Page 1

N째IO5

Maart 2006

't KAAWEEBEEKEN

Driemaandelijkse uitgave,gratis aangeboden aan alle leden Van de Kristelijke Werknemers Beweging van Dendermonde centrum.

U leest in dit lentenummer:

- Een nieuwe lente. - Een woordje

van de proost.

- Familienieuws. - Toneel: Dossier Bert. - Het parlement. - Archeologie in Dendermonde. - 't Schijnt..... - Kruiswoordraadsel.

Je kunt beter een nachtje slapen over wat je van plan bent, dan wakker te liggen over wat je gedaan hebt !!!!!

Verantw.uitgever: Herman Verhaevert, Zeelsebaan, 63, 9200 Dendermonde. Redactie: Herman Verhaevert & Bart Peleman.

..

)


J

EEN NIEUWE LENT.E....

Een nieuw lente, niet alleen in de natuur, maar ook bij de KWB. Nadat in oktober 1.1.het bestuur volledig vernieuwd, en vooral veljongd werd, is het reeds goed merkbaar dat een nieuwe frisse wind door de kwb rangen waait. Wij konden reeds verschillende nieuwe leden verwelkomen, en het groeiend aantal aanwezigen op onze activiteiten bewijst dat ook vernieuwde programma door de kwb leden naar waarde word geschat. Zo hadden wij voor onze zaklampengriezeltocht, naast een twaalftal medewerkers, ook niet minder dan 74 deelnemers aan de tocht. De goede organisatie ervan en de gezellige sfeer, deden de deelnemers reeds vragen naar een dergelijk initiatief voor volgend jaar. Ook ons bezoek aan de preventiedienst van de politie, enonze Aspe-wandeling in Brugge waren een schot in de roos. Ook het KWBken word op een andere wijze samengesteld, Bart Peleman kwam de redactie versterken, en verschillende artikels in dit nummer zijn nu reeds van zijn hand. Mag ik ook uw aandacht vragen voor ons programma in de komende maanden? - Op vrijdag 10 maart hebben wij onze 5° kaarting in café Den Hert. - Op 18 maart bezoeken wij onder de leiding van volksvertegenwoordiger Greta D'hondt het federale parlement (Kamer en Senaat.) - Op 8 april organiseren wij de opvoering van het toneelstuk 'Dossier Bert.' - Op donderdag 13 april werken wij mee aan de Witte Donderdagviering in de O.L.Vrouwkerk, waarna wij u verwachten in de Mariakring voor een hapje en een drankje. - Op 21 april is er onze 6° kaarting. - Op 7 mei gaan wij onder leiding van een gids op stap in de Brusselse Marollen. Zoals je kunt zien, een programma met voor elk wat wils, met vele keigoede activiteiten. Een zaak wil ik zeker niet vergeten, en dat is onze sponsors, die in ons KWBken adverteren, van harte bedanken voor hun gewaardeerde steun, zonder hen zouden wij immers de uitgave van ons driemaandelijks ledenblad niet kunnen blijven bekostigen; Het zou ons plezier doen moesten jullie ook bij gelegenheid aan hen denken. Ik wens u namens ons kwb bestuur veel zonnige en deugddoende lentedagen, en zie jullie graag op een van onze komende activiteiten. Herman Verhaevert.

,

-.-.-

------.-.---.----

---.-------

Banketbakkerij S.V.BA

Van Kerkhove

Bank

F.

9200 DENDERMONDE VLASMARKT32 Tei. 05221 1999 Fox 052 201999

'"

(

Kerkstraat,

64-66, 9200 Dendermonde.


['-

Een woordje van de proost. ..

