Page 47

Kwartalnik Laktacyjny nr 3

Spadek wagi noworodka

Aleksandra Przeździecka -Kujałowicz

Noworodek w pierwszych dniach życia traci na wadze.

Spadek wagi noworodka. Kiedy jest fizjologiczny? Kiedy należy się martwić? Dokarmiać, czy nie? Te pytania często trapią świeżo upieczone mamy.

Pierwsza podpowiedź, by dokarmiać no-

wtedy większy, ale w związku z tym, że rze-

worodka pojawia się, gdy dziecko traci na

czywista waga dziecka została zafałszowana

wadze. W pierwszych dniach życia spa-

– trudno ocenić prawidłowe wartości. Zaob-

dek może wynosić przeciętnie 5-7% wagi

serwowano, że dzieci rodzone w domu mają

urodzeniowej, ale nie więcej niż 10%.

mniejsze spadki wagi.

W przypadku dziecka, które rodząc się waży 3200 g, spadek może maksymalnie wy-

Pomiar wagi jest też wiarygodny tylko wtedy,

nieść 320 g. Powrót do wagi urodzeniowej

jeśli za każdym razem jest przeprowadzany

powinien zająć dziecku dwa tygodnie.

na dokładnie tej samej wadze. To warunek trudny do spełnienia ze względów logistycz-

Jeśli w czasie porodu matka podłączona była

nych. Trzeba też pamiętać, by dziecko było

do kroplówki nawadniającej, to waga dziec-

zawsze tak samo ubrane (a najlepiej rozebra-

ka może być sztucznie zawyżona. Spadek jest

ne). Można dziecko za każdym razem zważyć

47

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Kwartalnik laktacyjny 3/2014  

Trzeci numer Kwartalnika Laktacyjnego

Advertisement