de woning, stootten de aannemers op een gewelf. Eigenaar Jozef Dauwe haalde er meteen stadsarcheoloog Robby Vervoort bij. Die zag het belang van de ontdekking in en zorgde ervoor dat de medewerkers van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) op onderzoek kwamen. Men vond daar een gewelf dat deels ingeslagen was en gevuld met puin. Nu weet men dat het een aalput was uit het midden van de ISde eeuw. Daaronder bevinden zich muren uit zandsteen die dateren uit de 13de eeuw of vroeger. Volgens Jozef Dauwe zijn deze stenen ouder dan deze welke gebruikt werden voor de bouw van de Onze Lieve Vrouwkerk. In de aalput lag nog een laag smurrie. In die tijd werd er nog geen huisvuil opgehaald en gooide men alles in de aalput en dat gedurende meer dan 100jaar. De archeologen onderzochten deze laag smurrie en vonden heel wat waardevolle voorwerpen terug.

Aan de hand van de materiĂŤle resten kunnen we een goed beeld schetsen van de sociale status van de bewoners van het bijhorend gebouw.

Men trof niet alleen tal van keramischevoorwerpen~, maar eveneenskruiken in steengoed, pispotten, talrijke glazen van hoge kwaliteit; l1'verschillende houten voorwerpen zoals kommetjes, luizenkammen, een vork, een scheplepel, enkele bewerkte planken, glazen drinkschaaltjes, drie volledige schoenen en enkele gouden munten. Waarschijnlijk van iemand die op het toilet zijn geldbeugel verloren had. Ook lagen er heel wat voedselresten zoals visgraten en pitten van vruchten. Aan de hand ervan kon men ook deze voedselresten dateren en kon men ook een beeld scheppen van de sociale leefomstandigheden van de bewoners. Omdat in Aalst een gelijkaardige put gevonden is, kon men ook nagaan welke stad de rijkste was. De aalput uit die tijd is volgens Jozef Dauwe de grootste nog intact gebleven in Vlaanderen. Hij wilde hem eerst integreren in zijn kantoor maar dat bleek niet mogelijk. Hij liet hem dan ook afdekken van de benedenverdieping maar via de gewelfde kelder kan je hem nog zien. Bedoeling is dat daar een paar gevonden voorwerpen komen.

Jozef Dauwe heeft de voorwerpen, welke gevonden werden in de aalput van zijn woning, geschonken aan de stad. Er werden meer dan tweehonderd voorwerpen in kaart gebracht. Die gaan nu naar de stedelijke musea en zullen later tentoon gesteld worden. Naar aanleiding van deze belangrijke vondst heeft schepen Dauwe de KWB en ook mij de gelegenheid gegeven om onder zijn deskundige leiding op 5 april deze aalput te bezoeken. Na de rondleiding had hij ook nog gezorgd voor een receptie met belegde broodjes en WIJn. Het was een interessante en aangename avond. AIME BUYSE


't Schijnt...

't Schijnt ... dat er op een balkon in het Oostenrijkse Berwang soms meer te zien is dan in de hoogst gelegen brouwerij aldaar ... (FL) 't Schijnt ... dat een van onze kwb leden, onlangs op de markt van Dendermonde zo fier als een gieter rondwandelde met een 'charette '. Als ge het ons vraagt: op zijn leeftijd, nog ne 'ferme toer deforce '... (PVD) 't Schijnt ... dat een kwb er tijdens de voorbije hittegolf niet kon slapen, en daarom een ganse

nachtheeft liggennadenkenover volgendevraag: ' hoe krijgenze dezelfderonde schijfjes ananas, met exact hetzelfde~gaatjein het midden,in allemaaljuist dezelfde potjes? (EV) 't Schijnt ... dat iemand moreel verplicht is om volgend jaar terug naar Blankenberge in verlof te gaan. Hij moet immers zijn onderbroek gaan zoeken die hij ginder ergens vergeten is ... (WVD) 't Schijnt ... dat een van onze bestuursleden werken altijd heerlijk heeft gevonden. Hij is dan ook momenteel aan het zorgen dat er nog meer dan genoeg werk overblijft voor zijn collĂŠga 's als hij binnenkort met pensioen gaat ... (HV) 't Schijnt ... dat er een stadsgenoot is die tijdens de hittegolf vanjuli, rond twaalf uur middagtemperaturen verwachtte ... (HD) 't Schijnt ... dat volgens een kwb er incest vroeger ook al heeft bestaan, maar dat het toen altijdin defamilie bleef... (FA) 't Schijnt ... dat kwatongen beweren dat defoto die wij hiernaast publiceren, bijna zo oud is als de beroemde kelder van de afgebeelde persoon ...

Banketbakkerij B.V.S.A.

Bank Kerkstraat, 64-66, 9200 Dendermonde.

Van Kerkhove 9200 DENDERMONDE VLASMARKT32 Tel. 05221 1999 Fox 05220 1999

F.


KRUISWOORDRAADSELt N掳 107. i

-

1

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 Bezorg vember

uw oplossing v贸贸r 1 Noaan uw wijkmeester.

-'--r'--j-ti--T

i! 98H-J.I-

I

I;

-

L

.+-~

.L

~

10 Lt - ._/L 1)--!

_

j

---+

f

t---

I I LI _

1._ ___l

..__1

Misschien ben jij dan onze volgende winnaar. Onze

vorige winnaar

is Aim茅

Buyse.

Hij kreeg het' Grote vis-en zeevruchtenboek.'

Toen men de beroemde schrijver Tristan Bernard vroeg welk schilderij hij het eerste zou Redden als het LOllVre in brand stond, antwoordde hij: "Zeker en vast het schilderij dat het dichtste bij de buitendeur hangt .oo"

M ED lA SYSTE-MS Computers Telenet Nuon

Kerkstraat 37 9200 Dendermonde tel. : 052/52 00 80 Fax: 052/52 00 81

}

Kaaweebeeken 200609  
Kaaweebeeken 200609  
Advertisement