Beste KWB leden, Wanneer dit nieuwe nummer van ons plaatselijk KWB blad verschijnt, schuift de winter langzaam op en leven wij hoopvol naar een nieuwe lente. Vooraf wil ik ons vernieuwd KWB bestuur van ganser harte danken voor de nieuwe impuls die van onze beweging uitgaat. Er zit vaart in ! De initiatieven volgen elkaar op en de aktiviteiten zijn degelijk en origineel. Ik verneem ook dat onze plaatselijke afdeling gelauwerd wordt omwille van het groeiende aantal leden. Proficiat!!! Wanneer we spreken van lente, dan denken wij spontaan aan het komende Paasgebeuren en aan de zinvolle veertigdagentijd die er aan vooraf gaat. KWB leden zullen op witte donderdag opnieuw present zijn bij het ritueel van de voetwassing. Een duidelijke verwijzing naar de dienstbaarheid: "Als ik, uw Heer en Meester u de voeten was, dan moet ook gij elkaar de voeten wassen." Dit wil zeggen dat niemand van ons zich hoger moet achten dan de andere, dat wij allemaal broers en zussen zijn. Mag ik u, op de drempel van de veertigdagentijd volgend gebed aanreiken: De vastentijd wordt een zinrijk gebeuren als we maar: Zonder een vleugje krenterigheid van harte delen met wie veel te kort heeft, trouw nabij blijven wie geen vriendschap ervaart en meteen de diepste vreugde mist. Attent zijn voor wie moeilijk leeft en wellicht zonder ons in droefgeestigheid verzinkt. Zo overstijgen we alle middelmatigheid en ons mens-zijn naar Gods hart wordt meer dan een dromerig verlangen.

Mag ik u allen een sterk doorleefde veertigdagentijd toewensen, een zinvolle Goede Week En een zalig Paasfeest! ! Uw proost, Paul De Baere.

Van Hoyweghen - De Ridder

~

ĂŽ111 '"

Kerkstraat 51-55 9200 Dendermonde www.vhdr.be


FAMILIENIEUWS.

Sedert het verschijnen van ons vorig KWBken, bereikten ons volgende familieberichten:

- Op 30 december overleed in Dendermonde de heer Jozef Aelbrecht, broer van onze oudvoorzitter Frans Aelbrecht. Wij bieden hierbij aan de getroffen familie onze oprechte gevoelens van medeleven. - Op 13januari kreeg Fientje een klein broertje in het gezin van Jan en Nele PauwelsCleemput. Fons is de naam van de jonggeborene.

Wij wensende gelukkigeoudersvan harteproficiat.

.'

v

- ,Enwij heten hier ook ons nieuw lid Hans Michiels welkom bij onze KWB afdeling.

TONEEL: 'DOSSIER BERT.'

~

r.z..

~

Op zaterdag 8 april organiseren wij met KWB een toneelvoorstelling in zaal Gildenhuis ,Otterstraat ,St.Gillis Dendermonde. Wij boekten hiervoor de groep Paco-producties ,die ons het stuk' Dossier Bert' opvoeren. 'Dossier Bert' is een toneelstuk in twee bedrijven,en speelt zich af in een rechtzaal. Het eerste deel is een monoloog van .

de beklaagde,het tweededeel is met meerderespelers,(rech-

..:b ter, advocaat, getuigen).

~~ 15°

'DossierenB~rt' is een toneelstuk vol boeiende dialogen, met humor bIttere ernst. Het stuk is geschreven door Paul Coppens, die hierbij hulp en raad kreeg van de gekende advocaat JefVermassen, om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij een echt assisenproces. Het word ons gebracht door dezelfde groep die ons twee jaar geleden het stuk 'Schafttijd' opvoerde, en met de acteurs Paul Coppens, Jos Fahy, Jacques Van Avermaet en Johan Coigmlu. Kaarten kosten 6 €in voorverkoop en voor KWB leden. Niet leden betalen aan de kassa 8 €. Kaarten kan je kopen bij uw wijkmeester of bij Herman Verhaevert, Zeelsebaan, 63. Je kan ze ook bestellen op tel.052/22077, wij bezorgen ze dan tijdig thuis. .

