Page 62

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

62

Dzieje się

Druga Konferencja Bliskości to wydarzenie, któremu patronuje me-

W gronie panelistów zasiądą m.in.: Agnieszka Stein, Łucja Sokorska

dialnie Kwartalnik Laktacyjny. Wśród tematów, które zostaną poru-

-Maj, Reni Jusis, Natalia Hatalska, Bożena Kociszewska-Najman, Mag-

szone w panelach dyskusyjnych i wykładach znajdą się m.in. takie

da Karpienia, Tomasz Śliwiński, Magda Hueckel, Tomasz Chodkowski,

zagadnienia jak:

Iza Sztandera, Beata Jewiarz, Hanna Zielińska i wielu innych. Panel o karmieniu piersią poprowadzi nasza redaktorka Agata Aleksandro-

promocja karmienia piersią w Polsce

wicz.

budowanie więzi z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz nie-

Zagranicznym gościem Konferencji będzie dr Henrik Norholt, dyrek-

pełnosprawnymi

tor naukowy Ergobaby Inc.

promocja rodzicielstwa bliskości w mediach

Po raz pierwszy zostaną rozdane Laury Rodzicielstwa Bliskości oso-

narzędzia rodzicielstwa bliskości w pracy pedagoga, nauczyciela

bom promującym rodzicielstwo bliskości w swoich społecznościach lokalnych.

i wychowawcy, Szczegóły wydarzenia dostępne są pod adresem: •

rozwój noworodka i niemowlęcia - co może zaniepokoić osoby, które wspierają rodziców małych dzieci

Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo Mamania. II Konferencji Bliskości odbędzie się już 18 października w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Polnej. Na wykładach spotkają się psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele Montessori, socjologowie, promotorzy noszenia w chustach i karmienia piersią, doule, położne, doradcy laktacyjni, fizjoterapeuci, lekarze, dziennikarze związani z filozofią attachment parenting, blogerki oraz rodzice praktykujący rodzicielstwo bliskości.

www.konferencjabliskosci.pl

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement