Page 48

_ MONO / 003

_ POKAZUJEMY

Paweł Jaczewski Okręgi

48

W 1888 George Eastman wprowadził na rynek

Aplikacją steruje skrypt, który analizuje zdjęcia

aparat Kodak No. 1. Fotografią zajęli się amatorzy. 12

wysłane w podobnym czasie i dopasowuje je. Pary

lat później zaprezentowano model Brownie – urzą-

zdjęć często łączy kolorystyka, zbliżony motyw czy

dzenie kosztowało 1$, a klisza 15 centów. Fotografia

kadr. Wspólną cechą obrazów z aparatu Kodak No. 1

stała się dostępna dla każdego.

i aplikacji Rando jest ich nietypowy kształt – okrąg.

W 2013 za pomocą aplikacji Instagram do

Oto próba zainicjowania dialogu pomiędzy

sieci trafiało 27 800 zdjęć na minutę. Nadmiar

fotografią z początków jej historii oraz skryptem no-

rzeczywistości i nadprodukcja jej reprezentacji to

woczesnej aplikacji służącej do dystrybucji obrazów.

przedmiot badań współczesnej socjologii oraz temat licznych eksperymentów takich, jak projekt Rando – pastisz aplikacji społecznościowej, w której wymianie zdjęć nie towarzyszy komentarz. Anonimowi użytkownicy otrzymują obraz za obraz. I to wszystko.

PRACE POWSTAŁY W: PRACOWNI FOTOGRAFII II dr hab. Marek Domański mgr Dagmara Bugaj ASP ŁÓDŹ

MONO_003 / TRANSMEDIALNOŚĆ  

MONO łódzki kwartalnik fotograficzny NR_003 / TRANSMEDIALNOŚĆ Domański, Ferenc, Talaga, Parejko, Sadowska, Osuch, Jaczewski

MONO_003 / TRANSMEDIALNOŚĆ  

MONO łódzki kwartalnik fotograficzny NR_003 / TRANSMEDIALNOŚĆ Domański, Ferenc, Talaga, Parejko, Sadowska, Osuch, Jaczewski

Advertisement