VAN LIMBERGEN & VAN HERREWEGHEN BVBA

~

~ I~

Oude Vest 123

- 9200 Dendermonde

Tel. 052/215720 Fax 052/213222 VLHverzekeringen@dvvlap.be

BVBA

DVV Anders bekeken. beter verzekerd ""


Het Parlement Kamer en senaat hebben zitting in het Paleis van de Natie en vormen samen het federale Parlement. De Kamer heeft als opdracht een regeringsmeerderheid te vormen, het regeringsbeleid en de staatsfinanciën te controleren, wetten te maken en de burger over het beleid informeren. De Senaat is een wetgevende reflectiekamer en een ontmoetingsplaats voor de federale staat en de gemeenschappen en de gewesten. In de plenumzaal, gebouwd in 1817, vergaderen de 150 kamerleden. Zij worden in principe om de vier jaar rechtstreeks verkozen. Zij stemmen wetten, keuren de begrotingen goed, stellen vragen en interpelleren ministers. Het sluitstuk van een parlementaire procedure is de stemming. Op de bank van een kamerlid bevindt zich een stemdoosje met drie knopjes: groen voor een ja-stem, rood voor een neen-stem en wit voor een onthouding. De stemmingen zijn doorgaans openbaar. Naargelang van het ingedrukte knopje gaat vooraan, op een groot stembord, op het plaatsnummer van het kamerlid een groen, rood of wit lichtje branden.

De totaalresultaten van de stemmingen worden ook op deze borden weergegeven. Een beslissing wordt maar getroffen als een meerderheid van de kamerleden voor stemt. Vooraan in de vergaderzaal staat een standbeeld van Leopold I, de eerste koning van België. Op 21 juli 1831 legde hij de grondwettelijke eed af. In de stemmige wandelgangen van de Kamer bevinden zich borstbeelden van de voormalige Eerste ministers. Een regeringsleider moet kunnen rekenen op de steun van een meerderheid van de kamerleden voor zijn beleid. Er is een glasraam dat symboliseert het gezag en de macht van de Staat. Aan weerskanten staan de borstbeelden van de twee Eerste ministers die het land na de Eerste Wereldoorlog bestuurden en het algemeen stemrecht invoerden: L. Delacroix en H. Carton de Wiart. In de leeszaal liggen binnen- en buitenlandse kranten ter beschikking van de kamerleden. De leeszaal is één van de oudste zalen van het Paleis van de Natie. In 1830 vergaderde hier het Voorlopig Bewind: dit was de revolutionaire regering die in 1830 de macht greep en de grondslagen legde van de Belgische staat. In de leeszaal hangen portretten van gewezen voorzitters van de Kamer. De voorzitter wordt verkozen door de kamerleden en is samen met de fractievoorzitters de spil van de Kamer. '"


Het Parlement heeft een moderne commissiezaal. Het werd uitgerust om publiek te ontvangen. In principe zijn de commissievergaderingen in de Kamer openbaar. In de commissies wordt het parlementaire werk door 17 in een bepaalde materie gespecialiseerde kamerleden voorbereid. In de conferentiezaal hangt een levensgroot portret van Leopold I en zijn echtgenote koningin Louisa-Maria. Er is een loopbrug dat toegang geeft tot het Huis der Parlementsleden waar de kantoren van de kamerleden en senatoren, fractiezalen, restaurants en spreekkamers ondergebracht zijn. De senaatszaal werd gebouwd in 1843. Hier vergaderen 71 senatoren, waarvan 40 rechtstreeks worden verkozen, 21 aang~duid door en uit de gemeenschapsraden, en 10 gecoĂśpteerd door de eerder genoemde senatoren. Twee senatoren van rechtswege legden de eed af : H.K.H. Prins Filip en Prinses Astrid. De senatoren hebben een telefoon ter beschikking in de vergaderzaal. In de leeszaal van de Senaat liggen de binnen- en buitenlandse kranten ter beschikking van de senatoren. Het fedraal Parlement ontwikkelt een eigen parlementaire diplomatie. Heel wat belangrijke buitenlandse personaliteiten brengen jaarlijks een bezoek aan het Parlement.

Elk jaar op 21 juli, ter gelegenheid van de nationale feestdag, opent het Parlement zijn deuren. Het publiek heeft dan vrij toegang tot het Paleis van de Natie. Maar wij bezoeken het vroeger op 18/03/2006 onder de deskundige leiding van Federaal volksvertegenwoordigster Greta D'hondt. En dit op 18 maart 2006. Men kan telefonisch inschrijven en dit voor 14 maart 2006 bij onze secretaris Dimitri Verheyden op het telefoonnummer 052/22.00.78.

*

*

*

Estaminet

'Den J{ert Ronny & TĂŻlly Bulteel - Kooremans Vergaderzalen

Kerkstraat

14

- Dagelijks verse snacks

- 9200 Dendermonde

Tel. 052 22 53 82 ti'


ARCHEOLOGIE IN DENDERMONDE. --------------------------------------------------

Archeologen troffen een middeleeuwse aalput aan in het gewezen Intergemgebouw aan de Grote Markt in Dendermonde. Het gebouw is nu eigendom van schepen Jozef Dauwe, die de archeologen op het goede spoor zette. De aalput is volledig geruimd en leverde verrassende

~~~

.

Bij het plaatsen van een liftkoker in de woning stootten de aannemers op een gewelf. Eigenaar JefDauwe haalde er meteen stadsarcheoloog Robby Vervoort bij. Die zag het belang van de ontdekking in en zorgde ervoor dat er medewerkers van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) op onderzoek kwamen. Men vond daar een gewelf dat deels ingeslagen was en gevuld met puin. Nu weet men dat het een aalput was uit het midden van de vijftiende eeuw.Daaronder bevinden zich muren uit zandsteen die dateren uit de dertiende eeuw of vroeger. In de aalput lag nog een laag smurrie. De archeologen onderzochten deze laag en vonden heel wat waardevolle voorwerpen terug. Aan de hand van de materiĂŤle resten kunnen we een goed beeld schetsen van de sociale status van de bewoners van het bijhorend gebouw. De beerput op de Grote Markt is intussen volledig geruimd en leverde een schat aan materiaal op . Men trof niet alleen tal van keramieken voorwerpen aan maar eveneens kruiken in steengoed, talrijke glazen van een hoge kwaliteit, verschillende houten voorwerpen zoals kommetjes, luizenkammen, een vork, een scheplepel, enkele bewerkte planken ,glazen drinkschaaltjes, drie volledige schoenen en enkele munten. Ook lagen er heel wat voedselresten zoals visgraten en pitten van vruchten.Aan de hand ervan kon men ook deze voedselresten dateren, en kon men ook een beeld scheppen van de sociale leefomstandigheden van de bewoners. Omdat in Aalst een gelijkaardige put gevonden is kon men ook nagaan welke stad de rijkste was. De aalput uit die tijd is volgens Jozef Dauwe de grootste nog intac~bleven in Vlaanderen. Hij wilde hem eerst integreren in zijn kantoor maar dat bleek niet mogelijk. Hij liet hem dan ook afdekken van de benedenverdieping maar via de kelder kan je hem nog zien. Bedoeling is dat daarin een paar gevonden voorwerpen komen. Jef Dauwe heeft de voorwerpen welke gevonden werden in de aalput van zijn woning geschonken aan de stad. Er werden meer dan tweehonderd voorwerpen in kaart gebracht. Die gaan nu naar de stedelijke musea. Naar aanleiding van deze belangrijke vondst geeft schepen Dauwe aan de KWB de gelegenheid om onder zijn deskundige leiding deze te bezoeken, en dit op woensdag 5 april. Mis deze unieke buitenkans niet! !!

:KAPSALO'J'.(

- neretLJ

(Dames

~R THUZ

Tel. °52-213517 ZwartiJ ZuslersflraaL- 23 "

9200

(Dendermonde.,


't SCHIJNT... -------------------

't Schijnt ... dat er de laatste tijd aan de Mechelse poort beter gejIitst word dan bij Tecqmenne "'.' (HV) 't Schijnt ... dat er stenen zijn die verhalen vertellen op sommige burelen van het o.c.m. w. (EH) 't Schijnt ... dat verschillende kwbers hun roeping om trappist te worden verloren hebben

na een 'droog'bezoekaan een trappistbrouwerijin Opwijk ...

(AS)

't Schijnt

... dat er leden zijn van het verbondsbestuur van Vakantiegenoegens die beweren op de hoogte te zijn van dingen die ze niet weten '" (LL)

't Schijnt

... dat een kwb

't Schijnt

... dat er tijdens

lid ervan verdacht word leden van de politie die patrouilleerden op de cyclo-cross van Hofstade, te willen omkopen bij het uitbaten van een clandestienejeneverstand (HP) de zaklampentocht een kwb wijkmeester is opgemerkt die bij een

temperatuur van -6 0 probeerde om een stuk wegberm om te spitten aan het Sas, of.. wat enige glaasjes rum met honing kunnen teweegbrengen!! (HDV) 't Schijnt

... dat er onlangs,

tijdens een partijtje snooker in Appels, een nieuwe parkietensoort ontdekt is, nl. Kakariki 's met een rode kuif... (EV)

't Schijnt... dat er een kwber is die perfect kan voorspellen wanneer het licht zal uit gaan tijdens onze kaartingen. Zou de persoon in kwestie ook al weten wie er kampioen gaat worden??? (WVD) 't Schijnt ... dat er bij een groepje kameraden een voorstel is gedaan om op weekend te gaan in het city hotel aan de Oude Vest, 'en een stadsgids te vragen om het begijnhof te bezoeken. Het zou ook gemakkelijk zijn om vlug heen en weer naar huis te gaan als men bvb. zijn tandenborstel vergeten is ... (EV) 't Schijnt ...dat een dame verwoede pogingen aan het doen is om Flor en Florette te leren spreken. Wij weten niet of zij daarna de liedjes van Frans Bauer zullen kunnen zingen, maar wij weten wel dat ,moesten zij eventueel voor nageslacht zorgen,

de eerstejongskens al besprokenzijn ...

(RDS)

MEDIA' SYST.E.MS , Computers Telenet Nuon

Kerkstraat 37 9200 Dendermonde tel. : 052/52 00 80 Fax: 052/52 00 81


KRUISWOORDRAADSEL N° 105.

t 2:3 4 56 '

HORIZONTAAL: 1. Gebak,werpkoord;2.kunsttaal, authentiek;3; hoepelen,oevel'geWas; 4. diepesnee;.stimulefE!fKtmiddel; 5. bijwoord,buisverliChting; 6. leger'ràtjg,' langiaam(moz.);7. dierentuin,staat;8. wisselborgtocht,kinderlijk;9. september(afk.);.FransUd-

woord;10.handvat, voorteken.

.

VERTICAAL: 1. Gereedschap;' t.groet, tenopzichte

van;3. deelvanhetservies; vruchtbaar oord;4;

,

Enge/seadelJijke ~tel, watering;5. email-lak,perper- . soon;6. lococitato,-muurdami7. zijriviervande Rijn, vulkaànop Sicilië;8. pl,lnt,.haat;9..lievelingskostje, eenzèkere; 10.exPloderen.

7 8 9 10.

1 2 3 '4

5 6 7 8 9 10

Bezorg ons uw oplossing

voor 1 mei, misschien

Benjij de volgende winnaar.

Het leven is als een ganzenbord,je kunt er steeds opnieuw aan beginnen, behalve.. .als je in de put blijft zitten!!!

~

Kaaweebeeken 200603  
Kaaweebeeken 200603  
Advertisement